24
UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS, GALAȚI DEPARTAMENTUL PENTRU PREGATIREA PERSONALULUI DIDACTIC PROGRAMUL POSTUNIVERSITAR DE STUDII PSIHOPEDAGOGICE MODULUL 2 Disciplina: Proiectarea și managementul programelor educaționale Portofoliu Proiect educațional: ”Școala pentru toți” Profesor coordonator: Conf.Univ.Dr. Simona Marin Cursant: Diaconu Mihaela

Proiect Management Programelor Educationale

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Proiect Management Programelor Educationale

UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS, GALAȚIDEPARTAMENTUL PENTRU PREGATIREA PERSONALULUI DIDACTICPROGRAMUL POSTUNIVERSITAR DE STUDII PSIHOPEDAGOGICE MODULUL 2

Disciplina: Proiectarea și managementul programelor educaționale

Portofoliu

Proiect educațional: ”Școala pentru toți”

Profesor coordonator:Conf.Univ.Dr. Simona Marin

Cursant:Diaconu Mihaela

2012

Page 2: Proiect Management Programelor Educationale

Denumirea proiectului

” Şcoala pentru toţi ” - Proiect de educaţie inclusivă Proiect pentru promovarea oportunităţilor egale de incluziune socială pentru copiii cu dizabilităţi.

Propunătorul proiectului

Scoala Speciala nr. 4 Galati - institutie de invatamant pentru copii cu cerinte educative speciale. Date de contact: Adresa: mun. Galati, str. Camil Ressu nr.1, cod postal: 801695 Telefon: 0236440332, 0236784568 Fax: 0236442288 E-mail: [email protected]; [email protected] Obiectul de activitate: oferă asistenţă educaţională şi terapeutic-recuperatorie pentru copii cu deficienţe mintale de diferite grade, copiilor cu deficienţe neuromotorii asociate cu alte tipuri de deficienţe. Şcoala oferă programe de intervenţie specifică pentru copiii cu sindrom Down, autism, sindrom ADHD (tulburări de atenţie, hiperkinezie) şi deficienţe asociate. Obiectivul fundamental al Şcolii Speciale nr. 4 este acela de a pregăti elevii cu dizabilităţi pentru o integrare optimă în viaţa socială şi profesională, prin corectarea şi compensarea deficienţelor pe care le prezintă. Activitati specifice: - activităţi de comunicare- activităţi de expresie psihomotrică- activităţi de educaţie senzorială şi cognitivă- activităţi de automonie personală şi socială- activităţi ludice de educaţie şi compensare- terapii specifice de compensare- psihodiagnoză, consiliere, orientare şcolară şi terapie pentru diagnostice severe- activităţi comune cu elevii din scolile de masă- activităţi extraşcolare- asistenţă medicală- asistenţă socială- servicii suport pentru părinţi Cei mai mulţi dintre copii beneficiază de programe de intervenţie personalizată elaborate de echipa de specialişti formată din profesor psihopedagog, educator, profesor logoped, psiholog, kinetoterapeut. Aria curriculara - ansamblul documentelor şcolare format din Planul – cadru pentru învăţământul special, programe şcolare adaptate învăţământului special, manuale, auxiliare curriculare (ghiduri, suporturi educaţionale) Ciclurile curriculare Clasele I-IV, învăţământ primar Clasele V-VIII, învăţământ gimnazial Clasele IX-X, pregătire preprofesională Clasele III-VIII, pedagogie curativă

Structura curriculumui : a) curriculum nucleu care conţine 7 arii curriculare obligatorii:- limbă şi comunicare

2

Page 3: Proiect Management Programelor Educationale

- matematică şi ştiinţe ale naturii- om şi societate- arte- educaţie fizică şi sport- tehnologii şi activităţi practice- consiliere şi orientareÎn afara acestora curriculumul mai cuprinde, pentru scolile speciale, inca alte 3 arii curriculare specifice:- terapii specifice de compensare- psihodiagnoză, consiliere, orientare şcolară şi terapie pentru diagnostice severe- terapie educaţională complexă şi integratăb) curriculum la decizia şcolii care cuprinde discipline opţionale şi este elaborat de şcoală în funcţie de resursele umane şi materiale ale unităţii, interesele elevilor, situaţiile specifice şcolii şi necesităţile comunităţii locale. Aceste discipline opţionale sunt: Sunet şi ritm, Formă şi culoare, Decoraţiuni interioare, împletituri, Să iubim animalele, Natura – prietena mea, Sănătatea mea, Comunicare în situaţii concrete.

