2 Obsah OBSAH

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 2 Obsah OBSAH

 • 2

  Obsah

  OBSAH ............................................................................................................................................................................. 2

  ÚVOD ............................................................................................................................................................................... 6

  SPOLEČNÉ PODMÍNKY VŠECH OPATŘENÍ JEDNOTNÉ ŽÁDOSTI ................................................................ 8

  1 PODMÍNKA DEKLARACE VEŠKERÉ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY .......................................................................................... 8

  2 KRAJINNÉ PRVKY .................................................................................................................................................. 8

  3 DEKLARACE BIOMASY ........................................................................................................................................... 8

  SAPS - JEDNOTNÁ PLATBA NA PLOCHU ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY.................................................................... 9

  4 PODMÍNKY PLATBY SAPS ................................................................................................................................... 10

  5 PODÁNÍ ŽÁDOSTI ................................................................................................................................................. 11

  6 PLATBA – VÝPOČET A MOŽNÉ SANKCE ................................................................................................................ 11

  6.1 Výpočet platby ........................................................................................................................................... 11

  6.2 Snížení nebo zamítnutí platby .................................................................................................................... 12

  6.3 Podmíněnost plateb (Cross Compliance) .................................................................................................. 13

  6.4 Vydání rozhodnutí ...................................................................................................................................... 14

  PVP - PŘECHODNÉ VNITROSTÁTNÍ PODPORY .............................................................................................. 15

  7 PŘECHODNÉ VNITROSTÁTNÍ PODPORY (PVP) ...................................................................................................... 16

  8 PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH PLATEB ..................................................................................................................... 16

  8.1 Platba na zemědělskou půdu ...................................................................................................................... 16

  8.2 Platba na přežvýkavce ............................................................................................................................... 17

  8.3 Platba na chov ovcí, popřípadě chov koz .................................................................................................. 17

  8.4 Platba na chov krav bez tržní produkce mléka (KBTPM) .......................................................................... 18

  8.5 Platba na chmel ......................................................................................................................................... 20

  8.6 Platba na brambory pro výrobu škrobu ..................................................................................................... 21

  9 PRÁVNÍ NÁSTUPNICTVÍ PRO PVP ......................................................................................................................... 21

  10 PODÁNÍ ŽÁDOSTI ................................................................................................................................................. 23

  11 PŘÍLOHY .............................................................................................................................................................. 24

  12 PLATBA – VÝPOČET A MOŽNÉ SANKCE ................................................................................................................ 25

  12.1 Snížení nebo zamítnutí platby .................................................................................................................... 25

  13 MAPY PŮDNÍCH BLOKŮ A ZPŮSOB ZÁKRESU DO MAPY ........................................................................................ 26

  14 VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ ......................................................................................................................................... 26

  LFA A NATURA 2000 - PLATBY V MÉNĚ PŘÍZNIVÝCH OBLASTECH A NATURA 2000 NA

  ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ ................................................................................................................................................. 27

  15 PODMÍNKY PLATEB LFA A NATURA 2000 ........................................................................................................... 28

  15.1 Závazek pětiletého hospodaření ................................................................................................................. 28

  15.2 Další podmínky pro platby LFA a Natura 2000 ........................................................................................ 29

  15.3 Specifické podmínky pro LFA .................................................................................................................... 29

  15.4 Specifické podmínky pro oblasti Natura 2000 ........................................................................................... 32

  16 PODÁNÍ ŽÁDOSTI ................................................................................................................................................. 32

  17 PLATBA – VÝPOČET A MOŽNÉ SANKCE ................................................................................................................ 32

  17.1 Výpočet platby ........................................................................................................................................... 32

  17.2 Snížení nebo zamítnutí platby .................................................................................................................... 33

  17.3 Podmíněnost plateb (Cross Compliance) .................................................................................................. 35

 • 3

  17.4 Vydání rozhodnutí ...................................................................................................................................... 36

  SSP A STP - ODDĚLENÁ PLATBA NA CUKR A ODDĚLENÁ PLATBA NA RAJČATA.............................. 37

  18 PODMÍNKY SSP ................................................................................................................................................... 38

  19 PODMÍNKY STP ................................................................................................................................................... 38

  20 PODÁNÍ ŽÁDOSTI ................................................................................................................................................. 39

  21 PLATBA – VÝPOČET A MOŽNÉ SANKCE ................................................................................................................ 39

  21.1 Výpočet platby SSP .................................................................................................................................... 39

  21.2 Výpočet platby STP .................................................................................................................................... 39

  21.3 Snížení nebo zamítnutí platby .................................................................................................................... 40

  21.4 Podmíněnost plateb (Cross Compliance) .................................................................................................. 40

  21.5 Vydání rozhodnutí ...................................................................................................................................... 41

  DOJNICE - ZVLÁŠTNÍ PODPORA NA KRÁVY CHOVANÉ V SYSTÉMU S TRŽNÍ PRODUKCÍ MLÉKA

  ......................................................................................................................................................................................... 42

  22 PODMÍNKY PLATBY NA DOJNICE .......................................................................................................................... 43

  23 PODÁNÍ ŽÁDOSTI ................................................................................................................................................. 44

  24 PLATBA – VÝPOČET A MOŽNÉ SANKCE ................................................................................................................ 45

  24.1 Výpočet platby ........................................................................................................................................... 45

  24.2 Snížení nebo zamítnutí platby .................................................................................................................... 45

  24.3 Podmíněnost plateb (Cross Compliance) .......................