Lesi Mria Pl Gabriella - BCE Doktori disszertci³kphd.lib.uni- .Lesi Mria Pl Gabriella

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Lesi Mria Pl Gabriella - BCE Doktori disszertci³kphd.lib.uni- .Lesi Mria Pl Gabriella

 • Lesi Mária Pál Gabriella

 • Vállalatgazdaságtan Tanszék Környezetgazdaságtani és

  Technológiai Tanszék

  Témavezető: Témavezető:

  Dr Chikán Attila Dr Kerekes Sándor

  ©

 • Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem

  Gazdálkodástudományi Kar

  PhD Program

  AZ ÜVEGHÁZ HATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK

  SZABÁLYOZÁSA, ÉS A SZABÁLYOZÁS HATÁSA A

  VILLAMOSENERGIA TERMELŐ VÁLLALATOKRA

  MAGYARORSZÁGON

  PhD Értekezés

  Készítették:

  Lesi Mária Pál Gabriella

  Budapest

  2004

 • Köszönet

  Köszönjük témavezetőinknek, Dr Chikán Attilának és Dr Kerekes Sándornak

  szakmai és emberi támogatásukat. Köszönet tézis tervezetünk bírálóinak, Dr Szabó

  Sándornak és Dr Szakadát Lászlónak a dolgozatunk korábbi változatához tett

  hasznos észrevételeiket, fejlesztési javaslataikat, véleményüket. Köszönjük Dr Czakó

  Erzsébetnek és Marjainé Dr Szerényi Zsuzsannának, hogy tanszékvezetőként

  segítették az értekezés elkészítését. Köszönjük továbbá Juhász András, Kovács

  Csaba, Paizs László, Dr Sugár András, Dr Szabó László segítségét, észrevételeit.

  Budapest, 2003. december

  Lesi Mária

  Pál Gabriella

 • TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS ............................................................................................................... 1

  I. Rész: Pál Gabriella.................................................................................................... 3

  Az üvegház hatású gázok kibocsátására vonatkozó szabályozás elmélete és

  gyakorlati eszközei....................................................................................................... 3

  1 Az éghajlatváltozás környezet-gazdaságtana....................................................... 4

  1.1 Közgazdaságilag hatékony célkitűzés feltételei........................................... 5

  1.1.1 Optimális szennyezési szint ................................................................. 5

  1.1.2 Tulajdonjogi megközelítés ................................................................... 9

  1.1.3 Megelőzés vagy alkalmazkodás? ....................................................... 10

  1.1.4 Alkalmazkodás................................................................................... 18

  1.1.5 Költségek és hasznok ......................................................................... 19

  1.2 Bizonytalanság ........................................................................................... 22

  1.3 A költséghatékony szabályozás eszközei................................................... 23

  1.3.1 Forgalmazható kibocsátási kvóták ..................................................... 24

  1.3.2 Adó..................................................................................................... 27

  1.3.3 P vagy Q? ........................................................................................... 32

  1.3.4 Hibrid szabályozási eszköz ................................................................ 39

  1.4 A „kettős hozam” (double dividend) vita................................................... 42

  1.5 Piaci koncentráció, oligopol piacok ........................................................... 44

  1.5.1 Második legjobb Pigou-adó oligopol piacon ..................................... 45

  1.5.2 Szennyezés csökkentő innováció ....................................................... 48

  1.5.3 Kvóta allokáció .................................................................................. 49

  2 A Magyarország számára legfontosabb globális szabályozási tendenciák ........ 52

  2.1 A Kiotói Jegyzőkönyv ............................................................................... 52

  2.1.1 A rugalmassági mechanizmusok........................................................ 54

  2.1.2 A Jegyzőkönyv jövője........................................................................ 55

  2.1.3 A Kiotói Jegyzőkönyv értékelése....................................................... 56

  2.2 Az Európai Unió éghajlatpolitikája............................................................ 60

  2.3 EU Irányelv az üvegház hatású gázok forgalmazható kibocsátási jogokra

  alapuló kereskedelmi rendszeréről ......................................................................... 63

  2.3.1 Az érintett vállalati emisszió.............................................................. 64

  2.3.2 Kibocsátási engedély – kibocsátási kvóta (Permit vs. allowance)..... 65

 • 2.3.3 A kibocsátási kvóták érvényessége .................................................... 66

  2.3.4 Allokáció ............................................................................................ 67

  2.3.5 Monitoring, bevallás, igazolás, kvóták benyújtása és megsemmisítése

  68

  2.3.6 Szankció ............................................................................................. 68

  2.3.7 Az EU ÜHG emisszió kereskedelmi irányelvének értékelése ........... 69

  3 A Magyarország adottságaira alkalmazható karbon-kereskedelmi szabályozás 79

  3.1 Magyarország ÜHG kibocsátásának alakulása, szerkezete........................ 79

  3.2 Negatív és nulla költségű energiahatékonysági beruházások .................... 81

  3.3 A földhasználathoz kapcsolódó támogatásokban és szabályozási

  rendszerekben rejlő további lehetőségek................................................................ 82

  3.4 Az ÜHG alapkibocsátást (baseline) csökkentő projektek támogatása ....... 83

  3.5 Valószínű éghajlati prognózisok Magyarország számára .......................... 83

  3.6 Az éghajlatváltozás globális közjószág...................................................... 85

  3.7 Az éghajlatváltozás hazai határhaszna független a hazai ÜHG kibocsátás

  változásától............................................................................................................. 85

  Az I. rész összegzése.................................................................................................. 87

  II. Rész: Lesi Mária.................................................................................................... 90

  A szabályozás várható hatásai a villamos energia szektor termelő vállalataira ......... 90

  4 A magyar villamos energia szektor főbb jellemzői............................................ 92

  4.1 A villamos energia kereslet ........................................................................ 92

  4.2 A piacnyitás................................................................................................ 94

  4.3 A kínálati oldal szerkezete, szereplői ......................................................... 96

  5 A szabályozás alá eső vállalatok döntései........................................................ 100

  5.1 Mikroökonómiai eredmények .................................................................. 100

  5.2 Döntés az elhárítási határköltség-görbe és a szén-dioxid kvótaár

  függvényében ....................................................................................................... 105

  6 Klímaszabályozás, beruházások és versenyképesség....................................... 107

  6.1 Gerjesztett innováció és beruházás .......................................................... 107

  6.2 Bizonytalan beruházási döntések ............................................................. 109

  6.3 Bankolás ................................................................................................... 111

  6.4 A környezeti szabályozás és a vállalatok versenyképessége ................... 112

  6.5 A szennyezési jogok átruházása és a nemzetközi versenyképesség –

  kimaradjunk az első körből? ................................................................................ 116

 • 7 A CO2 kvóták allokációja................................................................................. 120

  7.1 A kezdeti kiosztás problémája ................................................................. 120

  7.2 Pénzért vagy ingyen? Érvek és ellenérvek............................................... 121

  7.2.1 Érvek az aukciós kiosztás mellett .................................................... 122

  7.2.2 Érvek az ingyenes kiosztás mellett .................................................. 123

  7.3 Lehetséges allokációs megoldások .......................................................... 125

  7.4 Az allokációs mechanizmusok értékelése................................................ 128

  7.4.1 Hatékonyságra gyakorolt hatás ........................................................ 129

  7.4.2 A tehermegosztásra gyakorolt hatás................................................. 130

  7.5 A k