Proiecte derulate:- mai 2008 - Lifelong Learning Programme (Southampton, Marea Britanie). Parteneriatul a urmărit să reunească elevi cu cerinţe educative speciale din diferite ţări, aflaţi la acelaşi nivel în dezvoltarea lor şi anume pregătirea pentru terminarea şcolii. Coordonatorul proiectului: Sheila Kelly- octombrie-noiembrie 2008 - “This is me!” (Slovenia, Ljubliana) schimb de experienta privind sistemele de învăţământ proprii statelor membre ale Uniunii Europene, prin finanţarea unor mobilităţi pentru cadrele didactice din echipa de proiect şi desfăşurarea unor activităţi specifice invatamantului special.- iunie 2009 - „Meseria mea”- Budapesta, Ungaria. Scopul acestui proiect a fost sa pregateasca tinerii cu dizabilitati pentru alegerea carierei, folosind informatii, abilitati si aptitudini care sa ii ajute in luarea deciziilor individuale si in construirea propriului viitor.- septembrie 2009 - „Mobilitate” Bucuresti, Romania, in parteneriat cu scoli speciale din Bucuresti, Tg. Mures, Cracovia si Poznan (Polonia). Activităţile derulate în şcoală au reprezentat un prilej pentru familiarizarea oaspeţilor noştri straini cu sistemul de învăţământ special românesc.- iunie 2010 – “Frumoasa e tara mea” -excursii in diverse zone ale tarii. Beneficiari: elevii scolii speciale cu performante scolare bune la sfarsitul anului scolar 2009-2010.- septembrie 2010-martie 2011- ,,Educatia pentru sanatate". (S-a extins in prezent si la nivel judetean).- august 2011- „Datoria vietii noastre”. Sa nu uitam ca un popor fara traditii este un popor fara viitor!" In parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean si alte institutii de invatamant de masa din judet. Parteneriat cu: Politia de Proximitate, cu Grupul Scolar ,,E.L”; Inspectoratul Scolar Judetean, Primaria Galati, Consiliul Judetean Galati; Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati, Centrul medical de neuro-reabilitare nr.1 Galati, Centrul pentru Copii cu

3

Page 4: Proiect Management Programelor Educationale

Dizabilităţi “Sf. Vasile”

Echipa de coordonare a proiectului: Cadre didactice Numele si prenumele

Studii, gradatii,vechime Functia

M.F. S, Gr. I, 30 ani Director al Scolii Speciale

R. E. M. S, Gr. I, 35 ani Dir. Adj al Scolii Gimnaziale de masa

C.V.I S, Gr. I, 12 ani Profesor de psihopedagogie speciala

C.D. S, Gr. I, 28 ani Profesor sociologie al Scolii gimnaziale

Partenerii proiectului

Proiect de parteneriat cu Scoala Gimnaziala nr. 8 "Petre Tutea” Galati in scopul constientizarii de catre cadrele didactice si elevii din invatamantul de masa privind necesitatea incluziunii sociale a copiilor cu dizabilitati. Promovarea actiunilor de eliminare a marginalizarii copiilor cu cerinte educative speciale si abordarea unei atitudini nediscriminatorii in relatia cu acestia.

Justificarea proiectului

Motivaţia propunerii proiectului Evaluarea proiectului a evidenţiat o serie de bariere şi dificultăţi în promovarea educaţiei incluzive dar şi factori de succes întrucât a propus o abordare complexă a problematicii copilului cu cerinţe educative speciale, îmbinând aspectele recuperatorii şi de integrare socială cu cele de integrare şcolară. In acest sens este necesara dezvoltarea capacităţii organizaţionale a serviciilor de educaţie timpurie de: - a construi o relaţie pozitivă cu familiile copiilor cu şi fără dizabilităţi în vederea creșterii nivelului de participare a tuturor copiilor la educaţia timpurie;- a reduce și preveni abandonul și de a susţine copii cu dizabilităţi în obţinerea unor rezultate educaţionale situate la același nivel ca și în cazul celorlalţi copii; Argumentele in favoarea derularii proiectului sunt: necesitatea pregătirii părinţilor pentru a putea deveni coterapeuţi în procesul de recuperare şi integrare al copilului cu dizabilitati; barierele de participare la clasă pe care le întâmpină copii cu dizabilităţi acolo unde există practici rigide, relaţionări şi atitudini negative faţă de aceştia. Deseori sunt lăsaţi izolaţi fără a se găsi tehnici de a-i implica în grup; cadrele didactice nu au o pregătire suficientă în domeniul copilului cu dizabilităţi/psihopedagogiei speciale şi prin urmare nu ştiu cum să răspundă la cerinţele familiei/copilului cu dizabilităţi; colectivele de copii din învatamântul de masa nu sunt pregatite din punct de vedere psihologic aparând fenomenul de marginalizare a copiilor cu cerinte educative speciale; cadrele didactice reclama neinformarea si solicita formare în domeniul copilului cu dizabilitati/psihopedagiei speciale; parintii copiilor obisnuiti nu sunt pregatiti pentru o educatie incluziva; comunitatea nu este suficient informata cu privire la o educatie

