of 48 /48

Click here to load reader

As Renkuosi Profesija

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pagalba išsirenkant profesiją

Text of As Renkuosi Profesija

  • 1. A renkuosi profesij A RENKUOSI PROFESIJ 1 as renkuosi pr-Naujas.indd 16/21/07 1:35:19 PM

2. 2 A RENKUOSI PROFESIJ as renkuosi pr-Naujas.indd 2 6/21/07 1:35:21 PM 3. Sveikas!A esu laivo kapitonas. Valdau nepaprast laiv karjeroslaiv ir noriu pasidalinti savo patirtimi su tavimi, padti tauplanuoti savo karjer ir pasirinkti profesij.Karjera tai kelias, kuris prasideda jau besimokant mokykloje.Svarbiausia iame kelyje inoti savo krypt ir nuolat iekotigalimybs usiimti ne bet kokia, bet mgstama ir domiaveikla. Paprastai didiausi skm patiria ir karjeros laiptaiskyla tie mons, kuri profesija atitinka j asmenyb ir kuriemgsta savo darb. Todl labai svarbu savo laivu ir kelionepradti rpintis jau dabar.ioje knygelje pamginsiu tau patarti, kaip valdyti savokarjeros laiv, kaip pasirinkti tinkam krypt, kaip nustatytisavo laivo kurs. i knygel sudaro trys dalys: KOKS A ESU?ioje dalyje padsiu tau painti save, savj a taipirmasis ingsnis galvojant apie karjer ir bsim profesij.Atliks vairius testus, isiaikinsi savo asmenines savybes,gabumus, interesus ir vertybes. Taip pat rasi naudingadres ir nuorod, kuriomis naudodamasis galsi daugiausuinoti apie save. MANO TIKSLASioje dalyje patarsiu, kaip numatyti savo karjeros tikslusbei kaip pasirinkti profesij, atsivelgiant pirmojoje dalyjesurinkt informacij apie save. Pateiksiu vairias praktinesuduotis, kurios suteiks tau galimyb visapusikai apsvarstytidominani profesij pranaumus, trkumus ir tai, kaip josatitinka tavo asmenyb.A RENKUOSI PROFESIJ3 as renkuosi pr-Naujas.indd 3 6/21/07 1:35:22 PM 4. 4 A RENKUOSI PROFESIJ as renkuosi pr-Naujas.indd 4 6/21/07 1:35:23 PM 5. MANO KELIASioje dalyje pagelbsiu isiaikinti, kaip gyvendinti savokarjeros tikslus ir gyti pasirinkt profesij. Galsi paanalizuotivairias mokymosi galimybes bei irinkti sau tinkamiausi.engs visus iuos tris ingsnius ir pains save, isirinksprofesij bei apgalvojs tolesn savo keli, knygels pabaigojerasi emlap, kuriame galsi nusibraiyti savo karjeros laivokurs. inoma, tu ir aplinka nuolat keiiats, todl gali bti,jog priplauks vis naujas krykeles suvoksi, kad nori rinktiskit keli, sukti kit pus. Taiau nepamirk, kad visuometsvarbiausia inoti galutin savo kelions tiksl. Tikiuosi, kadtavo nupietas emlapis pads nustatyti tinkam kelionskrypt ir neleis tau paklysti. Geros kelions!Kapitonas A RENKUOSI PROFESIJ 5 as renkuosi pr-Naujas.indd 5 6/21/07 1:35:23 PM 6. KOKS A ESU?Kapitonas: Matau, kad susimstei...A: Nuolat galvoju apie savo ateit ir niekaip negaliu nusprsti,kok darb noriau dirbti. Tvai nori, kad biau teisininkas.O man patinka groti gitara. Esu visikai sutriks...Kapitonas:Patariau tau vis pirma sustoti ir atsigrti save. Prie renkantis profesij, svarbiausia inoti apie savekuo daugiau, suvokti, koks esi i tikrj, o ne kok tavenori matyti kiti; ko tu nori ir k gerai sugebi, o ko niekadanenortum daryti. Kad ir kaip bt keista, dauguma monitaip ir nugyvena vis gyvenim, kitus paindami geriau neipatys save. Ar niekada apie tai nesusimstei?A: O k reikia painti save?Kapitonas: Painti save tai suvokti, koks tu esi. mogausypatybs formuojasi vaikystje, paauglystje ir bgantmetams rykja, stiprja. Painti save tai inoti savopomgius,gabumus,interesus, asmenines savybesirvertybes, atsirinkti, k mgsti ir ko nemgsti, kas tau teikiadiaugsm ir kas erzina.6 A RENKUOSI PROFESIJ as renkuosi pr-Naujas.indd 6 6/21/07 1:35:24 PM 7. A: Bet kaipgi man geriau painti save? Kaip suprasti, kas itikrj noriu bti? Kapitonas:Pirmiausia nuolat skirti tam laiko. Atsimink,kad, keiiantis pasauliui, keitiesi ir tu. gydamas nauj ini,naujos patirties, turtum nuolat sustoti ir dmiau pavelgti savo atvaizd veidrodyje ir savo vid. Visada pamatysi savekitok ir i naujo vertinsi keli ir krypt, kuriuos pasirinkai,bei darb, kur dirbi.Painti save tau gali padti: savianaliz. Pamgink stebti save vairiose gyvenimosituacijose kai mokaisi, kai leidi laisvalaik, kai bendraujisu kitais monmis; vairs testai. Jie padeda vertinti tavo teigiamsias irneigiamsias ypatybes, pamstyti apie tas savybes,kurios turt bti tobulinamos, ir pan. Test ir pratimrasi toliau; vairs leidiniai ir internetas. Daug nauding nuorodrasi toliau; konsultavimasis su karjeros specialistu. Tu visada galipasitarti su profesijos konsultantais ir psichologais,kreipsis artimiausi darbo rinkos mokymo ir konsul-tavimo tarnyb. J adresus rasi ios knygels 48 psl. beiinterneto svetainje www.darborinka.lt.NAUDINGOS NUORODOSia rasi informacijos apie savs painim, karjeros planavimbei vairi test: www.euroguidance.ltwww.euroguidance.lt/jaunimuiwww.euroguidance.lt/profesijosvadovaswww.darborinka.ltwww.profesijupasaulis.ltA RENKUOSI