JUJ Pahang SPM 2014 Perdagangan K2 Set 3 Dan Skema

Embed Size (px)

Text of JUJ Pahang SPM 2014 Perdagangan K2 Set 3 Dan Skema

 • 8/10/2019 JUJ Pahang SPM 2014 Perdagangan K2 Set 3 Dan Skema

  1/18

  SULIT 2 3755/2

  3755/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2014 [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  BAHAGIAN A

  [ 75 markah ]

  Jawab tigasoalan sahaja.

  1 a) Gambar 1 menunjukkan kehendak manusia yang berbeza untuk memiliki rumah.

  Jelaskan mengapa perbezaan tersebut wujud? [ 4 markah ]

  b) Gambar 2 menunjukkan aktiviti dalam pengeluaran minyak petrol.

  Gambar 2

  Huraikan tiga nilai faedah yang terhasil daripada aktiviti tersebut. [ 9 markah ]

  Gambar 1

 • 8/10/2019 JUJ Pahang SPM 2014 Perdagangan K2 Set 3 Dan Skema

  2/18

  SULIT 3 3755/2

  3755/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2014 [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  c) Terangkan tigajenis pengkhususan dalam pengeluaran. [ 6 markah ]

  d) Maklumat berikut berkaitan dengan Encik Yusof.

  Selain dari mewujudkan peluang pekerjaan kepada masyarakat, terangkan

  sumbangan lain Encik Yusof . [ 6 markah ]

  2. a) Terangkan maksud perniagaan. [ 5 markah ]

  b) Dialog berikut adalah di antara Wong dengan Raju.

  Wong : Wah, nampaknya hasil pertanian awak semakin banyak.

  Raju : Begitulah nampaknya, hasil keluaran kebun saya memang banyak

  musim ini tapi mendatangkan masalah juga kepada pengusaha kecil-

  kecilan seperti saya.

  Wong : Saya cadangkan awak dapatkan khidmat pemborong.

  Berdasarkan dialog itu, tentukan jenis pemborong yang sesuai untuk membantu

  Raju menyelesaikan masalahnya dan kemukakan alasan. [ 5 markah ]

  Encik Yusof ialah seorang usahawan bumiputera yang mengeluarkan produkpemprosesan makanan. Perusahaan beliau telah mewujudkan banyak peluang

  pekerjaan kepada masyarakat setempat. Beliau juga telah memasarkan

  produknya ke seluruh negara.

 • 8/10/2019 JUJ Pahang SPM 2014 Perdagangan K2 Set 3 Dan Skema

  3/18

  SULIT 4 3755/2

  3755/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2014 [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  c) Dokumen yang berikut diterima oleh Perniagaan Alat Sukan Yusmira.

  Hitungkan :

  i) Y [ 2 markah ]

  ii) Z [ 2 markah ]

  iii) Jumlah bayaran jika Kedai Alat Sukan Yusmira membuat bayaran pada

  26 Feb 2014. [ 3 markah]

  iv) Terangkan duakesan syarat serahan tersebut kepada Perniagaan Alat

  Sukan Yusmira. [ 4 markah ]

  d) Jelaskan kaedah jualan prabayar. [ 4 markah ]

  INVOIS

  SyarikatPembekal Alat Sukan Kualiti

  Jalan Seri Pelangi

  59 000 Kuala LumpurKepada :

  Perniagaan Alat Sukan Yusmira

  70 000 Seremban

  20 Feb 2014

  Bil Butir Kuantiti Harga (RM) Jumlah(RM)

  1 Raket Badminton Yonex 20 150.00 3000.00

  3 Raket Badminton Dunlop 20 120.00 2400.00

  2 Raket Badminton Li

  Ning

  20 120.00 2400.00

  Tolak Diskaun Niaga 10 % YJUMLAH BERSIH Z

  Serahan : Angkutan dibayar

  Percuma ke dalam gerabak

  Syarat : 5 % 7 hari, 2 % 14 hari

  K & K diK

  Rashid

  Pengurus

 • 8/10/2019 JUJ Pahang SPM 2014 Perdagangan K2 Set 3 Dan Skema

  4/18

  SULIT 5 3755/2

  3755/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2014 [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  3. a) Maklumat berikut berkaitan dengan Encik Daud.

