of 118 /118
Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega” broj 5/2019 broj 7360 SADRŽAJ I OPĆINSKO VIJEĆE 1. Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Tar-Vabriga-Torre- Abrega za 2018. godinu i pripadajućih programa: 7362 - Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu 7398 - Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu 7399 - Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju programa kapitalnih ulaganja na području Općine Tar- Vabriga-Torre-Abrega za 2018. godinu 7400 - Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju programa za realizaciju (izgradnju) prometnih rješenja na području Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega za 2018. godinu 7401 - Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju programa javnih potreba u oblasti prostornog uređenja za 2018. godinu 7402 - Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju programa izgradnje vodnih građevina za 2018. godine 7403 - program socijalne zaštite za 2018. godinu 7404 - program javnih potreba u obrazovanju za 2018. godinu 7406 - program javnih potreba u kulturi i športu za 2018. godinu 7408 - program javnih potreba u zdravstvu za 2018. godinu 7410 - program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2018. godinu. 7411 - program financiranja civilnog društva, ostalih javnih potreba, informatizacije i edukacije za 2018. godinu 7412 2. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu 7414 3. Financijski izvještaj i izvještaj poslovanja komunalnog društva Finida d.o.o. za 2018. godinu 7416 4. Financijski izvještaj i izvještaj poslovanja trgovačkog društva Momperlon d.o.o. za 2018. godinu 7417 5. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone Santa Marina 7418 6. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja kampa Velika Mlaka 7425 7. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja radne zone Tar 7431 8. Odluka o opozivu člana Nadzornog odbora Finida d.o.o. 7438 9. Odluka o opozivu člana Nadzornog odbora Momperlon d.o.o. 7439 10. Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora Finida d.o.o. 7440 11. Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora Momperlon d.o.o. 7441 II OPĆINSKI NAČELNIK 1. Zaključak o utvrđivanju Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina na k.č. 1358 k.o. Tar 7442 2. Odluka o imenovanju Povjerenstva za prodaju nekretnina na k.č. 1358 k.o. Tar 7443 3. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju k.č. 1358 k.o. Tar 7444 4. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup – Mlaka d.o.o. 7446 5. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poslovnog prostora – Santa Marina 7448 6. Odluka o prodaji (neposredna pogodba) građevinskog zemljišta – dio k.č. 692/2 k.o. Vabriga 7451 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA Broj: 05/2019 Tar-Torre, 28.05.2019. Godina: XIII Cijena po komadu: 30 kn Izdavač: Jedinstveni upravni odjel Uredništvo: Tar-Torre, Istarska 8 Odgovorni urednik: Marija Zupančič Izlazi po potrebi

Službeni glasnik broj 5-2019 - tar-vabriga.hr¾beni glasnik broj 5-2019-1559541603308.pdf · Službeni glasnik Op ćine Tar-Vabriga-Torre-Abrega” broj 5/2019 broj 7361 7. Dopuna

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Službeni glasnik broj 5-2019 - tar-vabriga.hr¾beni glasnik broj 5-2019-1559541603308.pdf ·...

 • Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega” broj 5/2019 broj 7360

  SADRŽAJ I OPĆINSKO VIJEĆE 1. Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Tar-Vabriga-Torre-

  Abrega za 2018. godinu i pripadajućih programa: 7362 - Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju programa održavanja objekata i uređaja komunalne

  infrastrukture za 2018. godinu 7398 - Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne

  infrastrukture za 2018. godinu 7399 - Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju programa kapitalnih ulaganja na području Općine Tar-

  Vabriga-Torre-Abrega za 2018. godinu 7400 - Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju programa za realizaciju (izgradnju) prometnih rješenja

  na području Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega za 2018. godinu 7401 - Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju programa javnih potreba u oblasti prostornog

  uređenja za 2018. godinu 7402 - Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju programa izgradnje vodnih građevina za 2018. godine 7403 - program socijalne zaštite za 2018. godinu 7404 - program javnih potreba u obrazovanju za 2018. godinu 7406 - program javnih potreba u kulturi i športu za 2018. godinu 7408 - program javnih potreba u zdravstvu za 2018. godinu 7410 - program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2018. godinu. 7411 - program financiranja civilnog društva, ostalih javnih potreba, informatizacije i edukacije za

  2018. godinu 7412 2. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu 7414 3. Financijski izvještaj i izvještaj poslovanja komunalnog društva Finida d.o.o. za 2018. godinu 7416 4. Financijski izvještaj i izvještaj poslovanja trgovačkog društva Momperlon d.o.o. za 2018.

  godinu 7417 5. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone Santa Marina 7418 6. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja kampa Velika Mlaka 7425 7. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja radne zone Tar 7431 8. Odluka o opozivu člana Nadzornog odbora Finida d.o.o. 7438 9. Odluka o opozivu člana Nadzornog odbora Momperlon d.o.o. 7439 10. Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora Finida d.o.o. 7440 11. Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora Momperlon d.o.o. 7441 II OPĆINSKI NAČELNIK 1. Zaključak o utvrđivanju Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina na k.č. 1358 k.o.

  Tar 7442 2. Odluka o imenovanju Povjerenstva za prodaju nekretnina na k.č. 1358 k.o. Tar 7443 3. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju k.č. 1358 k.o. Tar 7444 4. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup – Mlaka d.o.o. 7446 5. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poslovnog prostora – Santa Marina

  7448 6. Odluka o prodaji (neposredna pogodba) građevinskog zemljišta – dio k.č. 692/2 k.o. Vabriga

  7451

  SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA

  Broj: 05/2019 Tar-Torre, 28.05.2019. Godina: XIII Cijena po komadu: 30 kn

  Izdavač: Jedinstveni upravni odjel Uredništvo: Tar-Torre, Istarska 8 Odgovorni urednik: Marija Zupančič

  Izlazi po potrebi

 • Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega” broj 5/2019 broj 7361

  7. Dopuna Plana klasifikacijskih odluka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata za Općinu Tar-Vabriga-Torre-Abrega za 2019. godinu 7452

  8. Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu 7453

  9. Izvješće o izvršenju programa kapitalnih ulaganja na području Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega za 2018. godinu 7456

  10. Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega za 2018. godinu 7462

  11. Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u oblasti prostornog uređenja na području Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega za 2018. godinu 7470

  12. Izvješće o izvršenju programa javnih potreba za realizaciju (izgradnju) prometnih rješenja na području Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega za 2018. godinu 7472

  13. Izvješće o izvršenju programa javnih potreba izgradnje komunalnih vodnih građevina za 2018. godinu 7475

 • Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega” broj 5/2019 broj 7362

  I OPĆINSKO VIJEĆE

  Temeljem odredbi članka 110. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13 i 102/17) i članka 15. Statuta Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega ("Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega" 07/13 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega na sjednici održanoj dana 28.05.2019. godine, donosi

  GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

  OPĆINE TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA ZA 2018. GODINU

  I. OPĆI DIO

  Članak 1.

  Proračun Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega za 2018. godinu ("Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega" br.14/17, 4/18, 6/18 i 11/18) izvršen je kako slijedi:

  SAŽETAK A. RAČUN PRIHODA I RASHODA I B. RAČUNA FINANCIRANJA

  BROJČANA OZNAKA I NAZIV

  IZVRŠENJE I-XII 2017.

  IZVORNI PLAN

  za 2018.

  TEKUĆI PLAN za

  2018.

  IZVRŠENJE I-XII 2018.

  INDEKS INDEKS

  1 2 3 4 5 5/2*100 5/4*100

  6 Prihodi poslovanja 21.780.907,53 29.123.300,00 29.123.300,00 24.488.039,20 112,43% 84,08% 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 6.983.606,39 12.160.846,00 12.160.846,00 6.758.538,42 96,78% 55,58%

  UKUPNI PRIHODI 28.764.513,92 41.284.146,00 41.284.146,00 31.246.577,62 108,63% 75,69%

  3 Rashodi poslovanja 17.133.619,42 18.451.800,00 18.447.400,00 16.415.568,73 95,81% 88,99% 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.563.434,00 30.232.400,00 30.236.800,00 24.828.589,70 378,29% 82,11%

  UKUPNI RASHODI 23.697.053,42 48.684.200,00 48.684.200,00 41.244.158,43 174,05% 84,72%

  RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK 5.067.460,50 -7.400.054,00 -7.400.054,00 -9.997.580,81 -197,29%

  135,10%

  B. RAČUN FINANCIRANJA 8 Primici od financisjke imovine i zaduživanja - 10.160.000,00 10.160.000,00 10.044.000,00 0,00% 98,86%

  5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3.881.175,08 2.335.000,00 2.335.000,00 2.271.658,39 58,53% 97,29%

  NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE

  -3.881.175,08 7.825.000,00 7.825.000,00 7.772.341,61 -200,26% 99,33%

  C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA Višak/manjak za prijenos iz prethodnih godina -1.611.231,63 -424.946,00 -424.946,00 -424.946,00 26,37% 0,00%

  VIŠAK/MANJAK+NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA -424.946,21 0,00 0,00 -2.650.185,20 -3,71 2,34

 • Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega” broj 5/2019 broj 7363

  REKAPITULACIJA UKUPNI PRIHODI 28.764.513,92 41.284.146,00 41.284.146,00 31.246.577,62 108,63 75,69 VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA -1.611.231,63 -424.946,00 -424.946,00 -424.946,00 26,37 100,00 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0,00 10.160.000,00 10.160.000,00 10.044.000,00 0,00 0,00

  UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA 27.153.282,29 51.019.200,00 51.019.200,00 40.865.631,62 150,50 80,10

  UKUPNI RASHODI 23.697.053,42 48.684.200,00 48.684.200,00 41.244.158,43 174,05 84,72 IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA 3.881.175,08 2.335.000,00 2.335.000,00 2.271.658,39 58,53 97,29

  UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA 27.578.228,50 51.019.200,00 51.019.200,00 43.515.816,82 157,79 85,29

  Članak 2.

  Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za razdoblje od 01.01.-31.12.2018. kako slijedi:

  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

  A.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

  BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIHODA I RASHODA

  IZVRŠENJE I-XII 2017.

  IZVORNI PLAN

  za 2018.

  TEKUĆI PLAN za

  2018.

  IZVRŠENJE I-XII 2018.

