KSZTATOWANIE SI SYSTEMU FEUDALNEGO W EUROPIE

 • View
  110

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KSZTAŁTOWANIE SIĘ SYSTEMU FEUDALNEGO W EUROPIE. FEUDALIZM. USTRÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY , W KTÓRYM DOMINOWAŁA WŁASNOŚĆ ZIEMSKA, DAJĄCA FEUDAŁOM WŁADZĘ NAD CHŁOPAMI. - PowerPoint PPT Presentation

Text of KSZTATOWANIE SI SYSTEMU FEUDALNEGO W EUROPIE

 • USTRJ SPOECZNO-GOSPODARCZY , W KTRYM DOMINOWAA WASNO ZIEMSKA, DAJCA FEUDAOM WADZ NAD CHOPAMI. PRZYMIOTNIK FEUDALNY-OKRELA CAO SYSTEMU ORGANIZACJI SPOECZNEJ, GODPODARCZEJ I POLITYCZNEJ, OPARTEGO NA BEZPOREDNICH ZWIZKACH LUDZI WCHODZCYCH W SKAD SPOECZESTWA FEUDALNEGOUSTRJ FEUDALNY UKSZTATOWA SI OSTATECZNIE PRAWDOPODOBNIE W IX w. PO ROZPADZIE PASTWA KAROLA WIELKIEGO

 • PODZIA SPOECZESTWA PREKARIA- NADAWANIE ZIEMI CHOPOM PRZEZ KOCI LUB MONYCH W ZAMIAN ZA RENT FEUDALNSZUKANIE OPIEKI SABSZYCH RYCERZY U MONYCH W OKRESIE WOJEN I NIEBEZPIECZESTWCZONKAMI HIERARCHII LENNEJ MOGLI BY LUDZIE WOLNI , PONIEWA DO NICH NALEA OBOWIZEK SUBY RYCERSKIEJ

 • LENNO- MAJTEK LENNY NADANY WASALOWI (LENNIKOWI) ; SENIOR NIE ZRZEKA SI PRAW ZWIERZCHNICH DO ZIEMISENIOR-SPRAWOWA WADZ NAD LENNIKIEM; NADAWA INWESTYTUR (SYMBOLE LENNA): RYCERZOWI-WCZNI, CHORGIEW; A BISKUPOWI-PIERCIE LUB PASTORA; SPRAWOWA OPIEK, CHRONI WASALA I POMAGA MU MATERIALNIEWASAL-PRZYSIGA WIERNOC PANU LENNEMU ORAZ POMOC ZBROJN

 • WADCA SUZEREN

  WASALE MONI DUCHOWNI WIECCY SENIORZY

  WASALE RYCERZE I NISI DUCHOWNI PANOWIE FEUDALNI

  POZA STRUKTUR LENN CHOPI

 • RENTA FEUDALNA- WIADCZENIA PODDANYCH NA RZECZ FEUDAA (CZYNSZ PACONY W PIENIDZU; PASZCZYZNA-DARMOWA PRACA; DANINY-RENTA NATURALNA)IMMUNITET- ZWOLNIENIE DBR FEUDAA OD WIADCZE NA RZECZ PANUJCEGO(EKONOMICZNY) LUB SPOD SDOWNICTWA WADCY (SDOWY)BENEFICJUM- NADANIE ZIEMI PRZEZ WADC (SUZERENA-NAJWYSZEGO SENIORA) W DOYWOTNIE UYTKOWANIE JAKO WYNAGRODZENIE ZA SPRAWOWANY URZD

 • APANAE WYDZIELENIE Z DOMENY KRLEWSKIEJ OBSZERNYCH KSISTW (APANAY) MODSZYM CZONKOM DYNASTII (WALEZJUSZE WE FRANCJI)ALODIUM DOBRA WASNE (RODOWE, DZIEDZICZNE) FEUDAAKOLONAT- W IMPERIUM RZYMSKIM DZIERAWCY GRUNTW, ZACHOWUJCY WOLNO OSOBIST;

 • POWSTANIE SPOECZESTW STANOWYCH W EUROPIEROZWJ KULTURU RYCERSKIEJ, OBRZDOWOCIROZDROBNIENIE FEUDALNE SPOWODOWANE ZASADY : WASAL MOJEGO WASALA NIE JEST MOIM WASALEM WYODRBNIENIE SI PASTEWEK SENIORW (W POLSCE-ROZBICIE DZIELNICOWE 1138)

 • WALKA PAPIESTWA Z CESARSTWEM O INWESTYTURPODZIA SPOECZESTWA NA MODLCYCH SI, WALCZCYCH I PRACUJCYCH ROZWJ OSADNICTWA WIEJSKIEGO NA PRAWIE NIEMIECKIM

 • STRUKTURA SPOECZNA OPARTA NA HIERARCHII LENNEJ ROZBUDOWANA ZOSTAA WE FRANCJI I W NIEMCZECH.ODMIENNO FEUDALIZMU ANGIELSKIEGO W WYNIKU SILNYCH RZDW WILHELMA ZDOBYWCY, KTRY WYMUSI PRZYSIG WIERNOCI. WASALE OTRZYMYWALI LENNA TYLKO OD KRLA. W EFEKCIE POWSTAA ZASADA : WASAL MOJEGO WASALA JEST MOIM WASALEM

  *, **********