10
JAVA programiranje, urađeni zadaci, prvi deo Zadatak br. 1 Napisati program koji uneti tekst sa tastature ispisuje na ekranu. Rešenje: Zadatak br. 2 Napisati program koji za uneti broj sa tastature računa njegov kvadrat. Rešenje:

JAVA Programiranje Reseni Zadaci Prvi Deo

  • Upload
    -

  • View
    449

  • Download
    30

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Java reseni zadaci za pocetnike

Citation preview

JAVA programiranje, urađeni zadaci, prvi deo

Zadatak br. 1

Napisati program koji uneti tekst sa tastature ispisuje na ekranu.

Rešenje:

Zadatak br. 2

Napisati program koji za uneti broj sa tastature računa njegov kvadrat.

Rešenje:

Zadatak br. 3

Napisati program koji za uneseni decimalni broj sa tastature, ispisuje njegovu vrednost, kao i

njegovu dvostruku vrednost.

Rešenje:

Zadatak br. 4

Napisati program koji računa vrednost računa sa bakšišom.

Rešenje:

Zadatak br. 5

Napisati program koji računa zbir dva unesena broja.

Rešenje:

Zadatak br. 6

Napisati program koji de postaviti pitanje Da li pada kiša i na osnovu odgovora DA ili NE, odrediti

koji tekst da ispiše na ekranu. Ako je odgovor D, ispisati Uključi brisače, ako je odgovor N,

napisati Isključi brisače.

Rešenje:

Zadatak br. 7

Napisati program koji na osnovu unetog broja sa tastature određuje da li je on pozitivan ili

negativan.

Rešenje:

Zadatak br. 8

Napisati program koji za unetu vrednost poluprečnika sa tastature izračunava površinu kruga.

Ukoliko se unese broj manji ili jednak nuli, program treba da ispisuje odgovarajude upozorenje.

Rešenje:

Zadatak br. 9

Napisati program koji na osnovu unetog broja sa tastature određuje da li je on negativan ili

pozitivan ili nula. Ako je broj negativan, ispisati poruku Broj je negativan, negativni brojevi su

manji od nule. Ako je broj pozitivan ili nula, ispisati poruku: Broj je pozitivan ili nula, pozitivni

brojevi su veći od nule.

Rešenje:

Zadatak br. 10

Napisati program koji na osnovu unetog broja određuje da li je on pozitivan, negativan ili nula.

Rešenje:

Zadatak br. 11

Napisati program koji na osnovu unesene količine jaja i putera ispisuje dva moguda odgovora.

Ako ima više od 6 jaja i više od jednog putera, Dovoljno je za kolač, a u svakom drugom slučaju,

Ništa od kolača.

Rešenje:

Zadatak br. 12

Napisati program koji od korisnika traži da unese težinu i visinu osobe i na osnovu toga ispiše

jedan od dva moguda odgovora. Ako je osoba teška preko 150 kg ili visoka preko 220 cm, ne

može stati u kola. U svakom drugom slučaju može stati u kola.

Rešenje:

Zadatak br. 13

Napisati program koji računa površinu u obim pravougaonika na osnovu stranica koje unosi

korisnik.

Rešenje:

Zadatak br. 14

Napisati program koji na osnovu Pitagorine teoreme računa stranice trougla. Program mora da

ima izbor od 3 opcije, za sve tri stranice.

Rešenje: