of 27 /27
Karotis Arter Hastalıkları

Karotis Arter Hastalıkları

  • Author
    johnda

  • View
    385

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Karotis Arter Hastalıkları. Karotis Arter Hastalıkları. STROK. Strok 3. ölüm nedeni (MI, Malinite ) 160/ 100 000 kişi/yıl Yardıma muhtaç Afazik Depresif 60-70 yaş arası , Erkek -5.4 yıl Kadın -6.4 yıl. % 20 hemorajik % 80 iskemik - PowerPoint PPT Presentation

Text of Karotis Arter Hastalıkları

Karotis Arter Hastalklar

Karotis Arter Hastalklar

Karotis Arter HastalklarSTROK

% 20 hemorajik% 80 iskemikKardioemboli ( AF, MI- anevrizma , akinetik blge)Lakunar enfark (Bazal ganglion ve capsula internaya gelen lentiklostriat arterlerin hipertansiyona bal hyalinosisi)Cryptojenikntrakraniyal

ExtrakraniyalStrok 3. lm nedeni (MI, Malinite)160/ 100 000 kii/ylYardma muhtaAfazikDepresif60-70 ya aras , Erkek -5.4 yl Kadn -6.4 yl

Karotis Arter Hastalklar

Karotis Arter HastalklarTIA 24 saatten ksa sren nrolojik defisit (his - motor kusuru, afazi, Amorosis fugax )90 gnde % 3-17 strokeKreendo TIARIND (reversible iskemik nrolojik deficit) 21 gnden ksa sren nrolojik defisit STROKE 21 gnden uzun sren nrolojik defisit

Hollenhorst plaklarSemptomlar

Karotis Arter HastalklarKarotis frmCiddi karotis stenozlarnn 1/3 inde frm duyulur.frm duyulanlarn 1/3 nde ciddi darlk vardr.ene as bifurkasyonDaha aada ana karotis arterPreoklsiv lezyonlarda frm olmayabilirAort stenozu frm

Karotis nabz zayf olabilirTemporal arter nabz olmayabilirGzdibi muayenesinde parlak Hollenhorst plaklar bulunabilir.Tan metodlar

Dubleks Ultrasonografi

Kolay uygulanabilirKontrast madde yokKarotisteki darlk derecesi ve plak yaps hakknda ayrntl bilgi verir (%, ekolusan, yumuak m, fibrotik mi, kalsifik mi, lsere mi)Yapan kiinin tecrbesi nemliBT anjiografi3 boyutlu grnt, darln yeriCerrahi planlamada yol gsterici

Konrast madde (Nefrotoksik, allerji)Kalsifikasyonlar

MR anjiografi3 boyutlu grnt, darln yeriCerrahi planlamada yol gstericiGadolinum daha az nefrotoksik ve allerjikKlostrofobi, pacemaker, protez kapak intrakraniyal klip gibi cihazlar engelPahall zaman alcDarl olduundan fazlagsterebilir.

Digital subtraction Karotis anjiografi (DSA)Altn standard fakat tanda art deil !!!!!!3 boyutlu grnt, darln yeri, plak tipiCerrahi planlamada yol gstericinvaziv giriim (Hematom, Psdoanevrizma, AVF)MortaliteKonrast madde (Nefrotoksik, allerji)

Karotis Arter HastalklarSemptomatik

NASCET (%70-99 darlk)2 yllk takipte

Medikal gurupta %26Cerrahi grupta %9

Ylda % 8.5 korumaSemptomatik

NASCET (%50-70 darlk)5 yllk takipte

Medikal gurupta %22Cerrahi grupta %16

Ylda % 1.2 koruma

AsemptomatikACST (Eur. Asemptomatik Carotid Surgery Trial)ACAS (Asymptomatic Carotid Artery Study)

5 yllk takipteMedikal gurupta %11Cerrahi grupta %5

Ylda % 1.2 koruma

Cerrahi mortalite ve morbiditenin dk olmasCerrahn deneyimli olmasYlda belli sayda operasyonun yaplmasHasta 80 yan zerinde ise survi iyi deerlendirilmeli

Karotis EndaerterektomiSafen patch plasti

OPERASYONSTROKKk veya enfarkt yok ise operasyon(48 saat iinde reenfarkt )Byk enfarkt Hemorajik enfarkta dnr, hastann durumu ktleir.4-6 hafta beklemek gerekir (kan beyin bariyeri)Creendo TIAAsprin+antikoagulasyonAcil operasyon

TIA % 90Ateroskleroz% 10Takayasu arteritiGiant cell arteriti Radyasyon arteritiFibrodiplaziDisseksiyon (spontan, travmatik )Karotis bklmesi kvrlmas

ST EKSTREMTE ARTERYEL HASTALIKLARIArteryel giriimArteryel giriimlerin % 5ini oluturur.Subklavyen arterAxiller arterBrakiyel ArterUlnar, Radial Palmar ark Digital arterlerKk ,orta damarlarVazospasm

Ateroskleroz Subklavyen Giant cell SubklavyenTakayasu Subklavyen, axillerEmboli axiller, brakiyel, el (%10 ekstremite kayb kollateraller iyi gelimi)Maliniteler tromboz Arteryel TOS (cervikal kot, 1 kot anomalileri, kallus, bandlar) Anevrizma emboliSubklavyen, Axiller AnevrizmalarAVF (%30 CO veya debi >1200mlAdson testi

Buerger Hastal Shionoya< 50 yaSigaraSigara dnda aterosklerotik risk faktrnn olmamasnfrapopliteal arter tutulumuTromboflebitis migrens veya st ekstremite tutulumuBuerger Hastalnda Ulnar ,radial ,digital arterler (%50)

Vibrasyonlu aletlerde Ulnar arter anevrizmas intimal hasar (Avu ii)

RaynaudSouk ve Emosyonel stresle el ve ayak parmaklarnda grlen solukluk , siyanoz ve hiperemi ata.%11 civarnda grlr15-45 ya arasndaTANI Segmental basn lm (10 mmhg dan byk)Parmak basncnn