24
Tajuk Kajian : Produk Makanan Tempatan ( KEK LAPIS SARAWAK )

Kerja kursus Sejarah 2012

Embed Size (px)

Citation preview

Page 2: Kerja kursus Sejarah 2012

Senarai Kandungan

Bil Perkara Muka Surat

1 Tajuk i

2 Senarai Kandungan ii

3 Penghargaan 1

4 Objektif Kajian 2

5 Kaedah Kajian 3

6 Hasil Kajian

6.1 Maklumat Asas Produk Tempatan

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.2 Latar Belakang

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.3 Kaedah / Cara penghasilan

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.4 Perkembangan Produk

6.4.1

4 –

-

-

-

Page 3: Kerja kursus Sejarah 2012

6.4.2

6.4.3

6.4.4

7 Rumusan

8 Lampiran

9 Rujukan

Page 4: Kerja kursus Sejarah 2012

Penghargaan

Dalam usaha menyiapkan kerja kursus ini, saya telah banyak dibantu oleh individu-individu

tertentu. Lantaran itu, dikesempatan ini saya ingin merakamkan jutaan terima kasih terhadap

mereka yang terlibat.

Mula-mula sekali, terima kasih yang tidak terhingga buat guru mata pelajaran Sejarah saya

iaitu Cikgu yang telah banyak membantu kami untuk memilih tajuk kajian yang sesuai dan

mencari sumber-sumber untuk elemen satu contohnya sumber internet, orang sumber, sumber

surat khabar dan sebagainya. Cikgu __________ juga turut membimbing kami untuk

menyiapkan tugasan 1b (Elemen 2) khasnya bahagian hasil kajian yang agak sukar untuk

disiapkan andainya tiada bimbingan daripada beliau.

Selain itu, jutaan terima kasih saya ucapkan buat orang sumber saya iaitu Encik ___________

selaku wakil pihak pengurusan syarikat kek lapis. Beliau telah banyak membantu saya dengan

memberikan maklumat tentang cara-cara membuat kek lapis, sejarah penubuhan syarikat, cara

pemasaran dan lain-lain lagi yang berkaitan. Encik _______ juga telah membawa saya melawat

tempat membuat kek lapis untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang cara pembuatan kek

lapis Sarawak.

Sekalung penghargaan juga buat ibu dan bapa saya iaitu Encik ____________ dan Puan

________ kerana mereka banyak memberikan sokongan dari segi moral dan material, malah

sanggup meluangkan masa untuk menghantar saya melawat kilang kek lapis di RH Plaza

Kuching. I

Page 5: Kerja kursus Sejarah 2012

Tidak dilupakan rakan-rakan saya iaitu __________________, _______________,

__________ dan __________________, yang telah bersama-sama saya berbincang,

mengumpulkan maklumat dan berkongsi idea dalam menyiapkan kerja kursus ini. Jasa kalian

tidak akan saya lupakan. Sekali lagi, terima kasih yang tak terhingga daripada saya.

“Jasamu kukenang, Budimu kusanjung”

Nama : _______

Kelas : __________

Sekolah : _________

Page 6: Kerja kursus Sejarah 2012

Objektif Kajian

Kerja Kursus Sejarah ini dilaksanakan bertujuan untuk mencapai beberapa objektif. Antara

objektifnya adalah untuk mengetahui jenis-jenis atau nama kek lapis yang dijual di

Sarawak. Selepas menyiapkan kajian ini, barulah saya tahu bahawa terdapat pelbagai kek lapis

ada di Sarawak dan keknya berbeza dari segi rupa bentuk, kreativiti penghasilan serta nama

keknya yang begitu unik.

Kajian ini juga bertujuan untuk menyemai semangat cintakan produk tempatan dalam

kalangan pelajar. Setelah saya menyiapkan kerja kursus ini, saya telah memiliki semangat

kekitaan. Selaku penduduk Sarawak, saya harus menyokong apa juga produk tempatannya untuk

menjana ekonomi negeri Sarawak secara tidak langsung. Wujud rasa bangga dan kagum dalam

diri saya terhadap produk tempatan seperti Kek Lapis Sarawak yang terkenal di seluruh negara

kita.

Objektif kajian yang seterusnya adalah untuk mengetahui cara-cara pemasaran produk

tempatan terutamanya kek lapis di Sarawak. Dayang Salhah memiliki dua buah kedai kek

lapis di Kuching iaitu di Kampong Gersik dan di Kota Sentosa. Pelanggan boleh melawat dan

pergi terus ke kedai kek lapis ini untuk membuat pilihan sendiri kek lapis yang akan dibeli.

Setiap hari kedai kek lapis Dayang salhan sentiasa dikunjungi oleh orang ramai khasnya

penduduk tempatan, termasuk juga pelanggan dari Semenanjung Malaysia. Dayang Salhah turut

mengiklankan produk mereka melalui laman facebook dan blog internet untuk memasarkan

produk mereka secara online. Tempahan melalui online akan diterima asalkan pelanggan

membayar tempahan terlebih dahulu melalui akaun bank syarikat.

Page 7: Kerja kursus Sejarah 2012

Kaedah Kajian.

Kerja kursus ini tidak akan dapat disiapkan sekiranya tidak menggunakan kaedah-kaedah

tertentu untuk mendapatkan maklumat. Salah satu kaedah kajian yang saya gunakan ialah

Kaedah Melayari Internet. Saya telah mencari bahan-bahan dan maklumat tentang kek lapis

Sarawak dengan cara melayari internet. Selepas itu saya telah mencetak bahan-bahan tersebut

untuk dilampirkan di elemen 1. Antara laman web yang telah saya selusuri ialah

http:www_________________________________, http:www ___________________________,

dan http:www ____________________.

Saya juga menggunakan Kaedah Lawatan dan Pemerhatian atau Kaedah Melawat Tempat

Kajian. Saya telah melawat kilang kek lapis Dayang Salhah yang beralamat di No 14, Kampung

Gersik, Petra Jaya , 93350 Kuching pada 14 Mac 2012. Sewaktu melawat kedai tersebut saya

telah memerhatikan cara-cara kek lapis dipamerkan. Di kilang kek lapis di RH Plaza, BDC

Kuching, saya dapat melihat sendiri proses-proses penghasilan kek lapis dibuat oleh pengusaha.

Kaedah seterusnya uyang saya gunakan ialah Kaedah audio visual. Saya telah merakam cara-

cara pengusaha ini membuat kek lapis. Melalui rakaman ini, saya boleh menonton semula proses

menyiapkan kek lapis dari peringkat awal hingga ke peringkat akhir. Seterusnya saya

menggunakan Keaedah Penyelidikan Akhbar untuk mendapatkan maklumat sampingan

berkaitan dengan berita atau perkembangan kek lapis dan saya telah mendapat maklumat

berkaitan melalui akhbar Berita Harian bertarikh 12 Mac, halaman 13. Selain itu, saya turut

menggunakan Kaedah Temubual Orang Sumber. Saya telah menemubual Encik

_______________, selaku wakil pihak pengurusan syarikat kek lapis pada 14 Mac 2012 jam

_____________. Temubual ini memakan masa selama _________________. Tujuan temubual

ini dibuat adalah untuk mendapatkan maklumat lanjut berkaitan cara pembuatan kek lapis serta

cara pemasaran kek lapis.

Page 8: Kerja kursus Sejarah 2012

Rumusan

Setelah saya membuat kajian tentang produk tempatan khasnya kek lapis Sarawak ini, saya lebih

menghargai produk tempatan kita kerana keunikannya tidak terdapat di negeri-negeri lain di

Malaysia. Kek lapis Sarawak begitu sinonim dengan negeri Sarawak sehingga menimbulkan rasa

bangga dan kagum saya terhadapnya. Semangat cintakan produkkan tempatan semakin

mendalam dalam diri saya.

Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbilang bangsa, kita sebagai seharusnya

memberi sokongan serta mempertahankan produk tempatan kita kerana inilah warisan tradisi dan

budaya tempatan yang perlu kita kekalkan. Tanpa sokongan seluruh bangsa dan warganegara

malaysia, belum tentu produk kita ini berkembang jauh dan dikenali ramai. Kita perlu bersyukur

kerana menggunakan produk kita sendiri dengan penuh kepuasan tanpa perlu membazir wang

membeli makanan atau kek dari luar negara.

