Click here to load reader

OBSAH - Pavol Jozef Šafárik · PDF file používaných v analytickej chémii - acidobázické, oxidačno-redukčné, komplexotvorné, zrážacie reakcie. Dôkazové reakcie katiónov

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of OBSAH - Pavol Jozef Šafárik · PDF file používaných v analytickej...

  • OBSAH 1. Akademická angličtina.................................................................................................................... 3 2. Alternatívna pedagogika.................................................................................................................. 5 3. Analytická chémia........................................................................................................................... 7 4. Analytická chémia II....................................................................................................................... 9 5. Anatómia človeka.......................................................................................................................... 11 6. Anorganická chémia...................................................................................................................... 13 7. Anorganická chémia II.................................................................................................................. 15 8. Bakalárska práca a jej obhajoba....................................................................................................17 9. Bakalárska práca a jej obhajoba....................................................................................................18 10. Bakalársky projekt....................................................................................................................... 19 11. Bakalársky projekt....................................................................................................................... 21 12. Bioanorganická chémia I............................................................................................................. 23 13. Biochémia.................................................................................................................................... 24 14. Biológia........................................................................................................................................26 15. Biológia dieťaťa a dorastu...........................................................................................................27 16. Bioštatistika..................................................................................................................................28 17. Botanika I.....................................................................................................................................30 18. Botanika I.....................................................................................................................................32 19. Botanika II................................................................................................................................... 34 20. Botanika II................................................................................................................................... 36 21. Chemické výpočty....................................................................................................................... 38 22. Chémia......................................................................................................................................... 39 23. Cvičenie pri mori.........................................................................................................................41 24. Cytológia...................................................................................................................................... 43 25. Dejiny filozofie 2 (všeobecný základ)........................................................................................ 45 26. Digitálna gramotnosť študenta.................................................................................................... 47 27. Edukačný softvér......................................................................................................................... 49 28. Fytogeografia............................................................................................................................... 51 29. Fyzika pre chemikov................................................................................................................... 53 30. Fyzikálna chémia......................................................................................................................... 55 31. Fyzikálna chémia II..................................................................................................................... 57 32. Fyziológia rastlín......................................................................................................................... 59 33. Fyziológia živočíchov..................................................................................................................61 34. Genetika....................................................................................................................................... 63 35. Histológia..................................................................................................................................... 65 36. Informačné systémy v chémii I...................................................................................................67 37. Komunikatívna gramatika v anglickom jazyku...........................................................................69 38. Komunikatívna gramatika v nemeckom jazyku.......................................................................... 71 39. Komunikatívne kompetencie v NJ.............................................................................................. 72 40. Komunikatívne kompetencie v anglickom jazyku...................................................................... 74 41. Koordinačná chémia.................................................................................................................... 76 42. Kurz prežitia-survival.................................................................................................................. 77 43. Letný kurz-splav rieky Tisa.........................................................................................................79 44. Matematika pre biológov.............................................................................................................81 45. Metódy určovania štruktúry, spektrálne metódy......................................................................... 83 46. Mikrobiológia a základy virológie.............................................................................................. 85 47. Molekulová biológia.................................................................................................................... 86 48. Nemecký odborný jazyk prírodných vied 1................................................................................88

  • 49. Občianske právo a právo duševného vlastníctva.........................................................................90 50. Odborný anglický jazyk pre prírodné vedy.................................................................................92 51. Organická chémia........................................................................................................................ 95 52. Organická chémia II.................................................................................................................... 97 53. Organizácia a legislatíva školy....................................................................................................99 54. Pedagogika pre medziodborové štúdium...................................................................................101 55. Porovnávacia morfológia živočíchov........................................................................................ 103 56. Potravinárska chémia.................................................................................................................105 57. Pozitívna psychológia................................................................................................................ 106 58. Praktikum z analytickej chémie................................................................................................ 108 59. Praktikum z anorganickej chémie............................................................................................. 110 60. Praktikum z biochémie.............................................................................................................. 112 61. Praktikum z fyzikálnej chémie.................................................................................................. 114 62. Praktikum z organickej chémie................................................................................................. 116 63. Prevencia užívania drog medzi vysokoškolákmi...................................................................... 118 64. Psychológia každodenného života.............................................................................................120 65. Psychológia pre medziodborové štúdium..................................................................................122 66. Pórovité materiály a ich aplikácie............................................................................................. 124 67. Separačné metódy...................................................................................................................... 126 68. Sociálny a politický kontext výchovy a vzdelávania................................................................ 128 69. Terénne cvičenie z botaniky...................................................................................................... 129 70. Terénne cvičenie zo zoológie.................................................................................................... 130 71. Teória výchovy............................