M1 Reseni Ispitni Zadaci

Embed Size (px)

Text of M1 Reseni Ispitni Zadaci

 • 7/23/2019 M1 Reseni Ispitni Zadaci

  1/77

  Re{eni ispitni zada~i po Matematika 1

  Qubica Stefanova

  1

  23.11.2001 god.

  1. Da se re{i neravenkata 22

  3>

  +xx

  .

  Re{enie: 232332222 >+ xxx

  xxx .

  Go re{avame mno`esvoto neravenki:

  >+

  +

  +

  +

  xxxxx

  x

  x

  x

  x

  x

  od kade se dobiva: J2= ( ) ( )3,83,8 =U .Re{enieto na dadenata neravenka e unija od mno`estvata J1 i J2:

  ( )

  =3

  4,33,8J U (slika1).

  -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2slika1

  2. Da se ispita dali ( )2,2,8=ar

  , ( )3,3,6=br

  i ( )3,3,0=cr

  se linearnozavisni vektori i vo potvrden slu~aj da se izrazi vektorot ar kakolinearna kombinacija od drugite dva vektora.

  Re{enie: Za da bidat linearno zavisni dadenite vektori, nivniotme{an proizvod treba da bide ednakov nula.

  Imame: 0

  330

  336

  228

  ),,( ==cba . )3,3,0()3,3,6()2,2,8( +=+= cba od

  kade se dobiva sistemot od tri ravenki so dve nepoznati

  =+

  =+

  =+

  233

  233

  806

  od

  koi samo dve se nezavisni. Re{enieto na ovoj sistem e 2,3

  4== , pa

  imame cba 23

  4+= .

  3. Da se opredeli ravenkata na ramninata {to minuva niz pravata

 • 7/23/2019 M1 Reseni Ispitni Zadaci

  2/77

  Re{eni ispitni zada~i po Matematika 1

  Qubica Stefanova

  2

  =++

  =++

  123

  3532

  zyx

  zyxi e normalna na ramninata 0432 =++ zyx .

  Re{enie: Ravenkata na snopot ramnini {to minuvaat nizdadenata prava e

  0)123(3532 =+++++ zyxzyx , 0)2()25()3()32( =++++++ zyx kade e realen broj. Uslov za normalnost na dadenata i baranataramnina e nivnite direkcioni vektori da bidat normalni, odnosnonivniot skalaren proizvod da bide ednakov nula.

  Normalniot vektor na dadenata ramnina e )1,3,2(1 =n , a na snopot

  ramnini )25,3,32(2 +++=n .Skalarniot proizvod izedna~en so nula ja dava ravenkata:

  05)25()3(3)32(2)( 21 ==++++=nn od kade se dobiva =0, odnosno

  baranata ramnina e 3532 =++ zyx .4. Da se opredeli to~kata Q koja e simetri~na so to~kata ( )3,1,2P voodnos na ramninata 01635 = zyx

  Re{enie: (slika 2)P

  (p) n

  Q

  slika 2Niz to~kataPpostavuvame prava (p) normalna na dadenata ramnina

  (). Kanoni~nite ravenki na taa prava se:3

  3

  5

  1

  1

  2

  =

  = zyx

  , kade (1, -5, -

  3) e direkcioniot vektor na dadenata prava. Parametarskite ravenki napravata (p) se: 33,15,2 +=+=+= tztytx . Baranata to~ka Q }e ja

  dobieme od uslovot |'||'| QPPP = , kadeP e prese~nata to~ka na pravata (p)i ramninata () i se dobiva taka {to parametarskite ravenki na(p)}e sezamenat vo ravenkata na ramninata ():

  016)33(3)15(52 =+++ ttt (1+25+9)t+(2-5-9-16)=0 35 t=28

  5

  4=t ,

  5

  3,3,

  5

  14'P .

  P

 • 7/23/2019 M1 Reseni Ispitni Zadaci

  3/77

  Re{eni ispitni zada~i po Matematika 1

  Qubica Stefanova

  3

  ( )

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  5

  333)315(

  5

  142

  |'|35

  3132

  5

  14|'|

  +++++

  +=

  ==

  ++

  =

  ttt

  QPPP

  od kade se dobiva:

  5

  8,00)85(

  25

  144400165635

  25

  14440016

  5

  123)45(

  5

  4

  5

  1216

  5

  4

  212

  2

  2

  222

  ===+++

  ++=++

  ++++

  =

  ++

  tttttt

  ttt

  pa baranata to~ka e

  5

  39,9,

  5

  2Q .

  5. Da se presmetaat granicite 156

  18

  lim 2

  3

  2

  1 +

  xx

  x

  x i 2

  3 2

  0

  11

  lim x

  x

  x

  +

  Re{enie:

  =

  ++=

  ==

  =

  =+

  +

  2

  1

  3

  16

  )124)(12(lim

  2

  1,

  3

  1

  ,12

  24255

  01526

  0

  0

  156

  18lim

  2

  2

  1

  21

  2/12

  3

  2

  1

  xx

  xxx

  xx

  x

  xx

  xx

  x

  xx

  .6

  3

  1

  2

  1

  12

  12

  4

  14

  3

  1

  3

  1

  124lim

  3

  1

  2

  1

  3

  16

  )124(2

  12

  lim2

  2

  1

  2

  2

  1=

  ++=

  ++=

  ++

  = x

  xx

  xx

  xxx

  xx

  So primena na Lopitalovoto pravilo imame:

  ( )6

  52

  112

  4

  124

  lim512

  24lim

  156

  )18(lim

  0

  0

  156

  18lim

  2

  1

  2

  2

  12

  3

  2

  12

  3

  2

  1=

  =

  =

  +

  =

  +

  xxxx x

  x

  xx

  x

  xx

  x

  =++++

  ++++

  +

  =

  + 11)1(

  11)1(11

  lim0

  011

  lim 3 23 22

  3 23 22

  2

  3 2

  02

  3 2

  0 xx

  xx

  x

  x

  x

  x

  xx

  ( )( ) ( )

  ( ).

  3

  1

  11)1(

  1lim

  11)1(

  11lim

  11)1(

  11lim

  3 23 220

  3 23 222

  2

  03 23 222

  33 2

  0

  =++++

  =

  =++++

  +=

  ++++

  +=

  xx

  xxx

  x

  xxx

  x

  x

  xx

  6. Da se najde ravenkata na tangentata na krivata 152422 =+ yxyx ,paralelna so pravata 1+= xy .

  Re{enie: Koeficientot na pravec na dadenata prava e k=1.Tangentata treba da se povle~e vo onaa to~ka od dadenata kriva vo koja

 • 7/23/2019 M1 Reseni Ispitni Zadaci

  4/77

  Re{eni ispitni zada~i po Matematika 1

  Qubica Stefanova

  4

  prviot izvod e ednakov 1 {to e uslov za paralelnost na pravata itangentata. Krivata e dadena vo impliciten oblik, pa za nejziniot izvod

  imame: 11

  22)1(02422 =

  ===+y

  xyxyyyyyx

  od kade se

  dobiva vrska me|u x i y, odnosno xy = 3 , a zamenuvaj}i go toa voravenkata na krivata, dobivame:

  =+ 15)3(24)3( 22 xxxx 0642 = xx , 1082/1 =x .

  Za 1081 +=x se dobiva: ( ) ( ) 1521084108 22

  =+++ yy -nema realni

  re{enija; za 1082 =x se dobiva ( ) ( ) 1521084108 22

  =+ yy od

  kade proizleguva kvadratnata ravenka 010122722 =+ yy ~ii koreni

  se 26101212/1 =y , postojat dve tangenti so baraniot pravec.Nivnite ravenki se:

  (t1): 1082610121 += xy i (t2): 1082610121 +=+ xy .7. Da se najde najgolemata i najmalata vrednost na funkcijata

  535 23 += xxxy na intervalot [ ]4,1 .Re{enie: stacionarni to~ki:

  3,3

  1;

  6

  81003103 212/1

  2 ==

  ==+= xxxxxy . ]4,1[3

  1 , pa se presmetuva

  samo vrednosta na funkcijata zax=3: ( ) ( ) ( ) 145333533 23 =+=y

  vrednosti na funkcijata na kraevite na intervalot:( ) ( ) ( ) 65131511 23 =+=y , ( ) ( ) ( ) .95434544 23 =+=y Gi dobivme slednite vrednosti za funkcijata: -14, -9, -6, {to zna~i dekaNGV = 6 i se postignuva za 1=x , a NMV=-14 i se postignuva za 3=x

  (slika3)

  slika3 slika4

  8. Da se proveri dali funkcijata 22 xxy = ja zadovoluva ravenkata

  013 =+yy

  Re{enie:22

  2

  2 2

  1

  22

  22)2(

  22

  1

  xx

  x

  xx

  xxx

  xxy

  =

  =

  = ,

  1 2 3 4

  16

  1412

  10

  8

  6

  4

  20

  16

  f x( )

  41 x

  8 6 4 2 0 2 4

  2

  2

  4

  6

  88

  2

  f x( )

  1

  48 x

 • 7/23/2019 M1 Reseni Ispitni Zadaci

  5/77

  Re{eni ispitni zada~i po Matematika 1

  Qubica Stefanova

  5

  ,

  1

  2)2(

  1

  2)2(

  212

  )2(

  22

  22)1(2

  )2(

  )2)(1(2)1(

  32222

  22

  2

  2

  2

  2

  22

  yxxxxxxxx

  xxxx

  xx

  xx

  xxxx

  xx

  xxxxxxy

  ==

  ++

  =

  =

  =

  =

  pa zamenuvaj}i vo dadenata diferencijalna ravenka, se dobiva:

  0113

  3 =+

  y

  y , {to zna~i deka funkcijata 22 xxy = ja zadovoluva DR

  013 =+yy .

  9. Da se ispita tekot i da se nacrta grafikot na funkcijata( )

  ( )2

  2

  2

  1

  +

  +=

  x

  xy .

  Re{enie:

  domen: od 0)2( 2 +x se dobiva 2x , odnosno domenot e),2()2,( + Ux

  preseci so koordinatnite oski:- sox-oska (nuli na funkcijata) se dobivaat ody=0:

  10)1( 2 ==+ xx , )0,1(1 M

  - soy-oska se dobivaat zax=0:4

  1

  2

  1)0(

  2==y , odnosno se

  dobiva to~kata

  0,

  4

  12M . Treba da se zabele`i deka 0y .

  asimptoti:- vertikalnax=-2: +=

  +

  +=

  +

  ++ 2

  2

  22

  2

  2 )2(

  )1(lim

  )2(

  )1(lim

  x

  x

  x

  x

  xx

  - horizontalna: 144

  12lim

  )2(

  )1(lim

  2

  2

  2

  2

  =++

  ++=

  +

  + xx

  xx

  x

  x

  xx, zna~i

  y=1 e horizontalna asimptota- kosa asimptota-nema.

  intervali na monotonost i ekstremi:

  ( ).

  )2(

  )1(2

  )2(

  12)1(2

  )2()1(2)2)(1(2

  )2()1)(2(2)2)(1(2

  )2()1(

  33

  3

  2

  4

  22

  2

  2

  +

  +=

  +

  ++=

  =+ +++=+ ++++=

  ++=

  x

  x

  x

  xxx

  xxxx

  xxxxx

  xxy

  Od 0=y se dobiva x=-1, pa zemaj}i ja vo predvid i prekidnata to~ka nafunkcijata, intervalite na monotonost se ),1(),1,2(),2,( + , aznakot na prviot izvod vo sekoj od niv e daden vo slednata tabela:

  x -2 -1 +y

  + - +

 • 7/23/2019 M1 Reseni Ispitni Zadaci

  6/77

  Re{eni ispitni zada~i po Matematika 1

  Qubica Stefanova

  6

  - :)2,( >

  = 0

  )1(

  )2(2)3(

  3y funkcijata raste;

  - :)1,2( +

  += 0

  2

  20

  3y funkcijata raste i bidej}i zax=-1

  funkcijata e definirana, sleduva deka toa e to~ka na lokalen minimumkoj iznesuva 0.

  intervali na konkavnost i konveksnost i prevojni to~ki:446

  23

  3

  )2(

  24

  )2(

  )1(6)2(2

  )2(

  )2)(1(32)2(2

  )2(

  )1(2

  +

  =

  +

  ++=

  +

  +++=

  +

  +=

  x

  x

  x

  xx

  x

  xxx

  x

  xy .

  Od 0=y se dobiva2

  1=x , pa zemaj}i ja vo predvid i prekidnata to~ka

  na funkcijata, intervalite na konkavnost/konveksnost se

  +

  ,2

  1,

  2

  1,2),2,( , a znakot na vtoriot izvod vo sekoj od niv e

  daden vo slednata tabela:

  x -2 -1/2 +y + + -

  - :)2,( >++

  +

  = 0212

  )3(y grafikot e konkaven;

  - :2

  1,2

  ( ) >++

  +

  = 024

  1y grafikot e konkaven;

  -

  + ,2

  1: ( ) +

  +=y -funkcijata raste;

  :)2;6,0( 0141

  )1( ++

  =

  =

  +

  xxx

  xx

  x

  x

  x

  ).0(0

  8

  )22(

  8lim

  )2)(1(lim

  ),0(0

  8

  )22(1

  8lim

  )2)(1(lim

  0

  3

  0

  3

  2

  >++

  =+

  =

  >

  =

  =

  +

  xx

  x

  xx

  x

  x

  x

  - horizontalna: +++ 23

  lim2

  3

  x

  x

  x,

  + 23lim

  2

  3

  xx

  x

  x-nema

  horizontalna asimptota- kosata asimptota ja barame vo oblikot baxy += , kade {to

  123

  lim)(

  lim23

  3

  =+

  == xxx

  x

  x

  xfa

  xxi

  ( ) 323

  23lim

  23lim))(lim

  2

  2

  2

  3

  =+

  =

  +==

  xx

  xxx

  xx

  xaxxfb

  xxx, {to zna~i deka

  kosa asimptota e pravata 3+= xy . intervali na monotonost i ekstremi:

  22

  22

  22

  322

  2

  3

  )2()1(

  )66(

  )2()1(

  )32()23(3

  23

  +

  =

  +

  =

  += xx

  xxx

  xx

  xxxxx

  xx

  x

  y . Od 0=y ,

  se dobiva 02/1 =x i 332

  326

  2

  243664/3 =

  =

  =x , odnosno

  stacionarnite to~ki )0,0(1M , )4,10;3,1(2 M i )4,10;7,4(3M Monotonosta ja ispituvame vo slednite intervali:

  x - 0 1 1,3 2 4,7 + y + + + +

  y

  0)1( >y , 02

  1>

  y , 01

  4

  1

  2

  1y zax

 • 7/23/2019 M1 Reseni Ispitni Zadaci

  28/77

  Re{eni ispitni zada~i po Matematika 1

  Qubica Stefanova

  28

  3. Da se najde po definicija izvodotna funkcijata 32 += xy .

  Re{enie:

  =

  +=

  =

  x

  xfxxf

  x

  yy

  xx

  )()(limlim

  00

  =

  ++=

  x

  xxx

  x

  33)(lim

  22

  0

  xx

  xx

  x2

  2lim

  0=

  =

  slika 4

  09.09.2004god.

  1. Da se re{i neravenkata 12 >+ xx i dobienoto re{enie da se

  pretstavi na brojnata oska.

  Re{enie:

  +

  =+

  22

  20

  22

  2

  xx

  x

  xx

  x ,

  =

  0

  00

  0

  xx

  x

  xx

  x . Neravenkata ja

  razgleduvame vo intervalite ),0(),0,2(),2,( + .)2,( : 12121)(2 >>+> xxxx , nezavisno od vrednosta

  na x vo toj interval, {to zna~i deka neravenkata ne e zadovolena za

  nieden )2,( x .)0,2( : 2/112121)(2 >>>++>+ xxxxxx , re{enie vo ovoj

  interval e sekoj ( )0,2/1x . Za 2/1=x imame: 12

  1

  2

  3

  2

  12

  2

  1==+ ,

  {to zna~i deka za2

  1=x dadenata neravenka ne e zadovolena.

  ),0( + : 1212 >>+ xx , nezavisno od vrednosta na x vo toj interval,{to zna~i deka neravenkata e zadovolena za sekoj ),0( +x , a bidej}i e

  zadovolena i zax=0, ( 1020 >+ ) zna~i re{enieto na dadenata neravenka

  e:

  + ,

  21x (slika 1).

  -2 -1 0 1 2slika 1

  2.Dadeni se vektorite rqpa ++=rrr

  2 , rqpb ++=rr

  23 i rqpc ++=rr

  , kade {to

  rqp ,,rr

  se nekomplanarni vektori. Da se razlo`i vektorot rqps =rr

  po

  pravcite na vektorite ba, i c .

