of 12 /12
Managementul activitatilor educative in gradinita . Profesor inv. prescolar :Tufecciu Ligia Gradinita ,,Dumbrava Minunata “, Tulcea

Managementul activitatilor educative in gradinita · extracurriculare precum programe educationale, proiecte educationale, parteneriate educationale, competitiile scolare, excursii,

  • Upload
    others

  • View
    24

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Managementul activitatilor educative in gradinita · extracurriculare precum programe educationale, proiecte educationale, parteneriate educationale, competitiile scolare, excursii,

Managementul activitatilor

educative in gradinita .

Profesor inv. prescolar :Tufecciu Ligia

Gradinita ,,Dumbrava Minunata “, Tulcea

Page 2: Managementul activitatilor educative in gradinita · extracurriculare precum programe educationale, proiecte educationale, parteneriate educationale, competitiile scolare, excursii,

Managementul activitatilor educative in gradinita.

Activitatile educative in gradinita constau in activitati extrascolare si

extracurriculare precum programe educationale, proiecte educationale,

parteneriate educationale, competitiile scolare, excursii, vizite, serbari si

voluntariate.

Managerul activitatilor educative, responsabilul din cadrul fiecarei institutii de

invatamant trebuie sa tina seama de urmatorii pasi in activitatea sa :

1. Intocmirea planului managerial la inceputul anului scolar .

2 .Descoperirea si promovarea de noi activitati educationale.

3 .Desfasurarea in conditii optime si monitorizarea activitatilor .

4. Intocmirea raportului de evaluare a activitatilor educative la sfarsitul primului

semestru si la sfarsitul anului scolar.

Planul managerial presupune planificarea activitatilor educative si stabilirea unor

obiective didactice ce vor fi urmarite pe tot parcursul anului scolar. Acesta fiind

parte component a planului managerial al activitatii unitatii de

invatamant.Descoperirea presupune cautarea unor programe , proiecte sau

concursuri aparute recent , si incheerea de noi parteneriate . Promovarea este

etapa in care o activitate noua este prezentata cadrelor didactice si de catre

acestea parintilor care isi exprima acceptul cu privire la desfasurarea activitatilor

educative in cadrul grupei .

Monitorizarea activitatilor se va realiza prin consemnarea unor date specific

fiecarui tip de activitate pe tot parcursul anului scolar in vederea intocmirii unui

raport cat mai complet.

Este ideal ca in organizarea datelor responsabilul cu activitatile educative sa

utilizeze p.c.-ul in completarea periodica a urmatoarelor tabele .

Page 3: Managementul activitatilor educative in gradinita · extracurriculare precum programe educationale, proiecte educationale, parteneriate educationale, competitiile scolare, excursii,

PLAN MANAGERIAL AL ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE DESFASURATE IN CADRUL GRADINITEI ___________________________ , PE PARCURSUL ANULUI

SCOLAR___-___.

OBIECTIVE ACTIVITATII

EXTRASCOLARE

TIPUL

ACTIVITATII

DENUMIREA

ACTIVITATII(tema)

RESURSE

UMANE

(parteneri ,

sponsori )

ORIZONT DE

TIMP

Implicarea in

cat mai multe

programe

Programe

educationale

Programe

educationale

Implicarea in

cat mai multe

proiecte .

Proiecte

educationale

Proiecte

educationale

Incheierea si

reincheierea a

cat mai multe

parteneriate

extra scolare .

Parteneriate

educationale

Parteneriate

educationale

Valorificarea

deprinderilor

practice ale

prescolarilor

prin

participarea cu

lucrari in

cadrul unor

expozitii

tematice.

Expozitii Expozitii

tematice

Valorificarea

aptitudinilor

artistice ale

prescolarilor

in cadrul

serbarilor

temetice.

Serbari Serbari tematice

Valorificarea

aptitudinilor si

Competitii Concurs

Simpozion

Page 4: Managementul activitatilor educative in gradinita · extracurriculare precum programe educationale, proiecte educationale, parteneriate educationale, competitiile scolare, excursii,

cunostintelor

generale ale

prescolarilor

in cadrul unor

competitii.

Festival

Olimpiada

Organizarea si

desfasurarea in

conditii

optime a unor

vizite si

excursii in

orase, locuri si

locatii cat mai

variate.

Vizite Vizite tematice

Excursii Excursii

tematice

Implicarea

activa a cat

mai multor

prescolari in

actiuni de

voluntariat.

Voluntariat Actiuni de

voluntariat

Director: Responsabil activitati extrascolare:

Page 5: Managementul activitatilor educative in gradinita · extracurriculare precum programe educationale, proiecte educationale, parteneriate educationale, competitiile scolare, excursii,

Table nominal cu Programele educationale desfasurate in cadrul

Gradinitei_______________ pe parcursului anului scolar _____-____ .

Director: Responsabil activitati extrascolare:

Educatoare

implicate

Grupa Numar de

prescolari

implicati

Initiator Parteneri Durata

Program national

(,,Scoli pentru un viitor

verde – Edupet”)

(Ionescu A.) (Mare) (23) (Asociatia

,,Scoli

pentru un

viitor

verde”)

(Ministerul

educatiei,

cercetarii,

tineretului si

sportului;

Editura CD

Press;

Parintii .)