4

Page 5: Proiect Management Programelor Educationale

incluziva a copiilor cu deficiente; existenta în continuare a unor surse de excludere si atitudinile si prejudecatile din societate. Contextul socio - economic şi legislativ al proiectului Copiii cu dizabilitati sunt acum, cel puţin la modul declarativ, parte integrantă a politicilor naţionale pentru toţi copiii României. Acest lucru este evidenţiat în legea 272/2004 de protecţie şi promovare a drepturilor copiilor. Această includere dar şi menţionare distinctă corespunde aplicării combinate a principiilor nondiscriminării şi egalizării şanselor. Copiii cu dizabilitati sunt de asemenea menţionaţi într-o lege specială, Legea nr. 448/2006 privind protecţia drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, Legea nr.84/1995 a învăţământului care evidenţiază drepturi egale de acces la toate nivelurile şi formele de învăţământ, H.G. nr.1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor/cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat. Legaturile externe ale proiectului Parteneriat cu: - Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati (sprijin financiar si logistic);- Primaria Galati (contributie asigurare transport, aprobare desfasurare diferite evenimente, asigurare unele bunuri mobile si imobile );- Inspectoratul Scolar Judetean (aprobare proiect, monitorizare desfasurare proiect, evaluare rezultate proiect).

Obiectivele proiectului

Scopul proiectului Scopul proiectului il reprezinta sprijinirea si promovarea integrarii in comunitate a copiilor cu dizabilitati intr-un proces de normalizare a vietii acestora, conturandu-se intr-o maniera imperativa integrarea sociala si societala Obiectivele specifice: Asigurarea suporturilor suplimentare necesare desfasurarii unei educatii de calitate, in functie de potentialul si nevoile bio-psiho-sociale ale fiecarui copil sau tanar. Sustinerea copiilor cu handicap locomotor si mental să se integreze în învăţământul public de masă Crearea conditiilor de dezvoltare a personalitatii beneficiarilor, in vederea integrarii acestora in viata scolara, sociala si profesionala Implicarea familei si a comunitatii in activitati specifice unei relatii eficiente scoala-familie-comunitate, ca baza a adaptarii scolare si integrarii sociale a copiilor si tinerilor cu dizabilitati fizice si mentale Asigurarea conditiilor egale de acces la educatie si sprijin pentru toti copiii si tinerii sus-mentionati Cadre didactice, părinţi şi voluntari sunt formaţi/pregătiţi pentru a oferi un suport si o educaţie de înaltă calitate specifică copiilor cu dizabilitati Respectarea dreptului copiilor de a beneficia de educatie non-formala, indiferent de conditia sociala si materiala, fara restrictii.

5

Page 6: Proiect Management Programelor Educationale

Asigurarea prevenirii si diminuarii factorilor care determina tulburari comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic prin intermediul metodelor, procedeelor si tehnicilor specifice. Campanie de sensibilizare a membrilor comunităţii privind respectarea drepturilor copilului şi a promovării educaţiei incluzive în comunitatea locala

Rezultate anticipate

Efectele proiectului: copiii cu cerinţe educative speciale vor fi integraţi în învăţământul

de masă fapt ce este în acord cu legislaţia în vigoare; parintii copiilor cu dizabilitati au devenit coterapeuti în procesul de

recuperare si integrare a copilului cu dizabilitati în învatamântul de masa;

cresterea numarului de copii cu cerinte educative speciale care vor beneficia de servicii de specialitate prin derularea unor programe de terapie cu metodologii specifice si de actualitate;

cadrele didactice sunt pregatite sa accepte copiii cu dizabilitati în gradinite si scoli, detin informatii despre copilul cu dizabilitati si cunosc metode de lucru necesare includerii acestora;

existenta unui sistem functional privind consilierea, formarea si informarea parintilor si specialistilor de orice fel care contribuie la recuperarea, dezvoltarea si integrarea copilului cu dizabilitati;

la finalul proiectului profesorii si consilierii scolari specializati pe problematica copilului cu dizabilitati devin o resursa importanta pentru comunitatea ce va sustine integrarea copiilor cu deficiente;

îmbunatatirea imaginii sociale a copilului cu deficiente.Publicul ţintă Beneficiarii proiectului

A) Beneficiari direcţi – 30 de copiii cu dizabilitati pentru care s-au identificat cerinte educative speciale. - 30 de copii ai unitatii de invatamant de masa .B) Beneficiari indirecţi: părinţii copiilor cu dizabilitati, specialişti, cadre didactice, opinia publica. Descrierea sintetică a publicului ţintă: copiii cu retard mental usor, mediu si sever (in functie de coeficientul de inteligenta), (cu sau fără certificat eliberat de către Serviciul de Evaluare Complexă al DGASPC; copiii cu cu handicap fizic (parapareza spastica, paraplegie pentru care s-a eliberat certificat de incadrare intr-un grad de handicap); copii care au asociate atat afectiuni fizice cat si mentale; copiii cu autism; copii cu ADHD, tulburari de comportament, de conduita, afectiv - emotionale asociate sau nu cu retard mental sau afectiuni neuromotorii; părinţii copiilor cu dizabilitati implicati in proiect; cadrele didactice ale scolii speciale precum si a scolii cu invatamant de masa; specialişti, incluzand aici consilieri şcolari, psihopedagogi, logopezi din unitatea de învăţământ special; specialisti din cadrul DGASPC implicati in proiect (inspectori,referenti,psihologi, consilieri); medic neuropsihiatru; specialisti din cadrul Serviciilor Publice de Asistenta Sociala din

