of 40 /40
Doppler Ultrasonografi: Karotis ve Vertebral Arterler Dr.S.Süreyya Özbek EÜTF Radyoloji

Karotis ve Vertebral Arterler

 • Author
  lamnhi

 • View
  245

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Karotis ve Vertebral Arterler

 • Doppler Ultrasonografi:

  Karotis ve Vertebral

  Arterler

  Dr.S.Sreyya zbek

  ETF Radyoloji

 • renim Hedefleri

  Serebrovaskler Hastalk

  Karotis ve Verteral Arter Doppler USG

  Teknik

  Patolojilerde tan

  Stenoz ve oklzyonlar

  alma sendromlar

  Snrlamalar

 • Serebrovaskler Hastalk

  En nemli morbidite ve mortalite nedenlerinden

  SVH Ekstrakranyal karotis arter hastal

  SVH mortalitesi Ekstrakranyal karotis arter darlk

  derecesi

 • Serebrovaskler Hastalk

  Ultrasonografi (USG): Gvenilir

  Karotis arter darln

  Gstermede

  Derecelemede

  SADECE, doru ve standart teknikle yaplmas

  halinde

 • KAROTS ARTER DOPPLER US

 • KAROTS VE VERTEBRAL A.

  GRNTLEME TEKN

  Hasta pozisyonu

  Srtst / Yar oturur

  Boyun: Ntral / Hafif

  hiperekstense

  Ban hafif kar rotasyonu

  (10-40)

  Yksek frekansl lineer

  transdserler >7 MHz; gerekirse, daha dk

 • Transvers deerlendirme

  Ana karotis arter (CCA) orifis

  ve gvde

  Karotis bifurkasyonu

  nternal karotis a. (CA)

  Eksternal karotis a. (ECA)

  KAROTS A. GRNTLEME TEKN

  Gri skala USG

 • KAROTS A. GRNTLEME TEKN

  Gri skala USG

  Transvers karotis a. tetkiki

  ile

  Hzl arter n

  deerlendirmesi

  Anatomik oryantasyon

  CA ve ECA nn

  pozisyonlar

  Bklml segmentlerin

  zmlenmesi

  Majr baz patolojilerin

  ortaya konulmas

 • KAROTS A. GRNTLEME TEKN

  Gri skala USG

  Sagital dzlemde Karotis arter deerlendirmesi

 • Karotis Arter Doppler US

  Gri-skala deerlendirme

  ntima-media

  kalnl

  ntimal flep

 • Plaklar

  Morfoloji

  Homojen/ Heterojen

  Yumuak / Sert / Kalsifiye

  Yzey zellikleri

  Dzgn

  Dzensiz

  lsere

  Karotis Arter Doppler US

  Gri-skala deerlendirme

 • lsere Plak

  Cerrahi endikasyon

  Derinlik > 2 mm

  Karotis Arter Doppler US

  Gri-skala deerlendirme

 • Twinkling

  lsere girip kan zayf akm

  RDUS

  Power Doppler USG

  Gri skala / B-Flow grntleme

  Twinkling artefakta DKKAT:

  Yalanc lser grnm !!

 • Karotis Arter Doppler US

  Hemodinamik deerlendirme

  Karotis Arter Deerlendirme CCA

  CCA bifurkasyonu

  ICA & ECA

 • KAROTS A. GRNTLEME TEKN Renkli Doppler USG

  Transvers renkli grntleme ile

  zmlenebilir:

  Bklml damar seyirleri

  Tkal damarlar

  CA ve ECA ayrm

 • KAROTS A. GRNTLEME TEKN Renkli Doppler USG

  Sagital deerlendirme: CCA

  Karotis bifurkasyonu

  CA ve ECA

 • KAROTS A. GRNTLEME TEKN Renkli Doppler USG

  Uygun teknik ayarlar:

  n ayarlar (preset)

  Renk lmeni tam doldurmal

  Kanalm:

