OBSAH - Pavol Jozef ¥ af£Œrik OBSAH 1. Akademick£Œ angli¤†tina.....4

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of OBSAH - Pavol Jozef ¥ af£Œrik ...

  • OBSAH 1. Akademická angličtina.................................................................................................................... 4 2. Alternatívna pedagogika.................................................................................................................. 6 3. Anatómia človeka............................................................................................................................ 8 4. Bakalárska práca a jej obhajoba....................................................................................................10 5. Bakalárska práca a jej obhajoba....................................................................................................11 6. Bakalársky projekt......................................................................................................................... 13 7. Bakalársky projekt......................................................................................................................... 14 8. Biológia..........................................................................................................................................16 9. Biológia dieťaťa a dorastu.............................................................................................................17 10. Bioštatistika..................................................................................................................................18 11. Botanika I.....................................................................................................................................20 12. Botanika I.....................................................................................................................................22 13. Botanika II................................................................................................................................... 24 14. Botanika II................................................................................................................................... 26 15. Cvičenie pri mori.........................................................................................................................28 16. Cytológia...................................................................................................................................... 30 17. Dejiny filozofie 2 (všeobecný základ)........................................................................................ 32 18. Digitálna gramotnosť študenta.................................................................................................... 34 19. Edukačný softvér......................................................................................................................... 36 20. Exkurzia z fyzickej geografie......................................................................................................38 21. Exkurzia z humánnej geografie...................................................................................................40 22. Fytogeografia............................................................................................................................... 42 23. Fyzická geografia 1..................................................................................................................... 44 24. Fyzická geografia 2..................................................................................................................... 46 25. Fyzická geografia Slovenskej republiky..................................................................................... 48 26. Fyziológia rastlín......................................................................................................................... 50 27. Fyziológia živočíchov..................................................................................................................52 28. Genetika....................................................................................................................................... 54 29. Geoekológia................................................................................................................................. 56 30. Geografia......................................................................................................................................58 31. Geografia obyvateľstva a sídel....................................................................................................59 32. Geografia verejnej správy............................................................................................................61 33. Geografické informačné systémy................................................................................................ 63 34. Geologická exkurzia.................................................................................................................... 65 35. Geomorfológia............................................................................................................................. 67 36. Grafické nástroje v geografii.......................................................................................................69 37. Histológia..................................................................................................................................... 71 38. Humánna geografia (nevýrobná sféra)........................................................................................ 73 39. Humánna geografia (výrobná sféra)............................................................................................75 40. Humánna geografia Slovenskej republiky...................................................................................77 41. Hydrologické praktikum.............................................................................................................. 79 42. Kartografia a geoinformatika.......................................................................................................81 43. Komplexná geografická charakteristika vybraných regiónov sveta............................................ 83 44. Komunikatívna gramatika v anglickom jazyku...........................................................................85 45. Komunikatívna gramatika v nemeckom jazyku.......................................................................... 87 46. Komunikatívne kompetencie v NJ.............................................................................................. 88 47. Komunikatívne kompetencie v anglickom jazyku...................................................................... 90 48. Krajina vo štvrtohorách............................................................................................................... 92

  • 49. Kurz prežitia-survival.................................................................................................................. 94 50. Letný kurz-splav rieky Tisa.........................................................................................................96 51. Matematika pre biológov.............................................................................................................98 52. Maďarský geografický seminár.................................................................................................100 53. Mikrobiológia a základy virológie............................................................................................ 101 54. Mikrogeografia...........................................................................................................................102 55. Molekulová biológia.................................................................................................................. 104 56. Montánna geografia................................................................................................................... 106 57. Nemecký geografický seminár.................................................................................................. 108 58. Nemecký odborný jazyk prírodných vied 1.............................................................................. 110 59. Občianske právo a právo duševného vlastníctva.......................................................................112 60. Odborný anglický jazyk pre prírodné vedy...............................................................................114 61. Organizácia a legislatíva školy..................................................................................................117 62. Pedagogika pre medziodborové štúdium...................................................................................119 63. Planetárna geografia.................................................................................................................. 121 64. Populačný vývoj Slovenska.......................................................................................................123 65. Porovnávacia morfológia živočíchov........................................................................................ 125 66. Pozitívna psychológia................................................................................................................ 127 67. Praktikum z topografického mapovania.................................................................................... 129 68. Prevencia užívania drog medzi vysokoškolákmi...................................................................... 130 69. Psychológia každodenného života.............................................................................................132 70. Psychológia pre medziodborové štúdium..................................................................................134 71. Rurálna geografia......................................................................................................