  Encik Daud seorang pengilang batik yang terkenal di Terengganu. Beliau

  membeli kain sutera bermutu tinggi dari China. Pasaran batiknya lebih

  tertumpu untuk pasaran tempatan di samping sedikit untuk dieksport ke luar

  negara.

  i) Nyatakan prosedur yang perlu dilalui oleh Encik Daud untuk membeli sutera dari

  negeri China. [6 Markah]

  ii) Jelaskan kelebihan yang akan diperolehi oleh pengguna tempatan hasil daripada

  urusniaga di atas. [8 Markah]

  b) Maklumat berikut berkaitan dengan pengurusan Syarikat Ikhwan.

  i) Jelaskan tigakelebihan jenis milikan perniagaan daripada keputusan tersebut.

  [6 Markah]

  ii) Jelaskan panduan am untuk membolehkan orang ramai membuat pelaburan

  dalam syarikat tersebut. [5 Markah]

  Pengurusan Syarikat Ikhwan membuat keputusan untuk menukar perniagaan

  perkongsian kepada Syarikat Awam Berhad.

 • 8/10/2019 JUJ Pahang SPM 2014 Perdagangan K2 Set 3 Dan Skema

  5/18

  SULIT 6 3755/2

  3755/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2014 [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  4 a) Maklumat yang berikut berkaitan dengan satu keratan cek yang dikeluarkan oleh

  Encik Choo Boon Chew melalui akaun semasanya di Berjaya Bank Berhad,

  cawangan Kuantan .

  Tarikh : 1 Feb 2014

  Penerima : Ramusamy

  Tujuan : Membayar hutang

  Baki

  Terakhir

  26000 00

  Dimasukkan 400 00

  Jumlah 30000 00

  Cek ini 760 00

  Baki 29240 00

  Berjaya Bank Berhad : 010481

  Berdasarkan maklumat di atas, lakarkan sekeping cek. [ 5 markah ]

  b) Maklumat berikut berkaitan dengan seorang pengusaha kedai.

  i)

  Institusi kewangan manakah yang dapat membantu menyelesaikan

  masalah beliau? [1 markah ]

  ii) Jelaskan fungsi dari institusi kewangan 4 ( b) ( i ) di atas. [5 markah ]

  Encik Khairul mempunyai sebuah kilang memproses baja organik secara kecil-

  kecilan. Encik Khairul berhasrat untuk mengembangkan perniagaannya namun

  beliau menghadapi masalah kekurangan modal.

 • 8/10/2019 JUJ Pahang SPM 2014 Perdagangan K2 Set 3 Dan Skema

  6/18

  SULIT 7 3755/2

  3755/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2014 [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  c) Jelaskan polisi insurans yang diperlukan bagi setiap situasi berikut :

  i) Puan Salmah bimbang kos pendidikan anaknya yang semakin meningkat.

  [ 3 markah ]

  ii) Encik Johan membeli sebuah rumah bernilai RM180 000 melalui

  pinjaman bank. [ 3 markah ]

  iii) Encik Kim ingin melindungi dirinya dari tuntutan pekerja-pekerjanya yang

  berisiko mengalami kemalangan semasa bertugas. [ 3 markah ]

  d) Jelaskan prosedur yang perlu dilakukan untuk menuntut ganti rugi. [ 5 markah ]

  5. a) Maklumat berikut berkaitan dengan sejenis pengangkutan.

  Bandar Kuantan dilanda banjir besar pada akhir tahun lepas. Semua

  sistem perhubungan terputus untuk ke pusat bandar. Sedangkan bantuan

  makanan,ubat- ubatan dan sebagainya diperlukan segera di sana.

  (i)

  Nyatakan jenis pengangkutan udara yang boleh digunakan dalam situasi diatas.

  Berikan alasan anda. [5 Markah]

  (ii) Terangkan duaperanan pengangkutan merujuk kepada kes di atas.

