Transcript
Page 1: mz-090717-HR-Expose Verkauf Vabriga 2 [Nacin kompatibilnosti]bm-projekt.com/prospekti/projekt-vabriga-2-prospekt.pdf · - Ogradni zidovi i stubovi u istarskom kamenu - Presvla enje

!"#$%&'"()'*+$,-.$',/'$)!"#$%&'"()'*+$,-.$',/'$)!"#$%&'"()'*+$,-.$',/'$)!"#$%&'"()'*+$,-.$',/'$)

•••• •••• •••• •••• ••••

•••• ••••

Page 2: mz-090717-HR-Expose Verkauf Vabriga 2 [Nacin kompatibilnosti]bm-projekt.com/prospekti/projekt-vabriga-2-prospekt.pdf · - Ogradni zidovi i stubovi u istarskom kamenu - Presvla enje
Page 3: mz-090717-HR-Expose Verkauf Vabriga 2 [Nacin kompatibilnosti]bm-projekt.com/prospekti/projekt-vabriga-2-prospekt.pdf · - Ogradni zidovi i stubovi u istarskom kamenu - Presvla enje
Page 4: mz-090717-HR-Expose Verkauf Vabriga 2 [Nacin kompatibilnosti]bm-projekt.com/prospekti/projekt-vabriga-2-prospekt.pdf · - Ogradni zidovi i stubovi u istarskom kamenu - Presvla enje
Page 5: mz-090717-HR-Expose Verkauf Vabriga 2 [Nacin kompatibilnosti]bm-projekt.com/prospekti/projekt-vabriga-2-prospekt.pdf · - Ogradni zidovi i stubovi u istarskom kamenu - Presvla enje
Page 6: mz-090717-HR-Expose Verkauf Vabriga 2 [Nacin kompatibilnosti]bm-projekt.com/prospekti/projekt-vabriga-2-prospekt.pdf · - Ogradni zidovi i stubovi u istarskom kamenu - Presvla enje
Page 7: mz-090717-HR-Expose Verkauf Vabriga 2 [Nacin kompatibilnosti]bm-projekt.com/prospekti/projekt-vabriga-2-prospekt.pdf · - Ogradni zidovi i stubovi u istarskom kamenu - Presvla enje
Page 8: mz-090717-HR-Expose Verkauf Vabriga 2 [Nacin kompatibilnosti]bm-projekt.com/prospekti/projekt-vabriga-2-prospekt.pdf · - Ogradni zidovi i stubovi u istarskom kamenu - Presvla enje
Page 9: mz-090717-HR-Expose Verkauf Vabriga 2 [Nacin kompatibilnosti]bm-projekt.com/prospekti/projekt-vabriga-2-prospekt.pdf · - Ogradni zidovi i stubovi u istarskom kamenu - Presvla enje
Page 10: mz-090717-HR-Expose Verkauf Vabriga 2 [Nacin kompatibilnosti]bm-projekt.com/prospekti/projekt-vabriga-2-prospekt.pdf · - Ogradni zidovi i stubovi u istarskom kamenu - Presvla enje
Page 11: mz-090717-HR-Expose Verkauf Vabriga 2 [Nacin kompatibilnosti]bm-projekt.com/prospekti/projekt-vabriga-2-prospekt.pdf · - Ogradni zidovi i stubovi u istarskom kamenu - Presvla enje
Page 12: mz-090717-HR-Expose Verkauf Vabriga 2 [Nacin kompatibilnosti]bm-projekt.com/prospekti/projekt-vabriga-2-prospekt.pdf · - Ogradni zidovi i stubovi u istarskom kamenu - Presvla enje
Page 13: mz-090717-HR-Expose Verkauf Vabriga 2 [Nacin kompatibilnosti]bm-projekt.com/prospekti/projekt-vabriga-2-prospekt.pdf · - Ogradni zidovi i stubovi u istarskom kamenu - Presvla enje
Page 14: mz-090717-HR-Expose Verkauf Vabriga 2 [Nacin kompatibilnosti]bm-projekt.com/prospekti/projekt-vabriga-2-prospekt.pdf · - Ogradni zidovi i stubovi u istarskom kamenu - Presvla enje
Page 15: mz-090717-HR-Expose Verkauf Vabriga 2 [Nacin kompatibilnosti]bm-projekt.com/prospekti/projekt-vabriga-2-prospekt.pdf · - Ogradni zidovi i stubovi u istarskom kamenu - Presvla enje
Page 16: mz-090717-HR-Expose Verkauf Vabriga 2 [Nacin kompatibilnosti]bm-projekt.com/prospekti/projekt-vabriga-2-prospekt.pdf · - Ogradni zidovi i stubovi u istarskom kamenu - Presvla enje
Page 17: mz-090717-HR-Expose Verkauf Vabriga 2 [Nacin kompatibilnosti]bm-projekt.com/prospekti/projekt-vabriga-2-prospekt.pdf · - Ogradni zidovi i stubovi u istarskom kamenu - Presvla enje
Page 18: mz-090717-HR-Expose Verkauf Vabriga 2 [Nacin kompatibilnosti]bm-projekt.com/prospekti/projekt-vabriga-2-prospekt.pdf · - Ogradni zidovi i stubovi u istarskom kamenu - Presvla enje
Page 19: mz-090717-HR-Expose Verkauf Vabriga 2 [Nacin kompatibilnosti]bm-projekt.com/prospekti/projekt-vabriga-2-prospekt.pdf · - Ogradni zidovi i stubovi u istarskom kamenu - Presvla enje

