22
Nervus facialis (Lícní nerv) N. VII

Nervus facialis Lícní nerv - Ústav anatomie · Nervus facialis (Lícní nerv) ... •Ncl. nervi facialis (somatomotorika) N. facialis •Ncl. spinalis nervi trigemini (somatosenzitivita)

  • Upload
    others

  • View
    21

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Nervus facialis Lícní nerv - Ústav anatomie · Nervus facialis (Lícní nerv) ... •Ncl. nervi facialis (somatomotorika) N. facialis •Ncl. spinalis nervi trigemini (somatosenzitivita)

Nervus facialis(Lícní nerv)

N. VII

Page 2: Nervus facialis Lícní nerv - Ústav anatomie · Nervus facialis (Lícní nerv) ... •Ncl. nervi facialis (somatomotorika) N. facialis •Ncl. spinalis nervi trigemini (somatosenzitivita)

Embryologie

• 2. žaberní oblouk = hyoidní

• Svaly: Všechny mimické, platysma, venter posteriorm. digastrici, m. stylohyoideus, m. stapedius

Page 3: Nervus facialis Lícní nerv - Ústav anatomie · Nervus facialis (Lícní nerv) ... •Ncl. nervi facialis (somatomotorika) N. facialis •Ncl. spinalis nervi trigemini (somatosenzitivita)

Embryologie

• 2. žaberní oblouk = hyoidní

• Pojivo: Lig. stylohyoideum, processus styloideus, jazylka – malé rohy a část těla, stapes (třmínek)

Page 4: Nervus facialis Lícní nerv - Ústav anatomie · Nervus facialis (Lícní nerv) ... •Ncl. nervi facialis (somatomotorika) N. facialis •Ncl. spinalis nervi trigemini (somatosenzitivita)

Jádra a části

• Ncl. nervi facialis (somatomotorika) N. facialis

• Ncl. spinalis nervi trigemini (somatosenzitivita)

• Ncl. salivatorius superior (VM – parasympatikus)

• Ncl. gustatorius (senzorika – chuť) N. intermedius

Page 5: Nervus facialis Lícní nerv - Ústav anatomie · Nervus facialis (Lícní nerv) ... •Ncl. nervi facialis (somatomotorika) N. facialis •Ncl. spinalis nervi trigemini (somatosenzitivita)

Průběh v kmeni

N. facialis v mozkovém kmeni obtáčí ncl. nervi abducentis -> colliculus facialis

Page 6: Nervus facialis Lícní nerv - Ústav anatomie · Nervus facialis (Lícní nerv) ... •Ncl. nervi facialis (somatomotorika) N. facialis •Ncl. spinalis nervi trigemini (somatosenzitivita)
Page 7: Nervus facialis Lícní nerv - Ústav anatomie · Nervus facialis (Lícní nerv) ... •Ncl. nervi facialis (somatomotorika) N. facialis •Ncl. spinalis nervi trigemini (somatosenzitivita)

Výstup z kmene –angulus

pontocerebellaris

Page 8: Nervus facialis Lícní nerv - Ústav anatomie · Nervus facialis (Lícní nerv) ... •Ncl. nervi facialis (somatomotorika) N. facialis •Ncl. spinalis nervi trigemini (somatosenzitivita)

Průběh po výstupu z kmene

N. VII míří ve fossa cereberiposterior směrem k porusacusticus internus ->

fundus meatus acusticiinterni (area facialis – horní přední kvadrant) ->

canalis nervi facialis Falloppii

Page 9: Nervus facialis Lícní nerv - Ústav anatomie · Nervus facialis (Lícní nerv) ... •Ncl. nervi facialis (somatomotorika) N. facialis •Ncl. spinalis nervi trigemini (somatosenzitivita)

Canalis n. VII • Pars labyrinthica –ventrolaterálně

• Otočení o 90° -geniculum canalis n. facialis

• Pars tympanica –dorzolaterálně

• Otočení o 90°-prominentia canalisn. VII

• Pars mastoidea –kaudálně -> foramenstylomastoideum

Page 10: Nervus facialis Lícní nerv - Ústav anatomie · Nervus facialis (Lícní nerv) ... •Ncl. nervi facialis (somatomotorika) N. facialis •Ncl. spinalis nervi trigemini (somatosenzitivita)

VětveGeniculum canalis

n. facialis

Canalis n. petrosi majoris

N. petrosusmajor

Foramenlacerum

N. petrosus profundus

Page 11: Nervus facialis Lícní nerv - Ústav anatomie · Nervus facialis (Lícní nerv) ... •Ncl. nervi facialis (somatomotorika) N. facialis •Ncl. spinalis nervi trigemini (somatosenzitivita)

VětveGeniculum canalis

n. facialis

Canalis n. petrosi majoris

N. petrosusmajor

Foramenlacerum

Canalispterygoideus

Ganglionpterygopalatinum

N. petrosus profundus

Page 12: Nervus facialis Lícní nerv - Ústav anatomie · Nervus facialis (Lícní nerv) ... •Ncl. nervi facialis (somatomotorika) N. facialis •Ncl. spinalis nervi trigemini (somatosenzitivita)

VětveGeniculum canalis

n. facialis

Canalis n. petrosi majoris

N. petrosusmajor

Foramenlacerum

Canalispterygoideus

Ganglionpterygopalatinum

N. stapedius Eminentia pyramidalis

N. petrosus profundus

Page 13: Nervus facialis Lícní nerv - Ústav anatomie · Nervus facialis (Lícní nerv) ... •Ncl. nervi facialis (somatomotorika) N. facialis •Ncl. spinalis nervi trigemini (somatosenzitivita)

