of 108 /108
Katalog 2013/2014 Katalog 2013/2014

Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10...

Page 1: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

Katalog 2013/2014

Kata

log

2013

/201

4

SOMFY Predstavništvo za Hrvatsku

BFT-ADRIA d.o.o.

Obrovac 39

HR-51218 Dražice

Tel: +385(0)51/502-640

Fax: +385(0)51/502-646

e-mail: offi [email protected]

www.somfy.com.hr

Page 2: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

ww

w.s

omfy

.com

.hr

ww

w.s

omfy

.com

.hr

Page 3: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

Somfy.com.hr

Legenda – glavna primjena proizvoda

rolete tende rolo platna žaluzine rolo vrata

UNO

upravljanje

Somfy radio

tehnologija

io homecontrol®

tehnologija

Sadr

žaj

SadržajIz naše povijesti ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4

Nekoliko riječi o katalogu .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5

Odabir snage motora ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6

Motori upravljani RTS daljinskim upravljačem ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 10 Altus 40 RTS .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 11 Altus 50/60 RTS ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 12 Oximo 40 WireFree RTS .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 13 Oximo RTS ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 14 Orea 50/60 RTS ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 15 LT 50 NHK RTS ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 16 Sunea NHK RTS ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 17

Motori upravljani prekidačem ili vanjskom automatikom .......................................................................................................................................................................................................................................................... 18 LS 40 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 19 LT 50 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 20 ILMO WT ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 21 ILT 50 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 22 LT 50 NHK .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 23 LT 60 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 24 LT 60 NHK, LS 80 NHK i RDO 50/60 NHK........................................................................................................................................................................................................................................................................ 25 Oximo WT .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 26 Orea 50/60 WT ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 27

Motori upravljani io-homecontrol tehnologijom ................................................................................................................................................................................................................................................................................ 28

Oximo 50 io ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 29 Sunea 50/60 io ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 30 J4 io .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 31

Mehanički dodaci ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 32Sistemi upravljanja ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 41 Radijsko RTS upravljanje .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 42 RTS daljinski upravljači ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 50 io daljinski upravljači ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 53 RTS sheme .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 57 Upravljanje za male objekte IB .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 59 Upravljanje za male objekte IB sheme ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 61 Inteo pojedinačno upravljanje .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 65 Inteo sheme ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 68

Termoautomatika Thermis Uno ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 69

FTS sistem ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 70

Axroll upravljačka elektronika za rolovrata ............................................................................................................................................................................................................................................................................................... 71

Sustavi za unutarnju zaštitu od sunca ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 73 Sonesse ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 85 Glydea ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 86

animeo – Upravljanje motoriziranim fasadnim sjenilima ......................................................................................................................................................................................................................................................... 91Motorizirani sustavi za vanjske venecijanere ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 98

Bilješke .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................106

Page 4: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

4

Somfy.com.hr

ww

w.s

omfy

.com

.hr

“Home motion by Somfy” – je zaštićeni logo međunarodne tvrtke Somfy, vodećeg svjetskog proizvođača motora i

automatskih sustava za sve vrste sjenila u kući kao što su: rolete, žaluzine, roloi, tende, također i ulazna i garažna vrata, vanjsko

osvjetljenje i drugi uređaji te vrste.

Home Motion simbolizira pokretanje i otvaranje u vašem domu pomoću Somfy motora, daljinskih upravljača i automatskih

uređaja koji omogućavaju jednostavniji, sigurniji i ugodniji život... uz uštedu energije.

Tvrtka Somfy je osnovana 1960. u mjestašcu Cluses, smještenom na jugu Francuske, nedaleko najvišeg europskog vrha Mont

Blanc. Od samih početaka, Somfy intenzivno osnažuje svoj potencijal te povećava krug djelovanja. Podružnice tvrtke Somfy

danas se nalaze u 52 zemlje svijeta, a kroz mrežu predstavništava prisutni smo na 5 kontinenata.

Kao tvrtka sa pedesetogodišnjim iskustvom u proizvodnji motora i automatike za prozorska sjenila i vrata, Somfy je na tom

području neprikosnoveni ekspert. U tvorničkim laboratorijima provode se simulacijski testovi i testovi izdržljivosti. Nova tehnička

rješenja se neprestano razvijaju i testiraju. Svi proizvodi posjeduju certifi kate sukladnosti s obveznim tehničkim te sigurnosnim

normama. Svaki element podliježe dodatnoj kontroli na montažnoj liniji neposredno nakon proizvodnje.

Sjedište Somfy predstavništva za Hrvatsku je smješteno u Dražicama, nedaleko od Rijeke, u okviru tvrtke BFT-ADRIA. Zapošljava

peteročlani tim, koji je zadužen za prodaju motora i prateće upravljačke elektronike, istraživanje i formiranje tržišta, kao i za

tehničku i marketinšku podršku.

Iz naše povijesti

Page 5: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

5

Somfy.com.hr

ww

w.s

omfy

.com

.hr

Nekoliko riječi o katalogu …

U katalogu možete naći podatke o motorima i upravljanjima koja se koriste na:

• Roletama i rolo vratima

• Tendama

• Vanjskim i unutarnjim rolo platnima

• Objektima javne namjene (upravljanje motoriziranim fasadnim sjenilima)

• Unutarnjim žaluzinama i drugim unutarnjim sjenilima za zaštitu od sunca

Ostali proizvodi koji služe za automatizaciju:

• Vanjskih žaluzina

• Krovnih prozora

Page 6: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

6

Somfy.com.hr

ww

w.s

omfy

.com

.hr

Odabir snage motora za pokretanje roleta i rolo vrata

Rolete do 1.5 m visine

40 mm 60 mm 70 mm 108 mm

4 Nm 12 kg - - -

6 Nm 18 kg - - -

9 Nm 27 kg - - -

10 Nm - 18 kg 17.5 kg -

13 Nm 39.5 kg - - -

25 Nm - 45.5 kg 44 kg -

40 Nm - 72.5 kg 70.5 kg -

50 Nm - 91 kg 88 kg -

60 Nm - - 105 kg 75 kg

80 Nm - - 141 kg 100 kg

100 Nm - - 177 kg 126 kg

120 Nm - - 212 kg 151 kg

Rolete i rolo vrata od 1.5 m do 2.5 m visine

40 mm 60 mm 70 mm 108 mm

4 Nm 11 kg - - -

6 Nm 16 kg - - -

9 Nm 24 kg - - -

10 Nm - 16 kg 16 kg -

13 Nm 35 kg - - -

25 Nm - 40 kg 40kg -

40 Nm - 64.5 kg 63.5 kg -

50 Nm - 80.5 kg 79 kg -

60 Nm - - 95 kg 75.5 kg

80 Nm - - 126.5 kg 100.5 kg

100 Nm - - 159 kg 126.5 kg

120 Nm - - 190.5 kg 151.5 kg

Rolete i rolo vrata od 2.5 m do 3.5 m visine

40 mm 60 mm 70 mm 108 mm

4 Nm 9.5 kg - - -

6 Nm 14.5 kg - - -

9 Nm 21.5 kg - - -

10 Nm - 14.5 kg 14.5 kg -

13 Nm 31.5 kg - - -

25 Nm - 36.5 kg 35.5 kg -

40 Nm - 58.5 kg 56.5 kg -

50 Nm - 73 kg 71 kg -

60 Nm - - 85 kg 71.5 kg

80 Nm - - 113.5 kg 95.5 kg

100 Nm - - 142.5 kg 120 kg

120 Nm - - 171 kg 143.5 kg

Altus 40 / LS 40Altus 50 / Oximo 50 / LT 50Altus 60 / Oximo 60 / LT 60

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 7: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

7

Somfy.com.hr

ww

w.s

omfy

.com

.hr

Odabir snage motora za pokretanje tende

Promjer cijevi Izbačaj do 1.5 m

ruke 2 4 6 8 10Ø50 20 25 35 40Ø63/70 25 35 55 80 100Ø78 30 40 80 DVA MOTORA U TANDEMU

Ø85 60 80 DVA MOTORA U TANDEMU

Promjer cijevi Izbačaj do 3.5 m

ruke 2 4 6 8 10Ø50 35 40Ø63/70 40 55 80 100 DVA MOTORA U TANDEMU

Ø78 60 80 100 DVA MOTORA U TANDEMU

Ø85 80 100 120 DVA MOTORA U TANDEMU

Promjer cijevi Izbačaj do 2 m

ruke 2 4 6 8 10Ø50 20 25 35 40Ø63/70 25 40 55 80 100Ø78 30 40 80 DVA MOTORA U TANDEMU

Ø85 60 100 DVA MOTORA U TANDEMU

Promjer cijevi Izbačaj do 5 m

ruke 2 4 6 8 10Ø63/70 55 80 100 DVA MOTORA U TANDEMU

Ø78 80 100 120 DVA MOTORA U TANDEMU

Ø85 100 120 DVA MOTORA U TANDEMU

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Napomena: kod širine tende veće od 12 metara preporučamo korištenje dva motora u tandemu

Page 8: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

8

Somfy.com.hr

Odabir snage motora za pokretanje žaluzina

Odabir snage motora za pokretanje rolo platana

širina 0,6 m 1,2 m 1,8 m 2,4 m 3 m 3,6 m 4,2 m 4,8 m 5,4 m 6 m 6,6 m 7,2 m1 m 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

2 m 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10

3 m 6 6 6 6 6 6 6 10 10 10 10 10

4 m 6 6 6 6 10 10 10 10 18 18 18 18

5 m 6 6 6 10 10 10 18 18 18 18 18 18

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

Ø40 3 Nm 4 Nm 9 Nm 13 Nm

Ø50 6 Nm 10 Nm 15 Nm 20 Nm 25 Nm

Ø60 6 Nm 10 Nm 15 Nm 20 Nm 25 Nm 30 Nm 40 Nm

Ø70 6 Nm 10 Nm 15 Nm 20 Nm 25 Nm 30 Nm 40 Nm

težina platnau kg

tuba

ww

w.s

omfy

.com

.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

visina

Page 9: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

9

Somfy.com.hr

Odabir snage motora za atika tende

11 m

12 m

1 m

10 m

2 m

9 m

3 m

8 m

4 m

7 m

5 m

6 m

6 m

5 m

7 m

4 m

8 m

3 m

9 m

2 m

10 m

1 m

FTS 25/17

FTS 55/17

FTS 70/17

Duljin

a vo

dilic

e

Uže

Plat

no

UPOZORENJE: Vodite računa o robusnosti

platna pri odabiru snage motora.

Montaža

nekoliko

sustava

ww

w.s

omfy

.com

.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 10: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

10

Motori LS 40

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Motori upravljani RTS daljinskim upravljačem

Tehnologija RTS upravljanja motorima ima dvije osnovne prednosti: reducira ožičenje samo na ono potrebno za napajanje,

te omogućava izmjenu konfi guracije upravljanja motorima za vrijeme korištenja, bez potrebe za izvođenjem adaptacijskih

radova, uključujući u to i proširenje sistema.

RTS motori (Radio Technology Somfy) imaju ugrađene prijemnike za radijski signal, klasični motori mogu biti uključeni u

sistem RTS upravljanja dodavanjem vanjskog prijemnika koji se instalira u kutiju rolete ili na zid.

RTS radi na frekvenciji 433,42 MHz, a standardni domet RTS odašiljača je do 300 m na otvorenom prostoru ili 20 m u zgradi

prolaskom kroz dva masivna zida.

Na raspolaganju je mnogo vrsta prijemnika, zidnih odašiljača te vremenskih programatora s radio odašiljanjem Chronis RTS.

Somfy.com.hr

Mot

ori z

a ro

lete

i te

nde

RTS tehnologija osjetno smanjuje razbijanje zidova i ožičenje.

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 11: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

11

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Motori Altus 40 RTSMotori za rolete i rolo platna

Upravljanje RTS daljinskim upravljačem

Podešavanje RTS daljinskim upravljačem

Bežična komunikacija sa senzorima

Soliris Sensor RTS

i Eolis Sensor RTS

i Sunis RTS Šifra

art

ikla

Dulji

na L

1

Okre

tni m

omen

t (Nm

)

Broj

okr

etaj

a (o

/min

)

Snag

a (W

)Altus 40RTS 4/14 1 021 151 457 4 14 65

Altus 40 RTS 9/14 1 023 115 497 9 14 100

Altus 40 RTS 13/8 1 024 072 497 13 8 95

Napajanje motora: 230V; 50 Hz, bez uzemljenja

Stupanj zaštite: IP 44

Duljina kabela za napajanje: 3 m

Vrijeme neprekidnog rada do aktiviranja termičke

zaštite: 4 min

Klasa zaštite: II (nije potrebno uzemljenje)

Frekvencija 433,42 MHz

Broj okretaja između krajnjih točaka je limitiran na 3

minute rada bez zaustavljanja.

Altus 40 RTS 3/30 1 020 057 497 3 30 80

Mot

ori A

ltus

40

RTS

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 12: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

12

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Motori Altus 50 RTS i Altus 60 RTSMotori za tende i rolo platna

Upravljanje RTS daljinskim upravljačem

Podešavanje RTS daljinskim upravljačem

Šifra

art

ikla

Dulji

na L

1

Okre

tni m

omen

t (Nm

)

Broj

okr

etaj

a (o

/min

)

Snag

a (W

)

Broj

okr

etaj

a iz

međ

u

kraj

njih

toča

ka

Altus 50 RTS 6/17 1 032 502 605 6 17 90 250

Altus 50 RTS 10/17 1 037 524 655 10 17 120 250

Altus 50 RTS 15/17 1 039 442 655 15 17 140 250

Altus 50 RTS 20/17 1 041 487 655 20 17 160 250

Altus 50 RTS 25/17 1 043 289 655 25 17 170 250

Altus 50 RTS 30/17 1 045 403 675 30 17 240 250

Altus 50 RTS 35/17 1 047 279 675 35 17 240 250

Altus 50 RTS 40/17 1 049 505 745 40 17 270 250

Altus 50 RTS 50/12 1 051 326 675 50 12 240 250

Altus 60 RTS 55/17 1 161 164 734 55 17 290 200

Altus 60 RTS 70/17 1 163 112 734 70 17 350 200

Altus 60 RTS 85/17 1 165 114 734 85 17 400 200

Altus 60 RTS 100/12 1 166 073 734 100 12 350 200

Altus 60 RTS 120/12 1 167 053 734 120 12 400 200

Napajanje motora: 230V; 50 Hz

Stupanj zaštite: IP 44

Duljina kabela za napajanje: 1 m

Vrijeme neprekidnog rada do aktiviranja termičke zaštite: 4 min.

Klasa zaštite: I

Frekvencija 433,42 MHz

Mot

ori A

ltus

50

i 60

RTS

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Bežična komunikacija sa senzorima

Soliris Sensor RTS

i Eolis Sensor RTS

i Sunis RTS

Page 13: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

Som

fy

13

Somfy.com.hr

Motori LS 40

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Mot

ori O

xim

o 40

Wir

eFre

e R

TS

Motori Oximo 40 WireFree RTSMotori za rolete

Upravljanje RTS daljinskim upravljačem

Podešavanje RTS daljinskim upravljačem

Šifra

art

ikla

Dulji

na L

1

Okre

tni m

omen

t (Nm

)

Broj

okr

etaj

a (o

/min

)

Snag

a (W

)Oximo 40 WireFree RTS 3/23 1 025 001 457 3 23 17

Oximo 40 WireFree RTS 6/18 1 025 002 457 6 18 24

Oximo 40 WireFree RTS 10/12 1 025 003 457 10 12 32

Napajanje motora: 12 V

Stupanj zaštite: IP 44

Vrijeme neprekidnog rada do aktiviranja termičke zaštite: 3 min.

Klasa zaštite: I

Frekvencija 433,42 MHz

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

L 1

Osobine:

• Automatsko zaustavljanje na krajnjoj poziciji

• Prepoznavanje prepreke

• Integrirani radijski prijemnik

• Detekcija zaleđenosti rolete

• Kompatibilnost s "lock to play" prstenovima

• Stalna analiza okretnog momenta motora

pruža sigurnost za rolete i cjelokupni mehanizam

• Poništavanje efekta izduživanja

rolete tijekom godina upotrebe

... plus prednosti bežične tehnologije.

Autonoman motor koji ne treba vanjsko električno

napajanje, a time se i pojednostavljuje ugradnja i

skraćuje vrijeme potrebno za ugradnju.

Oximo WireeFree baterija

- NiMH baterija

- Kapacitet: 2200 mAh

- Radna temperatura -10 C do + 40 C

- Odvojeno dugme za programiranje

Oximo WireFree solarni panel

- Amorfna silikon tehnologija

- Radi učinkovito čak i po oblačnom

vremenu

NOVO

Somfyjev prvi cijevni motor na solarno napajanje

Page 14: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

14

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Motori Oximo RTSMotori za rolete

Upravljanje RTS daljinskim upravljačem

Podešavanje RTS daljinskim upravljačem

Motor odmah reagira na netipično opterećenje: pri nailasku na prepreku

motor se zaustavlja i vraća za jedan okretaj. Ukoliko je roleta blokirana,

motor se isključuje i tako roletu štiti od oštećenja. Zahvaljujući stalnom

elektroničkom podešavanju okretnog momenta motor minimalizira

opterećenje rolete čime se povećava njezina trajnost.

Krajnji prekidači se podešavaju daljinskim upravljačem ili automatski

zahvaljujući uporabi specijalnih blokatora.

* radi s bežičnim senzorom za sunce, npr. Sunis Sensor RTS

Šifra

art

ikla

Dulji

na L

1

Okre

tni m

omen

t (Nm

)

Broj

okr

etaj

a (o

/min

)

Broj

okr

etaj

a iz

međ

u

kraj

njih

toča

ka

Snag

a (W

)

Oximo RTS 6/17 1 032 392 605 6 17 200 90

Oximo RTS 10/17 1 037 389 655 10 17 200 120

Oximo RTS 15/17 1 039 299 655 15 17 200 140

Oximo RTS 20/17 1 041 374 655 20 17 200 160

Oximo RTS 30/17 1 045 314 675 30 17 200 240

Oximo RTS 40/17 1 049 430 745 40 17 200 270

Napajanje motora: 230V; 50 Hz

Stupanj zaštite: IP 44

Duljina kabela za napajanje: 3 m

Vrijeme neprekidnog rada do aktiviranja termičke zaštite: 4 min.

