OBSAH - OBSAH - ... 1

 • View
  10

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of OBSAH - OBSAH - ... 1

 • OBSAH B Á S N E

  Beniak, Valentín: Mátohy. (Str. 41.) — Sykorky na predjarí. (Str. 136.) — Pod pieckou najdeny verg. (Str. 202.) — Gregor. (Str. 203.) — Zrada. (Str. 204.) — Zmok. (Str. 204.) — Fragment. (Str. 336.) — Za básni- kom. (Str. 421.) — Detva. (Str. 498.) — Podkarpatská Rus. (Str. 529.) — Sorento. (Str. 680.)

  Bezek, Kazo: Zaôiatok roku. (Str. 87.) Brezány, A.: Zvonkohra oviec. — Choroba. (Str. 618.) — A zas doma. —

  Stávka na pohroní. (Str. 619.) Brtán, Rudo: Z verêov A. S. Pugkina. (Str. 2.) Dedinsky~, M. M.: Srdce Bratislavy. (Str. 691.) Dãong, Rudolf: Dva verse. (Str. 26.) — Umierajúci chce spat. (Str. 152.) —

  Påter Hugolín Gavlovic. (Str. 193.) — Dva verge. (Str. 275.) — Co som chcel v Parízi. (Str. 466.) — Lourdes. (Str. 467.)

  Fajnor, Dusan: Dva verse. (Str. 236.) Geraldini, Koloman K.: Umierajúci píse otcovi. (Str. 632.) Hlbina, P. G.: Carihrad. (Str. 17.) — Inspirácia. (Str. 99.) — Dúha (Str. 212.)

  — Neznáma z Admontu. (Str. 298.) — Anton Bernolák. (Str. 321.) Javor, Ivan: Lístok poeticky. (Str. 631.) Jesensk}}, Janko: 14. septembra 1937. (Str. 417.) Jusková, Marusa: Túzba. (Str. 93.) Kostra, Ján: Slu6kou vlasu. (Str. 83.) — Podjesenná. (Str. 496.) — Sla zena.

  (Str. 620.) Lenko, Juttus: Nádoba. (Str. 98.) — Z jarnej kroniky. (Str. 365.) Meciar, Stanislav: Triptych. (Str. 293.) Novomesky, Laco: Spanielska obloha. (Str. 617.) Ondrejov, Eudo: Biele svetlá. (Str. 65.) ••- Pozdrav z juhu. (Str. 294.) — O

  jednom ráne. (Str. 327.) — Uz zasa prisla jesefi. (Str. 474.) — Bez mena. (Str. 475.)

  Piåút, Vladimír: Dva verse. (Str. 47.) Plávka, Andrej: Bratislavská sobota. (Str. 168.) — Spiaci v Hyde Parku.

  (Str. 638.) Pockody, Alexander: Vyznanie formy. (Str. 630.) Podjavorinskd, Ludmila: Mária z Ma^dali. (Str. 604, (561.) I'rídarok, Anton: Smútok. (Str. 495.) — l'ozdrav synovi. (Str. 496.) — Smrt

  zbojníka Jurinu. (Str. 692.) Priehradník, Ján: Jar. (Str. 176.) Rázus, Martin: Rusen. (Str. 74.) — Stretnutie. (Str. 257.) Reisel, Vlado: Beatrice. (Str. 372.) Rolko, Vladimír: Anatema hôr. (Str. 163.) — Vrchy nase v júni. (Str. 378.)

  — Ozveny. (Str. 460.) — Maf dom. — Smiech Svatoplukov. (Str.489.). Rosian, E. S.: Hriech. — Don Quijote nodáva almuznu. (Str. 223.) Zelenka, lgnác: Nova temporis aetas. (Str. 304.) Zarnov, Andrej: Razus. (Str. 433.) — V zajati. — S mftvymi. (Str. 593.) —

  Ûtecha. (Str. 594.)

  III

 • Preldady

  Aleramo, Sibilla: Som vel'mi dobrá. Prelozil Julius Patúc. (Str. 34.) — Nahá na slnci. Preloíil Julius Patúc. (Str. 35.)

  Baleckij, Emilian: Verée o láske. — Upáí sow prisiel. Prelozil Anton Pri- davok. (Str. 544.) — V horách. Prelozil A. Prídavok. (Str. 545.)

  Biednyj, Demian: Smútok. Preloíil Ján Rob Ponican. (Str. 487.) BorSos-Kumjatskij, Jurij: Zasviet, ínesiac, zasvief... — Preloíil Anton

  Prídavok. (Str. 543.) — Kukucka. Prelozil A. Prídavok. (Str. 544.) Borzuk-Stefucova, Mikolaja: Oj, vy hory... Prelozil Anton Prídavok.