6

Page 7: Proiect Management Programelor Educationale

cadrul Primariilor Comunitatilor locale (orase si comune) de pe raza judetului Galati; inspecor scolar de la Inspectoratul Scolar Judetean; alte persoane (cadre nedidactice, personal auxiliar, voluntari).

Activităţile proiectului

Activităţi, metode, tehnici şi procedee de lucru: activităţi de socializare pentru beneficiarii proiectului (terapie ocupaţionala, artterapie - ”să comunicăm prin artă”, muzicoterapie; activitati de recuperare a deficientelor (gimnastica medicala, kinetoterapie, logopedie); realizarea unor activitati de abilitare manuala, grafica si pictura comune; organizarea de concursuri pe domenii; confectionarea de jucarii din materiale naturale si sintetice; cunoasterea mediului ambiant prin drumetii; initierea unor jocuri de rol si conturarea anumitor statuturi sociale; participare la activităţi pentru formarea abilităţilor de viaţă, în scopul integrării lor sociale, alături familii si de ceilalti reprezentanti legali ai copiilor; comunicarea permanenta intre copiii cu dizabilităţi si cei cu dezvoltare normală prin jocuri de rol; monitorizarea comportamentului copiilor cu dizabilitati comparativ cu al celor normali si reactia cestora la stimuli; Informarea, formarea şi consilierea cadrelor didactice în domeniul educaţiei incluzive; Organizarea de activităţi cu părinţii – grupuri de suport şi educaţionale, consiliere parentală; Formarea continuă a specialiştilor; Pregătirea voluntarilor pentru activităţile de socializare şi pentru campaniile de sensibilizare Plan de implementare a proiectuluiAmenajarea şi dotarea spaţiului de servicii sociale, consiliere şi formarea adulţilor – părinţi şi specialişti, care vin în sprijinul recuperării şi intergrării copiilor cu dizabilitati cu vârste între 2-18 ani cu mobilier adaptat pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor de pregătire pentru integrarea în grădiniţă şi şcoală (achiziţionarea mobilierului se face în prima lună de derulare a proiectului);Constituirea echipei multidisciplinare formată din: logoped, kinetoterapeut, terapeut ocupational, psiholog, psihopedagog, asistent social, artist plastic şi voluntari formatori în muzicoterapie. Specialiştii echipei multidisciplinare vor oferi servicii de consultanţă şi evaluare copiilor cu dizabilitatii în vederea integrării şi vor susţine sesiuni de training pentru părinţi şi cadre didactice cu o tematică şi frecvenţă prestabilită; (martie-decembrie) Identificarea si pregatirea copiilor cu dizabilitati cu vârste între 2-18 ani, evaluarea periodică, întocmirea planurilor de intervenţie şi pregătirea lor pentru integrarea în învăţământul de masă; în cadrul procesului de pregătire pentru incluziune copii cu dizabilitati beneficiază de intervenţii specifice pe ariile de dezvoltare deficitare asigurate de 5 specialişti (logoped, kinetoterapeut, terapeut ocupaţional, artist plastic, meloterapeut)