Klasa zaštite: I

Frekvencija 433,42 MHz

Osobine:

• Automatsko zaustavljanje na krajnjoj poziciji

• Prepoznavanje prepreke

• Integrirani radijski prijemnik

• Detekcija zaleđenosti rolete

• Kompatibilnost s "lock to play" prstenovima

• Stalna analiza okretnog momenta motora

pruža sigurnost za rolete i cijelokupni mehanizam

• Poništavanje efekta izduživanja

rolete tijekom godina upotrebe

Somfy.com.hr

Mot

ori O

xim

o RT

S

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 15: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

15

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Osobine:

• Automatsko zaustavljanje na krajnjoj poziciji

• Prepoznavanje zapreke

• Integrirani radijski prijemnik

• Detekcija zaleđenosti rolete

• Kompatibilnost s "lock to play" prstenovima

• Kontrolirana analiza okretnog momenta motora

pruža sigurnost za rolete i cijelokupni mehanizam

• Poništavanje efekta izduživanja

rolete tijekom godina upotrebe

Motori Orea 50 RTS i Orea 60 RTSMotori za kazetne tende

Upravljanje RTS daljinskim upravljačem

Podešavanje RTS daljinskim upravljačem

Šifra

art

ikla

Dulji

na L

1

Okre

tni m

omen

t (Nm

)

Broj

okr

etaj

a (o

/min

)

Broj

okr

etaj

a iz

međ

u

kraj

njih

toča

ka

Snag

a (W

)

Orea 50 RTS 25/17 1 114 130 655 25 17 250 170

Orea 50 RTS 30/17 1 115 109 675 30 17 250 240

Orea 50 RTS 35/17 1 116 125 675 35 17 250 240

Orea 50 RTS 40/17 1 117 119 745 40 17 250 270

Orea 50 RTS 50/12 1 118 090 675 50 12 250 240

Orea 60 RTS 55/17 1 181 065 734 55 17 200 290

Orea 60 RTS 70/17 1 182 050 734 70 17 200 350

Orea 60 RTS 85/17 1 183 057 734 85 17 200 400

Orea 60 RTS 100/12 1 184 058 734 100 12 200 350

Orea 60 RTS 120/12 1 184 063 734 120 12 200 400

Napajanje motora: 230V; 50 Hz

Stupanj zaštite: IP 44

Duljina kabela za napajanje: 1 m

Vrijeme neprekidnog rada do aktiviranja termičke zaštite: 4 min.

Klasa zaštite: I

Frekvencija 433,42 MHz

Motor za kazetne tende s elektroničkim daljinskim podešavanjem donjeg položaja i automatskim podešavanjem gornjeg

položaja pomoću funkcije detekcije prepreke što omogućava da je kutija tende uvijek čvrsto zatvorena. Jamči meko

zatvaranje kazeta i optimalnu zaštitu tkanine. Tkanina je savršeno zategnuta svaki put kada otvorite tendu što vam

omogućuje funkcija povratnog zatezanja.

Mogućnost poništavanja efekta izduživanja platna tijekom godina upotrebe.

Bežična komunikacija sa senzorima

Soliris Sensor RTS, Eolis Sensor RTS i Sunis RTS

Mot

ori O

rea

RTS

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 16: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

16

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Mot

ori S

unea

NH

K RT

S

Bežična komunikacija sa senzorima

Soliris Sensor RTS, Eolis Sensor RTS i Sunis RTS Šifra

art

ikla

Dulji

na L

1

Okre

tni m

omen

t (Nm

)

Broj

okr

etaj

a (o

/min

)

Broj

okr

ataj

izm

eđu

kraj

njih

pol

ožaj

a

Snag

a (W

)

Sunea NHK RTS 20/17 1 113 212 696 20 17 250 160

Sunea NHK RTS 30/17 1 115 202 696 30 17 250 240

Sunea NHK RTS RTS 40/12 1 117 220 696 40 12 250 240

Sunea NHK RTS 50/12 1 118 166 696 50 12 250 240

Motori Sunea NHK RTSUniverzalni motor za sve vrste tendi. Sunea dolazi s integriranim

radijskim prijemnikom i mehaničkim sklopom za ručno namatanje

u slučaju nestanka napajanja. Upravljanje i podešavanje RTS

daljinskim upravljačem.

Zahvaljujući optimiziranoj NHK glavi motora može se primjenjivati i kod kazetnih tendi. Predstavlja poboljšanu

verziju motora Orea RTS jer može precizno regulirati zatvaranje kutije, a isto tako moguće je automatski podesiti

zategnutost platna nakon otvaranja tende. Može se primjenjivati za tube od Ø63, a dolazi u opsegu snaga od 20

do 50 Nm.

Napajanje motora: 230V; 50 Hz

Stupanj zaštite: IP 44

Duljina kabela za napajanje: 3 m

Vrijeme neprekidnog rada do aktiviranja termičke zaštite: 4 min.

Klasa zaštite: I

Frekvencija 433,42 MHz

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

L1

Page 17: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

17

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Mot

ori L

T 50

NH

K

Motori LT 50 NHK RTSMotori za tende i roleteUpravljanje RTS daljinskim upravljačem Mogućnost ručnog namatanja u slučaju nestanka napajanja

Nm)

r./mi

n.)

y po∏o

˝enia

mi

Napajanje motora: 230V; 50 Hz

Stupanj zaštite: IP 44

Duljina kabela za napajanje: 1 m

Vrijeme neprekidnog rada do aktiviranja

termičke zaštite: 4 min.

Klasa zaštite: I

Frekvencija 433,42 MHz

Bežična komunikacija sa senzorima Soliris Sensor RTS, Eolis Sensor RTS i

Sunis RTS Šifra

art

ikla

Dulji

na L

1

Okre

tni m

omen

t (Nm

)

Max

. bro

j okr

etaj

a

izm

e]u

kraj

nih

toča

ka

Snag

a (W

)Jet NHK RTS 10/17 1 037 030 774 10 34 120

Meteor NHK RTS 20/17 1 041 341 774 20 34 160

Apollo NHK RTS 30/17 1 045 307 774 30 34 240

Mariner NHK RTS 40/17 1 049 334 774 40 34 240

Vectran NHK RTS 50/12 1 051 298 774 50 34 240

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 18: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

18

Somfy.com.hr

Motori LS 40

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Somfy.com.hr

Motori upravljani inteo prekidačem ili vanjskom automatikom

Wired Technology - Žičana (inteo) tehnologija

znači upravljanje motorima direktno preko napajanja.

Upravljačka jedinica je povezana sa motorom pomoću električnih kabela, a motorom se upravlja direktno putem napajanja.

U ovom slučaju upravljačka jedinica se montira u blizini motora (npr. u blizini prozora u slučaju roleta).

Mot

ori z

a ro

lete

i te

nde

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 19: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

19

Somfy.com.hr

Motori LS 40Motori LS 40Motori za rolete i rolo platna

Upravljanje prekidačem ili vanjskom automatikom

Mot

ori L

S 40

Lyra 1,3/55 1 000 056 421 1,3 55 40 70

Mercure 3/30 1 020 043 421 3 30 40 80

Šifra

art

ikla

Dulji

na L

1

Okre

tni m

omen

t (Nm

)

Broj

okr

etaj

a (o

/min

)

Max

. bro

j okr

etaj

a

izm

eđu

kraj

njih

toča

ka

Snag

a (W

)

Aries 4/14 1 021 073 442 4 14 40 65

Aries S 4/14 1 021 076 398 4 14 40 65

Screen 40 JOB 1 021 202 453 5 12 40 82

Solus 6/12 1 023 169 456 6 12 40 80

Mars 9/14 1 023 034 442 9 14 40 100

Vulcan 13/8 1 024 052 453 13 8 40 95

Napajanje motora: 230V; 50 Hz

Stupanj zaštite: IP 44

Duljina kabela za napajanje: 1 m osim Solus 2,5 m

Vrijeme neprekidnog rada do aktiviranja termičke zaštite: 4 min.

Klasa zaštite: II (nije potrebno uzemljenje)

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 20: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

20

Somfy.com.hr

Motori LS 40

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Motori LT 50Motori za rolete i rolo platna

Upravljanje prekidačem ili vanjskom automatikom

Šifra

art

ikla

Dulji

na L

1

Okre

tni m

omen

t (Nm

)

Broj

okr

etaj

a (o

/min

)

Max

. bro

j okr

etaj

a

izm

eđu

kraj

njih

toča

ka

Snag

a (W

)

Solus 6/12 1 032 574 510 6 12 46 90

Ariane 6/17 1 032 464 505 6 17 46 90

Jet 10/17 1 037 464 525 10 17 46 120

Atlas 15/17 1 039 415 525 15 17 46 140

Meteor 20/17 1 041 448 555 20 17 46 160

Gemini 25/17 1 043 282 555 25 17 46 170

Apollo 30/17 1 045 399 605 30 17 46 240

Mariner 40/17 1 049 476 655 40 17 46 270

Vectran 50/12 1 051 028 605 50 12 46 270

Ariane 6/32 PA 1 032 515 505 6 32 40 90

Atlas 15/32 1 039 008 525 15 32 46 140

Napajanje motora: 230V; 50 Hz

Stupanj zaštite: IP 44

Duljina kabela za napajanje: 1 m osim Vectran 2,5 m

Vrijeme neprekidnog rada do aktiviranja termičke zaštite: 4 min.

Klasa zaštite: I

Somfy.com.hr

Mot

ori L

T 50

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 21: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

21

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

ILM

O m

otor

i

Motori ILMO WTMotori za rolete - dvije veličine za sve potrebe na tržištu

Upravljanje prekidačem ili vanjskom automatikom

Podešavanje Somfyguratorom

Šifra

art

ikla

Dulji

na L

1

Okre

tni m

omen

t (Nm

)

Broj

okr

etaj

a (o

/min

)

Snag

a (W

)

Dulji

na k

abel

a (m

)

Ilmo 40 WT 4/14 1 021 245 457 4 14 75 2,5

Ilmo 40 WT 9/14 1 023 191 497 9 14 100 2,5

Ilmo 40 WT 13/8 1 024 123 497 13 8 95 2,5

Ilmo 50 WT 6/17 1 130 125 505 6 17 90 3

Ilmo 50 WT 10/17 1 131 110 505 10 17 120 3

Ilmo 50 WT 15/17 1 132 095 525 15 17 140 3

Ilmo 50 WT 20/17 1 132 101 655 20 17 160 3

Ilmo 50 WT 30/17 1 133 001 675 30 17 240 3

Ilmo 50 WT 35/17 1 133 004 675 35 17 240 3

ILMO motor je poseban motor koji ne zahtijeva podešavanje krajnjih položaja, vrlo je jednostavan za

programiranje pa time ne postoji mogućnost pogreške pri ugradnji te je dostupan i u S verziji snage 6 Nm i

svega 375 mm duljne što ga čini najkraćim motorom na tržištu.

Somfy Drive control™ omogućuje stalnu elektroničku analizu momenta motora te automatsko i stalno

podešavanje krajnjih položaja. Pomoću detekcije prepreke omogućeno je zaustavljanje uslijed nailaska na

prepreku ili ako detektira zaleđenost.

Ilmo 50 S WT 6/17 1 130 127 375 6 17 90

Napajanje motora: 230V; 50 Hz

Stupanj zaštite: IP 44

Vrijeme neprekidnog rada do aktiviranja termičke zaštite: 4 min.

Klasa zaštite: I

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 22: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

22

Alte

a 50

ZIP

WT

Motori Altea 50 ZIP WTMotori za platna s mogućnošću blokiranja donjeg položaja

Upravljanje prekidačem ili vanjskom automatikom

Podešavanje Somfyguratorom

Šifra

art

ikla

Dulji

na L

1

Okre

tni m

omen

t (Nm

)

Broj

okr

etaj

a (o

/min

)

Snag

a (W

)

Altea 50 ZIP WT 6/32 1 032 910 655 6 32 120

Altea XL 50 ZIP WT 15/32 1 039 735 675 15 32 240

Altea 50 ZIP WT 25/17 1 043 372 675 25 17 170

Napajanje motora: 230V; 50 Hz

Stupanj zaštite: IP 44

Duljina kabela za napajanje: 3 m

Vrijeme neprekidnog rada do aktiviranja termičke

zaštite: 4 min.

Klasa zaštite: I

Broj okretaja između krajnjih točaka 250, limitiran

na 3 minute rada bez zaustavljanja.

Omogućuje automatsko blokiranje i deblokiranje u donjem položaju.

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 23: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

23

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Somfy.com.hr

Mot

ori L

T 50

NH

K

Motori LT 50 NHKMotori za tende s mogućnošću ručnog namatanja pomoću palice

Upravljanje prekidačem ili vanjskom automatikom

Napajanje motora: 230V; 50 Hz

Stupanj zaštite: IP 44

Duljina kabela za napajanje: 1 m

Vrijeme neprekidnog rada do aktiviranja termičke zaštite: 4 min.

Klasa zaštite: I

Šifra

art

ikla

Dulji

na L

1

Okre

tni m

omen

t (Nm

)

Broj

okr

etaj

a (o

/min

)

Max

. bro

j okr

etaj

a

izm

eđu

kraj

njih

toča

ka

Snag

a (W

)Jet NHK 10/17 1 037 010 544 10 17 34 120

Meteor NHK 20/17 1 041 015 594 20 17 34 160

Gemini NHK 25/17 1 043 005 594 25 17 34 170

Mariner NHK 40/17 1 049 019 664 40 17 34 270

Vectran NHK 50/12 1 051 000 594 50 12 34 240

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 24: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

24

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Somfy.com.hr

Mot

ori L

T 60

Motori LT 60 Motori za tende

Upravljanje prekidačem ili vanjskom automatikom

Šifra

art

ikla

Dulji

na L

1

Okre

tni m

omen

t (Nm

)

Broj

okr

etaj

a (o

/min

)

Max

. bro

j okr

etaj

a

izm

eđu

kraj

njih

toča

ka

Snag

a (W

)Vega 60/12 1 162 048 614 60 12 35 280

Sirius 80/12 1 164 074 614 80 12 35 320

Titan 100/12 1 166 069 659 100 12 35 410

Taurus 120/12 1 167 050 659 120 12 35 450

Napajanje motora: 230V; 50 Hz

Stupanj zaštite: IP 44

Duljina kabela za napajanje: 1 m

Vrijeme neprekidnog rada do aktiviranja termičke zaštite: 4 min.

Klasa zaštite: I

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 25: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

25

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

NH

K m

otor

i

Motori LT 60 NHK i LS 80 NHK HerculesMotori RDO 50 NHK i RDO 60 NHK za rolovrataMotori s mogućnošću ručnog namatanja pomoću paliceUpravljanje prekidačem ili vanjskom automatikom

Šifra

art

ikla

Dulji

na L

1

Okre

tni m

omen

t (Nm

)

Broj

okr

etaj

a (o

/min

)

Max

. bro

j okr

etaj

a

izm

eđu

kraj

njih

toča

ka

Vrije

me

rada

(min

)

Snag

a (W

)

Dulji

na k

abel

a (m

)

Vega NHK 60/12 1 162 010 646 60 12 34 4 280 1m

Sirius NHK 80/12 1 164 009 646 80 12 34 4 320 1m

Titan NHK 100/12 1 166 010 681 100 12 34 4 410 1m

Taurus NHK 120/12 1 167 010 681 120 12 34 4 450 1m

Hercules NHK 150/8 1 200 019 643 150 8 17 5 480 0,5m

Hercules NHK 200/8 1 200 021 652 200 8 17 5 680 0,5m

RDO 50 NHK 20/17 1 043 334 594 20 17 34 4 160 2,5 m

RDO 50 NHK 40/17 1 049 633 664 40 17 34 4 270 2,5 m

RDO 50 NHK 50/12 1 051 357 594 50 12 34 4 240 2,5 m

RDO 60 NHK 60/12 1 162 215 646 60 12 34 4 280 2,5 m

RDO 60 NHK 85/17 1 165 159 681 85 17 34 4 450 2,5 m

RDO 60 NHK 100/12 1 166 145 681 100 12 34 4 410 2,5 m

RDO 60 NHK 120/12 1 167 103 681 120 12 34 4 450 2,5 m

Napajanje motora: 230V; 50 Hz

Stupanj zaštite: IP 44

Vrijeme neprekidnog rada do aktiviranja termičke zaštite: 4 min.

Klasa zaštite: I

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 26: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

26

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Mot

ori O

xim

o W

T

Motori Oximo WTMotori za rolete s detekcijom prepreke

Upravljanje prekidačem ili vanjskom automatikom

Podešavanje Somfyguratorom

W∏aÊciwoÊci:t t t i i ∏ ikó k ƒ h d t d d i j t k i

Šifra

art

ikla

Dulji

na L

1

Okre

tni m

omen

t (Nm

)

Broj

okr

etaj

a (o

/min

)

Snag

a (W

)Oximo WT 6/17 1 032 578 605 6 17 90

Oximo WT 10/17 1 037 582 655 10 17 120

Oximo WT 15/17 1 039 493 655 15 17 140

Oximo WT 20/17 1 041 529 655 20 17 160

Oximo WT 30/17 1 045 450 675 30 17 240

Oximo WT 40/17 1 049 542 745 40 17 270

Napajanje motora: 230V; 50 Hz

Stupanj zaštite: IP 44

Duljina kabela za napajanje: 3 m

Vrijeme neprekidnog rada do aktiviranja termičke zaštite: 4 min.

Klasa zaštite: I

Motor odmah reagira na netipično opterećenje: pri nailasku na

prepreku motor se zaustavlja i vraća za jedan okretaj. Ukoliko je

roleta blokirana, motor se isključuje i tako roletu štiti od oštećenja.

Zahvaljujući stalnom elektroničkom podešavanju okretnog momenta

motor minimalizira opterećenje rolete čime se povećava njezina

trajnost.

Motor se automatski zaustavlja zahvaljujući upotrebi specijalnih

blokatora.

Držači (blokatori) osim toga omogućuju pravilnu reakciju motora

nakon nailaska na prepreku.