PROFESIJ7 as renkuosi pr-Naujas.indd 7 6/21/07 1:35:26 PM 8. Koks, tavo nuomone, tu esi?Kapitonas: is pratimas skirtas pamstyti apie save.Nusprsk, kurios toliau ivardintos prieingos savybs yra taubdingos, ir paymk jas pagal tai, kaip labai jos ireiktos.Ties ? paymk tik tuo atveju, jei negali apsisprsti. paymk savybes, kuriomis esi patenkintas paymk 3 savybes, kurios tavyje tau paiam nepatinka paymk savybes, kurias nortum stipriau isiugdyti8 A RENKUOSI PROFESIJ as renkuosi pr-Naujas.indd 86/21/07 1:35:27 PM 9. >> Stropus Tingus KomunikabilusNekalbus RamusIrzlus Ujauiantis Nejautrus DarbtusTingus Verlus Atsargus Drsus Bailus Nuoirdusaltas IndividualistasVisuomenikas Nuolankus Kovojantis BesidomintisBesidomintis daiktaismonmis Nesivarantis Suvarytas TalentingasVidutini gebjim Apskaiiuojantisvaistnas Pasitikintis savimi Nepasitikintis savimi Kantrus Nekantrus domusNuobodus Rytingas Nerytingas Rpestingas Lengvabdis Pedantikas Isiblaks Nuoseklusmus VeiklusMstantis Gyvybingas Lidnas Atsainus Pasirengs padti AtkaklusNuolaidus PavirutinikasNuodugnus valgus Nevalgus AktyvusPasyvusA RENKUOSI PROFESIJ 9 as renkuosi pr-Naujas.indd 9 6/21/07 1:35:28 PM 10. Koks tu esi bendraudamas sudraugais, mokytojais, kitaismonmis?Kapitonas: Isiaikinti savo asmenines savybes padstavo santyki su draugais, bendraklasiais, mokytojais, kitaismonmis vertinimas. is pratimas tau pads atskleistitas savybes, kurios pasireikia bendraujant su draugais aratliekant tam tikr veikl.vertink, kaip danai pasireikia kiekviena i savybi.Tuiame langelyje ymk atitinkamai: 4 visada; 3 beveikvisada; 2 retai kada; 1 niekada. Bendraudamas su draugais,pastamais, mokytojais, a: Lengvai bendraujantis (bendraudamas su kitais nepatiriu sunkum) Bendradarbiaujantis (visada pasirengs padti, jei manau, kad mano pagalba reikalinga) Nedrsus (sunkiai umezgu nauj paint, man sunku bendrauti su maai pastamais monmis) Sugebantis dertis (greitai randu argument u arba prie) tikinantis (greitai tikinu kitus mones savo idjomis ir priveriu pakeisti nuomon) Sugebu dirbti komandoje (moku palaikyti gerus santykius su draugais, mgstu traukti kitus bendr veikl) Pasitikiu savimi ( teigiamai vertinu save, manau, kad galiu pasiekti sau keliamus tikslus) Tolerantikas (priimu mones tokius, kokie jie yra, gerbiu j nuomon ir tai, kas jiems svarbu) Neapsisprendiantis (man sunku tvirtai apsisprsti, ginti savo nuomon, danai j keiiu) Taikus (man patinka taikios situacijos ir stengiuosi jas ilaikyti)10 A RENKUOSI PROFESIJ as renkuosi pr-Naujas.indd 106/21/07 1:35:28 PM 11. Veikloje a: Savarankikas (kai man liepiama k nors atlikti, a tai atkakliai darau taip, kaip man atrodo reikalinga) Paklusnus (nesiginiju ir darau tai, kas man liepiama, nurodoma) Sugebu perimti vadovavim (man patinka duoti nurodymus ir manau, kad man tai gerai sekasi) Ramus (darb atlieku neskubdamas, nuosekliai, sigilindamas detales) Visapusikas (man gerai sekasi atlikti vairiausius darbus, veiklas) Rezultatyvus (ne tik dirbu, bet ir pasiekiu ger rezultat) Reiklus sau (stengiuosi gerai ir laiku atlikti paskirt darb, rimtai iriu savo pareigas) Atviras naujoms situacijoms (mgstu vairov, poky- ius, netiktas situacijas) Punktualus (niekada nevluoju, planuoju laik) Mgstu mokytis nauj dalyk (siekiu nuolat mokytis ir tobulti, teikti nauj idj) Ivardink po tris savybes, kurios daniausiai pasireikia bend- raujant su draugais ir atliekant veikl: 1. ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................ 2. ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................ 3. ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................ 1. ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................ 2. ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. 3. ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................A R E N K U O S I P R O F E S I J 11 as renkuosi pr-Naujas.indd 11 6/21/07 1:35:29 PM 12. Kurios tavo vertybs tausvarbiausios?Kapitonas: Vertybs parodo, kuriuos dalykus mes laikomegyvenime svarbiais. is pratimas pads jas isiaikinti.Toliau rayk tris atvejus, kai atlikai k nors, kuo gali didiuo-tis. Pavyzdiui: 5 klasje atlikau pagrindin vaidmen klassspektaklyje, arba: Sukriau aidim, kuris trauk visusvaikus ir pan. Lentelje paymk vertybes, kurias labiausiaisieji su iais laimjimais. Stulpelyje I viso nurodyk, kiekkart kiekviena vertyb buvo paymta. I Vertybs Apibrimas 1 atv. 2 atv. 3 atv. visoLaimjimas inojimas, kad tau puikiai pavykoEstetika Meil groiui ir harmonijaiAltruizmas Pagalba kitiems nesiekiant naudos sauBendradarbiavimasGebjimas dirbti kartu su kitaisKrybingumas Nauj mini ar daikt krimasMokslasMokymosi kaip vertybs suvokimasLygiateisikumas Manymas, kad visi yra lygsTikjimasTikjimas ateitimieimaRpinimasis tvais, vaikais, giminmisSveikata Emocin, zin, dvasin gerovDorumasElgimasis pagal deklaruojamus sitikinimus 12 A RENKUOSI PROFESIJ as renkuosi pr-Naujas.indd 126/21/07 1:35:31 PM 13. Teisingumas Elgimasis su visais teisingai ir lygiai Meil Stiprus asmeninis prisiriimas Lojalumas Itikimyb mogui ar dalykui PasitenkinimasPatiriamas malonumas ar diaugsmas Galia Galjimas daryti tak ir mokjimas ja naudotis PripainimasSiekimas pagarbos ir susiavjimo SaugumasTikjimas ir pasitikjimas ateitimi Turtasemikj grybi kaupimas ImintisGilus gyvenimo suvokimas 1 atvejis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. 