Kita juga mengharapkan agar pihak kerajaan negara kita dapat membantu pengusaha-pengusaha

tempatan kita dari segi pinjaman kewangan, latihan, serta promosi agar produk tempatan kita

dapat dipasarkan, bukan sahaja di dalam negara, malah ke luar negara. Secara tidak langsung

promosi ini mampu mengangkat nama negara Malaysia ke mata dunia di samping

memartabatkan produk keluaran tempatan di mata dunia.

Page 9: Kerja kursus Sejarah 2012

RUJUKAN

1. AKHBAR

Berita Harian, 12 Mac 2012, halaman 13

Berita Harian, 29 Mei 2012, halaman 2

2. ORANG SUMBER

Ali bin Abu, 40 tahun, No. 40, Kpg Gersik, Petra Jaya, 93350 Kuching,

Sarawak.

3. MELAWAT TEMPAT KAJIAN

Dayang salhah Interprise, No. 40, Kpg Gersik, Petra Jaya, 93350

Kuching, Sarawak

4. INTERNET

I) Kek lapis Sarawak : http://www________________________

II) Dayang Salhah kek house : http://www______________________

5. VCD / DVD

Tajuk : Proses Membuat Kek lapis di Kilang Kek Lapis RH Plaza, BDC

Kuching.

Terbitan : Sendiri

Page 10: Kerja kursus Sejarah 2012

Elemen 3 : Esei Patriotisme

'BELILAH BARANGAN BUATAN MALAYSIA'

Bagaimanakah slogan di atas dapat menyuburkan semangat patriotisme dalam

kalangan rakyat di negara kita?

Slogan 'Belilah Barangan Buatan Malaysia' bukanlah kempen yang baharu

diperkenalkan di negara kita. Slogan dan kempen ini sebenarnya telah lama

disebut dan dipromosikan dalam pelbagai bentuk media di negara kita.

Matlamat kempen ini adalah bertujuan menggalakkan rakyat Malaysia supaya

sama-sama membeli barangan buatan Malaysia.

Melalui kempen ini, rakyat sebenarnya akan terdidik agar mengutamakan

barangan tempatan. Produk keluaran tempatan yang dibeli itu membutikan

bahawa rakyat Malaysia menyokong produk tempatan yang dikeluarkan di

negara kita. Oleh itu perasaan cinta akan bangsa dan negara dapat

diterapkan dalam kalangan masyarakat.

Sebagai rakyat Malaysia yang memiliki kesedaran serta memberikan sokongan

kepada kempen ini, mereka akan terus bertindak wajar dengan membeli

barangan tempatan. Apabila industri tempatan semakin berkembang, maka

Page 11: Kerja kursus Sejarah 2012

pengusaha produk tempatan akan mendapat semangat agar berusaha lebih

rajin dan gigih meningkatkan produktiviti atau pengeluaran mereka.

Pembabitan rakyat Malaysia dalam mempromosikan slogan serta kempen ini

pula menunjukkan adanya semangat bekerjasama dan tolong-menolong

dalam kalangan masyarakat. Justeru ini menyuburkan semangat patriotisme

serta mewujudkan perpaduan nasional di negara kita. Semua warga Malaysia

seharusnya menyokong padu usaha murni kerajaan yang disampaikan melalui

slogan tersebut.

6.4 Perkembangan Produk

Produk kek lapis Sarawak bukan sahaja di pasarkan ke pasaran

tempatan, di Kuching serta sekitarnya malah merangkumi negeri

Semenanjung, Sabah hingga ke luar negara.Kek lapis Sarawak mendapat

sambutan hangat bukan sahaja daripada penduduk Sarawak sendiri

malah pelancong dari luar. Tidak sah rasanya kunjungan pelawat ke

Bumi Kenyalang, kalau tidak membawa pulang 'ole-ole' kek lapis

Sarawak, yang memang sinonim dengan identiti negeri Sarawak .

