Reseni Ispitni Zadaci 13

Embed Size (px)

DESCRIPTION

mehanika tekucine

Text of Reseni Ispitni Zadaci 13

 • MEHANIKA TEKUCINA 17.veljace 2011.

  1. Za sistem na slici nacrtati horizontalni ivertikalni dijagram hidrostatskog tlaka vode, teodrediti rezultantnu hidrostatsku silu vode na

  polukrunu plohu BCpo jedinici irine.R=3m(25 bodova)

  2. Kroz cjevovod prikazan na slici tecevoda. Odrediti protok Q, tlak u osicijevi upresjecima 1-1 i 2-2neposredno prije i poslije koljena tehidrodinamicku silu na koljeno.Zanemariti teinu vode. Nacrtati tlacnu

  i energetsku liniju. Pretpostaviti da jetecenje u cjevovodu potpunoturbulentno.D=O.5m; L=25m; a=20"; e=l.lmm;(UL=O.5;(KOLJ=0.2( 25 bodova)

  4O.0m

  pv

  30.0m I C;ul_"\7_ _ _ _

  2I

  L,D

  30.0- - -

  pv

  4. Iz dva potpuna zdenca, poloaja u odnosu nanepropusnu granicu prema slici, radijusa utjecajaR=100m, crpi se kolicina od Q=0.03m3ls. Ako jedebljina vodonosnika M=16.0mi koeficijent filtracijek=0.00025m/s, izracunajte snienje u piezometru P.Pretpostavite tecenje pod tlakom.(15 bodova)

  3. Uz protok vode Q=30m3ls za kanalprema slici potrebno je odrediti kriticnudubinu, kao i reim tecenja za h=l.5m.b=10m; a= 1.1(20 bodova)

  ~

  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / //

  Teorija (15 bodova)

  1. Objasnitefizikainoznacenje koeficijentakontrakcije i koeficijentabrzina kod pojave istjecanja kroz otvore.2. OpiiteDupuitovuhipotezu i navedite jedan primjer gdje ona ne vrijedi.3. Objasnitepojam laminarnog i turbulentnog strujanja, te skicirajte karakteristicne profile brzina za jedan i

  drugi tip strujanja, za strujanje u okrugloj cijevi.4. toje to Reynoldsovaslicnost?

  Obaveznoispravno rijeiti 1. i 2. zadataK

  B

  ;. l' ..-/h

  -L

  1D2 ( 1"'-1- 4 ~~) """ ~,!1[O,~ ("1-" + -, IM "$() f

  ::: 'L lI\1I

  i- 10 LA1;{' A&

  (,../r

  -::::. ir -t L bl.,-

  tr-+2(2)

  !,.- 1- L; \M; *e..

  u- ":::.-0,1 11 Obt - 1- C3'1,1

  \t.t -.: o, '3 ti3 46 - 111-fL',1

  I lu QILj J 13GZ{, -:::: 1 ? 061( h

 • . p

  R ~ ~(JO

  o , :::... G, O 's \I) I')

  I)f =- ~

  -'"/

  ~\\J\

  +

  f:>r=0,01

  271.0,000'2.5 "1' (O,

 • Q~)

  Ce.

  z

  tset ~~J ~ lc:.,e. J~ fh~ \~~ 't;t\w,tc17e. LA~ Ir?~ ~\" I ~ ~JC . F,~~/~ e-

  ~+;w- ~C'Il,.& (. (~e~~ t-

  (fj~ ~:f,'~'1 ~ff711e,(,~ ~'1Ae

  ~ 7Ut:~- w~ '"" ~.f)V\ ~Q...\Ac'(':r.l' ~,~ J f&- I~&~ ;t ef-v ~':~f J.~~~~~~ e+v -'YU- . C &- ) ~(f 'c4w

  (

  (~ ~'twr~

  .I~

  ~~~',J f;.(/;'i~c ~ IH1n&/"-'- ~" frr+,k '1 IrVI (k'11"( ""LrH:, r-~ t-.-'v{ lA ry