30
SEJARAH 21/2 KERJA KURSUS Nama Calon :__________________________________________________ Tingkatan : __________________________________________________ Nombor Kad Pengenalan : __________________________________________________ Angka Giliran : __________________________________________________ Nama dan Alamat Sekolah : __________________________________________________ Tajuk Kerja Kursus : __________________________________________________ Nama Guru : __________________________________________________ Skor:- Elemen Markah Elemen 1 Mengumpul fakta sejarah Elemen 2 Merekod fakta sejarah Elemen 3 Penerapan unsur patriotisme

Kerja kursus sejarah 2013

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kerja kursus ini ialah tentang labu sayong di malaysia

Citation preview

Page 1: Kerja kursus sejarah 2013

SEJARAH 21/2

KERJA KURSUS

Nama Calon :__________________________________________________

Tingkatan : __________________________________________________

Nombor Kad Pengenalan : __________________________________________________

Angka Giliran : __________________________________________________

Nama dan Alamat Sekolah : __________________________________________________

Tajuk Kerja Kursus : __________________________________________________

Nama Guru : __________________________________________________

Skor:-

Elemen Markah

Elemen 1 Mengumpul fakta sejarah

Elemen 2 Merekod fakta sejarah

Elemen 3 Penerapan unsur patriotisme

Jumlah Markah

Kod

Tahap Pencapaian

_________________

(Tandatangan Guru)

Page 2: Kerja kursus sejarah 2013

PENGHARGAAN

Saya ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan kerana dengan izin-Nya, Kerja Kursus

Sejarah dapat disiapkan tepat pada masanya. Dalam menyiapkan folio ini saya mendapat

sokongan dan bantuan daripada pelbagai pihak.

Pertamanya saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Pengetua

Sekolah Menengah La Salle kerana telah memberikan kerjasama yang tidak terhingga kepada

saya dan rakan-rakan dalam menyiapkan kerja kursus yang berkaitan dengan “Kegiatan

Ekonomi Tradisional Di Malaysia”. Jutaan terima kasih juga diucapkan kepada pihak sekolah

yang turut sama membantu saya menyempurnakan folio saya ini.

Seterusnya saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada

Guru Mata Pelajaran Sejarah saya iaitu Puan Hartini Harun kerana telah memberi bimbingan

dan teguran yang sangat berharga semasa saya membuat kerja kursus ini.

Tidak ketinggalan juga penghargaan untuk rakan-rakan dari kelas 3 Rigel yang turut

sama membantu dari segi memberi tunjuk ajar dan idea dalam usaha untuk menyiapkan folio

ini seperti yang telah ditetapkan.

Saya juga amat terhutang budi kepada kedua ibu bapa saya telah memberikan bantuan

daripada segi kewangan dan buah fikiran kepada saya apabila saya memerlukan mereka.

Sekian, terima kasih.

Page 3: Kerja kursus sejarah 2013

OBJEKTIF KAJIAN

Tujuan saya menjalankan kajian ini adalah kerana objektif-objektif berikut:

(a) Mengenal pasti kepentingan produk buatan Malaysia.

- Mengetahui kepentingan dan kebaikan tentang produk buatan Malaysia terutamanya

pada bidang ekonomi.

(b) Menerangkan unsur patriotisme dan nilai-nilai murni dalam kajian.

- Memupuk semangat cinta akan bangsa dan negara ketika menjalani kajian tersebut.

(c) Menghuraikan konsep perniagaan produk buatan Malaysia.

- Mengetahui cara-cara dan langkah-langkah membuat produk labu sayong Malaysia yang

berkualiti tinggi.

(d) Membuat promosi untuk menggalakkan rakyat supaya banyak membeli barangan buatan

Malaysia.

- Menggalakkan masyarakat supaya banyak membeli barangan buatan Malaysia.

Page 4: Kerja kursus sejarah 2013

KAEDAH KAJIAN

Saya telah menggunakan beberapa kaedah untuk mendapatkan maklumat tentang kegiatan

ekonomi tradisional Malaysia.

(a) Mengunjungi Perpustakaan

Saya telah mengambil sumber asal usul labu sayong dari akhbar Utusan online. Setelah

membaca, saya mendapati maklumat tentang labu sayong.

