43
Iniţiativa Medicamente Inovatoare -Oferte educaţionale- Mariana MOISE ANCS - 8 iunie 2012 -

Oferte educationale IMI

Embed Size (px)

Citation preview

Iniţiativa Medicamente Inovatoare

-Oferte educaţionale-

Mariana MOISE ANCS - 8 iunie 2012 -

• Cel mai mare parteneriat public-privat European • Prima iniţiativă comună a UE + Federaţia

Europeană a Industriei şi Asociaţiilor Farmaceutice (EFPIA)

2

3

?

30 de proiecte – 23 în derulare (lansate cu succes după primele 2 apeluri)

5 proiecte de educaţie şi formare ◦ 4 proiecte - educaţie şi formare profesională

◦ 1 proiect - educaţia pacienţilor

4

5 proiecte pan-Europene :

5

Unul dintre principalele domenii pre-competiţionale (pilonii) / arii tematice ale proiectelor de cercetare în colaborare sprijinite de IMI

Coordonarea cercetării biomedicale inovative la nivel

European necesită cercetători cu înaltă calificare şi experienţă, din diverse discipline

Noua schemă de finanţare în domeniul educaţiei şi formării profesionale din cadrul IMI urmăreşte creşterea substanţială a expertizei în domeniul ştiinţelor biomedicale, al instrumentelor şi tehnologiei (biomarkeri, tehnici imagistice, platforme de management al cunoaşterii, etc.)

6

Nevoie de resurse de informare specifice destinate publicului şi pacienţilor cu privire la cercetarea şi inovarea farmaceutică şi studiile clinice în domeniul farmaceutic

Sprijinirea procesului de cercetare

Pentru creşterea implicării ca parteneri ai mediului industrial farmaceutic

7

85 de parteneri: ◦ 19 parteneri din mediul industrial (EFPIA)

◦ 55 parteneri din mediul public

◦ 4 parteneri de la nivel guvernamental

◦ 7 parteneri din mediul academic

8

Evaluarea nevoilor existente şi emergente (la

nivel industrial, guvernamental şi academic) în domeniul educaţiei şi formării profesionale

Armonizarea, organizarea şi dezvoltarea de noi programe de formare profesională (la nivel de certificat, diplomă, master şi doctorat), flexibile şi uşor accesibile pentru studenţii din întreaga Europă

Recunoaşterea reciprocă a criteriilor actuale şi/sau a noilor criterii de acreditare şi certificare în cadrul instituţiilor academice din UE

9

Să răspundă nevoilor de dezvoltare profesională

continuă, pentru optimizarea oportunităţilor profesionale în domeniul cercetării şi dezvoltării farmaceutice

Construirea unui portal şi a unui catalog on-line de programe educaţionale şi de formare profesională, pe baza diverselor cursuri, a instrumentelor şi a metodologiilor de tip e-learning disponibile / existente la ora actuală

Dezvoltarea unor criterii orientative de evaluare a calităţii cursurilor de dezvoltare profesională continuă

10

SafeSciMET = Programul Modular European de Educaţie şi Formare în domeniul Ştiinţelor Siguranţei Medicamentelor

Scop: pregătirea de noi specialişti în domeniul evaluării siguranţei medicamentelor

Pune accent pe aspectele integrative şi translaţionale, neabordate prin programele educaţionale actuale

11

12

Proiectul a început la 01.01.2010

Durată: 60 luni

Finanţare:

13

EFPIA 3.391.459 €

Alte surse 786.041 €

IMI 2.216.405 €

6.653.588 €

=

14

Înregistrare pe site-ul http://www.safescimet.eu Încărcarea pe site a diplomelor sau certificatelor

care atestă eligibilitatea Se poate aplica pentru:

◦ Programe de studii avansate de Master în domeniul

siguranţei medicamentelor (pt. absolvenţii facultăţilor de medicină umană/veterinară)

◦ Programe acreditate de dezvoltare profesională continuă modulare

◦ Module unice de curs

15

Candidaţii acceptaţi vor primi instrucţiuni privind modalitatea de plată a taxelor de participare

Valoarea taxei de participare: ◦ 2500 €/curs : pt candidaţii din mediul industrial ◦ 1500 €/curs : pt candidaţii din mediul

guvernamental ◦ 750 €/curs : pt candidaţii din mediul academic ◦ 400 €/curs : pt candidaţii din noile state membre

Se acordă reduceri în funcţie de nr de cursuri accesate, de nr de participanţi / organizaţie etc.

