26
POTPUNO RIJEŠENI ZADACI PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNU PRIPREMU PRIJEMNOG ISPITA NA TEHNIČKE FAKULTETE 2000/2001. Zadatke riješili i grafički obradili * IVANA i MLADEN SRAGA *

Reseni Zadaci Teh 2000 2001

 • Upload
  dat8ja

 • View
  87

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tehnicko obrazovanje

Citation preview

 • POTPUNO RIJEENI ZADACI

  PRIRUNIK ZA SAMOSTALNU PRIPREMU PRIJEMNOG ISPITA

  NA

  TEHNIKE FAKULTETE

  2000/2001.

  Zadatke rijeili i grafiki obradili * IVANA i MLADEN SRAGA *

 • 2

  Tehniki-fakulteti 2000./2001.

  M.I.M.-SRAGA 1991./ 2004.

  Zadaci su uzeti iz matematiko fizikog lista . Zadatke rijeili: IVANA SRAGA

  MLADEN SRAGA Grafika obrada: MLADEN SRAGA Matematiki slog: MLADEN SRAGA Tisak za vlastite potrebe M.I.M.-Sraga d.o.o. Svi ovi zadatci su sastavni dio nae zbirke zadataka pod rednim brojem 440. na http://www.mim-sraga.com/teh-fax-cijenik.htm postoji dvije varijante te zbirke dua sa kompletno rijeeni svim zadatcima od 1992.g. pa do 2005. I kraa varijanta sa kompletno rijeeni svim zadatcima od 2000.g. pa do 2005. Cijena tih zbirki je kao cijena 2ili 4 sata instrukcija tampanu varijantu zbirki moete naruiti mailom ili telefonom 01-4578-431

  Potpunu garanciju na kompletnu skriptu daje: centar za dopisnu poduku M.I.M.-SRAGA -dakle sve to vam se ini nejasno krivo ili sumnjivo - zovite 01-4578-431 ili 01-4579-130 i traite dodatne upute i objanjenja ...

  Ako vam treba jo zadataka javite nam se [email protected] ili www.mim-sraga.com Sva prava na prodaju ove skriptu potpuno rijeenih zadataka zadrava centar za dopisnu poduku M.I.M.-SRAGA iskljuivo u okviru svog programa poduke i dopisne poduke.

 • 3

  Tehniki-fakulteti 2000./2001.

  M.I.M.-SRAGA 1991./ 2004.

  2000./2001.g. ( ) ( )

  ( ) ( )( ) ( )( ) ( )

  ( )

  ( ) ( )( ) ( )

  ( ) ( )( ) ( )

  ( ) ( )

  6 4 3

  4 2 5 3

  6 4 3

  4 2 5 3

  4 2

  3 3 1 1 Izraz jednak je

  2 2 3 3

  33 3A. B. C. D. E. 1 1 2 2 2

  3 3 1 1

  2 2 3 3

  3 3 1

  1. a a a aa a a a

  a aa a a aa a a a a

  a a a a

  a a a a

  a a

  a

  + + + ++ + + +

  ++ ++ + + + +

  + + + + =+ + + + + + = ( ) ( )

  M-

  ALGEBARSKI IZRAZI

  a b a b a b a ab b

  a b b a

  a b a b a b a ab b

  a b b a

  a b a b

  a b a b a b

  a b a a b ab b

  a b a a b ab b

  a b a b a ab b

  a b

  + = + + = + ++ = +

  = = + =

  = + + =

  + = + + + = + = + ++

  b g b g b gb g b g

  b g b g b gb g b gb g b gb g b g

  b gb g

  b g d i

  2 2 2

  2 2

  2 2 2

  2 2

  2 2

  2 2

  3 3 2 2 3

  3 3 2 2 3

  3 3 2 2

  3

  2

  2

  3 3

  3 3

  3 2 2

  2 2 2 2 2 2 2

  2

  2 2

  = + ++ + = + + + + +

  RSTUVW

  RSTUVW

  + + = + = = = + +

  + = = + + = = + + + =

  a b a ab b

  a b c a b c ab ac bc

  x px qm n p

  m n qx m x n

  m n b

  m n a cax bx c ax mx nx c

  b g d ib g

  a f a f

  . . .

