of 24 /24
Koji stepen odgovornosti i sigurnosti ima računovodstve na profesija u BiH? Predavač: Sanela Agačević Neum, septembar 2014. godine [email protected]

Koji stepen odgovornosti i sigurnosti ima računovodstvena profesija u BiH?

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Koji stepen odgovornosti i sigurnosti ima računovodstvena profesija u BiH?. Predavač: Sanela Agačević Neum, septembar 2014. godine [email protected]. Govoriću o četiri aspekta odgovornosti i sigurnosti računovodstvene profesije u BiH:. Sačinjavanje finansijskih izvještaja - PowerPoint PPT Presentation

Text of Koji stepen odgovornosti i sigurnosti ima računovodstvena profesija u BiH?

Page 1: Koji stepen odgovornosti i sigurnosti ima računovodstvena profesija u BiH?

Koji stepen odgovornosti i sigurnosti imaračunovodstvena profesija u BiH?

Predavač: Sanela Agačević

Neum, septembar 2014. godine

[email protected]

Page 2: Koji stepen odgovornosti i sigurnosti ima računovodstvena profesija u BiH?

Govoriću o četiri aspekta odgovornosti i sigurnosti računovodstvene profesije u BiH:

Sačinjavanje finansijskih izvještaja

Pri(o)mjena MRS, MSFI i IFRIC-a

Primjena poreznih propisa

Primjena informacionih tehnologija (IT)

Page 3: Koji stepen odgovornosti i sigurnosti ima računovodstvena profesija u BiH?

Šta je odgovornost, a šta sigurnost?

Odgovornost = društvena odgovornost

... cjelokupni raspon njegovog djelovanja, i na sve odnose koje pri tom uspostavlja. Što neko preduzeće proizvodi, kako kupuje i prodaje, kako utiče na okoliš, kako zapošljava, osposobljava i utieče na razvoj vlastitih ljudi, kako ulaže u društvenu zajednicu i poštuje ljudska i radna prava – sve to zajedno određuje ukupni uticaj tog preduzeća na društvo. (www.drustvena-odgovornost.undp.hr)

Sigurnost – uređeno zakonodavstvo, transparentan rad državnih organa, sankcionisanje neogdovornih, ...

Page 4: Koji stepen odgovornosti i sigurnosti ima računovodstvena profesija u BiH?

Koliki je uopće stepen odgovornosti i sigurnosti računovođa u BiH?

Page 5: Koji stepen odgovornosti i sigurnosti ima računovodstvena profesija u BiH?

Zakoni o računovodstvu i reviziji u BiH

Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH (“Službene novine FBiH” broj 83/09)

Zakon o računovodstvu i reviziji RS (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 36/09 i 52/11)

Zakon o računovodstvu i reviziji BD (“Službeni glasnik Brčko Distrikta”, br. 6/06 i 19/07)

Zakon o računovodstvu i reviziji Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” broj 42/04)

Page 6: Koji stepen odgovornosti i sigurnosti ima računovodstvena profesija u BiH?

Zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH

Page 7: Koji stepen odgovornosti i sigurnosti ima računovodstvena profesija u BiH?

Zakon o računovodstvu i reviziji u RS

Page 8: Koji stepen odgovornosti i sigurnosti ima računovodstvena profesija u BiH?
Page 9: Koji stepen odgovornosti i sigurnosti ima računovodstvena profesija u BiH?

MRS / MSFI / IFRIC

Jesu li ažurne „varijante” koje su nam u BiH dostupne?

Zašto se ne prevode izmjene?

Kako računovođe da postupaju ako na raspolaganju imaju

stare verzije MRS i MSFI?

Kako revizori da postupaju ako na raspolaganju imaju stare

verzije MRS i MSFI?

Page 10: Koji stepen odgovornosti i sigurnosti ima računovodstvena profesija u BiH?
Page 11: Koji stepen odgovornosti i sigurnosti ima računovodstvena profesija u BiH?
Page 12: Koji stepen odgovornosti i sigurnosti ima računovodstvena profesija u BiH?

Izmjene MRS / MSFI koje nismo preveli / objavili

Page 13: Koji stepen odgovornosti i sigurnosti ima računovodstvena profesija u BiH?

Sigurnost računovodstvene profesije i primjena IT

Organizacija i sigurnost

Resursi i sigurnost

Procedure i sigurnost

Nove tehnologije

Page 14: Koji stepen odgovornosti i sigurnosti ima računovodstvena profesija u BiH?

Organizacija i sigurnost

• Dobra organizacija unutar firme – jedan od osnovnih ključeva uspjeha;

• Time štitimo informacije, štitimo ideje i na razvijamo novi oblik sigurnosti, između uposlenika, ...

• Kupovinom opreme koja će dati dodatne funkcionalnosti zaštitili ste se od kritičnih situacija u poslovanju te stvorili dodatnu sigurnost za cijelo poslovanje.