(b) Melayari Internet

Saya telah melayari Internet dan mencari laman-laman web yang berkaitan dengan kajian.

Saya juga telah berjaya mendapatkan maklumat daripada laman web seperti Wikipedia,

Google, Yahoo dan sebagainya. Laman web tersebut amat membantu saya dalam kajian

saya. Melalui Internet, saya telah mendapat banyak maklumat untuk dijadikan rujukan

bagi kajian saya.

(c) Menemu Ramah

Saya telah menemu bual dengan pekerja labu sayong iaitu Encik Lu Kien Chee. Orang

sumber tersebut telah memberikan maklumat dan bantuan yang besar ketika saya

menjalankan kajian saya tentang kegiatan ekonomi tradisional Malaysia.

Page 5: Kerja kursus sejarah 2013

HASIL KAJIAN

Maklumat Asas Produk Tempatan:

i. Nama produk

Produk yang dikeluarkan oleh pengusaha ialah Labu Sayong. Pengusaha ini

kebanyakannya menghasilkan labu air iaitu gelugur dan panai.

ii. Kategori : Kraf tangan

Produk tempatan yang dikaji ialah Kraf tangan Labu Sayong.

iii. Nama pengusaha / syarikat / status hak milik

Produk Labu Sayong ini telah diusahakan oleh Encik Lu Kien Chee. Beliau telah

mewarisi perusahaan datuk dan nenek beliau ketika berusia 50 tahun sehingga

sekarang, 2013. Encik Lu Kien Chee merupakan pemilik tunggal perusahaan Labu

Sayong memandangkan isteri beliau telah meninggal dunia.

iv. Lokasi

Lokasi kajian ini telah dijalankan di Kampung Kepala Bendang, Kuala Kangsar,

Perak

Page 6: Kerja kursus sejarah 2013

LATAR BELAKANG

i. Pengenalan

Labu Sayong ialah sejenis tembikar yang merupakan produk perusahaan di Kampung

Kepala Bendang, Kuala Kangsar, Perak. Perusahaan Labu Sayong berasal dari Kampung

Kepala Bendang, Kuala Kangsar, Perak. Sumber bahan mentah iaitu tanah liat khas

diperolehi daripada kampung tersebut.

Lanjutan daripada ini, perusahaan membuat labu sayong telah berkembang di

kalangan waris asal pembuat tembikar ini ke sekitar perkampungan dalam daerah Kuala

Kangsar. Bekas menyimpan air yang dihasilkan daripada tanah liat ini dibentuk dan diukir

dengan teliti. Terdapat pelbagai bentuk yang dihasilkan antaranya labu leper, labu bocong,

labu tela, labu pucung, labu panai dan sebagainya. Ragam hiasnya pula, banyak menjurus

kepada unsur tradisional, khususnya bunga-bungaan seperti bunga tanjung, bunga cakar

ayam, senduduk, bunga lawang, bunga cengkih dan pucuk rebung.

Page 7: Kerja kursus sejarah 2013

ii. Sejarah Kewujudan

Menurut cerita, dipercayai bahawa labu telah dibawa ke Sayong oleh Tuk Kaluk yang

datang dari Minangkabau dalam zaman pemerintahan Sultan Iskandar. Tuk Kaluk merupakan

salah seorang yang mempunyai hubungan yang intim dengan istana, dikatakan telah

dianugerahi tanah oleh sultan di Kampung Kepala Bendang sebagai menghargai

kepandaiannya membuat hasil pertukangan seperti pedang, parang, keris dan juga tembikar.

Sejak itu Tuk Kaluk menyumbangkan kebolehannya membuat labu kepada penduduk

kampung. Lama-kelamaan penduduk di kampung ini pandai membuat labu hingga ke hari ini.

Penggunaan tembikar dalam kehidupan seharian memang meluas. Labu Sayong

bukan sahaja digunakan oleh golongan rakyat biasa malahan golongan istana turut juga

menggunakannya, sebagaimana yang dicatat oleh Raja Chulan dalam Misa Melayu. Sewaktu

Sultan Iskandar Zulkarnain menghilir sungai dari istana Pulau Cempaka Sari, baginda turut

membawa tembikar tanah ini yang digunakan sebagai bekas air minuman dan untuk bersiram.