  [6 Markah]

  b. Jelaskan etika amalan perniagaan penjual terhadap pelanggan. [6 Markah]

  c. Kos dan sifat barang merupakan faktor utama dalam pemilihan media

  pengiklanan.

  Terangkan empat faktor pemilihan media pengiklanan selain dari dua faktor

  diatas.

 • 8/10/2019 JUJ Pahang SPM 2014 Perdagangan K2 Set 3 Dan Skema

  7/18

  SULIT 8 3755/2

  3755/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2014 [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  Bahagian B

  [25 markah]

  Soalan ini wajibdijawab.

  Syarikat Sedap DLekor Berhad yang ditubuhkan pada tahun 2005 adalah pengeluar keropok

  lekor yang terkenal di Kuantan. Keropok lekor berjenama BEST dihasilkan untuk pasaran

  negara-negara Asia Tenggara. Syarikat ini menghasilkan 250 000 peket keropok lekor sehari

  untuk memenuhi permintaan pasaran tempatan dan luar negara.

  Selepas beroperasi selama lima tahun, Syarikat Sedap DLekor Berhad telah berjaya menembusi

  pasaran di negara China. Baru-baru ini, syarikat telah menghantar dokumen invois eksport yang

  diminta oleh pihak pengimport di negara tersebut. Setelah berpuashati dengan maklumat yang

  diberikan, pihak pengimport kedua-dua buah negara telah membuat tempahan sebanyak 500 000

  peket keropok lekor BEST sebulan daripada Syarikat Sedap DLekor Berhad. Pengurus

  syarikat memikirkan cara menghantar keropok lekor sama ada dengan kapal terbang kargo atau

  kapal kargo. Pihak pengurusan perlu memikirkan pengangkutan terbaik bagi menjamin kualiti

  keropok lekor tersebut.

  Pihak syarikat mengalami masalah penyimpanan keropok lekor yang banyak dihasilkan setiap

  hari.justeru ruang yang luas diperlukan untuk menyimpan keropok lekor yang telah siap dipeket.

  Selain itu syarikat juga mengalami masalah untuk menambahkan mesin pengisar kerana

  kekurangan modal. Oleh itu, pengurus syarikat berusaha mengenal pasti agensi kerajaan yang

  boleh membantu Syarikat Sedap DLekor Berhad mengatasi masalah pemasaran keropok lekor

  berjenama BEST dan pembiayaan untuk membeli mesin pengisar.

  Berdasarkan situasi di atas, jawab soalan-soalan berikut:

  a) Tentukan pengangkutan yang akan dipilih oleh Syarikat Sedap DLekor untuk

  mengeksport keluarannya ke negara Filipina dan Vietnam. [7 markah]

 • 8/10/2019 JUJ Pahang SPM 2014 Perdagangan K2 Set 3 Dan Skema

  8/18

  SULIT 9 3755/2

  3755/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2014 [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  b) Cadangkan tempat bagi mengatasi masalah penyimpanan keropok lekor yang siap

  dipeket. Kemukakan alasan anda. [7 markah]

  c) Nyatakan maklumat yang terkandung dalam invois eksport. [3 markah]

  d) Terangkan duaagensi kerajaan yang boleh membantu Syarikat Sedap DLekor dalam

  masalah berikut.

  i) pemasaran [4 markah]

  ii) pembiayaan [4 markah]

  KERTAS SOALAN TAMAT

 • 8/10/2019 JUJ Pahang SPM 2014 Perdagangan K2 Set 3 Dan Skema

  9/18

  SULIT 3755/2

  3755/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2014 [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 3755/2PERDAGANGAN

  Kertas 2

  PERATURAN PEMARKAHAN

  KERTAS 2

  SET 3

  Kertas ini mengandungi 10 halaman bercetak

  SKEMA PRAKTIS BESTARI

  PROJEK JAWAB UNTUK JAYA(JUJ) 2014

 • 8/10/2019 JUJ Pahang SPM 2014 Perdagangan K2 Set 3 Dan Skema

  10/18

  SULIT 3755/2

  3755/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2014 [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  Soalan Butiran Markah

