29
SEJARAH 21/2 KERJA KURSUS Nama Calon: Nur Syafiqah Binti Othman Tingkatan: 201 Nombor Kad Pengenalan: 950406-13-5108 Angka Giliran: …………………………………………… Nama dan Alamat Sekolah: SMK Taman Ria Jaya, 08000 Sungai Petani, Kedah Tajuk Kerja Kursus: SMK Taman Ria Jaya Nama Guru: Pn. Naleni A/P Muthiah SKOR:- Elemen Markah Elemen 1 Mengumpul fakta sejarah Elemen 2 Merekod fakta sejarah Elemen 3 Penerapan unsur patriotisme Jumlah Markah Kod Tahap Pencapaian .. ………………………… (Tandatangan Guru)

Kerja Kursus Sejarah Tingkatan 2 (2009)

  • Upload
    nur

  • View
    25.850

  • Download
    4

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Kerja Kursus Sejarah Tingkatan 2 (2009)

SEJARAH 21/2KERJA KURSUS

Nama Calon: Nur Syafiqah Binti Othman

Tingkatan: 201

Nombor Kad Pengenalan: 950406-13-5108

Angka Giliran: ……………………………………………

Nama dan Alamat Sekolah: SMK Taman Ria Jaya, 08000 Sungai Petani, Kedah

Tajuk Kerja Kursus: SMK Taman Ria Jaya

Nama Guru: Pn. Naleni A/P Muthiah

SKOR:-

Elemen MarkahElemen 1 Mengumpul fakta sejarahElemen 2 Merekod fakta sejarahElemen 3 Penerapan unsur patriotisme

Jumlah MarkahKod

Tahap Pencapaian

…………………………..

Page 2: Kerja Kursus Sejarah Tingkatan 2 (2009)

(Tandatangan Guru)

Mengumpul

Fakta Sejarah

Elemen 1Elemen 1

Page 3: Kerja Kursus Sejarah Tingkatan 2 (2009)

Senarai Semak

Bil. Sumber Tandakan ( / )i Buku Ilmiah

ii Jurnal

iii Akhbar /

iv Majalah /

v Orang Sumber

vi Melawat tempat kajian /

vii Internet

viii Televisyen

ix Radio

x VCD/DVD

xi Sumber lain /(Buku Peraturan)

Markah

Page 4: Kerja Kursus Sejarah Tingkatan 2 (2009)

Majalah..........

Page 5: Kerja Kursus Sejarah Tingkatan 2 (2009)

Akhbar..........

Page 6: Kerja Kursus Sejarah Tingkatan 2 (2009)

Sumber Lain (Buku Peraturan

Sekolah)

..........

Page 7: Kerja Kursus Sejarah Tingkatan 2 (2009)

Merekod Fakta Sejarah

Elemen 2

Elemen 2

Page 8: Kerja Kursus Sejarah Tingkatan 2 (2009)

Tajuk:

SEJARAHSEKOLAH MENENGAH

KEBANGSAAN TAMAN RIA JAYA

Page 9: Kerja Kursus Sejarah Tingkatan 2 (2009)

SENARAIKANDUNGAN

ASPEK MUKA SURAT

TAJUK KAJIAN1

SENARAI KANDUNGAN2

PENGHARGAAN3

OBJEKTIF KAJIAN4

KAEDAH KAJIAN5

HASIL KAJIAN6-15

Page 10: Kerja Kursus Sejarah Tingkatan 2 (2009)

RUMUSAN16

LAMPIRAN17-19

RUJUKAN20

Page 11: Kerja Kursus Sejarah Tingkatan 2 (2009)

PENGHARGAAN

Terlebih dahulu saya Nur Syafiqah Binti Othman dari tingkatan 201 ingin merakamkan ucapan

terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam membantu saya menyiapkan kerja kursus Sejarah ini.

Pertamanya, saya ingin menggucapkan terima kasih kepada abah iaitu En. Othman Bin Ibrahim dan

umi Pn. Rabunah Binti Othman kerana telah memberi saya dorongan dan bantuan serta mengeluarkan

perbelanjaan untuk menjalankan kajian ini.

Kedua, terima kasih diucapkan kepada guru Sejarah saya iaitu Pn Naleni A/P Muthiah yang telah

memberi saya tunjuk ajar dan bimbingan dalam merancang dan melaksanakan kerja kursus ini.