16

EMTRAIN = Reţeaua Europeană de formare în domeniul Cercetării Farmaceutice

Obiectiv: stabilirea unei platforme educaţionale şi de formare pan-Europene (E & T) în domeniul cercetării farmaceutice, de la ştiinţele de bază, la dezvoltare clinică şi farmacovigilenţă

Prin integrarea punctelor forte precum şi a competenţelor infrastructurilor ESFRI BMS, a companiilor EFPIA, a programelor educaţionale şi de formare IMI actuale şi viitoare, precum şi a altor proiecte ştiinţifice

17

18

19

Programul a început la 01.10.2009

Durată: 84 luni

Finanţare:

20

Total

7,72 mil €

EFPIA

3,72 mil €

IMI

4 mil €

3,5 – 4 ani de studiu Organizare de Workshop-uri anuale Teme de curs: ◦ Dezvoltarea medicamentelor ◦ Abilităţi privind: Tehnici de prezentare

Ştiinţele comunicării în diverse contexte

Managementul cercetării/ management de proiect

◦ Interacţiuni între mediul academic şi cel industrial Marketing şi informaţii despre medicamente

IP

Calitatea vieţii şi Economie Sanitară

21

http://www.emtrain.eu

14 feb 2012: EMTRAIN a lansat platforma

= Primul portal / catalog European on-line de cursuri postuniversitare în domeniul biomedical şi în domeniul cercetării-dezvoltării farmaceutice

22

Oferă acces la cursuri pe diverse nivele (cursuri de scurtă durată, programe de master, programe doctorale – la nivel EU şi în ţările asociate)

23

Eu2P = Programul European de Farmacovigilenţă şi

Farmacoepidemiologie

Va stabili un parteneriat privat-academic la nivel European, pentru acoperirea nevoilor de formare pentru specialişti şi pentru non-specialişti în domeniul farmacovigilenţei şi farmaco-epidemiologiei

Va dezvolta un curriculum educaţional pentru programele doctorale, de master sau la nivel de certificat (module unice de curs), cu un înalt nivel de excelenţă şi folosind instrumente inovative şi interactive de e-learning

24

25

Programul a început în 01.09.2009

Durată: 60 luni

Primul curs: toamna anului 2011

Finanţare:

26

Total

7,27 mil €

EFPIA

3,79 mil €

IMI

3,48 mil €

27

Fundamentele Farmacovigilentei si Farmacoepidemiologiei

Prezentare generala a domeniului

Notiuni de baza in domeniul epidemiologiei aplicate in Farmacovigilenta si Farmacoepidemiologie

Notiuni de baza privind statisticile aplicate in Farmacovigilenta si Farmacoepidemiologie

Instrumente de cercetare aplicata in Farmacovigilenta si Farmacoepidemiologie

Evaluarea beneficiilor medicamentelor

Prezentare generala a domeniului

Notiuni de baza de farmacologie clinica

Principii clinice si farmacologice aplicate in Farmacovigilenta si Farmacoepidemiologie

Metode de cercetare clinica, farmacoepidemiologie si evaluare a eficacitatii medicamentelor

Evaluarea critica a studiilor clinice: medicina bazata pe dovezi si incertitudinile sale

Farmacovigilenta si aspecte normative

Prezentare generala a domeniului

Principii de farmacovigilenta

Reglemetarile privind farmacovigilenta

Procesele de reglementare a farmacovigilentei

Identificarea si cuantificarea riscurilor medicamentelor

Prezentare generala a domeniului

Principii de identificare si recunoastere a fenomenelor adverse si semnalele de siguranta

Fundamentarea si cuantificarea riscurilor

Identificarea susceptibilitatii pentru reactiile adverse la medicamente

Evaluarea beneficiilor si a riscurilor medicamentelor

Prezentare generala a domeniului

Introducere in evaluarea beneficiilor si a riscurilor si comunicarea farmacoeconomica in luarea deciziilor

Principii de farmacoeconomica si evaluare a starii de sanatate

Metode cantitative de evaluare a beneficiilor si a riscurilor medicamentelor

Aplicatii ale evaluarii cantitative a beneficiilor si a riscurilor in luarea deciziilor privind medicamentele

Medicamentele si Sanatatea Publica

Prezentare generala a domeniului

Notiuni de baza in Farmacoepidemiologie

Studii privind utilizarea medicamentelor: introducere si metode cantitative

Studii privind utilizarea medicamentelor: introducere si metode calitative

Impactul Sanatatii Publice asupra reactiilor adverse la medicamente

Comunicarea riscurilor medicamentelor

Prezentare generala a domeniului

Notiuni de baza in comunicare aplicate in Farmacovigilenta si Farmacoepidemiologie

Informatii si comunicarea privind balanta beneficii-riscuri ale medicamentelor. Principii de baza

Roluri cheie si parti interesate (stakeholders) in comunicarea riscurilor medicamentelor: datorii si provocari

Studii de caz privind comunicarea riscurilor medicamentelor.