  1(a) Perbezaan kehendak wujud kerana:

  H1 Kehendak manusia kompleks / tidak terhad

  H2 Keinginan yang sentiasa berubah-ubah / tidak tetap

  H3 Pengalaman individu yang berbeza berdasarkan pengalaman /taraf hidup berbeza

  H4 Simbol status / imej

  H5 Pendapatan berbeza

  1

  1

  1

  1

  1

  [Mak 4 m]

  1(b) Tiga nilai faedah yang terlibat:

  F1 Nilai faedah bentuk

  H1 Mengubah bentuk sesuatu produk

  C1 Minyak mentah menjadi minyak petrol

  F2 Nilai faedah tempat

  H2 Memindahkan barang ke tempat yang ada permintaan

  C2 Dari kilang pemprosesan ke stesen minyak / contoh yang sesuai

  berdasarkan gambar

  F3 Nilai faedah milikan

  H3 Pertukaran hak milik barang

  C3 Daripada pemilik kilang pemprosesan kepada pemilik stesen minyak

  / contoh yang sesuai berdasarkan

  Mana-mana 3F+3H+3C

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  [Mak 9m]

  1(c) Jenis pengkhususan :

  F1 Pengkhususan mengikut profesion/ kerja

  H1 Penumpuan kerja mengikut kemahiran/ contoh profesion yang

  sesuai

  F2 Pengkhususan mengikut proses

  H2 Penumpuan kerja mengikut peringkat kerja dalam memproses

  sesuatu keluaran / mengikut fasa dalam kilang / contoh yang sesuai

  F3 Pengkhususan mengikut kawasan

  H3 Penumpuan kerja di sesuatu kawasan / tempat berdasarkan faktor

  alam semulajadi / tanah / iklim / sumber asli

  F4 Pengkhususan mengikut antarabangsa

  H4 Penumpuan negara kepada satu jenis kegiatan ekonomi disebabkan

  perbezaan iklim / bentuk muka bumi / sumber alam semulajadi /

  tingkat teknologi / contoh yang sesuai

  Mana-mana 3F + 3H

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  [Mak 6 m]

 • 8/10/2019 JUJ Pahang SPM 2014 Perdagangan K2 Set 3 Dan Skema

  11/18

 • 8/10/2019 JUJ Pahang SPM 2014 Perdagangan K2 Set 3 Dan Skema

  12/18

  SULIT 3755/2

  3755/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2014 [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  2(c)(i) Hitung Y

  RM 3000 + RM 2400 + RM 2400 / RM 7800

  RM 7800 x 10% = RM780

  1

  1

  [ 2 m ]

  2(c)(ii) Hitung ZRM 7800 RM780

  = RM 7020

  1

  1

  [ 2 m ]

  2(c)(iii) Jumlah bayaran jika Kedai Letrik Cerah membuat bayaran pada

  26 Feb 2014:

  RM7020 x 5% / RM 351

  RM7020RM 351

  = RM 6669

  1

  1

  1

  [ 3 m ]

  2(c)(iv) Terangkan duakesan syarat serahan:

  F1 Angkutan dibayar :

  H1 Pembeli tidak perlu membayar angkutan

  H2 Kos angkutan di tanggung oleh penjual

  F2 Serahan sedia

  H1 Penjual boleh menghantar barang sebaik sahaja pesanan diterima

  1

  1

  1

  1

  1

  [ 4 m ]

  2 (d) Kaedah jualan prabayar:

  H1 menjual barang / perkhidmatan dengan menjelaskan bayaran

  terlebih dahulu

  H2 barang / perkhidmatan diterima pada masa akan datang

  H3 banyak digunakan dalam perkhidmatan komunikasi /

  pengangkutan

  H4 perjanjian bertulis bagi elak penipuan

  H5 boleh mendapat kad pintar yang boleh dikemaskini nilainya

  1

  1

  1

  1

  1

  [Mak4 m ]

