Reseni Ispitni Zadaci 24

Embed Size (px)

DESCRIPTION

mehanika telucine

Text of Reseni Ispitni Zadaci 24

 • MEHANIKA TEKUCINA/HIDROMEHANIKA

  1)Odreditenajvecudozvoljenuakceleracijuaxkojomkolicamoguubrzavati,a danedodedoprelijevanjavode preko ruba kolica. Nacrtatihorizontalniivertikalnidijagramhidrostatskogtlaka za slucajrelativnogmirovanjapritoj akceleraciji.irinakolicaje Im.

  (20bodova)

  2)OdreditevisinuH2zasistemkaonaslicitakodaprotokkrozcijevI budedvaputavecinegokroz cijev 2. Lokalni gubitakna racvi jefunkcijabrzineu cijevi3. Linijskegubitkeuvertikalnimdijelovimacijevi i gubitke ukoljenimazanemariti.Promjer i koeficijenttrenja su isti za sve cijevi. Nacrtatipiezometarskui energetskuliniju za cijevnisustav.

  (25bodova)

  Zadanoje: H1=23m;L1=L2=23Om; L3=400m;D=120mm;2=0.023;c;UL=0.5;c;RAc=0.9

  3) OdreditikolikimomentM sepostierotacijomcijeviT-oblikanasliciuodnosunavertikalnuos"O" prilikomistjecanjaiz nepomicnogrezervoara.OdreditikutnubrzinurotacijeOJ.Pretpostavitiidealnoistjecanjevodeizanemaritigubitkeu leaju.PromjercijeviT-oblikajeD =O.lmuvertikalnomi horizontalnomdijelu.

  (20bodova)

  Zadanoje:H= I.2m;t=0.2m;a =30..

  4) Potrebnoje izraditi hidraulicki model preljevaprakticnogprofilavisineHp=30mi irineBp=8m.Modelpreljevace se izraditiu hidrotehnickomlaboratorijuuvisiniodH~1.5m.Maksimalniprotokkoji seocekujeuprirodina preljevuiznosiQp=30m3/s.Odreditipotrebanprotokkrozlaboratorijskupumpu~ dabi semodeliraomaksimalniprotokprekopreljevau prirodi.Izracunatipreljevnuvisinuuprirodihppi namodeluhpM.Koeficijentprelijevanjauprirodii namodeluiznosim=0.6.

  (20bodova)

  Teorija: (15bodova)

  23.veljace2012.

  0.6m 0.6 m 0.6 m

  -

  -

  "O"IIIIIIIII I ) (J)

  H

  r-- ----OUT~r -- ---'11 1

  Q-E- 1__.__. _ ___ __ ___ _ _______ ~Q

  1-1

  1.tosutotekucine,kojaje njihovapodjelai kakoihprepoznajemo?2.Nacrtajteprofilbrzinaucijevikodlaminarnogi turbulentnogstrujanjateobjasniterazliku.3.Skicirajotrobridnitrokutastipreljevi napiijednadbuprelijevanja.4.toje tovrelnaploha,kadanastajei kojemogubitiposljedice?

 • )~ ~C~

  /\T I o(/

  (jJ p--(\1v"I VklMV4Q { v\ ;'" k .:r 0e'C-lMe- fk\

  lA\

  0.6 m I 0.6 m I 0.6 m

  1 =OIG

  0(:::: 2&( 5Gr"-

  1,1-

  /'= ba'- 'J

 • 0.6 m , 0.6 m,r

  0.6m

  r CUI

  \J/

  ax

  1- " Il' 1/iC \ I \ I. J J / A T O,11M

  V'{ = l'LT 1(1 D,1==-o, )" "'II.,.l-

  \.A.sV. 4V.{-y$-k

  O,t-,S- . '2V - 1,1 . \I. - - v-- -z-1,i

  V.:=. O,}

  C = V =:. 0, S- """"'

  Cl = 1,;- C1 =- 1, 1 v\.r

  '(-=:o..X t' v- O,

  &)C.,"=O,f- - - ---.. -)

  -J- c2- - 1,> -(,)

  &)

 • ,I~L li

  U I

  ,1,,-

  ~RAd:I, ------

  ~

  -)

  V l.

  "-- LD1 ) + v (H, = ()vt + f-t li.. (, -+1)D

  v,L ( 'z- J ") '3 V,l ( O,'!J f ()(OZ",>4QL)

  -+ )2>=- - (), S- -t "'I (JI tJ, 11. -t -;;.? 32J

  11 L-

  U = '-(O r+ t,t.,I O ) V 1 ( 12-1) T l, '2S)-f- 2.(03 tJ (

  V t ( < )\J '1

  ( )""' + IL \' -+1)H-t':::: Ltf- l\.---;- T 5)()\Hl

  t

  17,S3 -r }r1t., te,) =t-2 '(J

 • 1-1

  ,,,

  \). t>~iI

  ~-

  f IJ...v -=- ;( - O, O ~ef . 1,/5

  (),z-

  -

  W=. 1, 2.5 ~

  . eJ>fS'. o;l = >,25 i. = >,25 ~ = O Sl ~I) /) (I)

 • @ r~"wjd.- Mev"~e 11-\1~' ~r/-lec~'

  ~'~I'~ 1'~"fI,~11~e,lk-

  F~ de-cJl/v\ ~'fY1-Di

  V--r -

  - ==--

  ~ - --lO L 1"1-9t,&5;

  LI' H-p 3o "'"L --'- - - - ::::.'2...0.r-= -

  ttf'1LM 1( S-'-\

  D..? .. QpQr --- lDz- --3> 0-.11=

  o..M 2al:

  L -I :::...f P ,

  PML?p J,26-- , -"

  fl1 Lrr 2.0

  WfH -=- (J,