35
Penghargaan Pertama Sekali,saya ingin melahirkan rasa kesyukuran kepada Pengetua Cemerlang Sekolah Menengah Seremban 2,Datin Maznah binti Yusof yang telah memberi banyak sokongan kepada saya dan murid-murid lain. Ucapan penghargaan tidak terhingga saya tujukan khas kepada En.Selvam selaku Gruru Matapelajaran Sejarah yang banyak membantu,membimbing dan juga sebagai pemudahcara sepanjang proses menyiapkan Kerja Kursus Sejarah ini. Jutaan penghargaan dan terima kasih juga diucapkan kepada semua pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam menolong saya menyiapkan Kerja Kursus Sejarah ini.Antara pihak yang terlibat aktif ialah semua pegawai dan semua staf sokongan di Majlis Perbandaran Seremban. 1

Kerja Kursus Sejarah PMR 2011

Embed Size (px)

DESCRIPTION

This is Kerja Kursus For Sehar For PMR 2011 Topic MPS.-----------------------------------------------------------------------------------Ini adalah kerja kursus 2011 PMR dengan topik MPS

Citation preview

Page 1: Kerja Kursus Sejarah PMR 2011

Penghargaan

Pertama Sekali,saya ingin melahirkan rasa kesyukuran kepada Pengetua

Cemerlang Sekolah Menengah Seremban 2,Datin Maznah binti Yusof yang telah

memberi banyak sokongan kepada saya dan murid-murid lain.

Ucapan penghargaan tidak terhingga saya tujukan khas kepada En.Selvam selaku

Gruru Matapelajaran Sejarah yang banyak membantu,membimbing dan juga

sebagai pemudahcara sepanjang proses menyiapkan Kerja Kursus Sejarah ini.

Jutaan penghargaan dan terima kasih juga diucapkan kepada semua pihak yang

terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam menolong saya menyiapkan

Kerja Kursus Sejarah ini.Antara pihak yang terlibat aktif ialah semua pegawai dan

semua staf sokongan di Majlis Perbandaran Seremban.

Tanpa sokongan padu daripada pihak mereka,mana mungkin Kerja Kursus Sejarah

ini dapat disiapkan dengan jayanya.Mudah-mudahan kita semua akean terus

“Seiring Merintis Keunggulan”

1

Page 2: Kerja Kursus Sejarah PMR 2011

Objektif Kajian

I. Kajian yang saya lakukan ini dapat mengajar saya untuk

mencari,mengumpul,menganalisis,mentafsir serta merumus

maklumat dan fakta-fakta sejarah pihak berkuasa tempatan iaitu

Majlis Perbandaran Seremban (MPS)

II. Melalui kajian,dapat saya juga megetahui sejarah penubuhan,latar

belakang dan peranan penting yang dimainkan Majlis Perbandaran

Seremban (MPS).

III. Kajian ini juga dilakukan untuk mengetahui tahap kemajuan dan

kemodenan Majlis Perbandaran Seremban.

IV. Akhir sekali, kajian ini dilakukan sebagai suatu cara penghargaan

untuk menunjukkan rasa yang bangga dan gembira dengan

kewujudan Majlis Perbandaran Seremban .

2

Page 3: Kerja Kursus Sejarah PMR 2011

Kaedah Kajian

1. Kaedah kajian utama yang telah saya gunakan merupakan kaedah

Internet.Bahan-Bahan untuk kajian ini saya perolehi daripada Internet

dengan melayari laman-laman web yang berkaitan dengan tajuk

kajian.Terdapat beberapa laman web yang telah saya melayari untuk

mendapatkan maklumat tentang kajian tersebut.

Antaranya ialah:

http://www.example.com

3. Akhir sekali,saya telah menggunakan kaedah menganalisis dokumen bagi mendapatkan maklumat tambahan.Terdapat beberapa dokumen-dokumen yang telah saya menganalisis.Antaranya ialah keratan akhbar dan gambar-gambar berkaitan dengan maklumat terkini Majlis

Perbandaran Seremban (MPS).