7

Page 8: Proiect Management Programelor Educationale

logopedie – logopedul va face o evaluare de specialitate şi va întocmi un plan de intervenţie individualizat pentru fiecare din cei 30 de beneficiari cu vârste cuprinse între 2-18 ani, la cabinetul logopedic. Este important ca şi familia să fie un coterapeut în procesul de recuperare şi să ştie să facă un minim de intervenţie de stimulare a limbajului în situaţii ce se ivesc în mod natural în viaţa copilului, motiv pentru care va primi recomandări din partea specialistului. kinetoterapie– se va face o evaluare individualizată cu ajutorul unui test standardizat pentru următoarele arii de dezvoltare ale motricităţii grosiere: capacitatea de a adopta şi a menţine poziţii fixe pe o perioadă de timp determinat, locomoţie şi manipularea obiectelor. În urma evaluării şi a rezultatelor testului se stabilesc obiective terapeutice individuale pentru lucrul în sală, cu kinetoterapeut şi se fac recomandări pentru activităţi care se pot face cu familia în joacă în cadrul activităţilor zilnice. În evidenţa DGASPC Galati se află înregistraţi copii având tipul de deficienţă neuropsihică – autism dar şi neuromotorie (peste 300 de cazuri), motiv pentru care s-a iniţiat o colaborare între kinetoterapeutul implicat în prezentul proiect şi specialistul din Centrul pentru Copii cu Dizabilităţi “Sf. Vasile” pentru a satisface nevoia de recuperare (masaj) în plan motor atât a copiilor din comunitate dar şi a celor din Centrul “Sf. Andrei”. terapie ocupationala – un doctor în terapie ocupaţională va face evaluarea pe latura senzorială, tactilă, proprioceptivă, coordonare şi conştientizare a mişcărilor oral-motorii, motricitate fină-senzorială observându-se nevoile dar şi problemele copiilor ce vor fi implicaţi în procesul de incluziune (30 de beneficiari). În urma evaluării se fac recomandări privind modul de intervenţie individualizat în funcţie de nevoile identificate şi de conştientizare a corpului în spaţiu, inclusiv dezvoltarea abilităţilor de autoservire prin identificarea problemelor senzoriale. Părinţii sunt implicaţi activ şi sunt învăţaţi să întocmească un program zilnic bine structurat într-un mediu organizat specific nevoilor propriului copil. artterapie - ”Să comunicăm prin artă”- Scopul atelierului de pictură este să ajute copii cu dizabilitati să se exprime liber şi creativ, să comunice cu ajutorul instrumentelelor şi elementelor de limbaj plastic, să-şi exprime sentimente prin desen şi pictură. Evaluarea se face de către echipa implicată în proiect coordonată de un artist plastic (părinte al unui copil) care stabileşte într-o şedinţă de lucru, după fiecare curs susţinut cu grupele de copii cu autism, in special, noi obiective pentru viitoarele teme, bazându-se pe observaţiile nevoilor şi abilităţilor acestor copii. Se urmăreşte un progres în exprimare cu ajutorul mijloacelor plastice, responsivitate şi comunicare verbală, cât şi creşterea percepţiei vizuale. Echipa evaluează efortul copiilor de a se adapta şi de a învăţa un nou mod de exprimare, care poate fi şi un exerciţiu de relaxare. Ne aşteptăm ca acest program să fie adoptat şi să fie aplicat în continuare de părinţii şi terapeuţi. În cadrul atelierului de pictură pot participa copiii cu dizabilitati cu vârste între 2-18 ani, din comunitate şi din sistemul de protectie al DGASPC (centre de plasament, case de tip familial si copii aflati in plasament la asistenti maternali), urmând a se alcătui grupe de lucru în funcţie de abilităţi şi nivel de dezvoltare. Copiii sunt asistaţi şi de voluntari, studenţi la Facultatea de Asistenţă Socială şi Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universităţii „Dunarea de Jos.”

8

Page 9: Proiect Management Programelor Educationale

muzicoterapie – este o intervenţie specializată care are ca obiective descoperirea şi promovarea aplicării efectelor psihologice, afective şi relaţionale ale muzicii asupra individului. Muzicoterapia se divide în muzicoterapie activă (când subiectul cântă sau se joacă cu un instrument) şi muzicoterapie de receptivitate (când muzica este doar ascultată), având mai multe planuri de intervenţie şi implică o pregătire specializată cu formatori specializaţi. Prin aplicarea testului de receptivitate se pot identifica problemele individului şi crearea unei muzici care să-l ajute să se deschidă, să coopereze şi să relaţioneze cu tot ceea ce-l înconjoară. Organizarea activitatilor de socializare pentru copiii ce urmează a fi integraţi ce constă în serbarea a patru evenimente speciale (Sărbătorile Pascale, 1 Iunie Ziua Copilului, Crăciun, Ziua Autismului) dar şi participarea copiilor cu dizabilitati în grupele de copii unde vor desfăşura activităţi de socializare alături de ceilalţi copii; Organizarea de activitati cu parintii, grupuri de suport si educationale, consiliere parentala_ – activităţi de informare a părinţilor sau de învăţare în cadrul grupului, a relaţionării cu copiii cu deficiente mentale, cu cerinte educative speciale (CES), desfăşurarea unor anchete care să surprindă nevoile părinţilor copiilor cu CES în vederea obţinerii unor informaţii care sunt utile pentru planificarea activităţilor viitoare care îi implică pe toţi actorii implicaţi în procesul de recuperare şi integrare. Părinţii vor participa la evaluarea copilului, vor primi un program de lucru pentru acasă, vor asista copilul cu CES la activităţile de socializare, vor beneficia de consiliere individuală cât şi de grup, vor participa activ în organizarea şi derularea campaniilor de sensibilizare, precum şi alte activităţi ale proiectului.Pregatirea si desfasurarea sesiunilor de training pentru cadrele didactice, respectiv descrierea formelor de deficeinta cel mai des întâlnite, în special a celor pe care le prezintă copiii ce vor fi integraţi, prezentarea metodelor de lucru, studii de caz, jocuri de rol, etc; Pregatirea voluntarilor pentru activitatile de socializare si pentru campaniile de sensibilizare.Voluntarii sunt studenţi de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei şi/sau părinţi care vor asista copiii cu dizabilitati la activităţile de socializare şi vor participa activ în organizarea şi derularea campaniilor de sensibilizare, precum şi alte activităţi ale proiectului (voluntarii vor beneficia de o pregătire specifică activitătilor la care vor participa); Specialistii implicati în proiect vor participa la cursuri de perfectionare în vederea creşterii competenţei profesionale dar şi la schimburi de experienţă între diverse instituţii; Promovarea_si prezentarea proiectului. Elaborarea materialelor de promovare de tip pliante, fluturaşi, cărţi de vizită, ghid de bune practici, etc. Contactarea mijloacelor de informare mass-media. Monitorizarea copiilor cu CES în învatamântul de masa_. Monitorizarea constantă a situaţiei elevilor cu CES – este esenţială pentru cunoaşterea evoluţiei fiecărui copil şi pentru stabilirea adecvată a serviciilor de sprijin destinate acestora: profesor de sprijin, adaptare curriculară, personal auxiliar. Pe de altă parte monitorizarea evoluţiei şcolare a acestor copii este importantă pentru menţinerea sau modificarea hotărârii de orientare şcolară formulată de Comisia de Protecţie a Copilului