  (Str. 546.) Dobos, Vasilij V.: Letny vecer. Prelozil Anton Prídavok. (Str. 547.) Grendêa-Donskij, Vastt: Poloninsky pastier. Prelozil A. Prídavok. (Str. 653.)

  — Chodím, brodím ponad Tisu ... Prelozil A. Prídavok. (Str. 564.) — Lesná zienka. Prelozil A. Prídavok. (Str. 565.)

  Hricak, Mikola: Placte, oci. Prelozil Aniou Prídavok. (Str. 546.) Karabele ; Andrej: V jesennej hmle. Prelozil Anton Prídavok. (Str. 545.) Kosovel, Srecko: Ty nie si. Prelozil K. Geráldini. (Str. 385.) — Ráno ina

  hore. — Vietor v poli. — Tichy vecer. Prelozil lí. Geraldini. (Str. 380.J Le Fort, Gertrud, von: Velká noc. Prelozil Slavkovian. (Str. 111.) Pasternak, Boris: Balada. Prelozil Ján Rob Ponican. (Str. 486.) Patrus, Andrej: Piesefl o osude. — Tulák. Prelozil Anton Prídavok. (Str. 542.)

  < Pavolini, Corrado: Zena, ktorá spí. Prelozil Julius Patúc. (Str. 34.) Pojda, Petro: Malicky si... Prelftzil Anton Prídavok. (Str. 543.) Popovic, Michati: Opusteny. Preloiil A. Pridavok. (Str. 548.) Staff, Leopold: Sen o mori. — Naêa noc. Prelozil Andrej iarnov. (Str. 686.)

  — Cittå dolente. Preloiil Andrej Zamov. (Str. 687.) RUke, R. M.: April. Prelozil P. G. Hlbina. (Str. 236.) Tuwin, Juljan: Tancujúci Sokrates. l'relozil Stanidav Meciar. (Str. 281.) Ungaretti, Giuseppe: Nocná dolina. Prelozil Julius Patúc. (Str. 35.) Valéry, Paul: Narcis hovorí. Prelozil P. G. Hlbina. (Str. 357.) Valmore, D.: 05akávanie. Prelozil P. G. Ulbina. (Str. 112.) Zoreslav: Prístav. Prelozil Anton Pridavok. (Str. 547.) BELETRIA Alexy, Janko: Prázdninové cesty. (Str. 611.) Barc-lvan, Julius: Predposledny zivot. (Str. 594, 694.) Figuli, Marg ta: Reíazi. (Str. 224.) Gabaj, Ferdinand: Stefan a Tereza neskorsie. (Str. 83.) — Nedokoncenå

  symfonia. (Str. 387.) Gráf, Stefan: Rozuzlenie. (Str. 177.) — tazké polozenie. (Str. 276.) — Pon-

  delok. (Str. 469.) — Umelec. (Str. 681.) Horák, .lozo: Zalimleny návrat. (Str. 169.) Chrobák, Dobroslav: Katarina. (Str. 379.) Jégé: Rozprávka. (Str. 27.) — Stále len matka. (Str. 299, 373.) Jesensky, Janko: Politická zmenka. (Str. 17.) — Trojnásobny kolega. (Str.

  194.) — Uzsie volby. (Str. 328.) — Maly intrigant. (Str. 657.) Kavec, Matús: Lukásov hriech. (Str. 359.) Král, Frano: Zivot a smrt Rosuje. (Str. 66, 137.) Rázus, Martin: Surovcovci. (Str. 434.) Preklady Buck, Pearl S.: Dediôstvo otcov. Prelozili E. a S. Felber. (Str. 490.) Demian, Luka: Krvavy chlieb. Prelozil A. P. Umkin. (Str. 558.) Grosman, M.: Syn. Prelozil J. S. (Str. 93.) Hallstrôm, Per: Cervená ruza. Prelozil Karol V. Rypáéek. (Str. 214.) Mákoviéanin, A.: V kraji otrokov. Preloíil A. P. Umkin. (Str. 553.) Markus, Alexander: Olenka, Prelozil A. P. Umkin. (Str. 560.)

  IV

 • Mihock. Peiro: Zázrak. Prelozil A. P. Umkin. (Str. 555.) Pupovic, Mvchatt: Bez uadpisu. Preluzil A. P. Ûmkin. (Str. 551.) White, Walter: Lynch. Prelozili E. a S. Felber. (Str. 294.) 'Zidovic, Tiberij: Cintorín ozíva. Prelozil A. P. Umkin. (Str. 548.) CLÁNKY

  Borodác, Janko: Z problémov slovenského divadelníctva. (Str. 100.) Brlán, Rudo: PuSkin u Slovákov. (Str. 4.) Culen, Konstantín: Scotus Viator. (Str. 264.) Florek, Pavol: Pôvod, rodisko a rodn^ dom Antona Bernoláka. (Str. 321.) Gaspar, Tido J.: 0 vyzname Martina Rázusa. (Str. 423.) Hoffmann, Ferdinand: Slovenské divadelníctvo pred velkymi zmenami.

  (Str. 107.) Chrobák, Dobroslav: Busta. (Str. 42.) Jurek, Bohus: 0 prozodii Sládkovicovho Detvana. (Str. 154.) Klimko, Ján: Martin Rázus, môj spoluziak. (Str. 633.) Koniarek, Ján: Sochár a národ. (Str. 688.) Meciar, Stanislav: Apoteôza slovenskej devv u Vajanského a Puêkin. (Str.

  88.) — Literárna kritika. (Str. 671.) Mráz, Andrej: Ceskí ruralisti. (Str. 205.) — Sedliacke motívy o literárnom

  diele Timravinom. (Str. 337, 475.) — Urarel T. G. Masaryk. (Str. 418.) — Volanie Podkarpatskej Rusi. (Str. 566.) — Prôza. (Bjiirnsoir. Po boíích cestách, Knap: Puszta, Jégé: S duchom casu, Jilemnicky: Kompas v nás, Timrava: Novohradská dedina.) (Str. 620.)

  Ormis, Ján V.: Terezia Vansová. (Str. 129.) Povázan, Michal: Clovek-milion. (Str. 366.) Puskinovo jubileum. (Str. 1.) liapos, Karol: Rozpomienky na M. Rázusa. (Str. 461.) Ruppeldt, Fedor: Rozpomienky na Scotus Viatora. (Str. 269.) Smrek, Ján: O maliarovi Martinovi Benkovi. (Str. 164.) Preklady C'yzevskyj, Dmitrij: Puskin medzi romantizmom a klasicizmom. Prelozil

  Andrej Melichercík. (Str. 36, 75.) Nedzielskij, Eugen: Karpatoruská literatúra po prevrate. Preloíil M. S.

  (Str. 530.) Tynanov, Jurij: O literárnom fakte. Prelozil N. BakoS. (Str. 237, 283.) KRONIKA Alexy, Janko: Jesenné v^stavy v Bratislave. (Str. 708.) A. M.: Dr. Vavro Srobár sedemdesiatroôny. (Str. 499.) Bednárik, R.: K. A. Medvecky mftvy. (Str. 704.) Bokpszovti, Zrf.: Prvy europsky festival v Troncianskyeh Tepliciach. (Rtr.

  585.) — Na zaciatku hudobnej sezôny v Bratisíave. (Str. 638.) Cincík, Jozef: Umelec rozhorcovania (Koloman Sokol). (Str. 48.) Culen, Konstantín: Dr. Julius Carmen. (Str. 51.) Fodor, Pavol M.: Dvesto vystav vychodoslovenského muzea. (Str. 308.) Hoffmann, Ferdinand: Krecinskij sa zení. (Str. 182.) — Veselo sa to6íme

  dokola. (Str. 243.) -• Hora volá... (Str. 400.) — Vzbura v rodine. (Str. 581.) — Sviatok divadelného Slovenska. (Str. 582.) — Dro- geria. (Str. 584.)

  Hula, Emtt: Pamiatke Viliama Figuãa-Bystrého. (Str. 306.) j—s.: Adolf P. Záturecky. (Str. 577.) Marták, Ján: Za Kristínou Royovou. (Str. 112.) — O „hugenotskom" pô-

  vode Royovom. (Str. 504.) Ormis, Ján V.: Za Gustávom Izákom. (Str. 501.) Prídavok, Anton: Na desafroêné jubileum kosickei rozhlasovei stanice.

  (Str. 246.)

  V

 • R—r.: Za F. X. ftaldom. (Str. 2-11.) 14. celoslovenské divadelix' závody ochotníkov. (Str. 707.)

  Skultéty, Jozef: Storocná pamiatka „Slovansk^ch starozitností" Safáriko- vych. (Str. 578.)

  Stefunko, F.: Vystava starého umenia na Slovensku. (Str. 503.) Valask'y, Ján: Za V. F. Bystrym. (Str. 304.) — Mikulág Moyzes. (Str. 705.) Z. B.: Hudba v Bratislave. (Str. 179.) Zd. B.: Z bratislavského hudobného zlvota. (Str. 310.) KNIHY A CASOPISY

  A. M.: Eudo Ondrejov: Zbojnícka mladosf. (Str. 183.) — Tri odmenené eeské romány. (Str. 318.) — Dr. Ján V. Ormis: Památi dolnozemského bu- ditel'a. (Str. 402.) — T. G. Masaryk: Problém malého národa.