Click here to load reader

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Polskie Biuro · PDF fileFundacja Rozwoju Systemu Edukacji Polskie Biuro Eurydice SIEĆ INFORMACJI O EDUKACJI W EUROPIE Magdalena Górowska -Fells

 • View
  215

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Polskie Biuro · PDF fileFundacja Rozwoju Systemu Edukacji...

 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

  Polskie Biuro EurydiceSIE INFORMACJI O EDUKACJI

  W EUROPIE

  Magdalena Growska-FellsPolskie Biuro Eurydice

 • POLSKIE BIURO EURYDICE

  EURYDICE, Sie Informacji o Edukacji w Europie, istnieje od 1980 roku.

  Sie skada si z 35 biur w 31 krajach, utworzonych przez ministerstwa edukacji poszczeglnych krajw, i z biura europejskiego, utworzonego przez Komisj Europejsk.

  Sie EURYDICE

 • POLSKIE BIURO EURYDICE

  Podstawy prawne dziaania Sieci

  Sie powstaa w 1980 roku na mocy Rezolucji o wsppracy w dziedzinie edukacji przyjtej przez Rad Wsplnot Europejskich. Obejmowaa wwczas 9 pastw czonkowskich Europejskiej Wsplnoty Gospodarczej (EWG)

  W latach 1995-1999 Sie Eurydice bya czci programu Socrates I (na mocy Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 marca 1995 roku)

  W latach 2000-2006 Sie Eurydice bya czci programu Socrates II (na mocy Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 stycznia 2000 roku)

  Polska przystpia do programu Socrates 1 marca 1998 r. (dziaania przygotowawcze trway od 1996 roku)

 • POLSKIE BIURO EURYDICE

  Podstawy prawne dziaania Sieci

  Zadania EURYDICE zostay okrelone w podstawie prawnej w nastpujcy sposb: Sie bdzie w szczeglnoci zobowizana do

  gromadzenia i wymiany informacji o systemach i politykach edukacyjnych, do rozwijania baz danych, do prowadzenia bada porwnawczych oraz do opracowywania wskanikw. Sie Eurydice bdzie korzysta, gdy zaistnieje taka potrzeba, z pomocy zewntrznych ekspertw.

  Obecnie obowizujc podstaw prawn jest DECYZJA NR 1720/2006/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiajca program dziaa w zakresie uczenia si przez cae ycie

 • POLSKIE BIURO EURYDICE

  Eurydice zakada sobie nastpujce cele:

  1. Rozwj wymiany informacji o systemach edukacyjnych, ukazywanie ich rnorodnoci oraz wyszukiwanie elementw wsplnych - jednak bez formuowania sdw czy dokonywania ocen. Obowizuje zasada respektowania odmiennoci, a celem nadrzdnym jest rzetelne podawanie faktw.

  2. Na szczeblu krajowym, celem kadego krajowego biura EURYDICE jest informowanie politykw owiatowych, decydentw, administratorw owiaty, badaczy, wreszcie wszystkich zainteresowanych edukacj - o funkcjonujcych w innych krajach rozwizaniach.

 • POLSKIE BIURO EURYDICE

  Ksztatowanie wizerunku polskiej edukacji w Europie

  Informowanie polskich uytkownikw o europejskiejedukacji

  Gwne zadania Polskiego BiuraEURYDICE

 • POLSKIE BIURO EURYDICE

  Odbiorcy EURYDICE

  Politycy zajmujcy si owiat i szkolnictwem wyszym

  Pracownicy administracji owiatowej rnych szczebli

  rodowiska naukowe

  Nauczyciele

  Studenci

 • POLSKIE BIURO EURYDICE

  Ksztatowanie wizerunku polskiej edukacji w Europie:

  Caociowe opisy polskiego systemu edukacji o rnym stopniu szczegowoci:

  Eurybase (Polskie dossier okoo 250 stron) Structures of education, vocational training and adult education

  systems in Europe (okoo 60 stron) National summary sheet (okoo 10 stron)

  Tematyczne studia komparatystyczne

  Seria Kluczowe dane o edukacji publikacje zawierajce wskaniki jakociowe (opisowe) i ilociowe (statystyczne)

 • Tematyczne studia komparatystyczne

 • Seria "Kluczowe dane o edukacji"

 • POLSKIE BIURO EURYDICE

  Udzia Krajowego Biura w opracowywaniu publikacji komparatystycznych

  Opiniowanie narzdzia (ankieta lub wytyczne

  do struktury)

  Opracowanie materiau polskiego

  Kilka etapw sprawdzania i korekty opracowywanej

  publikacji

  Udzia w spotkaniu grupy roboczej

  Przetumaczenie na j. polski narzdzia Napisanie contribution (na og przez

  zewntrznego eksperta) Przetumaczenie opracowania na j.

  angielski Wstpna analiza spjnoci

  opracowania

  Wielokrotna korespondencja z EEU

 • POLSKIE BIURO EURYDICE

  Informowanie polskich uytkownikw o europejskiej edukacji

  Tumaczenie publikacji europejskich na jzyk polski

  Streszczenia publikacji obcojzycznych (18 numerw biuletynu Nowoci Wydawnicze Sieci Eurydice)

  Raporty przygotowywane na zamwienie Ministerstwa Edukacji / Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyszego

 • POLSKIE BIURO EURYDICE

  Question and Answer Forum

  Szczeglne narzdzie wymiany informacji o edukacji

  Umoliwia politykom owiatowym szybkie uzyskanie szczegowych informacji z innych krajw

  Rocznie udzielamy okoo 80 odpowiedzi na pytania z zagranicy

  Kilka razy w roku zadajemy pytania do innych krajw i po uzyskaniu odpowiedzi opracowujemy raporty.

 • POLSKIE BIURO EURYDICE

  Prace terminologiczne

  Tematyczne Europejskie Glosariusze Edukacyjne

  Placwki edukacyjne wiadectwa, tytuy, dyplomy Nauczyciele

  Thesaurus for Education Systems in Europe (TESE) europejski wielojzyczny tezaurus edukacyjny

 • POLSKIE BIURO EURYDICE

  Promocja publikacji EURYDICE w Polsce obejmuje:

  Newsletter okoo 250 odbiorcw 250 adresw na licie wysykowej Okoo 300 indywidualnych uytkownikw rocznie Okoo 1500 wej na polsk stron EURYDICE

  miesicznie (www.frse.org.pl/eurydice) Dystrybucja publikacji EURYDICE na konferencjach Publikacje prasowe w oparciu o materiay EURYDICE

  http://www.frse.org.pl/eurydice

 • POLSKIE BIURO EURYDICE

  Zapraszamy do korzystania z materiaw Eurydice na stronach:

  Europejskiego Biura Eurydicehttp://eacea.ec.europa.eu/portal/page/portal/Eurydice

  Polskiego Biura Eurydicehttp://www.eurydice.org.pl/

  http://eacea.ec.europa.eu/portal/page/portal/Eurydicehttp://www.eurydice.org.pl/

 • POLSKIE BIURO EURYDICE

  Dzikuj za uwag !

  SIE INFORMACJI O EDUKACJI W EUROPIE Sie EURYDICEPodstawy prawne dziaania Sieci Podstawy prawne dziaania Sieci Eurydice zakada sobie nastpujce cele: Gwne zadania Polskiego Biura EURYDICEOdbiorcy EURYDICEKsztatowanie wizerunku polskiej edukacji w Europie:Tematyczne studia komparatystyczneSeria "Kluczowe dane o edukacji"Udzia Krajowego Biura w opracowywaniu publikacji komparatystycznychInformowanie polskich uytkownikw o europejskiej edukacjiQuestion and Answer ForumPrace terminologicznePromocja publikacji EURYDICE w Polsce obejmuje:Zapraszamy do korzystania z materiaw Eurydice na stronach:Slide Number 17

Search related