28

Principalele domenii de curs :

Înregistrarea on-line, pe site-ul http://www.eu2p.org

Plata taxelor de înscriere (25 Euro /aplicaţie)

Încărcarea pe site a documentelor necesare

Candidaţii primesc via e-mail confirmarea acceptării în cadrul programului

29

PharmaTrain = Programul de formare în domeniul Farmaceutic

= Platforma Europeană de pregătire postuniversitară în domeniul Dezvoltării Farmaceutice

Scop: promovarea înţelegerii generale şi asigurarea

competenţelor pentru dezvoltarea integrată şi gestionarea cu succes a medicamentelor prin metode de formare frontaliere şi prin conţinutul programelor

Va identifica nevoile educaţionale şi va construi şi implementa noi programe de formare în domeniul ştiinţelor medicinei farmaceutice / dezvoltării de medicamente ca şi în domeniul reglemetării farmaceutice

Primul curs: 2010

30

31

Programul a început în 01.05.2009

Durată: 60 luni

Primul curs: toamna anului 2011

Finanţare:

32

Total

6,65 mil €

EFPIA

3,14 mil €

IMI

3,51 mil €

Module de curs (5 ECTS)

Diplomele se acordă după finalizarea tuturor celor 6 module de curs (6x5=30 ECTS)

Master în dezvoltare Farmaceutică (60+ ECTS)

Programe integrate de Master (12 module – 10 obligatorii şi 2 la alegere)

Programe extinse de Master (30 ECTS + 4 module extinse obligatorii + 2 module la alegere)

33

http://www.pharmatrain.eu/diploma/index.php

34

http://www.pharmatrain.eu/master/index.php

35

EUPATI = European Patients Academy on Therapeutic Innovation

Obiective: ◦ Creşterea informării pacienţilor cu privire la

cercetarea şi dezvoltarea farmaecutică ◦ Dezvoltarea primei Academii Europene a Pacienţilor

privind Inovarea Terapeutică ◦ Furnizarea de cursuri de formare, de materiale

educaţionale şi a unei biblioteci publice online ◦ Creşterea implicării pacienţilor (ca parteneri în

cercetarea şi dezvoltarea farmaceutică) în dezvoltarea şi aprobarea de tratamente noi

37

29 organizaţii pan-europene, conduse de Forumul European al Pacienţilor: ◦ Organizaţii de pacienţi

◦ Organizaţii academice

◦ ONG-uri

◦ Companii membre EFPIA

38

Universities, research organisations, public bodies, non-profit groups

Biopeople / Copenhagen University, Denmark

DIA Europe GmbH, Basel, Switzerland

European Forum for Good Clinical Practice, Brussels, Belgium

European Organisation for Research and Treatment of Cancer, Brussels, Belgium

Hibernia College, Dublin, Ireland

International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research Inc., New Jersey, US

Irish Platform for Patients' Organisations, Science and Industry, Rathmines, Ireland

Nowgen / University of Manchester, Manchester, UK

39

Patients’ organisations European Patients’ Forum (EPF), Luxembourg European AIDS Treatment Group (EATG), Düsseldorf, Germany European Genetic Alliances Network (EGAN), Brussels, Belgium European Organisation for Rare Diseases (EURORDIS), Paris, France

EFPIA member companies Amgen Belgium SA/NV, Brussels, Belgium AstraZeneca AB, Södertälje, Sweden Bayer Pharma AG, Berlin, Germany Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim, Germany Chiesi Farmaceutici SpA, Parma, Italy Eli Lilly and Company Ltd, Basingstoke, UK F. Hoffmann-La Roche Ltd, Basel, Switzerland Farmaindustria, Madrid, Spain GlaxoSmithKline R&D Ltd, Middlesex, UK Janssen Pharmaceutica NV, Beerse, Belgium Laboratorios del Dr Esteve, SA, Barcelona, Spain Merck KGaA, Darmstadt, Germany Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd, Denmark Sanofi Aventis R&D, Chilly-Mazarin, France UCB Pharma SA, Brussels, Belgium Verband forschender Artzneimittelhersteller eV, Berlin, Germany

Procesul de dezvoltare a produselor farmaceutice de la cercetare la aprobare

Medicina personalizată şi predicţia Siguranţa medicamentelor şi evaluarea

riscurilor şi a beneficiilor Farmacoeconomie, economie sanitară şi

evaluarea tehnologiilor biomedicale Metodologia şi obiectivele studiilor clinice şi

rolul părţilor interesate Rolul şi responsabilităţile pacienţilor în

dezvoltarea de medicamente inovative

40

41

Puteţi accesa:

www.eu2p.org www.emtrain.eu

www.safescimet.eu www.pharmatrain.eu

www.patientsacademy.eu

sau website-ul IMI:

www.imi.europa.eu

42

Vă mulţumesc!

Mariana Moise, expert ANCS

[email protected] +40 0724 848 695

43