9

Page 10: Proiect Management Programelor Educationale

şi constituie un feed-back privind eficienţa acestei măsuri de politică educaţională: ce merge bine, unde se întâmpină dificultăţi, ce măsuri de ameliorare se impun pe termen scurt, mediu sau lung.

Locul desfăşurării

Date despre amplasarea concretă în spaţiu a activităţilor proiectului

Sediul Scolii Speciale nr.4 (atelierul de ergoterapie, meloterapie, cabinetul de kinetoterapie, cabinetul medical, atelierul de creatie, bucataria, sala de mese)

Sediul Scolii Gimnaziale nr.10 (laboratorul de informatica, laboratorul de stiintele naturii, terenul de educatie fizica)

Centrul medical de neuro-reabilitare nr.1 Galati Centrul pentru Copii cu Dizabilităţi “Sf. Vasile” Alte locatii adiacente (obiective turistice – Faleza Dunarii, Gradina

Publica; Centrul Cultural „Dunarea de Jos”, Casa Corpului Didactic, Teatrul de Papusi „Gulliver”)

Perioada calendaristică 1.07.2012-20.12.2012Resurse umane Cadre didactice ale scolii speciale: profesor psihopedagog, profesor

de educatie tehnologica Cadre didactice ale unitatii de invatamant de masa (profesor de sociologie, profesor de limba romana, profesor de educatie fizica, profesor de geografie, informatician) Specialisti: Psiholog scolar Maistru instructor Asistent medical Logoped Kinetoterapeut Terapeut ocupational Asistent social Psiholog Alte persoane: Inspector scolar Artist plastic Voluntari Echipa de coordonare a proiectului:M.F. – Director General al Scolii Speciale (responsabilul de proiect) ; Telefon: 07xxxxxxxx, e-mail: [email protected]. - Dir. Adj al Scolii Gimnaziale nr.8; Telefon: 07xxxxxxxx, e-mail: [email protected]. - Profesor de psihopedagogie speciala; Telefon: 07xxxxxxxx, e-mail: [email protected]. – profesor de sociologie; Telefon: 07xxxxxxxx, e-mail: [email protected] – asistent social DGASPC Galati: Telefon: 07xxxxxxxx, e-mail: [email protected]. – inspector scolar; Telefon: 07xxxxxxxx, e-mail: [email protected] C.C – medic neuropsihiatru; Telefon: 07xxxxxxxx, e-mail: [email protected]. – sef centru pentru copii cu dizabilităţi;; Telefon: 07xxxxxxxx, e-mail: [email protected]

10

Page 11: Proiect Management Programelor Educationale

Resurse valorice

Valori culturale promovate prin proiect, informaţii relevante desprinse din documentare şi valorificate de proiect: protecţia şi promovarea drepturilor copiilor; protecţia drepturilor persoanelor cu dizabilităţi; nondiscriminare; egalitate de şanse; educaţie incluziva pentru elevii cu cerinte educative speciale; integrare socio-profesionala; recuperare si reabilitare pentru persoanele cu dizabilitati.

Resurse materiale

Imobilele necesare derulării proiectului: atelier de ergoterapie, meloterapie, cabinet de kinetoterapie, atelier de creatie, biblioteca, cabinet medical, cabinet psihodiagnoza, cabinet pentru activitatile de terapia tulburarilor de limbaj, laborator de informatica, laborator de stiintele naturii, teren de educatie fizica, bucatarie, sala de mese Aparatură si consumabile: Truse ergoterapie, instalatii muzicale pentru meloterapie, oglinzi logopedice, imagini printate si laminate, jucarii, jocuri, mese de masaj, mese de kinetoterapie, materiale instructiv-educative (carti de colorat, pliante, carti de joc, manuale, caiete etc.)

Resurse financiare

Buget estimativ detaliat pe categorii de cheltuieli

Nr crt.

Titlu de cheltuială

Unitate cost total (lei)

Contribuţia (lei)

Alte surse (lei)

I. Consumabile 6500 6000 500 II. Cheltuieli specialişti

(kinetoterapie, logopedie, terapie ocupaţională, artterapie, muzicoterapie, psiholog)

42500 42500 0

III. Contravaloare transport 1500 500 1000 IV. Serbarea unor evenimente 7500 0 7500 V. Cheltuieli protocol 500 500 0 VI. Achiziţionare dotări (sistem

audio, bănci pentru şcoală, materiale educative etc. )

4000 0 4000

Resurse temporale

Timpul de care este nevoie pentru obţinerea rezultatelor prevăzute - estimativ 3-4 ani (dupa finalizarea ciclului didactic pentru fiecare categorie de elevi in functie de varste – scoala primara, gimnaziu, liceu se va efectua o analiza a procentului de incluziune sociala a persoanelor cu dizabilitati, punandu-se accent in special pe gradul de integrare socio-profesionala).

Constrângeri Prezentarea eventualelor bariere individuale, organizaţionale, socio-economice, financiare, etc., identificate după o atentă analiză a situaţieiPentru copiii cu handicap fizic si psihic principalele bariere ale integrarii scolare sunt: dificultatea transportului; neadaptarea programei scolare la problemele lor specifice;

11

Page 12: Proiect Management Programelor Educationale

lipsa accesibilitatilor; lipsa profesorului de sprijin.In ceea ce priveste asistenta medicala:

serviciile medicale destinate persoanelor cu handicap fizic este slaba;

asistenta medicala de care beneficiaza in acest moment copiii si tinerii cu dizabilitati este insuficienta;

parintii si copiii cu handicap fizic au nevoie de informare, consiliere si indrumare specializata in domeniul medical;

multe din spatiile publice sunt in continuare neaccesibilizate sau daca exista accesibilizari acestea sunt de slaba calitate sau impracticabile;

asistenta acordata persoanei cu handicap se bazeaza aproape in totalitate pe solidaritatea familiala, nu pe specializare si pe asistenti personali profesionisti;

doar 5% din tinerii cu handicap fizic sunt integrati profesional; persoanele cu dizabilitati intampina atitudini dicriminatorii din

partea angajatorilor si a colegilor; situatia economica a gospodariei in care se afla un tanar cu

dizabilitati este de cele mai multe ori precara.In ceea ce priveste asistenta sociala:

dependenţa unei categorii de persoane de sistemul de sprijin şi asistenţă socială;

mentalităţi şi practici învechite; lipsa partenerilor la finanţarea proiectelor; durabilitatea serviciilor alternative de protecţie; izolare şi marginalizare socială; lipsa resurselor umane.

Date despre posibilităţile reale de surmontarea obstacolelor posibile prevăzute sau neprevăzute Prevenirea şi combaterea discriminării potrivit căruia fiecărei persoane

i se asigură folosirea sau exercitarea, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale ori a drepturilor recunoscute de lege;

„Adaptarea” societăţii la persoana cu handicap, potrivit căruia societatea trebuie să vină în întâmpinarea eforturilor de integrare a persoanelor cu handicap;

Eficientizarea asistentei medicale pentru copiii cu dizabilitati; Sustinerea financiara a familiilor sărăce şi subdezvoltatate din punct de

vedere educativ si profesional; Asigurarea unor servicii de sprijin din partea specialistilor implicati

pentru familiile care au copii cu dizabilitati; Perfectionarea continua a cadrelor didactice si a specialistilor implicati

in asigurarea eficienta a nevoilor specifice copiilor si tinerilor cu deficiente;

Implicarea corespunzatoare a comunitatii in vederea incluziunii sociale precise a copiilor sus-mentionati;

Aplicarea unui curriculum de invatare flexibil care sa ia în considerare specificul preferinţelor şi stilurilor de învăţare ale elevilor cu dizabilitati motorii si psihice;

12

Page 13: Proiect Management Programelor Educationale

Parteneriatul, potrivit căruia organizaţiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap trebuie sa fie implicate şi consultate în procesul decizional privind problematica handicapului, precum şi în procesul de protecţie a persoanelor cu handicap;

Dezvoltarea unor programe de cercetare asupra unor grupuri cu grad mare de risc;

Realizarea unui circuit informaţional unitar şi eficient care să servească interesului persoanei cu handicap;

Asigurarea infrastructurii de tehnologie a informaţiei şi de resurse umane necesare pentru a susţine circuitul informaţional;

Eficientizarea procedurilor de obţinere şi/sau exercitare a drepturilor şi facilităţilor prevăzute de legislaţia în vigoare;

Promovarea valorilor şi principiilor privitoare la drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, la drepturile cetăţeneşti ale persoanelor cu handicap, precum şi la participarea activă a acestora la viaţa comunităţii;

Implicarea autorităţilor administraţiei publice precum şi a societăţii civile în promovarea imaginii pozitive despre persoanele cu handicap, în colaborare cu diverşi actori implicaţi, inclusiv mass-media;

Promovarea accesului la serviciile necesare pentru a susţine integrarea socială şi pentru a preveni izolarea şi separarea de comunitatate a persoanelor cu handicap prin campanii de informare;

Dezvoltarea de servicii de prevenire şi intervenţie în caz de abuz şi exploatare a persoanelor cu handicap;

Promovarea şi asigurarea cunoaşterii de către angajatori a dreptului la muncă al persoanei cu handicap.