2 ani

Program international

Program local

Page 6: Managementul activitatilor educative in gradinita · extracurriculare precum programe educationale, proiecte educationale, parteneriate educationale, competitiile scolare, excursii,

Table nominal cu Proiectele educationale desfasurate in cadrul

Gradinitei_______________ pe parcursului anului scolar _____-____ .

Director: Responsabil activitati extrascolare:

Proiecte Educatoare

implicate

Grupa Numar de

prescolari

implicati

Initiator Parteneri Durata

Proiect international („CU EUROPA ... LA JOACĂ – EUROPREȘCOLARUL”)

(Ionescu A.) (Mare) (23) (Editura DIANA și Fundația Pentru Evaluarea Competențelor În Educație

(FECED) )

(Ministerul Educaţiei NAȚIONALE; Parintii )

6 ani

Proiect national

Proiect regional

Proiect interjudetean

Proiect judetean

Proiect local

Page 7: Managementul activitatilor educative in gradinita · extracurriculare precum programe educationale, proiecte educationale, parteneriate educationale, competitiile scolare, excursii,

Table nominal cu Parteneriate educationale desfasurate in cadrul

Gradinitei_______________ pe parcursului anului scolar _____-____ .

Director: Responsabil activitati extrascolare:

Nr.

crt.

Pareneriat Parteneri Educatoare

implicate

Grupa Prescolari

implicati

Durata

1 (In cadrul

proiectului:

,,Calea,

adevarul si

viata’)

(Biserica

Acoperaman

tul Maicii

Domnului-

Preot

parorh Luca

Calin)

(Ionescu A.) (Mare) (23) (1 an)

2

3

Page 8: Managementul activitatilor educative in gradinita · extracurriculare precum programe educationale, proiecte educationale, parteneriate educationale, competitiile scolare, excursii,

Table nominal cu Competitiile scolare desfasurate in cadrul

Gradinitei_______________ pe parcursului anului scolar _____-____ .

Director: Responsabil activitati extrascolare:

Parteneri Educatoare

implicate

Grupa Prescolari

implicati

Rezultate Semnatura

cadru

didactic

Data

desfasurarii

(Concursul

national

interdisciplinar

,,Superpiticot”

Editia mai

2011cu tema

Primavara)

(Asociatia

pentru tineret

Olimp ;

Parintii)

(Ionescu A.) (Mare) (10) (9premii1

1premiuII)

(12- 13 mai

2011)

Olimpiada

Simpozion

Festival

Page 9: Managementul activitatilor educative in gradinita · extracurriculare precum programe educationale, proiecte educationale, parteneriate educationale, competitiile scolare, excursii,

Table nominal cu Serbarile scolare desfasurate in cadrul

Gradinitei_______________ pe parcursului anului scolar _____-____ .

Director: Responsabil activitati extrascolare:

Nr.

crt.

Serbare Parteneri Educatoare

implicate

Grupa Prescolari

implicati

Locul de

desfasurare

Data

1 (Serbare cu

ocazia

Craciunului)

Parintii (Ionescu A.) (Mare) (23) (Sala de

festivitati a

Bibliotecii

Judetene

,,Panait

Cerna”Tulcea)

(12.12.2012)

2

3

Page 10: Managementul activitatilor educative in gradinita · extracurriculare precum programe educationale, proiecte educationale, parteneriate educationale, competitiile scolare, excursii,

Table nominal cu excursiile desfasurate in cadrul

Gradinitei_______________ pe parcursului anului scolar _____-____ .

Director: Responsabil activitati extrascolare:

Localitati si locatii

vizitate

Parteneri Educatoare

implicate

Grupa Prescolari

implicati

Data

(Planetariul ,

Acvariul

Delfinariul din

orasul

Constanta)

(Sc. Trage-trans.S.R.L.,

Tulcea ;Parintii)

(Ionescu A.) (Mare) (23) (1.06.2013)

Page 11: Managementul activitatilor educative in gradinita · extracurriculare precum programe educationale, proiecte educationale, parteneriate educationale, competitiile scolare, excursii,

Table nominal cu Voluntariatele educationale desfasurate in cadrul

Gradinitei_______________ pe parcursului anului scolar _____-____ .

Director: Responsabil activitati extrascolare:

Tema Locatia Parteneri Educatoare

implicate

Grupa Prescolari

implicati

Data

(,,Ziua internationala

a pasarilor”-,,Casute

pt. pasari”)

(Parcul

din

cartier)

(Parintii) (Ionescu A.) (Mare) (17) (1.04.2013)

Page 12: Managementul activitatilor educative in gradinita · extracurriculare precum programe educationale, proiecte educationale, parteneriate educationale, competitiile scolare, excursii,

Table nominal cu Expozitiile desfasurate in cadrul

Gradinitei_______________ pe parcursului anului scolar _____-____ .

Director: Responsabil activitati extrascolare:

Nr. crt. Tema expozitiei Parteneri Educatoare implicate Grupa Prescolari

implicati

1 (Martisoare din

materiale reciclabile)

(Centrul de

Informare si

Educare in

Managementul

Deseurilor si

protectia

Mediului Tulcea.)

(Ionescu A.) (Mare) (4)

2

3