Kszta‚towanie kultury informacyjnej 14 12_2010

 • View
  3.496

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Kszta‚towanie kultury informacyjnej 14 12_2010

 • 1. Ksztatowanie kultury informacyjnejw szkolnictwie wyszym Sabina Cisek, Maria Prchnicka Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ Konferencja Zarzdzanie informacj w nauce III,Katowice, 15-16.12. 2010

2. Spis treci

 • Wstp
  • pojcieInformation Literacy/kultury informacyjnej
  • znaczenieInformation Literacyw spoeczestwie obywatelskim /wiedzy
 • Budowanie strategii rozwoju kultury informacyjnej
 • Rozwj kultury informacyjnej w szkolnictwie wyszym w UE i w Polsce aspekt strategiczny
 • Wykorzystane materiay i publikacje

3. Wstp

 • - pojcieInformation Literacy/kultury informacyjnej
 • - znaczenieInformation Literacyw spoeczestwie obywatelskim /wiedzy/

4. Terminologia

 • W tym referacie termin kultura informacyjna jest polskim odpowiednikiem angielskiegoInformation Literacy(IL)
 • Znaczenie terminu kultura informacyjna zob. te (Batorowska, 2009)
 • Inne polskie tumaczenia wyraeniaInformation Literacy kompetencje informacyjne, umiejtnoci informacyjne zob. np. (Derfert-Wolf, 2005)

5. PojcieInformation Literacy/ kultury informacyjnej oglnie

 • Information Literacymoe by rozumiane jako:
  • kierunek bada, dyscyplina naukowa ( disciplinary perspective, a discipline of study ) perspektywa 1
  • zjawisko spoeczne, cecha spoeczestwa, cel polityki edukacyjnej pastw i UE ( social/political perspective, social objective ) perspektywa 2
  • cecha/charakterystyka/waciwo (poznawcza) jednostek ( cognitive perspective, cognitive acquisition of individuals ) perspektywa 3
    • (Basili, 2008b)

6. Co to jestInformation Literacy(w perspektywach 2 i 3) jedne z najczciej cytowanych sformuowa ALA 1989 i wspczenie

 • ()People as individuals and as a nation must be information literate. To be information literate, a person must be able to recognize when information is needed and have the ability to locate, evaluate, and use effectively the needed information. (ALA/ACRL, 1989)
 • An information literate individual is able to:
  • Determine the extent of information needed
  • Access the needed information effectively and efficiently
  • Evaluate information and its sources critically
  • Incorporate selected information into ones knowledge base
  • Use information effectively to accomplish a specific purpose
  • Understand the economic, legal, and social issues surrounding the use of information, and access and use information ethically and legally (ALA/ACRL, 2010)

7. Information Literacyw spoeczestwie obywatelskim / wiedzy

 • Information Literacyjako zjawisko spoeczne (perspektywa 2), a zwaszcza jako cecha poszczeglnych ludzi (czyli system wiedzy, umiejtnoci i kompetencji informacyjnych) (perspektywa 3) jest niezbdne dla:
  • efektywnego funkcjonowania jednostki w dzisiejszym spoeczestwie obywatelskim / wiedzy
  • udanej dziaalnoci gospodarczej (biznes, firmy)
  • rozwoju regionw i spoecznoci lokalnych
  • pomylnoci caych narodw / pastw
    • (ALA/ACRL, 2010), (Alexandria Proclamation, 2005), (Corrall, 2008, s. 26)

8. Information Literacyw spoeczestwie obywatelskim / wiedzy c.d.

 • Dlaczego? Poniewa kultura informacyjna (IL) stanowi waruneksine qua non :
  • efektywnej pracy, ycia zawodowego
  • kontrolowania poczyna wadzy dziki korzystaniu z informacji publicznej (i nie tylko)
  • samodzielnego podejmowania racjonalnych decyzji (na podstawie rzetelnych informacji)
  • sprawnego funkcjonowania w yciu codziennym
  • uczenia si przez cae ycie ( lifelong le ar ning )
  • udanego wypoczynku
  • wzicia odpowiedzialnoci za siebie i lokaln spoeczno

9. Information Literacyw spoeczestwie obywatelskim / wiedzy c.d.

 • Skoro kultura informacyjna jest konieczna dla rozwoju spoeczestwa, kraju, take gospodarki, to jej ksztatowanie musi by elementemprzemylanej, zorganizowanej polityki i dziaalnoci organw pastwa (wadzy publicznej)oraz UE.
 • Potrzebna jestspjna narodowa strategia rozwoju kultury informacyjnej(a nie dziaania o charakterze incydentalnym).
    • Przykad zaangaowania wadzy publicznej USA NATIONAL INFORMATION LITERACY AWARENESS MONTH, 2009(ogoszony przez prezydenta Obam)http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Presidential-Proclamation-National-Information-Literacy-Awareness-Month/

10. Fokus referatu

 • W referacie zajmujemy siIL gwnie jako zjawiskiem spoecznym(perspektywa 2), przede wszystkim w kontekcie celw polityki edukacyjnej UE oraz poszczeglnych pastw.
 • Koncentrujemy si naszkolnictwie wyszymw UE i Polsce.
 • Skupiamy si naaspekcie strategicznymrozwojuInformation Literacy .