Page 8: Kerja kursus sejarah 2013

iii. Tujuan/kepentingan produk

Pelbagai tujuan dan kepentingan produk telah saya dapati setelah mengkaji tajuk ini.

Antara kepentingannya ialah Labu Sayong sering digunakan sebagai bekas menyimpan air

sewaktu menziarahi tanah perkuburan.

Selain itu, produk ini juga digunakan sebagai perhiasan di dalam dan luar rumah.

Dengan ini, rumah akan kelihatan lebih cantik. Hal ini juga dapat menarik perhatian tetamu

yang hadir ke rumah.

Akhir sekali, produk ini dapat menjadi tempat penyimpanan air. Air yang telah

dimasukkan ke dalam Labu Sayong ini akan berasa sejuk dan segar untuk diminum.

iv. Keistimewaan/kelebihan/keunikan

Produk ini juga mempunyai banyak keistimewaan, kelebihan dan keunikannya.

Antaranya ialah produk ini dapat menyejukkan air dan dapat menyegarkan air tersebut.

Selain itu , air yang telah disimpan di dalam Labu Sayong juga dikatakan mempunyai

kesegaran dan khasiat tertentu yang boleh merawat pelbagai jenis penyakit seperti batuk,

demam panas dan sebagainya.

Page 9: Kerja kursus sejarah 2013

KAEDAH/ CARA PENGHASILAN

i. Tenaga Kerja

Setelah menemu bual bersama pengusaha produk, saya dapati bahawa produk ini

dapat dilakukan secara individu ataupun berkumpulan. Pengusaha mengupah tiga orang

pekerja untuk membantu beliau. Di samping itu, untuk meluaskan pasaran, kerja secara

berkumpulan akan menjimatkan masa.

Terdapat juga pihak yang menggunakan bantuan mesin. Hal ini dapat memudahkan

lagi pembuat Labu Sayong dan dapat menyiapkannya dalam jangka masa yang pendek.

ii. Senarai Bahan

Antara bahan yang digunakan dalam pembuatan Labu Sayong ini adalah medium

utama iaitu tanah yang terdapat di Daerah Sayong. Tanah yang sesuai ialah tanah yang

berada kira-kira satu kaki dari permukaan tanah. Tanah yang sering digunakan tanah dari

jenis tanah liat yang lembut. Terdapat dua jenis tanah liat yang boleh digunakan iaitu tanah

yang berwarna kelabu dan tanah yang berwarna kuning kemerah-merahan. Kebiasaannya

tanah liat jenis ini mudah didapati di tebing-tebing sungai, terutamanya di perdu pokok atau

busut.

Selain itu, air juga digunakan untuk membancuh tanah. Sodium berkarbonat

digunakan supaya tanah yang dicampur air tidak melekat pada acuan.

Page 10: Kerja kursus sejarah 2013

iii. Senarai peralatan

Peralatan – peralatan yang digunakan untuk membuat Labu Sayong ini ialah sekeping

papan empat persegi 30.48 cm x 12.7 cm tebal dan rata. Ia digunakan untuk membentuk dan

mencantum tanah liat yang diuli sewaktu proses membuat bentuk tembikar.

Selain itu, beberapa batang pisau diperbuat daripada buluh atau kayu digunakan untuk

memotong tanah liat. Kayu-kayu penepek digunakan untuk memampat tanah dan labu yang

masih basah supaya menjadi bentuk yang dikehendaki.

Beberapa alat pengukir yang diperbuat daripada dawai dan besi yang telah ditajamkan

pada bahagian hujungnya digunakan. Semua alat ini digunakan untuk membuat ragam hias.

Alat untuk membuat corak juga dikenali sebagai stamping.

Batu sungai atau batu luru digunakan untuk melicinkan permukaan tembikar.

Tempurung atau mangkuk untuk bekas air bagi membasahkan tanah liat kental. Pinggan ayan

dan daun pisang sebagai tapak untuk membentuk labu sayong juga digunakan. Pinggan ayan

ini berfungsi sebagai roda pemutar.