Osobine:

• Automatsko zaustavljanje na krajnjoj poziciji

• Detekcija prepreke

• Detekcija zaleđenosti rolete

• Kompatibilnost s "lock to play" prstenovima

• Stalna analiza okretnog momenta motora pruža sigurnost za rolete i cijelokupni mehanizam

• Poništavanje efekta izduživanja rolete tijekom godina upotrebe

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 27: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

27

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Mot

ori O

rea

WT

Napajanje motora: 230V; 50 Hz

Stupanj zaštite: IP 44

Vrijeme neprekidnog rada do aktiviranja termičke zaštite:

4 min.

Klasa zaštite: I

Motor za kazetne tende s elektroničkim podešavanjem krajnjih točaka.

Moguće je spojiti do tri motora na isti prekidač.

Mogućnost poništavanja efekta izduživanja platna tijekom godina upotrebe.Ši

fra a

rtik

la

Dulji

na L

1

Okre

tni m

omen

t (Nm

)

Broj

okr

etaj

a (o

/min

)

Snag

a (W

)

Dulji

na k

abel

a (m

)

Orea 50 WT 25/17 1 114 171 655 25 17 170 5

Orea 50 WT 40/17 1 117 160 745 40 17 270 5

Orea 50 WT 50/12 1 118 121 240 50 12 675 5

Orea 60 WT 55/17 1 181 186 734 55 17 290 3

Orea 60 WT 85/17 1 183 148 734 85 17 400 3

Orea 60 WT 120/12 1 184 085 734 120 12 400 3

Somfy.com.hr

Motori Orea 50 WT i Orea 60 WTMotori za kazetne tende

Podešavanje pomoću Somfyguratora

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 28: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

28

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

io-h

omec

ontr

ol

Somfy.com.hr

Motori upravljani io-homecontrol® tehnologijom

io-homecontrol® partneri

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

NEW J4 io. SOMFY’S EXCLUSIVE OFFERS, MAKING A DIFFERENCE ON THE MARKET

For your clients, io-homecontrol® is synonymous with home automation that is easily accessible, upgradeable and simple to control, even remotely.

> Feedback Function

This means not only that the

their equipment (on/off)

> Control via the internet

TaHoma® is a simple, user-friendly interface to programme, monitor and control all of a home’s io-homecontrol® products

With TaHoma®, the occupant can control the position of the External Venetian Blinds and choose a

Prednosti io-homecontrol® tehnologije

io-homecontrol ® je sinonim za kućnu automatizaciju koja je lako

dostupna, nadogradivo i jednostavna za kontrolu, čak i na daljinu.

> Povratna informacijaMeđutim to ne znači samo da se

prenosi, već da je i izvršena. Korisnik

zna status svoje opreme (on / off) u

svakom trenutku.

> Šifriranje i sigurnostSa 128-bitnim ključem koji je unika-

tan za pojedinačnu instalaciju imate

isti nivo sigurnosti kao kod bankovnih

online transakcija.

> Upravljanje putem internetaTaHoma® je jedan intuitivan i za

korisnika jednostavno sučelje za

programiranje, upravljanje i kontrolu

sve opreme u kući preko kompjutera,

smartphona, tableta ili preko novog

Somfy .

io-homecontrol® je sinonim za kućnu automatizaciju koja je lako

dostupna, nadogradiva i jednostavna za kontrolu, čak i na daljinu.

> Povratna informacijaMeđutim to ne znači da se komanda

samo prenosi već sustav daje

informaciju i da li je komanda izvršena.

Korisnik zna status svoje opreme u

svakom ternutku.

> Šifriranje i sigurnostSa 128-bitnim ključem koji je jedinstven

za pojedinačnu instalaciju imate istu

razinu sigurnosti kao i kod bankovnih

online transakcija.

> Upravljanje putem internetaTaHoma® je intuitivno i za korisnika

jednostavno sučelje za programiranje,

upravljanje i kontrolu sve opreme u

kući preko interneta putem računala,

pametnog telefona, tableta ili preko

novog Somfy Home Pad io.

Page 29: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

29

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Oxi

mo

50 i

o

Somfy.com.hr

Šifra

art

ikla

Dulji

na L

1

Okre

tni m

omen

t (Nm

)

Broj

okr

etaj

a (o

/min

)

Snag

a (W

)

Oximo 50 io 6/17 1 032 731 605 6 17 90

Oximo 50 io 10/17 1 037 713 605 10 17 120

Oximo 50 io 15/17 1 039 612 655 15 17 140

Oximo 50 io 20/17 1 041 648 655 20 17 160

Oximo 50 io 30/17 1 045 536 675 30 17 240

Oximo 50 io 40/17 1 049 620 745 40 17 270

L 1

Motori Oximo 50 ioMotori za rolete

Upravljanje io-homecontrol® tehnologijom

Napajanje motora: 230V; 50 Hz

Stupanj zaštite: IP 44

Duljina kabela za napajanje: 3 m

Vrijeme neprekidnog rada do aktiviranja termičke zaštite: 4 min.

Radio frekvencije: 868,25 / 868,95 / 869,85 MHz

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 30: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

30

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Sune

a 50

/60

io

Somfy.com.hr

Motori Sunea 50/60 ioMotori za tende

Upravljanje io-homecontrol® tehnologijom

Šifra

art

ikla

Dulji

na L

1

Okre

tni m

omen

t (Nm

)

Broj

okr

etaj

a (o

/min

)

Snag

a (W

)

Dulji

na k

abel

a (m

)

Sunea 50 io 20/17 1 113 216 655 20 17 160 3

Sunea 50 io 25/17 1 114 234 655 25 17 170 3

Sunea 50 io 30/17 1 115 205 675 30 17 240 3

Sunea 50 io 35/17 1 116 229 675 35 17 240 3

Sunea 50 io 40/17 1 117 223 745 40 17 270 3

Sunea 50 io 50/12 1 118 170 675 50 12 240 3

Sunea 60 io 55/17 1 181 233 734 55 17 290 5

Sunea 60 io 70/17 1 182 209 734 70 17 350 5

Sunea 50 io 85/17 1 183 169 734 85 17 400 5

Sunea 60 io 100/12 1 184 104 734 100 12 350 5

Sunea 60 io 120/12 1 184 108 734 120 12 400 5

Napajanje motora: 230V; 50 Hz

Stupanj zaštite: IP 44

Vrijeme neprekidnog rada do aktiviranja termičke zaštite: 4 min.

Radio frekvencije: 868,25 / 868,95 / 869,85 MHz

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 31: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

31

Oxi

mo

50 i

o

Somfy.com.hr

Motori J4 ioMotori za vanjske venecijanere

Upravljanje io-homecontrol® tehnologijom

Šifra

art

ikla

Dulji

na L

1

Okre

tni m

omen

t (Nm

)

Broj

okr

etaj

a (o

/min

)

Snag

a (W

)J4 06 io 6/24 1 210 363 254 6 24 95

J4 10 io 10/24 1 210 364 269 12 24 110

J4 18 io 18/24 1 210 365 289 18 24 155

Jednostavna instalacija:

- Automatski način: jednom kad se spoji na napon, J4 io automatski podešava krajnje položaje

i postavke su izvršene!

- Jednostavno resetiranje: postavke se podešavaju sa daljinskim upravljačem.

Napajanje motora: 230V; 50 Hz

Stupanj zaštite: IP 44

Duljina kabela za napajanje: 1 m

Vrijeme neprekidnog rada do aktiviranja termičke zaštite: 4 min.

Radio frekvencije: 868,25 / 868,95 / 869,85 MHz

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 32: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

32

Somfy.com.hr

Meh

anič

ki d

odac

i

Mehanički dodaciza motore koji se koriste u roletama, tendama i rolo vratima

Page 33: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

33

Adapteri i zabieraki

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Somfy.com.hr

Adapteri i pokretači za motore serije Ø 40

Adapter i pokretač za cijev Ø 40 x 1,5

Šifra artikla

Adapter 9 147 330

Pokretač 9 147 544

Adapter i pokretač za SW 40 x 0,8

Šifra artikla

Adapter 9 147 327

Pokretač 9 147 545

Adapter i pokretačza SW 50 x 1,5

Šifra artikla

Adapter 9 701 170

Pokretač 9 701 169

40 x 1,5RAU

IMBAC

IMBACSW 50

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Adap

teri

i po

kret

ači

Page 34: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

34

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Adapteri i pokretači za motore serije Ø 50

50 x 1,5

Pokretačza cijev Ø 50 x 1,5

Šifra artikla

Pokretač 9 707 125

NUTROHR DÖHNERDS 70/1

Adapter i pokretač zaokrugle cijevi EDS Ø 70 x 0,8

Šifra artikla

Adapter 9 707 034

Pokretač 9 751 005

NUTROHR FLACHNUT

HOCODS 63

Adapter ipokretač za cijevØ 63 x 0,8–1,0

Šifra artikla

Adapter 9 707 028

Pokretač 9 706 146

IMBACSW 60

Adapter ipokretačza SW 60

Šifra artikla

Adapter 9 707 025

Pokretač 9 751 001

IMBACSW 60

Adapter ipokretačza SW 50

Šifra artikla

Adapter 9 705 345

Pokretač 9 705 344

SELVEIMBAC

SW 70E-SM

Adapter za cijev Ø 63 x 1,5/1,6 i SW 70 Pokretač zaSW 70

Šifra artikla

Adapter 63 x 1,5/1,6 9 707 026

Adapter SW 70 9 705 340

Pokretač 9 761 002

NUTROHRWELSER

DS 78

Adapter ipokretač zaokruglu cijev DS 78

Šifra artikla

Adapter 9 707 027

Pokretač 9 761 001

Metalni pokretač 9 912 030

Adapter ipokretač za cijevØ 70 DS70 x 1,5

Šifra artikla

Adapter 9 510 333

Pokretač 9 410 303

Adap

teri

i po

kret

ači

Somfy.com.hr

Page 35: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

35

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Adapteri i pokretači za motore serije Ø 60

Adap

teri

i po

kret

ači

Adapter ipokretačza SW 70

Šifra artikla

Adapter 9 705 340

Pokretač 9 761 002

Metalni pokretač 9 606 133

Adapter ipokretač zaSW 102

Adapter ipokretačza SW 125

Šifra artikla

Adapter 9 762 013

Pokretač 9 761 013

Šifra artikla

Adapter 9 701 069

Pokretač 9 420 343

Adapter ipokretač zaDS 78

Adapter ipokretač zacijev Ø 78

NUTROHRDÖHNER

DS 78

NUTROHR DÖHNERDS 78/R

Šifra artikla

Adapter 9 707 638

Pokretač 9 761 001

Šifra artikla

Adapter 9 701 061

Pokretač 9 761 004

83 x 1,583 x 2

Šifra artikla

Adapter 9 701 053

Pokretač 9 761 003

Adapter ipokretač za cijev Ø 85

Adapter ipokretač zarolo vratana cijev Ø 102

102 x 2

Šifra artikla

Adapter 9 420 370

Pokretač 9 420 304

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Somfy.com.hr

Page 36: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

36

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Adapteri i pokretači za motore serije Ø 80

Adapteri i pokretači za ILMO S motore

Adap

teri

i po

kret

ači

Adapter ipokretač zacijev Ø 102 x 240 x 1

Siederohr

102 x 2 mm

Šifra artikla

Adapter 9 530 346

Pokretač 9 148 801

Pokretač za ZF 60 i čep za SW 60

Šifra artikla

Pokretač za ZF 60 9 014 468

Čep za SW 60 9 014 469

Somfy.com.hr

Page 37: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

37

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Somfy.com.hr

Blokatori podizanja za motore ILMO ili Oximo (Lock To Play)

Blo

kato

ri

Opis Šifra artikla

Lock to Play prstenovi

- za cijev 40

- za cijev 50

- za cijev 60

1 780 760

1 780 761

1 780 762

ILMO jednočlani blokator

- za detekciju donjeg krajnjeg položaja

- za motore ILMO ili Oximo RTS

- za protuprovalnu mogućnost

- za cijev 40/50/60 1 780 757

ILMO dvočlani blokator

- za detekciju donjeg krajnjeg položaja

- za motore ILMO ili Oximo RTS

- za protuprovalnu mogućnost

- za cijev 40

- za cijev 50/60

1 780 758

1 780 759

Držači 9 410 794 ili 9 410 795 koji se koriste s ILMO ili Oximo motorima omogućuju automatsko progra-

miranje krajnjih položaja. Dodatno omogućavaju zaustavljanje motora pri nailasku na prepreku.

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 38: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

38

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Opis Šifra artikla

Univerzalni prihvatnik (nosač)

za LS 40 i AltusKomplet se sastoji od:

• konzole nosača

• nosača motora

• dvije igle za LS40 nosač motora

9 700 999

9 701 540

9 012 851

Četverokutni prihvatnik za LS 40 9 147 334

LS 40 konzola nosača za rolo platna 9 510 658

Univerzalni prihvatnik za motore LT 50

Primjenjiv do max. 50 Nm 9 410 715

Nosač za Sunea motore 9 015 801

Elastični prsten s vijkom

• za upotrebu na motorima okretnog

momenta iznad 50 Nm9 910 002

Nosač za LT 50 i LT 60 motore 9 910 009

Somfy.com.hr

Mehanički dodaci

Meh

anič

ki d

odac

i

2x M8 auf 60

2x M6 auf 48

2x M8 auf 60

22

75

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 39: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

39

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Opis Šifra artikla

Nastavak za palicu sa šesterokutnom

osovinom za NHK (CSI) motore

• duljina 60 mm

• duljina 165 mm

• duljina 225 mm

• duljina 325 mm

• duljina 425 mm

9 016 332

9 685 136

9 707 754

9 000 848

9 708 456

Nosač motora za tende, za NHK (CSI)

motore

9 910 040

Nosač NHK (CSI) motora

• sa mogućnošću podešavanja kuta glave

motora. Koristi se uz 9 910 009

9 910 051

Prihvatnik za LS 80 motore 9 530 616

NHK (CSI) nastavak

• za motore LS 80 Hercules NHK (CSI)

nastavak za palicu

9 701 198

Palica za tendu

• dužina: 1400 mm2 001 883

Mehanički dodaci

Meh

anič

ki d

odac

i

Somfy.com.hr

65,59986

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 40: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

40

Adapteri i zabieraki

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Opis Šifra artikla

Nosač NHK motora kod rolovrata 100 x

100 mm

• pocinčan

• dva vijka za učvršćivanje nosača za motor

• koristiti do max. 120 Nm

9 706 034

NHK kabel

- bijeli, 1 m

- bijeli, 3 m

- crni, 1 m

- crni, 3 m

9 208 281

9 208 283

9 208 291

9 208 294

CSI RTS kabel

- 1 m

- 2,5 m

9 001 257

9 001 258

Altus kabel

- crni, 1 m

- crni, 3 m

- crni, 5 m

9 203 891

9 203 899

9 000 908

LT kabel

- crni, 1 m

- crni, 3 m

- crni, 5 m

9 203 831

9 203 834

9 203 845

Hirschmann STAK 3F

Hirschmann STAS 3M

Osigurač rastavljanja Hirschmann

9 011 808

9 705 426

9 701 624

Somfy.com.hr

Mehanički dodaci

Meh

anič

ki d

odac

i

Subheadline

auftext Lauftext Lauftext Lauftexext Lauftext Lauftext Lauftext Laauftext Lauftext Lauftext

Subheadline

auftext Lauftext Lauftext Lauftexext Lauftext Lauftext Lauftext Laauftext Lauftext Lauftext

ftext Lauftext Lauftext Lat Lauftext Lauftext Lauftexftext Lauftext Lauftext

PASS-S Stasi 3 STAK3

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 41: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

41

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Sist

emi u

prav

ljanj

a

Sistemi upravljanjaza male, srednje i velike objekte

Page 42: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

42

Adapteri i zabieraki

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Somfy.com.hr

Tri tipa upravljanja

Najjednostavniji način automatizacije: jedan prekidač za rukovanje

jednim sjenilom. Treba napomenuti da se kasnija nadogradnja za

grupni prekidač ili upravljanje s više mjesta može realizirati samo

izmjenama instalacije.

Tip RTS – bežično radijsko upravljanje

Idealno je i za modernizaciju i za nove građevine. Budući da se upravljačke naredbe šalju radijskim putem, između

prijemnika i odašiljača nisu potrebni nikakvi upravljački vodovi. Posljedično se osjetno reduciraju troškovi instalacije.

Proširenje konfi guracije ili njena izmjena je moguća u svakom trenutku korištenja.

Ovaj tip upravljača je optimalan za primjenu u objektima kao što

su obiteljske kuće, vrtići, škole i sl. Upravljanje više sjenila može se

ostvariti automatski ili ručno s centralnog mjesta rukovanja putem

IB sustava. I dalje postoji mogućnost pojedinačnog upravljanja.

Instalacije se u pravilu sastoje od dva elementa:

Tip IB – prekidači za centralizirana upravljanja malih i srednjih objekata

- upravljač motora Centralis Uno IB (po jedan za motor)

- centralni prekidač Centralis IB ili automatski upravljač Chronis IB (jedan ili više po instalaciji)

Tip Uno – pojedinačni prekidači

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Inte

o

Page 43: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

43

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Cent

ralis

Uno

RTS

Centralis Uno RTS – radijski prijemnik – upravljač motora

Primjer IP1

mali otvori za provjetravanje Primjer IP2

djelomično zatamnjenje

Centralis Uno RTS

Lokalno upravljanje tipkama i daljinsko upravljanje zahvaljujući

ugrađenom radijskom prijemniku. Lako programiranje upravljanja

u grupama i podgrupama.

Slobodno odabrana željena pozicija (IP1/IP2)

Centralis Uno RTS omogućuje programiranje dviju slobodno izabranih

željenih pozicija:

• željena pozicija IP1 se programira iz gornjeg krajnjeg položaja rolete

(otvorena roleta)

• željena pozicija IP2 se programira iz donjeg krajnjeg položaja rolete

(zatvorena roleta).

Prednosti upravljača

• ekonomičan sistem upravljanja

za male i srednje objekte

• jednostavno pojedinačno i

centralno upravljanje

• jednostavna montaža i

programiranje dviju željenih

međupozicija

• jedan pritisak – jedna funkcija

sheme za montažu na str. 57

Motor Motor

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 44: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

44

Adapteri i zabieraki

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Chronis RTS – radijski vremenski upravljač

Somfy.com.hr

Nap´d Nap´d

Centralis RTS

Centralis Indoor RTSCentralis Indoor RTS

Centralis RTSChronis RTS

~230V ~230V

Nap´d RTS Nap´d RTS

Centralis RTSCentralis RTSChronis RTS

~230V ~230V

Chronis RTS

Radijsko upravljanje jednim ili više motora s mogućnošću programiranja vremena

podizanja i spuštanja sjenila.

Princip radijskog upravljanja

Uz pomoć Chronis RTS može se upravljati svim Somfy RTS prijemnicima.

Domet upravljača je do 300 m na otvorenom prostoru i 20 m u zatvorenom

prostoru.

Programske funkcije

Tjedni program: rolete se automatski podižu i spuštaju u postavljeno vrijeme po danima.

Način Security za godišnji odmor: postavljeno u tjednom programu, vrijeme automatskog podizanja i

spuštanja roleta svakodnevno se izmjenjuje u granicama +/- 15 min.

Program Cosmic 1: rolete se podižu i spuštaju u vrijeme izlaska ili zalaska sunca.

Ručno upravljanje: uvijek postoji mogućnost ručnog upravljanja pomoću tipki GORE, DOLJE i STOP/ IP.

Dodatne funkcije u verziji Comfor i L: uz ostalo ulaz za senzor svjetla, dva ciklusa vremena podizanja i

spuštanja na dan.

Prednosti upravljača

• velika udobnost korištenja

• velik, čitak ekran

• jednostavna uporaba

• integrirani program Cosmic

• Security način

• neograničeno čuvanje

programiranih vremena čak i

nakon promjene baterija

• baterijsko napajanje

Kombinacije radijskog upravljanja

Motor RTSMotor RTS

Motor Motor

Chro

nis

RTS

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 45: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

45

Smoo

ve

Smoove 1 RTS i Smoove 1 ioNova generacija zidnih upravljača osjetljivih na dodir

Somfy.com.hrSo

mfy

zadr

žava

pra

vo iz

mje

na u

slije

d no

vih

tehn

ički

h rje

šenj

a

Inovativni dizajn u harmoniji sa svim vrstama unutarnjeg ambijenta.

Univerzalno radijsko zidno upravljanje kućištem prilagođeno za montažu

na zid.

Možete birati između upravljanja s pojedinim proizvodima/prozorima

(Smoove 1 RTS, Smoove 1 RTS Otvori/Zatvori)

Naziv artikla Šifra artikla

Smoove 1 RTS Pure shine 1 810 881

Smoove 1 RTS Black shine 1 810 882

Smoove 1 RTS Silver shine 1 810 883

Smoove 1 RTS Pure(otvaranje/zatvaranje)

1 811 011

Smoove 1 RTS Black

(otvaranje/zatvaranje)

1 811 009

Smoove origin RTSBežično zidno tipkalo koje

zamjenjuje Centralis RTS

1 811 045

Naziv artikla Šifra artikla

Smoove Origin io 1 811 066

Smoove 1 io Pure shine

Smoove 1 io Silver shine

Smoove 1 io Black shine

1 811 003

1 811 005

1 811 007

Smoove A/M io Pure shine

Smoove A/M io Silver shine

Smoove A/M io Black shine

1 811 013

1 811 014

1 811 015

Šifra artikla

Okvir u boji

50 x 50

Bijeli 9 015 022

Srebrni 9 015 024

Srebrni mat 9 015 025

Crni 9 015 023

Šifra artikla

Drveni okvir

50 x 50

Svijetli bambus 9 015 027

Žuti bambus 9 015 026

Trešnja 9 015 236

Orah 9 015 237

Smoove 1 RTS Otvori/Zatvori / Smoove A/M io

Zidna upravljačka jedinica osjetljiva na dodir

- jedan kanal

- Otvori, zatvori i stop

- Omiljena “my” pozicijaSmoove 1 RTS/Smoove 1 io

Zidna upravljačka jedinica osjetljiva na dodir

- jedan kanal

- Gore, dolje i stop

- Omiljena “my” pozicija

Bijeli Srebrni mat CrniSrebrni Trešnja OrahSvijetli bambus Žuti bambus

Page 46: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

46

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Somfy.com.hr

Inteo – RTS prijemniciGrijalice i svjetla za terasu

Inte

o –

RTS

pri

jem

nici

Opis Šifra artikla

Centralis Uno RTS za roleteUpravljač s radijskim prijemnikom za upravljanje roletama, tendama, radijskim

putem prima naredbe RTS odašiljača. Nije kompatibilan sa senzorima vjetra.

Centralis Uno RTS VB za žaluzine

1 810 217

1 810 219

Centralis Indoor RTS za rolete

Nije kompatibilan sa senzorima vjetra.

Centralis Indoor RTS VB za žaluzine

Centralis Indoor Lighting RTS za svjetla

Dry Contact prijemnik RTS pretvara RTS u zatvoreni kontakt (za automatiku)

1 810 096

1 810 110

1 810 165

1 810 750

Platine RTSPrijemnik RTS za upravljanje roletama.

Predviđen za montažu u kutiju rolete i motor LT 50.

Dim: 120 x 45 x 24 mm

1 810 315

Univerzalni RTS prijemnik za rasvjetuPrijemnik za upravljanje svjetlima namjenjen za vanjsku montažu.

Maksimalno opterećenje 500W.

1 810 628

Universal Receiver RTSRTS prijemnik za upravljanje roletama ili tendama. Za vanjsku montažu. Kompatibi-

lan sa RTS senzorima za sunce i vjetar

Universal Slim Receiver - kompaktna verzija

1 810 624

1 810 783

Soliris Modulis Slim Receiver RTS- univerzalni prijemnik kompaktnih dimenzija

- podržava Modulis funkciju

- spajanje na Hirschmann konektor

- dim: 130 x 30 x 31 mm

1 810 802

Lighting Slim Receiver RTSCentrala za svjetlo

- za vanjsku ili unutarnju ugradnju

- kompaktnih dimenzija (105 x 32 x 33 mm)

1 822 215

IC grijalica s Modulis upravljanjem- ugrađen Modulis radio prijemnik

- grijanje u stupnjevima 33% / 66% / 100%

- 220V / 50Hz

1 810 876

Heating Modulis Receiver RTS

Heating Modulis Receiver RTS plugPrijemnik za vanjsku grijalicu - verzija s konektoromHeating Slim Receiver RTS cable - verzija s kabelom, prijemnik opteretiv do 3 kW

9 014 281

1 810 871

1 810 917

Rasvjetna letva s Modulis upravljanjem- ugrađen Modulis radio prijemnik

- osvjetljenje od 0-100% u stupnjevima

- 5 refl ektora (20W)

- 220V / 50Hz

1 810 878

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 47: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

47

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Opis Šifra artikla

Chronis RTS

Vremenski RTS programator na baterijsko napajanje.

Cosmic i Security funkcija za jedno ili više sjenila.

Chronis Easy RTS

Chronis Comfort RTS

1 805 214

1 805 150

1 805 176

Eolis LED Sensor RTS

Senzor za vjetar s radio odašiljačem.

• kompatibilan s motorima RTS te s prijemnikom Modulis receiver

RTS, Centralis Uno RTS VB

1 816 068

Soliris LED Sensor RTS

Senzor za sunce i vjetar s radio odašiljačem.

• kompatibilan s motorima RTS te s prijemnikom Modulis receiver

RTS, Centralis Uno RTS VB

1 818 211

Sunis Sensor RTS

U potpunosti autonoman senzor za sunce, s napajanjem na sunčevu

energiju

9 013 075

Eolis 3D Sensor RTS

Autonoman senzor za vjetar; baterijsko napajanje, 2 × AAA baterija.

Montaža na prednji profi l tende.

Reagira na sve tri osi vibracije.

9 014 400

Dry contact odašiljač

Dry contact odašiljač koji mijenja kontakt prekidača u RTS signal.

Namijenjen radu s npr. senzorom kiše ili upravljanju RTS motora s

automatikom drugog proizvođača (dry contact).

1 810 334

Inteo – vremenska RTS automatika, odašiljači RTS

Inte

o - v

rem

ensk

a au

tom

atik

a

Somfy.com.hrSo

mfy

zadr

žava

pra

vo iz

mje

na u

slije

d no

vih

tehn

ički

h rje

šenj

a

Page 48: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

48

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Opis Šifra artikla

Eolis WireFree io

- Bežični senzor vjetra za tende, roloe i vanjske venecijanere.

- Prag osjetljivosti na vjetar se može podesiti putem Easy Sun io

daljinskog upravljača.

1 816 084

Eolis 3D WireFree io

- Autonoman senzor za vjetar.

- Montaža na prednji profi l tende.

- Reagira na sve tri osi vibracije.

- Baterijsko napajanje, 2 x AAA baterija.

9 016 355

Sunis WireFree io

- Bežični senzor za sunce.

- Napajanje: baterija AA.

1 818 245

Sensor Box io

- Plug&play rješenje za optimiziranu komunikaciju između

Easy Sun io daljinskog upravljača i bežičnih io senzora.

1 818 246

Lighting Receiver io

- io prijemnik za svjetlo. 1 822 286

Closing controler io

- io prijemnik koji zatvara sve io uređaje u kući pomoću tipke

"home" putem Keytis 4 Home io daljinskog upravljača.

1 822 201

Lock controler io

- io prijemnik za zaključavanje brava.1 841 055

Repeater io

- Omogućuje povećanje dometa io signala.9 014 069

Somfy.com.hr

io senzori i prijemne centrale

Io -

vrem

ensk

a au

tom

atik

a

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 49: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

49

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Somfy.com.hr

Pri korištenju motora s integriranim radijskim prijemnikom,nadogradnja upravljačke instalacije ili zamjena upravljačke koncepcije ne iziskuje uvođenje dodatnih kabela. Na izbor je više

vrsta upravljača, zidnih odašiljača uključujući senzor za sunce/vjetar te vremenski upravljač.

My programiranje željene pozicije

Tipka “my” označava zaustavljanje rolete u željenoj poziciji.

Korisnik može lako mijenjati tu funkciju i to u bilo koje vrijeme.

Zahvaljujući toj funkciji roleta se automatski spušta npr. do polovice

bez nepotrebnog čekanja i pritiskanja tipke “stop”.

Senz

ori z

a su

nce

i vje

tar

Senzor za sunce i vjetar za jedno ili više prozorskih sjenila

Individualno upravljanje pojedinačnim prozorskim sjenilom Individualno upravljanje za više proizvoda

Vremensko programiranje jednog ili više sjenila Senzor za vjetar za jedno ili više prozorskih sjenila

(npr. rolete, roloe, platna za kućna kina, žaluzine)

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 50: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

50

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Somfy.com.hr

RTS

dalji

nski

upr

avlja

či

Telis 1 RTS Šifra artikla

Pure (bijeli) 1 810 936

Silver (srebrni) 1 810 937

Patio (povećana otpornost) 1 810 642

Lounge (crni) 1 811 649

Telis 4 RTS Šifra artikla

Pure (bijeli) 1 810 937

Silver (srebrni) 1 810 638

Patio (povećana otpornost) 1 810 644

Lounge (crni) 1 811 651

Telis Soliris RTS Šifra artikla

Pure (bijeli) 1 810 634

Silver (srebrni) 1 810 909

Patio (povećana otpornost) 1 810 646

Lounge (crni) 1 811 908

RTS daljinski upravljači

Telis 1 RTS daljinski upravljači

Telis 1 RTS su jednokanalni daljinski upravljači za upravljanje jednim sjenilom. Funkcije: gore, dolje, stop i „my“ omiljeni

položaj. Četiri izvedbe: bijeli, srebrni, bijelo-plavi (otporan na udarce i vodu) i crni.

Telis 4 RTS daljinski upravljači

Telis 4 RTS su peterokanalni daljinski upravljači za upravljanje sa pet grupa proizvoda. Funkcije: gore, dolje, stop i „my“

omiljeni položaj. Četiri izvedbe: bijeli, srebrni, bijelo-plavi (otporan na udarce i vodu) i crni.

Telis Soliris RTS daljinski upravljači

Telis Soliris RTS su jednokanalni daljinski upravljači sa funkcijom isključenja senzora za sunce. Funkcije: gore, dolje, stop, „my“

omiljeni položaj te funkcijom kontrole senzora za sunce. Četiri izvedbe: bijeli, srebrni, bijelo-plavi (otporan na udarce i vodu) i crni.

Telis 1

RTS Pure

Telis 4

RSY Pure

Telis SolirisRTS Pure

Telis SolirisRTS Silver

Telis SolirisRTS Patio

Telis SolirisRTS Lounge

Telis 1

RTS Silver

Telis 4

RTS Silver

Telis 1

RTS Patio

Telis 4 RTS

Patio

Telis 1

RTS Lounge

Telis 4

RTS Lounge

Page 51: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

51

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Telis 4 Soliris RTS Šifra artikla

Pure (bijeli) 1 810 957

Silver (srebrni) 1 810 907

Patio (povećana otpornost) 1 810 648

Lounge (crni) 1 811 906

Telis Modulis RTS Šifra artikla

Pure (bijeli) 1 810 974

Silver (srebrni) 1 810 975

Lounge (crni) 1 811 976

Telis 4 Modulis RTS Šifra artikla

Pure (bijeli) 1 810 765

Silver (srebrni) 1 810 663

Lounge (crni) 1 811 664

Telis 4 Soliris RTS daljinski upravljači

Telis 4 Soliris RTS su peterokanalni daljinski upravljači sa funkcijom isključenja senzora za sunce. Funkcije: gore, dolje, stop, „my“

omiljeni položaj te funkcijom kontrole senzora za sunce. Četiri izvedbe: bijeli, srebrni, bijelo-plavi (otporan na udarce i vodu) i crni.

Telis Modulis RTS daljinski upravljači

Telis Modulis RTS su jednokanalni daljinski upravljači sa kotačićem za precizno podešavanje nagiba kuta lamela kod upravljanja

jednog ili grupe vanjskih venecijanera. Funkcije: gore, dolje, stop i „my“ omiljeni položaj. Tri izvedbe: bijeli, srebrni i crni.

Telis 4 Modulis RTS daljinski upravljači

Telis 4 Modulis RTS su peterokanalni daljinski upravljači s kotačićem za precizno podešavanje kuta lamela kod upravljanja

pet grupa vanjskih venecijanera. Funkcije: gore, dolje, stop i „my“ omiljeni položaj. Tri izvedbe: bijeli, srebrni i crni.

Telis 4 SolirisRTS Pure

Telis ModulisRTS Pure

Telis 4 ModulisRTS Pure

Telis 4 SolirisRTS Silver

Telis ModulisRTS Silver

Telis 4 ModulisRTS Silver

Telis 4 SolirisRTS Patio

Telis 4 SolirisRTS Lounge

Telis ModulisRTS Lounge

Telis 4 ModulisRTS Lounge

Somfy.com.hr

RTS daljinski upravljači

RTS

dalji

nski

upr

avlja

či

Page 52: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

52

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Telis Modulis Soliris RTS Šifra artikla

Pure (bijeli) 1 810 764

Lounge Silver (srebrni) 1 810 666

Lounge (crni) 1 811 665

Telis Modulis Soliris RTS daljinski upravljačiTelis Modulis Soliris RTS su jednokanalni daljinski upravljači s funkcijom isključenja senzora za sunce i kotačićem za precizno podešavanje

kuta lamela kod upravljanja jednog ili jedne grupe vanjskih venecijanera. Funkcije: gore, dolje, stop, „my“ omiljeni položaj te funkcija

kontrole senzora za sunce. Tri izvedbe: bijeli, srebrni i crni.

Telis ModulisSoliris RTS Pure

Telis ModulisSoliris RTS Silver

Telis ModulisSoliris RTS Lounge

Somfy.com.hr

RTS daljinski upravljači

Telis 16 RTS daljinski upravljačiTelis 16 RTS ima 16 kanala te može upravljati svim kućnim sjenilima, uključujući rolete, tende, unutarnja sjenila, roloe, itd. • Intuitivno programiranje: ekran s jasnim informacijama za

jednostavnu upotrebu daljinskog upravljača.

• Programiranje je pojednostavljeno: Možete kreirati do 16

grupa (to mogu biti različiti proizvodi unutar jedne prostorije ili

više različitih proizvoda na istoj fasadi ili etaži.

• Tipka „my“: služi za programiranje međupozicije kao i za

postavljanje svih sjenila u programiranu poziciju.

Opis Šifra artikla

Telis 16 RTS Pure 1 811 079

Telis 16 RTS Silver 1 811 080

RTS

dalji

nski

upr

avlja

či

Opis Šifra artikla

Telis 6 Chronis RTS Pure 1 805 215

Telis 6 Chronis RTS Silver 1 805 216

Telis 6 Chronis RTSChronis 6 RTS je daljinski upravljač za upravljanje sjenilima po

unaprijed defi niranim vremenima pomicanja. Za razliku od Telis 16 RTS

on nije samo ručni daljinski upravljač, već u vrijeme koje želite aktivira

određeni scenarij, postavlja određena sjenila u položaj koji želite. Npr.

automatski će u 7:00h podignuti vaše rolete u “my” poziciju, spustiti

tende, ugasiti svjetla i otvoriti dvorišna vrata. To će učiniti u dane

tjedna, a ako vi tako isprogramirate neće u dane vikenda. Naravno,

ukoliko želite pojedini scenarij možete aktivirati ručno, kada god to

poželite.

Page 53: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

53

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Somfy.com.hr

io daljinski upravljači

Situo Mobile io Šifra artikla

Pure (bijeli) 1 800 112

Pearl (perla) 1 800 113

Silver Mat (srebrni) 1 800 114

Telis 1 io Šifra artikla

Pure (bijeli) 1 810 658

Pearl (perla) 1 810 713

Silver Mat (srebrni) 1 810 751

Situo Mobile io

Situo Mobile io su jednokanalni daljinski upravljači za upravljanje io motorima. Rade na frekvenciji 868,25 MHz i ne

podržavaju prikaz povratne informacije od motora. Funkcije: gore, dolje, stop i „my“ omiljeni položaj. Tri izvedbe: bijeli,

perla i srebrni.

Telis 1 io

Telis 1 io su jednokanalni daljinski upravljači za upravljanje io motorima odnosno grupom do trideset proizvoda. Radi na tri

frekvencije i podržava funkciju prikaza povratne informacije motora. Funkcije: gore, dolje, stop i „my“ omiljeni položaj. Tri

izvedbe: bijeli, perla i srebrni.

Situo Mobile ioPure

Telis 1 ioPure

Situo Mobile ioPearl

Telis 1 ioPearl

Situo Mobile ioSilver Mat

Telis 1 ioSilver Mat

Situo Mobile ioSilver Mat

15 m

Io d

aljin

ski u

prav

ljači

Ono što je zajedničko svim io daljinskim upravljačima je da rade na tri frekvencije: 868,25 / 868,95 / 869,85 MHz.

Page 54: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

54

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Somfy.com.hr

io daljinski upravljači

Easy Sun io Šifra artikla

Pure (bijeli) 1 818 216

Pearl (perla) 1 818 217

Silver Mat (srebrni) 1 818 218

Telis Composio io Šifra artikla

Pure (bijeli) 1 810 752

Pearl (perla) 1 810 753

Silver Mat (srebrni) 1 810 754

Impresario Chronis io Šifra artikla

Pure (bijeli) 1 810 758

Pearl (perla) 1 810 759

Silver Mat (srebrni) 1 810 760

Easy Sun io

Easy Sun io su zidni daljinski upravljači za upravljanje io motorima odnosno s grupom od četiri proizvoda. Radi na tri

frekvencije i podržava funkciju prikaza povratne informacije motora. Funkcije: gore, dolje, stop i „my“ omiljeni položaj +

funkcija za sunce. Tri izvedbe: bijeli, perla i srebrni.

Telis Composio io

Telis Composio io su io daljinski upravljači za jednostavno kreiranje i programiranje do četrdeset grupa proizvoda po

zonama. Radi na tri frekvencije i podržava funkciju prikaza povratne informacije motora. Identifi kacija grupa na ekranu.

Funkcije: gore, dolje, stop i „my“ omiljeni položaj. Tri izvedbe: bijeli, perla i srebrni.

Impresario Chronis io

Impresario Chronis io su io daljinski upravljači za jednostavno kreiranje do šesnaest scenarija i upravljanje do četrdeset proizvoda

po zonama bez obzira na njihovu lokaciju. Radi na tri frekvencije i podržava funkciju prikaza povratne informacije motora.

Funkcije: gore, dolje, stop i „my“ omiljeni položaj. Tri izvedbe: bijeli, perla i srebrni.

Easy Sun ioPure

Telis Composio io Pure

Impresario Chronis io Pure

Impresario Chronis io Pearl

Impresario Chronis io Silver Mat

Telis Composio io Pearl

Telis Composio io Silver Mat

Easy Sun ioPearl

Easy Sun ioSilver Mat

Io d

aljin

ski u

prav

ljači

Page 55: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

55

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Somfy.com.hr

io daljinski upravljači

Keytis 4 io Home

Keygo 4 io Io d

aljin

ski u

prav

ljači

Šifra artikla

Četverokanalni daljinski sa opcijom home-closing 1 841 054

Šifra artikla

Džepni daljinski upravljač za upravljanje do četiri

proizvoda.

1 841 134

Radi na tri frekvencije i podržava funkciju prikaza

povratne informacije motora.

Radi na frekvenciji 868,25 MHz.

Ne podržava funkciju prikaza informacije motora.

Page 56: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

56

Adapteri i zabieraki

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Somfy.com.hr

animeo Solo

Somfy.com.hr

Novi sistem centralnog upravljanja manjim zgradama koji je kompatibilan sa senzorom za sunce i vjetar. Pruža

visoku razinu udobnosti time što uspješno upravlja prirodnim osvjetljenjem, temperaturom unutar zgrade i

prirodnom ventilacijom.

Prednosti:

• Upravljanje sa jednom ili dvije zone.

• Jednostavan za instalaciju i rukovanje zahvaljujući

ugrađenom ekranu

• Funkcija za senzor temperature

• Kompatibilan je sa Motor Controller uređajima Somfy

tehnologije: animeo IB+, IB-Inteo, CD. Za potpunu funk-

cionalnost preporučamo animeo IB+ Motor Controller.

Upravljač zgrade (Building Controller)

upravlja (gore-dolje-stop) svakom zonom pojedinačno

i može blokirati sjenila jedne zone prilikom popravaka.

Opis Šifra artikla

animeo Solo - upravljanje jednom zonom 1 860 143

animeo Solo - upravljanje dvijema zonama 1 860 144

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

anim

eo S

olo

Page 57: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

57

Adapteri i zabieraki

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Somfy.com.hr

Sheme – radijsko upravljanje

ALTUS 40 RTS

ALTUS 50/60 RTSOREA 50/60 RTSOXIMO RTS

Način spajanja motora s ugrađenim radijskim prijemnikom

Isti daljinski upravljači i radijski odašiljači mogu upravljati raznim vrstama prijemnika. Daljinski upravljač TELIS može

također upravljati osvjetljenjem u prostoriji ili vrtu.

Motor s ugrađenim radijskim

prijemnikom, npr. ALTUS RTS

Shem

e

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 58: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

58

Adapteri i zabieraki

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Somfy.com.hr

Sheme – radijsko upravljanje

Soliris Sensor RTS

Universal Receiver RTS

4 x 1,5

3 x 1,5

3 x 1,5

Pojedinačno upravljanje; dodatno bežično putem daljinskog upravljača, zidnog odašiljača i sata s tjednim

programom.

Tenda upravljana daljinskim upravljačem ili automatskim korištenjem signala senzora za sunce, vjetar i kišu.

Shem

e

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 59: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

59

Adapteri i zabieraki

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Somfy.com.hr

Centralis Uno IB – upravljač motora

Schematy okablowania na str. 46-47

Centralis Uno IB

Upravljač Centralis Uno IB je ručno upravljanje jednim motorom u grupi na

objektu. Za svaki motor je potreban jedan upravljač Centralis Uno IB.

Izvršava centralnu komandu sa IB sustava.

Slobodno odabran željeni položaj (IP 1/ IP2 )

Centralis Uno IB omogućuje programiranje jednog ili dvaju željenih međupoložaja:

• željeni međupoložaj IP1 se programira iz gornjeg krajnjeg položaja rolete

(podignuta roleta)

• željeni međupoložaj IP2 se programira iz donjeg krajnjeg položaja rolete

(spuštena roleta)

Primjer IP1

Djelomično provjetravanje

Primjer IP2

Lagano zatamnjenje

Način rada

Sheme ožičenja na str. 61–62

Prednosti upravljača• ekonomičan sistem upravljanja

za male i srednje objekte

• pojedinačno upravljanje

• jednostavna montaža

• jednostavno programiranje

željenih međupoložaja

• jedan pritisak – jedna funkcijaCe

ntra

lis U

no IB

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 60: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

60

Adapteri i zabieraki

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

60

Adapteri i zabieraki

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Opis Šifra artikla

Centralis Uno IB/VB

Elektronski lokalni prekidač.

• Centralis Uno IB za rolete i tende

• Centralis Uno IB VB za žaluzine

1 810 209

1 810 019

Centralis IB

Centralni prekidač za IB sustav.

Za ručno grupno upravljanje.

1 810 138

Chronis IB – vremenski programator

Vremenski programator za IB sustav,

za grupno upravljanje.

1 805 024

Soliris IB – automatika

Inteo Soliris IB/UNO poklopac

Inteo IB/UNO okvir

Soliris senzor za IB i UNO automatiku

1 818 193

9 709 284

157 520

9 154 080

MoCo 4 AC

• upravlja sa četiri motora – 230V

• ulaz IB voda

• mogućnost spajanja četiri lokalna prekidača

• unutar kućišta mjesto za RTS karticu

1 860 049 (WM)

1 860 081 (DRM)

Razdjelnik IB grupa

BDX 12 za formiranje šest podgrupa (zona)

IB upravljanja

1 860 065

Somfy.com.hr

Inteo IB – grupno upravljanje

Inte

o IB

– g

rupn

o up

ravl

janj

e

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 61: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

61

Adapteri i zabieraki

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Somfy.com.hr

Sheme – upravljanje za male objekte IB

Pojedinačno i centralno upravljanje (IB sustav). Predstavljen sistem se može koristiti za upravljanje vanjskim

roletama, roloima, žaluzinama, tendama i sl.

Detaljna shema spajanja upravljača CENTRALIS UNO IB

Centralni prekidač

Com Com

Gore Gore

Dolje DoljeCentralne naredbe

Mreža: 230V / 50 HZ Napajanje za druge upravljače

Motor Motor

Shem

e

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 62: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

62

Adapteri i zabieraki

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

62

Adapteri i zabieraki

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Somfy.com.hr

Sheme – upravljanje za male objekte IB

Senzor za kišu

Centralno i pojedinačno upravljanje za nekoliko tendi. Omogućene su ručne ili automatske naredbe zahvaljujući

primjeni senzora za sunce, vjetar i kišu.

motor SOMFY motor SOMFY motor SOMFY

Senzor za sunce i vjetar

Individualno upravljanje, u grupama (npr. cijeli kat) te centralno (cijela zgrada).

motor SOMFY motor SOMFY motor SOMFY

motor SOMFYmotor SOMFYmotor SOMFY

Centralni prekidač

prve podgrupe (kat, fasada) Za druge

upravljače (roleta)

Za druge

upravljače (roleta)

za 6 podgrupa

Centralni upravljač

za sve podgrupe

Centralni prekidač

druge podgrupe (kat, fasada)

Shem

e

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 63: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

63

Chro

nis

Uno

L

Unutarnji senzori Autonomni senzori za temperaturu i/ili sunce kojima ćete štedjeti energiju tijekom cijele godine

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Somfy.com.hr

THERMOSUNIS INDOOR WireFree™ RTS

Conserver

Distribuer

Stocker

Capter

Minimiser

DissiperRefroidir

Protéger Eviter

Opis Šifra artikla

Thermosunis Indoor RTS 9 013 708

Sunis Indoor Wirefree RTS 9 013 707

Unutarnji senzor za temperaturu i sunce kojim ćete štedjeti energiju tijekom cijele

godine.

Prednosti:

• U potpunosti bežičan

• Korisnik može podesiti prag osjetljivosti bez posebnog dodatnog alata

• Može se bilo gdje na staklu ugraditi i jednostavno skinuti

• Reagira na temperaturu i svjetlost

• Deaktivacija je vrlo jednostavna – „off “ pozicija poništava automatske funkcije

• Štiti prostor od sunca i upravlja različitim vrstama proizvoda: spušta i podiže

rolete, roloe itd., kod unutarnjih žaluzina prilagođava nagib lamela

SUNIS INDOOR WireFree™ RTS

Unutarnji senzor za sunce s kojim će Vam ljeti biti ugodnije

• U potpunosti bežičan

• Korisnik može podesiti prag osjetljivosti bez posebnog dodatnog alata

• Reagira na svjetlost

• Može se bilo gdje na staklu ugraditi i jednostavno skinuti

• Deaktivacija je vrlo jednostavna – „off “ pozicija poništava automatske funkcije

Page 64: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

Som

fy

64

Adapteri i zabieraki

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

64

Somfy.com.hr

Inis

Uno

i In

is D

uo

Prekidači Inis Uno i Inis Duo

Motor

Sheme ožičenja na str. 58

~230V

Nap´d

Inis UNO

~230V

Nap´d Nap´d

Inis DUO

Schematy okablowania na str. 53

Način rada

Motor

Motor Motor

Prekidač Inis Uno

Prekidač za upravljanje jednim motorom. Jedan pritisak – jedna funkcija

(GORE – STOP – DOLJE).

Dvostruki prekidač- Inis Duo

Prekidač za nezavisno upravljanje dvaju sjenila s istog mjesta.

Jedan pritisak – jedna funkcija (GORE – STOP – DOLJE).

Dostupne su i verzije kao tipkalo.

Prednosti upravljača

Inis Uno• upravljanje sjenilom s jednog

mjesta

• jedan pritisak – jedna funkcija

Prednosti upravljača

Inis Duo• jedan prekidač za upravljanje

sjenilima – niži troškovi

instalacije

• manji troškovi za krajnjeg

korisnika

• jedan pritisak – jedna funkcijaSheme ožičenja na str. 68

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 65: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

65

Adapteri i zabieraki

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Opis Šifra artikla

Prekidač Inis Uno

• Inis Uno – prekidač

• Inis Uno T – tipkalo

• Inis Uno VB – prekidač za žaluzine

1 800 017

1 800 010

1 800 004

Dvostruki prekidač Inis Duo

• Inis Duo – prekidač

• Inis Duo T – tipkalo

• Inis Duo VB – prekidač za žaluzine

1 800 024

1 800 025

1 800 005

Inteo okvir

• boja slonovače

• omogućuje nadžbuknu montažu Inis

prekidača

9 102 004

Chronis Uno

• Chronis Uno za jedan motor

1 805 021

Soliris Uno sa senzorom za

sunce/vjetar

Soliris Uno za jedan motor i

sa senzorom za sunce i vjetar

1 818 192

9 154 080

Unutarnji termostat

Unutarnji termostat za spajanje na Soliris Uno ili Soliris IB. 9 709 808

Ondeis

Senzor za kišu za Soliris Uno ili Soliris IB.

Napajanje 230V/50 Hz.

U slučaju kiše senzor zatvara kontakt.

9 016 345

Somfy.com.hr

Inteo – pojedinačno upravljanje

Inte

o –

poj

edin

ačno

upr

avlja

nje

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 66: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

66

Adapteri i zabieraki

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

66

Adapteri i zabieraki

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Opis Šifra artikla

Inis Keo

• prekidač

• tipkalo

• 10A – 250 V

• nadžbukna montaža

1 800 031

1 800 030

TR-2 – rele upravljač

• za istovremeno upravljanje dva motora

• moguće linijsko spajanje za upravljanje do osam motora

TR-2 - relej upravljač u kućištu

1 822 200

1 822 198

Somfygurator

LT RTS + Hirschmann

• mogućnost spajanja na Hirschmann konektor

• pomoću Somfyguratora moguće je programirati motore za

rolete, tende, venecijanere

9 015 971

Somfy.com.hr

Električni dodaci – prekidači

Prek

idač

i

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 67: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

67

Adapteri i zabieraki

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Opis Šifra artikla

Prekidač na ključ

Fasadna, ojačana, vodootporna, IP65 kutija

• bez održavanja stanja

• s održavanjem stanja

1 800 244

1 800 246

Prekidač na ključ

Ugradni, ojačani, vodootporni, IP65

• bez održavanja stanja

• s održavanjem stanja

1 800 245

1 800 247

Dvostruki vodootporni nadžbukni prekidač

10A – 250V

• bez održavanja stanja – sivi

• s održavanjem stanja – sivi

1 800 007

1 800 008

Prekidači na ključ

Somfy.com.hr

Prek

idač

i

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 68: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

68

Adapteri i zabieraki

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

68

Adapteri i zabieraki

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Shem

e

Somfy.com.hr

Sheme – pojedinačno Uno upravljanje

nap´d SOMFY

motor SOMFY

motor SOMFY motor SOMFY

motor SOMFY motor SOMFY

motor SOMFY

Pojedinačno upravljanje za jednu …ili dvije rolete

Istovremeno upravljanje za dvije ili više

roleta. Ručno ili automatsko upravljanje

prema defi niranom vremenskom programu.

Za sljedeće TR-2

kod većeg broja motora

Automatsko meteorološko upravljanje ili ručna naredba za

jednu tendu.

Senzor za sunce/vjetar

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 69: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

69

Adapteri i zabieraki

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Opis Šifra artikla

Thermis – termostat

• Thermis IB – za IB sustav, upravljanje grupom motora 1 822 047

Ther

mis

Somfy.com.hr

Thermis – optimalno rješenje za zimske vrtove

Zasada dzia∏ania Thermis Uno

Termo automatika Thermis Uno

Pod utjecajem temperature omogućava zatvaranje ili otvaranje krovnih prozora, prozora za provjetravanje na

električni pogon održavajući željenu optimalnu temperaturu u prostoru.

Način upravljanja Thermisa Uno

Odlike upravljača:

• pojedinačno postavljanje vrijednosti graničnih temperatura,

• mogućnost uključivanja i isključivanja automatskog načina,

• jednostavna montaža.

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 70: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

70

Adapteri i zabieraki

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

70

Adapteri i zabieraki

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Opis Šifra artikla

LT 60 FTS Antares 70/17

• 70 Nm, 17 o/min

Sistem se sastoji od:

• dva motora LT 60 Antares 70/17 FTS,

• FTS upravljačka elektronika

1 185 012

LT 60 FTS Orion 55/17

• 55 Nm, 17 o/min

Sistem se sastoji od:

• dva motora LT 60 Orion 55/17 FTS

• FTS upravljačka elektronika

1 185 003

FTS Somfi gurator

• alat za podešavanje i ispitivanje

9 037 080

FTS upravljačka elektronika 1 822 009

Centrala za rad dva motora u tandemu

• jamči siguran rad kod ugradnje dva motora u istu namotnu cijev

9 750 040

Somfy.com.hr

FTS sistem

FTS sistem radi na načelu istodobnog odmatanja i namatanja tkanine za zaštitu od sunca s cijevi pri čemu je

ona cijelo vrijeme optimalno zategnuta. Jedan motor nalazi se u valjku tkanine, a drugi – u valjku namatača.

FTS automatika regulira zategnuće tkanine. Ona razlikuje dva načina zatezanja tkanine: dinamički – za vrijeme

pomicanja i drugi, statički – nakon zaustavljanja motora.

FTS sistem Somfy (Fabrique Tension System) – sistem koji se sastoji od dva motora i jedne automatike.

U potpunosti odgovara za velike površine, okomita ili vertikalna sjenila koja trebaju optimalno zatezanje tkanine.

FTS sistem se primjenjuje za:

Izvedene staklene fasade, zimske vrtove, valjane krovove, kupole, krovne prozore na otvaranje, pomične prozore,

grede (prolaze), nastavljajuće konstrukcije koje ispunjavaju ulogu kosih krovova te staklene krovove.

Upravljanje se odvija pomoću IB prekidača ili Dry Contact prijemnika Somfy.

Ukoliko je potreban senzor koristi se automatika Soliris IB.

Način rada FTS sistema

FTS

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 71: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

71

Adapteri i zabieraki

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Opis Šifra artikla

AxrollNS

• za cijevne motore 230V

• mogućnost upravljanja daljinskim upravljačima Keytis 2/4 ili Telis

1/4 RTS

• maksimalno opterećenje izlaza za motor: 500 W

• zaštita: IP 55

• LCD ekran za programiranje i prikaz informacija

• izlaz 24 VDC za napajanje dodatne opreme

• tri kontakta za fotoćelije ili prekidače

• mogućnost spajanja rasvjete : 230 V, 500 W max.

• upravljanje narančastom signalnom lampom

1 841 034

Axroll NS compact verzija

Univerzalni RTS prijemnik s kontaktom za tipkalo

1 841 102

Axroll Plus

Iste funkcije kao Axroll NS ali je maksimalno opterećenje do 750W

1 850 049

Somfy.com.hr

AxrollNS upravljačka jedinica za rolo vrata

ZASILANIEPILOT

PRZE¸ÑCZNIKKLUCZYKOWY

KLAWIATURAKODOWA

FOTOKOMÓRKA

OÂWIETLENIE

NAP¢D LT 50 (NHK) LUB LT 60 (NHK)

CENTRALIS RTS

LISTWABEZPIECZE¡STWA

LAMPAOSTRZEGAWCZA

Motor LT 50 (NHK) ili LT 60 (NHK)

SIGNALNA

LAMPAOSVJETLJENJE

SIGURNOSNA

LETVICA

NAPAJANJE

KODNA

PLOČA

PREKIDAČ

NA KLJUČ

FOTOĆELIJADALJINSKI

UPRAVLJAČ

Axro

llNS

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 72: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

72

Adapteri i zabieraki

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

72

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Opis Šifra artikla

Keytis 2 NS

• dvokanalni daljinski upravljač RTS1 841 026

Keytis 4 NS

• četverokanalni daljinski upravljač RTS1 841 025

Dvokanalni zidni radio prekidač

• dvokanalni, RTS1 841 027

DIGIPAD RTS

• radio tipkovnica

• dvokanalni

1 841 030

Standardni radioprijemnik

• 24 V1 841 022

Narančasto signalno svjetlo

• napajanje 24 V9 012 762

Kodna ploča

• dva programirana prijenosnika, do osam kodova

• žičana verzija

1 840 029

Vanjska antena

• povećava domet radijskog upravljanja2 400 472

Keygo

• četverokanalni daljinski upravljač za garažna vrata

• na raspolaganju su četiri boje za poklopac centralne tipke

1 841 064

Fotoćelije - set

• detektira prisutnost objekta ili osobe te trenutno zaustavlja motor9 014 994

Baterija

• u slučaju nestanka struje omogućava deset ciklusa zatvaranja i

otvaranja unutar 24 h

9 001 001

Dodaci za AxrollNS

Dod

aci z

a Ax

rollN

S

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 73: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

73

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Mot

orni

sis

tem

i

Motorni sistemiza unutarnju i vanjsku zaštitu od sunca

Somfy.com.hr

Page 74: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

74

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Tehnički podaci: LT 28 Astra

Okretni moment (Nm): 0,7

Nominalna brzina okretaja (o/min): 34

Broj okretaja/min u podizanju pri punom opterećenju: 27

Broj okretaja/min u spuštanju pri punom opterećenju: 38

Nominalni napon (V DC): 24

Minimalni napon (V DC): 20

Max. broj okretaja: 40

Radna temperatura (°C): -10°C do +60° C

Upotreba: U zatvorenom prostoru

Kabel za napajanje (mm²) - presjek: 2 × 0,25

Kabel za napajanje (m)- duljina: 2 m

Šifra artikla

LT 28 Astra 1 000 039

uchw

yt mo

cujàc

y

adap

ter

nap´

d LT 2

8

rura

nawo

jowa

zabie

rak

kaps

el ru

ry

uchw

yt

LT 28 Astra je motor za roloe.

Opis proizvoda:

Cijevni motor s ugrađenom kočnicom.

Jednostavno programiranje krajnjih prekidača.

Upotreba:

• roloi i specijalna sjenila površine do 10 m²

• maksimalna visina roloa: 5 m

• kompaktna izrada omogućuje instalaciju već u

namotnoj cijevi 28 × 0,7 mm ili 29 × 1,12 mm

• upotreba dodatnog pokretača i adaptera namjenjena

je cijevi promjera Ø = 32 ili 38 mm

Ruči

ca

Nosa

č

Adap

ter

Mot

or LT

28

Nam

otna

cije

v

Pokr

etač

Zatv

arač

cije

vi

INFO! Isporuka s ugrađenim nosačem i adapterom za cijev Ø = 28

LT 2

8 As

tra

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Somfy.com.hr

Concept 25 – unutarnja sjenila.

Motor 24 V LT 28 Astra

Page 75: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

75

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Opis Šifra artikla

Kutni nosač

Komplet držača za LT 28.9 030 000

Pokretači i adapteri

Komplet pokretač + adapter Ø 32 mm 9 040 020

Zatvarač

Za cijev Ø 28 ili Ø 29, os Ø 4 mm. 9 020 000

Kutni nosač

Komplet nosača za LT 289 030 030

Somfy.com.hr

Concept 25 – unutarnja sjenila. Dodaci za LT 28 Astra

Dod

aci z

a LT

28

Astr

a

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 76: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

76

Adapteri i zabieraki

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

LW 2

5-B

44 i

LW 2

5-B

83

Somfy.com.hr

Concept 25 – unutarnja sjenila. Motori 24 V, centralni

Tehnički podaci LW 25-B44 LW 25-B83

Okretni moment (Nm): 0,4 0,8

Okretni moment isključ. preopterećenja (Nm): 0,8 1,2

Nominalna brzina okretaja (o/min): 40 30

Struja pri punom opterećenju (mA): 300 500

Trenutna struja pri isključ. – preopterećenje (mA): 450 650

Nominalni napon (V DC): 24 24

Minimalni napon (V DC): 20 20

Maksimalno vrijeme stalnog rada (min.): 7 7

Radna temperatura (°C): - 10°C do +60°C

Upotreba: U zatvorenom prostoru

Kabel za napajanje (mm²) - presjek: 2 × 0,25

Kabel za napajanje (m) - duljina: 2,5 m

Šifra artikla

LW 25-B44 1 000 032

LW 25-B83 1 000 031

CTS 25zwijacz sznurka

AMS 25zderzak mech.

LW 25nap´d

CTS 25zwijacz sznurka

RTS 25 DCodbiornik RTS

LV 25

motor

CTS 25

namot uziceAMS 25

meh. graničnik

CTS 25

namot uziceRTS 25 DC

prijemnik RTS

LW 25-B44 i LW 25-B83 su elektromotori za: vodoravne žaluzine, venecijanere, plise zavjese, dvostrane plisee i sl.

Opis proizvoda:

• dvostruki bočni izlaz, centralna montaža

• integrirana kočnica i reduktor

• detekcija preopterećenja

• napajanje: 24 V DC

• dimenzije: 24 × 200 mm

• moguća upotreba u raznim profi lima

zahvaljujući Concept25 adapterima

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 77: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

Som

fy

77

Adapteri i zabieraki

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Tehnički podaci: LV 25-B44

Okretni moment (Nm): 0,8

Nominalna brzina okretaja (o/min): 30

Struja pri punom opterećenju (mA): 700

Nominalni napon (V DC): 24

Minimalni napon (V DC): 20

Maksimalno vrijeme stalnog rada (min.): 7

Radna temperatura (°C): - 10°C do +85°C

Upotreba: U zatvorenom prostoru

Kabel za napajanje (mm²) - presjek: 3 × 0,25

Kabel za napajanje (m) - duljina: 2,5 m

Šifra artikla

LW 25-E83 1 000 014

LW 2

5-E8

3

Somfy.com.hr

Concept 25 – unutarnja sjenila. Motor 24 V, centralni s enkoderom

LW 25-E83 je elektromotor sa enkoderskim izlazom za: vodoravne žaluzine, venecijanere, plise zavjese,

dvostrane plisee i sl.

Opis proizvoda:

• mogućnost rada na višoj temperaturi

• enkodersko namještanje krajnjih položaja

• mogućnost namještanja brzine okretaja

• sinkroniziran rad više motora

• upravljanje putem MoCo 4 DCE u

sistemima upravljanja:

> Animeo IB

> Animeo EIB/KNX

> Animeo LON

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 78: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

78

Adapteri i zabieraki

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Opis Šifra artikla

Krajnji adapter za osovinu

Za korištenje s: LV 25 (1 kom), LW 25 (2 kom)

ili CD 25 (1 kom).

- 5 mm 6-k

- 6 mm 6-k

- 5 mm kvadrat

9 163 254

9 163 255

9 163 256

Blokirajući prsten

Osigurava osovinu od pomicanja unutar

profi la. Specijalno projektiran za sistem

CTS 25/35.

• za osovine 6 mm 6-k te 5 mm 4-k

• za osovine 5 mm 6-k

9 162 257

9 162 258

Prolazni adapter za osovinu

Za korištenje s AMS 25 (1kom) ili MS 25 (1kom)

• za osovine 5 mm 6-k

• za osovine 6 mm 6-k

• za osovine 5 mm kvadrat

9 163 251

9 163 252

9 163 253

Mehanički graničnik

AMS 25 - podešavanje donjeg krajnjeg položaja

MS 25 - fi ksan donji položaj

• ima funkciju blokiranja okretanja u jednom

smjeru za zaustavljanje motora u donjem

krajnjem položaju

• koristi se za motore LV 25, LW 25 ili CD 25

• maksimalan broj okretaja: 60

• promjer 24 mm × dužina 138 mm

• upotreba: žaluzine, plise zavjese, dvostrani

plisei ili venecijaneri

9 163 030

9 163 031

Adap

teri

za

osov

inu

Somfy.com.hr

Concept 25 – unutarnja sjenila. Adapteri za osovine, mehanička blokada

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 79: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

79

Adapteri i zabieraki

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Šifra artikla

Prijenos 1:1

Isporuka bez držača profi la i pogonskog kotača.9 163 906

Prijenos 1 : 2,6

Isporuka bez držača profi la i pogonskog kotača.9 001 281

Prijenos 1 : 4,8

Isporuka bez držača profi la i pogonskog kotača.9 163 900

Tehnički podaci/ tip CD 25: 1 / 4,8 1/ 2,6 1/1

Maksimalni okretni moment (Nm): 1 0,6 0,3

Stupanj prijenosa: 1/ 4,8 1/ 2,6 1/1

Radna temperatura: -10°C do +60°C

Upotreba: Unutar prostorija

Za poliestersku uzicu promjera (mm): 3,1

Lanac s perlicama promjer/udaljenost(mm): 3,2 / 4 ili 5 / 12

CD 2

5

Somfy.com.hr

Concept 25 – unutarnja sjenila

CD 25nap´d r´czny

CTS 25zwijacz sznurka

CTS 25zwijacz sznurka

Opis proizvoda:

• montaža u profi l s jednostranim izlazom za pogonsku osovinu

• adapter za osovinu smješten je u sam proizvod

• tri različita prijenosa (1/4,8; 1/2,6; 1/1)

• integrirana kočnica i reduktor

• pogonski kotačići za uzice ili lance

• bez ograničenja broja okretaja

Primjer korištenja: petlja lanaca ili petlja uzice zavezana na pogonskom kotačiću.

CD 25 ručni

pogon

CTS 25

namot uziceCTS 25

namot uzice

CD 25 je pogon osovine na uzicu.

Upotreba: žaluzine, dvostrani plisei ili venecijaneri.

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 80: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

80

Adapteri i zabieraki

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Opis Šifra artikla

Bočna provodnica uzice (bijela)

Univerzalna koja odgovara do veličine profi la

25×25.

9 162 232

Poklopac za bočnu provodnicu uzice 9 162 233

Provodnica uzice za sistem HD ultimate

Isporuka s razdjelnikom uzice.

9 163 920 bijela

9 163 924 siva

Bočna provodnica lanca

prednja desna

Za sisteme HD basic, Faber minimatic, Warema

25×25, Holis 25×25.

9 709 812 bijela

9 709 873 siva

Poklopac za bočnu prednju desnu

provodnicu lanca9 709 811 bijela

9 709 872 siva

Bočna provodnica lanca

prednja lijeva

Za sisteme HD basic, Faber minimatic, Warema

25×25, Holis 25×25.

9 709 814 bijela

9 709 875 siva

Poklopac za bočnu prednju lijevu

provodnicu lanca

9 709 813 bijela

9 709 874 siva

Pogonski kotačić (crne boje)

• za lanac Ø 4,5 × 12 mm ili uzicu Ø 3,1

• za lanac Ø 4,5 × 6 mm

9 163 910

9 001 552

Conc

ept 2

5

Somfy.com.hr

Concept 25 – dodaci ručnom pogonu

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 81: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

81

Adapteri i zabieraki

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Tehnički podaci: Standard A (A) Kratak (B)

Promjer uzice (mm) 1,4 1,4

Tip uzice: Okrugla s jezgrom Okrugla s jezgrom

Materijal uzice: 100% polistersko vlakno 100% polistersko vlakno

Uže s jezgrom: Da Da

Max. opterećenje uzice Ø = 1,4 mm: 2 kg 2 kg

Max. dužina namota uzice: 3,4 m 2 m

Max. kol. okret. (kapacitet namatača): 50 28

Radna temperatura: Od 0°C do 70°C Od 0°C do 70°C

Opis Šifra artikla

Stožac CTS 25

• za osovinu 5 mm 6-k

• za osovinu 6 mm 6-k

• za osovinu 4 mm 4-k

9 162 136

9 162 137

9 162 138

Stožac CTS 25, kratak

• za osovinu 5 mm 6-k

• za osovinu 6 mm 6-k

• za osovinu 4 mm 4-k

9 781 003

9 781 002

9 781 001

Prsten za zatvaranje za CTS 25

• za osovinu 5 mm 6-k

• za osovinu 6 mm 6-k

• za osovinu 4 mm 4-k

9 162 141

9 162 142

9 162 143

Poklopac stožca CTS 25

• standardni, 100 mm

• kratki, 70 mm

9 162 140

1 781 000

CTS

25

Somfy.com.hr

Concept 25 – unutarnja sjenila. Sistem namatanja uzice CTS 25

CTS 25

Za korištenje u žaluzinama, plise zavjesama, dvostranim pliseima ili venecijanerima.

Pogonjen motorom LV / LW 25 ili ručno sa CD 25.

Ravnomjerno namatanje uzice na stožastu cijev.

Prilagođen za profi le minimalnog presjeka 25 × 25 mm.

Kapacitet: 54 navoja uzice promjera 1,4 mm, tj. 3,40 m.

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 82: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

82

Adapteri i zabieraki

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Opis Šifra artikla

Nosač CTS 25

• Aerosol Activator

• Graber easy up

• Versarail

9 162 175

Nosač CTS 25

• HD 40 × 36 mm

• Faber Midimatic

9 162 135

Nosač CTS 25

Nosač s poklopcem za venecijanere. 9 162 337

Nosač CTS 25

• HD Ultimate9 162 176

Nosač CTS 25

• Holis

• HD Basic

9 162 159

Nosač CTS 25

• Faber Minimatic

• Softline

9 162 139

Nosač CTS 25

• Wood blind (drveni)9 162 267

CTS

25

Concept 25 – unutarnja sjenila. Sistem namatanja uzice CTS 25

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 83: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

83

Adapteri i zabieraki

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Opis Šifra artikla

Za profi l 25 × 25

Holis / Warema / HD Basic9 163 324

Za profi l HD Ultimate 9 163 260

Za profi l Verosol 9 163 268

Za profi l Verosol Clasic 9 163 327

Za profi l Faber Softline / CTR 9 163 262

Za profi l Schün 9 163 333

Za profi l Vossloh

New Decor9 163 326

Za profi l HD 40 × 36

Faber Minimatic9 163 265

Za profi l Bovenbak 51 × 57 9 163 338

Za profi l Versarail

Graber easy up9 163 325

Nos

ači g

ornj

eg p

rofi

la

Concept 25 – unutarnja sjenila. Nosači motora za gornji profi l

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 84: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

84

Adapteri i zabieraki

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Opis Šifra artikla

Nosač CTS 40

Za gornje profi le 51 × 57 mm.9 500 736

Mehanički dodaci za 8-k

cijevi 40 × 0,6 mm

• adapter

• pokretač

• završni čep cijevi

9 132 145

9 500 344

9 137 018

Potporanj CTS 40

Za profi le 51 × 57 mm.9 162 145

Stožac CTS 40

• za poliestersku uzicu 1,4 mm s jezgrom

• dužina stošca 104,6 mm

• maksimalna dužina namatanja 5,5 m

• maksimalno opterećenje po stošcu 4 kg

9 162 144

Dod

aci z

a LS

40

i Alt

us 4

0 RT

S

Somfy.com.hr

Concept 40 – unutarnja sjenila. Dodaci za motore LS 40 i Altus 40 RTS

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 85: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

85

Adapteri i zabieraki

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Tehnički podaci Sonesse 30 RTS Sonesse 40 RTS/40 PA Sonesse 50 RTS /50 PA

Okretni moment (Nm): 2 3 3

Nominalna brzina okretaja (o/min.): 28 30 28

Struja pri punom opterećenju (mA): 750 440 400

Nominalni napon: 24 V DC 230 V AC 230 V AC

Razina buke (dB): 44 50 44

Radna temperatura (°C): 0°C do +60°C 0°C do +60°C 0°C do +60°C

Stupanj zaštite: IP 30 IP 44 IP 30

Kabel za napajanje (mm²): 2 × 0,25 2 × 0,75 3 × 0,75/4 × 0,75

Šifra artikla

Sonesse 30 RTS 1 000 654

Sonesse 30 DCT 2/28

Pokretači i adapteri za Sonesse 30 RTS i Sonesse 30 DCT

Komplet za cijev Ø 38 mm, HD

Komplet za cijev Ø 40 × 1,5 mm

1 000 668

9 013 775

9 013 776

Sonesse 40 RTS

Sonesse 40 PA

Pokretači i adapteri za Sonnesse 40

Komplet za cijev Ø 40

1 001 574

1 001 548

9 016 634

Sonesse 50 RTS

Sonesse 50 PA

1 030 032

1 030 039

Somfy.com.hr

Unutarnja sjenila. Motori Sonesse 30, Sonesse 40 i Sonesse 50

Sone

sse

30, S

ones

se 3

0 i S

ones

se 5

0

Sonesse 30 je motor za roloe.

Opis proizvoda:

Cijevni motor s ugrađenim RTS radijskim prijemnikom, izuzetno tihi rad.

Korištenje:

Roloi površine do čak 10 m².

Sonesse 50 je motor za roloe i projekcijska platna.

Opis proizvoda:

Cijevni motor s ugrađenim RTS radijskim prijemnikom, izuzetno tihi rad.

Korištenje:

Roloi i projekcijska platna.

Sonesse 40 je motor za roloe i projekcijska platna.

Opis proizvoda:

Cijevni motor s ugrađenim RTS radijskim prijemnikom ili u žičanoj verziji,

izuzetno tihi rad.

Korištenje:

Roloi i projekcijska platna.

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 86: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

86

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Najnoviji motor za pokretanje zavjesa Glydea™ će ispuniti zahtjeve i onih najprestižnijih projekata kao što je opremanje

luksuznih kuća, hotela i konferencijskih dvorana.

Glydea™ je diskretan, prilagodljiv i snažan motor koji će vam uz jednostavna rješenja proširiti vaše horizonte i:

• Poboljšati će izgled vašeg prostora, a i osoblju će olakšati pružanje usluga

• Pružati pouzadni komfor kojeg gost traži na ovakvom mjestu

• Osobito svojstvo Glydea™ motora je ušteda energije te sigurnost (simulacija prisutnosti)

• Produžuje životni vijek zavjesa

• Može upravljati zavjesom pomoću dva motora u tandemu

Rail 30 cm curving radiusGlydeaTM 35 Master CarrierClassic runner

Heavy duty master carrierRipple runner

SOMFY INNOVATION

Cover neat design

Touch Motion

Large choice of positions

My Function

Integrated power supply

Lyrease Technology

Flexible control modules

SOMFY INNOVATION

Swivel ceiling bracket: minimum light gap

One touch ceiling bracket: easy installation

Timing belt with fabric on both side

Motor can be positioned on opposite side on site

Opće karakteristike

Dužina vodilice do 15 m

Radijus savijanja do 60 cm

Težina zavjesa do 100 kg

Velik izbor dijelova koji se prilagođavaju različitim vrstama zavjesa

Glydea™, prednosti su u detaljima

ESTETIKA:

Zaštićen proizvod (patentirana Somfy inovacija, omogućava skrivanje žica i zaštitu konektora)

Lagano otvaranje i nečujan rad motora za pokretanje zavjese

FLEKSIBILNOST:

Priključni modul (Somfy inovacija, laka nadogradnja standardnog Glydea DCT motora u RTS funkciju motora. Velik izbor

modula pokriva sve vrste kontrolnih sustava.)

TIH RAD:

Niska razina buke motora (<50dB), zahvaljujući njegovom dizajnu, te dobrom razmještaju elemenata i remena na vodilici

EFIKASNOST:

Pokret dodirom - Otvaranje i zatvaranje zavjesa pomoću povlačenja tkanine

My funkcija - Automatsko zaustavljanje zavjese u željenoj poziciji

Brzina motora - Može se mijenjati od 12.5 cm/s do 20 cm/s

DIZAJN:

Lyrease Tehnologija - Somfyjeva inovacija, mehanički sistem Lyrease koji je integriran u prijenosne zupčanike, omogućava

automatsko isključivanje pogonske osovine motora pri ručnom namatanju, kako bi se štitio zastor

Motor Glydea™

Mot

or G

lyde

a™

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 87: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

87

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Mot

or G

lyde

a™

Motor Glydea™

Tehničke karakteristike

Glydea™ 35 DCT Glydea™ 35 WT Glydea™ 60e DCT Glydea™ 60e WT

Električno napajanje 90 V - 250 V 50/60 HZ

Prosječna brzina zavjese 20 cm/s 12.5 / 15 / 17 / 20 cm/s

Potrošnja 60 W 120 W

Vrsta kabela 3-žilni 4-žilni 3-žilni 4-žilni

Vrsta konektora RJ12 RJ12

DCT Control circuit napon 3.3 VDC 90 V do 250 V AC 3.3 VDC 90 V do 250 V AC

Razina buke 50 dB(A) 44 dB(A)

Certifi kati c TUV us, CCC, CE

Maksimalna duljina vodilice 15 m

Maksimalni broj spojeva 2

Minimalni radijus savijanja 60 cm

Dvije različite vrste motora za dvije vrste upravljanja

Glydea motori na radio upravljanje mogu biti opremljeni s priključcima za dodatno upravljanje.

Kada spojimo crnu i smeđu žicu kod žičanog motora i spojimo RTS modul, dobijemo klasično radio upravljanje.

Radio upravljanje

Glydea 35 DCT (Šifra art.: 1 001 261)

Glydea 60e DCT (Šifra art.: 1 001 265)

Žičano upravljanje

Glydea 35 WT (Šifra art.: 1 001 525)

Glydea 60e WT (Šifra art.: 1 001 537)

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 88: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

88

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Tip zaštite Tip motora Montaža Max težina zaštite Max visina

(u metrima) Max površina (u m²)

(u kilogramima)Max

visina

Ø 28Ø 32Ø 34Ø 38

5,0 kg4,3 kg4,1 kg3,6 kg

3,5 m4,0 m4,2 m4,7 m

Veličine u tabeli su procijenjene i zavise od promjera pokretačke cijevi, težine donje letvice, materijala sjenila

i sastavnih dijelova

(u metrima)

Max

površina

(u m²)

Ø 34Ø 38

5,5 kg5,0 kg

3,5 mOko 6 m²

Zavisi od pokretačke cijevi, težine donje letvice i materijala sjenila

Ø 38Ø 40

7,5 kg 5 mOko 10 m²

Zavisi od pokretačke cijevi, težine donje letvice i materijala sjenila

25/1625/2535/2535/3550/50

1,6 2,5 3,31,6 2,5 3,32,0 3,0 4,12,0 3,0 4,12,0 3,0 4,1

3,5 mLW = 5 m²

Maksimalna površina zavisi od težine lamele u kg/m²

50 mm 15 kg

Alu drvo Aluminij Drvo

3,6 m 2,7 m 11 m² 7,0 m²

25 mm0,4 Nm 0,8 Nm

1,6 3,33,5 m

LW = 12 m²Maksimalna površina zavisi od težine lamele u kg/m²

25 mm0,4 Nm 0,8 Nm

1,6 3,33,5 m

LW = 10 m²Maksimalna površina zavisi od težine lamele u kg/m²

25 mm 0,6 Nm

3,3 3,5 m

LW = 5 m²Maksimalna površina zavisi od težine lamele u kg/m²

25 mm0,4 Nm 0,8 Nm

0,9 1,83,5 m

LW = 9 m²Maksimalna površina zavisi od težine lamele u kg/m²

Zidni ili plafonski

30 kg Dužina do 10 m Oko 60m² zavjese za materijal 500g/m²

Somfy.com.hr

Unutarnja sjenila. Izbor motora 24 V za razne primjene

xxxx

xxxx

Tabl

ica

izbo

ra

Rolo Roll Up WireFree Namotna cijev

Rolo Sonesse 30 Namotna cijev

Rolo LT 28 Namotna cijev

Unutrnja žaluzina W Profi l/lamela (mm) 0,4 Nm 0,6 Nm 0,8 Nm

Unutrnja žaluzina 35/50 mm Tilt WireFree Profi l

Plise zavjesa LW Profi l

Dvostrani plise LW Profi l

Venecijaner LW Profi l LW LW

Vertikalna zaštita od sunca LW Profi l

Zavjesa Glydea

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 89: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

89

Somfy.com.hr

J4 WT

Pruža kompletno rješenje instalaterima vanjskih venecijanera:

• Jednostavno i brzo podešavanje motora

• Elektronska kontrola motora

• Tihi rad

• Jednostavan za instalaciju

Motori sa elektroničkim upravljanjem za vanjske venecijanere.

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

J4 W

T

Jednostavna instalacija bez mehaničkog podešavanja krajnjih položaja

• Visoki standardi sigurnosti za venecijanere

Sigurnosni prekidač moguće je montirati u oba smjera („u“ i „n“ šinu)

• Jednostavno podešavanje zahvaljujući Somfygurator kabelu

• Podešavanje čak i bez Somfygurator kabela

Krajnji položaji se mogu podesiti i bez kabela pomoću sigurnosnog prekidača te instaliranog prekidača.

• Moguća je nadogradnja radio upravljanjem

• Najkraći motor na tržištu

• Univerzalan motor

Ugradnja u šinu otvorenu prema gore ili dolje („u“ i „n“) – može se u svakom trenutku promijeniti.

• Izvrstan kod renoviranja

• Dozvoljeno paralelno spajanje – do tri motora na jedan prekidač

• Kod RTS instalacije upravljački kabeli nisu potrebni

Opis J406WT J410WT J418WT

Napon 230 V / 50Hz 230 V / 50Hz 230 V / 50Hz

Vrsta krajnjeg prekidača elektronički elektronički elektronički

Kapacitet krajnjeg prekidača max. 200 okretaja max. 200 okretaja max. 200 okretaja

Struja u radu 0,41 A 0,51 A 0,7 A

Okretni moment 6 Nm 10 Nm 18 Nm

Broj okretaja 24/min 24/min 24/min

Radna temperatura

od -10°C do +40°C

u izuzetnim uvjetima

od -20°C do +70°C

od -10°C do +40°C

u izuzetnim uvjetima

od -20°C do +70°C

od -10°C do +40°C

u izuzetnim uvjetima

od -20°C do +70°C

IP zaštita IP54 IP54 IP54

vrijeme neprekidnog rada max. 6 min max. 6 min max. 6 min

Težina 1,5 kg 1,7 kg 2,2 kg

Dimenzija L1 (duljina) 254 mm 269 mm 289 mm

Dimenzija L3 (duljina) 222 mm 237 mm 257 mm

Šifra artikla 1 210 335 1 210 336 1 210 343

Page 90: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

90

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

J4 R

TS

J4 RTS

KarakteristikeJ4 RTS motora:

• Motor J4 RTS uvažava sve standarde tržišta vanjskih venecijanera. Način podešavanja krajnjih pozicija isti je u

radionici i na licu mjesta.

• Integriranje: radio prijemnik je integriran u motoru, a motor je opremljen Hirschmann konektorima kako bi

se jos više ubrzao proces povezivanja.

• Nema potrebe za dodatnom obukom instalatera.

• Jednostavno se programira: programiranje se vrši preko daljinskog upravljača.

• Motor J4 RTS je pogodan za sve veličine i vrste vanjskih venecijanera.

Opis J4RTS 6/24 J4RTS 10/24 J4RTS 18/24

Vrsta krajnjeg prekidača elektronički elektronički elektronički

Kapacitet krajnjeg prekidača max. 200 okretaja max. 200 okretaja max. 200 okretaja

Struja u radu 0,41 A 0,51 A 0,7 A

Okretni moment 6 Nm 10 Nm 18 Nm

Broj okretaja 24/min 24/min 24/min

Radna temperatura

od -10°C do +40°C

u izuzetnim uvjetima

od -20°C do +70°C

od -10°C do +40°C

u izuzetnim uvjetima

od -20°C do +70°C

od -10°C do +40°C

u izuzetnim uvjetima

od -20°C do +70°C

IP zaštita IP54 IP54 IP54

vrijeme neprekidnog rada max. 6 min max. 6 min max. 6 min

Težina 1,5 kg 1,7 kg 2,2 kg

Dimenzija L1 (duljina) 254 mm 269 mm 289 mm

Dimenzija L3 (duljina) 222 mm 237 mm 257 mm

Šifra artikla 1 210 378 1 210 379 1 210 380

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 91: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

91

Somfy.com.hr

Upra

vlja

nje

mot

oriz

irani

m

fasa

dnim

sjen

ilim

a

Upravljanje motoriziranim

fasadnim sjenilima

Somfy.com.hr

Page 92: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

92

Adapteri i zabieraki

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Somfy.com.hr

Upravljanje motoriziranim fasadnim sjenilima

Upra

vlja

nje

mot

oriz

irani

m

fasa

dnim

sjen

ilim

a

Prozorska sjenila unutar dvorišta ili djelomično zakrivena, trebaju biti pripisana posebnim

zonama, s obzirom na specifi čne vremenske prilike (npr. vjetar, sunce). To omogućava opti-

malna i pojedinačna namještanja sistemskih parametara.

Mnoštvo animeo proizvoda uspješno upravlja prirodnim osvjetljenjem, temperaturom unutar

zgrade i prirodnom ventilacijom, a zahvaljujući fl eksibilnosti omogućuje svakom korisniku

individualnu kontrolu svojeg prostora.

Kao zonu (područje) smatramo grupu prozora ili prozorskih sjenila koji imaju isti tip

sjenila i identično su orjentirane prema suncu.

Prozorska sjenila drugačije orijentirana s obzirom na strane svijeta trebaju biti pripisana

različitim zonama. Primjer na donjem crtežu: područje A i B su drugačije osvijetljeni sunčevim

zrakama.

Područje A Područje B

U okviru jednog područja sva prozorska sjenila trebaju biti istog tipa.

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 93: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

93

Adapteri i zabieraki

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Somfy.com.hr

Upravljanje motoriziranim fasadnim sjenilima

Programowaniebez komputera

prze∏àcznik budynku

prze∏àczniki lokalne

kompaktowy czujnik pogodowy

4 strefowy kompaktowykontroler budynku

Upra

vlja

nje

mot

oriz

irani

m

fasa

dnim

sjen

ilim

a

Komfor, konkurentnost, ušteda energije

Animeo omogućava individualno i centralno upravljanje svakom fasadom ili katom zgrade uzimajući u obzir

arhitekturu zgrade, njenog okoliša i načina korištenja.

Automatsko ili ručno

Na razini korisnika prostorije moguće je neposredno podešavanja prozorskih sjenila i nezavisno od automatskih

signala (npr. sa senzora za sunce) bez očekivanja na automatsko spuštanje ili podizanje.

tiče se verzija IB, IB +, KNX/EIB, LON

Udobnost korisnika

Konvencionalni sistemi ne misle kao Vi. Istodobno s promjenom vremenskih prilika izvršavaju niz automatskih

naredbi. U animeu je to drugačije. U određeno doba dana, npr. između 8 i 17 h prioritet je usmjeren na udobnost

zahvaljujući čemu korisnik može lokalno isključiti centralne naredbe (automatske, kojima je izvor senzor).

tiče se verzija IB, IB +, KNX/EIB, LON

Bez gubljenja vremena

Sjenila se mogu brzo postaviti u određeni željeni položaj, a žaluzinama se dodatno mogu lamele odgovarajuće

zakrenuti. Zahvaljujući memoriranim parametrima u upravljaču motora ne treba čekati na “ispravljajuće”

signale koje šalje glavni upravljač u zgradi.

tiče se verzija IB +, KNX/EIB, LON

Optimalizacija troškova

Sistem se može tako konfi gurirati kako bi se ograničilo nepotrebno trošenje energije. U slučaju žaluzina može

se npr. programski zablokirati okret lamele u rasponu od 0 do 45 stupnjeva. To garantira odgovarajuću kombi-

naciju osvjetljenosti i funkcije štednje energije.

tiče se verzija IB +, KNX/EIB, LON

animeo Compact

omogućuje upravljanje prozorskim sjenilima u

malim ili zgradama srednje veličine.

animeo Compact nudi visoku razinu

vizualne i toplinske udobnosti, zadržavajući

jednostavnost instalacije i konfi guracije.

Taj sistem je kompatibilan sa svim elementima

sistema zaštite od sunca instaliranim unutar i

izvan zgrade: roletama, sjenilima, vanjskim i

unutarnjim žaluzinama.

Lokalni prekidači

Kompaktan vremenski senzor

Programiranje

bez računala

4zonski kompaktan

kontrolor zgrade Prekidač zgrade

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 94: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

94

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Šifra artikla

Buco Compact 1 822 189

Tehnički podaci:

Radni napon: 230V / 50 HzStupanj zaštite: IP 20Montaža: na DIN šinuRadna temperatura: 0°C do +45°CMjere: 210 × 90 × 63

anim

eo C

ompa

ct

Somfy.com.hr

animeo Compact – kompaktan kontrolni uređaj zgrade

Šifra artikla

Uređaj za napajanje

Power 4,5 DC1 860 093

Šifra artikla

Upravljačka jedinica 9 013 219

Šifra artikla

Compact Software 9 013 433

Šifra artikla

Compact sensor 9 015 047

Kontrolni uređaj zgrade BuCo Compact

Automatski kontrolira četiri zone (fasade, katove, grupe prostorija)

sukladno informacijama koje dolaze sa senzora vremenskih prilika

ili prekidača.

Kompaktni vremenski senzorCompact sensor

Sadrži najvažnije senzore:

• tri senzora za sunce, razmještena unutar elementa pod 90°

• senzor brzine vjetra, bez pomičnih djelova

• termometar

• grijani senzor kiše

• sat (prijemnik sinkronizacije vremena DCF)

• stupanj zaštite: IP 65

• mjere: 70 × 100 × 130 mm

Compact software

• Za PC računalo

• U kompletu sučelja za RS 232 ili USB za

spajanje s računalom

• Olakšava konfi guraciju sistema

• Ima uporabnu funkciju za korisnika

Uređaj za napajanje

Power 4,5 DC

• Za napajanje motora 24 V spojenih

na MoCo 4 DC

• Mjere: 130 × 180 × 61 mm

• Može se spajati paralelno

2 × 4,5 A = 9 A

Upravljačka jedinicaPanel LCD

• Zamjenjuje računalo za programiranje

• Omogućuje promjenu postavki sistema

bez PC računala

• Upravljačka jedinica s LCD ekranom

Page 95: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

95

Adapteri i zabieraki

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Somfy.com.hr

animeo IB+ - optimalna rješenja za upravljanje motoriziranim

fasadnim sjenilima

anim

eo IB

+

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Koncepcja animeo IB+

animeo: rozwiàzanie kompatybilne ze wszystkimi urzàdzeniamizaciemniajàcymi i otwierajàcymi.

