of 28 /28
Oversigt over klinisk socialmedicin Afd. for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet Bydelene Valby og Indre Nørrebro, Københavns kommune, Høje-Taastrup-Kommune Freddy M. Vainer og Kirsten Schultz-Larsen, København 2002

Oversigt over klinisk socialmedicin

 • Author
  bairn

 • View
  49

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Oversigt over klinisk socialmedicin. Afd. for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet Bydelene Valby og Indre Nørrebro, Københavns kommune, Høje-Taastrup-Kommune Freddy M. Vainer og Kirsten Schultz-Larsen, København 2002. Klinisk socialmedicin. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Oversigt over klinisk socialmedicin

 • Oversigt over klinisk socialmedicinAfd. for Social Medicin,Institut for Folkesundhedsvidenskab, Kbenhavns UniversitetBydelene Valby og Indre Nrrebro, Kbenhavns kommune,Hje-Taastrup-KommuneFreddy M. Vainer og Kirsten Schultz-Larsen, Kbenhavn 2002

 • Klinisk socialmedicin Lgelig indsats, der har til forml at bevare eller udvikle optimal funktion p trods af helbredssvkkelse og er koordineret i forhold til en samlet biologisk, psykologisk og social analyse, mlstning og handleplan

 • Socialmedicinsk funktionsevnevurderingFunktions-potentialeTidl sygdomme og dispositionerPersonligeressourcerSocial baggrund Opvkst Uddannelse ErhvervsforlbAktuelle levevilkr og krav Arbejde/uddannelse Famile og sociale relationer Bolig konomi Sociale hjlpeforanstaltningerAdfrdAktuelt helbred Symptomer og klager Kliniske og parakliniske fund Behandling Organfunktion Aktuel funktion I hjem I beskftigelse SocialtSocialt og personligt potentialeHelbredsmssigt potentiale

 • Det sociale system i hovedtrkDen kommunale socialforvaltning (275)Familieafsnit (hjlpeforanstaltninger)Beskftigelsesafsnit (kontanthjlp, aktivering, revalidering, sygedagpenge, frtidspensionsans.)Omsorgsafsnit (hjemmepleje, hjlpemidler, ldrebolig)Pensionsafsnit (adm. af tilkendte pensioner)Den amtskommunale forvaltning (14)Det sociale nvn (anke servicelov aktivlov pensionslov)SocialministerietDen sociale ankestyrelse (principielle afgrelser)

 • Lovgivningsmssige rammer for det socialt-lgelige samarbejdeLgelovens bestemmelser om tavshedspligt og oplysningspligtLgernes journalfringspligtDe sociale loves bestemmelser om oplysningspligtBistandslovens skrpede underretningspligtForvaltningslovens notatpligtForvaltningslovens bestemmelser om aktindsigt

 • Aftalemssige rammer for det socialt-lgelige samarbejdeAftale mellem DADL og KL omBlanketternes udformningBlanketternes informationsindholdBlanketternes honoreringOverenskomst mellem sygesikringen og PLOMulighed for honorering af mder i socialforvaltningen om enkeltsagerKommunallgeoverenskomstenKommunallger/lgekonsulenter i kommunerne

 • De hyppigst brugte socialt-lgelige attesterJournaloplysninger (L 105/115)Statusbedmmelse/statusattest (L 125)Specifik helbredsattest (L 135)Generel helbredsattest (L 145)Speciallgeattest (udformes frit - ingen fast blanket)Dagpengeattester/attest vedr. socialmedicinsk opflgning (L 205/215/235)Forslag om socialmedicinsk sagsbehandling (L 165)

 • Brns tarv og velfrdTruet tarv = srligt behov for bistandMulighed for ivrksttelse af hjlpeforanstaltninger med samtykkeTruet velfrd = sundhed og udvikling i alvorlig fareMulighed for ivrksttelse af hjlpeforanstaltninger uden samtykke