  Fazla yksek renk kazanc

  Renk tamas

  Fazla dk renk kazanc

  Yava akmlarn karlmas

  Byk renk kutucuu

  Ekran hznda yavalama

 • KAROTS A. GRNTLEME TEKN Renkli Doppler USG

  Dikkat:

  Doppler as =

  Ses demeti damar lmeni

  as < 60

  A gerekirse elle oluturulacak

 • KAROTS A. GRNTLEME TEKN Renkli Doppler USG - Spektral Analiz

 • KAROTS A. GRNTLEME TEKN Renkli Doppler USG - Spektral Analiz

  Teknik parametreler rnekleme aral (sample

  volume) = 2-3 mm

  Lmen ortas

  A dzeltmesi: Akm (ve duvar) ynne paralel

  rneklemeden kanalm: Bklml damarlarda keskin

  dn noktalar

  Damar duvarna ok yakn lmen blm

 • Karotis Arter Doppler US

  Hemodinamik deerlendirme

  Stenoz Kriterleri Stenotik segmentte

  Renkte aliasing

  Spektral genileme

  CCAstenotik / CCAprestenotik PSV oran > 2

  CCA Stenozu (fokal)

 • Karotis Arter Doppler US

  Hemodinamik deerlendirme CCA Stenozu (diffz)- Takayasu arteriti

  X X

 • Grant E G et al. Radiology 2003

  Karotis Arter Doppler US

  Hemodinamik deerlendirme ICA Stenozu

 • Karotis Arter Doppler US

  Hemodinamik deerlendirme ICA Stenozu: Doppler kriterleri ve tansal performans

  Grant E G et al. Radiology 2003

 • Karotis Arter Doppler US

  Hemodinamik deerlendirme ICA Stenozu: Gri-skala & Doppler US Kriterleri

  Society of Radiologists in Ultrasound- Consensus Conference 2003

  Grant E G et al. Radiology 2003

 • Karotis Arter Doppler US

  Hemodinamik deerlendirme ICA Stenozu: < %50 ap azaltan

  CCA 120 cm/sec CCA 120 cm/sn ICA 223 cm/sn

 • Karotis Arter Doppler US

  Hemodinamik deerlendirme ICA Stenozu: %50-69 ap azaltan

 • Karotis Arter Doppler US

  Hemodinamik deerlendirme ICA Stenozu: %70 ap azaltan

  CCA 60 cm/sec CCA 60 cm/sn ICA 261 cm/sn

 • Karotis Arter Doppler US

  Hemodinamik deerlendirme ICA Stenozu: %70 ap azaltan

 • Karotis Arter Doppler US

  Hemodinamik deerlendirme ICA Stenozu: Preoklziv (%95 st ap azaltan)

  ICA 45 cm/sn

 • Karotis Arter Doppler US

  Hemodinamik deerlendirme ICA Tkanmas (oklzyon)

 • Karotis Arter Doppler US

  Hemodinamik deerlendirme ICA Tkanmas

 • SORU

  ECAda proba gre

  akm yn?

  A. Yaklayor

  B. Uzaklayor

  C. Karar verilemez

 • Karotis alma Fenomeni

 • Subklavian alma Sendromu

  subclavian.net

 • Subklavian alma Sendromu

  subclavian.net

 • Subklavian alma Sendromu

  subclavian.net

  Koroner-

  subklavian

  alma

 • Karotis Arter Doppler US

  Hemodinamik deerlendirme Snrlamalar

  Kalsifiye plaklar

  Aritmi

  Ksa boyun

  Yksek CCA

  bifurkasyonu

  Yetersiz hasta

  uyumu

 • Aklmzda kalsn:

  Gri-skala

  Transvers deerlendirme

  Hz lmlerinde aya ve a

  dzeltmesine dikkat

  Akm ynne dikkat

 • SORU

  Rapor cmleniz? CA aznda,

  A. Anlaml olmayan darlk

  B. %43 darlk

  C. %50-69 aralnda darlk

  D. %54 darlk