of 9 /9
ispit iz hidromehanike 20.1.2011. 1) (25 bodova) Celicni perforirani lim jedinicne širine (B = im) je pricvršcen za podlogu upetom vezom. Potrebno je odrediti reaktivne sile u upetom ležaju "A" koje uzrokuje hidrostatsko djelovanje vode (pv= 1000 kg/m3) i tlaka (pm = 9.81 kPa) na lim. Nacrtati horizontalni i vertikalni dijagram hidrostatskog tlaka na lim. - :0.3 m - p v 2) (25 bodova) Potrebno je odrediti protok vode za sistem kao na slici te nacrtati piezometarsku i energetsku liniju za slucajeve: a) pl=pz=20kPa. Smjer strujanja vode je iz komore A u'komoru B. b) pl=20kPa, pz=-10kPa. Smjer strujanja vode je iz komore B u komoru A. E M A B Zadano je: p =1000 kg/m3; Hpumpe =10m ; L = 200m; D = 200mm ; A. = 0.025; quL=0.5; 9<OL) = 0.2 3) (20 bodova) Potrebno je odrediti udaljenost x na koju se postavlja uteg mase m na podlogu da bi se ostvario uvjet ravnoteže momenata oko tocke A. Masu podloge zanemariti. x=? A b Zadano je: pv =1000 kg/m3; m = 80 kg; a =lm ; b = 2 m; Vo = 10 m ls; d = 0.25 m; 9z =9z (vo)=. 0.2 a i Vo 7 4) (15 bodova) U pravokutnom kanalu odvija se normalno tecenje. Slrma kanala Je tJ =Lm, adubina vode je hl =lm. Nagib dna kanala je il =0.008. Manningov koeficijent hrapavosti je n =0.03 m-1/3s. Potrebno je odrediti protok vode pravokutnim kanalom. Takoder je potrebno odrediti koliki bi trebao biti nagi'b kanala Iz da se protok poveca za 10% uz zadržavanje vrijednosti normalne dubine tj. hz = hl =lm. Obavezno riješiti 1. i 2. zadatak! Pitanja iz teorije se nalaze s druge strane lista

Reseni Ispitni Zadaci 10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

mehanika tekucine

Text of Reseni Ispitni Zadaci 10

 • ispit iz hidromehanike 20.1.2011.

  1) (25bodova)Celicniperforiranilimjedinicneirine(B=im) jepricvrcenza podlogu upetomvezom. Potrebnoje odreditireaktivnesile u upetomleaju "A" koje uzrokujehidrostatskodjelovanjevode (pv=1000kg/m3)i tlaka(pm=9.81kPa)nalim.Nacrtatihorizontalnii vertikalnidijagramhidrostatskogtlakanalim.

  - :0.3m

  -pv

  2) (25 bodova)Potrebnoje odreditiprotokvode za sistem kao na slici te nacrtatipiezometarskui energetskulinijuzaslucajeve:a) pl=pz=20kPa.Smjer strujanjavode je izkomoreA u'komoruB.b) pl=20kPa,pz=-10kPa.SmjerstrujanjavodejeizkomoreBukomoruA.

  EM

  A B

  Zadanoje: p=1000kg/m3; Hpumpe=10m;L =200m;D=200mm; A.=0.025;quL=0.5;9

 • ispit iz hidromehanike 20.1.2011.

  Teorija: (15bodova)

  1. tojetopiezometari kakoseupotrebljava?2. tojetostrujnica,atojetrajektorija?Kadasustrujniceidenticnetrajektorijama?3. Napiiteizrazzazakonoodranjukinetickeenergijezastacionarnostrujanjenestlacive,idealne

  tekucinekrozstrujnucijevshomogenimpoljembrzinenaulaznomi izlaznompresjekustrujnecijevi.4. Napiivezukolicinecrpljenjaiz zdencai snienjavodnoglicau zdencuzapotpunizdenacpodtlakomi

  objasniclanove.

 • rL

  flr. :... Jv~' L I 1

  -

  JI/

  ./

  f-x'L 1

  - Pif d. 'L,~ .- +7-

  (0' )

  ==-1-1,h + eft;, + 1,+-:t)

  - o 1 L -+ 1 S, 'L - 5,

 • o{)i, l-I..1" V \...- --

  =~-;>V~

  r-- -10- 1'?

  l

  ~ 51,)-

  O, l ";

  '-r

  -.

  . c"

  4J .)1,+ ---

  ~f~'1 -

  V'l.

  ~==-OfB1

  ,j I.

  1--

  ~f ( }-('1 1 TI--- .1,6L_tr

  r. 1 P 'l.P

  t \1r1 1___-, (=-- SJ - ,t1

  I -:. L 04

  _--1 T A'

  //1 I---

  H-r= 5" (.L -t

 • -

 • f >'1/_. /, /

  . ~...

  ;(2)

  C" j11:. g

 • Q 1 ::- I .

  &2 =- ~(~-Q..i\-= if,~~ Vv\>(')

  ~ 2 =-

  '2 -O/~J

  7.. 2.

  4I ~~. (J, 1 :,- - ------

  J,

  -----

  1 c q( J ~

  (

  L - 1"r "i" . O, co t l. :::.. ),.}(; VAI)

 • fY;)-I-
 • -.J.,~}""I 'f> I G ,0-.-f"~ >--

  LI~ vt.T+'-1 (-tj

  (1-;)

  \,A('~4~Q 3IJ(,'h/c~

  ~\~ j~ A"~ :;-ffl- -7

  ( I

  ~ ~.)e.. 'A& dQ.//>.~" jl'OJ.(-/ "'- -kI:~ ( ~ 'L-1~

  ~-So

  J ,,.

  ~-1 l1 -01~ V '"'~I(" , , r, ,1

  +/~ t'~1\e [~(">1

  o .,.-- -c-L+-::1 --

  P1 11,\ 'z ,pl... V 1:tI + 1- "--- T-t- + """-

  73'

  -f)9d

  fJ\-- dJ ir leA V,o..?1 j l' ...,,; L'1 I '). [J

  \2-- )W} )er'i' "'t.. J ('A I '-