Akhir sekali, ribuan terima kasih diucapkan kepada rakan saya iaitu Intan kerana telah memberi bantuan

dan dorongan sepanjang kajian ini dilaksanakan dan disiapkan.

OBJEKTIF KAJIAN

Page 12: Kerja Kursus Sejarah Tingkatan 2 (2009)

Saya dapat mengenali dan memahami sejarah perkembangan sekolah dari mula ianya ditubuhkan

sehinggalah sekarang

Saya dapat mangenali nama, lambang, logo, lagu, visi, misi, dan sebagainya yang ada kaitan dengan

sekolah

Selain itu, saya dapat menguasai kemahiran mencari, mengumpul, merekod, dan menganalisis

maklumat mengenai sekolah.

Melalui kajian ini, dapat memupuk rasa bangga dan cinta terhadap sekolah.

Akhir sekali, melalui kajian ini dapat mengamalkan nilai murni yang diwarisi bersama warga

sekolah yang lain.

KAEDAH KAJIAN

Page 13: Kerja Kursus Sejarah Tingkatan 2 (2009)

MENGUMPUL FAKTA DARI INTERNET

Saya telah mendapat mengumpul maklumat melalui internet yang membantu saya memahami

dengan lebih jelas tentang SMK Taman Ria Jaya

PEMERHATIAN SEKELILING SEKOLAH

Saya telah membuat pemerhatian di sekitar kawasan sekolah dan merakamkan beberapa keping

gambar keadaan sekolah .

PENYELIDIKAN DAN ANALISIS DOKUMEN

Saya telah membuat rujukan daripada majalah rasmi sekolah (BITARA) dan bahan- bahan bercetak

yang lain yang penah diterbitkan oleh pihak sekolah.

Page 14: Kerja Kursus Sejarah Tingkatan 2 (2009)

HASIL KAJIAN Latar Belakang Sekolah

Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Ria Jaya telah ditubuhkan pada 20 Januari 2000. bilangan

pelajar pada ketika itu hanya 728 orang sahaja manakala guru pula seramai 36 orang.

Semua kelas peralihan dan sebahagian daripada tingkatan satu dan dua(125 orang) telah dipindahkan

ke Sekolah Menengah Kebangsaan Pengkalan Lebai Man pada 1 Februari 2000.

Pengetua pertama SMK Taman Ria Jaya ialah Tuan Haji Mohd. Nor Bin saleh(mulai 01.01.2000

hingga 31.5.2002). Beliau telah digantikan oleh Tuan Haji Sudin Bin Said dari SMK Pengkalan Lebai

Man(mulai 01.06.2002 hingga 05.12.2006). Kemudian, Tuan Haji Sudin Bin Said telah digantikan oleh

Puan Rosnah Binti Ismail mulai 16.12.2006 sehingga akhir tahun 2008 dan kini beliau digantikan oleh Tuan

Haji Saad Bin Mat Isa.

SMK Taman Ria Jaya terletak di Taman Ria Jaya, Sungai Petani, daerah Kuala Muda. Keluasan

kawasannya ialah 10.9 ekar. Kod sekolah KEA 3114.

Pada masa kini(2009), jumlah pelajarnya mencecah 2100 orang (pagi dan petang) manakala jumlah

guru ialah 110 orang. Bilangan kelas adalah sebanyak kira-kira 59 kelas(32 sesi pagi dan 27 sesi petang).

Terdapat sebelas orang kakitangan sokongan dan 7 orang pekerja am.

Page 15: Kerja Kursus Sejarah Tingkatan 2 (2009)

Tingkatan peralihan, tingkatan satu, dan tingkatan dua menjalani sesi persekolahan di sebelah petang.

Motto SMK Taman Ria Jaya ialah Berilmu, Beriman, Berbakti. Visinya ialah berusaha menjadi JUARA

dalam kurikulum dan kokurikulum.

Page 16: Kerja Kursus Sejarah Tingkatan 2 (2009)

Logo SMK Tmn Ria Jaya

Lencana SMK Taman Ria Jaya

i. Warna dan Takrif

Terdapat tiga warna utama di dalam logo/ bendera, iaitu biru, hijau, dan putih yang ditakrifkan sebagai

warna-warna masa kini. Ketiga-tiga warna ini melambangkan tiga kumpulan yang saling berpadu dan

berganding teguh ke arah kecemerlangan sekolah, iaitu antara para pentadbir termasuk guru serta staf

sokongan ,para pelajar dan waris.

Biru melambangkan harmoni, permuafakatan, dan kesepaduan. Hijau melambangkan kefahaman dan

kepatuhan kepada tuhan serta kecerian. Manakala putih membawa maksud bersih, jiwa yang murni dan

semangat yang jitu.

ii. Sturktur, Komposisi, dan Takrif

Bentuk

Asas tiga segi piramid. Lambang keteguhan, mantap, dan stabil. Membina kerjasama yang erat dan teguh

antara sekolah, masyarakat, dan jabatan. Bucu menghala ke atas melambangkan hala tuju sekolah pada

kejayaan dan kecemerlangan.

Komposi dan Takrif

Buku: Melambangkan kecintaan kepada ilmu pengetahuan.

Page 17: Kerja Kursus Sejarah Tingkatan 2 (2009)

Roda: Lambang teknologi dan sekolah menuju kepada era kemajuan Perindustrian.

Oktagon: Lambang ‘nat’. Kerja-kerja perbengkelan yang dijalankan di sekolah kemahiran dalam

kejurteraan.

Atom: Pemupukan dalam bidang sains dan teknologi.

iii. Moto:

Berilmu, Beriman, Berbakti

Visi dan Misi

Page 18: Kerja Kursus Sejarah Tingkatan 2 (2009)

Ikrar Pelajar

MISI

SMK Taman Ria Jaya akan berusaha dengan penuh iltizam untuk:

Mewujudkan kepimpinan yang profesional dalam pengurusan dan pentadbiran sekolah.

Memastikan pelajar mencapai kecemerlangan dalam bidang kurikulum.

Melahirkan pelajar yang berdaya saing menuju kejuaraan dalam bidang kokurikulum.

Membentuk generasi pelajar yang berketerampilan dan memiliki sahsiah terpuji.

Menyediakan prasarana sekolah yang kondusif dan mesra pengguna (warga sekolah).

Mengukuhkan interaksi berkesan antara pihak sekolah dan komuniti.

VISI

SMK Taman Ria Jaya akan menjadi Antara 5

Sekolah menengah harian terbaik Di Daerah

Kuala Muda / Yan menjelangTahun 2010

Page 19: Kerja Kursus Sejarah Tingkatan 2 (2009)

Bahawasanya kami, pelajar-pelajar

SMK Taman Ria Jaya, berikrar dan

berjanji, akan menghormati ibu bapa

kami dan guru-guru kami.

Kami juga berjanji akan belajar

bersungguh-sungguh demi mencapai

cita-cita kami dan mengharumkan

nama baik sekolah kami.

Kami juga sanggup mencurahkan

bakti kami demi kejayaan

agama, bangsa, dan negara yang

tercinta.

Lagu SekolahTajuk: Berilmu Beriman Berbakti

Page 20: Kerja Kursus Sejarah Tingkatan 2 (2009)

Kami warga SMK Taman Ria Jaya

Berdiri megah gagah berhati waja

Misi sekolah, menjadi juara

Akademik, sukan, dan semua

Kasih sayang ibu bapa diberikan

Bimbingan guru kami nanti-nantikan

Kejayaan kami impikan

Imej sekolah kami perjuangkan

Sekolah nan indah tetap ceria

Warganya berhemah berbilang bangsa

Harapan ibu ayah serta semua

Guru berjasa kami tak lupa

Bimbinglah kami dengan rela

Doakanlah sekolahku maju jaya

Cita murni kekal terpahat dihati

Tekadkan azam, terus berusaha

Berilmu beriman berbakti

Tekad azam, terus berusaha

Berilmu beriman berbakti

Infrastruktur di Sekolah

Page 21: Kerja Kursus Sejarah Tingkatan 2 (2009)

Prestasi Dan Kejayaan Pelajar Dalam Kurikulum

Pelajar terbaik dalam peperiksaan PMR 2007 (8A)