2 atvejis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................3 atvejis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................rayk tris svarbiausias vertybes, tavo srae surinkusias dau-giausiai tak:1. .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................ 2. .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................ 3. .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................ A R E N K U O S I P R O F E S I J 13 as renkuosi pr-Naujas.indd 13 6/21/07 1:35:31 PM 14. Kam esi gabus?Kapitonas:Gabumai tai veikla, kuri tau geriausiai sekasi;tai, kuo tu isiskiri i kit. is pratimas tau pads atskleistisavo gabumus, kurie gali turti takos tavo apsisprendimuidl profesijos. Paymk tuos teiginius, kurie apibdinatavo gabumus:ABalso intonacijomis, laikysena sugebu pavaizduoti situacij, ireikti jausmusMBandau naujus pieimo, tapybos bdus ir mediagasEDomiuosi automobiliais, techniniais prietaisais, konstruojuBDomiuosi vyki, reikini prieastingumuUDomiuosi muzika, klausausi kit moni dain, muzikos veikalSEsu energingas, skiriu daug laiko ziniams pratimams ir manktaiOEsu entuziastingas ir optimistasBEsu smalsus, siekiu suinoti, k nors naujaUKuriu naujas melodijasLMano pasakojimai pasiymi nuoseklumu, tampa ir detalmisEMgstu braiyti schemas, konstrukcijasUMuzika ireikiu savo jausmus ir igyvenimusLNet ir senoms idjoms suteikiu nauj, domu turinAPajgiu ireikti koniktSPraleidiu daug laiko treniruodamasisMSavo darbuose rodau daug originalumoMSavo jausmus ireikiu pieiniais, tapyba, lipdybaBSkaitau mokslin literatr ir danai diskutuoju dominania temaBSkiriu daug laiko tam, kas domina augalams, kolekcionavimui 14 A RENKUOSI PROFESIJ as renkuosi pr-Naujas.indd 146/21/07 1:35:32 PM 15. A Su dideliu malonumu vaidinu ir kuriu spektaklius E Sugebu dirbti su rankiais O Sugebu traukti kitus bendr veikl L Sugebu sukurti dom pasakojim, eilraius O Sugebu vadovauti grupei E Suprantu technines problemas S aidimuose pralenkiu kitus O Kiti mane laiko autoritetu ir vertina mano nuomon planuojant veikl ir priimant sprendimus M Domiuosi kit moni meno kriniais A Lengvai sijauiu kito mogaus, gyvno, daikto vaidmen ir sugebu imituoti S Dalyvavimas vairiose varybose ir aidimuose man teikia malonumo A R E N K U O S I P R O F E S I J 15 as renkuosi pr-Naujas.indd 156/21/07 1:35:33 PM 16. Koks yra tavoasmenybs tipas?Kapitonas: is pratimas, sudarytas pagal Holland, tau padsnustatyti darbo aplink, kuri atitikt tavo pomgius, gabumusir asmenyb. Paymk tuos teiginius, kurie geriausiai taveapibdina (1 teiginys vertas 1 tako). Suskaiiuok ir suinosi,kuriam asmenybs tipui priklausai. Jei apskaiiavs pamatysi,kad tau tinka keli asmenybs tipai, tokiu atveju tursi platesnprofesijos pasirinkimo spektrTu:Tau gerai sekasi, patinka: atletikas statyti ar konstruoti daiktus praktikas dirbti atvirame ore links veiktitreniruoti gyvnus links technin darbdirbti individualiai gamtos-myltojas bti zikai aktyviamR i viso =Tu:Tau gerai sekasi, patinka: smalsussprsti matematines uduotis analizuojantis suprasti ir gilintis mokslines iradingas teorijas pastabus tirti daiktus, reikinius arba loginio mstymoanalizuoti informacijnaudotis kompiuteriuskaityti mokslinius urnalusI i viso =16 A RENKUOSI PROFESIJ as renkuosi pr-Naujas.indd 16 6/21/07 1:35:35 PM 17. Tu:Tau gerai sekasi, patinka:krybingasdaryti eskizus, pieti, tapytilakios vaizduots groti muzikos instrumentuimpulsyvusdalyvauti koncertuose,nepriklausomasvaidinimuose, meno parodoselinks naujoves daryti domias nuotraukask nors kurti M i viso = Tu:Tau gerai sekasi, patinka:draugikas mokyti kituslinks padti kitiemspadti kitiems sprstimgstantis bendrauti asmenines problemassupratingasdalyvauti susitikimuosepaslaugusteikti savanorikas paslaugas tenkinti kit norus S i viso = A R E N K U O S I P R O F E S I J 17 as renkuosi pr-Naujas.indd 176/21/07 1:35:35 PM 18. Tu:Tau gerai sekasi, patinka: pasitikintis savimi inicijuoti tam tikr veikl links rizikuotitikinti mones daryti, tikinantis kaip tu nori entuziastingasparduoti daiktus ar energingasreklamuoti idjas organizuoti renginius vadovauti komandaiV i viso = Tu:Tau gerai sekasi, patinka: tvarkingas padaryti daug popierinio kruoptusdarbo per trump laik prats veikti pagal plantvarkingai sudti daiktus siningas atlikti aikiai suformuluotas prisitaikantis prieuduotisreikalavim dirbti kompiuteriurayti ocialius laikusK i viso =18 A RENKUOSI PROFESIJ as renkuosi pr-Naujas.indd 186/21/07 1:35:37 PM 19. (R) Realistinis tipas. Pirmum teikia veiklai, kuriai reikia zini ar rank darb gdi, kelia sau konkreius tikslus ir uduotis, kuriems gyvendinti reikalingi vairs prietaisai, mechanizmai, renginiai. Patinka, kai uduotys yra aikios, konkreios, darb galima atlikti nuosekliai einant nuo detali prie rezultato. Nemgsta ilg deryb, organizacins veiklos, lyderio, vadovo vaidmens, gilinimosi tarpasmeninius santykius, socialini situacij, kuriose bt dmesio centre. Labiau vertina praktin nuovok, sveik prot, konkreius gdius. (I)Intelektualusis tipas. Pirmum teikia protiniam, moksli- niam darbui, teoriniams udaviniams, siekiant painti ma- terialaus, socialinio ar dvasinio pasaulio raid. Mgsta dirbti savarankikai. Mgstaanalizuoti problem, prieastis, duomenis, vertinti galimybes, rezultatus, numatyti veikimo plan, daryti ivadas, sprendimus. io asmenybs tipo vertybs: pasitikjimas savimi, nepriklausomi, originals sprendimai, gilios teorins inios, geras isilavinimas. (M) Meninis tipas. Renkasi groio, meno, pramog verslo srii veikl, problemas sprendia krybingai, originaliai, remdamasis savo intuicija, vaizduote, spdiais, siekia originali ir nepriklausom sprendim. Pirmenyb teikia veiklai, kuriojegalima pasiekti nauj ir individual rezultat menin vaizd, krin, daikt, gamin. Patinka pasinerti neinomyb, kuriant k nors naujo ir originalaus. io tipomons labai vertinasaviraik, sprendim originalum, estetines ir menines vertybes, gro. (S)Socialusis tipas. Pirmum teikia veiklai, kur dirbama su monmis, padedant jiems, mokant, konsultuojant, aukljant, teikiant vairias paslaugas. Veikloje atsivelgia aplinkinimoninuomones, stengiasirasti visusA R E N K U O S I P R O F E S I J 19 as renkuosi pr-Naujas.indd 19 6/21/07 1:35:38 PM 20. patenkinant sprendim, dirba kantriai, kad pasiekt tiksl. Jovertybs: moni gerov, pagarba, teisingumas, atsakomyb,pozityvus savs vertinimas.(V)Verslusis tipas. Mgsta nestandartin, kupin ikiaplink, vadovauja komandai, gerai jauiasi, kai gali suteiktigaliojimus kitiems ir tikinti kitus vykdyti plan. Veiklojesusitelkia tikslo siekim. Jo vertybs: pasisekimas, statusas,rizika, valdia, dominavimas.(K)Konvencionalusis tipas. Pirmum teikia veiklai, kuriojerenkama odin ar skaiiais ireikta informacija ir tvarkoma,apdorojama laikantis taisykli, tam tikros tvarkos, normar nuosekli nurodym. Mgsta nuolat pasikartojanias irsistemikas uduotis. io tipo moni vertybs: savikontrol,stabilumas, tradicij, paproi ir elgesio norm laikymasis irkonservatyvus poiris.Mano asmenybs tipas yra:20 A RENKUOSI PROFESIJ as renkuosi pr-Naujas.indd 20 6/21/07 1:35:39 PM 21. AtsakymaiPratimas Kam esi gabus?Raidi paaikinimai:A vaidybiniai gabumaiB moksliniai gabumai E mechaniniai gabumai L literatriniai gabumai M meniniai gabumai O organizaciniai gabumai S sportiniai gabumai U muzikiniai gabumai Jei dauguma tavo paymt teigini yra ties A raide, tokiu atveju turi vaidybini gabum; jei ties B mokslini, ir t. t. Gali paaikti, kad turi vairi speciali gabum. iuo atveju tursi atskirti, kas tau yra tiesiog malonus usimimas, o kas galt bti ir ateities darbu.A R E N K U O S I P R O F E S I J 21 as renkuosi pr-Naujas.indd 21 6/21/07 1:35:41 PM 22. Atsakymai Pratimas Koks tavo asmenybs tipas? ioje lentelje rasi kiekvienam asmenybs tipui tinkamasprofesijas.Asmenybs tipas Profesijos kininkas, veterinaras, gamtosRealistinis apsaugos inspektorius, gaisrininkas,policininkas, pilotas, technikas,statybininkas, gamybininkas,vairuotojas, matininkas,remontininkas, mechanikasAnalitikas, tam tikros sritiesIntelektualusis ekspertas, biochemikas,mikrobiologas, meteorologas,astronomas, geografas,archeologas, istorikas, biozikas,farmakologas, sociologas,psichologijos dstytojas, tardytojasAktorius, muzikantas, architektas,Meninis dailininkas, restauratorius,televizijos reisierius, raytojas,scenaristas, skulptorius,grimuotojas, kostium dailininkas,drabui modeliuotojas, okjas,orkestro ar choro dirigentas,interjero dizaineris, fotomenininkas Gydytojas, slaugytojas, mokyklosSocialusispsichologas, politologas,aukltojas, mokytojas, specialiojougdymo pedagogas, socialinisdarbuotojas, kosmetologas, kirpjas 22 A RENKUOSI PROFESIJ as renkuosi pr-Naujas.indd 22 6/21/07 1:35:42 PM 23. VerslusisMokesi inspektorius, eismoprieiros inspektorius,pardavjas, mons savininkas,vadovas, urnalistas, televizijosar radijo laid vedjas, reklamosvadybininkas, prekybos atstovas,advokatas, teisjas, patarjas,politikas, valstybins staigostarnautojasProgramuotojas, buhalteris, Konvencionalusis biudeto analitikas, nansininkas,sskaitininkas, kasininkas,auditorius, bibliografas,redaktorius, draudjas,administratorius, muitinsinspektorius, banko tarnautojas,kanceliarijos darbuotojas A R E N K U O S I P R O F E S I J 23 as renkuosi pr-Naujas.indd 236/21/07 1:35:44 PM 24. A ESU...Kapitonas: Atjo laikas pateikti visas savomintis, ivadas, apibendrinimus. A inau, koks a esu...Mano savybs... Manau, kad mano stipriosios savybs yra ios:......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. ......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. ......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. ......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. Mano silpnosios savybs:......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. ......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. ......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. ......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. Savybs, kurias noriau tobulinti:......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. ......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. ......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. ......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. 24A RENKUOSI PROFESIJ as renkuosi pr-Naujas.indd 24 6/21/07 1:35:45 PM 25. Mano gabumai... Turiu vairi speciali gabum, kurie gali turti takos mano apsisprendimui dl profesijos: ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................................................................................................................................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................Mano vertybs... Svarbiausios vertybs, kuriomis daniausiai vadovaujuosi: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................Mano pomgiai... Man labai patinka:......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................A R E N K U O S I P R O F E S I J 25 as renkuosi pr-Naujas.indd 256/21/07 1:35:46 PM 26. MANO TIKSLASKapitonas: Kaip manai, kam mogui reikalinga profesija?A:Na, profesija yra reikalinga tam, kad udirbtum pinig,kad usiimtum veikla, kad ilaikytum eim ir pan.Kapitonas: Teisingi tavo pamstymai. Bet pinigus galiusidirbti ir neturdamas jokios profesijos. Mano nuomone,profesija mogui yra reikalinga tam, kad jis galt ireiktisave. Be to, darbas, teikiantis malonum, suteikia jg veiktivairius nesklandumus ir neskmes darbe. A: Manau, kiekvienas nort dirbti mgstam darb ir gautiger atlyginim. Bet taip bna retai...Kapitonas: Norint tinkamai nusprsti dl profesijos, svarbugerai painti savo norus, gerai orientuotis profesij pasaulyje,inoti darbo rinkos poreikius, mokti vertinti savo profesintinkamum. O tada gal ir pavyks suderinti iuos dalykus. A:O kur galiau gauti informacijos apie patinkaniasprofesijas?Kapitonas: Ibandyk iuos informacijos altinius:Praktika. gydamas praktini ini, suvoksi, ar i profesija tau.Pokalbiai su dirbaniais pagal tave dominani pro- fesij.Leidiniai, profesij apraymai, interneto informacija. Nauding nuorod rasi toliau.Konsultacija su karjeros specialistu. Kreipkis profesijos konsultantus ir psichologus artimiausioje darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnyboje. J adresus rasi ios knygels 48 psl.26 A RENKUOSI PROFESIJ as renkuosi pr-Naujas.indd 26 6/21/07 1:35:46 PM 27. A: O kur galiau suinoti apie konkrei profesij pers- pektyvas darbo rinkoje? Kaip inoti, ar bsiu reikalingas darbdaviams? Danai girdiu, kad abiturientai renkasi darb atsivelgdami tik savo norus, profesijos vaizd, o po studij negali rasti norimo darbo...Kapitonas:Apie profesij paklausum ir perspektyvas gali suinoti Lietuvos darbo biros tinklalapyje. NAUDINGOS NUORODOSia rasi informacijos apie profesijas bei j apraus, taip pat studij program apraus.www.euroguidance.lt/profesijosvadovas www.profesijupasaulis.ltwww.aikos.smm.ltA R E N K U O S I P R O F E S I J 27 as renkuosi pr-Naujas.indd 27 6/21/07 1:35:47 PM 28. K labiausiai vertintumbsimojoje profesijoje?Kapitonas: Nusprsk, kuri i profesini vertybi tausvarbesn, ir paymk savo atsakym atitinkamoje vietoje.Vidutinikaisvarbu Nesvarbu Labaisvarbu Visikai nesvarbu28 A RENKUOSI PROFESIJ as renkuosi pr-Naujas.indd 28 6/21/07 1:35:48 PM 29. Individualus darbas Protinis darbas Nuolatinis bendravimas su klientais Darbas, kur man malonu dirbti Saugus darbas Darbas komandoje Darbas, skatinantis saviraik Karjeros galimybs Darbas kintanioje aplinkoje Darbas patalpoje Atsakingas darbas Darbas, kuriam reikia nuolat tobulti Darbas, nedarantis alos aplinkiniams Ko nors naujo ir naudingo kitiems krimas Darbas, kuriam reikia zini jg Darbas, neprietaraujantis mano sitikimams Darbas, kuriam reikia visiko atsidavimo Gerai mokamas, bet mano principams prietaraujantis darbas Ivardink tris svarbiausias profesines vertybes, kurios gali turti takos pasirenkant profesij:.............................................................................................. ........................................................................................................................................................................................... A R E N K U O S I P R O F E S I J 29 as renkuosi pr-Naujas.indd 296/21/07 1:35:49 PM 30. Kurios asmenins savybsir gebjimai btini iaiprofesijai?Kapitonas: is pratimas parodys, ar inai, kurios asmeninssavybs ir gebjimai yra btini nurodyt profesij darbuoto-jams. Sujunk toliau nurodomas profesijas su profesinmissavybmis ar gebjimais, kurie yra, tavo manymu, btiniausiios profesijos monms (galimi keli atsakymai; atsakymaigali kartotis).Pvz.:AktoriusJrininkas - , gArcheologas Architektas Astronomas Automobili mechanikas Barmenas Elektrikas Farmacininkas Fotografas Informatikas Jrininkas Kalb mokytojas Lokomotyvo mainistas Meno kritikas Meteorologas Mikininkas Muzikantas Padavjas Pardavjas Reisierius Socialinis darbuotojas Stalius Statybininkas Ugniagesys Vadybininkas Virjas 30 A RENKUOSI PROFESIJ as renkuosi pr-Naujas.indd 30 6/21/07 1:35:49 PM 31. a) analitinis mstymas b) atidumas c) atsakingumas d) atsargumas e) brini supratimas f) diplomatiniai, derybiniai gebjimai g) drsa h) emocinis stabilumas i) zin itverm j) gebjimas mylti gamt ir rpintis ja k) gebjimas bendrauti l) gebjimas bti autoritetu m) gebjimas dirbti komandoje n) gebjimas dirbti su duomenimis ir skaiiais p) gebjimas greitai priimti sprendimus r) gebjimas ilgai ir temptai dirbti s) gebjimas iklausyti o) gebjimas sprsti kelias uduotis vienu metu v) gera atmintis z) gera erdvin vaizduot E) geras skonis y) geros zikos ir matematikos inios ) greita orientacija ) greita reakcija ) iradingumas ) valgumas ) kruoptumas ) krybingumas ) loginis analitinis mstymas ) mechanizm ir tais valdymas x) muzikin klausa q) objektyvumas A) organizaciniai gebjimai B) pareigingumas C) paslaugumas D) painimo ir tyrim trokimas H) raiki kalba I) nepavirutinikas domjimasis menu G) ritmo pojtis N) siningumas M) technikos pomgis L) tikslumas Z) tvarkingumas A R E N K U O S I P R O F E S I J 31 as renkuosi pr-Naujas.indd 316/21/07 1:35:50 PM 32. Kas trukdo ir kas padedatinkamai nusprsti dlprofesijos?Kapitonas: is pratimas pads tau suprasti, kurie ioriniaiir vidiniai veiksniai gali trukdyti, o kurie padti renkantisprofesij. Nusprsk, kurie dalykai yra labiau trukdantys,o kurie skatinantys priimant sprendim dl tavo ateitiesdarbo (ymk taip, kaip parodyta pavyzdyje; gali likti tuiskrituli). Pagrsk savo atsakym.Klitis Paskata32 A RENKUOSI PROFESIJ as renkuosi pr-Naujas.indd 326/21/07 1:35:51 PM 33. A Galimyb keliautiB Artimj spaudimas Atsitiktinumas ar susiklosiusi aplinkybG Gyvenimo bdo atitikimas gimti polinkiaiI Informacijos apie profesijas trkumasM Nevertins savo gebjim, renkuosi mading (populiari)profesijK Nepasitikjimas savimi, kuris susiformavo dl tv,mokytoj ar draug vertinimP Pamstymai: juk tai pavojinga profesijaS Pamstymai: profesija neutikrins man ateitiesT Pamstymai: ten priima tik geriausius R Pasirinkau profesij atsivelgdamas savo mokymosirezultatus ir gebjimusY PasyvumasN Rinkdamasis profesij vertinau tik savo norusV Renkuosi t profesij, dl kurios bsiu vertinamasaplinkiniC Renkuosi, nes pelninga profesijaJ Savo jg (gebjim) nuvertinimas Svajon nuo vaikystsF Tv svajons apie vaiko profesij A R E N K U O S I P R O F E S I J 33 as renkuosi pr-Naujas.indd 336/21/07 1:35:52 PM 34. K gi pasirinkti?Kapitonas: is pratimas pagelbs tuo atveju, jei tavoirdis linksta prie dviej ar daugiau profesij ir tau sunkuapsisprsti, kuri pasirinkti. Atskirose lenteli dalyse raykpo tris tave ir tave dominani profesij apibdinaniusodius. Informacijos apie profesijas surasi io skyreliopradioje mintuose informacijos altiniuose. Taigi nusprsk, kuri profesija tau tinkamiausia.Stipriosios savybsGabumaiA Asmenins vertybs PomgiaiReikiamos savybs Reikiami gebjimai 1 profesijaProfesins vertybs Darbo aplinka34 A RENKUOSI PROFESIJ as renkuosi pr-Naujas.indd 346/21/07 1:35:54 PM 35. Stipriosios savybsGabumai A Asmenins vertybs Pomgiai Reikiamos savybsReikiami gebjimai 2 profesija Profesins vertybsDarbo aplinka A R E N K U O S I P R O F E S I J 35 as renkuosi pr-Naujas.indd 356/21/07 1:35:54 PM 36. Atsakymai Pratimas Kurios asmenins savybs irgebjimai btini iai profesijai?Aktorius HMeno kritikas I Archeologas m; Meteorologas ; n Astronomas a; y Mikininkas j Automobili mechanikas ; M Muzikantas G, x Barmenas c; k; mPadavjas C; k; v; Elektrikas b; d Reisierius A; l; Farmacininkas c; k; s; vSocialinis darbuotojas C; k; s Fotografas D; Stalius e; z Informatikas ; o; rStatybininkas i; Kalb mokytojas k; L; q Ugniagesys ; h; g Lokomotyvo mainistas b; BVadybininkas A; f; p Virjas E; Z; D; G, x36 A RENKUOSI PROFESIJ as renkuosi pr-Naujas.indd 36 6/21/07 1:35:55 PM 37. Pratimas Kas trukdo ir kas padeda tinkamai nusprsti dl profesijos? Klitys: B; I; M; K; P; S; T; Y; J; F; V Paskatos: ; G; ; R; N; C; ; F; V A R E N K U O S I P R O F E S I J 37 as renkuosi pr-Naujas.indd 376/21/07 1:35:57 PM 38. MANO TIKSLASioje dalyje a suinojau, kad...... mano profesins vertybs yra: ............................................................................................................................................................................................... mane domina i profesija(-os): ......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................................................................mane dominaniai profesijai(-oms) reikiamos asmeninssavybs yra ios: ......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................................................................... man patinkanios profesijos(-) darbuotoj pagrindinveikla ...............................................................................................................................................................................................negaliu pasirinkti norimos profesijos, nes ......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................................................................................................mano apsisprendim dl profesijos palengvina: ............................................................................................................................................................................................ 38A RENKUOSI PROFESIJ as renkuosi pr-Naujas.indd 38 6/21/07 1:35:58 PM 39. MANO KELIAS A: Jau inau, koks esu ir koki specialyb noriau gyti. O k toliau turiau daryti?Kapitonas: Pasidomk, kurios mokymo staigos gali suteikti tavo pasirinkt profesij. Be to, tavo mokymosi kelio pasi- rinkimo galimybs priklauso nuo to, kurioje klasje esi. Mokiniai, baig 10 ir 12 klasi, turi skirtingas profesijos gi- jimo galimybes. A: Kokios ios galimybs?Kapitonas:Jei baigei 10 klasi, profesij gali gyti profe- sinje mokykloje arba lankydamas profesinio mokymo kursus darbo rinkos mokymo centre (mokytis priimami jaunuoliai ne jaunesni kaip 18 m.). Jei baigei 12 klasi, gali mokytis kolegijoje, universitete ar jau mintose mokymo staigose. A: Jau inau, kad pasirinkt specialyb galiu gyti kolegijoje, profesinje mokykloje ar universitete, tik nelabai suvokiu, kuo skiriasi studijos iose staigose?Kapitonas:Profesin mokykla suteikia konkreias inias, reikalingas tavo profesijai, per palyginti trump laik. Stu- dijos kolegijoje teikia daugiau praktini nei teorini ini. Mokydamasis universitete gysi daugiau teorini negu praktini ini. Be to, tavo ini portfelis bus sunkesnis negu po studij kolegijoje, todl galsi dirbti keliose srityse. A: O kuo skiriasi profesin mokykla nuo profesinio mokymo kurs? Kapitonas:Profesinio mokymo kursai tai greiiausias profesijos gijimo bdas. Baigs iuos kursus, kurie trunka kelis mnesius, galsi ikart iekotis darbo. ie kursai suteikia tiek teorini, tiek praktini ini, kurios tiesiogiai susijusios su pasirinkta profesija. Taiau ne visas profesijas galima gyti tokiu bdu.A R E N K U O S I P R O F E S I J 39 as renkuosi pr-Naujas.indd 39 6/21/07 1:35:58 PM 40. A: Dabar supratau. O dar mane domina studijos usienyje.Kapitonas: Jei galvoji apie studijas usienyje, vertink savonansines galimybes ir pasidomk galimais studij usienyjenansavimo altiniais. Nepamirk, kad kai kurios auktosiosir kitos usienio mokymo staigos stojimo dokumentuspriima jau pavasar.Daugiau informacijos apie vairias mokymosi ir studijgalimybes gali rasti toliau nurodomais interneto adresais.Taip pat gali kreiptis konsultacijos darbo rinkos mokymoir konsultavimo tarnyb, kuri adresus rasi 48 psl.,konsultantus.NAUDINGOS NUORODOS ia gali rasti informacijos apie vietimo sistem, mokymosi irstudij galimybes ir kt. www.euroguidance.ltwww.euroguidance.lt/profesijosvadovaswww.darborinka.ltwww.studijos.ltwww.kurstudijuoti.ltwww.aikos.smm.ltwww.europa.eu.int/ploteus40 A RENKUOSI PROFESIJ as renkuosi pr-Naujas.indd 406/21/07 1:35:59 PM 41. Kuri mokymosi staig pasirinkti? Kapitonas: is pratimas tau padsgeriauvertinti tavo mokymosi galimybes. Pasinaudok leidiniu Profe- sijos vadovas (j rasi darbo rinkos mokymo tarnyboje, savo mokyklos ar vieojoje bibliotekoje arba internete http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas) ir suinok daugiau apie tai, kur gali gyti tave dominani profesij. Upildyk kitame puslapyje esani lentel pagal ia pateikiam pavyzd. Pasirink vien profesin mokykl, vien kolegij ir vien universitet ir nuodugniau paanalizuok lentelje nurodytus aspektus. PAVYZDYS PROFESIJA: JRININKASPrograma Jreivis Mokymo Klaipdos laivinink Profesinis staigamokykla mokymasMokymo Jrins technologijos,dalykailaivybos pagrindai, laivo sandara, laivo elektros rengimai, geros laivo technins bkls palaikymas ir kt.ReikalingasPagrindinisminimalusisilavinimasMokymosi 3 m., dienintrukm irformaProfesinJreiviskvalikacijaA R E N K U O S I P R O F E S I J 41 as renkuosi pr-Naujas.indd 41 6/21/07 1:36:00 PM 42. Programa Jr laivavedyba Neuniver- Mokymo Lietuvos jreivystssitetinis staigakolegijamokymasMokymo Navigacija ir locija, laivodalykaivaldymas ir ranga, laivo sandara ir teorija, hidrometeorologija, laivavedybos technins priemons, radiolokacijos pagrindai, globalins ryi ir paiekos sistemos, laivo energetiniai rengimai, medicinos pagalba ir igyvenimas jroje, geros laivo technins bkls palaikymas ir kt.ReikalingasVidurinisminimalusisilavinimasMokymosi 4 m. dienin;trukm ir5 m. neakivaizdinformaProfesinIninieriuskvalikacija42 A RENKUOSI PROFESIJ as renkuosi pr-Naujas.indd 42 6/21/07 1:36:01 PM 43. ProgramaLaivavedybaUniversitetinis Mokymo staigaKlaipdos mokymas universitetas Mokymo dalykaiLaivo ranga, laivo valdymas ir technin eksploatacija, matematiniai laivavedybos pagrindai, laivo teorija ir laiv statyba, laivo energetiniai renginiai, navigacija, navigacin ranga, uost ir vandens keli geograja, laivo teorijos kursinis projektas, radiolokacin ranga, laivo valdymas, jrin kl ir kt. Reikalingas Vidurinis minimalus isilavinimas Mokymosi4 m, dienin trukm ir forma Profesin Transporto kvalikacijaininerijos bakalaurasA R E N K U O S I P R O F E S I J 43 as renkuosi pr-Naujas.indd 43 6/21/07 1:36:02 PM 44. Kuri mokymosi staigpasirinkti? MANOPASIRINKTAPROFESIJA: Programa Mokymo staigaMokymoProfesinis dalykaimokymasReikalingas minimalus isilavinimasMokymosi trukm ir formaProfesin kvalikacija44 A RENKUOSI PROFESIJ as renkuosi pr-Naujas.indd 44 6/21/07 1:36:02 PM 45. Programa Mokymo staigaMokymo Neuniver- dalykai sitetinis mokymasReikalingas minimalus isilavinimasMokymosi trukm ir formaProfesin kvalikacija Programa Mokymo staigaMokymo Universitetinis dalykai mokymasReikalingas minimalus isilavinimasMokymosi trukm ir formaProfesin kvalikacija A R E N K U O S I P R O F E S I J 45 as renkuosi pr-Naujas.indd 456/21/07 1:36:03 PM 46. MANO KELIASSuinojau, kad mano mokymosi galimybs:.............................................................................................. .............................................................................................. ............................................................................................. vertins(-usi) informacij apie mokymo ar studij galimybesskirtingose mokymo staigose, nusprendiau, kad noriaumokytis (studijuoti). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... , nes: .............................................................................................. .............................................................................................. ............................................................................................. Pagaliau apsisprendiau dl savo tolesnio mokymosi kelio,taigi mano mokymosi planas toks:.............................................................................................. .............................................................................................. ......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 A RENKUOSI PROFESIJ as renkuosi pr-Naujas.indd 46 6/21/07 1:36:03 PM 47. MANO ATEITIES VAIZDAS Kapitonas: Dabar jau gali pabandyti nustatyti savo karjeros laivo kurs. Ubaik emlap, atsakydamas pateiktus klausimus bei nupiedamas savo keli tiksl. KOKIA GALT BTI MANO ATEITIES PROFESIJA? KAS MANE PASKATINO KOKIE MONS GALI PASIRINKTI I MAN PADTI IR KREIPTI PROFESIJ? MANO ELGES ATEITYJE? KAS GALI MAN SUTRUKDYTI?KAIP TAI PASIEKSIU?KOKS GALT BTIMANO PLANAS?1.2....KAIP SIVAIZDUOJU SAVO GYVENIM, KAI PASIEKSIU USIBRT TIKSL? A R E N K U O S I P R O F E S I J 47 as renkuosi pr-Naujas.indd 476/21/07 1:36:05 PM 48. DARBO RINKOS MOKYMO IR KONSULTAVIMOTARNYB ADRESAI Kauno DRMKTKarjeros planavimo skyriusVedja Bena SabalitTel. (8 37) 20 58 33El. patas [email protected] Vilniaus DRMKTKarjeros planvimo skyriusVedja Evelina KriauzaitTel. (8 5) 2151591El. patas [email protected] DRMKTKarjeros planavimo skyriusVedja Aura AugaitienTel.: (8 46) 42 00 08, 42 00 09El. patas [email protected] DRMKTKarjeros planavimo skyriusVedja Laima MilkintaitTel. (8 41) 43 79 92El. patas [email protected] DRMKTKarjeros planavimo skyriusVedja Regina GreblikienTel.: (8 45) 56 16 14, 58 15 77El. patas [email protected] DRMKTKarjeros planavimo skyriusVedja Rasa NeliupsytTel. (8 389) 50 142El. patas [email protected] DRMKTKarjeros planavimo skyriusVedja Daiva AntanaviitTel. (8 315) 75 16048 A R E N K U O S I P R O F E S I J El. patas [email protected] as renkuosi pr-Naujas.indd 48 6/21/07 1:36:06 PM