  ( ) ( )( ) ( )

  ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )

  ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )

  2

  2 2 3 2

  4 2

  3 2 2

  2

  2

  Kratimo kockaste zagrade

  1 1 1

  2 2 1 3 3 1

  3 1 1 1

  3 2 2 1

  3 1 1 1 1 1

  2 2 1 2 1

  3 1 2

  2 1 3

  2

  a a

  a a a

  a a a

  a a a

  a a a a

  a a a

  a a a a

  a a a

  aa

  + + = = + + + + + + + = = + + +

  + + + + += =+ + + ++ + += =+ + +

  = +

 • 4

  Tehniki-fakulteti 2000./2001.

  M.I.M.-SRAGA 1991./ 2004.

  ( ) ( ) ( )( ) ( )

  2 Za kvadratnu funkciju poznato je da vrijedi 2 3, 0 1 i

  2 3. Tada 1 iznosi :1 3 3. B. C. 2 D. 4 4 4

  2. f x ax bx c f ff f

  = + + = ==

  M-

  A

  ( )( ) ( )

  ( ) ( )

  2

  2

  2

  3 E. 2

  2 3 3

  3 2 2

  f x ax bx c

  f f x f x ax bx c

  a b c

  = + + = = = + +

  = + +

  ( ) ( ) 22

  3 4 2 0 1 1

  1 0 0

  a b cf f x f x ax bx c

  a b c

  = += = = + +

  = + +

  ( ) ( ) 22

  1 0 01

  2 3 3

  3 2 2

  cc

  f f x f x ax bx c

  a b c

  = + +=

  = = + + = + +

  ( )

  ( ) za

  ( ) za 3 4 2

  ada rijeimo sustav4 2 34 2 3

  1

  4 2 14 2 1

  8 2 0

  8 2 :8

  2814

  a b c

  a b ca b c

  c

  a ba b

  a

  a

  a

  a

  = + +

  + =+ + =

  =

  ++ +

  + == =

  =

  S

  33

  = +=

  2x=

  0x=

  2x=

  ( )

  ( )( )

  ( )( )

  2

  2

  2

  14 2 1 3 ,4

  14 2 3 14

  1 2 22 2 1

  2 3 : 2

  32

  1 3 14 2

  1 3 1 3Pa je: 1 1 1 1 14 2 4 21 6 4 31

  4 4

  a b a

  b

  bb

  b

  b

  f x ax bx c

  f x x x

  f

  f

  + = = =

  = = + =

  =

  = + += = +

  = + = + += =

 • 5

  Tehniki-fakulteti 2000./2001.

  M.I.M.-SRAGA 1991./ 2004.

  [ ]

  ( )

  3 2

  3 2

  2

  Za koje realne brojeve je 3 2 realan broj?2 2 2A. 1,0 , B. 1 . 0, D. E. 1,3 3 3

  Zbog korjena mora biti: 3 2 0

  3 2 0

  ( , ) ( ,

  23

  3. x x x x

  x x C x x x

  x x x

  x x x

  I II

  +

  + +

  + +

  ( )

  M-

  [ ]

  2 2

  2

  1,2 1

  1,2 2

  1,2

  1

  )0, 3 2 0 0, 3 2 0

  1 1 4 3 2 22 3 3

  1 1 24 16

  1 256

  1 5 4 26 6 3

  1 5 6 21 0 1,

  20 , 1 ,3

  x x x x

  x x

  x x

  x

  x

  x x x

  + +

  = = += = = += = = = = =

  x x

  2 6 6 3

  23

  231

  1

  1 230x x

  [ ]1,0x

  1 0 23

  2 ,3

  x

  [ ] 21,0 ,3

  x

 • 6

  Tehniki-fakulteti 2000./2001.

  M.I.M.-SRAGA 1991./ 2004.

  ( ) ( ) ( ) ( )

  ( ) ( ) ( )( )

  ( )

  ( )

  23 3

  3

  313 3 22

  32

  -4. Ako je 3 1, i , onda vrijednost funkcije u toki 3 iznosi:A. 1 B. 2 C. 1 D. 0 E. 2

  3 1 , ,

  ?

  Uvedemo

  Pa je sada:

  3 1

  f x x g x x h x x f g h

  f x x g x x h x x

  f g h

  w g h x x x

  f g h f w x

  f g

  = = =

  = = ==

  = = = =

  = =

  D D

  D D

  D

  D D D

  D D( ) 2 2 3 13 3 2 1za 3 3 3 1 3 3 1 3 1 1 1 03

  h = = = = =

  M

  www.mim-sraga.com

 • 7

  Tehniki-fakulteti 2000./2001.

  M.I.M.-SRAGA 1991./ 2004.

  ( )

  2

  212

  21

  3 2

  32 2

  1M-5. Ako je 3 i 3 3, onda je izraz 2 jednak27

  A. 2 B. 1 C. 0 D. 1 E. 2

  1 3 3327

  3 313 13 2

  3 3322

  sustav:

  322

  1 22

  322

  2

  x y x y

  x yx y

  x y

  x y

  x y

  x y

  x y

  x y

  x y

  x y

  x y

  x

  + +

  ++

  ++

  +

  = = +

  ==== + =

  =+ =

  + = + =

  + =

  2 1

  33 12

  2 3321 132 316

  y

  y

  y

  y

  y

  ++ =

  = =

  = =

  Traeni izraz:

  3 12 ,2 6

  1 326 21 326 21 92

  68264 123 2

  23

  2 1 2 1 32 23 6 3 3 3

  1

  x y y

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x y

  + = = = =

  == = =

  + = + = = =

 • 8

  Tehniki-fakulteti 2000./2001.

  M.I.M.-SRAGA 1991./ 2004.

  }Po pravilu za antil

  -6. Ako je log 3log 2 i log log 1, onda je izraz jednakA. 10 B. 10 C. 10 10 D. 100 E. 100 10

  log 3log 23

  log 3log 2

  4log 5 : 45log4

  a b a b a b

  a ba b

  a b

  a

  a

  + = =

  + = =

  + = +

  ==

  M

  log log 1

  3log 3log 3a b =

  ( )

  54

  14

  5 1 6 3 13 3 2 14 4 4 2 2

  ogaritmiranje:

  Po pravilu za antilogaritmiranje:

  log

  10

  5log log 1 , log4

  5 log 145 1 log4

  1log4

  log

  10

  Pa je: 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

  C

  A

  CA

  B C B A

  a

  a b a

  b

  b

  b

  B C B A

  b

  a b

  = ==

  = = = =

  == =

  =

  = = = = = = =

  ( )

  ( ) ( )( )( )( )( )

  ( ) ( ) ( )( )( )

  ( )( )

  1

  12

  1

  ili

  log log 9log 1

  loglog 10log loglog log log 2 log log1log loglog log log 3

  log log 4

  1log log log 5

  1log log log 5A2

  log 1 6 log 6A

  log 1 0 7

  1log 8log

  n

  n

  c aa

  ca a

  c

  aa

  x

  n

  xa a

  a

  ab

  ab bb c b a

  bbb ba b a b a a

  a ba b nb

  a x a

  a a an

  a a a

  a a x

  ba

  = = == = = +

  ==

  =

  = =

  = =

  = =

  =

  =

  ( )( )( )

  ( )

  ( )

  log

  ako je ako je

  tada je tada je

  ako je ako je

  tada je tada je

  Logaritamske nejednadbe

  11

  12log log 13

  log log 14I II 1 0 1

  log log 15I II 1 0 1

  a b

  c c

  c c

  b

  a bx yx y

  a b

  c ca b a b

  a b

  c ca b a b

  ===

  >

  >