Resursi i sigurnost• Planirati da dijelove sistema

koji kreirate zadovoljite resursima za njihov besprekidan rad, da se omogući adekvatna rezerva u slučaju nastanka problema na istima;

• Obezbjedite rezervni računar;

• Dokumente u papirnom obliku pohranite u digitalni skeniranjem;

• Kupite rezervne zamjenske dijelove za vašu opremu, rezervi printer recimo, planirajte zamjenu dotrajalih računara i opreme svake 3 godine.

Page 15: Koji stepen odgovornosti i sigurnosti ima računovodstvena profesija u BiH?

Procedure i sigurnost• Da bi se povećala sigurnost

potrebno je odrediti šta tačno jedan od uposlenika može uraditi u sistemu i kakvu tačno informaciju može dobiti;

• Dozvoljavanjem uposlenicima da koriste privatne e-mail adrese se pravi najveću sigurnosna greška u poslovanju;

• Korištenje prenosivih medija (usb flash memorija, pomoćni tvrdi disk i sl.) kao medija za pohranu podataka te njihovo čuvanje je pogrešan odabir.

Page 16: Koji stepen odgovornosti i sigurnosti ima računovodstvena profesija u BiH?

Nove tehnologije – cloud computing

Page 17: Koji stepen odgovornosti i sigurnosti ima računovodstvena profesija u BiH?

Poreski propisi, odgovornost i sigurnost

Šta ih karakteriše?

Razjedinjenost

Neusaglašenost

Kontradiktornost

Nejasne nadležnosti

Nejasni propisi

Mišljenja PU

Obavještenje UINO

Mišljenja UINO

Page 18: Koji stepen odgovornosti i sigurnosti ima računovodstvena profesija u BiH?

Poreski propisi – deharmonizovani sistem!

Veliki broj društava posluje na području cijele BiH oba entiteta i BD, pri čemu je sjedište registrovano u jednom entitetu, a poslovne jedinice širom BiH (najčešće u drugom entitetu ili BD).

Kako računovođa uopće može biti odgovoran (a i siguran) ukoliko mora primjenjivati propise koji nisu jasno definisani, koji su kontradiktorni, neusaglašeni i sl.?

Page 19: Koji stepen odgovornosti i sigurnosti ima računovodstvena profesija u BiH?

Splet situacija ...

Page 20: Koji stepen odgovornosti i sigurnosti ima računovodstvena profesija u BiH?

Mišljenja Porezne upraveŠta je, u osnovi, mišljenje Porezne uprave?

Mišljenje Porezne uprave odnosi se na jednu određenu poreznu situaciju i na jednog određenog poreznog obveznika, a mora biti u skladu sa stavovima Federalnog ministarstva financija, odnosno mjerodavnog kantonalnog ministarstva financija.

Mišljenje Porezne uprave odnosi na određenog poreznog obveznika – podnosioca zahtjeva, što znači da se njime ne mogu "služiti" drugi porezni obveznici, bez obzira što imaju isto "porezno pitanje".

Porezna uprava je dužna izdati mišljenje o pitanju navedenom u zahtjevu i kada smatra da su zakonski propisi jasno propisali postupanje u datoj situaciji, ali i kada smatra da nije mjerodavna za davanje određenog mišljenja.

Page 21: Koji stepen odgovornosti i sigurnosti ima računovodstvena profesija u BiH?

Što se tiče javnosti, odnosno dostupnosti mišljenja drugim poreznim obveznicima, Porezna uprava može dati na objavljivanje u službena glasila FBiH, stručne časopise i publikacije, pod uslovom da se ne otkriva identitet podnosioca zahtjeva, kao ni porezna tajna.

Korisnost publikovanja mišljenja naočito je upitna ukoliko se ne prezentuje "porezno pitanje", jer je u njemu suština problema, a iz samog odgovora se može samo naslućivati šta je suština "poreznog pitanja" podnosioca zahtjeva.

Page 22: Koji stepen odgovornosti i sigurnosti ima računovodstvena profesija u BiH?

Šta je bio cilj donošenja ovog Pravilnika?Veća disciplina u postupku izdavanja mišljenja, ali čija. Porezni obveznici su disciplinovani onoliko koliko su zakoni i drugi propisi jasni i dosljedno primjenjivani sa obaveznom (ravnopravnom) primjenom predviđenih mjera sankcije.Veća disciplina u postupku izdavanja mišljenja Središnjeg ureda Porezne uprave, odnosno Ministarstva financija koje do sada nema ustrojen registar tumačenja i mišljenja, pa se dešavalo da se po istom poreznom pitanju daju različiti odgovori.

Page 23: Koji stepen odgovornosti i sigurnosti ima računovodstvena profesija u BiH?

Pitanja:

Da li su računovođe sigurne u primjeni računovodstvenih propisa?

Da li su sigurni u primjeni poreznih propisa?

Koliko im uopće koriste Mišljenja i stajališta Porezne uprave i UINO?

Ko i kako sankcioniše rad računovođa?

Page 24: Koji stepen odgovornosti i sigurnosti ima računovodstvena profesija u BiH?

Hvala na paž[email protected]