of 23 /23
Lícní nerv a Lícní nerv a poruchy jeho poruchy jeho funkce funkce

Lícní nerv a poruchy jeho funkce

  • Upload
    giza

  • View
    143

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Lícní nerv a poruchy jeho funkce. Obrna l ícního nervu centrální - „ druhostranná“ vázne aktivní svalová činnost dolní část obličeje (dolní větev) emoční hybnost (thalamus) + reflexní motilita (korneální r. – n.V mrkací r. – n. II) +. Obrna l ícního nervu - PowerPoint PPT Presentation

Text of Lícní nerv a poruchy jeho funkce

Page 1: Lícní nerv a poruchy jeho funkce

Lícní nerv a poruchy Lícní nerv a poruchy jeho funkcejeho funkce

Lícní nerv a poruchy Lícní nerv a poruchy jeho funkcejeho funkce

Page 2: Lícní nerv a poruchy jeho funkce

Obrna lObrna lícního nervuícního nervu

centrálnícentrální - „ - „druhostranná“druhostranná“

- vázne aktivní svalová činnostvázne aktivní svalová činnost

- dolní část obličeje (dolní větev)dolní část obličeje (dolní větev)

- emoční hybnost (thalamus) emoční hybnost (thalamus) ++

- reflexní motilita (korneální r. – n.Vreflexní motilita (korneální r. – n.V

mrkací r. – n. II) mrkací r. – n. II) ++

Obrna lObrna lícního nervuícního nervu

centrálnícentrální - „ - „druhostranná“druhostranná“

- vázne aktivní svalová činnostvázne aktivní svalová činnost

- dolní část obličeje (dolní větev)dolní část obličeje (dolní větev)

- emoční hybnost (thalamus) emoční hybnost (thalamus) ++

- reflexní motilita (korneální r. – n.Vreflexní motilita (korneální r. – n.V

mrkací r. – n. II) mrkací r. – n. II) ++

Page 3: Lícní nerv a poruchy jeho funkce

Obrna lObrna lícního nervuícního nervu

periferní periferní

-intrakraniální = nukleární intrakraniální = nukleární

- intratemporálníintratemporální

- extratemporálníextratemporální

Obrna lObrna lícního nervuícního nervu

periferní periferní

-intrakraniální = nukleární intrakraniální = nukleární

- intratemporálníintratemporální

- extratemporálníextratemporální

chuť +slzy +

n. petrosus superficialis maiorr. stapedius n. facialis

chorda tympani

{

Topografie :::::

Page 4: Lícní nerv a poruchy jeho funkce

I Obrny I Obrny

vyžadující léčbu základního onemocněnívyžadující léčbu základního onemocnění

I Obrny I Obrny

vyžadující léčbu základního onemocněnívyžadující léčbu základního onemocnění

akutní hnisavá meningitisakutní hnisavá meningitis

lues varicella rubeolalues varicella rubeola

IM diabetes urémieIM diabetes urémie

těhotenství poliomyelitida artritidatěhotenství poliomyelitida artritida

aj.aj.

akutní hnisavá meningitisakutní hnisavá meningitis

lues varicella rubeolalues varicella rubeola

IM diabetes urémieIM diabetes urémie

těhotenství poliomyelitida artritidatěhotenství poliomyelitida artritida

aj.aj.

Page 5: Lícní nerv a poruchy jeho funkce

II ObrnyII Obrny

vyžadující chirurgický zákrokvyžadující chirurgický zákrok

II ObrnyII Obrny

vyžadující chirurgický zákrokvyžadující chirurgický zákrokpři otitis media chronicapři otitis media chronica

operační obrnyoperační obrny

po úrazechpo úrazech

intratemporální nádoryintratemporální nádory

nádory vnitřního zvukovodu a „koutu“nádory vnitřního zvukovodu a „koutu“

nádory příušní žlázynádory příušní žlázy

při otitis media chronicapři otitis media chronica

operační obrnyoperační obrny

po úrazechpo úrazech

intratemporální nádoryintratemporální nádory

nádory vnitřního zvukovodu a „koutu“nádory vnitřního zvukovodu a „koutu“

nádory příušní žlázynádory příušní žlázy

Page 6: Lícní nerv a poruchy jeho funkce

OperaceOperaceOperaceOperace

DekompreseDekomprese

Operace dle Ballance – DuelaOperace dle Ballance – Duela

(n. auricularis magnus, n. suralis)(n. auricularis magnus, n. suralis)

Anastomóza n. VII s n. XIIAnastomóza n. VII s n. XII

Transfaciální anastomózyTransfaciální anastomózy

DekompreseDekomprese

Operace dle Ballance – DuelaOperace dle Ballance – Duela

(n. auricularis magnus, n. suralis)(n. auricularis magnus, n. suralis)

Anastomóza n. VII s n. XIIAnastomóza n. VII s n. XII

Transfaciální anastomózyTransfaciální anastomózy

základního onemocnění

kosmetické (závěsy)

oblasti lícního nervu

Page 7: Lícní nerv a poruchy jeho funkce

III ObrnyIII Obrny

zřídka vyžadující chirurgický zákrokzřídka vyžadující chirurgický zákrok

III ObrnyIII Obrny

zřídka vyžadující chirurgický zákrokzřídka vyžadující chirurgický zákrok

Bellova obrnaBellova obrna

obrny při operaci v laterální krajině obrny při operaci v laterální krajině krční a submandibulárníkrční a submandibulární

Bellova obrnaBellova obrna

obrny při operaci v laterální krajině obrny při operaci v laterální krajině krční a submandibulárníkrční a submandibulární

Page 8: Lícní nerv a poruchy jeho funkce

Bellova obrna

-ischemická teorie, vasospasmus, otázka ischemická teorie, vasospasmus, otázka infekce, vztah k diabetu, aterosklerózeinfekce, vztah k diabetu, ateroskleróze

- 75 – 80% spontánních úprav75 – 80% spontánních úprav

- KDY INDIKOVAT OPERACI ??KDY INDIKOVAT OPERACI ??