  4 2 0 2 4

  4

  2

  2

  4

  6

  88

  4

  x x 2+

  44 x

 • 7/23/2019 M1 Reseni Ispitni Zadaci

  29/77

  Re{eni ispitni zada~i po Matematika 1

  Qubica Stefanova

  29

  Re{enie: ba, i c }e gi izrazime preku vektorite rqp ,,rr

  re{avaj}i go

  sistemot

  =++

  =++

  =++

  crqp

  brqp

  arqp

  rr

  rr

  rrr

  23

  2

  . Spored Kramerovoto pravilo imame:

  cacac

  b

  a

  p =

  ==1

  111

  123

  112

  11

  12

  11

  , cbac

  b

  a

  q ++== 21

  11

  13

  12

  , cbac

  b

  a

  r +==1

  11

  23

  12

  carqps 32 ==rr

  3. ME[AN PROIZVOD NA TRI VEKTORI. Da se najde volumenot iedna visina na paralelopipedot konstruiran nad vektorite )1,1,0(=a

  r,

  )1,0,1(=b i )0,1,1(=c .Re{enie: (slika 2)

  c b

  a slika 2

  2

  011

  101

  110

  |)(| === cbaV . Od HbaBHV || == , se dobiva:

  3

  2

  )1(11

  2

  |)1,1,1(|

  2

  101

  110

  2

  || 222=

  ++=

  ==

  =

  kjiba

  VH .

  3. ODNOS ME|U PRAVA I RAMNINA. Da se ispita dali se se~at

  pravite4

  3

  1

  7

  2

  1 =

  =

  zyxi

  1

  2

  2

  1

  3

  6 +=

  +

  = zyx

  . Vo potvrden slu~aj da se

  najde nivnata prese~na to~ka.Re{enie: Uslov dadenite pravi da le`at vo ista ramnina e da bidat

  komlanarni vektorite 21, aa i 21MM , kade )4,1,2(1 =a , )1,2,3(2 =a ,

  )3,7,1(1

  M , )2,1,6(2

  M i )5,8,5(21

  =MM , odnosno me{aniot proizvodna tie vektori da bide nula.

 • 7/23/2019 M1 Reseni Ispitni Zadaci

  30/77

  Re{eni ispitni zada~i po Matematika 1

  Qubica Stefanova

  30

  Imame: 015164096520

  585

  123

  412

  )( =++++=

  =cba , dadenite pravi

  le`at vo ista ramnina. Parametarskite ravenki na dadenite pravi

  soodvetno se:

  +=

  +=

  +=

  34

  7

  12

  tz

  ty

  tx

  i

  =

  =

  +=

  2

  12

  63

  sz

  sy

  sx

  od kade se dobiva sistemot od tri ravenki so dve

  nepoznati:

  =+

  =+

  +=+

  234

  127

  6312

  st

  st

  st

  ~ie re{enie e t=-2,s=-3. Za prese~nata to~ka se

  dobiva S(-3, 5, -5).4. EKSPONENCIJALNA FUNKCIJA (op{t oblik, domen, opseg,intervali na monotonost, ograni~enost, nuli, grafici) . Da se nacrtagrafikot na funkcijata 22 = xy i od grafikot da se odredi domen,opseg, intervali na monotonost i nuli.

  Re{enie: (slika 3) Domen: ),( +x ; opseg: ),2( +y ; monotonoraste vo celiot domen, ima edna realna nula,x=1.

  5. Da se presmeta: a)5

  21lim

  5

  x

  x, b)

  +x

  x

  x

  x 1lim

  2

  3

  .

  Re{enie:

  a) ( )( ) =+

  =+

  +

  =

  21)5(

  21lim

  21

  21

  5

  21lim

  0

  0

  5

  21lim

  22

  555 xx

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  xxx

  ( ) ( ) 41

  215

  1

  21lim

  1

  21)5(

  5lim

  5

  5=

  +=

  +=

  +

  =

  xxx

  x

  x

  x,

  b) 01

  lim1

  )1(lim

  1lim

  22

  23

  2

  3

  =+

  =

  +

  +=

  +

  x

  x

  x

  xxxx

  x

  x

  xxx

  43421

  .

  12

  4

  f x( )

  2

  42 x

  2 1 0 1 2 3 4

  4

  2

  2

  4

  68

  10

  1210

  2

  f x( )

  g x( )

  34 x

  4 3 2 1 0 1 2 32

  2

  4

  6

  8

  10

  slika 3 slika 4

  6. GEOMETRISKO TOLKUVAWE NA IZVODOT. Da se nacrtagrafikot na funkcijata xxy 22 += i da se napi{e ravenkata na

  tangentata na ovaa kriva vo to~katax=2.

 • 7/23/2019 M1 Reseni Ispitni Zadaci

  31/77

  Re{eni ispitni zada~i po Matematika 1

  Qubica Stefanova

  31

  Re{enie: (slika 4) Ravenkata na tangentata e )( 000 xxyyy = , kade

  20 =x , 82222

  0 =+=y , ( ) ( ) 6222222 0020 =+=+=+= xxxy , pa baranataravenka }e bide )2(68 = xy , odnosno 46 = xy (slika 4-----).7. Koristej}i gi tabli~nite izvodi i pravilata za diferencirawe, da se

  presmeta:

  a) ( )xx ln , b)

  +

  xx

  xx

  cossin

  cossin, v) ( )+ 232 2 xx .

  Re{enie: a) ( ) 1ln1

  ln)(lnlnln +=+=+= xxxxxxxxx ,

  b) =+

  ++=

  +

  2)cos(sin

  )cos(sin)cos(sin)cos(sin)cos(sin

  cossin

  cossin

  xx

  xxxxxxxx

  xx

  xx

  .cossin21

  2

  )cos(sin

  cossin2sincoscossin2cossin)cos(sin

  )cos)(sinsin(cos)cos)(sinsin(cos

  2

  2222

  2

  xxxx

  xxxxxxxxxx

  xxxxxxxx

  +=

  +

  ++++=

  =

  +

  ++=

  v) ( )2322

  34)232(

  2322

  1232

  2

  2

  2

  2

  +

  +=+

  +=

  +

  xx

  xxx

  xxxx .

  8. Da se proveri dali funkcijata xx eey += 24 ja zadovoluva ravenkata01213 = yyy .

  Re{enie: xxxx eexexey =+= 24)(2)4( 44 , xx eey += 216 4 ,xx eey = 264 4 pa zamenuvaj}i vo dadenata ravenka imame:

  0)24262()125264( 4 =++ xx ee .9. ISPITUVAWE NA MONOTONOST I EKSTREMI NAFUNKCIJA SO POMO[ NA IZVODI. Da se najdat intervalite na

  monotonost i ekstremite na funkcijata 51223

  23

  += xxx

  y .

  Re{enie: Stacionarnite to~ki se re{enijata na ravenkata 0=y ,odnosno

  4,3,2

  71

  2

  4811

  ,0120122

  2

  3

  3212/1

  22

  ==

  =

  +

  === xxxxxxx

  , paso ogled na toa {to funkcijata e definirana za sekoj realen broj,intervalite na monotonost se ),4(),4,3(),3,( + . Kvadratniot trinom

  122 xx e pozitiven vo intervalite )3,( i ),4( + kade {to izvodote pozitiven, {to zna~i deka vo tie intervali funkcijata monotono raste.

  122 xx

 • 7/23/2019 M1 Reseni Ispitni Zadaci

  32/77

  Re{eni ispitni zada~i po Matematika 1

  Qubica Stefanova

  32

  funkcijata ima minimum koj iznesuva3

  895)4(12

  2

  )4(

  3

  )4( 23

  min =+=y

  (slika 5).

  30

  30

  f x( )

  99 x

  9 7 5 3 1 1 3 5 7 9

  30

  20

  10

  10

  2030

  slika 5

  23.09.2004god.

  1. Vo odnos na parametarot a da se diskutiraat re{enijata na sistemot:

  =++

  =+

  =++

  1

  142

  32

  zyx

  zyx

  zayx

  .

  Re{enie: Determinantata na sistemot e:

  36242441

  111

  412

  21

  =+=

  = aaa

  a

  D . Od 0D , 036 a se

  dobiva deka sistemot ima edno re{enie za2

  1a . Za

  2

  1=a

  determinantata na sistemot e nula, pa toj mo`e da bide neopredelen iliprotivre~en. Ponatamu imame:

  02

  1122223

  111

  411

  22/13

  +++=

  =xD {to zna~i deka za2

  1=a

  dadeniot sistem e protivre~en.

  2. SKALAREN I VEKTORSKI PROIZVOD (definicija i koordinaten

  oblik). Da se presmeta ba i || ba ako: qparrr

  += 2 , qpbrr

  3= i

  4,3 == qprr

  i agolotme|u niv3

  = .

  Re{enie: ba =( qprr

  +2 )( qprr

  3 )=2 ( )pp -6 ( )qp + ( )321

  )( qp

  pq -3 ( )qq =

  =2 )(52

  qppr

  32

  qr

  = 60482

  160181633cos43592 ==

  .

