JUJ Pahang SPM 2014 Perdagangan K2 Set 1 Dan Skema

Embed Size (px)

Text of JUJ Pahang SPM 2014 Perdagangan K2 Set 1 Dan Skema

 • 8/10/2019 JUJ Pahang SPM 2014 Perdagangan K2 Set 1 Dan Skema

  1/19

  SULIT 2 3755/2

  3755/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2014 [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  BAHAGIAN A

  [ 75 markah ]

  Jawab tigasoalan sahaja.

  1

  a) Gambar di bawah berkaitan dengan keperluan fisiologi.

  i) Nyatakan duakeperluan tersebut. [ 2 markah ]

  ii) Jelaskan keperluan fisiologi di 1 (a)(i). [ 3 markah ]

  b) Maklumat berikut adalah berkaitan dengan cabang perusahaan.

  Huraikan Xdan Y. [ 6 markah ]

  c) Situasi berikut berkaitan dengan Encik Rosmi.

  Terangkan faktor pengeluaran yang terlibat dalam perniagaan Encik Rosmi.

  [ 8 markah ]

  Encik Rosmi pesara tentera mempunyai sebidang tanah ditepi Sungai Pahang.

  Dengan bantuan lima orang pekerja beliau mengusahakan empat blok

  bangunan sarang burung walid.

  Gambar 1 Gambar 2

 • 8/10/2019 JUJ Pahang SPM 2014 Perdagangan K2 Set 1 Dan Skema

  2/19

  SULIT 3 3755/2

  3755/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2014 [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  d) Gambar 3 menunjukkan dua orang yang ingin menjalankan urusniaga sistem

  barter.

  Gambar 3

  i) Apakah syarat lain yang mesti dipenuhi sebelum melaksanakan sistem

  tersebut? [ 1 markah ]

  ii) Nyatakan kelemahan dalam sistem tersebut. [ 5 markah ]

  2 a) Situasi di bawah berkaitan dengan bantuan perniagaan.

  Situasi I Proton Edar perlu menghantar tempahan 1000 buah kereta

  Suprima ke Indonesia.Situasi II Encik Solleh mengusahakan tanaman padi secara komersial.

  Beliau memerlukan bantuan kewangan untuk mendapatkan jentera

  pembajak yang baru.

  Situasi III Puan Hayati seorang pengusaha makanan sejuk beku. Produknya

  dihasilkan dalam kuantiti yang banyak dan perlu disimpan

  ditempat yang sesuai sementara menunggu diedarkan.

  Berdasarkan situasi di atas, terangkan bantuan perniagaan yang terlibat. [ 6 markah ]

  Saya nak tukar lembu saya

  dengan ikan awak boleh?

  Boleh, saya setuju.

 • 8/10/2019 JUJ Pahang SPM 2014 Perdagangan K2 Set 1 Dan Skema

  3/19

  SULIT 4 3755/2

  3755/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2014 [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  b) Gambar berikut menunjukkan sejenis barang teknikal yang menggunakan saluran

  agihan.

  Nyatakan saluran agihan tersebut. Kemukakan alasan. [4 markah ]

  c) Nyatakan fungsi perniagaan runcit dalam saluran agihan. [ 6 markah ]

  d) Maklumat berikut menunjukkan butir pembelian dan pinjaman kereta Encik Alex.

  Harga kereta : RM 70 000

  Bayaran pendahuluan : 10 % dari harga kereta

  Tempoh pinjaman : 5 tahun

  Kadar Faedah Setahun : 5 %

  Hitung ansuran bulanan yang perlu dijelaskan oleh Encik Alex. [ 5 markah ]

  3 a) Terangkan empatperbezaan antara perniagaan dalam negeri dan

  perniagaan antarabangsa [8 markah]

  b) Jelaskan fungsi Bil Muatan dalam perniagaan antarabangsa.

  [6 markah]

 • 8/10/2019 JUJ Pahang SPM 2014 Perdagangan K2 Set 1 Dan Skema

  4/19

  SULIT 5 3755/2

  3755/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2014 [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  c) Maklumat berikut berkaitan seorang pemilik kedai buku.

  Jelaskan bagaimana Encik Lukman boleh menyelesaikan masalah di atas dari

  aspek pengurusan stok. [5 markah]

  d) Dialog berikut berkaitan dengan sejenis pelaburan.

  Terangkan tigapulangan pelaburan yang dimaksudkan oleh Encik Mat.

  [6 markah]

  4 a) Maklumat berikut berkaitan dengan seorang usahawan.

  Jelaskan jenis pembiayaan yang disediakan oleh Bank SMJ Berhad. [ 5 markah ]

  Encik Lukman merupakan pemilik kedai buku di Bandar Kuantan. Kedainya

  sering dikunjungi kerana banyak menjual buku-buku keluaran baru. Walau

  bagaimanapun, beliau sering merungut kerana sukar mencari buku-buku kerana

  terdapat banyak longgokan buku di atas lantai dan buku bercampur aduk di atas

  rak dalam stor.