Page 11: Kerja kursus sejarah 2013

iv. Proses / peringkat penghasilan

Proses menyediakan tanah

Tanah-tanah itu kemudiannya ditumbuk menggunakan lesung kaki. Selepas itu diayak

dan ditapis untuk memisahkan sampah-sarap dan ketul-ketul batu yang ada.

Setelah nyata bersih, tanah itu diuli supaya ia menjadi padat. Proses ini memerlukan

ketelitian bagi memastikan tanah itu menjadi padat dan bebas daripada gelembung udara.

Tanah itu kemudiannya dibentuk menjadi silinder untuk memudahkan proses berikutnya.

Proses membentuk

Membentuk adalah tersangat penting dalam menghasilkan labu hitam kerana teknik

inilah yang menentukan keindahan dan kekuatan labu.

Ibu jari telunjuk turut berperanan penting dalam pembentukan permukaan labu yang

masih separuh kering. Tanah berbentuk silinder akan dilingkar menjadi satu bulatan dan

diletakkan di atas pinggan.

Lingkaran tanah dipicit sambil memusing pinggan. Proses pemicitan ini dilakukan

untuk menaikkan tanah agar terbentuk badan, leher, kepala dan muncung labu. Sudip buluh

digunakan untuk melurut permukaan labu supaya kelihatan sama dan licin. Penepek pula

digunakan untuk memampatkan badan labu.

Setelah badan labu terbentuk, tanah liat yang telah dileperkan dicantum bagi menutup

bahagian yang terbuka. Tanah liat leper akan menjadi bahagian tapak labu.

Page 12: Kerja kursus sejarah 2013

Proses menghias

Apabila labu siap, ia dilicinkan dengan sudip buluh dan digilap menggunakan batu

luru. Labu dibiarkan kering sebelum dihiasi dengan motif. Motif-motif dihasilkan dengan

menekankan kayu materai ke permukaan labu. Labu ini sekali lagi dibiarkan kering untuk

dibakar.

Proses membakar

Proses pembakaran terbahagi kepada tiga peringkat iaitu menyalai, membakar dan

menyepuh. Labu-labu yang cukup kering disalai menggunakan bahang api, sabut kelapa

kering dan sedikit kayu kering yang dibakar.

Labu diletakkan di atas para secara terbalik dan ditutup dengan daun pisang, daun

kelapa atau tikar selepas disalai. Kayu api disusun pada bahagian bawah para lalu dinyalakan

untuk proses pembakaran. Bahang api ini akan memanaskan labu yang telah dimasukkan ke

dalam unggun api.

Labu yang telah dibakar dimasukkan ke dalam sekam padi untuk mendapatkan warna

hitam pada permukaan labu. Kemudian bahagian bawah atau tapak labu disapu dengan damar

untuk menghalang air daripada meresap keluar. Labu dibiarkan seketika dan dibersihkan

sebelum digunakan.

Page 13: Kerja kursus sejarah 2013

PERKEMBANGAN PRODUK

i. Pengiktirafan / sambutan daripada pengguna / penghargaan

Produk ini mendapat pengiktirafan dan sambutan daripada pengguna oleh orang

ramai. Ramai pengunjung yang datang dari jauh hanya semata-semata untuk melihat cara

penghasilan labu sayong ini. Terdapat juga beberapa orang yang datang untuk pelajari teknik

dan cara-cara membuat labu sayong dan menginap di rumah pengusaha selama sebulan

semata-mata ingin belajar membuat labu sayong.

Setiap kali mereka melihat, mereka pasti akan kagum dan secara tidak langsung

mereka akan membeli sebagai tanda kenangan ataupun kegunaan mereka sendiri.

Selain itu, terdapat juga beberapa organisasi kerajaan, swasta dan institusi pendidikan

yang berkunjung dan membuat lawatan ke tapak pembuatan Labu Sayong untuk mengkaji

serba sedikit tentang latar belakang Labu Sayong.

ii. Kemajuan yang dicapai

Labu Sayong terkenal di seluruh Malaysia. Ini merupakan satu kemajuan yang dicapai

dengan baik sekali.

Selain itu, produk ini menjadi salah satu kraf tangan tradisional yang dikagumi oleh

orang luar. Di samping itu, produk Labu Sayong telah berjaya dipasarkan ke peringkat

antarabangsa.

Page 14: Kerja kursus sejarah 2013

iii. Cabaran dan masalah yang dihadapi

Antara cabaran dan masalah yang dihadapi ialah proses pembuatannya yang agak

rumit dan menyukarkan pengusahanya.

Masalah pasti terjadi ketika hari hujan. Tempoh yang diambil untuk membuat labu

sayong agak panjang berbanding hari biasa apabila berlakunya hujan. Produk ini juga

memerlukan ketelitian dan ketekunan serta kesabaran yang amat mendalam dalam

pembuatannya. Seterusnya, cara lain mengatasi masalah ini ialah membuat sebanyak

mungkin sebelum hujan datang.

Selain itu, ada juga pelanggan yang menempah produk dalam kuntiti yang banyak

tetapi tidak mengambil tempahan pada masa yang telah dijanjikan. Hal ini dapat merugikan

pengusaha.

iv. Potensi produk

Produk akan berpotensi dengan lebih menyerlah pada masa akan datang sekiranya

diteruskan oleh generasi kini.

Selain itu, produk ini akan menjadi produk kebanggaan negara dan dapat

mengagumkan pelancong luar dengan keseniannya.

Di samping itu, pembuat-pembuat labu sayong akan lebih bangga sekiranya produk

penghasilan mereka mendapat penghargaan daripada kerajaan.

Page 15: Kerja kursus sejarah 2013

RUMUSAN

Projek kerja kursus ini telah memberi banyak manfaat dan faedah kepada saya. Salah

satunya mengajar saya tentang hubungan kekeluargaan merupakan aspek penting dalam

kehidupan kita. Bukan sahaja untuk diri kita tetapi juga untuk masyarakat dan negara.

Projek ini juga memberi peluang kepada saya mengetahui banyak perkara penting

tentang ibu, bapa dan adik-beradik saya. Saya dapat mengenali keluarga saya dengan lebih

rapat lagi.

Selain itu, pengkajian kerja kursus ini telah memberikan pengalaman yang berbeza

seperti dapat bersosial dan mengenali dengan lebih mesra lagi. Projek ini telah mendedahkan

diri saya kepada sikap bertoleransi sesama sendiri, bekerjasama dan berdisiplin tinggi.

Setelah saya siapkan folio sejarah ini, saya dapati Labu Sayong adalah sebuah kraf

tangan yang terkenal di seluruh dunia dan turut mengajar saya mengenali kraf tangan ini.

Ramai orang yang tidak berminat dengan pekerjaan pembuatan Labu Sayong kerana

ia mengambil masa yang agak lama untuk disiapkan. Ianya juga menguji kesabaran dan

ketelitian si pembuat. Generasi kini lebih meminati pekerjaan yang mudah yang tidak

memerlukan melalui pelbagai proses untuk disiapkan atau yang mengambil masa yang lama.

Labu Sayong ini juga dapat memberi kesan positif kepada negara. Dengan adanya

keunikan kraf tangan ini, pelancong asing dapat menilai kehebatan produk kraf tangan

Malaysia yang kaya dengan keunikannya yang tersendiri.

Page 16: Kerja kursus sejarah 2013

Kampung Kepala Bendang, Kuala Kangsar, Perak

Page 17: Kerja kursus sejarah 2013

Kayu-kayu penepek Alat pengukir: stamping

Batu luru Pinggan ayan

Proses menyediakan tanah

Page 18: Kerja kursus sejarah 2013

Proses membentuk Proses menghias

Proses membakar

Page 19: Kerja kursus sejarah 2013
Page 20: Kerja kursus sejarah 2013
Page 21: Kerja kursus sejarah 2013

Giovanni: Selamat pagi, pak cik. Nama saya Giovanni.

Encik Lu: Selamat pagi, Giovanni. Apakah tujuan kamu mencari saya?

Giovanni: Saya nak bertemu ramah dengan kamu tentang labu sayong yang kamu sedang

membuat. Bolehkah kamu bertemu ramah untuk menyiapkan kerja kursus

saya?

Encik Lu: Boleh. Teruskan.