 • 7/23/2019 M1 Reseni Ispitni Zadaci

  33/77

  Re{eni ispitni zada~i po Matematika 1

  Qubica Stefanova

  33

  { {

  .3422

  3437

  3sin||||7|)(7|

  |)(3)()(6)(2||)3()2(|||

  0)(0

  ==

  ==

  =+=+=

  qpqp

  qqpqqpppqpqpba

  qp

  321

  3. ODNOS ME\U DVE RAMNINI (agol me|u dve ramnini; uslov zaparalelnost i normalnost). Da se opredeli ravenkata na ramninata {to

  minuva niz pravata

  =++

  =++

  12

  3532

  zyx

  zyx i e normalna na ramninata

  122 =+ zyx .Re{enie: Ravenkata na snopot ramnini {to minuva niz dadenata prava e:

  03)25()3()2(0)12(3532 =+++++=+++++ zyxzyxzyx .

  Dirkcioniot vektor na snopot ramnini e )25,3,2( +++=n , a na

  dadenata ramnina e )2,2,1(1 =n .

  n 04102620)2,2,1)(25,3,2(0)( 11 =+++=+++= nnn, od kade se dobiva 263 == , pa baranata ramnina e 01 =+ zy ,koja ima specijalna polo`ba, paralelna e sox-oskata.4. MONOTONOST NA FUNKCII. Logaritamska funkcija (domen,

  opseg, nuli, presek soy-oskata, intervali na monotonost, NGV, NMV). Dase nacrta grafikot na funkcijata 2lg2 = xy (domen, opseg, nuli, preseksoy-oskata, intervali na monotonost, NGV, NMV) .

  Re{enie: (slika 1)domen: ),0( +x ; opseg: ),( +y ; nuli: x=4 ( 02224lg2 == ;nema

  presek soy-oskata; monotono raste vo domenot; nama NGV, nema NMV.5. Da se presmeta

  49

  32lim

  27

  x

  x

  xi xxx

  x2454lim 2 +

  .

  Re{enie:

  =+

  =

  +

  +

  +

  =

  )7)(7(

  )3(4lim

  32

  32

  )7)(7(

  32lim

  0

  0

  49

  32lim

  7727 xx

  x

  x

  x

  xx

  x

  x

  x

  xxx

  14

  1

  )7(lim

  1

  )7)(7(

  7lim

  7

  7=

  +=

  +

  =

  xxx

  x

  x

  x,

  ( ) ( ) =++++

  +=+ xxx

  xxx

  xxxxxx xx 2454

  2454

  2454lim2454lim 2

  222

  444 3444 21

  ( )4

  5

  245

  4

  45

  lim2454

  4454lim

  2454

  4454lim

  2

  2

  22

  2

  22

  2

  =

  ++

  +=

  ++

  +=

  ++

  +=

  xxx

  xx

  xxx

  xxx

  xxx

  xxx

  xxx

 • 7/23/2019 M1 Reseni Ispitni Zadaci

  34/77

  Re{eni ispitni zada~i po Matematika 1

  Qubica Stefanova

  34

  4

  6

  f x( )

  2

  82 x

  2 0 2 4 6 8

  6

  4

  2

  2

  4

  4

  2

  f x( )

  1

  44 x

  4 2 0 2 4

  2

  1

  1

  2

  3

  4

  slika 1 slika 2

  6. DEFINICIJA ZA IZVOD. OSNOVNI PRIMERI.

  7. Da se najde

  +2

  ln xe x , ( )xx cos3 ,

  +

  12

  12

  x

  x

  i

  + xx 32 .

  Re{enie:

  xe

  xe xx

  2

  1

  2

  ln+=

  + ,( )

  xxxxxx sincos3cos 323 =

  ,

  2

  1

  22 )12(

  2ln2

  )12(

  )1212(2ln2

  )12(

  )12(2ln2)12(2ln2

  12

  12

  +=

  +

  ++=

  +

  +=

  +

  +

  x

  x

  x

  xxx

  x

  xxxx

  x

  x

  ,

  ( )xx

  xxx

  xxxx

  32

  32)3(

  32

  13

  2

  2

  2

  2

  +

  +=+

  +=

  + .

  8. Za funkcijata1

  3

  2

  2

  +

  +=

  xy da se najde: domen i preseci so koordinatnite

  oski, asimptoti, intervali na monotonost i ekstremi. Koristej}i gi

  dobienite rezultati da se nacrta grafikot.Re{enie: domen: ),( +x ; preseci so koordinatnite oski: nema preseci sox-oskata (nema

  nuli); zax=0 se dobiva prese~nata to~ka soy-oskata (0, 3).

  asimptoti: nema vertikalni asimptoti; od 11

  3lim

  2

  2

  =+

  + x

  x

  xsleduva

  dekay=1 e horizontalna asimptota; nema kosi asimptoti. intervali na monotonost i ekstremi:

  ( ) ( ) ( )22222222

  1

  4

  1

  62

  1

  )3(2)1(2

  +=+

  =+

  ++= x

  x

  x

  xx

  x

  xxxx

  y . Od ( ) 014

  22 =+= x

  x

  y se

  dobiva stacionarnata to~ka (0, 3), a so ogled na toa {to funkcijata nemaprekidni to~ki, intervalite na monotonost se ),0(),0,( + . Vo prviotinterval prviot izvod e pozitiven, funkcijata raste, a vo vtoriot prviotizvod e negativen, funkcijata opa|a. To~kata (0, 3) e to~ka na lokalenmaksimum. (slika 2)

 • 7/23/2019 M1 Reseni Ispitni Zadaci

  35/77

  Re{eni ispitni zada~i po Matematika 1

  Qubica Stefanova

  35

  17.11.2004 god.

  1. Da se re{i neravenkata 11

  1+

  +>

  +

  xxxxx

  xxx, od

  kade se dobiva 01 >< xx , odnosno ),0()1,( + Ux ;

  II. 01

  201

  11

  1

  11+

  =

  ++

  =+nnn

  n

  n

  naa nn za sekoj

  priroden broj {to zna~i deka ovaa niza monotono raste.

  6. Da se presmeta1

  lim2

  0

  x

  xx

  xi

  xxx

  xx

  x 533

  322lim

  23

  3

  +

  +

  Re{enie: =+

  +=

  +

  +

  =

  ))(1(

  )1)((

  1

  ||

  ||1lim

  0

  0

  1lim

  2

  422

  1

  2

  1 xxx

  xxx

  x

  xx

  x

  xx

  x

  xx

  xx

  32

  6

  )(

  )1)(1(lim

  ))(1(

  )1)(1)(1(lim

  2

  2

  12

  2

  1==

  +

  +++=

  +

  +++=

  xx

  xxxx

  xxx

  xxxxx

  xx,

  0 2 4 6 8 10 12 14 16

  4

  2

  2

  44

  4

  log x 2,( )

  log x 2 2,( ) 2

  160 x

  3 1 1 3 5 7

  4

  2

  2

  4

  66

  4

  1 16 x2

  4x+

  1 16 x2

  4x++

  3 0.5x

  5 0.5x+

  73 x

 • 7/23/2019 M1 Reseni Ispitni Zadaci

  37/77

  Re{eni ispitni zada~i po Matematika 1

  Qubica Stefanova

  37

  ( ) 32

  /5/33

  /3/22

  lim533

  322lim

  23

  0

  323

  23

  3

  =+

  +

  =+

  +++ xxx

  xxx

  xxx

  xx

  xx

  4484476

  ( )( ) 32

  /5/33/3/22lim

  533322lim

  533322lim

  23

  323

  23

  3

  23

  3

  =++++=

  ++++=

  ++

  ++ xxxxxx

  xxxxx

  xxxxx

  xxx.

  7. GEOMETRISKO TOLKUVAWE NA IZVODOT. Da se najde ravenkatana tangentata na krivata 152422 =+ yxyx vo edna od prese~nite to~ki soy-oskata.Re{enie: (slika 3) Dadenata kriva e kru`nicata 20)1()2( 22 =+ yx so

  centar vo to~kata (2, 1) i radius 52 . Prese~nite to~ki so y-oskata sedobivaat od kvadratnata ravenka 01522 = yy : (0, -3) i (0, 5). Izvodot

  od ovaa, implicitno zadadena funkcija e1

  2

  =

  y

  xy .

  (0, -3): ( )2

  1

  1

  2

  )3,0(

  )3,0(=

  =

  y

  xy , a ravenkata na tangentata e xy

  2

  13 =+ .

  (0, 5): ( )2

  1

  1

  2

  )5,0(

  )5,0(=

  =y

  xy , a ravenkata na tangentata e xy

  2

  15 = .

  (slika 3).

  8. Da se najde: a) ( )x2cos ; b)dx

  dyy = ako

  =

  =

  tay

  tax

  sin

  cos.

  Re{enie: a) ( ) ( ) ( ) xxxxx 2cos22sinsincos2cos2 === ,b) t

  ta

  tayy ctg

  sin

  cos=

  ==

  &

  &.

  9. Da se najdat intervalite na monotonost i ekstremite na funkcijata( )

  12

  21

  ++

  =x

  xy

  Re{enie:( )( ) ( )

  ( )( )( )

  ( )( )( )

  ( )222222

  22

  22

  1

  112

  1

  112

  1

  2112 1

  +

  +

  +

  ++

  +

  ++==

  +=

  x

  xx

  x

  xxxx

  x

  xxx xy . Od 0=y

  se dobiva 1=x odnosno stacionarnite to~ki (-1, 0) i (1, 2).Funkcijata e definirana za sekoj realen broj i intervalite namonotonost se ( ) ( ) ( )+ ,1,1,1,1, .

  ( ) :1, 03)1(2

  )2( +

  =y -funkcijata raste i (-1, 0) e to~ka na lokalen

  minimum.

  ( ) :,1 + 0)1(32

  )2( + xx

  +

  =+.11

  ,10

  ,11

  1

  xx

  x

  xx

  x

  =.22

  ,20

  ,22

  2

  xx

  x

  xx

  x

  Neravenkata ja razgleduvame vo sekoj od intervalite: )2,1(),1,( i),2( + .

  :)1,( 63121 >>+ xx -vo ovoj interval neravekata nema re{enie

  )2,1( :)2,1(,122121 >=>++ xxxxx ;

  ),2( + :

  8 6 4 2 0 2 4 6 8

  10

  86

  42

  246

  88

  10

  f x( )

  x 1

  88 x

 • 7/23/2019 M1 Reseni Ispitni Zadaci

  53/77

  Re{eni ispitni zada~i po Matematika 1

  Qubica Stefanova

  53

  13121 >>++ xx -neravenkata e zadovolna za sekoj broj od ovojinterval, pa kone~noto re{nie e: ),1( +x

  Na slika 1 daden e grafikot na funkcijata |2|1 += xxy i pravata

  1=y od kade mo`e da se vidi dobienoto re{enie.

  8 6 4 2 0 2 4 6 8

  4

  3

  2

  1

  1

  2

  3

  44

  4

  f x( )

  1

  88 x

  4 3 2 1 0 1 2 3 4

  2

  1

  1

  2

  3

  44

  2

  2x

  1

  1

  44 x slika 1 slika 2

  2. So pomo{ na Kramerovoto pravilo da se re{i linearniot sistem

  ravenki

  =+

  =+

  =+

  azyx

  azyx

  zyx

  43

  332

  143

  .

  Re{enie:

  22

  413

  132

  431

  =

  =D ,

  a

  a

  aDx 3311

  41

  133

  431

  =

  = ,2

  3122

  3311 aax == ;

  a

  a

  aDy 5511

  43

  132

  411

  +=

  = ,2

  51

  22

  5511 aay

  +=

  += ;

  a

  a

  aDz 3311

  13

  332

  131

  +=

  = ,2

  31

  22

  3311 aay

  +=

  += .

  3. VEKTORSKI PROIZVOD (definicija, barem tri svojstva ikoordinaten oblik).Nad vektorite nmABa 2+== i nmADb 3== kade

  {to 2||,4|| == nm i agolot me|u niv3

  = , konstruiran e paralelogram

  ABCD. Da se presmeta: a) Plo{tinata na paralelogramot, b) visinataspu{tena od temetoD kon stranataAB.

  Re{enie: a) || baP = , )(8)3()2()( nmnmnmba =+= ,

  3323

  sin248)(8 =

  == nmP .

 • 7/23/2019 M1 Reseni Ispitni Zadaci

  54/77

  Re{eni ispitni zada~i po Matematika 1

  Qubica Stefanova

  54

  b) 834

  332

  48

  332

  163

  cos3216

  332

  )2(

  332

  || 2===

  +

  +

  =+

  ==nma

  Ph .

  4. OP[T OBLIK NA RAVENKA NA RAMNINA (da se navedat baremdva posebni slu~ai). Da se napi{e ravenkata na ramninata koja minuvaniz to~kata M(2, 3, -1) i nizz-oskata.Re{enie: 0)1()3()2( =+++ zCyBxA 032

  0

  =+++ 43421 CBACzByAx i C=0,

  od kade se dobiva BA 32 = , odnosno BA2

  3= , pa baranata ramnina e

  02302

  3==+ yxyx .

  5. EKSPONENCIJALNA FUNKCIJA (op{t oblik, domen, opseg,

  ograni~enost, monotonost, nuli, grafici). Da se nacrta grafikot nafunkcijata 12 = xy . Dali ovaa funkcija ima nuli?

  Re{enie: (slika 2) Od 02212 == xx se dobiva deka dadenatafunkcija ima edna realna nula,x=0.

  6. Da se presmeta:5

  21lim

  5

  x

  xi

  +x

  x

  x

  x 1lim

  2

  3

  .

  Re{enie: =+

  +

  =

  21

  21

  5

  21lim

  0

  0

  5

  21lim

  55 x

  x

  x

  x

  x

  x

  xx

  ( ) 41

  215

  1

  21)5(

  5

  lim5 =+=+

  = xx

  x

  x .

  01

  lim1

  lim1

  lim22

  33

  2

  3

  =+

  =+

  =

  + xx

  x

  xxxx

  x

  x

  xxx.

  7. Da se najde: ( )+ xx tg2 , ( )xx ln2 ,

  +1

  23

  3

  x

  xi )(sin xe

  Re{enie: ( )xx

  xx2cos

  2

  2

  1tg2 +=

  + , ( ) )1ln2(1ln2ln 22 +=+= xx

  xxxxxx ,

  23

  2

  23

  3232

  3

  3

  )1(

  6

  )1(

  23)1(6

  1

  2

  +=

  ++=

  + xx

  x

  xxxx

  x

  x , xxxxx eeeee coscos)(sin == .

  8. GEOMETRISKO TOLKUVAWE NA IZVODOT. Da se napi{eravenkata na tangentata i na normalata na krivata 12 23 += xxy voto~kata ),1( 0y .

  Re{enie: (slika 3) Dopirnata to~ka e (1, 2), a koeficientot na pravec

  na tangentata e ( ) ( ) 74312 121230 =+=

  += == xx xxxxy .- ravenka na tangenta: 57)1(72 == xyxy ;

  ravenka na normala: 157)1(712 =+= xyxy .

 • 7/23/2019 M1 Reseni Ispitni Zadaci

  55/77

  Re{eni ispitni zada~i po Matematika 1

  Qubica Stefanova

  55

  3 2 1 0 1 2

  8

  6

  4

  2

  2

  4

  6

  88

  8

  f x( )

  7x 5

  x

  7

  15

  7+

  23 x

  4 3 2 1 0 1 2 3 4

  10

  86

  42

  2

  46

  88

  10

  f x( )

  x 1

  44 x slika 3 slika 4

  9. Za funkcijata1

  2

  +=

  x

  xy da se najde: domen, asimptoti, intervali na

  monotonost, ekstremi i intervali na konkavnost i konveksnost.Re{enie:

  domen: 101 + xx , ili ),1()1,( + Ux ; preseci so koordinatnite oski:

  - so y-oskata, za x=0, se dobiva y=0 i za y=0 se dobova x=0, odnosnokrivata minuva niz koordinatniot po~etok )0,0(O ;

  asimptoti:- vertikalna, 1=x . Odnesuvaweto na funkcijata okolu verikalnataasimptota e dadeno so slednite ednostrani granici:

  ).0(0

  1

  11

  1lim

  1lim

  );0(

  0

  1

  11

  1lim

  1

  lim

  0

  2

  1

  0

  2

  1

  >++

  =+

  =+

  >

  =

  +

  =

  +

  +

  x

  xx

  x

  x

  x

  - horizontalna: +++ 1

  lim2

  x

  x

  x,

  + 1lim

  2x

  x-nema horizontalna

  asimptota;- kosata asimptota ja barame vo oblikot baxy += , kade {to

  11

  limlim)(

  lim2

  2

  =+

  =+

  == x

  x

  xx

  x

  x

  xfa

  xxxi

  ( ) 11

  lim1

  lim1

  lim))(lim222

  =+

  =+

  =

  +==

  xx

  xxxxx

  xxaxxfb

  xxxx.

  Kosa asimptota e pravata 1= xy . intervali na monotonost i ekstremi:

  2

  2

  2

  22

  )1(

  2

  )1(

  )1(2

  1 +

  +=

  +

  +=

  +=

  x

  xx

  x

  xxx

  x

  xy . Od 0=y , se dobiva 01 =x i 22 =x ,

  odnosno stacionarnite to~ki )0,0(1M i )4,2(2 M .