11.

 • Budowanie strategii rozwoju kultury informacyjnej

12. Formuowanie strategii dwa aspekty

 • Formalna struktura strategii, tj. elementy, dugo, zaczniki etc.
 • Tre strategii odniesiona do konkretnych dziedzin, w naszym przypadku do rozwoju kultury informacyjnej, rozumianej jako cel spoeczny

13. Formuowanie strategii dwa aspekty c.d.

 • Potrzebne s badania:
  • moliwoci wykorzystania ju istniejcej, wypracowanej w ramach nauk o zarzdzaniu metodyki tworzenia strategii rozwoju (firm, sektorw etc.) dla budowy strategii rozwojuInformation Literacy
  • istniejcych strategii (dokumentw strategicznych) zwizanych z ksztatowaniem kultury informacyjnej
   • istnieje taka analiza dotyczca rozwojuInformation Literacyw szkolnictwie wyszym (Corrall, 2008)

14. Formalna struktura strategii

 • Konteksty
 • Misja
 • Wizja
 • Cele
 • Dziaania
 • Standardy i wskaniki
 • Decydenci
 • Studia przypadkw
 • Bibliografia

15. INFORMATIONLITERACY RELATED COMPETENCIES Critical thinkingCommunication skills Computer literacyForeign languages Learning skills Research skills GENERAL AND SPECIFIC IL General IL Domain-specific ILOther specific ILEDUCATIONFOR INFORMATION LITERACY Explicite educating for IL Embedded educating/training of IL Accidental, by chance IL learning DIMENSIONS OF IL Individual Group National European CONTEXTS OF IL (where IL occurs) 1) Learning/teaching of IL 2) Education, everyday life,job, politics, research, science,social context TWO FACES OF IL The state to be reachedProcess of creatingthis 16. IL -RELATED COMPETENCIES KEY COMPETENCIES FOR LIFELONG LEARNINGEuropean Reference Framework http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_en.pdf 1.Communication in the mother tongue 2.Communication in foreign languages 3.Mathematical competenciesand basic competencies in science and technology 4.Digital competence 5. Learning to learn 6. Social and civic competencies 7. Sense of initiative and entrepreneurship 8. Cultural awareness and expression Computer/ICT/Internet Literacy ECDL http://www.ecdl.com/programmes/index.jsp EqualSkills E-citizen ECDL / ICDL . (10 levels) 17. EDUCATION FORINFORMATION LITERACY HOW TO ASSURE QUALITYOF IL EDUCATION? Internal quality assurance External quality assessment HOW TO TEACH/LEARN IL?Methods, forms, means, ways,other didactic issues Formal and informal education To be based on/taken fromthe BEST PRACTICES HOW TO RECOGNIZEIF A GIVEN LEVEL OF ILIS ACHIEVED? How to check this?How to acknowledge this? Exams? How to certify this? LEVELS OF ILhow to define them, in terms of what? CONTEXTSOF IL EDUCATION ,TARGET AUDIENCES School, higher education,vocational,adult life long learning STAKEHOLDERS 18.

 • Rozwj kultury informacyjnej
 • w szkolnictwie wyszym
 • w UE i w Polsce
 • aspekt strategiczny

19. Information Literacyw szkolnictwie wyszym w UE i w Polsce

 • W szkolnictwie wyszym mona wskaza pewneelementydziaa o charakterze strategicznym, gwnie dotyczce IL jako podstawowej kompetencji generycznej (oglnej).
 • Te dziaania s podejmowane zarwno
  • napoziomie europejskim Proces Boloski, projektTUNING ,Europejskie Ramy Kwalifikacji dla uczenia si przez cae ycie (EQF ),
  • jak i napoziomie krajowym Krajowe Ramy Kwalifikacji (NQF), w tymKrajowe Ramy Kwalifikacji dla polskiego szkolnictwa wyszego , opisy efektw ksztacenia dla poszczeglnych obszarw studiw (ktre znajduj si w projektach aktw wykonawczych do projektowanej nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyszym),Subject Benchmark Statements w Wielkiej Brytanii.

20. Deskryptory dubliskie (2004)Joint Quality Initiative www