VětveGeniculum canalis

n. facialis

Canalis n. petrosi majoris

N. petrosusmajor

Foramenlacerum

Canalispterygoideus

Ganglionpterygopalatinum

N. stapedius Eminentia pyramidalis

Chorda tympaniCanaliculus

chordae tympaniFissura

petrotympanicaGanglion

submandibulare

N. petrosus profundus

N. lingualis

Page 14: Nervus facialis Lícní nerv - Ústav anatomie · Nervus facialis (Lícní nerv) ... •Ncl. nervi facialis (somatomotorika) N. facialis •Ncl. spinalis nervi trigemini (somatosenzitivita)

VětveGeniculum canalis

n. facialis

N. petrosusmajor

N. stapedius

Chorda tympani

Foramenstylomastoideum

Plexus intraparotideusRamus superior

Ramus inferior

Rami temporalesRami zygomaticiRami buccales

Ramus marginalis mandibulae

Ramus cervicalis

N. transversus cervicalis – r. superiorAnsa

cervicalisspf.

Page 15: Nervus facialis Lícní nerv - Ústav anatomie · Nervus facialis (Lícní nerv) ... •Ncl. nervi facialis (somatomotorika) N. facialis •Ncl. spinalis nervi trigemini (somatosenzitivita)

VětveGeniculum canalis

n. facialis

Canalis n. petrosi majoris

N. petrosusmajor

Foramenlacerum

Canalispterygoideus

Ganglionpterygopalatinum

N. stapedius Eminentia pyramidalis

Chorda tympaniCanaliculus

chordae tympaniFissura

petrotympanicaGanglion

submandibulare

Foramenstylomastoideum

N. auricularis posterior

Plexus intraparotideusRamus superior

Ramus inferior

Rami temporalesRami zygomaticiRami buccales

Ramus marginalis mandibulae

Ramus cervicalis

N. petrosus profundus

N. lingualis

N. transversus cervicalis – r. superiorAnsa

cervicalisspf.

Page 16: Nervus facialis Lícní nerv - Ústav anatomie · Nervus facialis (Lícní nerv) ... •Ncl. nervi facialis (somatomotorika) N. facialis •Ncl. spinalis nervi trigemini (somatosenzitivita)

VětveGeniculum canalis

n. facialis

Canalis n. petrosi majoris

N. petrosusmajor

Foramenlacerum

Canalispterygoideus

Ganglionpterygopalatinum

N. stapedius Eminentia pyramidalis

Chorda tympaniCanaliculus

chordae tympaniFissura

petrotympanicaGanglion

submandibulare

Foramenstylomastoideum

Ramus digastricus

Ramus stylohyoideus

N. auricularis posterior

Plexus intraparotideusRamus superior

Ramus inferior

Rami temporalesRami zygomaticiRami buccales

Ramus marginalis mandibulae

N. petrosus profundus

N. lingualis

Ramus cervicalisN. transversus cervicalis – r. superior

Ansacervicalis

spf.

Page 17: Nervus facialis Lícní nerv - Ústav anatomie · Nervus facialis (Lícní nerv) ... •Ncl. nervi facialis (somatomotorika) N. facialis •Ncl. spinalis nervi trigemini (somatosenzitivita)
Page 18: Nervus facialis Lícní nerv - Ústav anatomie · Nervus facialis (Lícní nerv) ... •Ncl. nervi facialis (somatomotorika) N. facialis •Ncl. spinalis nervi trigemini (somatosenzitivita)
Page 19: Nervus facialis Lícní nerv - Ústav anatomie · Nervus facialis (Lícní nerv) ... •Ncl. nervi facialis (somatomotorika) N. facialis •Ncl. spinalis nervi trigemini (somatosenzitivita)
Page 20: Nervus facialis Lícní nerv - Ústav anatomie · Nervus facialis (Lícní nerv) ... •Ncl. nervi facialis (somatomotorika) N. facialis •Ncl. spinalis nervi trigemini (somatosenzitivita)

Obrna n. VII

• Vlákna z mozkové kůry pro horní polovinu obličeje jsou zkřížená i nezkřížená (z obou hemisfér)

• Pro dolní polovinu obličeje jsou pouze zkřížená (kontralaterální)

Page 21: Nervus facialis Lícní nerv - Ústav anatomie · Nervus facialis (Lícní nerv) ... •Ncl. nervi facialis (somatomotorika) N. facialis •Ncl. spinalis nervi trigemini (somatosenzitivita)

Obrna n. VII

• Centrální obrna – průběh před ncl. nervi facialis – pouze pokles ústního koutku kontralaterálně, inervace m. orbicularioculi zachována

• Periferní obrna – kmen nebo větve n. VII. – porucha na straně nervu; nejčastěji postiženy obě větve – Bellova obrna -> postižena celá polovina obličeje

Page 22: Nervus facialis Lícní nerv - Ústav anatomie · Nervus facialis (Lícní nerv) ... •Ncl. nervi facialis (somatomotorika) N. facialis •Ncl. spinalis nervi trigemini (somatosenzitivita)

Bellova obrna - příznaky

• Pokles ústního koutku

• Lagophthalmus – pokleslé dolní víčko (nedovírání víčka)

• Xerophthalmia – suchá spojivka a rohovka

• Xerostomia – sucho v ústech

• Hyperacusis – bolestivé vnímání silnějších zvuků

• Hypogeusis – snížené vnímání chuti