Markizy / Markizorolety ˚aluzje Rolety Okna i Êwietliki

MoCo MoCo MoCo MoCosterownik nap´dów AC sterownik nap´dów DC sterownik nap´dów AC sterownik nap´dów AC/DC

wewn´trzny interfejsczujników

animeo IB+ software

kontrolerbudynku

zewn´trzny interfejsczujników

temp.zew. si∏a wiatru deszcz s∏oƒce kierunek wiatru

Vanjski zid je najvažnije mjesto na kojem dolazi do toplinske razmjene između unutrašnjosti zgrade i

vanjskog okoliša. animeo sistem iz ponude Somfy potpuno je rješenje koje povećava toplinsku i vizualnu

udobnost te energetsko optimiziranje parametara zgrade. Životni i radni uvjeti osoba koje borave unutar

prostora poboljšavaju se, uz istovremeno sniženje troškova povezanih s klimatizacijom, grijanjem i umjetnim

osvjetljenjem. Sustav reagira sukladno postavkama u zavisnosti od atmosferskih uvjeta koje daje meteorološki

senzor. Predodžba o upravljanju pokretnim fasadama ostvarila se kroz projekt animeo grupacije Somfy koji se

brine za udobnost uz uštedu energije.

animeo: rješenje kompatibilno sa svim uređajima za zatamnjenje

i otvaranje.

Koncepcija animeo IB+

Tende/ rolete-tende Žaluzine Rolete Prozori i krovni prozori

MoCo MoCo MoCo MoCo

Motor Controller AC Motor Controller AC Motor Controller AC/DCMotor Controller DC

Vanjsko senzorsko

sučelje

Unutrašnje senzorsko

sučelje

animeo IB+ software

Kontrolor

zgrade

vanjska temp. snaga vjetra kiša sunce smjer vjetra

Page 96: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

96

Adapteri i zabieraki

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Šifra artikla

BuCo IB+ 1 822 064

Šifra artikla

Vremenska stanica IB+ 9 013 726

Podnožje za krovnu montažu stanice 9 014 300

Vanjska kutija za spajanje senzora 9 001 606

Tehnički podaci:

Radni napon: 230V / 50 Hz

Stupanj zaštite: IP 20

Montaža: na DIN profi l

Radna temperatura: 0°C do +45°C

Mjere: 210 × 90 × 63

Somfy.com.hr

animeo IB+ - upravljanje motoriziranim fasadnim sjenilima

anim

eo IB

+

BuCo IB+ - kontrolni uređaj zgrade

Upravljač zgrade koji automatski kontrolira osam zona (fasade,

katove, grupe prostorija) sukladno informacijama koje dolaze s

naprednih vremenskih senzora ili prema programiranim algoritmima.

• 8 zona ili 16 zona pri paralelnom spajanju dva komada BuCo IB+

• neposredni ulazi sa sistema HVAC ili alarma

• tvorničke postavke koje olakšavaju pokretanje sistema

• spajanje s računalom putem USB /RS 232 / RS 485 sučelja

Vremenska stanica

Osnovno opremljen stup sadrži:

• osam senzora za sunce

• senzor brzine vjetra,

• precizan senzor smjera vjetra,

• vanjski termometar,

• grijani senzor kiše,

• sučelje vanjskih senzora

• stupanj zaštite: IP 65

• visina stupa: 3200 mm

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 97: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

97

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Somfy.com.hr

animeo IB+ - upravljanje motoriziranim fasadnim sjenilima.

Upravljači motora 230V

anim

eo IB

+

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Šifra artikla

Motor Controller MoCo 4AC, montaža na zid 1 860 049

Motor Controller MoCo 4AC, DIN 1 860 081

Motor Controller MoCo 4AC,

WM 230 VAC1 860 084

Motor Controller MoCo 1 ACVerzija na zid, DIN profi l, za 1 motor 1 860 121

Motor Controller MoCo 1AC Platine,Verzija bez ugradnje za 1 motor 1 860 122

Tehnički podaci:

Radni napon: 230V / 50Hz

Stupanj zaštite: IP 20

Montaža: direktno na zid ili na DIN profi l

Radna temperatura: od 0° do +45°C

Mjere verzije za DIN profi l: 210 × 90 × 63 mm

Mjere verzije za montažu na zid: 255 × 180 × 63 mm

Prze∏àczniki lokalne Centralis IB

Sterowanie centralne

230 V

Motor Controller MoCo 4 AC

• Motor Controller kontrolira četiri motora 230V

• Pojedinačno memoriranje tzv. željenih pozicija

• Mogućnost spajanja do četiri lokalna prekidača

• Ulaz IB linije za digitalne signale s centralnog upravljanja zgrade

• Unutar kućišta mjesto za RTS karticu

Centralno upravljanje

Lokalni prekidači Centralis IB

Mogućnosti:

• Daljinsko radijsko upravljanje (npr. Telis)

• Daljinsko radijsko upravljanje za žaluzine s

kotačićem “scroll” (npr. Telis 4 Modulis RTS)

Način spajanja MoCo 4 AC

Page 98: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

98

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Somfy.com.hr

animeo IB+ - upravljanje motoriziranim fasadnim sjenilima.

Upravljači motora 24 V DC

anim

eo IB

+

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Šifra artikla

Motor Controller MoCo 4 DCVerzija montaža na zid, bez uređaja za napajanje

1 860 086

Motor Controller MoCo 4 DCE,Verzija montaža na zid s ugrađenim uređajem

Za napajanje 24 V DC

1 860 087

Tehnički podaci:

Radni napon: 230V /50Hz za MoCo 4 DCE ili 24 V DC za MoCo 4 DC

Stupanj zaštite: IP 20

Montaža: na zid

Radna temperatura: od 0° do +45°C

Mjere verzije za montažu na zid: 255 × 180 × 63 mm

Prze∏àczniki lokalne Centralis IB

Sterowanie centralne

24 V CD

Motor Controller MoCo 4 DC / DCE

• Motor Controller kontrolira četiri DC motora 24 V

• Pojedinačno memoriranje tzv. željenih pozicija

• Mogućnost spajanja do četiri lokalna prekidača

• Ulaz IB sustava ili za digitalne signale s kontrole zgrade

• Unutar kućišta mjesto za RTS karticu

Centralno upravljanje

Lokalni prekidači Centralis IB

Način spajanja MoCo 4 DC

Dodatne opcije, samo u verziji

MoCo 4 DCE

• Ugrađen uređaj za napajanje s izlazom 24V

DC, 4×0,5A

• Korištenje motora LW 25 E83 (enkoder)

Mogućnosti:

• Daljinsko radijsko upravljanje (npr. Telis )

• Daljinsko radijsko upravljanje za žaluzine s

kotačićem “scroll” (npr. Telis 4 Modulis RTS)

Page 99: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

99

Adapteri i zabieraki

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Opis Šifra artikla

Sučelje unutrašnjih senzora

Inside sensor boxSučelje unutrašnjih senzora sadrži:

• Mogućnost spajanja do osam pojedinačnih prekidača

upravljanja

• Ulaz za dva neovisna unutrašnja temperaturna senzora

9 001 614

Unutrašnji senzor temperature• S kabelom 1 m

9 008 044

Poklopac unutrašnjeg senzora

temperature• Bijeli

• Mjere: 75 × 75× 25 mm

9 008 045

Uređaj za napajanje Power 4,5 DC• Uređaj za napajanje MoCo 4 DC, nominalna struja 4,5 A

• Za motore Somfy Concept 25 maksimalno dva kom.

MoCo 4 DC na jedan uređaj Power 4,5 (8 motora)

• Mogućnost paralelnog spajanja uređaja za napajanje:

2 × 4,5 A = 9A

1 860 093

Programiranje animeo IB+

s konverterom RS485/ USB• Za stolno računalo PC ili prijenosno računalo

• Za konfi guraciju objekta ili kao korisničko

programiranje

9 012 519

Radijska kartica RTS za MoCoKartica RTS

• Ugradnja u MoCo 4 AC, MoCo 4 DC/DCE

• Za lokalno upravljanje motorima spojenima na MoCo

• Kompatibilna s Telis Modulis (kotačić “scroll”)

• Odgovara svim standardima animeo:

Compact IB+, EIB/KNX, LonWorks

1 860 105

Somfy.com.hr

animeo IB+ - elementi sistema

anim

eo IB

+

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 100: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

100

Upra

vlja

nje

mot

oriz

irani

m

fasa

dnim

sjen

ilim

a

Somfy.com.hr

Upravljanje motoriziranim fasadnim sjenilima

Wraz z systemem animeoEIB/KNX, zarzàdzanie fasadamidynamicznymi zosta∏o zinte-growane z mi´dzynarodowymstandardem technicznegozarzàdzania budynkami (oÊwi-etlenie, klimatyzacja, ogrze-wanie, bezpieczeƒstwo, itp.).

Zahvaljujući animeo IB+ sistemu iz Somfy ponude rješenja, napravljen je značajan napredak u području

upravljanja motoriziranim fasadnim sjenilima. Povećana je mogućnost adaptacije i funkcionalnosti sistema

s istovremenim očuvanjem jednostavnosti programa. To je dodatan adut koji uspijeva uskladiti najveću

funkcionalnost sistema s fi nancijskim investicijskim ograničenjima.

Širenje velikog broja rješenja animeo EIB / KNX

Istodobno sa sistemom

animeo EIB / KNX upravljanje

motoriziranim fasadnim

sjenilima je također integrirano

u međunarodne standarde

tehničkog upravljanja

zgradama (osvjetljenje,

klimatizacija, grijanje, sigurnost

i sl.).

Kompatibilnost sa sistemom Radio Technology Somfy

Mogućnost postavljanja RTS kartice u kontrolu motora AC, DC i DC / E povećava spektar

primjene animeo instalacije. Moguća je primjena više lokalnih uređaja koji upravljaju

bez potrebe za dodatnim ožičenjem. Daljinski upravljač RTS povećava udobnost

korisnika, zahvaljujući funkciji kotačića.

Animeo LON: visokofunkcionalni upravljački sistem

Verzija koja se oslanja na standarde LON omogućuje upravljanje zaštitom od sunca i otvaranjem prozora

u zgradi. Ovaj proizvod garantira optimalizaciju troškova eksploatacije zgrade, uz istovremenu udobnost i

funkcionalnost u suradnji s osvjetljenjem, klimatizacijom, grijanjem, sigurnosnim sistemima i sl.

Širenje velikog broja rješenja animeo LON

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

Page 101: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

101

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

anim

eo K

NX

animeo KNX

Sensor KNX / EIB weather station AS 315 N

KNX / EIB -devices of third partyprovider

ETS-Software

KNX / EIB BUS

KNX / EIB 4 AC Motor Controller WM

KNX / EIB 4 DC / DC-E Motor Controller WM

KNX / EIB ILT Interface 510 I

KNX / EIB 4 AC Motor Controller DRM

KNX / EIB 4 DC Motor Controller WM

3 xDCFOutside Inside

KNX – animeo KNX / EIB

KNX je otvoreni standard za upravljanje i međusobnu komunikaciju uređaja u zgradarstvu. Kao takav objedinjuje

najrazličitije sustave i proizvođače a sustavi međusobno komuniciraju istim “jezikom”. Nema ograničenja u broju

zona. U KNX sustav moguće je integrirati sustave zasjenjivanja, rasvjete, sigurnosne sustave, sustave upravljanja

električnom energijom, grijanjem, hlađenjem, ventilacijom, sustave signalizacije, upravljanja i mnoge druge.

Šifra artikla

ETS software 9 013 351

ETS software je veza između hardvera i korisnika. Korištenjem softvera konfi guriranju se granice vašeg

projekta. Možete napraviti predkonfi guracijsku instalaciju, npr. postaviti broj zona te broj i vrstu senzora koje

bi projekt trebao imati.

Page 102: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

102

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

anim

eo K

NX

Služi za nadzor temperature prostora i ventilacije. Idealan za zimske vrtove. Spaja se na AS315 N.

Tehnički podaci:

Dimenzije: 84 x 50 x 32 mm

Stupanj zaštite: IP 20

animeo KNX

Kompletna vremenska stanica malih dimenzija. Podržava senzore: 3x sunce,1x vjetar, 1x vanjska

temperatura, 1x kiša, DCF prijemnik.

Osnovne prednosti:

- Preciznije mjerenje i izračun.

- Jednostavnije ožičenje buduci da su svi senzori unutar same jedinice.

- Nadzire se komunikacija između Building controllera i Compact senzora.

Ostale prednosti:

• Integrirani senzori.

• Tri senzora sunca u fi ksnim pozicijama 90°(istok), 180°(jug), 270°(zapad).

• Senzor vjetra bez pomičnih dijelova, senzor vanjske temperature.

• Grijani senzor kiše.

• DCF prijemnik za sinkronizaciju točnog vremena.

• Nosač za montažu na stup ili zid.

Tehnički podaci Weather station:

Napajanje 230V

Dimenzije: 140 x 90 x 64 mm

Stupanj zaštite: IP 20

Montaža: Na DIN profi l

Radna temperatura: -5 do +45 °C

Šifra artikla

KNX combi sensor AS 315 N 1 860 068

Šifra artikla

Inside temperature senzor 9 001 461

Page 103: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

103

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

anim

eo K

NX

Motor Controller upravlja sa četiri motora od 230 V, maksimalno opterećenje izlaza je 3,15 A.Za rolete, roloe, vanjske venecijanere i prozore.Prednost: ušteda pri korištenju zbog mogućnosti korištenja osam slobodno konfi gurabilnih binarnih ulaza.Lako se nadograđuje za lokalno upravljanje preko radio kartice.

Tehnički podaci:

Napajanje 230V

Dimenzije: 255 x 180 x 61 mm

Stupanj zaštite: IP 20

Montaža: direktno na zid

Radna temperatura: 0 do +40 °C

animeo KNX

Šifra artikla

animeo KNX 4AC motor controller WM 1 860 114

Šifra artikla

animeo KNX 4AC motor controller DRM 1 860 116

Tehnički podaci:

Napajanje 230V

Dimenzije: 90 x 210 x 61 mm

Stupanj zaštite: IP 20

Montaža: na DIN profi l

Radna temperatura: 0 do +40 °C

Page 104: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

104

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

anim

eo K

NX

animeo KNX

Motor Controller upravlja sa četiri DC motora od 24 V ili četiri DC-E motora Somfy Concept 25 serije. Za unutarnja

sjenila i unutarnje žaluzine.

Prednosti:

- ušteda pri korištenju zbog mogućnosti korištenja osam slobodno podesivih binarnih ulaza.

- iznimno točno pozicioniranje lamela žaluzina u kombinaciji sa Somfy DC encoder motorom i Somfy CTS sistemom

namatanja. Lokalno namještanje međupozicija.

Lako se nadograđuje za lokalno upravljanje preko radio kartice.

Podesiva brzina tiltanja lamela za optimalnu ergonomiju. Ugrađeno 230 V AC napajanje.

Tehnički podaci:

Napajanje 230V

Dimenzije: 255 x 180 x 61 mm

Stupanj zaštite: IP 20

Montaža: direktno na zid

Motor Controller upravlja sa četiri DC motora od 24 V.

Za unutarnja sjenila, unutarnje žaluzine i prozore.

Prednost: ušteda pri korištenju zbog mogućnosti korištenja osam slobodno konfi gurabilnih binarnih ulaza.

Lako se nadograđuje za lokalno upravljanje preko radio kartice.

Podesiva brzina tiltanja lamela za optimalnu ergonomiju.

Potrebno vanjsko napajanje 24 V DC.

Tehnički podaci:

Napajanje 24 V

Dimenzije: 255 x 180 x 61 mm

Stupanj zaštite: IP 20

Montaža: direktno na zid

Šifra artikla

animeo KNX 4 DC motor controller 1 860 128

Šifra artikla

animeo KNX 4 DC/DC motor controller WM 1 860 127

Page 105: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

105

Opis Šifra artikla

KNX power supplyJedinica koja omogućuje napajanje koje je KNX sustavu

neophodno za rad. Kontakt je moguć preko DIN šine

(ako se koristi KNX data šina) ili spajanjem sabirnice na

konektor sa prednje strane.

9 704 032

EIB/KNX data railMontira se na DIN šinu i omogućuje kontakt za napa-

janje npr. KNX / EIB Power supply i /ili RS 232 sučelja

preko DIN šine.

9 704 037

KNX USB bus interfaceOmogućuje da se računalo zbog konfi guracije, vizual-

izacije i nadzora spoji na KNX / EIB mrežu. Koristi USB

port na računalu.

1 860 145

KNX Line / backbone couplerOmogućuje podatkovnu vezu između odvojenih KNX

sabirnica a isto tako međusobno izolira sabirnice da se

izbjegnu međusobne interferencije.

9 706 007

EIB CONNECTOR V 105 NZa spajanje KNX / EIB bus na KNX data rail

9 704 035

KNX RS232 interfaceOmogućuje da se računalo zbog konfi guracije, vizual-

izacije i nadzora spoji na KNX / EIB mrežu.

Koristi RS232 port računala.

9 704 045

Somfy.com.hr

Som

fy za

drža

va p

ravo

izm

jena

usl

ijed

novi

h te

hnič

kih

rješe

nja

animeo KNX – Elementi sustava

anim

eo K

NX

Page 106: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

106

Somfy.com.hr

Bilj

eške

Bilješke

Page 107: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

ww

w.s

omfy

.com

.hr

ww

w.s

omfy

.com

.hr

Page 108: Katalog 2013/2014izhr-projekt.com/katalog/ka-mont/somfy_katalog_web/files/assets/common/... · 10 Motori LS 40 Somfy zadržava pravo izmjena uslijed novih tehničkih rješenja Motori

Katalog 2013/2014Ka

talo

g 20

13/2

014

SOMFY Predstavništvo za Hrvatsku

BFT-ADRIA d.o.o.

Obrovac 39

HR-51218 Dražice

Tel: +385(0)51/502-640

Fax: +385(0)51/502-646

e-mail: offi [email protected]

www.somfy.com.hr