of 13/13
Stinne Glasdam & Steen Hundborg (red.) dansk sygeplejeråd · nyt nordisk forlag arnold busck Læring i og af klinisk praksis

Klinisk læring

 • View
  248

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

LÆRING I OG AF KLINISK PRAKSIS sigter mod at forberede og styrke både de professionsbachelorstuderende i deres møde med de kliniske uddannelsessteder og de kliniske uddannelsessteders møder med de studerende.

Text of Klinisk læring

 • dansk sygeplejerd nyt nordisk forlag arnold busck

  Stinne Glasdam & Steen Hundborg (red.)

  Lring i og af klinisk praksis

  Lring i og af klinisk praksis

  STINNE GLASDAM er ph.d., MSc(N), sygeplejerske og ansat som universitetslektor p Lund Universitet, Health Science Centre. Hun har en lang undervis-nings- og forskningserfaring med srlig interesse for sociologisk onkologi, sociologisk gerontologi, forskningsmetodologi og uddannelse.

  Hun har en lang publikationsrkke bag sig, bde i form af bger og artikler. Hun har skrevet ph.d.-afhandling om lger, sygeplejersker, krftpatienter og prrende i en onkologisk afdeling ud fra et so-ciologisk perspektiv (2003). Endvidere har hun bl.a. redigeret og skrevet kapitler i bgerne Bachelorpro-jekter inden for det sundhedsfaglige omrde ind-blik i videnskabelige metoder (2011), Gerontologi. Livet som ldre i det moderne samfund (2009), Folkesundhed i et kritisk perspektiv (2009) og Sygepleje i fortid og nutid historiske indblik (2008).

  LRING I OG AF KLINISK PRAKSIS sigter mod at forberede og styrke bde de professionsbachelorstuderende i deres mde med de kliniske uddannelsessteder og de kliniske uddannelsessteders mder med de studerende. Bogen tager primrt udgangspunkt i sygepleje.

  Bogen belyser en rkke udfordringer, som disse mder giver, og hvilke lringsmuligheder der opstr, nr den studerende bevger sig i de kliniske arenaer, hvor sygepleje og lring af sygepleje udspiller sig. Det kan vre bl.a. p hospital, plejehjem og rehabiliteringscentre, i lgepraksis og eget hjem.

  Bogen indeholder kalejdoskopiske nedslag p elementer, som har betydning for lring i og af klinisk praksis. Dette glder fx mderne med de forskellige fagprofessionelle samt patienter og prrende. Derudover lringsredskaber, arkitektur, uniformer, sprog og meget mere.

  Bogen er bygget op som en antologi med 14 selvstndige kapitler skrevet af specialister indenfor det pgldende emne.

  Mlgruppen er svel studerende, undervisere som kliniske vejledere p professionsbacheloruddannelserne indenfor sundhedsomrdet samt sundhedsprofessionelle og andre uddannelsesansvarlige fra klinisk praksis.

  dansk sygeplejerd nyt nordisk forlag arnold busck

  Lring i og af klinisk praksis

  www.nytnordiskforlag.dk

  ISBN: 978-87-17-04242-1

  sa hansdotter

  STEEN HUNDBORG er cand.cur., SD, sygeplejerske og ansat som lektor p VIA University College, Syge-plejerskeuddannelsen i Randers, hvor han underviser og vejleder sygeplejestuderende og diplomstuderen-de. Han har foruden en lang undervisningserfaring erfaring med udvikling og implementering af den innovative og sundhedsteknologiske sygeplejerske-uddannelse i Horsens, akkreditering af sundhedsud-dannelser og adskillige udviklingsprojekter. Endelig har han klinisk og ledelsesmssig erfaring p afdelings- og oversygeplejerskeniveau og flere rs erfaring som censorformand i sygeplejerskeuddan-nelsen.

  Han er forfatter til en rkke publikationer i form af artikler primrt om knssocialisering, sygepleje og eksamen. Desuden er han medforfatter til bogen Eksamen og censur i professionsbacheloruddannel-serne en hndsrkning til vejledere, eksaminato-rer, censorer og studerende (2011) samt medforfat-ter og -redaktr p bogen Sygeplejens fundament (2013).

  26239-omslag.indd 1 20/11/13 12.43

 • Lring i og af klinisk praksis

  26239-indhold.indd 1 20/11/13 11.20

 • Udgivet af Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck i samarbejde med Dansk Sygeplejerd

  26239-indhold.indd 2 20/11/13 11.20

 • Lring i og af klinisk praksis

  redaktion: Stinne Glasdam & Steen Hundborg

  med bidrag af: Herdis Alvsvg, Katarina Andersson, Marie Baastrup, Susanne Dau, Stinne Glasdam,

  Bent Gringer, Helle Ploug Hansen, Finn Thorbjrn Hansen, Jette Henriksen, Sine Maria Herholdt-Lomholdt,

  Anette Lykke Hindhede, Steen Hundborg, Berit Pedersen Haa, Maria Friis Jensen, Lise Koefoed,

  Kristian Larsen, Thomas Ryberg, Louise Stier, Lars Thryse, Lene Rge Aagaard

  dansk sygeplejerd nyt nordisk forlag arnold busck

  26239-indhold.indd 3 20/11/13 11.20

 • Lring i og af klinisk praksis1. udgave Nyt Nordisk Forlag 2013

  Redaktion: Stinne Glasdam & Steen HundborgForlagsredaktion: An-Magritt ErdalLayout: Carl-H. K. Zakrisson/PolytypeSats og tryk: AKAPRINT a/s, AarhusTegninger: Birgitte Lerche/Lerches TegnestueForsideillustration: Berit Othman: Fugl leder fuglSkrift: Swift/KievitPapir: Profimat 90 g

  ISBN: 978-87-17-04242-1

  Printed in Denmark 2013

  Mangfoldiggrelse af indholdet af denne bog eller dele heraf er i henhold til gldende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forudgende aftale med forlaget. Dette forbud omfatter enhver form for mangfoldiggrelse, det vre sig trykning, duplikering, fotokopiering, bndindspilning, elektronisk lagring m.m.

  Nyt Nordisk Forlag A/SPilestrde 52, 3. sal1112 Kbenhavn [email protected] www.nytnordiskforlag.dk

  26239-indhold.indd 4 20/11/13 11.20

 • Om forfatterne 9

  Forord 11

  Indledning: Klinisk praksis har mange sociale arenaer 13stinne glasdam

  Sundhedsprofessionelles forskellige kliniske

  arenaer 14

  Lring i og af klinisk praksis 17

  referencer 18

  1. Lringsmilj transfer af viden og kunnen p tvrs af kontekster 20bent gringer

  Indledning 20

  Problemet med transfer 21

  Hvad er det egentlig, vi skal lre? Om praksis

  og kompetence 23

  Konteksten synger med! 24

  Forskellige rum for lring: Hvor lrer man at

  blive sygeplejerske? 25

  Teorien om praksisfllesskaber 28

  Hvad gr lringsmiljkonceptet ud p og

  hvad er problemet med at bruge det? 29

  Hvordan kan man styrke lrings miljet p

  arbejdspladserne? 31

  Hvordan understttes lring i og af klinisk

  praksis? 34

  Afrunding 36

  referencer 36

  2. Mdet mellem sundhedsprofessionelle og studerende 37lise koefoed

  Indledning 37

  Lger 39

  Sygeplejersker 40

  Social- og sundhedsassistenter 42

  Mderne med de sundhedsprofessionelle 43

  Mdet med lger og den biomedicinske

  viden 43

  Stuegang 44

  Mdet med sygeplejersker studerende eller

  arbejdskraft? 45

  Mdet med den enkelte sygeplejerske og

  uddannelsesstedets faglighed 46

  Mdet med social- og sundhedsassistenter 47

  Afrunding 48

  referencer 48

  3. Lring af klinisk praksis i mdet med patienter og prrende 51stinne glasdam og herdis alvsvg

  Indledning 51

  Patienten som lremester 52

  Klinisk praksis er kompleks mder mellem

  mennesker er komplekse 52

  Mder med patienter og prrende 54

  Praksis aktualiserer forskellige former for

  kundskab 55

  Kropslige frdigheder 58

  Afrunding 62

  referencer 62

  Indhold

  26239-indhold.indd 5 20/11/13 11.20

 • 6 indhold

  4. At have en vejleder at vre vejleder 64louise stier

  Indledning 64

  Hvad er vejledning? 65

  Mesterlre 66

  Kommunikation 67

  Fokus for vejledning 68

  Tid til vejledning 69

  Vejlederens kompetencer 70

  Organisering af vejledning i klinisk praksis 72

  Relationen mellem vejleder og vejledte 74

  Konflikter 76

  Afrunding 77

  referencer 78

  5. Studenterkollektivet og dets mulig heder for den studerendes lring 79jette henriksen

  Indledning 79

  Peer learning betydningen af relationen til de

  andre studerende 81

  Venskaber i studenterkollektivet

  ligevrdighed, tryghed og omsorg 82

  Social kunnen med henblik p inklusion 84

  Udvikling af kliniske frdigheder i

  studenterkollektivet 85

  Vkst og udvikling p vej mod en faglig

  identitet 86

  Relationen til vejlederen 86

  Afrunding 87

  referencer 87

  6. At tilegne sig et nyt sprog 89katarina andersson

  Indledning 89

  Hvorfor har vi brug for et medicinsk fagsprog,

  og hvordan lrer vi det? 90

  Organisationspraksis og organisatoriske

  aspekters betydning for sproget 94

  Hvem kommunikerer vi med? 97

  Magtrelationer, hvor kn, klasse og etnicitet har

  betydning for kommunikationen 98

  Afrunding 102

  referencer 103

  7. At finde rundt i klinisk praksis og om de enkelte rums funktion og betydning 105kristian larsen

  Indledning 105

  Hospitalsbyggeri mellem religion og

  videnskab 106

  Hospitalsbyggeri som del af helbredelse og

  opdragelse 108

  Arkitektur er nrvrende i praksis og

  fravrende i litteratur 109

  Arkitektur som miskendte lringsrum 109

  Forskellige rum med modsatrettede

  udfordringer 110

  Rummenes pdagogik 111

  At vre helt ny og dog gammel p et

  omrde 118

  Arkitektur som del af artefakt 119

  Afrunding 120

  referencer 121

  8. Uniformens betydning for lring i og af klinisk praksis 124af marie baastrup

  Indledning 124

  Et historisk perspektiv 125

  Et hygiejneperspektiv 127

  Et relationelt perspektiv 128

  Uniformen set i et dannelsesperspektiv 133

  Afrunding 134

  referencer 134

  9. Kobling mellem teori og praksis 136helle ploug hansen og stinne glasdam

  Indledning 136

  Teori og praksis 136

  26239-indhold.indd 6 20/11/13 11.20

 • 7 indhold

  En case til illustration af to situationer i klinisk

  praksis 138

  To centrale situationer i casen 139

  Teoribevidsthed 139

  En argumentationsmodel 141

  Afrunding 144

  referencer 145

  10. Udvikling af professionelle kompetencer i klinisk praksis 147lars thryse, maria friis jensen og stinne

  glasdam

  Indledning 147

  Klinisk praksis er ikke primrt tnkt som

  en lringspraksis, men som en praksis der

  behandler og plejer syge mennesker 150

  Deltagelse i praksisfllesskabet er

  afgrende for udvikling af professionelle

  kompetencer 151

  Adgang til praksisfllesskabet 154

  Lring i praksis finder sted hele tiden formelt

  og uformelt 155

  Virkelighedens kompleksitet lader sig ikke

  reducere til teorier 156

  Refleksion som afst for udvikling af

  professionelle kompetencer 157

  Afrunding 159

  referencer 160