  3(a)(i) Prosedur mengeksport:F1 Mematuhi undang-undang dan peraturan kastam

  F2 Membuat pesanan

  F3 Mendapatkan dokumen yang berkaitan

  F4 Mematuhi Akta Kawalan Pertukaran Wang Asing 1953

  F5 Membuat persiapan sementara barang tiba

  F6 Menuntut barang di pelabuhan

  F7 Memeriksa dan membawa barang keluar dari pelabuhan

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  [Mak 6m]

 • 8/10/2019 JUJ Pahang SPM 2014 Perdagangan K2 Set 3 Dan Skema

  13/18

  SULIT 3755/2

  3755/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2014 [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  (ii) Kelebihan perniagaan antarabangsa:

  F1 Memenuhi keperluan dan kehendak

  H1 Pelbagai pilihan / jenama / mengikut citarasa

  F2 Mendapat barang bermutu pada harga murah

  H2 Barang import berkualiti/ murah hasil pengeluaran secara

  besar-besaran

  F3 Mewujudkan peluang pekerjaan

  H3 Pelabur asing membuka kilang memerlukan tenaga kerja

  F4 Meningkatkan taraf hidup

  H4 Pengguna memperolehi pendapatan hasil dari pekerjaan/kuasa beli

  F5 Menambahkan pengetahuan

  H5 Hasil daripada penggunaan barang import/ menggunakan teknologi

  terkini.

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  11

  [Mak 8m]

  (b)(i) Kelebihan syarikat awam:

  F1 Modal besar

  H1 Melalui jualan syer kepada orang ramai

  F2 Perniagaan berterusanH2 Syarikat terus kekal walaupun sebilangan pemegang saham

  meninggal dunia, bankrap atau tidak siuman

  F3 Syer mudah dipindah milik

  H3 Syer boleh dijual beli dengan mudah di pasaran saham pada bila-

  bila masa sahaja

  F4 Menikmati ekonomi bidangan

  H4 Kos pengeluaran seunit dapat dikurangkan

  Mana-mana 3F +3H

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  [Mak 6m]

  (b)(ii) Panduan am membuat pelaburan:

  H1 Mendapatkan maklumat / sumber maklumat

  H2 Pulangan atas modal/ bentuk pulangan yang akan diperolehi

  H3 Risiko dalam pelaburan/lebih tinggi risiko lebih besar pulangan.

  H4 Modal yang ada/jumlah modal menentukan pelaburan yang dipilih

  H5 Sifat kecairan/ kemudahan untuk ditukarkan dalam bentuk tunai.

  1

  1

  1

  1

  1

  [5m]

 • 8/10/2019 JUJ Pahang SPM 2014 Perdagangan K2 Set 3 Dan Skema

  14/18

  SULIT 3755/2

  3755/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2014 [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  4(a)

  [ 5m ]

  (b) (i) Institusi kewangan :

  Syarikat kewangan [ 1 m ]

  (b) (ii) Fungsi institusi kewangan 4 ( b) ( i ) :

  H1 Menerima simpanan / simpanan tetap / memberikan faedah yang

  lebih tinggi dari kadar faedah bank perdagangan

  H2 Memberi pembiayaan / menawarkan pinjaman / kadar faedahyang dikenakan lebih tinggi

  H3 Menguruskan / membiayai kegiatan sewa beli bagi kenderaan

  bermotor

  H4 Menawarkan perkhidmatan lain / kad kredit / pelaburan unit

  amanah / perbankan islam

  H5 Memberi pinjaman berjumlah kecil / jangka masa pendek

  1

  1

  1

  1

  1

  [ 5 m ]

  (c)(i) Puan Salmah bimbang kos pendidikan anaknya yang semakin meningkat.