  INDEKS INDEKS

  1 2 3 4 5 5/2*100 5/4*100

  SVEUKUPNO PRIHODI 28.764.513,92 41.284.146,00 41.284.146,00 31.246.577,62 108,63% 75,69%

  6 Prihodi poslovanja 21.780.907,53 29.123.300,00 29.123.300,00 24.488.039,20 112,43% 84,08%

  61 Prihodi od poreza 8.160.156,75 8.448.950,00 8.448.950,00 8.073.133,79 98,93% 95,55%

  611 Porez i prirez na dohodak 3.846.739,52 3.939.600,00 3.939.600,00 3.799.215,24 98,76% 96,44% 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 3.846.739,52 3.799.215,24 98,76% 61117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi - 0,00 0,00%

  613 Porezi na imovinu 3.273.328,57 3.539.550,00 3.539.550,00 3.361.153,20 102,68% 94,96% 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)

  494.303,32 535.326,31 108,30%

  6134 Povremeni porezi na imovinu 2.779.025,25 2.825.826,89 101,68%

  614 Porezi na robu i usluge 1.040.088,66 969.800,00 969.800,00 912.765,35 87,76% 94,12% 6142 Porez na promet 1.011.909,04 902.890,84 89,23% 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 28.179,62 9.874,51 35,04% 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

  1.072.105,53 4.377.000,00 4.377.000,00 2.420.220,02 225,74% 55,29%

 • Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega” broj 5/2019 broj 7364

  633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna

  23.740,18 974.900,00 974.900,00 787.910,13 3.318,89

  % 80,82%

  6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 23.740,18 787.910,13

  3.318,89%

  634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika

  620.820,00 132.700,00 132.700,00 112.982,80 18,20% 85,14%

  6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika - 112.982,80 0,00% 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 620.820,00 0,00 0,00% 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

  177.545,35 200.000,00 200.000,00 184.075,46 103,68% 92,04%

  6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

  177.545,35 184.075,46 103,68%

  638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

  250.000,00 3.069.400,00 3.069.400,00 1.335.251,63 534,10% 43,50%

  6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

  250.000,00 1.335.251,63 534,10%

  64 Prihodi od imovine 1.447.510,90 1.604.900,00 1.604.900,00 1.760.172,49 121,60% 109,67%

  641 Prihodi od financijske imovine

  18.362,65 43.500,00 43.500,00 40.445,08 220,26% 92,98%

  6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 741,82 823,40 111,00%

  6414 Prihodi od zateznih kamata 17.620,83 10.845,12 61,55% 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika - 28.776,56 0,00% 642 Prihodi od nefinancijske imovine

  1.429.148,25 1.561.400,00 1.561.400,00 1.719.727,41 120,33% 110,14%

  6421 Naknade za koncesije 955.914,96 957.321,03 100,15% 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 409.934,12 744.619,14 181,64% 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 271,21 317,47 117,06% 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 63.027,96 17.469,77 27,72% 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 9.479.408,80 11.083.500,00 11.083.500,00 11.033.901,76 116,40% 99,55% 651 Upravne i administrativne pristojbe 1.530.279,02 1.663.600,00 1.663.600,00 1.668.714,62 109,05%

  100,31%

  6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 2.146,68 1.962,72 91,43% 0,00%

  6514 Ostale pristojbe i naknade 1.528.132,34 1.666.751,90 109,07% 0,00% 652 Prihodi po posebnim propisima 625.109,10 901.000,00 901.000,00 890.446,81 142,45% 98,83% 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 18.830,93 53.514,86 284,19% 0,00%

  6524 Doprinosi za šume 81,20 0,00% 0,00%

  6526 Ostali nespomenuti prihodi 606.196,97 836.931,95 138,06% 0,00% 653 Komunalni doprinosi i naknade 7.324.020,68 8.518.900,00 8.518.900,00 8.474.740,33 115,71% 99,48%

  6531 Komunalni doprinosi 2.837.722,81 3.417.722,72 120,44% 0,00%

  6532 Komunalne naknade 4.473.775,24 5.057.017,61 113,04% 0,00%

 • Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega” broj 5/2019 broj 7365

  66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 62.925,00 81.000,00 81.000,00 54.175,00 86,09% 66,88% 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 62.925,00 81.000,00 81.000,00 54.175,00 86,09% 66,88%

  6631 Tekuće donacije 62.925,00 54.175,00 86,09% 0,00% 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 194.348,48 15.500,00 15.500,00 13.057,59 6,72% 84,24%

  681 Kazne i upravne mjere 500,00 500,00 525,00 0,00% 105,00

  %

  6819 Ostale kazne 525,00 0,00% 0,00%

  683 Ostali prihodi 194.348,48 15.000,00 15.000,00 12.532,59 6,45% 83,55% 6831 Ostali prihodi 194.348,48 12.532,59 6,45% 0,00% 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 6.983.606,39 12.160.846,00 12.160.846,00 6.758.538,42 96,78% 55,58% 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 6.965.019,89 12.108.546,00 12.108.546,00 6.717.185,44 96,44% 55,47% 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 6.965.019,89 12.108.546,00 12.108.546,00 6.717.185,44 96,44% 55,47%

  7111 Zemljište 6.965.019,89 6.717.185,44 96,44% 0,00% 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 18.586,50 52.300,00 52.300,00 41.352,98 222,49% 79,07% 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 18.586,50 30.000,00 30.000,00 19.137,98 102,97% 63,79%

  7211 Stambeni objekti 18.586,50 19.137,98 102,97% 0,00% 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 22.300,00 22.300,00 22.215,00 0,00% 99,62% 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 22.215,00 0,00% 0,00%

  SVEUKUPNO RASHODI 23.697.053,42 48.684.200,00 48.684.200,00 41.244.158,43 174,05% 84,72%

  3 Rashodi poslovanja 17.133.619,42 18.451.800,00 18.447.400,00 16.415.568,73 95,81% 88,99%

  31 Rashodi za zaposlene 1.736.164,93 1.657.300,00 1.657.300,00 1.636.955,96 94,29% 98,77%

  311 Plaće (Bruto) 1.331.979,17 1.369.000,00 1.369.000,00 1.363.208,95 102,34% 99,58%

  3111 Plaće za redovan rad 1.322.963,65 1.363.208,95 103,04% 0,00%

  3113 Plaće za prekovremeni rad 9.015,52 0,00% 0,00%

  312 Ostali rashodi za zaposlene 175.085,21 50.000,00 50.000,00 39.275,00 22,43% 78,55%

  3121 Ostali rashodi za zaposlene 175.085,21 39.275,00 22,43% 0,00% 313 Doprinosi na plaće 229.100,55 238.300,00 238.300,00 234.472,01 102,34% 98,39% 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 206.456,90 211.297,49 102,34% 0,00% 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 22.643,65 23.174,52 102,34% 0,00%

  32 Materijalni rashodi 9.567.748,17 9.774.500,00 9.766.500,00 8.063.592,25 84,28% 82,56% 321 Naknade troškova zaposlenima 114.445,39 93.000,00 93.000,00 82.453,56 72,05% 88,66%

  3211 Službena putovanja 27.252,89 9.212,56 33,80% 0,00% 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 71.330,00 63.908,00 89,59% 0,00%

 • Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega” broj 5/2019 broj 7366

  3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 15.862,50 9.333,00 58,84% 0,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 480.775,97 783.400,00 783.400,00 723.616,15 150,51% 92,37% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 68.115,17 78.300,95 114,95% 0,00%

  3222 Materijal i sirovine 9.971,00 11.067,90 111,00% 0,00%

  3223 Energija 349.079,55 517.564,36 148,27% 0,00% 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 35.638,79 77.110,19 216,37% 0,00%

  3225 Sitni inventar i auto gume 15.441,46 36.237,75 234,68% 0,00% 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 2.530,00 3.335,00 131,82% 0,00%

  323 Rashodi za usluge 8.063.476,40 8.037.700,00 8.029.700,00 6.477.008,85 80,33% 80,66% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 69.472,36 87.478,63 125,92% 0,00% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.321.457,36 3.359.303,76 77,74% 0,00% 3233 Usluge promidžbe i informiranja 123.723,75 134.922,50 109,05% 0,00%

  3234 Komunalne usluge 853.952,33 855.143,69 100,14% 0,00%

  3235 Zakupnine i najamnine 7.976,10 0,00% 0,00% 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 42.007,72 58.146,72 138,42% 0,00% 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.716.320,46 1.595.439,42 92,96% 0,00%

  3238 Računalne usluge 90.299,46 113.100,92 125,25% 0,00%

  3239 Ostale usluge 846.242,96 265.497,11 31,37% 0,00% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.461,77 0,00 0,00 0,00% 0,00% 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.461,77 0,00% 0,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 898.588,64 860.400,00 860.400,00 780.513,69 86,86% 90,72% 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 230.599,83 207.586,59 90,02% 0,00%

  3292 Premije osiguranja 68.421,33 68.971,57 100,80% 0,00%

  3293 Reprezentacija 183.898,72 176.980,73 96,24% 0,00%

  3294 Članarine i norme 34.000,00 34.040,00 100,12% 0,00%

  3295 Pristojbe i naknade 151.965,55 159.514,11 104,97% 0,00% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 229.703,21 133.420,69 58,08% 0,00%

  34 Financijski rashodi 17.517,46 69.000,00 69.000,00 53.974,40 308,12% 78,22% 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 20.000,00 20.000,00 15.624,00 0,00% 78,12% 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s 15.624,00 0,00% 0,00%

  343 Ostali financijski rashodi 17.517,46 49.000,00 49.000,00 38.350,40 218,93% 78,27% 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 11.875,59 38.350,40 322,93% 0,00%

  3433 Zatezne kamate 461,86 0,00% 0,00% 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 5.180,01 0,00% 0,00%

 • Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega” broj 5/2019 broj 7367

  35 Subvencije 29.083,69 25.200,00 25.200,00 21.011,46 72,24% 83,38% 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 29.083,69 25.200,00 25.200,00 21.011,46 72,24% 83,38% 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 29.083,69 21.011,46 72,24% 0,00% 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.600.362,30 3.036.900,00 3.039.100,00 2.842.214,93 109,30% 93,52% 363 Pomoći unutar općeg proračuna 38.696,00 46.600,00 46.600,00 46.597,76 120,42%

  100,00%

  3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 38.696,00 46.597,76 120,42% 0,00% 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 2.561.666,30 2.990.300,00 2.992.500,00 2.795.617,17 109,13% 93,42% 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 2.546.666,30 2.646.879,87 103,94% 0,00% 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 15.000,00 148.737,30 991,58% 0,00% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.046.541,66 1.043.600,00 1.044.900,00 985.733,39 94,19% 94,34% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.046.541,66 1.043.600,00 1.044.900,00 985.733,39 94,19% 94,34% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 388.553,00 401.951,02 103,45% 0,00% 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 657.988,66 583.782,37 88,72% 0,00%

  38 Ostali rashodi 2.136.201,21 2.845.300,00 2.845.400,00 2.812.086,34 131,64% 98,83%

  381 Tekuće donacije 952.979,51 1.134.800,00 1.134.900,00 1.128.976,11 118,47% 99,48%

  3811 Tekuće donacije u novcu 952.979,51 1.128.976,11 118,47% 0,00%

  382 Kapitalne donacije 150.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 150.000,00 0,00% 0,00% 383 Kazne, penali i naknade štete 292.278,30 0,00 0,00 0,00% 0,00% 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 292.278,30 0,00% 0,00%

  386 Kapitalne pomoći 740.943,40 1.710.500,00 1.710.500,00 1.683.110,23 227,16% 98,40% 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 740.943,40 1.683.110,23 227,16% 0,00% 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.563.434,00 30.232.400,00 30.236.800,00 24.828.589,70 378,29% 82,11% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 2.660.199,70 13.335.000,00 13.335.000,00 12.751.079,21 479,33% 95,62% 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 2.660.199,70 12.586.000,00 12.586.000,00 12.004.111,97 451,25% 95,38%

  4111 Zemljište 2.660.199,70 12.004.111,97 451,25% 0,00%

  412 Nematerijalna imovina 749.000,00 749.000,00 746.967,24 0,00% 99,73%

  4124 Ostala prava 746.967,24 0,00% 0,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.903.234,30 16.897.400,00 16.901.800,00 12.077.510,49 309,42% 71,46%

 • Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega” broj 5/2019 broj 7368

  421 Građevinski objekti 3.380.803,59 15.549.100,00 15.483.900,00 11.258.720,39 333,02% 72,71%

  4211 Stambeni objekti 234.073,37 549.493,50 234,75% 0,00%

  4212 Poslovni objekti 829.578,06 4.698.378,06 566,36% 0,00% 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 2.266.864,66 5.755.620,85 253,90% 0,00%

  4214 Ostali građevinski objekti 50.287,50 255.227,98 507,54% 0,00%

  422 Postrojenja i oprema 188.780,71 1.133.000,00 1.202.600,00 654.667,70 346,79% 54,44%

  4221 Uredska oprema i namještaj 15.875,50 130.576,25 822,50% 0,00%

  4222 Komunikacijska oprema 5.672,33 0,00% 0,00% 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 77.860,38 331.661,45 425,97% 0,00% 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 89.372,50 192.430,00 215,31% 0,00%

  423 Prijevozna sredstva 75.700,00 75.700,00 75.672,40 0,00% 99,96% 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 75.672,40 0,00% 0,00% 426 Nematerijalna proizvedena imovina 333.650,00 139.600,00 139.600,00 88.450,00 26,51% 63,36% 4262 Ulaganja u računalne programe 4.350,00 0,00% 0,00% 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 329.300,00 88.450,00 26,86% 0,00%

  A.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

  BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIHODA I RASHODA

  IZVRŠENJE I-XII 2017.