 • Sagsgang i brnesager

 • Hjlpeforanstaltninger med samtykkeKonsulentbistand inkl. dagtilbudPraktisk og pdagogisk bistand i hjemmet (hjemme hos)FamiliebehandlingParallelanbringelseAflastning (aflastningsfamilie el. institution)Personlig rdgiverKontaktpersonBetaling af udgifter vedr. pkt. 1-5Betaling af foranstaltninger s anbringelse undgsKost- eller efterskoleDgnanbringelse

 • Hjlpeforanstaltninger uden samtykkeUndersgelse af barnet ved mistanke om truet sundhed og udvikling Anbringelse p dgninstitution eller i familieplejeNgtelse af hjemgivelse ved frivillig anbringelseBesluttes af det kommunale brne og unge-udvalgKan ivrksttes akut (Den sociale Dgnvagt eller politiet)

 • Handicappede eller kronisk syge brnMlgruppe: Brn med betydelig og varig nedsat funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelseDkning af ndvendige mrudgifter ved forsrgelse i hjemmetBagatelgrnse p 250 kr.Eksempler medicin ekstra ditomkostninger befordringsrlige fritidsaktiviteter tabt arbejdsfortjeneste nr en forlder opgiver erhvervsarbejde

 • Behandlingsudgifter og hjlpemidlerVed konomisk trang:Dkning af behandlingsudgifter som ikke kan dkkes af anden lovgivning For pensionister: Personligt tillg (medicinkort) til dkning af lgeordineret medicinIndtgtsuafhngigt: Ved varig funktionsnedsttelse dkkes hjlpemidler, derafhjlper funktionsnedsttelsen udgr en vsentlig lettelse i dagligdagener ndvendige for opretholdelse af erhvervMedicinudgifter over 300 kr. mdl. dkkes ved kroniske lidelser

 • Sygemelding til arbejdsgiverenLgeerklring om uarbejdsdygtighedSkal alene dokumentere uarbejdsdygtighedUdfyldes tidligst p 4. sygedagIngen oplysning om diagnose

 • Sygemelding til socialforvaltningenAttest vedr. uarbejdsdygtighed og attest vedr. socialmedicinsk opflgning Skal give kommunen grundlag for at vurdere om der foreligger uarbejdsdygtighed pga. sygdomLeveres senest 7 dage efter modtagelsenOplysning om diagnose og forventet varighed (L 205)Helbredsmssig begrundelse for uarbejdsdygtigheden (L 215)

 • Vurdering af uarbejdsdygtighed pga. sygdom38o feber? 37,8? 37,5? 37,3?Ondt i ryggen? Ondt i hovedet? Ondt i lillefingeren?Morfikakrvende smerter? NSAID-krvende smerter? Parecetamolkrvende smerter? Smerter?Hviledyspn? Dyspn ved gang? Ved trappegang? Ved lb?Panikangst? Depression? Nedtrykthed? Krise? Manglende trivsel?Lnderygsmerter og discusprolaps? Og spondylolisthese? Og let spondylose? Og myoser?

 • Vurdering af forventet varighed af uarbejdsdygtighedInfluenza: 1 uge? 2? 3?Akut lumbago uden ischias: 1 uge? 2 uger? 3 uger?Skulder-nakkemyoser: 0 uger? 12 uger?Tendovaginitis: 1 uge? 3 mdr? 12 mdr?Periartrosis humeroscapularis: 4 uger? 12? 6 mdr.?Hysterektomi? Herniektomi? Tumorektomi?Whip-lash: 3 mdr.? 12 mdr.? 3 r?Spondylose og diskusdegeneration: fremover?

 • Faktorer af betydning for uarbejdsdygtighedObjektive helbredsfaktorerSubjektive helbredsfaktorerAktuelle jobkravAktuelle subjektive ressourcerGenerel psykisk konstitution og tilpasningsevneGenerelle sociale og psykosociale ressourcer

 • Langtidseffekter af sygefravrIsolation i forhold til arbejdsliv og kollegerForringet konomiMarginalisering ift. arbejdsmarkedetManglende struktur p hverdagenndret livsstilndret selvopfattelseManglende tiltro til arbejdsmssig kapacitet

 • Risikoindikatorer for kronifikation og udstdningEnlig mand med svagt netvrkUfaglrt uden uddannelse og ls arbejdsmarkedstilknytningKronisk bevgeapparatlidelsePsykisk lidelseEtnisk minoritetskvinde med drlige danskkundskaberMisbrug

 • Opflgning af sygedagpengesagerEfter 8 uger og siden hver 8. ugeGrundlag for fortsat dagpengeudbetaling (uarbejdsdygtighed pga. sygdom)?Hvad kan der gres for at bringe den sygemeldte tilbage i arbejde?Er der grundlag for revalidering eller pension?VurderingsgrundlagLgeattester og supplerende lgeakterForeliggende sociale oplysningerOpflgningssamtale

 • Muligheder for arbejdsfastholdelse Kontakt til arbejdspladsen under sygefravret (ny sygerolle)Delvis raskmeldingOmplacering p arbejdspladsen og jobtrningOvergang til fleksjobArbejdsredskaber (serviceloven)Arbejdspladsndringer (serviceloven, BST)Fremskynding af udredning og behandling

 • 28 aftaleFritager arbejdsgiveren for betaling af dagpenge i arbejdsgiverperiodenKronisk sygdom med mindst 10 dages fravr pr r p grund af sygdommenIndgs for 1 r ad gangenDkker kun fravr p.g.a. den kroniske sygdomKan fastholde velmeriterede medarbejdere, der pdrager sig en kronisk sygdomKan stigmatisere pt.

 • Forlngelse af sygedagpengeGenerel varighedsgrnse (52 uger/18 mdr.)Indikationer for forlngelseUnder lgebehandling og forventet arbejdsdygtig indenfor 26 ugerAlvorlig sygdom, under lgebehandling og forventet arbejdsdygtig indenfor 2 x 26 ugerArbejdsskadesag versererFrtidspensionsansgning indgivetIgangstning af revalidering overvejende sandsynligTerminaltilstandVentetid p behandling i offentligt behandlingssystem

 • RevalideringPkrvet af hensyn til en persons mulighed for fremtidigt at srge for sig selv og sin familie Socialt og/eller helbredsmssigt grundlag Er subsidir i forhold til anden lovgivningForrevalidering er afklarende eller erhvervsmodnende og hidtidigt forsrgelsesgrundlag fortstterEgentlig revalidering har mlrettet erhvervsplan og der ydes bruttorevalideringsydelse og evt. handicap- og uddannelsesrelaterede udgifter

 • RevalideringsplanenBaseres p grundig helbredsmssig og social sagsbelysningSkal vre forenelig med det sociale og helbredsmssige grundlag, dvs. ikke medicinsk kontraindiceretMulige foranstaltninger er rdgivning, arbejdsprvning, arbejdsoptrning, lnplacering, skoleuddannelse, erhvervsuddannelse, arbejdsredskaber, hjlp til selvstndig etablering mm.

 • FrtidspensionVarig erhvervsevnenedsttelse, dvs behandlings- og revalideringsmuligheder er udtmt)Hjeste frtidspension (EE ubetydelig af varige helbredsmssige rsager - NB ikke efter det 60. r)Mellemste frtidspension (EE under 1/3 af varige helbredsmssige rsager - NB ubetydelig efter det 60. r)Almindelig frtidspension (EE under 1/2)

 • Almindelig frtidspensionaf rent helbredsmssige rsager (14,3,1)af helbredsmssige og sociale rsager (14,3,2 + forsrgelsesbehov)de sociale og helbredsmssige forhold taler derfor (14,3,3 + varigt forsrgelsesbehov + 50 r)Forhjes ved tilkendelse fr 60. r

  3456910111213141516171920