Perkembangan Fizikal Dan Infrastruktur

Terdapat beberapa perkembangan fizikal dan infrastruktur

di SMK Taman Ria Jaya seperti surau, meja, kerusi, kipas,

lampu, kelas, tandas, dewan, bilik guru, bilik mesyuarat,

pejabat, perpustakaan, bilik media, SPBT, bilik pengawas,

koperasi, bilik rawatan, bilik , bilik kaunseling, makmal

kimia, makmal fizik, makmal biologi, bilik kejuruteraan

teknologi, bilik pendidikan seni visual, bilik akses, bilik

komputer, lukisan teknik, bilik bahasa, bilik ERT, bilik

pengurusan diri, bilik jahitan, bilik sukan, bilik KHB-kayu,

bilik KHB-paip, kafeteria, dan bengkel pertanian.

Page 22: Kerja Kursus Sejarah Tingkatan 2 (2009)

1. Nurul Atieqaq Bt Ahmad Kassim (301)

2. Eilliya Hazeera (305)

Pelajar terbaik dalam peperiksaan SPM 2007 (6A)

1. Nur Hanis Nadia Bt Che Isa

2. Choo Gim Hua

3. Saidatul Emira Bt Yusoff

Hadiah panitia terbaik (mengekalkan 100%) panitia

1. Kemahiran Hidup

2. Pendidikan Seni Visual

3. Bahasa Tamil

Peningkatan prestasi dalam peperiksaan PMR panitia

1. Bahasa Inggeris

2. Matematik

3. Kemahiran hidup (pilihan 1)

4. Kemahiran hidup (pilihan 2)

5. Kemahiran hidup (pilihan 3)

6. Pendidikan Islam

Peningkatan prestasi dalam peperiksaan SPM panitia

1. Sains (Fizik, kimia, biologi)

Page 23: Kerja Kursus Sejarah Tingkatan 2 (2009)

2. Bahasa Cina

3. Sejarah

4. Lukisan Kejuruteraan

5. Ekonomi Asas

6. Perdagangan

7. Bahasa Melayu

8. Teknologi Kejuruteraan

9. Pendidikan Islam

10. English in Science & technology

Prestasi Dan Kejayaan Pelajar Dalam Kokurikulum

Page 24: Kerja Kursus Sejarah Tingkatan 2 (2009)

Sukan dan permainan bagi peringkat daerah olahraga pemberian insetif kemenangan kerana

menyumbangkan pingat emas di kejohanan olahraga MSSD Daerah Kuala Muda/Yan seperti Ahmad Fitry

B Abd Ghafar, Sivasankaran A/L Nagarajan, Mohamad Azuan B Mohamad Azam, Nur Farhana BT Mat

Said, Tamilarasan A/L Sivanathan, Pavithran A/L Renganathan, Mohamad Syafiq Mohamad Mastar,

Muniandy A/L Jeyaraman, Muhd Syazwan B Idrus, Mohd Farhan B Shaki, Nur fazeera BT Fauzi, Ku

Nazzatul Nazirah BT Ku Salim, Suzianti BT Mohd Noor, Ravi A/L Raman, dan Mohd Mazwan B Mustafa.

Bagi peringkat negeri (boling) Najwa Amani BT Abu Osman dan Mardhiah BT Hussain. Mohd

Syukur B Ishak telah bermain di peringkat negeri (Softball). Bagi Olahraga pula, Ahmad Fitry B Abd

Ghafar, Sivasankaran A/L Nagarajan, Mohamad Azuan B Mohamad Azam, Nur Farhana BT Mat Said, dan

Suzianti BT Mohd Noor.

Akhir sekali, bagi peringkat kebangsaan (Ragbi) Muhamad Syafiq Naim B Rahim dan Ahmad Fitry B

Abd Ghafar dalam merentas desa.

RUMUSAN

Page 25: Kerja Kursus Sejarah Tingkatan 2 (2009)

Setelah bertungkus-lumus, akhirnya kajian ini dapat disiapkan dalam tempoh masa yang ditetapkan.

Banyak yang dapat dipelajari daripada kajian yang telah dilaksanakan. Melalui kajian ini, saya berbangga

kerana bersekolah di Sekolah Menengah Kebansaan Taman Ria Jaya kerana:

Mempunyai tenaga pengajar yang berwibawa. Peranan guru sangat penting bagi memastikan

kejayaan intitusi sekolah sebagai pemangkin budaya ilmu di kalangan pelajar dan masyarakat.