Kepopularan Kek lapis Sarawak ini telah menarik para pelancong dari

Semenanjung Malaysia, Sabah dan Singapura untuk datang ke Kuching

samada melancong atau bertugas atas tugas rasmi/kursus sudah

semestinya tidak akan ketinggalan membawa pulang kek lapis Sarawak

sama ada untuk juadah keluarga atau untuk diagihkan kepada kawan-

kawan.

Terdapat cabaran dan masalah dalam perusahaan kek lapis Sarawak.

Ketika permintaan dalam negara terus meningkat, peniaga tempatan kini

terpaksa bersaing sesama sendiri untuk menampung bekalan daripada

Page 12: Kerja kursus Sejarah 2012

pelanggan dari dalam dan luar negara sekali gus meningkatkan kos

jualan. Masalah lain ialah kek lapis Sarawak kini turut dipelajari oleh

orang luar dan produk kek ini turut diniagakan di luar kawasan Sarawak.

Cabaran paling hebat yang terpaksa dihadapi oleh pengeluar produk kek

lapis Sarawak ialah saat menteganya “Golden Churn” diisytiharkan oleh

Jabatan Agama Islam Sarawak sebagai tidak halal kerana terdapat DNA

babi menyebabkan pasaran kek lapis Sarawak jatuh secara merudum dan

mengalami kerugian yang banyak. Walau bagaimanapun, kini masalah ini

berjaya diatasi dan kek lapis Sarawak kini mendapat tempat semula di

hati pelanggan. Dari segi potensi, industri produk berkenaan masih

mampu bertahan untuk satu jangka masa yang panjang. Setakat ini,

peniaga kek lapis Sarawak sentiasa mencari jalan alternatif bagi

memastikan produk kebanggaan rakyat Sarawak itu terus kekal.

6.3 Kaedah / Cara penghasilan.

Pada masa ini, perusahaan kek lapis Dayang salhah memiliki tenaga

kerja seramai 63 orang dan jumlah ini sentiasa bertambah setiap tahun

terutamanya pada musim perayaan bergantung kepada permintaan

tempahan kek lapis.

Senarai bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kek lapis Sarawak

terdiri daripada telur, mentega, tepung, gula, susu, vanilla, pewarna dan

lain-lain lagi bergantung kepada jenis kek yang hendak dihasilkan.

Peralatan yang digunakan untuk membuat kek lapis pula terdiri daripada

bekas adunan, pemutar, oven, acuan, kertas minyak dan sebagainya.

Page 13: Kerja kursus Sejarah 2012

Terdapat beberapa tips , proses atau peringkat pembuatan kek lapis

yang berkualiti dan tahan sehingga berbulan-bulan. Prosesnya memakan

masa beberapa hari.

Hari Pertama

Hari pertama adalah untuk proses menyediakan bahan, Mengadunkan

Bahan, Membahagikan Warna dan Membakar Adunan. Kek yang sudah

siap dibakar direhatkan satu hari untuk dijadikan inti kek lapis. (corak

dalaman)

Hari Kedua

Hari kedua adalah untuk memotong kek untuk dijadikan inti kek lapis

dan bentuk kek dipotong mengikut corak yang dirancang. Kemudian

simpan di dalam peti sejuk, guna jem untuk membentuk isi kek yang

serata.Kek ini boleh simpan sehingga berbulan lama di dalam peti sejuk

(di dalam freezer).

Hari Ketiga

Hari ketiga pula adalah untuk menyiapkan adunan kek lapis bagi

bahagian atas & bawah. Sebelum itu keluarkan inti kek di dalam freezer

dan defrostkan kek tersebut dengan suhu bilik.

Sediakan adunan untuk lapisan atas dan baah kek. Bakar kek lapis

bahagian bawah sebanyak 4 lapis. Lapisan yang ke 4 dibakar perang,

kemudian keluarkan dari oven, sapukan campuran jem & susu dan

ratakan pada kek tadi. Seterusnya masukkan inti kek lapis, susun kemas,

pastikan inti kek rapat serapat-rapatnya. Masukkan adunan yang

seterusnya dan letakkan pada bahagian atas inti kek lapis, ratakan dan

Page 14: Kerja kursus Sejarah 2012

bakar. Lakukan perkara yang sama sehinga habis adunan kek lapis tadi.