  IZVORNI PLAN

  za 2018.

  TEKUĆI PLAN za

  2018.

  IZVRŠENJE I-XII 2018.

  INDEKS INDEKS

  1 2 3 4 5 5/2*100 5/4*100

  SVEUKUPNI PRIHODI 28.764.513,92 41.284.146,00 41.284.146,00 31.246.577,62 108,63% 75,69%

  Izvor 1. Opći prihodi i primici 8.468.832,81 8.910.900,00 8.910.900,00 8.751.231,51 103,33% 98,21%

  Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 8.468.832,81 8.910.900,00 8.910.900,00 8.751.231,51 103,33% 98,21% Izvor 3. Prihodi za posebne namjene 12.185.794,19 14.218.700,00 14.218.700,00 12.848.113,22 105,44% 90,36% Izvor 3.1. Komunalni doprinos 3.417.722,72 5.000.000,00 5.000.000,00 3.739.567,64 109,42% 74,79%

  Izvor 3.2. Komunalna naknada 5.057.017,61 5.464.500,00 5.464.500,00 5.476.286,00 108,29% 100,22

  %

  Izvor 3.3. Boravišna pristojba 1.666.751,90 1.886.000,00 1.886.000,00 1.884.667,25 113,07% 99,93% Izvor 3.5. Naknade za sanaciju odl. Košambra i nabavu voznog parka 709.474,63 600.000,00 600.000,00 512.627,32 72,25% 85,44%

  Izvor 3.6. Naknade za priključenje na sustav opskrbe pitkom vodom 0,00 0,00 0,00% 0,00% Izvor 3.9. Ostali prihodi po posebnim propisima 1.334.827,33 1.268.200,00 1.268.200,00 1.234.965,01 92,52% 97,38% Izvor 3.A. Prihodi za posebne namjene - PK 0,00 0,00 0,00% 0,00%

  Izvor 4. Pomoći 1.072.105,53 4.377.000,00 4.377.000,00 2.407.237,22 224,53% 55,00% Izvor 4.1. Pomoći - unutar općeg proračuna 23.740,18 1.107.600,00 1.107.600,00 887.910,13 3740,12% 80,17% Izvor 4.2. Pomoći - decentralizirane funkcije 177.545,35 200.000,00 200.000,00 184.075,46 103,68% 92,04%

 • Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega” broj 5/2019 broj 7369

  Izvor 4.3. EU Fondovi 870.820,00 3.069.400,00 3.069.400,00 1.335.251,63 153,33% 43,50%

  Izvor 5. Donacije 54.175,00 1.616.700,00 1.616.700,00 481.457,25 888,71% 29,78%

  Izvor 5.1. Donacije 54.175,00 1.616.700,00 1.616.700,00 481.457,25 888,71% 29,78% Izvor 6. Prihodi od prodaje ili zemjene nefinancijske imovine i nadok 6.983.606,39 12.160.846,00 12.160.846,00 6.758.538,42 96,78% 55,58% Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova 6.983.606,39 12.160.846,00 12.160.846,00 6.758.538,42 96,78% 55,58%

  SVEUKUPNI RASHODI 23.697.053,42 48.684.200,00 48.684.200,00 41.244.158,43 174,05% 84,72%

  Izvor 1. Opći prihodi i primici 8.204.169,17 8.090.900,00 8.111.600,00 7.617.542,05 92,85% 93,91%

  Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 8.204.169,17 8.090.900,00 8.111.600,00 7.617.542,05 92,85% 93,91% Izvor 3. Prihodi za posebne namjene 11.013.375,51 13.818.700,00 13.798.000,00 12.147.386,82 110,30% 88,04%

  Izvor 3.1. Komunalni doprinos 3.327.166,37 5.000.000,00 5.016.800,00 5.016.728,16 150,78% 100,00

  %

  Izvor 3.2. Komunalna naknada 4.713.434,68 5.464.500,00 5.357.400,00 4.372.080,19 92,76% 81,61%

  Izvor 3.3. Boravišna pristojba 1.490.988,21 1.886.000,00 1.955.600,00 1.944.157,10 130,39% 99,41% Izvor 3.5. Naknade za sanaciju odl. Košambra i nabavu voznog parka 241.422,94 200.000,00 200.000,00 173.265,27 71,77% 86,63%

  Izvor 3.6. Naknade za priključenje na sustav opskrbe pitkom vodom 0,00 0,00 0,00% 0,00% Izvor 3.9. Ostali prihodi po posebnim propisima 1.240.363,31 1.268.200,00 1.268.200,00 641.156,10 51,69% 50,56%

  Izvor 4. Pomoći 847.940,35 4.377.000,00 4.377.000,00 3.733.862,85 440,34% 85,31% Izvor 4.1. Pomoći - unutar općeg proračuna 12.450,00 1.107.600,00 1.107.600,00 1.032.199,79 8290,76% 93,19% Izvor 4.2. Pomoći - decentralizirane funkcije 177.545,35 200.000,00 200.000,00 184.075,46 103,68% 92,04%

  Izvor 4.3. EU Fondovi 657.945,00 3.069.400,00 3.069.400,00 2.517.587,60 382,64% 82,02%

  Izvor 5. Donacije 80.841,67 1.616.700,00 1.616.700,00 580.346,01 717,88% 35,90%

  Izvor 5.1. Donacije 80.841,67 1.616.700,00 1.616.700,00 580.346,01 717,88% 35,90% Izvor 6. Prihodi od prodaje ili zemjene nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova 3.550.726,72 10.620.900,00 10.620.900,00 7.073.770,70 199,22% 66,60% Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova 3.550.726,72 10.620.900,00 10.620.900,00 7.073.770,70 199,22% 66,60%

  Izvor 7. Namjenski primici 10.160.000,00 10.160.000,00 10.091.250,00 0,00% 99,32% Izvor 7.1. namjenski prihodi od zaduživanja 10.160.000,00 10.160.000,00 10.091.250,00 0,00% 99,32%

  A.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

  BROJČANA OZNAKA I I NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE

  IZVRŠENJE I-XII 2017.

  IZVORNI PLAN

  za 2018.

  TEKUĆI PLAN za

  2018.

  IZVRŠENJE I-XII 2018.

  INDEKS INDEKS

  1 2 3 4 5 5/2*100 5/4*100

  SVEUKUPNI RASHODI 23.697.053,42 48.684.200,00 48.684.200,00 41.244.158,43 174,05% 84,72%

  01 Opće javne usluge 3.609.692,79 3.943.000,00 3.960.200,00 3.603.231,11 99,82% 90,99%

  011 Izvršna i zakonodavna tijela, 1.061.464,47 1.147.900,00 1.165.100,00 1.037.018,58 97,70% 89,01%

 • Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega” broj 5/2019 broj 7370

  financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi

  013 Opće usluge 2.320.931,36 2.604.700,00 2.604.700,00 2.401.983,94 103,49% 92,22% 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 227.296,96 140.400,00 140.400,00 122.490,19 53,89% 87,24% 017 Transakcije vezane za javni dug 50.000,00 50.000,00 41.738,40 83,48%

  03 Javni red i sigurnost 193.483,44 302.300,00 302.300,00 299.180,73 154,63% 98,97%

  032 Usluge protupožarne zaštite 193.483,44 302.300,00 302.300,00 299.180,73 154,63% 98,97%

  04 Ekonomski poslovi 7.923.485,14 11.661.200,00 11.596.000,00 9.995.524,10 126,15% 86,20% 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 186.683,69 50.700,00 50.700,00 41.720,91 22,35% 82,29% 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 306.575,00 601.200,00 601.200,00 538.015,55 175,49% 89,49%

  045 Promet 7.430.226,45 11.009.300,00 10.944.100,00 9.415.787,64 126,72% 86,04%

  05 Zaštita okoliša 128.000,00 128.000,00 88.722,68 69,31%

  051 Gospodarenje otpadom 33.000,00 33.000,00 052 Gospodarenje otpadnim vodama 95.000,00 95.000,00 88.722,68 93,39% 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 7.810.580,89 27.232.500,00 27.277.000,00 22.055.452,64 282,38% 80,86%

  062 Razvoj zajednice 6.372.021,59 25.851.300,00 25.895.800,00 20.748.469,58 325,62% 80,12%

  064 Ulična rasvjeta 1.302.166,73 1.068.300,00 1.068.300,00 1.016.903,15 78,09% 95,19% 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 136.392,57 312.900,00 312.900,00 290.079,91 212,68% 92,71%

  07 Zdravstvo 150.810,00 249.800,00 249.800,00 197.402,68 130,89% 79,02%

  072 Službe za vanjske pacijente 150.810,00 249.800,00 249.800,00 197.402,68 130,89% 79,02%

  08 Rekreacija, kultura i religija 767.073,91 719.900,00 719.900,00 714.847,51 93,19% 99,30%

  081 Službe rekreacije i sporta 302.000,00 376.800,00 376.800,00 376.699,01 124,73% 99,97% 084 Religijske i druge službe zajednice 322.673,91 191.100,00 191.100,00 186.148,50 57,69% 97,41% 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 142.400,00 152.000,00 152.000,00 152.000,00 106,74%

  100,00%

  09 Obrazovanje 2.678.169,31 3.064.500,00 3.068.000,00 2.940.772,78 109,81% 95,85% 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 2.220.474,31 2.597.000,00 2.600.000,00 2.490.932,38 112,18% 95,81% 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 457.695,00 467.500,00 468.000,00 449.840,40 98,28% 96,12%

  10 Socijalna zaštita 563.757,94 1.383.000,00 1.383.000,00 1.349.024,20 239,29% 97,54%

  106 Stanovanje 9.000,00 846.500,00 846.500,00 830.678,50 9.229,76

  % 98,13% 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 291.421,79 323.100,00 323.100,00 307.286,40 105,44% 95,11% 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 263.336,15 213.400,00 213.400,00 211.059,30 80,15% 98,90%

  B. RAČUN FINANCIRANJA

  B.1. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

 • Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega” broj 5/2019 broj 7371

  BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIMITAKA I

  IZDATAKA

  IZVRŠENJE I-XII 2017.

  IZVORNI PLAN

  za 2018.

  TEKUĆI PLAN za

  2018.

  IZVRŠENJE I-XII 2018.

  INDEKS INDEKS

  1 2 3 4 5 5/2*100 5/4*100 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 10.160.000,00 10.160.000,00 10.044.000,00 98,86%

  84 Primici od zaduživanja 0,00 10.160.000,00 10.160.000,00 10.044.000,00 0 98,86% 842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 0,00 10.160.000,00 10.160.000,00 10.044.000,00 0 98,86% 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru 0,00 10.044.000,00 0 98,86% 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3.881.175,08 2.335.000,00 2.335.000,00 2.271.658,39 58,53% 97,29% 51 Izdaci za dane zajmove i depozite 820.000,00 820.000,00 820.000,00 0

  100,00%

  514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 820.000,00 820.000,00 820.000,00 0

  100,00%

  5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 820.000,00 0

  100,00%

  B.2. Analitički pregled računa financiranja

  BROJČANA OZNAKA I NAZIV

  RAČUNA PRIMITAKA I IZDATAKA

  IZVRŠENJE I-XII 2017.

  IZVORNI PLAN

  za 2018.

  TEKUĆI PLAN za

  2018.

  IZVRŠENJE I-XII 2018.

  INDEKS INDEKS

  1 2 3 4 5 5/2*100 5/4*100 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 10.160.000,00 10.160.000,00 10.044.000,00 98,86%

  84 Primici od zaduživanja 0,00 10.160.000,00 10.160.000,00 10.044.000,00 0 98,86% 842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 0,00 10.160.000,00 10.160.000,00 10.044.000,00 0 98,86% 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru 0,00 10.044.000,00 0 98,86% 842220 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - Primljen kredit od Addiko bank d.d.u iznosu od 10.044.000,00 kn, po Ugovoru o kreditu broj: 321-51023426 od 16.11.2018. godine za kupnju zemljišta i nekretnine u uvali Santa Marina Vabriga, iskorišten je u cjelosti u 2018. godini. 0,00 10.044.000,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3.881.175,08 2.335.000,00 2.335.000,00 2.271.658,39 58,53% 97,29% 51 Izdaci za dane zajmove i depozite 820.000,00 820.000,00 820.000,00 0

  100,00%

  514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 820.000,00 820.000,00 820.000,00 0

  100,00%

  5141 Dani zajmovi trgovačkim 820.000,00 0 100,00

 • Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega” broj 5/2019 broj 7372

  društvima u javnom sektoru %

  514120 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - Dani zajam Momperlon d.o.o. temeljem sklopljenog Ugovora o zajmu od 18.10.2018. godine na iznos od 1.100.000,00 kn. Zajam je iskorišten u 2018. godini u iznosu od 820.000,00 kn. 820.000,00 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 3.881.175,08 1.515.000,00 1.515.000,00 1.451.658,39 37,40% 95,82% 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 3.881.175,08 1.515.000,00 1.515.000,00 1.451.658,39 37,40% 95,82% 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 3.881.175,08 1.451.658,39 37,40% 95,82% 532120 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru uplaćeni su za: 1.451.658,39 ŽCGO Kaštjun d.o.o. 112.296,34 Momperlon d.o.o. 1.000.000,00 Usluga d.o.o. 339.362,05

  B.3. Račun financiranja prema izvorima financiranja

  BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA

  IZVRŠENJE I-XII 2017.

  IZVORNI PLAN

  za 2018.

  TEKUĆI PLAN za

  2018.

  IZVRŠENJE I-XII 2018. INDEKS INDEKS

  1 2 3 4 5 5/2*100 5/4*100

  UKUPNI PRIMICI 10.160.000,00 10.160.000,00 10.044.000,00 98,86%

  7. Namjenski primici 10.160.000,00 10.160.000,00 10.044.000,00 98,86% 7.1. namjenski prihodi od zaduživanja 10.160.000,00 10.160.000,00 10.044.000,00 98,86%

  UKUPNI IZDACI 3.881.175,08 2.335.000,00 2.335.000,00 2.271.658,39 58,53% 97,29%

  1. Opći prihodi i primici 820.000,00 820.000,00 820.000,00 100,00

  %

  1.1. Opći prihodi i primici 820.000,00 820.000,00 820.000,00 100,00

  %

  3. Prihodi za posebne namjene 581.175,08 400.000,00 400.000,00 339.362,05 58,39% 84,84%

  3.1. Komunalni doprinos 0,00 0,00 3.2. Komunalna naknada 113.123,39 3.5. Naknade za sanaciju odl. Košambra i nabavu voznog parka 468.051,69 400.000,00 400.000,00 339.362,05 72,51% 84,84% 6. Prihodi od prodaje ili zemjene nefinancijske imovine i nadok 3.300.000,00 1.115.000,00 1.115.000,00 1.112.296,34 33,71% 99,76% 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova 3.300.000,00 1.115.000,00 1.115.000,00 1.112.296,34 33,71% 99,76%

  C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

 • Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega” broj 5/2019 broj 7373

  OZNAKA IZVRŠENJE I-XII 2017.

  IZVORNI PLAN

  za 2018.

  TEKUĆI PLAN za

  2018.

  IZVRŠENJE I-XII 2018.

  INDEKS INDEKS

  1 2 3 4 5 5/2*100 5/4*100 Višak / manjak za pokriće iz prethodnih godina -1.611.231,63 -424.946,00 -424.946,00 -424.946,00 26,37% 0,00%

  II. POSEBNI DIO

  Članak 3.

  Izvršenje rashoda i izdataka za razdoblje od 01.01.-31.12.2018. u ukupnom iznosu od 43.515.816,82 kn utvrđuje se u posebnom dijelu proračuna Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega kako slijedi:

  1. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji:

  BROJČANA OZNAKA I NAZIV

  IZVORNI PLAN

  za 2018.

  TEKUĆI PLAN za

  2018.

  IZVRŠENJE I-XII 2018.

  INDEKS

  1 2 3 4 4/3*100

  UKUPNO RASHODI / IZDACI 51.019.200,00 51.019.200,00 43.515.816,82 85,29%

  Razdjel 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 51.019.200,00 51.019.200,00 43.515.816,82 85,29%

  Glava 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 51.000.200,00 51.000.200,00 43.515.816,82 85,32%

  Glava 00102 VRTIĆI 19.000,00 19.000,00 0,00%

  2. Izvršenje po programskoj klasifikaciji (programi, aktivnosti i projekti):

  BROJČANA

  OZNAKA

  NAZIV RAZDJELA / GLAVE / IZVORA FINANCIRANJA /

  PROGRAMA / AKTIVNOSTI / PROJEKTA / RAČUNA

  IZVORNI PLAN

  za 2018.

  TEKUĆI PLAN za

  2018.

  IZVRŠENJE I-XII 2018.

  INDEKS

  1 2 3 4 4/3*100

  UKUPNO RASHODI I IZDATCI 51.019.200,00 51.019.200,00 43.515.816,82 85,29%

  RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 51.019.200,00 51.019.200,00 43.515.816,82 85,29%

  GLAVA 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 51.000.200,00 51.000.200,00 43.515.816,82 85,32%

  Izvor 1. Opći prihodi i primici 8.891.900,00 8.912.600,00 8.437.542,05 94,67%

  Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 8.891.900,00 8.912.600,00 8.437.542,05 94,67%

  Izvor 3. Prihodi za posebne namjene 14.218.700,00 14.198.000,00 12.486.748,87 87,95%

  Izvor 3.1. Komunalni doprinos 5.000.000,00 5.016.800,00 5.016.728,16 100,00%

  Izvor 3.2. Komunalna naknada 5.464.500,00 5.357.400,00 4.372.080,19 81,61%

  Izvor 3.3. Boravišna pristojba 1.886.000,00 1.955.600,00 1.944.157,10 99,41% Izvor 3.5. Naknade za sanaciju odl. Košambra i nabavu voznog parka 600.000,00 600.000,00 512.627,32 85,44%

  Izvor 3.9. Ostali prihodi po posebnim propisima 1.268.200,00 1.268.200,00 641.156,10 50,56%

  Izvor 4. Pomoći 4.377.000,00 4.377.000,00 3.733.862,85 85,31%

 • Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega” broj 5/2019 broj 7374

  Izvor 4.1. Pomoći - unutar općeg proračuna 1.107.600,00 1.107.600,00 1.032.199,79 93,19%

  Izvor 4.2. Pomoći - decentralizirane funkcije 200.000,00 200.000,00 184.075,46 92,04%

  Izvor 4.3. EU Fondovi 3.069.400,00 3.069.400,00 2.517.587,60 82,02%

  Izvor 5. Donacije 1.616.700,00 1.616.700,00 580.346,01 35,90%

  Izvor 5.1. Donacije 1.616.700,00 1.616.700,00 580.346,01 35,90% Izvor 6. Prihodi od prodaje ili zemjene nefinancijske imovine i nadok 11.735.900,00 11.735.900,00 8.186.067,04 69,75% Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova 11.735.900,00 11.735.900,00 8.186.067,04 69,75%

  Izvor 7. Namjenski primici 10.160.000,00 10.160.000,00 10.091.250,00 99,32%

  Izvor 7.1. namjenski prihodi od zaduživanja 10.160.000,00 10.160.000,00 10.091.250,00 99,32%

  1001 Program: Predstavnička i izvršna tijela 1.027.900,00 1.045.100,00 990.492,68 94,77%

  A101001 Aktivnost: Redovna djelatnost 790.700,00 790.700,00 742.089,23 93,85%

  311 Plaće (Bruto) 249.000,00 249.000,00 248.583,47 99,83% 3111 Plaće za redovan rad 248.583,47 313 Doprinosi na plaće 44.300,00 44.300,00 42.756,41 96,52% 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 38.530,48

  3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 4.225,93

  321 Naknade troškova zaposlenima 8.000,00 8.000,00 7.452,16 93,15% 3211 Službena putovanja 7.452,16 322 Rashodi za materijal i energiju 42.000,00 42.000,00 40.783,33 97,10% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 491,92 3222 Materijal i sirovine 1.309,75 3223 Energija 30.546,52

  3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 8.435,14

  323 Rashodi za usluge 27.400,00 27.400,00 17.946,54 65,50% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 11.127,18 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.583,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.400,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 3239 Ostale usluge 2.836,36 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 420.000,00 420.000,00 384.567,32 91,56%

  3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 207.586,59

  3293 Reprezentacija 176.980,73 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 A101002 Aktivnost: Proračunska zaliha 28.800,00 28.900,00 23.925,00 82,79%

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.300,00 8.300,00 5.325,00 64,16% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.325,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,00% 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 3.500,00

  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00%

  3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0,00

 • Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega” broj 5/2019 broj 7375

  381 Tekuće donacije 15.000,00 15.100,00 15.100,00 100,00% 3811 Tekuće donacije u novcu 15.100,00 A101003 Aktivnost: Informiranje 167.400,00 184.500,00 184.478,45 99,99%

  323 Rashodi za usluge 167.400,00 184.500,00 184.478,45 99,99% 3233 Usluge promidžbe i informiranja 93.806,25 3237 Intelektualne i osobne usluge 90.672,20 A101004 Aktivnost: Financiranje političkih stranaka 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00%

  381 Tekuće donacije 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00% 3811 Tekuće donacije u novcu 40.000,00 A101005 Aktivnost: Naknade za sklapanje braka 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00%

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00%

  3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00

  1002 Program: Opći, upravni i administrativni poslovi 2.604.700,00 2.604.700,00 2.401.983,94 92,22%

  A201001 Aktivnost: Redovna djelatnost upravnog odjela 2.374.000,00 2.374.000,00 2.183.587,79 91,98%

  311 Plaće (Bruto) 1.120.000,00 1.120.000,00 1.114.625,48 99,52% 3111 Plaće za redovan rad 1.114.625,48 312 Ostali rashodi za zaposlene 50.000,00 50.000,00 39.275,00 78,55% 3121 Ostali rashodi za zaposlene 39.275,00 313 Doprinosi na plaće 194.000,00 194.000,00 191.715,60 98,82% 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 172.767,01

  3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 18.948,59

  321 Naknade troškova zaposlenima 83.000,00 83.000,00 75.001,40 90,36% 3211 Službena putovanja 1.760,40

  3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 63.908,00

  3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 9.333,00 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 322 Rashodi za materijal i energiju 234.000,00 234.000,00 219.573,77 93,83% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 77.809,03 3223 Energija 72.181,94

  3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 33.345,05

  3225 Sitni inventar i auto gume 36.237,75 323 Rashodi za usluge 380.000,00 380.000,00 298.634,86 78,59% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 74.672,27 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 14.559,58 3233 Usluge promidžbe i informiranja 31.741,25 3234 Komunalne usluge 4.322,38 3235 Zakupnine i najamnine 4.277,09 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 13.410,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 27.505,62 3238 Računalne usluge 57.975,92 3239 Ostale usluge 70.170,75 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 243.000,00 243.000,00 232.525,68 95,69% 3292 Premije osiguranja 68.971,57

 • Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega” broj 5/2019 broj 7376

  3294 Članarine i norme 4.040,00 3295 Pristojbe i naknade 159.514,11 343 Ostali financijski rashodi 19.000,00 19.000,00 12.236,00 64,40% 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 12.236,00

  3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 0,00

  3433 Zatezne kamate 0,00 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 51.000,00 51.000,00 0,00 0,00% 4262 Ulaganja u računalne programe 0,00 K201002 Kapitalni projekt: Nabava opreme 230.700,00 230.700,00 218.396,15 94,67%

  422 Postrojenja i oprema 155.000,00 155.000,00 142.723,75 92,08% 4221 Uredska oprema i namještaj 130.576,25 4222 Komunikacijska oprema 0,00 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 12.147,50 423 Prijevozna sredstva 75.700,00 75.700,00 75.672,40 99,96% 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 75.672,40 1003 Program: Financijski poslovi 870.000,00 870.000,00 861.738,40 99,05%

  A301001 Aktivnost: Otplata kredita - Kupnja nekretnine k.č.200/6 k.o.Vabriga 50.000,00 50.000,00 41.738,40 83,48%

  342 Kamate za primljene kredite i zajmove 20.000,00 20.000,00 15.624,00 78,12%

  3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s 15.624,00

  343 Ostali financijski rashodi 30.000,00 30.000,00 26.114,40 87,05% 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 26.114,40 A301002 Aktivnost: Ugovori o zajmu 820.000,00 820.000,00 820.000,00 100,00%

  514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 820.000,00 820.000,00 820.000,00 100,00%

  5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 820.000,00

  2001 Program: Razvoj turizma 4.283.100,00 4.283.100,00 2.082.566,18 48,62%

  A202001 Aktivnost: Poticanje razvoja turizma 32.500,00 32.500,00 25.425,00 78,23%

  323 Rashodi za usluge 32.500,00 32.500,00 25.425,00 78,23% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 25.425,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 K202001 Kapitalni projekt: Kuća tradicijske gastronomije 4.250.600,00 4.250.600,00 2.057.141,18 48,40%

  323 Rashodi za usluge 3.800,00 3.800,00 3.750,00 98,68% 3239 Ostale usluge 3.750,00 421 Građevinski objekti 3.721.800,00 3.721.800,00 2.053.391,18 55,17% 4212 Poslovni objekti 2.053.391,18 422 Postrojenja i oprema 525.000,00 525.000,00 0,00 0,00% 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 2002 Program: Razvoj ribarstva i poljoprivrede 601.200,00 601.200,00 538.015,55 89,49%

  A202002 Aktivnost: Poticanje razvoja poljoprivrede i ribarstva 177.200,00 177.200,00 114.915,55 64,85%

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00% 3294 Članarine i norme 30.000,00

  352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog 7.000,00 7.000,00 4.715,55 67,37%

 • Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega” broj 5/2019 broj 7377

  sektora

  3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 4.715,55

  366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 61.000,00 61.000,00 1.000,00 1,64%

  3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1.000,00

  3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00

  381 Tekuće donacije 79.200,00 79.200,00 79.200,00 100,00% 3811 Tekuće donacije u novcu 79.200,00

  K202003 Kapitalni projekt: Ribarska luka Tarska Vala izrada projektne dokumentacije 188.300,00 188.300,00 187.475,00 99,56%

  323 Rashodi za usluge 188.300,00 188.300,00 187.475,00 99,56% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 59.725,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 127.750,00

  K202004 Kapitalni projekt: Ribarska luka Santa Marina izrada projektne dokumentacije 235.700,00 235.700,00 235.625,00 99,97%

  323 Rashodi za usluge 235.700,00 235.700,00 235.625,00 99,97% 3237 Intelektualne i osobne usluge 235.625,00

  2003 Program: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva 68.200,00 68.200,00 66.295,91 97,21%

  A203004 Aktivnost: Subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite 18.200,00 18.200,00 16.295,91 89,54%

  352

  Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 18.200,00 18.200,00 16.295,91 89,54%

  3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 16.295,91 K203004 Kapitalni projekt: Gospodarska zona Tar 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00%

  323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 50.000,00

  2004 Program: Planiranje i realizacija kapitalnih investicija za razvoj Općine 11.666.800,00 11.666.800,00 11.013.978,33 94,40%

  A202004 Aktivnost: Priprema dokumentacije i natječaja sukladno Zakona o javnoj nabavi 25.000,00 25.000,00 9.375,00 37,50%

  323 Rashodi za usluge 25.000,00 25.000,00 9.375,00 37,50% 3233 Usluge promidžbe i informiranja 9.375,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

  A202005 Aktivnost: Legalizacija objekata u vlasništvu Općine 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00%

  323 Rashodi za usluge 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00% 3234 Komunalne usluge 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 3295 Pristojbe i naknade 0,00

  A202006 Aktivnost: Procjena nekretnina po zahtjevu Općine 45.000,00 45.000,00 37.150,90 82,56%

  323 Rashodi za usluge 45.000,00 45.000,00 37.150,90 82,56% 3237 Intelektualne i osobne usluge 37.150,90 A202007 Aktivnost: Kupnja nekretnina 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00%

  421 Građevinski objekti 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00% 4211 Stambeni objekti 0,00 K204004 Kapitalni projekt: Kupnja i rekostrukcija 604.400,00 604.400,00 594.346,25 98,34%

 • Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega” broj 5/2019 broj 7378

  općinske zgrade

  386 Kapitalne pomoći 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100,00%

  3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 400.000,00

  421 Građevinski objekti 204.400,00 204.400,00 194.346,25 95,08% 4212 Poslovni objekti 194.346,25 K204007 Kapitalni projekt: Investicijsko održavanje 100.000,00 100.000,00 51.643,68 51,64%

  322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 20.000,00 9.758,15 48,79% 3222 Materijal i sirovine 9.758,15 323 Rashodi za usluge 80.000,00 80.000,00 41.885,53 52,36% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 41.885,53

  K204013 Kapitalni projekt: Uređenje šireg okoliša Kaštela u Taru (TRG) 32.500,00 32.500,00 20.450,00 62,92%

  323 Rashodi za usluge 32.500,00 32.500,00 20.450,00 62,92% 3237 Intelektualne i osobne usluge 17.950,00 3239 Ostale usluge 2.500,00

  K204015 Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i izgradnja Starog kina 81.500,00 81.500,00 61.625,00 75,61%

  421 Građevinski objekti 81.500,00 81.500,00 61.625,00 75,61% 4211 Stambeni objekti 61.625,00 K204016 Kapitalni projekt: Sportski objekat Streljana 5.400,00 5.400,00 5.400,00 100,00%

  322 Rashodi za materijal i energiju 5.400,00 5.400,00 5.400,00 100,00%

  3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.400,00

  K204017 Kapitalni projekt: Motocros staza 28.000,00 28.000,00 28.000,00 100,00%

  422 Postrojenja i oprema 28.000,00 28.000,00 28.000,00 100,00% 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 28.000,00 K204018 Kapitalni projekt: Izgradnja uljare Tar 123.600,00 123.600,00 103.342,50 83,61%

  323 Rashodi za usluge 123.600,00 123.600,00 103.342,50 83,61% 3237 Intelektualne i osobne usluge 103.342,50 K204019 Kapitalni projekt: Muzej ribarstva 10.171.400,00 10.171.400,00 10.102.645,00 99,32%

  323 Rashodi za usluge 11.400,00 11.400,00 11.395,00 99,96% 3237 Intelektualne i osobne usluge 11.395,00 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 10.160.000,00 10.160.000,00 10.091.250,00 99,32% 4111 Zemljište 10.091.250,00

  2005 Program: Razvoj Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega 314.500,00 314.500,00 46.000,00 14,63%

  A205001 Aktivnost: Projekti 314.500,00 314.500,00 46.000,00 14,63%

  323 Rashodi za usluge 314.500,00 314.500,00 46.000,00 14,63% 3237 Intelektualne i osobne usluge 46.000,00 3001 Program: Predškolski odgoj 2.022.500,00 2.024.700,00 1.960.957,62 96,85%

  A301001 Aktivnost: Redovna djelatnost predškolskih ustanova 1.852.500,00 1.854.700,00 1.790.957,62 96,56%

  323 Rashodi za usluge 1.800,00 1.800,00 1.679,18 93,29% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.679,18 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.700,00 5.700,00 5.605,50 98,34% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.605,50

  366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1.775.000,00 1.777.200,00 1.723.912,94 97,00%

 • Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega” broj 5/2019 broj 7379

  3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1.723.912,94

  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 70.000,00 70.000,00 59.760,00 85,37%

  3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 59.760,00

  K301001 Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića i jaslica 170.000,00 170.000,00 170.000,00 100,00%

  386 Kapitalne pomoći 170.000,00 170.000,00 170.000,00 100,00%

  3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 170.000,00

  3002 Program: Obrazovanje 1.193.000,00 1.194.300,00 1.149.815,16 96,28%

  A302001 Aktivnost: Financiranje Osnovne škole Tar-Vabriga iznad standarda - produženi boravak 675.500,00 676.300,00 650.622,46 96,20%

  366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 652.000,00 652.000,00 626.382,09 96,07%

  3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 477.644,79

  3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 148.737,30

  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 23.500,00 24.300,00 24.240,37 99,75%

  3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.875,02 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 22.365,35 A302002 Aktivnost: Stipendije učenicima i studentima 212.500,00 213.000,00 212.940,00 99,97%

  363 Pomoći unutar općeg proračuna 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,00% 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 7.500,00

  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 205.000,00 205.500,00 205.440,00 99,97%

  3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 205.440,00

  A302003 Aktivnost: Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca 255.000,00 255.000,00 236.900,40 92,90%

  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 255.000,00 255.000,00 236.900,40 92,90%

  3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 236.900,40 K302001 Kapitalni projekt: Dogradnja Područne škole 50.000,00 50.000,00 49.352,30 98,70%

  386 Kapitalne pomoći 50.000,00 50.000,00 49.352,30 98,70%

  3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 49.352,30

  3003 Program: Socijalna zaštita 1.383.000,00 1.383.000,00 1.349.024,20 97,54%

  A303001 Aktivnost: Program socijalne skrbi naknada u novcu 183.900,00 183.900,00 178.850,00 97,25%

  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 183.900,00 183.900,00 178.850,00 97,25%

  3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 178.850,00

  A303002 Aktivnost: Program socijalne skrbi naknada u naravi 139.200,00 139.200,00 128.436,40 92,27%

  323 Rashodi za usluge 12.800,00 12.800,00 12.573,12 98,23% 3237 Intelektualne i osobne usluge 12.573,12

  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 126.400,00 126.400,00 115.863,28 91,66%

  3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 115.863,28

  A303003 Aktivnost: Sufinanciranje programa udruga socijalnog karaktera 155.400,00 155.400,00 153.857,88 99,01%

 • Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega” broj 5/2019 broj 7380

  381 Tekuće donacije 155.400,00 155.400,00 153.857,88 99,01% 3811 Tekuće donacije u novcu 153.857,88

  A303004 Aktivnost: Sufinanciranje smještaja osoba u Dom za starije i nemoćne 58.000,00 58.000,00 57.201,42 98,62%

  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 58.000,00 58.000,00 57.201,42 98,62%

  3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 57.201,42

  K303005 Kapitalni projekt: Izgradnja obiteljske kuće na k.č.1268/2 k.o. Tar 846.500,00 846.500,00 830.678,50 98,13%

  411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 342.900,00 342.900,00 342.810,00 99,97% 4111 Zemljište 342.810,00 421 Građevinski objekti 503.600,00 503.600,00 487.868,50 96,88% 4211 Stambeni objekti 487.868,50 3004 Program: Kultura i sport 889.200,00 889.200,00 871.189,20 97,97%

  A304001 Aktivnost: Obilježavanje proslava i manifestacija 140.400,00 140.400,00 122.490,19 87,24%

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 140.400,00 140.400,00 122.490,19 87,24% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 122.490,19

  A304002 Aktivnost: Djelatnost kulturno-umjetničkih društava i sekcija 152.000,00 152.000,00 152.000,00 100,00%

  366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 31.000,00 31.000,00 31.000,00 100,00%

  3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 31.000,00

  381 Tekuće donacije 121.000,00 121.000,00 121.000,00 100,00% 3811 Tekuće donacije u novcu 121.000,00 A304003 Aktivnost: Djelatnost sportskih klubova 376.800,00 376.800,00 376.699,01 99,97%

  323 Rashodi za usluge 3.800,00 3.800,00 3.699,01 97,34% 3235 Zakupnine i najamnine 3.699,01 381 Tekuće donacije 373.000,00 373.000,00 373.000,00 100,00% 3811 Tekuće donacije u novcu 373.000,00 A304004 Aktivnost: Kapitalne pomoći i donacije 220.000,00 220.000,00 220.000,00 100,00%

  386 Kapitalne pomoći 220.000,00 220.000,00 220.000,00 100,00%

  3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 220.000,00

  3005 Program: Zdravstvo 249.800,00 249.800,00 197.402,68 79,02%

  A305001 Aktivnost: Sufinanciranje zdravstvenih ustanova za zdravstvene usluge građanima 249.800,00 249.800,00 197.402,68 79,02%

  323 Rashodi za usluge 15.000,00 15.000,00 14.000,00 93,33% 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 14.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 32.000,00 32.000,00 31.997,76 99,99% 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 31.997,76

  366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 88.800,00 88.800,00 49.713,00 55,98%

  3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 49.713,00

  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 104.000,00 104.000,00 91.691,92 88,17%

  3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 91.691,92 381 Tekuće donacije 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00% 3811 Tekuće donacije u novcu 10.000,00

 • Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega” broj 5/2019 broj 7381

  3006 Program: Civilno društvo, ostale javne potrebe, informatizacija i edukacija 191.100,00 191.100,00 186.148,50 97,41%

  A306001 Aktivnost: Sufinanciranje programa 97.100,00 97.100,00 93.148,50 95,93%

  363 Pomoći unutar općeg proračuna 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,00% 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 3.600,00

  366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 12.500,00 12.500,00 12.500,00 100,00%

  3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 12.500,00

  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 15.800,00 15.800,00 15.786,00 99,91%

  3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 15.786,00 381 Tekuće donacije 65.200,00 65.200,00 61.262,50 93,96% 3811 Tekuće donacije u novcu 61.262,50

  A306002 Aktivnost: Intelektualne usluge za klubove i udruge 94.000,00 94.000,00 93.000,00 98,94%

  323 Rashodi za usluge 93.000,00 93.000,00 93.000,00 100,00% 3237 Intelektualne i osobne usluge 93.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00%

  3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00

  4001 Program: Izrada prostornih i urbanističkih planova 111.100,00 111.100,00 110.950,00 99,86%

  K401002 Kapitalni projekt: Izrada prostornog plana Općine Tar-Vabriga 44.300,00 44.300,00 44.250,00 99,89%

  426 Nematerijalna proizvedena imovina 44.300,00 44.300,00 44.250,00 99,89% 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 44.250,00

  K401009 Kapitalni projekt: Izrada Urbanističkog plana uređenja Tar-Vabriga-Frata 17.800,00 17.800,00 17.750,00 99,72%

  426 Nematerijalna proizvedena imovina 17.800,00 17.800,00 17.750,00 99,72% 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 17.750,00

  K401015 Kapitalni projekt: Izrada urbanističkog plana uređenja St. Blek 1 22.500,00 22.500,00 22.500,00 100,00%

  323 Rashodi za usluge 22.500,00 22.500,00 22.500,00 100,00% 3237 Intelektualne i osobne usluge 22.500,00

  K401018 Kapitalni projekt: Izrada urbanističkog plana uređenja luke Santa Marina 26.500,00 26.500,00 26.450,00 99,81%

  426 Nematerijalna proizvedena imovina 26.500,00 26.500,00 26.450,00 99,81% 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 26.450,00 4002 Program: Realizacija prometnih rješenja 3.083.300,00 3.083.300,00 2.445.128,74 79,30%

  A402001 Aktivnost: Priprema dokumentacije i provedba natječaja 50.000,00 50.000,00 16.875,00 33,75%

  323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 16.875,00 33,75% 3237 Intelektualne i osobne usluge 16.875,00

  A402014 Aktivnost: Rješavanje imovinsko pravnih odnosa za potrebe Općine 2.000.000,00 2.000.000,00 1.567.042,67 78,35%

  411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 2.000.000,00 2.000.000,00 1.567.042,67 78,35% 4111 Zemljište 1.567.042,67

  K402003 Kapitalni projekt: Projektiranje rotora Tar-Vabriga i rotora Servisna zona Frata 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00%

  323 Rashodi za usluge 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00% 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

 • Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega” broj 5/2019 broj 7382

  K402004 Kapitalni projekt: Izgradnja rotora Tar-Gedići 13.300,00 13.300,00 13.152,58 98,89%

  323 Rashodi za usluge 10.200,00 10.200,00 10.143,28 99,44% 3237 Intelektualne i osobne usluge 10.143,28 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 3.100,00 3.100,00 3.009,30 97,07% 4111 Zemljište 3.009,30

  K402009 Kapitalni projekt: Projektiranje i izgradnja nerazv.ceste i kružnog raskrižja - Lorun 98.300,00 98.300,00 78.600,00 79,96%

  323 Rashodi za usluge 98.300,00 98.300,00 78.600,00 79,96% 3237 Intelektualne i osobne usluge 78.600,00

  K402010 Kapitalni projekt: Izgradnja kružnog raskrižja Tar-Tarska vala-St.Blek 32.700,00 32.700,00 12.603,75 38,54%

  323 Rashodi za usluge 32.700,00 32.700,00 12.603,75 38,54% 3237 Intelektualne i osobne usluge 12.603,75

  K402014 Kapitalni projekt: Izrada montažnog kružnog raskrižja Tar-Kaštelir (ŽC 5040) 799.000,00 799.000,00 756.854,74 94,73%

  323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 9.887,50 19,78% 3237 Intelektualne i osobne usluge 9.887,50 412 Nematerijalna imovina 749.000,00 749.000,00 746.967,24 99,73% 4124 Ostala prava 746.967,24 4003 Program: Zaštita voda 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00%

  K403001 Kapitalni projekt: Izgradnja objekata za vodoopskrbu 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00%

  323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 4005 Program: Zaštita okoliša i kulturne baštine 4.414.800,00 4.414.800,00 2.828.078,97 64,06%

  A405001 Aktivnost: Zaštita spomenika kulture i ostalih sakralnih objekata 231.200,00 231.200,00 231.063,34 99,94%

  323 Rashodi za usluge 231.200,00 231.200,00 231.063,34 99,94% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 107.563,34 3237 Intelektualne i osobne usluge 123.500,00

  A405004 Aktivnost: Program izobrazno- informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom 33.000,00 33.000,00 0,00 0,00%

  323 Rashodi za usluge 33.000,00 33.000,00 0,00 0,00% 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

  K405002 Kapitalni projekt: Eko muzej maslinovog ulja Tar-Vabriga 4.034.800,00 4.034.800,00 2.481.390,63 61,50%

  323 Rashodi za usluge 276.000,00 276.000,00 30.750,00 11,14% 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 30.750,00 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00% 4111 Zemljište 0,00 421 Građevinski objekti 3.678.800,00 3.678.800,00 2.450.640,63 66,62% 4212 Poslovni objekti 2.450.640,63 K405003 Kapitalni projekt: Arheološki park Loron 115.800,00 115.800,00 115.625,00 99,85%

  323 Rashodi za usluge 115.800,00 115.800,00 115.625,00 99,85% 3237 Intelektualne i osobne usluge 115.625,00

  5001 Program: Održavanje uređaja i objekata komunalne infrastrukture 5.219.200,00 5.263.700,00 5.111.130,19 97,10%

  A501001 Aktivnost: Redovno održavanje javne rasvjete 768.300,00 768.300,00 761.675,17 99,14%

  322 Rashodi za materijal i energiju 282.000,00 282.000,00 275.521,79 97,70%

 • Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega” broj 5/2019 broj 7383

  3223 Energija 275.521,79 323 Rashodi za usluge 486.300,00 486.300,00 486.153,38 99,97% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 299.913,38 3239 Ostale usluge 186.240,00

  A501002 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta, nogostupa i biciklističkih staza 1.122.000,00 1.122.000,00 1.082.804,49 96,51%

  323 Rashodi za usluge 1.077.000,00 1.077.000,00 1.048.241,99 97,33% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.048.241,99 422 Postrojenja i oprema 45.000,00 45.000,00 34.562,50 76,81% 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 34.562,50 A501003 Aktivnost: Održavanje oborinske kanalizacije 20.000,00 20.000,00 15.518,75 77,59%

  323 Rashodi za usluge 20.000,00 20.000,00 15.518,75 77,59% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 15.518,75

  A501004 Aktivnost: Sufinanciranje pražnjenja septičkih jama u naseljima bez kanalizacijske mreže 75.000,00 75.000,00 73.203,93 97,61%

  323 Rashodi za usluge 75.000,00 75.000,00 73.203,93 97,61% 3234 Komunalne usluge 73.203,93

  A501005 Aktivnost: Održavanje javnih i zelenih površina i parkova 1.485.000,00 1.485.000,00 1.473.775,65 99,24%

  323 Rashodi za usluge 1.485.000,00 1.485.000,00 1.473.775,65 99,24% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.374.645,79 3234 Komunalne usluge 99.129,86 A501006 Aktivnost: Dekoracija javnih površina 90.000,00 90.000,00 89.855,00 99,84%

  322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 30.000,00 29.930,00 99,77%

  3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 29.930,00

  323 Rashodi za usluge 60.000,00 60.000,00 59.925,00 99,88% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 59.925,00 A501007 Aktivnost: Održavanje plaža 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,00%

  323 Rashodi za usluge 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,00% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 13.500,00 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 7.500,00 A501008 Aktivnost: Održavanje i uređenje groblja 25.000,00 25.000,00 24.931,08 99,72%

  323 Rashodi za usluge 25.000,00 25.000,00 24.931,08 99,72% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 24.931,08 A501010 Aktivnost: Održavanje čistoće javnih površina 775.000,00 749.900,00 696.671,20 92,90%

  323 Rashodi za usluge 775.000,00 749.900,00 696.671,20 92,90% 3234 Komunalne usluge 674.834,48 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 21.836,72

  A501013 Aktivnost: Ostali rashodi za redovno poslovanje komunalnog sustava 312.900,00 312.900,00 290.079,91 92,71%

  322 Rashodi za materijal i energiju 155.000,00 155.000,00 142.649,11 92,03% 3223 Energija 139.314,11 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 3.335,00 323 Rashodi za usluge 157.900,00 157.900,00 147.430,80 93,37% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 88.652,76 3234 Komunalne usluge 3.653,04 3238 Računalne usluge 55.125,00

 • Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega” broj 5/2019 broj 7384

  K501009 Kapitalni projekt: Nabava urbane opreme 380.000,00 449.600,00 449.381,45 99,95%

  422 Postrojenja i oprema 380.000,00 449.600,00 449.381,45 99,95% 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 319.513,95 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 129.867,50

  T501011 Tekući projekt: Horizontalna i vertikalna signalizacija 145.000,00 145.000,00 132.233,56 91,20%

  323 Rashodi za usluge 145.000,00 145.000,00 132.233,56 91,20% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 132.233,56 5002 Program: Protupožarna zaštita 672.300,00 672.300,00 650.289,87 96,73%

  A502001 Aktivnost: Redovna djelatnost JVP 370.000,00 370.000,00 351.109,14 94,89%

  366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 370.000,00 370.000,00 351.109,14 94,89%

  3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 351.109,14

  A502002 Aktivnost: Redovna djelatnost vatrogasnih zajednica 286.300,00 286.300,00 285.805,73 99,83%

  323 Rashodi za usluge 16.300,00 16.300,00 16.250,00 99,69% 3237 Intelektualne i osobne usluge 16.250,00 381 Tekuće donacije 270.000,00 270.000,00 269.555,73 99,84% 3811 Tekuće donacije u novcu 269.555,73 K502005 Kapitalni projekt: Civilna zaštita 16.000,00 16.000,00 13.375,00 83,59%

  323 Rashodi za usluge 10.000,00 10.000,00 7.375,00 73,75% 3237 Intelektualne i osobne usluge 7.375,00 381 Tekuće donacije 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00% 3811 Tekuće donacije u novcu 6.000,00

  5003 Program: Izgradnja uređaja i objekata komunalne infrastrukture 7.699.000,00 7.633.800,00 6.359.214,38 83,30%

  A503001

  Aktivnost: Izrada dokumentacije, provođenje postupaka javne nabave, geodetske usluge i nadzor 740.000,00 740.000,00 348.365,55 47,08%

  323 Rashodi za usluge 740.000,00 740.000,00 348.365,55 47,08% 3237 Intelektualne i osobne usluge 348.365,55 K503001 Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete 300.000,00 300.000,00 255.227,98 85,08%

  421 Građevinski objekti 300.000,00 300.000,00 255.227,98 85,08% 4214 Ostali građevinski objekti 255.227,98

  K503002 Kapitalni projekt: Rekonstrukcija cesta, nogostupa i puteva 6.659.000,00 6.593.800,00 5.755.620,85 87,29%

  421 Građevinski objekti 6.659.000,00 6.593.800,00 5.755.620,85 87,29% 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 5.755.620,85

  5004

  Program: Kapitalne pomoći za komunalno gospodarstvo trgovačkim društvima u vlasništvu i/ili suvlasništvu 2.385.500,00 2.385.500,00 2.295.416,32 96,22%

  K504001 Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta Košambra 400.000,00 400.000,00 339.362,05 84,84%

  532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 400.000,00 400.000,00 339.362,05 84,84%

  5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 339.362,05

  K504002 Kapitalni projekt: Nabava specijalnih komunalnih vozila 200.000,00 200.000,00 173.265,27 86,63%

  386 Kapitalne pomoći 200.000,00 200.000,00 173.265,27 86,63% 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim 173.265,27

 • Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega” broj 5/2019 broj 7385

  institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek

  K504003 Kapitalni projekt: Kapitalne pomoći za nabavu opreme za održavanje komunalne infrastrukture 670.500,00 670.500,00 670.492,66 100,00%

  386 Kapitalne pomoći 670.500,00 670.500,00 670.492,66 100,00%

  3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 670.492,66

  K504004 Kapitalni projekt: Momperlon d.o.o. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00%

  532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00%

  5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 1.000.000,00

  K504006 Kapitalni projekt: ŽCGO Kaštjun 115.000,00 115.000,00 112.296,34 97,65%

  532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 115.000,00 115.000,00 112.296,34 97,65%

  5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 112.296,34

  GLAVA 00102 VRTIĆI 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00%

  Izvor 1. Opći prihodi i primici 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00%

  Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00%

  3100 Program: Javne potrebe u predškolskom odgoju 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00%

  A310001 Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje vrtića 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00%

  321 Naknade troškova zaposlenima 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00%

  3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00

  322 Rashodi za materijal i energiju 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00

  3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00

  3225 Sitni inventar i auto gume 0,00 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 323 Rashodi za usluge 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 3295 Pristojbe i naknade 0,00

  III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

  Članak 4.

  Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novaca i kapitala daje pregled zaduženja u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi:

 • Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega” broj 5/2019 broj 7386

  PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI I NJIHOVE OTPLATE

  Vrsta kredita i zajmova

  Naziv pravne osobe

  Ugovorena valuta i iznos

  Stanje kredita i zajma 1.1.

  Otplate

  glavnice

  Primljeni krediti i

  zajmovi u tekućoj godini

  Stanje kredita i zajma 31. 12.

  Revalori-zacija/te-čajne

  razlike u tekućoj godini

  Datum primanja kredita i zajma

  Datum dospijeća kredita i zajma

  Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi

  UKUPNO

  Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi

  Addiko Bank d.d.

  10.044.000,00 kn

  10.044.000,00 kn

  10.044.000,00 kn

  29.11.2018. 31.10.2028.

  UKUPNO 10.044.000,00 kn

  0,00 0,00 10.044.000,00 kn

  10.044.000,00 kn

  0,00

  Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi

  UKUPNO

  Inozemni dugoročni krediti i zajmovi

  UKUPNO

  DOSPJELE KAMATE NA KREDITE I ZAJMOVE

  Kamate / Opis Opis Stanje 1.1. Kamate dospjele u

  tekućoj godini Kamate plaćene u tekućoj godini

  Stanje 31. 12.

 • Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega” broj 5/2019 broj 7387

  Kamate po primljenim kreditima i zajmovima tuzemnim

  0,00 15.624,00 15.624,00 0,00

  inozemnim 0,00 0,00 0,00 0,00

  UKUPNO: 0,00 15.624,00 15.624,00 0,00

  Kamate po danim zajmovima

  tuzemnim

  0,00 4.640,01 0,00 4.640,01

  inozemnim 0,00 0,00 0,00 0,00

  UKUPNO: 0,00 4.640,01 0,00 4.640,01

  OTPLANI PLANOVI KREDITA

  Addiko Bank d.d.

  Slavonska avencija 6, 10000 Zagreb Iznos kredita: 10.044.000,00 Kraj razdoblja moratorija: 31.8.2019.

  Valuta: HRK Kamatna stopa u moratorij u: 1,75%

  Kamatna stopa: 1,75% Period obračuna kamate moratorija: Mjesečno

  Rok otplate u mjesecima: 110 Kraj razdoblja korištenja: 31.12.2018.

  Periodičnost otplate: Mjesečno Kamata perioda korištenja: 1,75% Periodičnost obračuna kamate: Mjesečno Period obračuna kamate korištenja:

  Mjesečno

  Naknada: 0,26% Datum isplate: 30.11.2018.

  Datum dospijeća:

  31.10.2028.

  Razdoblje Datum Otplatna Otplatna Uplata Druge Stanje

  dospijeća rata kvota kamate uplate kredita

  30.11.2018. 0,00 0,00 0,00 26.114,40 10.044.000,00

  31.12.2018. 0,00 0,00 15.135,75 0,00 10.044.000,00

  31.1.2019. 0,00 0,00 15.135,75 0,00 10.044.000,00

  28.2.2019. 0,00 0,00 13.671,00 0,00 10.044.000,00

  31.3.2019. 0,00 0,00 15.135,75 0,00 10.044.000,00

  30.4.2019. 0,00 0,00 14.647,50 0,00 10.044.000,00

  31.5.2019. 0,00 0,00 15.135,75 0,00 10.044.000,00

  30.6.2019. 0,00 0,00 14.647,50 0,00 10.044.000,00

  31.7 .2019. 0,00 0,00 15.135,75 0,00 10.044.000,00

  31.8.2019. 0,00 0,00 15.135,75 0,00 10.044.000,00

  1 30.9.2019. 105.956,59 91.309,09 14.647,50 0,00 9.952.690,91

  2 31.10.2019. 106.307,24 91.309,09 14.998,15 0,00 9.861.381,82

  3 30.11.2019. 105.690,27 91.309,09 14.381,18 0,00 9.770.072,73

  4 31.12.2019. 106.032,05 91.309,09 14.722,96 0,00 9.678.763,64

  5 31.1.2020. 105.894,45 91.309,09 14.585,36 0,00 9.587.454,55

 • Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega” broj 5/2019 broj 7388

  6 29.2.2020. 104.824,74 91.309,09 13.515,65 0,00 9.496.145,46

  7 31.3.2020. 105.619,25 91.309,09 14.310,16 0,00 9.404.836,37

  8 30.4.2020. 105.024,48 91.309,09 13.715,39 0,00 9.313.527,28

  9 31.5.2020. 105.344,06 91.309,09 14.034,97 0,00 9.222.218,19

  10 30.6.2020. 104.758,16 91.309,09 13.449,07 0,00 9.130.909,10

  11 31.7.2020. 105.068,86 91.309,09 13.759,77 0,00 9.039.600,01

  12 31.8.2020. 104.931,27 91.309,09 13.622,18 0,00 8.948.290,92

  13 30.9.2020. 104.358,68 91.309,09 13.049,59 0,00 8.856.981,83

  14 31.10.2020. 104.656,07 91.309,09 13.346,98 0,00 8.765.672,74

  15 30.11.2020. 104.092,36 91.309,09 12.783,27 0,00 8.674.363,65

  16 31.12.2020. 104.380,87 91.309,09 13.071,78 0,00 8.583.054,56

  17 31.1.2021. 104.243,28 91.309,09 12.934,19 0,00 8.491.745,47

  18 28.2.2021. 102.867,30 91.309,09 11.558,21 0,00 8.400.436,38

  19 31.3.2021. 103.968,08 91.309,09 12.658,99 0,00 8.309.127,29

  20 30.4.2021. 103.426,57 91.309,09 12.117,48 0,00 8.217.818,20

  21 31.5.2021. 103.692,89 91.309,09 12.383,80 0,00 8.126.509,11

  22 30.6.2021. 103.160,25 91.309,09 11.851,16 0,00 8.035.200,02

  23 31.7.2021. 103.417,69 91.309,09 12.108,60 0,00 7.943.890,93

  24 31.8.2021. 103.280,09 91.309,09 11.971,00 0,00 7.852.581,84

  25 30.9.2021. 102.760,77 91.309,09 11.451,68 0,00 7.761.272,75

  26 31.10.2021. 103.004,90 91.309,09 11.695,81 0,00 7.669.963,66

  27 30.11.2021. 102.494,45 91.309,09 11.185,36 0,00 7.578.654,57

  28 31.12.2021. 102.729,70 91.309,09 11.420,61 0,00 7.487.345,48

  29 31.1.2022. 102.592,10 91.309,09 11.283,01 0,00 7.396.036,39

  30 28.2.2022. 101.375,92 91.309,09 10.066,83 0,00 7.304.727,30

  31 31.3,2022. 102.316,91 91.309,09 11.007,82 0,00 7.213.418,21

  32 30.4.2022. 101.828,66 91.309,09 10.519,57 0,00 7.122.109,12

  33 31.5.2022. 102.041,71 91.309,09 10.732,62 0,00 7.030.800,03

  34 30.6.2022. 101.562,34 91.309,09 10.253,25 0,00 6.939.490,94

  35 31.7.2022. 101.766,52 91.309,09 10.457,43 0,00 6.848.181,85

  36 31.8.2022. 101.628,92 91.309,09 10.319,83 0,00 6.756.872,76

  37 30.9.2022. 101.162,86 91.309,09 9.853,77 0,00 6.665.563,67

  38 31.10.2022. 101.353,72 91.309,09 10.044,63 0,00 6.574.254,58

  39 30.11.2022. 100.896,54 91.309,09 9.587,45 0,00 6.482.945,49

  40 31.12.2022. 101.078,53 91.309,09 9.769,44 0,00 6.391.636,40

  41 31.1.2023. 100.940,93 91.309,09 9.631,84 0,00 6.300.327,31

  42 28.2.2023. 99.884,54 91.309,09 8.575,45 0,00 6.209.018,22

  43 31.3.2023. 100.665,74 91.309,09 9.356,65 0,00 6.117.709,13

  44 30.4.2023. 100.230,75 91.309,09 8.921,66 0,00 6.026.400,04

  45 31.5.2023. 100.390,54 91.309,09 9.081,45 0,00 5.935.090,95

  46 30.6.2023. 99.964,43 91.309,09 8.655,34 0,00 5.843.781,86

  47 31.7.2023. 100.115,34 91.309,09 8.806,25 0,00 5.752.472,77

  48 31.8.2023. 99.977,75 91.309,09 8.668,66 0,00 5.661.163,68

  49 30.9.2023. 99.564,95 91.309,09 8.255,86 0,00 5.569.854,59

 • Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega” broj 5/2019 broj 7389

  50 31.10.2023. 99.702,55 91.309,09 8.393,46 0,00 5.478.545,50

  51 30.11.2023. 99.298,64 91.309,09 7.989,55 0,00 5.387.236,41

  52 31.12.2023. 99.427,36 91.309,09 8.118,27 0,00 5.295.927,32

  53 31.1.2024. 99.289,76 91.309,09 7.980,67 0,00 5.204.618,23

  54 29.2.2024. 98.646,16 91.309,09 7.337,07 0,00 5.113.309,14

  55 31.3.2024. 99.014,56 91.309,09 7.705,47 0,00 5.022.000,05

  56 30.4.2024. 98.632,84 91.309,09 7.323,75 0,00 4.930.690,96

  57 31.5.2024. 98.739,37 91.309,09 7.430,28 0,00 4.839.381,87

  58 30.6.2024. 98.366,52 91.309,09 7.057,43 0,00 4.748.072,78

  59 31.7.2024. 98.464,17 91.309,09 7.155,08 0,00 4.656.763,69

  60 31.8.2024. 98.326,57 91.309,09 7.017,48 0,00 4.565.454,60

  61 30.9.2024. 97.967,04 91.309,09 6.657,95 0,00 4.474.145,51

  62 31.10.2024. 98.051,38 91.309,09 6.742,29 0,00 4.382.836,42

  63 30.11.2024. 97.700,73 91.309,09 6.391,64 0,00 4.291.527,33

  64 31.12.2024. 97.776,18 91.309,09 6.467,09 0,00 4.200.218,24

  65 31.1.2025. 97.638,59 91.309,09 6.329,50 0,00 4.108.909,15

  66 28.2.2025. 96.901,77 91.309,09 5.592,68 0,00 4.017.600,06

  67 31.3.2025. 97.363,39 91.309,09 6.054,30 0,00 3.926.290,97

  68 30.4.2025. 97.034,93 91.309,09 5.725,84 0,00 3.834.981,88

  69 31.5.2025. 97.088,19 91.309,09 5.779,10 0,00 3.743.672,79

  70 30.6.2025. 96.768,61 91.309,09 5.459,52 0,00 3.652.363,70

  71 31.7.2025. 96.813,00 91.309,09 5.503,91 0,00 3.561.054,61

  72 31.8.2025. 96.675,40 91.309,09 5.366,31 0,00 3.469.745,52

  73 30.9.2025. 96.369,14 91.309,09 5.060,05 0,00 3.378.436,43

  74 31.10.2025. 96.400,21 91.309,09 5.091,12 0,00 3.287.127,34

  75 30.11.2025. 96.102,82 91.309,09 4.793,73 0,00 3.195.818,25

  76 31.12.2025. 96.125,01 91.309,09 4.815,92 0,00 3.104.509,16

  77 31.1.2026. 95.987,41 91.309,09 4.678,32 0,00 3.013.200,07

  78 28.2.2026. 95.410,39 91.309,09 4.101,30 0,00 2.921.890,98

  79 31.3.2026. 95.712,22 91.309,09 4.403,13 0,00 2.830.581,89

  80 30.4.2026. 95.437,02 91.309,09 4.127,93 0,00 2.739.272,80

  81 31.5.2026. 95.437,02 91.309,09 4.127,93 0,00 2.647.963,71

  82 30.6.2026. 95.170,70 91.309,09 3.861,61 0,00 2.556.654,62

  83 31.7.2026. 95.161,83 91.309,09 3.852,74 0,00 2.465.345,53

  84 31.8.2026. 95.024,23 91.309,09 3.715,14 0,00 2.374.036,44

  85 30.9.2026. 94.771,23 91.309,09 3.462,14 0,00 2.282.727,35

  86 31.10.2026. 94.749,03 91.309,09 3.439,94 0,00 2.191.418,26

  87 30.11.2026. 94.504,91 91.309,09 3.195,82 0,00 2.100.109,17

  88 31.12.2026. 94.473,84 91.309,09 3.164,75 0,00 2.008.800,08

  89 31.1.2027. 94.336,24 91.309,09 3.027,15 0,00 1.917.490,99

  90 28.2.2027. 93.919,01 91.309,09 2.609,92 0,00 1.826.181,90

  91 31.3.2027. 94.061,04 91.309,09 2.751,95 0,00 1.734.872,81

  92 30.4.2027. 93.839,11 91.309,09 2.530,02 0,00 1.643.563,72

  93 31.5.2027. 93.785,85 91.309,09 2.476,76 0,00 1.552.254,63

 • Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega” broj 5/2019 broj 7390

  94 30.6.2027. 93.572,79 91.309,09 2.263,70 0,00 1.460.945,54

  95 31.7.2027. 93.510,65 91.309,09 2.201,56 0,00 1.369.636,45

  96 31.8.2027. 93.373,06 91.309,09 2.063,97 0,00 1.278.327,36

  97 30.9.2027. 93.173,32 91.309,09 1.864,23 0,00 1.187.018,27

  98 31.10.2027. 93.097,86 91.309,09 1.788,77 0,00 1.095.709,18

  99 30.11.2027. 92.907,00 91.309,09 1.597,91 0,00 1.004.400,09

  100 31.12.2027. 92.822,67 91.309,09 1.513,58 0,00 913.091,00

  101 31.1.2028. 92.685,07 91.309,09 1.375,98 0,00 821.781,91

  102 29.2.2028. 92.467,57 91.309,09 1.158,48 0,00 730.472,82

  103 31.3.2028. 92.409,87 91.309,09 1.100,78 0,00 639.163,73

  104 30.4.2028. 92.241,20 91.309,09 932,11 0,00 547.854,64

  105 31.5.2028. 92.134,68 91.309,09 825,59 0,00 456.545,55

  106 30.6.2028. 91.974,89 91.309,09 665,80 0,00 365.236,46

  107 31.7.2028. 91.859,48 91.309,09 550,39 0,00 273.927,37

  108 31.8.2028. 91.721,88 91.309,09 412,79 0,00 182.618,28

  109 30.9.2028. 91.575,41 91.309,09 266,32 0,00 91.309,19

  110 31.10.2028. 91.446,79 91.309,19 137,60 0,00 0,00

  UKUPNO: 10.868.765,23 10.044.000,00 958.545,73 26.114,40

  IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

  Članak 5.

  Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. g.

  RED.BR. DONOSITELJ

  ODLUKE DATUM KORISNIK / NAMJENA IZNOS

  1 Općinski načelnik 25.01.2018. I. IKARO D.O.O. - Fin. potpora za Ervina Matića - sudjelovanje na međ. Salonu inovacija

  3.000,00

  2 Općinski načelnik 31.01.2018. Valić Serđo - Sufinanciranje izrade