3

Page 4: Kerja Kursus Sejarah PMR 2011

Hasil Kajian

1.Pihak Berkuasa Tempatan (Majlis Perbandaran

Seremban (MPS))

Nama Rasmi: Majlis Perbandaran Seremban (MPS)

Nama Lain : Seremban Municipal Council (MPSNS)

Lokasi Pentadbiran/Ibu Pejabat:

Majlis Perbandaran Seremban

Wisma Perbandaran

Jalan Yam Tuan

70990 Seremban

Malaysia

Visi: Menjadikan Majlis Perbandaran Seremban (MPS) sebuah

Majlis Perbandaran yang maju, bersih dan kukuh kewangannya.

Misi :

Memberi perkhidmatan perbandaran yang efisien dan berkualiti

4

Page 5: Kerja Kursus Sejarah PMR 2011

serta telus bagi memastikan warga Seremban menikmati kehidupan

yang selesa dan sejahtera.

Matlamat:

Bekerjasama Dedikasi Beriltizam Amanah Bertanggungjawab Berintegriti

Objektif Menyediakan perkhidmatan perundangan dari segi

khidmat nasihat dan pendefinasian undang-undang serta menjalankan penguatkuasaan undang-undang bagi mengekalkan keharmonian, keselesaan dan keselamatan penduduk di dalam kawasan pentadbiran Majlis Perbandaran Seremban selaras dengan undang-undang yang digunapakai.

5

Page 6: Kerja Kursus Sejarah PMR 2011

Lambang/Logo Rasmi:

Logo ini melambangkan semua pencapaian MPS dan pentingnya dalam mentadbir daerah Seremban.

6

Page 7: Kerja Kursus Sejarah PMR 2011

Lagu Rasmi MPS:

MPS; Majlis Perbandaran Seremban

MPS; Maju menuju wawasan

MPS; Mengalakkan pembaharuan Amanah Dan Bekerjasama

MPS; Meningkatkan pembangunan

MPS; Mengeratkan perpaduan

MPS; Perkhidmatan yang cemerlang

Cekap, bersih, bertanggungjawab

Majlis Perbandaran Seremban

Memberikan khidmat segera

Kemudahan asas, tempat beriadah

Keselesaan dirasai semua

Berdedikasi, bekerjasama

Terus maju MPS

MPS; Majlis Perbandaran Seremban

MPS; Maju menuju wawasan

MPS; Mengalakkan pembaharuan

Amanah dan Bekerjasama

Maju terus maju MPS.

7

Page 8: Kerja Kursus Sejarah PMR 2011

Moto: Mengutamakan perkhidmatan segera dan efisien.

Senarai Staf Majlis Perbandaran Seremban

1 Abd Halim B Abd Latif

Yang DiPertua

2 Abdul Halim B. Malek

Peg. Kesihatan Persekitaran

3 Abd. Razak B. Mohd Haron

Pen. Peg. Penilaian

4 Ahmad Fadzli B. Ghazali

Pen. Peg. Teknologi Maklumat

5 Ahmad Nurrais B. Baharudin

Pembantu Teknik Elektrik

6 Ahmad Zaidi B. Darus

Pembantu Teknik Awam Kanan

7 Aisah Bt. Lehan

Pembantu Tadbir Kanan

8

Page 9: Kerja Kursus Sejarah PMR 2011

8 Ali B. Luman

SetiaUsaha

9 Alias B. Azizi@ A.Aziz

Pembantu Tadbir Kanan

10 Anidah Bt. Mohd Nazri

Pen. Peg. Kesihatan Persekitaran

11 Anita Azlina Bt Tahir

Pen. Peg. Teknologi Maklumat

12 Anizahaton Bt. Kamaludin

Pengarah

13 Ariffin bin Sharim

Pembantu Tadbir

9

Page 10: Kerja Kursus Sejarah PMR 2011

Carta Organisasi:

10

Page 11: Kerja Kursus Sejarah PMR 2011

2. Latar Belakang MPS

Sejarah Penubuhan MPS

Tarikh Pengasasan

April 1978

Sejarah Seremban (Dikaitkan dengan MPS)

Apabila Negeri Sembilan telah menjadi anggota Negeri-Negeri

Melayu Bersekutu pada tahun 1896, Seremban dengan sendirinya

menjadi pusat pentadbiran, perdagangan dan pertanian bagi Negeri

Sembilan. Seremban dianggarkan pada waktu itu (1916) memiliki

penduduk seramai 20,000 orang dimana deretan bangunan kedai telah

pun mula dibina disepanjang Jalan Paul, Jalan Birch, Jalan Cameron

(Jalan Dato` Lee Fong Yee) dan Jalan Setul (Jalan Tun Dr. Ismail).

Tanggal 1953, Perlembagaan Lembaga Perbandaran Seremban telah

dimansuhkan oleh Raja-Raja melalui Warta Kerajaan No. 262

bertarikh 14hb. April 1953. Mematuhi Seksyen 51 (1) Ordinan

Pilihanraya Pihak Berkuasa Tempatan 1950, Pilihanraya Kerajaan

Tempatan yang pertama telah diadakan pada 22hb. Ogos 1953.

Pentadbiran Majlis Perbandaran Seremban pada waktu itu sering silih

11

Page 12: Kerja Kursus Sejarah PMR 2011

berganti mengikut suasana politik semasa di bandar Seremban.

Bandar Seremban telah dibahagikan kepada 4 kawasan pilihanraya

iaitu kawasan Temiang, kawasan Lake, kawasan Rahang dan kawasan

Lobak. Berikut adalah senarai Pengerusi atau Presiden Majlis

Perbandaran Seremban bermula dari tahun 1953 - 22hb. Julai 1965.

Pada tanggal 23hb. Julai 1965, pentadbiran Majlis Perbandaran

Seremban telah diambil alih oleh YAB. Dato' Menteri Besar Negeri

Sembilan.

Penstrukturan semula Kerajaan Tempatan di Malaysia

Majlis Perbandaran Seremban telah disusun semula mengikut

Akta Kerajaan Tempatan 1976 dimana ianya dinaikkan taraf

dan diisytiharkan sebagai Majlis Perbandaran Seremban pada

1hb. Mac 1979 dengan YAB Dato` Menteri Besar Negeri

Sembilan kekal selaku Yang DiPertua Majlis dan dibantu

oleh seorang Timbalan Yang DiPertua yang menjalankan

tugas eksekutif sepenuh masa. Sehinggalah pada 1hb. Ogos

1998.

12

Page 13: Kerja Kursus Sejarah PMR 2011

Undang-Undang Tubuh Majlis Perbandaran Seremban

Dewan ini telah mengadopsi beberapa undang-undang, iaitu: -

Akta 171 Akta Kerajaan Tempatan 1976

Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974 (Akta 133)

Akta Perancang Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172)

Road Traffic Ordinance 1958 (F.M.49 of 1958) (Bahagian III

Ordinan)

Akta Pemusnah Serangga-Serangga Pembawa Penyakit 1975

Akta Makanan 1983

Akta Pengangkutan Jalan 1987

Enakmen Hiburan Dan Tempat-Tempat Hiburan 1998

Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984

Selain itu, MPS juga telah meluluskan undang-undang kecil seperti

berikut: -

Peraturan-Peraturan Majlis Mesyuarat Majlis Perbandaran

Seremban (29.09.1979)

13

Page 14: Kerja Kursus Sejarah PMR 2011

Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan Mengenai Tempat

Letak Kereta) (Majlis Perbandaran Seremban) 1992

(09.04.1992)