Giovanni: Apa yang membuatkan anda menjadi berminat membuat labu sayong?

Encik Lu: Saya berminat membuat labu sayong ni kerana ia adalah tekstur yang menarik

dan berwarna-warni.

Giovanni: Tadi apa yang kamu berkata, saya juga membayangkan labu sayong adalah

kraf buatan tangan yang cantik.

Encik Lu: Ya, ia memang cantik.

Giovanni: Kamu dan pekerja lain adakah menghadapi masalah membuat labu sayong

apabila kamu pertama kali bekerja di sini?

Encik Lu: Kami memang ada menghadapi masalah ialah cuaca yang buruk seperti hujan.

Kami takut hujan sebab ini akan melambatkan proses membuat labu sayong

dan sahamnya akan mengurangkan.

Giovanni: Encik, macam mana kamu mengatasi masalah tersebut?

Encik Lu: Kami ada dua cara mengatasi masalah ini. Satu ialah kami bersabar menunggu

hujan berhenti. Yang kedua ialah kami perlu untuk menonton ramalan cuaca.

Page 22: Kerja kursus sejarah 2013

Oleh kerana itu, kami boleh membuat labu sayong sebanyak mungkin sebelum

hujan datang. Ini akan mengekalkan sahamnya.

Giovanni: Macam keadaan menjual labu sayong dulu sehingga sekarang?

Encik Lu: Keadaan dulu kritikal dan industri kami hampir bankrap. Selepas kami

berbincang macam mana kami menyelamatkan industri, jualan labu sayong

perlahan-lahan meningkat.

Giovanni: Baik, ini ialah soalan yang terakhir. Beberapa kamu buat labu sayong setiap

hari dan apakah pendapatan kamu sebulan?

Encik Lu: Labu sayong hanya perlu satu hari masa untuk disiapkan pada hari

bermatahari. Oleh kerana itu, kami membuat labu sayong lebih kurang 12

setiap hari. Walaupun sekarang jualan tidak tinggi tetapi pendapatan saya

sebulan ialah RM2500 sebulan.

Giovanni: Baik, encik. Sampai sinilah temu ramah kita. Ribuan terima kasih untuk

bertemu ramah dengan saya!

Encik Lu: Sama-sama, semoga berjaya dalam kerja kursus kamu!

Page 23: Kerja kursus sejarah 2013

Rujukan

Internet

Labu sayong, http://ms.wikipedia.org/wiki/Labu_sayong

Sejarah labu sayong, http://www.moe.gov.my/bpk/modul_pnp/ictic/labu/sejarah.html

Orang sumber

Lu Kien Chee, 50 tahun, No 65, Taman Tasik, Penampang, 88200 Kota Kinabalu, Sabah.

Akhbar

Utusan Malaysia, 31 March 2012

http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?

y=2012&dt=0331&pub=utusan_malaysia&sec=Pelancongan&pg=pl_02.html

Melawat Tempat Kajian

Kampung Kepala Bendang, No 55, Kampung Lembah Kepala Bendang Mukim Sayong,

33020, Kuala Kangsar, Perak.

Page 24: Kerja kursus sejarah 2013

Elemen 1

Tajuk: Fakta kegiatan ekonomi tradisional Melayu

Senarai Semak

Bil. Sumber Tandakan ( / )

i Buku ilmah

ii Jurnal

iii Akhbar

iv Majalah

v Orang Sumber

vi Melawat tempat kajian

vii Internet

viii Televisyen

ix Radio

x VCD/DVD

xi Sumber lain

Markah

Page 25: Kerja kursus sejarah 2013

_________________

(Tandatangan Guru)

Bahagian depan kawasan kajian

Page 26: Kerja kursus sejarah 2013

Elemen 2

Tajuk: Rekod tentang kraf tangan tradisional Melayu labu sayong

Senarai Semak

Bil Perkara Tandakan ( / )

i Tajuk kajian

ii Senarai kandungan

iii Penghargaan

iv Objektif kajian

v Kaedah kajian

vi Hasil kajian

vii Rumusan

viii Lampiran

ix Rujukan

Markah

_________________

Page 27: Kerja kursus sejarah 2013

(Tandatangan Guru)