Bellova obrna

-ischemická teorie, vasospasmus, otázka ischemická teorie, vasospasmus, otázka infekce, vztah k diabetu, aterosklerózeinfekce, vztah k diabetu, ateroskleróze

- 75 – 80% spontánních úprav75 – 80% spontánních úprav

- KDY INDIKOVAT OPERACI ??KDY INDIKOVAT OPERACI ??

Page 9: Lícní nerv a poruchy jeho funkce

a)a) přibývání denervačních potenciálůpřibývání denervačních potenciálů

b)b) nepřítomnost volní aktivitynepřítomnost volní aktivity

c)c) nepřibývání akčních potenciálů nepřibývání akčních potenciálů motorických jednotekmotorických jednotek

d)d) prodlužování latencíprodlužování latencí

e)e) zánik motorických odpovědí po zánik motorických odpovědí po elektrické stimulaci kmene - snížení elektrické stimulaci kmene - snížení dráždivosti o 3,5 mA během dráždivosti o 3,5 mA během jednoho týdnejednoho týdne

a)a) přibývání denervačních potenciálůpřibývání denervačních potenciálů

b)b) nepřítomnost volní aktivitynepřítomnost volní aktivity

c)c) nepřibývání akčních potenciálů nepřibývání akčních potenciálů motorických jednotekmotorických jednotek

d)d) prodlužování latencíprodlužování latencí

e)e) zánik motorických odpovědí po zánik motorických odpovědí po elektrické stimulaci kmene - snížení elektrické stimulaci kmene - snížení dráždivosti o 3,5 mA během dráždivosti o 3,5 mA během jednoho týdnejednoho týdne

Page 10: Lícní nerv a poruchy jeho funkce

Konzervativní léčení Bellovy obrny

Kortikoidy, obstřiky výstupu Kenalogem,

aplikace tepla na tvář, galvanizace, masáže,

iontoforéza, vitamínoterapie, akupunktura

volní cvičení pod vedením fyzioterapeuta

Page 11: Lícní nerv a poruchy jeho funkce

Po chirurgickém zákroku, nutno zobrazit co nejpřesněji změny v kosti, revize uvážlivě !

Stačila dekomprese tlaku na otevřený kanál nervu, vlastní nerv nebyl porušen

Známky návratu funkce nervu

Page 12: Lícní nerv a poruchy jeho funkce

Rabdomyosarkom

středouší vlevo

Typický „polyp“Ve zvukovodu

Velmi špatná prognóza, co nejdříve odeslat na Kliniku dětské onkologie

Terminální stav na CT

Page 13: Lícní nerv a poruchy jeho funkce

Hodnocení funkce lícního nervu (Hause)

(1985, Otolar.,Head nad Neck Surg., 93: 146 - 147, 1985)

• 1. st. normální funkce• 2. st. zcela diskrétní porucha• 3. st. zřetelná porucha s částečnou pohyblivostí čela, není patrno znetvoření tváře• 4. st. znetvoření je již patrno• 5. st. pohyb je patrný jen při podrobném vyšetření• 6. st. žádný pohyb

Page 14: Lícní nerv a poruchy jeho funkce

• Schirmerův test

• Zkouška chuti

• SR

• EMG

• měření intralabiálního tlaku

• komplexní otoneurologické vyšetření, vč. sluchu a rovnováhy

• CT, NMR a další zobrazovací metody

• chemické vyšetření slin

Page 15: Lícní nerv a poruchy jeho funkce

Dehiscence canalis n. VII při preparaci vyvařené kosti

Celkem 30 kostí, z kadaverů starších žen

• 2x dehiscence nad okrouhlým okénkem• 1x dehiscence mezi geniculum a středem

okrouhlého okénka• 1x dehiscence pod geniculem• 2x velký, 1x malý sklípek otevírající se do

vertikální části kanálu lícního nervu

Page 16: Lícní nerv a poruchy jeho funkce
Page 17: Lícní nerv a poruchy jeho funkce

Zadní stěna zvukovodu

Horní stěna zvukovodu

Směr polokruhovitých kanálků

Kanál lícního nervu

Skeletizace struktur na preparátu

Sinus sigmoideus

Bulbus v. jugularis

Bezpečná zóna

Page 18: Lícní nerv a poruchy jeho funkce

Anatomické souvislosti,

nácvik translokace lícního nervu – jen v případě některých nádorů

Page 19: Lícní nerv a poruchy jeho funkce

Běžnější anomálie průběhu lícního nervu

Anomálie podle Krpotič - Nemanič -

Draf - Helms

Page 20: Lícní nerv a poruchy jeho funkce
Page 21: Lícní nerv a poruchy jeho funkce

Následující obrázek :

pohled na lícní nerv při operaci : vpravo při postavení úhlu pohledu kraniálně – mikroskop míří od temene

Vlevo při postavení úhlu pohledu kaudálně – mikroskop míří od nohou

Page 22: Lícní nerv a poruchy jeho funkce

n.VII

Chorda tympani

Šlacha m. stapedius

Page 23: Lícní nerv a poruchy jeho funkce

Chorda tympani

n. VII

Jehla odtlačuje chordu

Příklad hrubé anomálie průběhu lícního nervu při syndromologickém postižení operovaného a malformacích hlavy.

Nerv probíhá pod oválným okénkem, není krytý kostí

Krátké raménko kovadlinky