Undang-Undang Kecil Pasar (Majlis Perbandaran Seremban)

1983 (01.03.1984)

Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing (Majlis Perbandaran

Seremban)1986 (18.06.1987)

Undang-Undang Kecil Kerajaan Tempatan (Iklan Pilihanraya

Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Sembilan 1990)

(27.09.1990)

Peraturan-Peraturan Bagi Pegawai-Pegawai Dan Kakitangan

Majlis Perbandaran Seremban (Kelakuan & Tatatertib) 1981

(09.12.1982)

Undang-Undang Kecil Taman (Majlis Perbandaran

Seremban) 1988 (22.08.1988)

Perintah (Kenderaan Berjalan Lambat) (Sekatan Penggunaan

Jalan) (Majlis Perbandaran Seremban) 1987 (26.05.1988)

14

Page 15: Kerja Kursus Sejarah PMR 2011

Undang-Undang Kecil Kedai Gunting Rambut Dan

Pendandan Rambut (Majlis Perbandaran Seremban 1981)

(16.07.1981)

Undang-Undang Kecil Tandas Awam (Majlis Perbandaran

Seremban) 1990 (25.10.1990)

Undang-Undang Kecil Rumah Urut (Majlis Perbandaran

Seremban) 1984 (14.03.1985)

Undang-Undang Kecil Pemungutan Dan Pelupusan Sampah

Sarap (Majlis Perbandaran Seremban) 1998 (04.07.1991)

Undang-Undang Kecil Penjaja 01.02.1980 (Majlis

Perbandaran Seremban) 1980 (01.02.1980)

Undang-Undang Kecil Tred, Pemiagaan Dan Perindustrian

(Majlis Perbandaran Seremban) 1996 (18.01.1996)

Undang-Undang Kecil Larangan Merokok (Majlis

Perbandaran Seremban) 1979 (16.08.1979)

Undang-Undang Kecil Kawalan Dan Penyeliaan Tempat-

Tempat Makan (Majlis Perbandaran Seremban) 1981

(30.07.1981)

15

Page 16: Kerja Kursus Sejarah PMR 2011

Undang-Undang Kecil Pelesenan Tempat Letak Kereta

Persendirian (Majlis Perbandaran Seremban) 1986

(30.01.1986)

Undang-Undang Kecil Kawalan Dan Peruntukan Ruang

Letak Kereta Di Luar Jalan (Majlis Perbandaran Seremban)

1982 (11.01.1983)

Undang-Undang Kecil Kadar Bayaran Bagi Tangki Najis dan

Membuang Sampah (Majlis Perbandaran Seremban) 1980

(21.01.1980)

Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-

Kesalahan) Majlis Perbandaran Seremban (Pindaan Kerajaan

Tempatan 1980) (20.11.1980)

Undang-Undang Kecil Mencegah Kekotoran (Majlis

Perbandaran Seremban) 1986 (13.03.1985)

Perintah Lalulintas Jalan (Letak Kereta Bermeter) (Majlis

Perbandaran Seremban) 1994 (04.08.1994)

Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 1993

(18.11.1993)

16

Page 17: Kerja Kursus Sejarah PMR 2011

Undang-Undang Kecil Rumah Tumpangan (Majlis

Perbandaran Seremban) 1999 (09.08.1999)

Undang-Undang Kecil Kawalan Lembu-Kerbau (Majlis

Perbandaran Seremban) 1982 (03.02.1983)

Undang-Undang Kecil Kerja Tanah (Majlis Perbandaran

Seremban) 1985 (02.01.1986)

Undang-Undang Kecil Vandalism (Majlis Perbandaran

Seremban) 1991 (04.07.1991)

17

Page 18: Kerja Kursus Sejarah PMR 2011

Cara Perlantikan & Perician Tugas Pentadbir

18

Page 19: Kerja Kursus Sejarah PMR 2011

Peranan Majlis Perbandaran Seremban

Ekonomi

Dalam bidang ekonomi, MPS telah membolehkan untuk

sistem infrastruktur yang luas di daerah Daerah

Seremban.Hal ini telah membolehkan MPS untuk

merampingkan masalah ekonomi di Daerah Seremban.MPS

sekarang dipandang tinggi oleh pertubuhan-pertubuhan

pentadbiran tempatan yang lain .

