of 21 /21
!"#$%&’"()’*+$, .$’,/’$) !"#$%&’"()’*+$, .$’,/’$) !"#$%&’"()’*+$, .$’,/’$) !"#$%&’"()’*+$, .$’,/’$)

mz-090717-HR-Expose Verkauf Vabriga 2 [Nacin kompatibilnosti]bm-projekt.com/prospekti/projekt-vabriga-2-prospekt.pdf · - Ogradni zidovi i stubovi u istarskom kamenu - Presvla enje

Embed Size (px)

Text of mz-090717-HR-Expose Verkauf Vabriga 2 [Nacin...

 • !"#$%&'"()'*+$,-.$',/'$)!"#$%&'"()'*+$,-.$',/'$)!"#$%&'"()'*+$,-.$',/'$)!"#$%&'"()'*+$,-.$',/'$)

  •••• •••• •••• •••• ••••

  •••• ••••

 • Gore navedeni graevinsko-tehniki opis služi kao openiti primjer. Mjerodavni graevinsko-tehniki opis je onaj koji je priložen ugovoru i koji je sastavni dio kupoprodajnog ugovora.

 • Prozori, Vrata i škure

  Izrada od smrekovog punog drveta. Ostakljenje termikimstaklom s plinskim meuprostorom. Okovi u mesingu.Prozorske klupice u kamenu.

  Elektroinstalacije , Telefon i TVElektroinstalacije prema europskim normama. Sve instalacije se polažu ispod žbuke u PVC-cijevi.

  Dodatna oprema

  (Na trošak kupca – Cijene po posebnom pismenom ugovoru)

  - Ogradni zidovi i stubovi u istarskom kamenu- Presvlaenje stropa dnevnog boravka i kuhinje

  drvenim gredama- Pergola - Nadstrešnica za parkiralište (metalna konstrukcija)Sve instalacije se polažu ispod žbuke u PVC-cijevi.

  Prekidai i utinice Tip „Vimar“ ili sline u dovoljnim koliinama. Prikljuci za telefoni TV su predvieni u svim boravišnim i spavaim prostorima.Instalacije za eventualno kasnije prikljuenjeSAT-TV programma i ADSL e biti položene.Prijava prikljuaka i oprema za telefon, SAT-TV i ADSL kao i svi troškovi s tim u vezi su u nadležnosti kupca.

  Sanitarne instalacije, grijanje i oprema

  - Pergola - Nadstrešnica za parkiralište (metalna konstrukcija)- Kompletno ureenje vrta sa kompjuterskim sistemom

  za navodnjavanje- Bazen s terasom- Alarmni ureaji- Satelitska antena s prikljucima- Kuhinja: Kompletno ugraena kuhinja po izboru.- Krilne i klizne ulazne kapije – portuni od kovanog željeza- Klima ureaji

  Sanitarne instalacije, grijanje i oprema

  Instalacije vode: visokovrijedni PVC Kanalizacija: prikljuak na postojeu mrežu kanalizacijau naseljuGrijanje: Podno grijanje na elektrini pogon je ukljuenou cijenu.Topla voda: centralni bojler

  Sva sanitarna oprema u modernoj formi. Ponueni fabrikatisu talijanske proizvodnje iz serie „Zero“ ili slino,su talijanske proizvodnje iz serie „Zero“ ili slino,a armature iz serije „Hans Grohe“ ili slino prema uzorku.

  KaminIzrada unutarnjeg otvorenog kamina u istarskom stiluobloženog kamenom i starim gredama je predvienau dnevnom boravku.Vanjski kamin, takoer u istarskom stilu je predvienna terasi.

  Oba kamina su kompletno ukljuena u cijenu

  KuhinjaSvi potrebni prikljuci za kuhinjske instalacije su predvieni.Kuhinjska oprema i elementi vidi dodatnu opremu.

  Ureenje okolišaRavnanje i planiranje terena, nasipanje i ravnanje finog završnog sloja zemlje kao i sijanje trave. Istarski kameniogradni zidovi sa stupovima prema ulici. ogradni zidovi sa stupovima prema ulici. Vrtne staze kao i staze uz kuu su poploani grubim kamenim oblogama.

  Završno išenjePonudom je obuhvaeno i jedno završno išenje objekta.

  GarancijaNaši garantni rokovi su:- 10 godina za gradjevinsku konstrukciju – Rohbau- 2 godine za završne radove

  Gore navedeni graevinsko-tehniki opis služi kao openiti primjer. Mjerodavni graevinsko-tehniki opis je onaj koji je priložen ugovoru i koji je sastavni dio kupoprodajnog ugovora

  - 2 godine za završne radove- Tehnika oprema prema garanciji proizvoaa.