Sejukkan kek lapis anda dulu sebelum dikeluarkan dari loyang.

Proses membakar kek hanya menggunakan hanya api atas sahaja

sehingga habis adunan. Lapisan yang terakhir setelah dibakar kuning

coklat, gunakan api atas & bawah selama 10 minit dengan suhu 180c. Ini

adalah untuk memastikan kek tersebut masak.

Membuat dan membakar Kek Lapis memerlukan ketelitian dan juga

kesabaran seseorang individu. Begitu juga dengan daya imaginasi dan

creativiti masing-masing. Tidak dinafikan berbagai jenis kek lapis yang

cantik-cantik dan juga sedap-sedap ada di pasaran. Untuk membuat kek

lapis terdapat tips yang perlu kita ikuti.

1. Jangan terlalu digaul adunan tepung kerana ini akan membuat adunan

tepung mendap dan tidak kembang.

2. Pandailah mengawal api kerana kek lapis cepat masak, sekiranya

ditinggalkan kesian hangus kek itu tidak cantik jadinya.

3. Perlukan kesabaran bila membuat kek lapis, gagal sekali tidak bererti

gagal selamanya. Kalau gagal cuba lagi, kali permulaan Diana cuba

membakar Kek Lapis sebanyak 2 kali gagal dan kali ketiga alhamdullilah

kek cantik dibakar.

4. Jangan sapu terlalu banyak mentega diantara satu lapis dan lapis yang

lain ini membuat kek lembab dan benyek. Cukup hanya sapu sekadar

untuk kek tidak terlalu kering.

5. Ikut peraturan di resipi dan timbang bahan-bahan dengan teliti.

6. Pukul adunan telur dan gula sehingga betul-betul kembang. Nak tahu

macam mana dia kembang, angkat adunan senduk dan ia tidak mudah

Page 15: Kerja kursus Sejarah 2012

jatuh, kalau masih cair dan jatuh pukul lagi sehingga kembang. Ini paling

penting, kalau adunan cair kek akan jadi tidak lawa dan juga kurang

sedap.

7. Gunakan daya imaginasi dan creativiti bila membuat kek lapis yang

banyak bentuk dan warna. Bila kita sabar dan menggunakan daya

creativiti insyallah kek akan menjadi lawa dan sedap dimakan.

8. Selesai membakar, biarkan kek betul-betul sejuk dalam loyang

sebelum mengeluarkannya untuk dihidang.

Berikut merupakan antara proses pembuatan kek lapis melalui resepi

yang diperoleh.

KEK LAPIS SARAWAK

Bahan A ( Untuk Isi Di dalam Kek ) :

10 biji kuning telur, 6 biji putih telur, 200gm gula halus, 150gm tepung

Hong Kong , 1 sudu makan ovelette, 50ml air sejuk

Bahan B :

300gm mentega, 4 sudu makan susu pekat manis, 1 paket ( 200ml )

santan krim

Bahan C :

Pewarna merah, hijau, kuning dan ungu

Bahan Untuk Kulit ( Untuk Kita Gulung Dgn Bahan Isi ) :

Bahan A :

10 biji kuning telur, 4 biji putih telur, 150gm tepung Hong Kong, 150gm

gula kastor,1 sudu makan ovellete, 50ml air ais

Bahan B :

125ml mentega dicairkan, Jem blackcurrent untuk disapu

Page 16: Kerja kursus Sejarah 2012

Cara Untuk Membuat Isi :

Mulakan dengan Bahan A ( Untuk Isi ). Pukul telur, gula, air sejuk dan

ovalette sehingga kembang. .Masukkan tepung dan gaul rata

menggunakan spatula. Kemudian pukul Bahan B, mentega, susu pekat

manis dan santan krim sehingga kembang.

Campurkan Bahan B pada A dan gaul sebati.

Bahagikan kepada 4 bahagian, setiap satu warnakan merah, hijau,

kuning dan ungu. Sediakan acuan 9 x 9 x 1 inci yang telah disapukan

dengan mentega dan dialas dasarnya dengan kertas kuih. Tuangkan 5

sudu makan adunan warna hijau kedalam loyang.