Kemasyarakatan

Dalam bidang kemasyarakatan pihak MPS telah Mengawal

kesihatan awam dengan melesenkan perniagaan, mencegah

penyakit berjangkit dan mengawal pembinaan bangunan.

19

Page 20: Kerja Kursus Sejarah PMR 2011

Pelancongan

Dalam bidang pelancongan pihak MPS telah

Kebajikan

Dalam bidang kebajikan pihak MPS telah

20

Page 21: Kerja Kursus Sejarah PMR 2011

Perkembangan MPS

Perkembangan sumber kewangan

Pembangunan Prasarana/Fizikal

Kemajuan yang dicapai

Keistimewaan / Kelebihan / Keunikan

Cabaran Yang Dihadapi

Perancangan Masa Hadapan

Saranan & Harapan

21

Page 22: Kerja Kursus Sejarah PMR 2011

Rumusan

Bertitik tolak daripada kajian yang saya lakukan ini terdapat beberapa

unsur patriotisme yang dapat saya perolehi.Melalui kajian ini yang saya

lakukan,kita harus berbangga sebagai rakyat Malaysia. Kita harus

berasa bersyukur kerana hidup di dalam sesebuah Negara yang aman

damai yang pesat membangun. Pertimbangkan MPS, walaupun sebuah

organisasi kecil, memainkan peranan penting dalam memajukan

ekonomi rakyat dan Negara.

Melalui kajian ini juga,unsur semangat kekitaan dan perpaduan

pelbagai kaum juga dapat diperhatikan.Melalui pemerhatian secara tidak

langsung,salah satu faktor yang membawa kepada kemajuan MPS

adalah kerana nilai-nilai murni yang diamalkan oleh semua para pegawai

dan staf sokongan MPS.

Akhirnya,Kajian Kerja Kursus Sejarah ini menyedarkan saya tentang

pentingnya sifat sentiasa berusaha dan produktif. Kerajinan dan

kegigihan serta ketabahan menghadapi cabaran yang ditunjukkan oleh

22

Page 23: Kerja Kursus Sejarah PMR 2011

MPS dapat dijadikan inspirasi seluruh rakyat Malaysia agar terus

menyokong dan melibatkan diri dalam sebarang usaha pembangunan

Negara untuk menuju Wawasan 2020.

23

Page 24: Kerja Kursus Sejarah PMR 2011

Lampiran

Gambar-Gambar:

Risalah MPS

Laman Web MPS

24

Page 25: Kerja Kursus Sejarah PMR 2011

Rujukan

Saya telah menggunakan Internet sebagai rujukan untuk Kerja Kursus

ini.Berikut merupakan laman-laman web yang telah saya gunakan.

http://example.com

Selain it,saya telah menggunakan buku-buku rujukan berikut:

Nexus Vista Sejarah,karya Mohamed Samad Salleh,diterbit oleh

Sasbadi Sdn Bhd

A History Of Seremban,karya Michael Daniels,diterbit oleh

Dewan Bahasa Dan Pustaka

25

Page 26: Kerja Kursus Sejarah PMR 2011

Tugasan Esei

Soalan:Bagaimanakah institusi pentadbiran tempatan dapat memperkukuh integrasi nasional (PERPADUAN) di negara kita?

Jawapan:Sila menjawab soalan ini dengan meletakkan 4 nilai patriotisme.

Untuk maklumat lanjut,sila lihat skema.

Esei ini tidak boleh kurang daripada 100 patah perkataan

26