  11. Lringsvrktjer i klinisk praksis 162lene rge aagaard og berit pedersen haa

  Indledning 162

  Mdet med patienten og dennes

  prrende 163

  Praktiske velser 165

  velser, der primrt retter sig mod det handlingsorienterede aspekt 167

  velser der primrt retter sig mod det flelsesmssige aspekt 167

  velser der primrt retter sig mod det kognitive aspekt 168

  Dokumentation af lreprocesser 169

  Logbog og dagbog 170Seminar 171

  Studieunits 172

  Afrunding 175

  referencer 175

  12. Filosofisk vejledning i klinisk praksis 177sine maria herholdt-lomholdt og finn

  thorbjrn hansen

  Filosofisk vejledning en introduktion 177

  En frste refleksion fra fortllingen 180

  Filosofisk vejledning et bud p et

  dannelsesrum i klinisk uddannelse 185

  Mdet med erfaringen 185Mdet med personlig undren at stille

  filosofiske sprgsml 187Mdet med de store fortllinger og undringer i

  menneskehedens historie 188Mdet med sig selv en eksistentiel bevgelse

  og hjemkost 189Mdet med den praktiske visdom i egen og

  andres professionspraksis 189At vre filosofisk vejleder 190

  At vre i filosofisk vejledning som

  studerende 191

  Udfordringer og muligheder i mdet mellem

  filosofisk vejledning og klinisk praksis? 192

  Afrunding 193

  referencer 193

  13. Sociale medier i klinisk praksis nye lringslandskaber og muligheder 195thomas ryberg og susanne dau

  Indledning 195

  E-lringens historie i relation til de

  professionelles lringsmuligheder 196

  Web 2.0 en indkredsning af begrebet 198

  Netvrkslring og den

  netvrkslrende 200

  Forskellige typer af forbundethed i koblede

  kontekster mellem lse strmme og

  forpligtende fllesskaber 202

  26239-indhold.indd 7 20/11/13 11.20

 • 8 indhold

  Eksempler p dannelse af personlige lringsnetvrk 203

  Personlig social refleksion og udveksling 206Udfordringer for netvrkslring og den

  netvrkslrende 208

  Udfordringer for netvrksfacilitatoren 211Afrunding 213

  referencer 214

  14. Kliniske prver 217steen hundborg og anette lykke hindhede

  Indledning 217

  Roller i hverdagslivet 218

  Rollen som studerende/eksaminand 221

  Rollen som vejleder/eksaminator 222

  Rollen som censor 224

  Kriterier for kliniske prver 225

  Vejleders ansvar og forberedelse til den kliniske

  prve 225

  Den studerendes position ved prven 226

  Ikke bestet klinisk prve og

  klagemuligheder 228

  Afrunding 229

  referencer 230

  Stikordsregister 233

  26239-indhold.indd 8 20/11/13 11.20

 • Herdis Alvsvg Herdis Alvsvg (f. 1952). Cand.polit. i sociologi, sygepleje lrer. Ansat som professor og fagud-viklingsleder ved Haraldplass diakonale hg-skole i Bergen.

  Katarina AnderssonKatarina Andersson (f. 1963). Ph.d., fil.kand., fil.mag. i pdagogik. Ansat som universitetslektor, Institutionen fr socialt arbete, Ume universi-tet.

  Marie BaastrupMarie Baastrup (f. 1981). Cand.cur., sygeplejer-ske, bach.jur. Ansat som afdelingssygeplejerske, Kardiologisk Sengeafsnit, Nordsjllands Hospi-tal Hillerd.

  Susanne DauSusanne Dau (f. 1967). Sygeplejerske, MLP. Ansat som ph.d.-studerende, Institut for Kom-munikation, Aalborg Universitet samt lektor ved University College Nord, Sygeplejerskeud-dannelsen.

  Stinne GlasdamStinne Glasdam (f. 1963). Ph.d., MSc(N), sygeple-jerske. Ansat som lektor, Medicinska fakultetet, Lunds universitet.

  Bent GringerBent Gringer (f. 1957). Ph.d., cand.scient.pol. An-sat som chefkonsulent i Kompetencesekretaria-tet og selvstndig konsulent i Gringer Inc.

  Helle Ploug HansenHelle Ploug Hansen (f. 1951). Ph.d., mag.scient. i antropologi, sygeplejerske. Ansat som professor i humanistisk rehabiliteringsforskning, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Helbred, Men-neske og Samfund, Syddansk Universitet.

  Finn Thorbjrn HansenFinn Thorbjrn Hansen (f. 1963). Ph.d., cand.mag. i idhistorie og stetik & kultur. Ansat som professor i filosofisk og dialogisk praksis, Center for Dialog og Organisation, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet.

  Jette Henriksen Jette Henriksen (f. 1961). Ph.d., cand.cur., sy-geplejerske. Ansat som lektor, VIA University College, Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro; programleder for Uddannelsesforskning, VIA University College samt ph.d.-medarbejder i Center for forskning i Aldring og Demens, VIA University College.

  Om forfatterne

  26239-indhold.indd 9 20/11/13 11.20

 • 10 om forfatterne

  Sine Maria Herholdt-LomholdtSine Maria Herholdt-Lomholdt (f. 1973). Cand.pd. i generel pdagogik, sygeplejerske. Ansat som lektor, VIA University College, Sygeplejer-skeuddannelsen i Randers.

  Anette Lykke HindhedeAnette Lykke Hindhede (f. 1965). Ph.d., cand.mag. i pdagogik, HD(O), sygeplejerske. Ansat som post.doc., Steno Center for Sundhedsfrem-me.

  Steen HundborgSteen Hundborg (f. 1962). Cand.cur., SD, syge-plejerske. Ansat som lektor, VIA University Col-lege, Sygeplejerskeuddannelsen i Randers.

  Berit Pedersen HaaBerit Pedersen Haa (f. 1967). Cand.pd. i socio-logi, sygeplejerske. Ansat som udviklingssyge-plejerske, Ortopdkirurgisk afdeling E, Aarhus Universitetshospital.

  Maria Friis JensenMaria Friis Jensen (f. 1976). Cand.pd. i pda-gogisk psykologi, sygeplejerske. Ansat som de-menskonsulent, Holbk Kommune.

  Lise KoefoedLise Koefoed (f. 1975). Cand.cur., sygeplejerske. Ansat som klinisk sygeplejespecialist og klinisk underviser, Karkirurgisk Klinik, Rigshospitalet.

  Kristian LarsenKristian Larsen (f. 1958). Ph.d., cand.pd., syge-plejerske. Ansat som professor med srlige opgaver, Institut for Lring og Filosofi, Aalborg Universitet Kbenhavn. Leder af forsknings-gruppen, Lring og Uddannelsesforskning.

  Thomas RybergThomas Ryberg (f. 1977). MA, ph.d., cand.mag. i informationsvidenskab. Ansat som professor med srlige opgaver, Institut for Kommunika-tion, Aalborg Universitet.

  Louise StierLouise Stier (f. 1966). Cand.cur., sygeplejerske. Ansat som sygeplejerske med klinisk specialist-funktion, Hjerteafdelingen, Bispebjerg og Frede-riksberg Hospital.

  Lars ThryseLars Thryse (f. 1955). Ph.d., MLP, DL, sygeple-jerske. Ansat som forsker og adjunkt, Hjerteme-dicinsk Afdeling B, Odense Universitetshospital og Forskningsenhed for Kardiologi, Klinisk Institut, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Syd-dansk Universitet

  Lene Rge AagaardLene Rge Aagaard (f. 1968). Master i lrepro-cesser, sygeplejerske. Ansat som uddannelses-ansvarlig sygeplejerske, Ortopdkirurgisk Afde-ling E, Aarhus Universitetshospital.

  26239-indhold.indd 10 20/11/13 11.20

 • Klinisk praksis er det sted, hvor sundhedsprofes-sionelles virksomhed udspiller sig i mder med mennesker, som har brug for sundhedsprofes-sionel assistance i en eller anden form. Og sam-me kliniske praksis har altid vret central for oplring, udlring, uddannelse og dannelse af sundhedsprofessionelle lige siden opstarten af disse uddannelser, herunder ogs sygeplejerske-uddannelserne. Mange sprgsml er blevet rejst gennem rene, hvor det blandt andet er blevet diskuteret, hvordan lring i og af klinisk prak-sis finder sted, hvordan denne lring kan gres eller organiseres bedst muligt, hvordan teore-tisk og klinisk undervisning kan forenes bedst muligt etc. Denne bog giver ingen svar eller op-skrifter p, hvordan lring i og af klinisk praksis skal finde sted eller ikke skal finde sted, bliver god eller bliver drlig, er korrekt eller er for-kert. Denne bog sigter derimod p at forberede og styrke bde de professionsbachelorstuderen-des mder med de kliniske sundhedsuddannel-sessteder og disse kliniske uddannelsessteders mder med de studerende gennem analytiske nedslag p en rkke forhold og udfordringer, som disse mder giver. Fokus rettes ligeledes p, hvilke lringsmuligheder der opstr, nr den studerende bevger sig i de kliniske arenaer, hvor sundhedsprofessionel klinisk virksomhed og lring af denne udspiller sig, ssom hospita-ler, plejehjem, rehabiliteringscentre, lgeprak-sis, eget hjem m.v.. Samtidig hber vi, at bogen

  kan fungere som en brobygger mellem den mere teoretisk orienterede skoleverden og den mere praktisk orienterede kliniske verden, hvor un-derviserne p uddannelsesinstitutionerne ogs kan finde inspiration til at forberede de stude-rende p mderne med den kliniske virkelighed.

  Bogen indeholder kalejdoskopiske nedslag p elementer, som har betydning for lring i og af klinisk praksis, eksempelvis mder med de for-skellige fagprofessionelle, mder med patienter og prrende, lringsredskaber, arkitektur, uni-form, sprog og meget mere. Den er bygget op som en antologi med 14 selvstndige kapitler, som er skrevet af specialister indenfor det pgl-dende emne. Bogen kan lses i sin helhed, eller kapitlerne kan lses hver for sig, alt afhngig af interesse, prference og hvilke aktuelle pro-blemstillinger, lseren nsker at fordybe sig i. Bogen henvender sig primrt til sygeplejestude-rende, undervisere p sygeplejerskeuddannelser, kliniske vejledere, sygeplejersker og uddannel-sesansvarlige i klinisk praksis samt andre, som mder de studerende. Andre sundhedsprofes-sioner og sundhedsuddannelser vil ogs kunne hente inspiration i bogen.