  Monotonosta ja ispituvame vo slednite intervali:

 • 7/23/2019 M1 Reseni Ispitni Zadaci

  56/77

  Re{eni ispitni zada~i po Matematika 1

  Qubica Stefanova

  56

  x - -2 - 1 0 + y + +

  y

  09

  )3( >+

  =y , 043

  2

  3

  =

  +

  =

 • 7/23/2019 M1 Reseni Ispitni Zadaci

  59/77

  Re{eni ispitni zada~i po Matematika 1

  Qubica Stefanova

  59

  3. Nad vektorite nmABa 32 == i nmADb 2+== kade {to 2|||| == nm i

  agolot me|u niv3

  = , konstruiran e paralelogram ABCD. Da se

  presmeta:

  a) Plo{tinata na paralelogramot; b) visinata spu{tena od temetoD konstranataAB.

  Re{enie: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) =+=+==321321

  00

  672232 nnnmmmnmnmADABP

  ( ) 3142

  328sin||||77 ==== nmnm .

  .2128

  314

  2452

  314

  2

  14852

  314

  36

  3

  cos221216

  314

  9)(124)32(|| 222

  ==

  =

  =

  =

  +

  =+

  =

  ==

  nnmm

  P

  nm

  P

  AB

  PhD

  4. ODNOS ME\U PRAVA I RAMNINA (agol me|u prava i ramnina;uslov za paralelnost i normalnost). Da se opredeli ravenkata na

  ramninata {to minuva niz pravata

  =++

  =++

  12

  3532

  zyx

  zyx i e paralelna so z-

  oskata.Re{enie: Ravenkata na snopot ramnini {to minuva niz dadenata prava e

  0)3()25()3()2(0)12(3532 =++++++=+++++ zyxzyxzyx .Baranata ramnina }e bide paralelna soz-oskata ako koeficientot predze ednakov so nula, odnosno ako e ispolnet uslovot 025 =+ od kade sedobiva 2/5= , a baranata ramnina e 01 =+ yx .5. KVADRATNA FUNKCIJA (op{t oblik, domen, opseg, ograni~enost,monotonost, nuli, grafici). Da se skicira grafikot na funkcijata

  23)( += xxxxf i od grafikot da se komentira: domen, intervali na

  monotonost, ograni~enost, NMV, NGV, ekstremi i nuli.

  Re{enie: (slika 1)

  slika 1 slika 2

  6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4

  7

  6

  5

  4

  3

  2

  1

  1

  2

  33

  7

  3x x x 2+

  x2

  5x+

  x2

  x+

  46 x

  6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6

  6

  4

  2

  2

  4

  6

  8

  1010

  6

  x2

  3+( )x 1

  x 1+

  66 x

 • 7/23/2019 M1 Reseni Ispitni Zadaci

  60/77

  Re{eni ispitni zada~i po Matematika 1

  Qubica Stefanova

  60

  Funkcijata e definirana za sekoj realen broj, raste za

  2

  1,

  2

  5x , opa|a

  za

  +

  ,2

  1

  2

  5, Ux , ne e ograni~ena, nema NMV, nema NGV, ima tri

  realni nuli: -5, 0 i 1.6. Da se presmeta:

  233 3

  62lim

  x

  x

  i

  +

  xx

  x1lim 2

  Re{enie:9

  2

  lim

  12

  )3(

  )3(2lim

  0

  0

  3

  62lim

  2

  3

  23233==

  =

  xxx

  x

  xx

  x

  x

  xx.

  01

  1

  1lim

  1

  11lim

  2

  22

  2

  22 =

  =

  ++

  +=

  ++

  ++

  +

  + xx

  xx

  xx

  xxxx

  xx 43421, =

  +

  + 43421

  xxx

  1lim 2 .

  7. Da se najde: ( ) xx ctg23 , ( )xx sin2 ,

  + 3

  3

  2

  2

  x

  xi )( 3

  2xxe

  Re{enie: ( )x

  xxx2

  3/23

  sin

  2

  3

  1ctg2 +=

  , ( ) xxxxxx cossin2sin 22 += ,

  ( )( ) ( )2222

  22

  2

  2

  3

  18

  3

  2336

  3

  3

  +=

  +

  +=

  + x

  x

  x

  xxxx

  x

  x,

  ( ) ( ) xxxxxx exxxee 3233 222 323)( == .8. Da se napi{e ravenkata na tangentata i na normalata na krivata

  12 23 += xxy vo to~kata ),1( 0y .

  Re{enie: Za 10 =x se dobiva 20 =y . 74312 121230 00 =+=+= == xx xxxxy .Ravenkata na tangentata e ( )172 = xy odnosno 57 = xy .

  Ravenkata na normalata e ( )17

  12 = xy , odnosno 157 =+ yx .

  9. PRIMENA NA PRV IZVOD ZA ISPITUVAWE NAMONOTONOST I EKSTREMI NA FUNKCII. Za funkcijata

  1

  32

  +=

  x

  xy da se najde: domen, asimptoti, intervali na monotonost i

  ekstremi.

  Re{enie: domen: od 01 x se dobiva 1x , odnosno dadenata funkcija edefinirana za ),1()1,( + Ux ;

  preseci so koordinatnite oski:sox- oskata: ody=0 se dobivax2+3=0, nema preseci sox-oskata; so y- oskata:od x=0 se dobivay=-3, prese~na to~ka soy-oskata e (0, -3).

  asimptoti:- vertikalna e pravata x=1;

  - horizontalna: =+

  1

  3lim

  2

  x

  x

  x-nema horizontalna asimptota;

 • 7/23/2019 M1 Reseni Ispitni Zadaci

  61/77

  Re{eni ispitni zada~i po Matematika 1

  Qubica Stefanova

  61

  - kosa: baxy += , 13

  lim2

  2

  =+

  = x

  xa

  x, 1

  1

  3lim

  1

  3lim

  2

  =

  ++

  =

  +

  = x

  xx

  x

  xb

  xx, kosa

  asimptota e pravata 1+= xy ; intervali na monotonost i ekstremi:

  3,1320)1(

  32

  )1(

  )3()1(2

  1

  321

  2

  2

  2

  2

  22

  ===

  =

  +

  =

  +

  = xxxxx

  xx

  x

  xxx

  x

  xy

  Intervalite na monotonost se:x - -1 1 3 +y + - - +y

  Funkcijata ima lokalen maksimum vo to~kata x=-1 i iznesuva -2 ilokalen minimum vo to~katax=3 i iznesuva 6 (slika 2).

  02.11.2004god. (prv test)Igrupa

  1. Vo odnos na parametarot da se diskutiraat re{enijata nasistemot:

  ( )

  =++

  =+++

  =++

  zyx

  zyx

  zyx

  32

  253

  32

  .

  Re{enie: Determinatata na sistemot e :

  9892041656

  321

  513

  1222 =+++=+

  =D . Od D=0

  se dobiva: 9,1;542

  36648212/1 ===

  += .

  za 1 i 9 , sistemot ima edno re{enie i e opredelen; za 1= se dobiva sistemot

  =++

  =++

  =+

  132

  243

  32

  zyx

  zyx

  zyx

  od kade imame:

  0

  321

  412

  113

  =

  =xD , 0

  311

  423

  132

  =

  =yD , 0

  121

  213

  312

  =

  =zD i

  bidej}i postojat subdeterminanti od vtor red razli~ni od nula, na pr.,

  0532

  4111 ==A , zna~i deka za 1= sistemot e neopredelen (ima

  beskone~no mnogu re{enija), re{enija se site to~ki od pravata

  opredelena so dadenite ravenki;

 • 7/23/2019 M1 Reseni Ispitni Zadaci

  62/77

  Re{eni ispitni zada~i po Matematika 1

  Qubica Stefanova

  62

  za 9= se dobiva sistemot

  =++

  =++

  =++

  932

  2143

  392

  zyx

  zyx

  zyx

  od kade imame:

  0

  329

  1412

  193

  =xD , {to zna~i deka za 9= sistemot e protivre~en.

  2. Dadeni se vektorite nma 22 +=r i nmb += 5 , 1=m , 3=n i ba . Dase najde agolot me|u vektorite m i n , kako i plo{tinata naparalelogramot {to tie go obrazuvaat.

  Re{enie: Od normalnosta na dadenite vektori go imame uslovot:

  ) 0=ba , odnsono ) ) ) =+=++ 0||28||100522 22 nnmmnmnm

  3

  1

  cos8cos24092cos318110 ===+ ; 3

  1

  arccos= .Za plo{tinata na paralelogramot konstruiran nad vektorite m i n ,

  se dobiva: 223

  83

  9

  113cos13sin|||||| 2 ====== nmnmP .

  3. To~kite ( )3,2,1A , ( )4,2,2B , ( )5,4,3C i ( )2,2,2S se temiwa na tetraedar.Da se presmeta volumenot na tetraedarot i dol`inata na visinataspu{tena od temeto S.

  Re{enie: (slika 1)S

  H

  C

  A Bslika 1

  Volumenot na tetraedarot zadaden so koordinatite na svoite temiwa

  e:( )ASACABV

  6

  1= , kade )1,0,1(=AB , )2,2,2(=AC i )1,0,1( =AS .

