Click here to load reader

OBSAH - Pavol Jozef Šafárik OBSAH 1. Akademická angličtina.....3

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of OBSAH - Pavol Jozef Šafárik OBSAH 1. Akademická angličtina.....3

  • OBSAH 1. Akademická angličtina.................................................................................................................... 3 2. Alternatívna pedagogika.................................................................................................................. 5 3. Anatómia človeka............................................................................................................................ 7 4. Bakalárska práca a jej obhajoba......................................................................................................9 5. Bakalárska práca a jej obhajoba....................................................................................................10 6. Bakalárska štátna skúška Fyzika................................................................................................... 11 7. Bakalársky projekt......................................................................................................................... 13 8. Bakalársky projekt......................................................................................................................... 15 9. Biológia..........................................................................................................................................17 10. Biológia dieťaťa a dorastu...........................................................................................................18 11. Bioštatistika..................................................................................................................................19 12. Botanika I.....................................................................................................................................21 13. Botanika I.....................................................................................................................................23 14. Botanika II................................................................................................................................... 25 15. Botanika II................................................................................................................................... 27 16. Cvičenie pri mori.........................................................................................................................29 17. Cytológia...................................................................................................................................... 31 18. Dejiny filozofie 2 (všeobecný základ)........................................................................................ 33 19. Digitálna gramotnosť študenta.................................................................................................... 35 20. Edukačný softvér......................................................................................................................... 37 21. Elektronické praktikum................................................................................................................39 22. Elektronika................................................................................................................................... 41 23. Fytogeografia............................................................................................................................... 43 24. Fyzika v demonštračných experimentoch................................................................................... 45 25. Fyziológia rastlín......................................................................................................................... 47 26. Fyziológia živočíchov..................................................................................................................49 27. Genetika....................................................................................................................................... 51 28. Histológia..................................................................................................................................... 53 29. Komunikatívna gramatika v anglickom jazyku...........................................................................55 30. Komunikatívna gramatika v nemeckom jazyku.......................................................................... 57 31. Komunikatívne kompetencie v NJ.............................................................................................. 58 32. Komunikatívne kompetencie v anglickom jazyku...................................................................... 60 33. Kurz prežitia-survival.................................................................................................................. 62 34. Kvantová mechanika....................................................................................................................64 35. Letný kurz-splav rieky Tisa.........................................................................................................66 36. Matematika I pre fyzikov............................................................................................................ 68 37. Matematika II pre fyzikov...........................................................................................................69 38. Metódy riešenia fyzikálnych úloh............................................................................................... 70 39. Metódy spracovania dát vo fyzike.............................................................................................. 72 40. Mikrobiológia a základy virológie.............................................................................................. 74 41. Moderné trendy vo fyzike........................................................................................................... 75 42. Molekulová biológia.................................................................................................................... 77 43. Nemecký odborný jazyk prírodných vied 1................................................................................79 44. Občianske právo a právo duševného vlastníctva.........................................................................81 45. Odborný anglický jazyk pre prírodné vedy.................................................................................83 46. Organizácia a legislatíva školy....................................................................................................86 47. Pedagogika pre medziodborové štúdium.....................................................................................88 48. Porovnávacia morfológia živočíchov.......................................................................................... 90

  • 49. Pozitívna psychológia.................................................................................................................. 92 50. Počítačom podporované fyzikálne meranie.................................................................................94 51. Počítačová fyzika I...................................................................................................................... 96 52. Prevencia užívania drog medzi vysokoškolákmi........................................................................ 98 53. Psychológia každodenného života.............................................................................................100 54. Psychológia pre medziodborové štúdium..................................................................................102 55. Sociálny a politický kontext výchovy a vzdelávania................................................................ 104 56. Teoretická mechanika................................................................................................................ 105 57. Terénne cvičenie z botaniky...................................................................................................... 107 58. Terénne cvičenie zo zoológie.................................................................................................... 108 59. Teória elektromagnetického poľa.............................................................................................. 109 60. Teória výchovy.......................................................................................................................... 111 61. Vybrané kapitoly z filozofie výchovy (všeobecný základ)........................................................113 62. Všeobecná biofyzika I............................................................................................................... 114 63. Všeobecná botanika................................................................................................................... 116 64. Všeobecná ekológia................................................................................................................... 117 65. Všeobecná fyzika I.................................................................................................................... 118 66. Všeobecná fyzika II...................................................................................................................120 67. Všeobecná fyzika III..................................................................................................................122 68. Všeobecná fyzika IV................................................................................................................. 124 69. Zimný kurz lyžovania................................................................................................................126 70. Zoogeografia.............................................................................................................................. 128 71. Zoológia I.................................................................

Search related