  Vi hber, at bogen kan vre en god hjlp og give inspiration gennem uddannelsen og til mderne i og med klinisk praksis. God lselyst!

  Stinne GlasdamKbenhavn, november 2013

  Forord

  26239-indhold.indd 11 20/11/13 11.20

 • dansk sygeplejerd nyt nordisk forlag arnold busck

  Stinne Glasdam & Steen Hundborg (red.)

  Lring i og af klinisk praksis

  Lring i og af klinisk praksis

  STINNE GLASDAM er ph.d., MSc(N), sygeplejerske og ansat som universitetslektor p Lund Universitet, Health Science Centre. Hun har en lang undervis-nings- og forskningserfaring med srlig interesse for sociologisk onkologi, sociologisk gerontologi, forskningsmetodologi og uddannelse.

  Hun har en lang publikationsrkke bag sig, bde i form af bger og artikler. Hun har skrevet ph.d.-afhandling om lger, sygeplejersker, krftpatienter og prrende i en onkologisk afdeling ud fra et so-ciologisk perspektiv (2003). Endvidere har hun bl.a. redigeret og skrevet kapitler i bgerne Bachelorpro-jekter inden for det sundhedsfaglige omrde ind-blik i videnskabelige metoder (2011), Gerontologi. Livet som ldre i det moderne samfund (2009), Folkesundhed i et kritisk perspektiv (2009) og Sygepleje i fortid og nutid historiske indblik (2008).

  LRING I OG AF KLINISK PRAKSIS sigter mod at forberede og styrke bde de professionsbachelorstuderende i deres mde med de kliniske uddannelsessteder og de kliniske uddannelsessteders mder med de studerende. Bogen tager primrt udgangspunkt i sygepleje.

  Bogen belyser en rkke udfordringer, som disse mder giver, og hvilke lringsmuligheder der opstr, nr den studerende bevger sig i de kliniske arenaer, hvor sygepleje og lring af sygepleje udspiller sig. Det kan vre bl.a. p hospital, plejehjem og rehabiliteringscentre, i lgepraksis og eget hjem.

  Bogen indeholder kalejdoskopiske nedslag p elementer, som har betydning for lring i og af klinisk praksis. Dette glder fx mderne med de forskellige fagprofessionelle samt patienter og prrende. Derudover lringsredskaber, arkitektur, uniformer, sprog og meget mere.

  Bogen er bygget op som en antologi med 14 selvstndige kapitler skrevet af specialister indenfor det pgldende emne.

  Mlgruppen er svel studerende, undervisere som kliniske vejledere p professionsbacheloruddannelserne indenfor sundhedsomrdet samt sundhedsprofessionelle og andre uddannelsesansvarlige fra klinisk praksis.

  dansk sygeplejerd nyt nordisk forlag arnold busck

  Lring i og af klinisk praksis

  www.nytnordiskforlag.dk

  ISBN: 978-87-17-04242-1

  sa hansdotter

  STEEN HUNDBORG er cand.cur., SD, sygeplejerske og ansat som lektor p VIA University College, Syge-plejerskeuddannelsen i Randers, hvor han underviser og vejleder sygeplejestuderende og diplomstuderen-de. Han har foruden en lang undervisningserfaring erfaring med udvikling og implementering af den innovative og sundhedsteknologiske sygeplejerske-uddannelse i Horsens, akkreditering af sundhedsud-dannelser og adskillige udviklingsprojekter. Endelig har han klinisk og ledelsesmssig erfaring p afdelings- og oversygeplejerskeniveau og flere rs erfaring som censorformand i sygeplejerskeuddan-nelsen.

  Han er forfatter til en rkke publikationer i form af artikler primrt om knssocialisering, sygepleje og eksamen. Desuden er han medforfatter til bogen Eksamen og censur i professionsbacheloruddannel-serne en hndsrkning til vejledere, eksaminato-rer, censorer og studerende (2011) samt medforfat-ter og -redaktr p bogen Sygeplejens fundament (2013).

  26239-omslag.indd 1 20/11/13 12.43

  forside KLmaterie 1_11 KL.pdfbagside KL