of 24 /24
KONTROLA I REVIZIJA Podgorica, 01.10.2020. godina `

KONTROLA I REVIZIJA · 2020. 10. 6. · KONTROLA REVIZIJA Unutrašnja kontrola Vanjska kontrola Unutrašnja revizija Vanjska revizija Tehničko - tehnološka Finansijsko - administrativnana

 • Author
  others

 • View
  19

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KONTROLA I REVIZIJA · 2020. 10. 6. · KONTROLA REVIZIJA Unutrašnja kontrola Vanjska kontrola...

 • KONTROLA I REVIZIJA

  Podgorica, 01.10.2020. godina `

 • nastavnici:

  prof. dr Milan Lakićevićdr Tanja Laković

 • Smjer: Računovodstvo i finansijeNaziv predmeta: KONTROLA I REVIZIJA`FOND ČASOVA : 2+2

  konsultacije sa nastavnikom:četvrtak od 18 do 19 h, kabinet 305, III sprat

 • Osnovna literatura:Andrić M., Krsmanović B., Jakšić D. : Revizija, teorijai praksa, “Proleter” AD Bečej, Subotica 2004. godine

  MEĐUNARODNI STANDARDI I SAOPŠTENJAREVIZIJE, UVJERAVANJA I ETIKE – IFAC

  KODEKS ETIKE ZA PROFESIONALNE RAČUNOVOĐE

 • Dodatna literatura:

  Božić R., Kondić N.: Revizija finansijskih iskaza, SRRRepublike Srpske, Ekonomski akultet Banja Luka,Ekonomski fakultet Istočno Sarajevo, 2007. godina

  Đurasović V.: Interna kontrola i interna revizija, SRRRS,Banja Luka 2007. godine

 • Polaganje ispita:

  • provjera znanja – kolokvijum max 70 poena(1kolokvijum)

  • završni ispit od max 30 poena

 • Termini predavanja i vježbe:

  • predavanja, četvrtkom od 16:45 do 18:20• vježbe, četvrtkom od 18:25 do 20:00

 • U svakom preduzeću bilo ono javno ili privatnopotrebno je uspostaviti sistem NADZORA nadsprovođenjem propisanih opredjeljenja pri radu, ali izakonskih i drugih određenja koja definišu načinobavljanja aktivnosti.

 • Nadzor se mora postaviti tako da se nadzirusve aktivnosti.

  Nadzor se mora redovno sprovoditi odnosnou principu nadzor mora biti stalno prisutan.

 • Osnovna podjela nadzora je:

  - KONTROLU- REVIZIJU

 • KONTROLA je aktivnost koja prati tekući životu preduzeću.

  REVIZIJA dolazi naknadno i prati sve što pratii kontrola ali i nešto više.

 • Pod kontrolom se dakle podrazumijevaju aktivnostinadzora u momentu kada se još mogu spriječitieventualne negativne pojave ili rizici, odnosno to jenadzor u periodu kada se šteta još može izbjeći.

 • Revizija nema za cil da spriječi realizaciju‚ rizika umomentu nastajanja, nego da ga otkrije, utvrdi načinnastajanja štetnog događaja, i da za neko buduće vrijemespriječi nastajanje, odnosno realizaciju rizika.

 • Saznanje izvršioca da će se naknadno pojaviti kontrola njegovog radapodiže nivo savjesnosti i odgovornosti za izvršavanje poslova.

  Ova pojava utiče i na nastanak i razvoj samokontrole.

 • Nadzor je sveobuhvatnija kategorija od kontrole i revizije.

 • NADZOR

  KONTROLA

  REVIZIJA

 • KONTROLA

  UNUTRAŠNJA - interna

  VANJSKA - eksterna

 • U zavisnosti od izvršioca kontrole razlikujemoInternu i Eksternu kontrolu

 • KONTROLA

  UNUTRAŠNJA - interna

  VANJSKA - eksterna

  Tehničko-tehnološkakontrola

  Finansijsko -administrativnakontrola

 • REVIZIJA

  UNUTRAŠNJA -interna

  VANJSKA - eksterna

  Revizija aktivnosti

  Revizija poslovanja

  Razni oblici

 • Vanjska revizija

  Finansijsko izvještavanje

  Poslovanje

  Zakonitosti

  Adekvatnosti

 • N

  A

  D

  Z

  O

  R

  KONTROLA

  REVIZIJA

  Unutrašnjakontrola

  Vanjskakontrola

  Unutrašnjarevizija

  Vanjska revizija

  Tehničko -tehnološka

  Finansijsko -administrativnana

  Finansijskihizvještaja

  Zakonitosti

  Poslovanja

 • EKSTERNA REVIZIJA

 • Definisanje revizije u MSR dat je kroz njen cilj.

  Cilj revizije finansijskih izvještaja je da omogući revizoruda izrazi mišljenje o tome da li su finansijski izvještaji posvim bitnim pitanjima sastavljeni u skladu sa utvrđenimokvirom za finansijsko izvještavanje ili drugimkriterijumima.