Evaluarea Precizarea indicatorilor de evaluare, a modalităţilor concrete şi a instrumentelor utilizate în evaluarePentru obiectivele de implementare se stabilesc indicatori care urmaresc sa surprinda gradul de îndeplinire, modul cum pot fi evaluate activitatile derulate pentru atingerea obiectivelor, cu alte cuvinte, se stabilesc indicatori care masoara ceea ce s-a desfasurat.

Indicatori cantitativi: numarul de parinti care participa la activitatile proiectului; frecventa participarii parintilor la activitatile proiectului; gradul de recuperare de catre copii a dizabilitatii. Indicatori calitativi: interesul parintilor pentru diferite tipuri de activitati de terapie si

recuperare; atasamentul parintilor fata de activitatile de terapie si recuperare; activitati de terapie si recuperare continuate de parinti. Elaborarea unui chestionar pentru a cunoaste opiniile persoanelor implicate in ceea ce priveste eficienta si modul de desfasurare a proiectului Elaborarea unei Grile de evaluare a gradului de integrare sociala a elevului cu dizabiliati implicat in proiect

Popularizarea efectelor proiectului

Modalităţile de mediatizare a proiectului: Stabilirea echipei care va lucra pentru realizarea unei campanii de informare-educare-comunicare; Stabilirea grupurilor tinta carora le sunt adresate mesajele de campanie derulata în cadrul proiectului;

13

Page 14: Proiect Management Programelor Educationale

Stabilirea canalelor de comunicare, elaborarea mesajelor de campanie în cadrul echipei, a punctelor de distribuire a pliantelor; Elaborarea unor pliante privind amploarea si gravitatea fenomenului de marginalizare sociala a persoanelor cu dizabilitati; Recrutarea si instruirea voluntarilor pentru distribuirea pliantelor privind gravitatea fenomenului de marginalizare sociala a persoanelor cu dizabilitati; Distribuirea pliantelor în comunitate de catre echipa de voluntari implicata în proiect; Stabilirea partenerilor pentru organizarea întâlnirilor comunitare organizate pe tema promovarii oportunităţilor egale de incluziune socială pentru copiii cu dizabilităţi; Evaluarea efectelor pe care le are campania de informare-educare-comunicare derulata în cadrul proiectului. Prezentarea aspectelor pozitive ale proiectului care pot fi valorificate şi de alte organizaţii şcolare: proiectul Şcoala pentru toţi” reprezintă dezideratul maximei flexibilităţi şi toleranţe în ceea priveşte diferenţele fizice, socio-culturale, lingvistice şi psihologice existente între copii. Prin proiectul respectiv s-a oferirea tuturor elevilor implicate posibilitatea de a învăţa în funcţie de ritmul, capacităţile şi nevoile proprii şi de a se exprima conform trăsăturilor individuale de personalitate. asigurarea unor condiţii normale de mediu, aceasta presupunând existenţa spaţiului locativ personal şi a adaptărilor ambientale şi funcţionale necesare realizarea unui parteneriat între membrii echipei multidisciplinare, cadrele didactice integratoare si cadre didactice itinerante/de sprijin implicate în procesul de recuperare si integrare a copilului cu dizabilitati. s-a creat un climat favorabil în ce a contribuit la dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare a copiilor cu dizabilitati. atitudinea pozitivă a specialistilor, cadrelor didactice şi mai ales a familiei faţă de aceşti copii, reprezintă pilonii reuşitei proiectului. consolidarea unei relatii functionale intre cele doua scoli si abordarea unei atitudini vizibil mai flexibile a elevilor din scoala de masa fata de elevii cu nevoi speciale.

Perspectivele proiectului

Prezentarea modalităţilor prin care schimbările induse de proiect vor fi menţinute în timp şi continuate cu alte iniţiative de dezvoltare a organizaţiei şcolare. Sensibilizarea opiniei publice din judetul Galati pe parcursul a 5 luni, privind amploarea si gravitatea fenomenului de marginalizare sociala a persoanelor cu dizabilitati; Participarea la emisiuni radio si TV pe tema combaterii excluziunii sociale a persoanelor cu dizabilitati; Organizarea unor conferinte de presa pentru informarea opiniei publice privind amploarea si gravitatea fenomenului marginalizare sociala a persoanelor cu dizabilitati.

14