  F1 Insurans Pendidikan

  H1 perlindungan/tabungan untuk anak yang berumur 14 hari/30 hari

  hingga 16 tahun

  H2 jika insured meninggal dunia/hilang upaya, baki premium tidak

  perlu dibayar oleh waris

  H3 akan matang/dibayar semasa anak berumur 18/20

  tahun/keuntungan/wang digunakan untuk membiayai pengajian di

  IPT/mengurangkan kos pengajian

  H4 contoh polisi insurans yang sesuai/SARJANA/Takaful Siswa

  H5 premium dikecualikan cukai pendapatan

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  [ Mak 3 m ]

  Berjaya Bank Berhad

  Cawangan Kuantan

  Tarikh : 1 Feb 2014

  Bayar : __Ramusamy______ [1 m]

  Ringgit Malaysia : Tujuh Ratus Enam Puluh Sahaja

  Choo Boon Chew

  No. Cek ( 010481)

  Atau pembawa

  RM 760.00

  [1 m]

  1 m

  1 m

  1 m

  1 m

  1 m

 • 8/10/2019 JUJ Pahang SPM 2014 Perdagangan K2 Set 3 Dan Skema

  15/18

  SULIT 3755/2

  3755/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2014 [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  (c) (ii) Encik Johan membeli sebuah kereta bernilai RM180 000 melalui

  pinjaman bank.

  F1 Insurans Gadaian

  H1 melindungi keluarga insured/Encik Johan sekiranya dia

  meninggal dunia sebelum menjelaskan baki pinjaman

  H2 keluarga insured tidak perlu meneruskan bayaran ansuran

  H3 hak milik ke atas kereta akan dipindah milik kepada

  penamanya/waris

  H4 MRTA (mortage Redemption Term Assurance)/conton polisi

  insurans yang sesuai/nama syarikat insurans

  1

  1

  1

  1

  1

  [ Mak 3 m ]

  (c) (iii) Encik Kim ingin melindungi dirinya dari tuntutan pekerja-pekerjanya

  yang berisiko mengalami kemalangan semasa bertugas.

  F1 Insurans Liabiliti Majikan

  H1 melindungi majikan terhadap tuntutan pekerja yang mendapat

  kemalangan semasa bekerja

  H2 majikan mencarum dalam PERKESO

  H3 PERKESO membayar gantirugi secara tunai / membiayai kos

  perubatan / pengkebumian /pemulihan jasmani

  1

  1

  1

  1

  [ Mak 3 m ]

  (d) Prosedur yang perlu dilakukan untuk menuntut ganti rugi:

  H1 Membuat laporan polis / bomba / hospital / mendapatkan

  dokumentasi sebagai bukti

  H2 Mengisi borang tuntutan dari insurer / menyatakan jumlah

  tuntutan

  H3 menghantar borang tuntutan bersama bukti/ gambar

  H4 Insurer akan membuat siasatan / syarat polisi dipatuhi

  H5 Insurer akan membayar pampasan

  1

  1

  1

  1

  1

  [ 5m ]

  5(a)(i) F1 Helikopter

  H1 Sesuai untuk penerbangan domestik

  H2 Untuk menghantar bekalan makanan/ubatan kekawasan terpencil

  H3 Penghantaran lebih cepat/ segera / masa singkat

  H4 Tidak perlu landasan untuk mendarat / berlepas.

  1

  1

  1

  1

  1

  [5m]

 • 8/10/2019 JUJ Pahang SPM 2014 Perdagangan K2 Set 3 Dan Skema

  16/18

  SULIT 3755/2

  3755/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2014 [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  5(a)(ii) Dua peranan pengangkutan:

  F1 Mengelakkan lebihan dan kurangan barangan di pasaran

  H1 Barang diangkut dari tempat yang mempunyai lebihan / harga

  rendah

  H2 Ke tempat yang mempunyai harta tinggi / diperlukan segera

  F2 Menggalakkan pergerakan tenaga buruh

  H3 Mengangkut / memindah pekerja dari satu tempat ke tempat lain

  H4 Contohnya doktor, polis , askar / contoh yang sesuai.

