Click here to load reader

Hoveduddannelsesforløb i Klinisk Mikrobiologi Klinisk ... · PDF fileSpecialet Klinisk mikrobiologi er beskrevet i specialets målbeskrivelse ( ), hvor også ... mykologi, virologi

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Hoveduddannelsesforløb i Klinisk Mikrobiologi Klinisk ... · PDF fileSpecialet Klinisk...

Uddannelsesprogram

Hoveduddannelsesforlb i

Klinisk Mikrobiologi

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

og

Klinisk Mikrobiologi, Aalborg Universitetshospital

Mlbeskrivelse: 2014

Godkendt den 09.02.2017 af DRRLV

2

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Indledning ................................................................................................................................... 3

2. Uddannelsens opbygning ............................................................................................................ 4

2.1 Prsentation af uddannelsens ansttelsessteder, herunder organisering af faglige funktioner og lringsrammerne .................................................................................................. 4

3. Kompetencer, lrings- og kompetencevurderingsmetoder samt kurser og forskning ............... 13

3.1 Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse ................................................ 13

3.2 Kort beskrivelse af lringsmetoder samt hvordan de anfrte kompetence-vurderingsmetoder skal anvendes p det enkelte ansttelsessted ........................................... 22

3.3 Obligatoriske kurser og forskningstrning .......................................................................... 25

4. Uddannelsesvejledning ............................................................................................................. 27

5. Evaluering af den lgelige videreuddannelse ............................................................................ 31

5.1 Evaluer.dk ........................................................................................................................... 31

5.2 Inspektorrapporter .............................................................................................................. 31

5.3 Regionale specialespecifikke uddannelsesudvalg ................................................................. 32

6. Nyttige kontakter ...................................................................................................................... 33

3

1. Indledning Specialet Klinisk mikrobiologi er beskrevet i specialets mlbeskrivelse (www.sst.dk), hvor ogs speciallgeuddannelsen i specialet er beskrevet. Speciallgeuddannelsens introduktions- og hoveduddannelsesforlb (HU forlb) understttes ved anvendelse af uddannelsesprogram, uddannelsesplan, logbog og porteflje. Godkendelsen af kompetencer, kurser og uddannelsesforlb, herunder attestation for tidsmssigt gennemfrte uddannelseselementer, sker i det elektroniske logbogssystem (Logbog.net), som lgen vil blive introduceret til ved starten af ansttelsen. Portefljen, der er den enkelte uddannelseslges samling af dokumenter, oversigter og personlige notater, der understtter lringsprocessen, tjener ogs til dokumentation i forlbet af speciallgeuddannelsen.

Specielle regionale forhold

I Videreuddannelsesregion Nord er der 2 klinisk mikrobiologiske afdelinger, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital (KMA AUH) og Klinisk Mikrobiologi, Aalborg Universitetshospital (KM Aalborg UH). De 2 afdelinger lser i stor udstrkning samme opgaver, men der er forskelle i analyse- repertoiret, befolkningsgrundlaget og dermed antallet af prver samt hvordan arbejdet organiseres. I Videreuddannelsesregion Nord er iht. bekendtgrelse fra Sundhedsministeriet etableret et tilbud om individuel karrierevejledning i forbindelse med den lgelige videreuddannelse.

4

2. Uddannelsens opbygning Uddannelsens varighed og indhold er beskrevet i Mlbeskrivelsen. Dette uddannelsesprogram angiver, hvordan det udmntes i det aktuelle uddannelsesforlb, dvs. de konkrete ansttelser: antal, sted og varighed. I Videreuddannelsesregion Nord opsls to hoveduddannelsesforlb rligt. Dette uddannelsesprogram glder for hoveduddannelsesforlb sammensat, som illustreret i diagrammet:

1. ansttelse 2. ansttelse

Klinisk Mikrobiologisk Afd.,

Aarhus Universitetshospital

KMA AUH

Klinisk Mikrobiologi,

Aalborg Universitetshospital KM Aalborg UH

18 mdr.

30 mdr.

2.1 Prsentation af uddannelsens ansttelsessteder, herunder organisering af

faglige funktioner og lringsrammerne Nedenfor findes kort beskrivelse af de ansttelsessteder lgen skal ansttes p i denne del af speciallgeuddannelsen. Beskrivelsen er tilstrbt kort, men kan evt. findes i mere udfrlig udgave p ansttelsesstedets hjemmeside ud fra det anfrte link.

1. ansttelse:

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital KMA AUH

Ansttelsesstedet generelt Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital (KMA AUH) varetager opgaverne indenfor klinisk mikrobiologi og infektionshygiejne og har tilknyttet et professorat. Afdelingen rummer et bakteriologisk, et molekylrbiologisk/serologisk/virologisk, et parasitologisk og et infektionshygiejnisk afsnit, huser den regionale MRSA-enhed og har tilknyttet MADS-udviklergruppe med IT-medarbejdere. KMA AUH udfrer diagnostik indenfor bakteriologi, mykologi, virologi og parasitologi ved hjlp af svel klassiske metoder som molekylrbiologiske metoder. Afdelingen yder lgelig rdgivning vedrrende fortolkning af undersgelsesresultater, diagnostik og behandling af infektioner. Afdelingens lger rdgiver sammen med hygiejnesygeplejerskerne om infektionshygiejne, og der foretages registrering og overvgning af infektionssygdomme og antibiotikaresistens. KMA AUH varetager pr- og postgraduat undervisning, forskning og udvikling, og til afdelingen er knyttet Aarhus Universitets kliniske lrestolsprofessorat indenfor Klinisk Mikrobiologi. Der er en bioanalytikervagt tilstede i afdelingen hele dgnet. Derudover har afdelingen en lgevagt med rdighedstjeneste fra bolig fra kl. 18.00-23.00 og en overlge i bagvagt/vagt hele dgnet.

5

Se i vrigt beskrivelse af afdelingen og Introduktion til nyansatte, der indeholder dokumentet Introduktion og praktiske oplysninger p KMA AUHs hjemmeside. Organisation af specialer og faglige arbejdsfunktioner.

Arbejdsmssige opgaver for afdelingens lger p KMA AUH er: - Indg i laboratoriedriften (med vagtfunktion med overlge-bagvagt) - Udfre rdgivning i forbindelse med udredning og behandling af infektioner samt

antibiotikaprofylakse - Deltage i eksterne kliniske konferencer - Udfre infektionshygiejnisk rdgivning - Varetage og deltage i intern og ekstern undervisning - Indg i forskning, udvikling og kvalitetssikring - Deltage i mder og afdelingens interne konferencer - Udarbejde eller revidere instrukser og vejledninger

Alle arbejdsopgaverne er vigtige i forhold til, at hoveduddannelseslgen (H-lgen) erhverver de beskrevne kompetencer i hoveduddannelsesforlbet. Arbejdsopgaverne varetages initialt under supervision af en ldre kollega, siden selvstndigt efter individuelt skn, men altid med mulighed for at bede om supervision. I de sidste 2 r af hoveduddannelsen varetages opgaverne i vid udstrkning selvstndigt. De lgelige arbejdsfunktioner i afdelingens rutinedrift er beskrevet i det elektroniske dokumentstyringssystem e-Dok: 11.7. Lgefunktioner i Klinisk Mikrobiologisk Afdeling. Ved siden af de enkelte lgefunktioner, indgr lgerne i hoveduddannelsesstillinger (H-lgerne) i et team sammen med 3-4 speciallger, der p hverdage varetager besvarelsen af udvalgte serologiresultater. I e-Dok findes ogs 8.1. Stillings- og funktionsbeskrivelse for lge i hoveduddannelsesstilling ved KMA AUH. Afdelingen har et afsnit med lgelige instrukser og vejledninger i e-Dok, se 11.10. Lgelige vejledninger. Herudover er afdelingens vejledninger, 1. Vejledninger for rekvirenter, der ligeledes findes i e-Dok, nyttige ogs for afdelingens lger, bl.a. i relation til tolkning af analyseresultater. Introduktionsperioden for nye lger i afdelingen: Nye H-lger, der ikke tidligere har vret ansat p KMA AUH, introduceres til afdelingen og hospitalet i henhold til en introduktionsplan af ca. 3 ugers varighed med tilstedevrelse i dagarbejdstiden, hvor H-lgen er friholdt for rutineopgaver. H-lger, der tidligere har vret ansat p KMA AUH, introduceres til nye funktioner i en introduktionsperiode p 1-2 uger. I introduktionen indgr en 1-dags generel introduktion til Aarhus Universitetshospital og -dags kursus i basal hjertelunge-redning. Nye H-lger modtager ca. 2 uger forud for tiltrden i afdelingen planen for introduktionsperioden sammen med bl.a. uddannelsesprogrammet, arbejdsplan, oplysning om hovedvejleder, uddannelsesansvarlig overlge og uddannelseskoordinerede yngre lge samt link til e-Dok 11.7. Introduktion af nyt personale, hvori indgr information om sikkerhed i laboratoriet og link til Introduktion til nyansatte med dokumentet Introduktion og praktiske oplysninger p KMA AUHs hjemmeside.

6

Planen for introduktionsperioden sigter mod, at H-lgen: - introduceres til afdelingens forskellige afsnit og funktioner - opnr kompetencer svarende til Tjekliste for introduktionsperioden (bilag 1 i e-Dok:

11.7. Vagtinstruks for forvagter ved KMA AUH) - fr fortrolighed med arbejdsfunktioner, som varetages af lger i H-stilling p det

pgldende niveau af uddannelsen. Ved afslutningen af introduktionsperioden forventes H-lgen, med fornden supervision, at varetage de i forhold til uddannelsesniveauet relevante funktioner i arbejdsplanen, hvor der altid er overlge i beredskabsvagt. De frste par gange med varetagelse af en arbejdsfunktion kobles generelt en mere erfaren kollega p som skaldt bagstopper. Som introduktion til weekend-vagtarbejdet deltager nye H-lger, der ikke tidligere har vret ansat p KMA AUH, i dagarbejdstiden i en sndagsvagt sammen med en mere erfaren kollega, og i forbindelse med vare