Bakar dengan api grill 250 °C dalam ketuhar selama 3 minit. Kalau oven

cepat panas turunkan suhu grill.

Tekan permukaan kek menggunakan spatula jika ada yang gelembung.

Tuangkan 5 sudu makan adunan ungu ke atas lapisan hijau dan ratakan

dan bakar sebagaimana proses di atas. Ulangi proses melapis dengan

adunan merah dan kuning. Biarkan kek sejuk dalam acuan. Keluarkan

dan potong segitiga.

( Boleh gunakan besi kekisi untuk tingkap, lebih senang memotong

bentuk segitiga ).

Sesuaikan dengan warna ikut daya imaginasi dan creativiti dan kemudian

sapukan jem ditengah-tengah, jangan terlalu banyak sangat hanya cukup

untuk melekatkan kek antara satu sama yang lain dan ketepikan

Cara Untuk Membuat Kulit :

Pukul telur, gula kaster, air dan ovalette sehingga kembang. Masukkan

tepung Hong Kong dan gaul rata menggunakan spatula. Masukkan

mentega yang telah dicairkan dan gaul sebati menggunakan spatula.

Page 17: Kerja kursus Sejarah 2012

Sediakan acuan 9 x 9 x 1 inci yang telah disapu dengan mentega dan alas

dasarnya dengan kertas kuih. Bakar di dalam ketuhar selapis demi

selapis dengan menggunakan api atas grill untuk 3 minit setiap lapisan

sehingga habis.

Sediakan kain atau tuala basah untuk melapik. Terbalikkan adunan yang

telah masak dan dilapis dengan plastik pembungkus mee.

Sapukan jem atas kek, jangan terlalu banyak hanya cukup sekadar untuk

melekatkan inti.

Letakkan inti yang berbentuk macam kon ( tiga segi ) atas kek yang

disapukan jem dan gulung ketat dan rapi dengan bungkus dengan plastik

tadi. Selepas itu ulangi dengan process membuat kulit dan teruslah

sampai inti habis digulung.

Simpan dalam peti sejuk. Sedap dan senang untuk dibuat.

Page 18: Kerja kursus Sejarah 2012

6.2 Latar Belakang

Perusahaan kek lapis ini dimulakan pada tahun 1997.Punca modal

perusahaan ini melalui pinjaman bank dan perkongsian keluarga.

Perusahaan ini telah didaftarkan pada tahun 1997 iaitu pada tahun yang

sama penubuhannya dan telah memiliki lesen perniagaan yang sah. Pada

peringkat awal, perusahaannya dijalankan secara kecil-kecilan dan

pekerjanya pula hanyalah terdiri dari kalangan ahli keluarga sendiri

sahaja.

Tujuan dan kepentingan produk kek lapis Sarawak adalah untuk sajian

atau hidangan khasnya pada musim perayaan. Di Sarawak, tidak sah

perayaan sekiranya tiada kek lapiss terhidang di meja khasnya semasa

perayaan hari raya aidil fitri. Selain sebagai hidangan, produk kek lapis

Sarawak menjanjikan pulangan yang lumayan kepada pengusahannya.

Kek lapis Sarawak mempunyai kelebihan dan keistimewaannya yang

tersendiri. Walaupun turut dijual di Semenanjung dan di Sabah namun

orang ramai tetap akan menyebutnya “Kek Lapis Sarawak”. Produk ini

begitu sinonim dengan identiti negeri Sarawak. Selain itu kek ini

Page 19: Kerja kursus Sejarah 2012

terdapat dalam pelbagai bentuk dan corak yang menarik serta

mempunyai nama yang unik seperti Kek Lapis Internet, Kek Lapis

Wawasan 2020 dan sebagainya.

6.1 Maklumat asas Produk Tempatan

Nama produk tempatan yang saya kaji ialah kek lapis Sarawak. Produk

kek lapis ini tergolong dalam kategori makanan. Pengusaha kek lapis

Sarawak yang saya kaji ialah Dayang Salhah. Perusahaannya dinamakan

Dayang Salhah Enterprise. Perusahaan ini milik keluarga dan berlokasi

di No 40, Kampung Gersik, Petra Jaya, 93350 Kuching, Sarawak.