Sentiasa mengenang dan menghargai jasa guru dan orang lain yang sama berusaha membentuk

generasi berilmu untuk membangunkan bangsa dan negara.

Mengetahui dengan lebih mendalam mengenai sejarah sekolah, ini dapat menanam rasa setia dan

bangga dengan identiti sekolah seterusnya menyedari bahawa mengekalkan kemegahan dan

kecemerlangan sekolah merupakan tanggungjawab bersama semua pihak.

Sekolah ini juga menyediakan pelbagai kemudahan yang mencukupi dan selesa untuk semua, warga

sekolah sepatutnya merasa bersyukur dan memanfaatkan segala kemudahan yang disediakan sebaik

mungkin.

LAMPIRANGambar Sekolah

Page 26: Kerja Kursus Sejarah Tingkatan 2 (2009)

Peta

Page 27: Kerja Kursus Sejarah Tingkatan 2 (2009)

Peta negeri Kedah

RUJUKAN

Majalah

Page 28: Kerja Kursus Sejarah Tingkatan 2 (2009)

Bitara, Edisi 5 tahun 2008

Akhbar

Metro, tarikh 17 jun 2006, halaman 5

Buku Peraturan Sekolah

SMKTRJ, halaman 6 – 20

Melawat Tempat Kajian

Sek. Keb. Taman Ria Jaya

ELEMEN 3ELEMEN 3

Page 29: Kerja Kursus Sejarah Tingkatan 2 (2009)

Tajuk:

Penerapan Nilai Patriotisme

Soalan: Nyatakan bagaimanakah perpaduan dapat dicapai melalui sukan?

Pelajar di sekolah haruslah mewujudkan perpaduan semasa berada di sekolah mahupun di rumah.

Perpaduan bermaksud ikatan kukuh yang termenterai dengan rasa kemanusiaan dan corak kehidupan yang

Page 30: Kerja Kursus Sejarah Tingkatan 2 (2009)

dituntut oleh agama dan dijalinkan oleh perasaan muhibah. Melalui sukan seperti kegiatan kokurikulum

juga dapat memupuk semangat perpaduan dalam kalangan pelajar.

Semangat perpaduan amat penting dalam mewujukan negara yang aman dan makmur. Semangat

perpaduan dapat dipupuk apabila pelajar berbilang kaum bekerjasama dalam sesuatu kegiatan. Sebagai

contoh, pelajar berbilang kaum mewakili pasukannya untuk bertanding dalam acara sukan yang diadakan

setiap tahun seperti dalam pasukan bola sepak. Secara tidak langsung hubungan antara pelajar akan

bertambah erat dan kukuh serta bersatu untuk mencapai matlamat yang diharapkan.

Selain itu, perpaduan juga dapat dicapai melalui sukan apabila sebilangan pelajar bekerjasama untuk

mengangkat bekas minuman yang di penuhi air untuk diminum bersama-sama ketika bersukan di padang.

Dengan aktiviti ini sebilangan pelajar yang mengangkat bekas minuman yang di penuhi air akan wujud

sikap bekerjasama dan tolong-menolong.

Seterusnya, semangat kekitaan dapat diwujudkan apabila pelajar berkongsi menggunakan peralatan

sukan milik sekolah. Bertolak-ansur dan bertoleransi menggunakan peralatan sekolah mungkin dapat

diwujudkan dalam diri seseorang pelajar. Sebagai contoh, guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan

Kesihatan menkehendaki pelajarnya bermain bola jaring.

Akhir sekali, pelajar yang bermain permainan seperti bola jaring, bola tampar, dan bola baling yang

dimainkan dalam jumlah yang ramai akan wujud di dalam diri mereka perasaan berdisiplin untuk bermain di

dalam permainan seperti ini untuk menggumpul mata untuk pasukan mereka supaya mereka berjaya.

Page 31: Kerja Kursus Sejarah Tingkatan 2 (2009)

Kesimpulannya, pelajar di sesebuah sekolah haruslah menjalin semangat perpaduan. Hal ini kerana,

perpaduan meningkatkan taraf hidup, memajukan negara, dan melahirkan pelajar atau masyarakat yang

setia, prihatin, dan peka terhadap pembaharuan.