Nervus facialis L£­cn£­ nerv - £‘stav anatomie Nervus facialis (L£­cn£­ nerv) ... ¢â‚¬¢Ncl. nervi facialis

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Nervus facialis L£­cn£­ nerv - £‘stav anatomie Nervus facialis...

 • Nervus facialis (Lícní nerv)

  N. VII

 • Embryologie

  • 2. žaberní oblouk = hyoidní

  • Svaly: Všechny mimické, platysma, venter posterior m. digastrici, m. stylohyoideus, m. stapedius

 • Embryologie

  • 2. žaberní oblouk = hyoidní

  • Pojivo: Lig. stylohyoideum, processus styloideus, jazylka – malé rohy a část těla, stapes (třmínek)

 • Jádra a části

  • Ncl. nervi facialis (somatomotorika) N. facialis

  • Ncl. spinalis nervi trigemini (somatosenzitivita)

  • Ncl. salivatorius superior (VM – parasympatikus)

  • Ncl. gustatorius (senzorika – chuť) N. intermedius

 • Průběh v kmeni

  N. facialis v mozkovém kmeni obtáčí ncl. nervi abducentis -> colliculus facialis

 • Výstup z kmene – angulus

  pontocerebellaris

 • Průběh po výstupu z kmene

  N. VII míří ve fossa cereberi posterior směrem k porus acusticus internus ->

  fundus meatus acustici interni (area facialis – horní přední kvadrant) ->

  canalis nervi facialis Falloppii

 • Canalis n. VII • Pars labyrinthica –ventrolaterálně

  • Otočení o 90° - geniculum canalis n. facialis

  • Pars tympanica – dorzolaterálně

  • Otočení o 90°- prominentia canalis n. VII

  • Pars mastoidea – kaudálně -> foramen stylomastoideum

 • Větve Geniculum canalis

  n. facialis

  Canalis n. petrosi majoris

  N. petrosus major

  Foramen lacerum

  N. petrosus profundus

 • Větve Geniculum canalis

  n. facialis

  Canalis n. petrosi majoris

  N. petrosus major

  Foramen lacerum

  Canalis pterygoideus

  Ganglion pterygopalatinum

  N. petrosus profundus

 • Větve Geniculum canalis

  n. facialis

  Canalis n. petrosi majoris

  N. petrosus major

  Foramen lacerum

  Canalis pterygoideus

  Ganglion pterygopalatinum

  N. stapedius Eminentia pyramidalis

  N. petrosus profundus

 • Větve Geniculum canalis

  n. facialis

  Canalis n. petrosi majoris

  N. petrosus major

  Foramen lacerum

  Canalis pterygoideus

  Ganglion pterygopalatinum

  N. stapedius Eminentia pyramidalis

  Chorda tympani Canaliculus

  chordae tympani Fissura

  petrotympanica Ganglion

  submandibulare

  N. petrosus profundus

  N. lingualis

 • Větve Geniculum canalis

  n. facialis

  N. petrosus major

  N. stapedius

  Chorda tympani

  Foramen stylomastoideum

  Plexus intraparotideus Ramus superior

  Ramus inferior

  Rami temporales Rami zygomatici Rami buccales

  Ramus marginalis mandibulae

  Ramus cervicalis

  N. transversus cervicalis – r. superior Ansa

  cervicalis spf.

 • Větve Geniculum canalis

  n. facialis

  Canalis n. petrosi majoris

  N. petrosus major

  Foramen lacerum

  Canalis pterygoideus

  Ganglion pterygopalatinum

  N. stapedius Eminentia pyramidalis

  Chorda tympani Canaliculus

  chordae tympani Fissura

  petrotympanica Ganglion

  submandibulare

  Foramen stylomastoideum

  N. auricularis posterior

  Plexus intraparotideus Ramus superior

  Ramus inferior

  Rami temporales Rami zygomatici Rami buccales

  Ramus marginalis mandibulae

  Ramus cervicalis

  N. petrosus profundus

  N. lingualis

  N. transversus cervicalis – r. superior Ansa

  cervicalis spf.

 • Větve Geniculum canalis

  n. facialis

  Canalis n. petrosi majoris

  N. petrosus major

  Foramen lacerum

  Canalis pterygoideus

  Ganglion pterygopalatinum

  N. stapedius Eminentia pyramidalis

  Chorda tympani Canaliculus

  chordae tympani Fissura

  petrotympanica Ganglion

  submandibulare

  Foramen stylomastoideum

  Ramus digastricus

  Ramus stylohyoideus

  N. auricularis posterior

  Plexus intraparotideus Ramus superior

  Ramus inferior

  Rami temporales Rami zygomatici Rami buccales

  Ramus marginalis mandibulae

  N. petrosus profundus

  N. lingualis

  Ramus cervicalis N. transversus cervicalis – r. superior

  Ansa cervicalis

  spf.

 • Obrna n. VII

  • Vlákna z mozkové kůry pro horní polovinu obličeje jsou zkřížená i nezkřížená (z obou hemisfér)

  • Pro dolní polovinu obličeje jsou pouze zkřížená (kontralaterální)

 • Obrna n. VII

  • Centrální obrna – průběh před ncl. nervi facialis – pouze pokles ústního koutku kontralaterálně, inervace m. orbiculari oculi zachována

  • Periferní obrna – kmen nebo větve n. VII. – porucha na straně nervu; nejčastěji postiženy obě větve – Bellova obrna -> postižena celá polovina obličeje

 • Bellova obrna - příznaky

  • Pokles ústního koutku

  • Lagophthalmus – pokleslé dolní víčko (nedovírání víčka)

  • Xerophthalmia – suchá spojivka a rohovka

  • Xerostomia – sucho v ústech

  • Hyperacusis – bolestivé vnímání silnějších zvuků

  • Hypogeusis – snížené vnímání chuti