of 45 /45

© OŠ Tar-Vabriga, 2016. UREDNICA DIZAJN KORICA I …os-tar.skole.hr/upload/os-tar/images/static3/990/attachment/... · PREDGOVOR Projekt ,,Zavičajna slovarica i rječnik'' provodio

Embed Size (px)

Text of © OŠ Tar-Vabriga, 2016. UREDNICA DIZAJN KORICA I...

 • O Tar-Vabriga, 2016.

  IZDAVA

  Txt Reklame

  UREDNICA

  Valentina Grini

  DIZAJN KORICA I STRANICA

  Lina Cukrov, Leon Lucas Prani

  POKROVITELJ

  Istarska upanija

 • PREDGOVOR

  Projekt ,,Zaviajna slovarica i rjenik'' provodio se u O

  Tar-Vabriga od poetka nastavne godine s ciljem izrade

  zaviajne slovarice i rjenika u sklopu projekta Istarske

  upanije ,,Institucionalizacija zaviajne nastave u

  Istarskoj upaniji''. Uenici od 4. do 8. razreda tijekom

  cijele nastavne godine upisivali su zaviajne rijei na

  nastavne listie koji su se nalazili u svim uionicama i na

  oglasnoj ploi u koli. Pojedini uenici prikupljali su

  ispunjene nastavne listie i razvrstavali su zapisane rijei

  abecednim redom te se na taj nain izraivao zaviajni

  rjenik. Radom na ovom projektu uenici su njegovali

  zaviajnu rije, istraivali jezik zaviaja te razvijali

  svijest o znaaju poznavanja vokabulara vlastitoga

  zaviaja.

  Valentina Grini, uiteljica povijesti i voditeljica

  projekta

 • animal ivotinja

  angurija lubenica

  armarun ormar

 • bain - poljubac

  bala lopta

  baladur - otvoreni ili natkriveni vanjski hodnik ili terasa

  sa stubitem

  balin metak

  balun - lopta

  balota - lopta

  banak stol

  banko stol

  barba stric

  bareta - kapa

  barka - brod

  bat - eki

  batun dugme

  badanj - bava

  bavarin podbradak

  https://hr.wikipedia.org/wiki/Stubi%C5%A1te
 • betija ivotinja

  bier - aa

  biikleta bicikl

  biva arapa

  bikier aa

  bilo - bijelo

  birikin zvrk

  bikoti keksi

  bii graak

  blago domae ivotinje

  bloketi cigle

  bokal vr

  bokun komad

  bora torba

  boreta torbica

  boka uma

  botun - dugme

  bot put

 • braalet narukvica

  bragee hlae

  brek - pas

  briskva - breskva

  bruka - vr

  bukaleta vr

  bukalin nona posuda

  butiga trgovina

  butun dugme

 • cavate - natikaa

  cok - komad drva za podupiranje

  crikva crkva

  crljen crven

  cuka tikva

  cuker eer

  cura - tava

 • a - to

  apin tipaljka za hvatanje odjee pri suenju

  esta cesta

  erinja trenja

  ovik ovjek

  riva crijeva

  rvena - crvena

  rna - crna

  rnica masnica

 • akula - razgovor

  akulati - priati

 • da - kia

  da - kia

  delati raditi

  delo - rad

  divan kau

  dite dijete

  dojti doi

  dole slatko

 • eo kreda

  ir kratka etnja

  irati napraviti kratku etnju

 • duboto jakna

 • eko evo

  eletriita elektriar

 • faco marama

  farba - boja

  fera fenjer

  ferata - vlak

  ferije praznici

  feta krika

  fioca - kume

  fiok mana

  fionda, fjonda praka

  fori moda

  frigo - hladnjak

  friko svjee

  frita omlet

  fritule utipci

  friider hladnjak

 • fumati puiti

  fui - domaa istarska tjestenina

 • glej pogledaj

  grapa drljaa

  graa grmlje

  grdo runo

  gren idem

  grojze groe

  grota kamen

  guba vrganj

 • harta papir

  hitati - bacati

  hia kua

  hodi idi

  hoditi hodati

  hoj idi

 • isti jesti

  intereati zanimati

  intrigo spletkar

 • jaketa jakna

  judi ljudi

  juto tono

 • kacjo kutlaa

  kacjol - kutlaa

  kadinela lani

  kafe kava

  kalceta debela arapa od vune

  kamin zidana pe na drva

  kampanja polje

  kan pas

  kanon top

  kanotjera potkoulja

  kanovaca kuhinjska krpa

  kantati pjevati

  kantriga stolica

  kapelin eiri

  kapiante Jakobove kapice (vrsta koljke)

 • kapiti razumjeti

  karaguj orao

  kari vozilo na kola

  kariga stolica

  karjola runa teretna kolica s jednim kotaem i dvije

  ruke za guranje

  karta papir

  kapula luk

  kaeta - posebno izraen sanduk za transport

  kanije kasnije

  kaa kua

  kju - klju

  kjuka kvaka

  kolo kota

  kompreor kompresor

  kontratati protiviti se

  korta dvorite

  kosir srp

 • kostanj kesten

  kouja koulja

  kota kotao

  kotula suknja

  krotula - jednostavan domai kola (tijesto razvueno i

  preno na ulju)