  Mana-mana 2F + 4H

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  [6m]

  5(b) Etika Amalan Perniagaan Penjual Terhadap Pelanggan:

  H1 Menghasilkan barang yang bermutu/ berkualiti / selamat digunakan

  H2 Menggunakan teknologi terkini/ sains dan teknologi dalam keluaran

  H3 Meningkatkan kecekapan sistem pemasaran/ penyampaian produk

  H4 Tidak melakukan promosi berbentuk pembohongan

  H5 Tidak menipu timbangan/ sukatan/ ukuran/menyorok barang

  H6 Menyediakan perkhidmatan selepas jualan

  H7. Menyediakan biro aduan/menerima maklumbalas pengguna

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  [Mak 6m]

  5(c) Faktor Pemilihan Media Pengiklanan:

  F1 Tujuan pengiklanan

  H1 Untuk menyampaikan mesej/ memujuk/ penguna mencuba

  F2 Saiz perniagaan

  H2 Firma besar menggunakan iklan mahal/firma kecil iklan murah

  F3 Sasaran pengguna

  H3 Alat solek sasaranya wanita/ buku rujukan sasarannya pelajar/

  contoh lain

  F4 Luas pasaran/ saiz pasaran

  H4 Permintaan tempatan sesuai dengan poster/risalah manakala

  permintaan antarabangsa sesuai dengan internet/majalah

  antarabangsa/contoh lain.

  F5 Dasar kerajaan

  H5 Mengawal pengiklanan/ barangan yang dilarang contoh arak/rokok

  tidak dibenarkan di iklan dalam televisyen.

  Mana-mana 4F + 4H

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  [8m]

 • 8/10/2019 JUJ Pahang SPM 2014 Perdagangan K2 Set 3 Dan Skema

  17/18

  SULIT 3755/2

  3755/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2014 [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  6(a) F1 kapal kargo/kapal kontena

  Alasan:

  F1 Kos pengangkutan

  H1 Kos pengangkutan kapal karga lebih murah

  F2 Jarak penghantaran barang

  H2 Jarak antara Malaysia dengan China jauh

  F3 Nilai barang

  H3 Keropok lekor merupakan barang murah/bernilai rendah

  F4 Kuantiti barang

  H4 Penghantaran keropok lekor berjumlah 500 000 setiap negara

  memerlukan pengangkutan yang luas muatannya

  F5 Risiko kerosakan

  H5 Keropok lekor terdedah kepada kerosakan, perlukan kemudahan

  dingin beku/penyetoran sejuk

  [1m]

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  [Mak 6m]

  6(b) Gudang penyetoran sejuk

  Alasan;F1 Kurang risiko kerosakan dan pembaziran

  H1 Keropok barang cepat rosak/tidak tahan lama

  F2 Menjamin bekalan berterusan

  H2 Pengeluaran keropok lekor dapat dilakukan sepanjang tahun

  F3 Kuantiti pengeluaran besar

  H3 Pengeluaran 500 000 peket sehari/perlu ruang simpanan yang luas

  F4 Menjamin keselamatan barang

  H4 daripada risiko kecurian/kehilangan keropok lekor

  F5 Memastikan proses pengeluaran lancar

  H5 Tiada masalah penyimpanan/ruang kerja tidak sesak

  [1m]

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  [mak 6m]

  6(c) H1 jenis/kuantiti barang

  H2 harga barang/jumlah bayaran

  H3 nama dan alamat pengeksport/pengimport

  H4 kos tambang dan insurans

  1

  1

  1

  1

  [3m]

 • 8/10/2019 JUJ Pahang SPM 2014 Perdagangan K2 Set 3 Dan Skema

  18/18

  SULIT 3755/2

  3755/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2014 [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  (d)(i)

  (d)(ii)

  F1 MATRADE

  H1 Membantu mempromosikan barang

  H2 Menyertai pameran dan ekspo perdagangan antarabangsa

  F2 FAMA

  H3 Memberi tunjuk ajar/memperbaiki sistem berkaitan pemasaran

  H4 Pasarkan keropok lekornya di ekspo pertanian

  Mana-mana 2F+ 2H

  F1 MARA

  H1 Memberi bantuan kewangan/pinjaman

  H2 Membiayai keperluan modal/pembelian aset

  F2 KPUn

  H3 Memberi bantuan teknikal/nasihat/kewangan/pembelian aset

  H4 Insentif kepada pengusaha tempatan

  Mana-mana 2F+ 2H

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  [4m]

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  [4m]

  PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT