Click here to load reader

OBSAH - Pavol Jozef Šafárik · PDF file zdravia žiakov. Využitie mobilného kufríka na rýchlu analýzu vody. Projektové vyučovanie k téme voda. Klasifikácia školských chemických

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of OBSAH - Pavol Jozef Šafárik · PDF file zdravia žiakov. Využitie...

  • OBSAH 1. Akademická angličtina.................................................................................................................... 3 2. Aktivizujúce metódy výučby chémie.............................................................................................. 5 3. Biotechnológia................................................................................................................................. 7 4. Chemická exkurzia.......................................................................................................................... 9 5. Chémia a didaktika chémie I.........................................................................................................10 6. Chémia a didaktika chémie II....................................................................................................... 12 7. Cvičenie pri mori...........................................................................................................................15 8. Didaktika chémie I........................................................................................................................ 17 9. Didaktika chémie II....................................................................................................................... 19 10. Didaktika geografie......................................................................................................................21 11. Digitálne technológie vo výučbe chémie.................................................................................... 23 12. Diplomová práca a jej obhajoba..................................................................................................25 13. Diplomová práca a jej obhajoba..................................................................................................26 14. Diplomový projekt I.................................................................................................................... 27 15. Diplomový projekt I.................................................................................................................... 29 16. Diplomový projekt II...................................................................................................................30 17. Diplomový projekt II...................................................................................................................32 18. Diplomový projekt III..................................................................................................................33 19. Diplomový projekt III..................................................................................................................35 20. Diplomový seminár I...................................................................................................................36 21. Diplomový seminár II..................................................................................................................38 22. Diplomový seminár z chémie pre XCH......................................................................................40 23. Diplomový seminár z chémie pre XCH......................................................................................42 24. Etika práce učiteľa a výchovného poradcu................................................................................. 44 25. Geografia a didaktika geografie.................................................................................................. 46 26. Geografia mesta........................................................................................................................... 47 27. Geografia náboženstiev................................................................................................................49 28. Geografia Českej republiky......................................................................................................... 51 29. Geografické systémy nevýrobných aktivít.................................................................................. 53 30. Hospitačná náčuvová pedagogicko-psychologická prax............................................................. 55 31. Hospodárska geografia Slovenska...............................................................................................57 32. Informačné systémy o území.......................................................................................................59 33. Komunikatívna gramatika v anglickom jazyku...........................................................................61 34. Komunikatívna gramatika v nemeckom jazyku.......................................................................... 63 35. Komunikatívne kompetencie v anglickom jazyku...................................................................... 65 36. Kozmetická chémia......................................................................................................................67 37. Kultúra jazykového prejavu.........................................................................................................69 38. Kultúrna geografia....................................................................................................................... 71 39. Kurz prežitia-survival.................................................................................................................. 73 40. Letný kurz-splav rieky Tisa.........................................................................................................75 41. Manažment triedy........................................................................................................................ 77 42. Moderné didaktické technológie..................................................................................................79 43. Nové trendy vo vyučovaní geografie.......................................................................................... 81 44. Pedagogická diagnostika..............................................................................................................83 45. Pedagogická komunikácia........................................................................................................... 85 46. Pedagogika a didaktika pre učiteľov........................................................................................... 87 47. Pedagogika a psychológia........................................................................................................... 89 48. Politická geografia a geopolitika.................................................................................................92

  • 49. Populačný vývoj sveta.................................................................................................................94 50. Počítačom podporované prírodovedné laboratórium...................................................................96 51. Prevencia užívania drog v práci učiteľa......................................................................................98 52. Problémové a agresívne správanie žiakov. Etiológia, prevencia a intervencia..........................100 53. Psychológia a pedagogická psychológia pre učiteľov...............................................................102 54. Psychológia tvorivosti a práca s nadanými v práci učiteľa.......................................................104 55. Psychológia zdravia................................................................................................................... 106 56. Regionálna geografia Afriky a Austrálie...................................................................................108 57. Regionálna geografia Ameriky..................................................................................................110 58. Regionálna geografia Európy.................................................................................................... 112 59. Regionálna geografia Ázie........................................................................................................ 113 60. Seminár z didaktiky geografie...................................................................................................115 61. Sociológia detí a mládeže..........................................................................................................117 62. Stereochémia anorganických zlúčenín.......................................................................................118 63. Tvorba textových učebných pomôcok.......................................................................................119 64. Umenie pomáhať rozhovorom...................................................................................................121 65. Vybrané kapitoly z anorganickej chémie...................................................................................123 66. Vybrané kapitoly z chémie........................................................................................................ 125 67. Vybrané kapitoly z organickej chémie...................................................................................... 127 68. Výchovné poradenstvo.............................................................................................................. 129 69. Výstupová priebežná prax......................................................................................................... 132 70. Výstupová priebežná prax......................................................................................................... 134 71. Výstupová súvislá prax I...........................................................................................................136 72. Výstupová súvislá prax I...........................................................................................................137 73.

Search related