  kugumar/kugumer/kukumer krastavac

  kurjera autobus

  kurjo znatieljan

  kus dio

  kuina kuhinja

  kuin jastuk

 • lampadina arulja

  lancun plahta

  lapi olovka

  lasi kosa

  latik - rastezljiva traka od tanke gume i tekstilnog vlakna

  lavandin umivaonik

  leme - no na plugu, ralo

  libar knjiga

  lijah lijevak

  lino lijeno

  lipo lijepo

  lijera - mala kuica u dvoritu ili posebna prostorija

  unutar kue

  lito ljeto

  lito godina

  lojtre ljestve

 • lue svjetlo

  lumbrija kiobran

 • maja majica

  malin mlin

  maa misa

  makina automobil

  makinja za it ivaa maina

  manetra - gusto ukuhana juha od povra s tjesteninom

  medeija lijek

  medig lijenik

  mendule bademi

  melun dinja

  mijar tisua

  misec mjesec

  misto mjesto

  miza stol

  mio/miol aa

 • mliko mlijeko

  mria mrea

  muati utjeti

  mudante gae

  muka brano

  mulete hvataljke za ar

  muoka/moka kuhalo za kavu

  muat komarac

 • nervoo nervozan

  ni - nita

  nono djed

  nona baka

 • njoki valjuci

 • oale/oali naoale

  okno prozor

  ombolo - mesni dio svinjskog kotleta

  otprit otvoriti

  otprto otvoreno

  orihi orasi

 • padela - niska i plitka posuda u kojoj se pee

  palun lopta

  pastole cipele

  pasati proi

  pata tjestenina

  pature spone za stoku napravljene od prua

  peurka gljiva

  pejati voziti

  penzija - mirovina

  perati misliti

  peteh pijetao

  peza vaga

  piat tanjur

  pijaa pie

  piljuh jastreb

 • pipini pilii

  pirun vilica

  pitura boja

  pjaca trg

  pjat tanjur

  pjeati sviati se

  pljukanci vrsta tjestenine

  poje polje

  pojti ii

  pole poslije

  poli kod

  pomidor rajica

  pomo jabuka

  portun velika kuna vrata

  posteja krevet

  postoli cipele

  povidati ispriati

  potan znojan

 • predikati razgovarati

  pretel prijatelj

  primaa dnevni boravak

  priske breskve

  prura - tava

  prun zatvor

  punta vrak

  puntin/puntina avao

  punjava pokriva

  punja aka

  putiti pustiti

 • raga mladi

  rankine naunice

  reipet grudnjak

  ri rije

  rika rijeka

  rivati gurati

  rivati stii

  roule koturaljke

  roa cvijet

 • sabjun - pijesak

  siditi sjediti

  sikira sjekira

  skati uzeti

  smih smijeh

  snih snijeg

  snig snijeg

  so sol

  spati- spavati

  sprta koara

  svitlo svjetlo

  svitlo svijetlo

  svitliti svijetliti

 • ajeta grom

  andala sandala

  antula kuma

  edia stolica

  enica penica

  i kanta

  jutaveca bedastoa

  jute bedak

  jutav bedast

  kale - ljestve

  kalini stepenice

  katula kutija

  kartoc - papirnata vreica

  kiati derati se

  kornje izme

  kovace smee

 • kovacera lopatica za smee

  kuja rupa

  kura - drveni kapak na prozoru od punog drva

  kudelica posudica

  kuati oprostiti

  kvera kazaljka

  lape papue

  oldi novac

  paheret - tednjak

  paker tednjak

  panjulet - cigareta

  parati tedjeti

  paruina biljka iji su izdanci paroge

  pigeti vezice

  ugo umak

  ugaman runik

  titi itati

  triga vjetica

 • tufa umorna

  tufati se umoriti se

  turlo glup

 • takuin novanik

  tarina zdjela

  tii ptice

  tea - lonac

  tei trati

  teplo toplo

  teraca terasa

  ticati dirati

  tondin avao

  tornati vratiti

  tovar magarac

  traversa pregaa

  trpeza stolnjak

  trukinja kukuruz

  turiti turisti

 • ugnjie ognjite

  uje ulje

  ulika maslina

  ura sat

  urica mali sat

 • vajka uvijek

  vejaica valjak za tijesto

  vetura automobil

  vitar vjetar

  vri staviti

  vrganj plug

  vri stavi

  vrnjaa kuhaa

 • zapriti zatvoriti

  zrman brati

  zrmana sestrina

  zvizda zvijezda

 • berla - amar

  brufadur - kanta za zalijevanje vrta

  bula luk

  elizo eljezo

  ilizdo eljezo

  lepa amar

 • POGOVOR

  U provoenju projekta sudjelovao je ukupno 31 uenik.

  Sljedei su uenici zapisivanjem zaviajnih rijei

  omoguili sastavljanje rjenikog korpusa:

  Nina Beri, Loris Berljavac, Mateo Bri, Ana Breki,

  Daria Budin, Andrea Circota, Lina Cukrov, Adrian

  eki, Paolo Faraguna, Simone Gasparini, Daisy

  Glavi, Aleks Grini, Leo Hirki, Lukas Hrica, Alessia

  Kerin, David Kerin, Alan Knapi,Valentina Kodan, Alen

  Kodnik, Maksim Lakoseljac, Anton Legovi, Deni

  Metrovi, Michel Momi, Diego Palma, Leon Lucas

  Prani, Antonio Prenc, Lina Palma, Emily Radoi,

  Anton Radi, Antonio Radojkovi, Alex Stojni.

  Rijei su abecednim redom razvrstali: Lina Cukrov i

  Leon Lucas Prani.