  Ponatamu imame: ( ) 4101

  111

  101

  2

  101

  222

  101

  =

  =

  =ASACAB i3

  2

  6

  4==V , a

  baranata visina e:

 • 7/23/2019 M1 Reseni Ispitni Zadaci

  63/77

  Re{eni ispitni zada~i po Matematika 1

  Qubica Stefanova

  63

  2

  2

  22

  4

  |)2,0,2(|

  4

  222

  1012

  1

  2

  ||

  3==

  ==

  =

  kjiACAB

  VH .

  4. Da se proveri dali se se~at pravite2

  2

  2

  1

  2:)(

  =

  =

  zyxp i

  2

  3

  21

  2:)(

  =

  =

  zyxq . Vo potvrden slu~aj da se najde nivnata prese~na

  to~ka i ramninata vo koja tie le`at.Re{enie: Potreben i dovolen uslov za dadenie pravi da se se~at e

  me{aniot proizvod me|u direkcionite vektori ne dvete pravi i edenvektor ~ij po~etok e na ednata, a krajot na drugata prava, e ednakov

  nula. )2,2,2(1 =a , )2,2,1(2 =a ; )()3,0,2(),()2,1,0( 21 qApA i

  )1,1,2(21 =AA .

  ( ) 0112

  221

  111

  2

  112

  221

  222

  2121 =

  =

  =AAaa , pravite se se~at.

  Parametarskite ravenki na sekoja od dadenite pravi se:

  +=

  +=

  =

  22

  12

  2

  :)(

  tz

  ty

  tx

  p ;

  +=

  =

  +=

  32

  2

  2

  :)(

  sz

  sy

  sx

  q od kade se dobiva sledniot sistem

  od tri ravenki so dve nepoznati:

  +=+

  =+

  +=

  3222

  212

  22

  st

  st

  st

  od koi dve se

  nezavisni, pa zemaj}i giprvite dve se dobiva:

  =+

  +=

  st

  st

  212

  22~ie re{enie

  e:2

  1,1 == ts , pa zamenuvaj}i vo (p) ili (q) se dobiva prese~nata to~ka

  )1,2,1(S . Ravenkata na ramninata vo koja le`at pravite (p) i (q) sedoviva od uslovot za komplanarnost na tri vektori od koi dvata se

  direkcionite vektori na dadenite pravi, a tretiot proizvolen vektor odramninata ~ij po~etok mo`e da bide to~ka od nekoja od dadenite pravi, akrajot e proizvolna to~ka (x,y,z) od ramninata, pa imame:

  030)2(6)1(600

  21

  221

  222

  : ===

  zyzyx

  zyx

  {to

  pretstavuva ramnina paralelna sox-oskata.5. Da se opedeli ravenkata na ramninata {to minuva niz pravata

  =++

  =++

  0123

  0132:

  zyx

  zyxp i e normalna na ramninata 02 =++ zyx . Dali

  dobienata ramnina ima nekoja specijalna polo`ba?

 • 7/23/2019 M1 Reseni Ispitni Zadaci

  64/77

  Re{eni ispitni zada~i po Matematika 1

  Qubica Stefanova

  64

  Re{enie: Ravenkata na snopot ramnini {to minuvaat niz dadenataprava e:

  01)3()22()31(,0)123(132 =+++++=+++++ zyxzyxzyx ;

  direkcioniot vektor na snopot ramnini e )3,22,31( +++=n , a na

  dadenata ramnina e )1,1,1(1 =n . Od uslovot za normalnost imame:0)( 1 =nn , odnosno 0)1,1,1()3,22,31( =+++ od kade se dobiva

  ravenkata:166032231 ===+++++ , a baranata ramnina ex-z=0,

  ramninata minuva niz y-oskata.....................................................................................................................................1. SKALAREN PROIZVOD (definicija i barem tri svojstva). Da se

  najde proekcijata na vektorot )3,2,3( =a vrz vektorot )3,2,1( =b .Re{enie na zada~ata:

  148

  941943

  |)3,2,1(|)3,2,1)(3,2,3(

  ||)(. =

  +++= == b

  baaprb .

  2. OP[T I SEGMENTEN OBLIK NA RAVENKA NA RAMNINA;nekoi specijalni ramnini. Da se napi{e ravenkata na ramninata {tominuva niz to~kata (-1, 1 2) i otsekuva ednakvi otse~ki na koordinatniteoski.

  Re{enie na zada~ata: Ravenkata na ramninata {to otsekuva nakoordinatnite oski otse~ki so dol`ina a e: azyx =++ , a zamenuvaj}i givo nea koordinatite na dadenata to~ka, se dobiva: -1+1+2=a, pa baranataramnina e 2=++ zyx .

  3. ODNOS ME\U PRAVA I RAMNINA.II grupa

  1. Vo odnos na parametarot da se diskutiraat re{enijata nasistemot:

  ( )

  =++

  =++

  =+++

  13

  53

  12

  zyx

  zyx

  zyx

  .

  Re{enie: Determinatata na sistemot e :

  145

  31

  513

  112

  2 +=

  +

  =D . OdD=0 se dobiva:

  5

  32

  10

  201642/1

  =

  += ,

  5

  1,1 21 == .

  za 1 i5

  1 , sistemot ima edno re{enie i e opredelen;

  za 1= se dobiva sistemot

  =+

  =++

  =++

  13

  153

  1

  zyx

  zyx

  zyx

  od kade imame:

 • 7/23/2019 M1 Reseni Ispitni Zadaci

  65/77

  Re{eni ispitni zada~i po Matematika 1

  Qubica Stefanova

  65

  0

  311

  511

  111

  =

  =xD , 0

  311

  513

  111

  =

  =yD , 0

  111

  113

  111

  =

  =zD i

  bidej}i postojat subdeterminanti od vtor red razli~ni od nula, na pr.,

  0831

  5111 =

  =A , zna~i deka za 1= sistemot e neopredelen (ima

  beskone~no mnogu re{enija), re{enija se site to~ki od pravataopredelena so dadenite ravenki;

  za5

  1= se dobiva sistemot

  =++

  =++

  =++

  135/1

  5/153

  15/11

  zyx

  zyx

  zyx

  od kade imame:

  0

  35/11

  515/1

  111

  =x

  D , {to zna~i deka za 5/1= sistemot e

  protivre~en.

  2. Dadeno e bap 3+=r , baq 74 += , 2=a , 1=b i qp . Da se najdeagolot me|u vektorite a i b , kako i plo{tinata na paralelogramot {totie go obrazuvaat.Re{enie: Od normalnosta na dadenite vektori go imame uslovot:

  ) 0=qp , odnsono ) ) ) =+=++ 0||215||40743 22 bbambaba

  2

  1cos5cos10021cos12544 ===+

  i 3

  =

  .Za plo{tinata na paralelogramot konstruiran nad vektorite a i b , se

  dobiva: 32

  32

  3sin2sin|||||| ==

  === babaP .

  3. Vektorite ( )1,1,1=ar , ( )2,1,2=br i kr obrazuvaat paralelopiped. Da sepresmeta negoviot volumen i dol`inata na visinata spu{tena konstranata obrazuvana od vektorite a

  ri b

  r.

  Re{enie: Volumenot na paralelopipedot zadaden so nekomplanarnite

  vektori ( )1,1,1=ar

  , ( )2,1,2=br

  i )1,0,0(=kr

  e: ( )kbaV= . Ponatamu imame:

  ( ) 1100

  212

  111

  === kbaV ,2

  1

  |)1,0,1(|

  1

  212

  111

  1

  ||=

  ==

  =

  kjiba

  VH

  4. Dadeni se pravite0

  2

  1

  11:)(

  =

  =

  zyx

  p i1

  3

  3

  2

  2

  5:)(

  =

  =

  zyxq .

  Da se opredeli parametarot taka {to dadenite pravi se se~at, a potoa

  da se opredeli prese~nata to~ka.

 • 7/23/2019 M1 Reseni Ispitni Zadaci

  66/77

  Re{eni ispitni zada~i po Matematika 1

  Qubica Stefanova

  66

  Re{enie: Potreben i dovolen uslov za dadenie pravi da se se~at eme{aniot proizvod me|u direkcionite vektori ne dvete pravi i edenvektor ~ij po~etok e na ednata, a krajot na drugata prava, e ednakov nula.Ovde imame:

  )0,1,(1 =a , )1,3,2(2 =a ; )()3,2,5(),()2,1,1( 21 qApA i )1,1,4(21 =AA .

  ( ) 10220114

  132

  01

  2121 ==+=

  =AAaa .