Gore navedeni graevinsko-tehniki opis služi kao openiti primjer. Mjerodavni graevinsko-tehniki opis je onaj koji je priložen ugovoru i koji je sastavni dio kupoprodajnog ugovora.

Page 20: mz-090717-HR-Expose Verkauf Vabriga 2 [Nacin kompatibilnosti]bm-projekt.com/prospekti/projekt-vabriga-2-prospekt.pdf · - Ogradni zidovi i stubovi u istarskom kamenu - Presvla enje

Prozori, Vrata i škure

Izrada od smrekovog punog drveta. Ostakljenje termikimstaklom s plinskim meuprostorom. Okovi u mesingu.Prozorske klupice u kamenu.

Elektroinstalacije , Telefon i TVElektroinstalacije prema europskim normama. Sve instalacije se polažu ispod žbuke u PVC-cijevi.

Dodatna oprema

(Na trošak kupca – Cijene po posebnom pismenom ugovoru)

- Ogradni zidovi i stubovi u istarskom kamenu- Presvlaenje stropa dnevnog boravka i kuhinje

drvenim gredama- Pergola - Nadstrešnica za parkiralište (metalna konstrukcija)Sve instalacije se polažu ispod žbuke u PVC-cijevi.

Prekidai i utinice Tip „Vimar“ ili sline u dovoljnim koliinama. Prikljuci za telefoni TV su predvieni u svim boravišnim i spavaim prostorima.Instalacije za eventualno kasnije prikljuenjeSAT-TV programma i ADSL e biti položene.Prijava prikljuaka i oprema za telefon, SAT-TV i ADSL kao i svi troškovi s tim u vezi su u nadležnosti kupca.

Sanitarne instalacije, grijanje i oprema

- Pergola - Nadstrešnica za parkiralište (metalna konstrukcija)- Kompletno ureenje vrta sa kompjuterskim sistemom

za navodnjavanje- Bazen s terasom- Alarmni ureaji- Satelitska antena s prikljucima- Kuhinja: Kompletno ugraena kuhinja po izboru.- Krilne i klizne ulazne kapije – portuni od kovanog željeza- Klima ureaji

Sanitarne instalacije, grijanje i oprema

Instalacije vode: visokovrijedni PVC Kanalizacija: prikljuak na postojeu mrežu kanalizacijau naseljuGrijanje: Podno grijanje na elektrini pogon je ukljuenou cijenu.Topla voda: centralni bojler

Sva sanitarna oprema u modernoj formi. Ponueni fabrikatisu talijanske proizvodnje iz serie „Zero“ ili slino,su talijanske proizvodnje iz serie „Zero“ ili slino,a armature iz serije „Hans Grohe“ ili slino prema uzorku.

KaminIzrada unutarnjeg otvorenog kamina u istarskom stiluobloženog kamenom i starim gredama je predvienau dnevnom boravku.Vanjski kamin, takoer u istarskom stilu je predvienna terasi.

Oba kamina su kompletno ukljuena u cijenu

KuhinjaSvi potrebni prikljuci za kuhinjske instalacije su predvieni.Kuhinjska oprema i elementi vidi dodatnu opremu.

Ureenje okolišaRavnanje i planiranje terena, nasipanje i ravnanje finog završnog sloja zemlje kao i sijanje trave. Istarski kameniogradni zidovi sa stupovima prema ulici. ogradni zidovi sa stupovima prema ulici. Vrtne staze kao i staze uz kuu su poploani grubim kamenim oblogama.

Završno išenjePonudom je obuhvaeno i jedno završno išenje objekta.

GarancijaNaši garantni rokovi su:- 10 godina za gradjevinsku konstrukciju – Rohbau- 2 godine za završne radove

Gore navedeni graevinsko-tehniki opis služi kao openiti primjer. Mjerodavni graevinsko-tehniki opis je onaj koji je priložen ugovoru i koji je sastavni dio kupoprodajnog ugovora

- 2 godine za završne radove- Tehnika oprema prema garanciji proizvoaa.

Page 21: mz-090717-HR-Expose Verkauf Vabriga 2 [Nacin kompatibilnosti]bm-projekt.com/prospekti/projekt-vabriga-2-prospekt.pdf · - Ogradni zidovi i stubovi u istarskom kamenu - Presvla enje

Recommended