  Parametarskite ravenki na sekoja od dadenite pravi se:

  =

  +=

  =

  2

  1

  1

  :)(

  z

  ty

  tx

  p ,

  +=

  +=

  +=

  sz

  sy

  sx

  q

  3

  32

  25

  :)( od kade se dobiva sledniot sistem od

  tri ravenki so dve nepoznati:

  +=+=+

  +=

  s

  st

  st

  32

  321

  251

  od koi dve se nezavisni, pa

  zemaj}i gi poslednite dve se dobiva:

  =

  +=

  1

  13

  s

  st~ie re{enie e:

  2,1 == ts . Zamenuvaj}i vo (p) ili (q) se dobiva prese~nata to~ka)2,1,3( S .

  5. Da se opedeli ravenkata na ramninata {to minuva niz pravata

  =+++

  =++

  022

  0122:

  zyx

  zyxp i e paralelna na pravata

  1

  3

  2

  1

  1

  2

  =

  +=

  zyx. Dali

  dobienata ramnina ima nekoja specijalna polo`ba?Re{enie: Ravenkata na snopot ramnini {to minuvaat niz dadenata

  prava e:021)2()21()2(0)22(122 =++++++=++++++ zyxzyxzyx .

  Direkcioniot vektor na snopot ramnini e )2,21,2( +++=n , a na

  dadenata prava )1,2,1( =a . Od uslovot za paralelnost na prava i ramnina

  imame: 0)( =an , odnosno 0)1,2,1()2,21,2( =+++ od kade se dobiva

  ravenkata:

  2

  1,2402422 ===+++ , a baranata ramnina e

  0433 =+ zx , {to pretstavuva ramnina paralelna so y-oskata.....................................................................................................................................

  1.VEKTORSKI PROIZVOD (definicija i barem tri svojstva). Da

  se najde |)2()(| baba + , ako 2|||| == ba i agolot me|u a i b e 6/ .Re{enie na zada~ata:

  {( ){

  66

  sin223|)(3||)(3)(2||)2()(|

  00

  ===+=+

  babbbaaababa

  2. ODNOS ME\U DVE RAMNINI I ME\U TRI RAMNINI.3.OP[T OBLIK NA RAVENKA NA PRAVA. Da se napi{at

 • 7/23/2019 M1 Reseni Ispitni Zadaci

  67/77

  Re{eni ispitni zada~i po Matematika 1

  Qubica Stefanova

  67

  kanoni~nite i parametarskite ravenki na pravata:

  =+

  =++

  0532

  032

  zyx

  zyx

  Re{enie na zada~ata: Direkcioniot vektor a na dadenata prava ekolinearen so vektorskiot proizvod na direkcionite vektori na

  neparalelnite ramnini vo ~ij presek se nao|a pravata:

  )5,7,1(

  321

  11221 =

  ==

  kji

  nna , a edna to~ka od pravata }e najdeme

  re{avaj}i go dadeniot sistem od dve ravenki so tri nepoznati i zadavaj}iedna koordinata proizvolno, na primerx=1, po {to go dobivame sistemot:

  =

  =+

  432

  5

  zy

  zy~ie re{enie e y=11, z=6, pa baranata to~ka e (1, 11, 6), a

  kanoni~nite i parametarski ravenki na dadenata prava soodvetno se:

  5

  6

  7

  11

  1

  1 ==zyx

  , { tztytx 56,711,1 +=+=+= .

  9.12.2004god. (vtor test)I grupa1. Da se re{i neravenkata 1142 > xx .

  Re{enie:

  ++3

  4,

  3

  4431142 xxxxx , pa re{enieto vo ovoj

  intervale ( )

  =

  2,

  3

  4

  3

  4,2,1 Ix .

  III. x ),2( + ( ) ),2(,441142 ++>>+ xxxx {to zna~i deka vo

  intervalot re{enieto e ( )+ ,4x .

  Kone~noto re{enie e: x )1,(

  2,

  3

  4 ( )+,4 .

  0 1 2 4slika 1

 • 7/23/2019 M1 Reseni Ispitni Zadaci

  68/77

  Re{eni ispitni zada~i po Matematika 1

  Qubica Stefanova

  68

  2. Da se skicira grafikot na funkciite 123)( += xxf ixxxg = |3|)( .

  Re{enie: a) (slika 2), b) (slika 3)

 • 7/23/2019 M1 Reseni Ispitni Zadaci

  69/77

  Re{eni ispitni zada~i po Matematika 1

  Qubica Stefanova

  69

  Site ~lenovi na nizata se pozitivni, a najgolema vrednost ima prviot

  ~len, {to zna~i deka dadenata niza e ograni~ena, odnosno9

  10 < na ,

  zna~i nizata e konvergentna, a za nejzinata granica imame:

  0

  1

  )12(

  1

  lim 2 ==+ nn .5. Da se presmetaat slednite limesi:

  a)x

  xx

  x

  + 3

  2

  1

  12lim , b)

  +

  xxx

  x2474lim 2 , v)

  2

  5

  5lim

  2

  2x

  x x

  x

  +

  .

  a) 02

  0

  )1(

  1lim

  )1)(1(

  )1(lim

  12lim

  1

  2

  13

  2

  1==

  +

  =+

  =

  + xx

  x

  xxx

  x

  xx

  xx

  xxx

  b) ( ) =++

  +=

  ++

  +++

  xxx

  xxx

  xxx

  xxxxxx

  xx

  2474

  4474lim

  2474

  24742474lim

  2

  22

  2

  22

  444 3444 21

  =

  {

  4

  7

  247

  4

  47

  lim

  2474

  47lim

  0

  2

  0

  2

  =

  ++

  +

  =++

  +

  321 xxx

  xx

  xxx

  x

  xx

  v) =

  ++=

  +

  22

  15

  51lim

  5

  5lim

  2

  2

  1

  2

  2x

  x

  x

  x x

  x

  x

  x

  43421

  =

  +

  52

  210

  lim

  10

  5

  2

  2

  5

  101lim

  x

  x

  xx

  x x

  ( ) 1052

  210lim

  eex

  xx

  ==

  .

  1. LOGARITAMSKA FUNKCIJA. Op{t oblik, domen opseg,grafici, nuli, monotonost.

  2. TRIGONOMETRISKITE FUNKCII sinx i ctgx (domen, opseg,nuli, ekstremi, grafici, monotonost).

  9.12.2004god. (vtor test)II grupa1. Da se re{i neravenkata 2263 >+ xx .

  Re{enie:

 • 7/23/2019 M1 Reseni Ispitni Zadaci

  70/77

  Re{eni ispitni zada~i po Matematika 1

  Qubica Stefanova

  70

  I. x )2,( )2,()3,(3622263 >+++ xxxxx {to zna~i deka

  dadenataneravenka e zadovolena za sekoe x )2,( .II. x )2,2(

  >+

  21,

  21242263 xxxxx , pa re{enieto vo ovoj

  intervale ( )

  =

  2

  1,2

  2

  1,2,2 Ix .

  III. x ),2( + ( ) ),2(,51022263 ++>> xxxx {to zna~i deka vo

  intervalot re{enieto e ( )+ ,5x .

  Kone~noto re{enie e: x

  2

  1, ( )+,5 (slika 1).

  -2 0 1/2 5slika 1

  2. Da se skicira grafikot na funkciite ( ) )1(lg3 2 += xxf i|32|2)( = xxxg .

  slika 2 slika 3

  a) (slika 2) b)

 • 7/23/2019 M1 Reseni Ispitni Zadaci

  71/77

  Re{eni ispitni zada~i po Matematika 1

  Qubica Stefanova

  71

  Domen : ),( +x ; monotono raste za

  +

  ,6

  5

  6

  1, Ux , monotono

  opa|a za

  6

  5,

  6

  1x ; ne e ograni~ena, odnosno nema NGV i NMV; lokalen

  minimum za65=x i

  1213

  min =y , lokalen maksimum za61=x i

  1213

  max =y ;

  mno`estvoto nuli e

  =3

  5,

  3

  1,00M .

  slika 84. Da se proveri dali e konvergentna (monotona i ograni~ena) nizata

  so op{t ~len2)2(

  1

  +=

  nan . Vo potvrden slu~aj da se opredeli granicata

  na nizata.Re{enie: monotonost:

  0)2()3(

  52

  )2()3(

  9644

  )2(

  1

  )3(

  1

  2222

  22

  221=y , funkcijata raste; )3,1( : 0

  6)2( +

  =y , funkcijata raste; )2,1( : 0)5,1(

 • 7/23/2019 M1 Reseni Ispitni Zadaci

  77/77

  Re{eni ispitni zada~i po Matematika 1

  3,1,2

  42

  2

  1242212/1 ==

  =

  += xxx .Monotonosta e dadena vo tabela 3:

  x - -1 3 +

  y+ - +

  y

  0182424)2( >+=y -funkcijata raste; 018)0( =y -funcijata raste. To~kata )17,1(1 M e to~ka na

  lokalen maksimum, a to~kata )47,3(2 M e to~ka na lokalen minimum.