  Mat : Saya dengar banyak pulangan yang kita akan dapat jika membeli

  saham.

  Noraini : Betul..tidak rugi awak melabur dalam saham.

  Encik Zamri perlu membayar RM 15 000 kepada pembekal Syarikat Kayu

  Mewah dengan segera tetapi beliau hanya mempunyai baki akaun semasa

  sebanyak RM 10 000 di Bank SMJ Berhad. Bank SMJ Berhad membenarkan

  Encik Zamri mengeluarkan cek RM 10 000.

 • 8/10/2019 JUJ Pahang SPM 2014 Perdagangan K2 Set 1 Dan Skema

  5/19

  SULIT 6 3755/2

  3755/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2014 [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  b) Gambar berikut berkaitan dengan jenis-jenis risiko.

  Risiko X Risiko Y

  Terangkan jenis risiko X dan risiko Y tersebut. [ 6 markah ]

  c) Rajah di bawah menunjukkan jenis pengangkutan laut.

  i) Nyatakan jenis kapal X dan Kapal Y [ 2 markah ]

  ii) Terangkan tigaperbezaan di antara Kapal X dan Kapal Y. [ 8 markah ]

  d) Terangkan tigatugas Lembaga Pelabuhan. [ 6 markah ]

  Pengangkutan laut

  Kapal Pesisir

  Pantai

  X Y Kapal Penumpang

 • 8/10/2019 JUJ Pahang SPM 2014 Perdagangan K2 Set 1 Dan Skema

  6/19

  SULIT 7 3755/2

  3755/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2014 [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  5 a) Nyatakan dan jelaskan perkhidmatan yang sesuai digunakan bagi tiap-tiap situasi

  di bawah.

  i) Pengurus jualan Syarikat Xpert perlu menghantar salinan carta hasil jualan

  dengan segera ke ibu pejabat serta cawangan di Melaka. [ 3 markah ]

  ii) Pengurus Syarikat Asdi Sdn Bhd yang berada di Kuantan terpaksa

  mengadakan mesyuarat tergempar dengan Ahli Lembaga Pengarah di

  Kuala Lumpur. [ 3 markah ]

  b) Gambar berikut menunjukkan perbualan diantara dua individu.

  Selain faktor di atas, terangkan tiga faktor lain dalam pemilihan media

  pengiklanan. [ 6 markah ]

  c) Jelaskan pelepasan cukai berikut:

  i. Taraf perintis [ 3 markah ]

  ii. Potongan cukai [ 3 markah ]

  Kita perlu memikirkanpenggunaan media yang sesuai

  untuk mengiklan buku ini.

  Bahagian promosi syarikat akan

  lancarkan iklan kepada sasaran

  pengguna kita iaitu pelajar sekolah.

 • 8/10/2019 JUJ Pahang SPM 2014 Perdagangan K2 Set 1 Dan Skema

  7/19

  SULIT 8 3755/2

  3755/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2014 [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  d) Dialog berikut menunjukkan perbualan antara Fakhira dengan Kamalia.

  Fakhira : Jom kita ke Parkson!

  Kamalia : Tak nak lah saya tak ada apa keperluan yang hendak dibeli.

  Fakhira : Alahkita pergi tengok-tengok aje.

  Kamalia : Saya nak ke pameran buku di tingkat 1. Nak beli buku rujukan. Di

  sana ada banyak keluaran. Boleh bandingkan harga.

  Fakhira : Betul juga. Mesti ada potongan harga

  Adakah Kamalia seorang pembeli yang bijak?. Kemukakan enam alasan.

  [ 7 markah ]

 • 8/10/2019 JUJ Pahang SPM 2014 Perdagangan K2 Set 1 Dan Skema

  8/19

  SULIT 9 3755/2

  3755/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2014 [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  BAHAGIAN B

  Arahan:Jawab soalan di bawah.

  6 MAZA Sdn Bhd merupakan syarikat yang baru ditubuhkan di Cameron Highlands yang

  mempunyai 40 orang pekerja di samping bantuan sanak saudara yang rapat. Syarikat ini

  mempunyai lima buah lori dan tujuh van yang direka khusus untuk menghantar pelbagai

  jenis bunga ke seluruh negara yang dihasilkan dari ladang sendiri dan juga bekalan dari

  pekebun tempatan. Pada peringkat awal perniagaanya, sambutan amat tidak

  menggalakkan kerana terpaksa bersaing dengan syarikat lain yang lebih besar dan

  mempunyai pasaran yang tetap.

  Dengan bantuan seorang rakan dari Singapura MAZA Sdn Bhd telah mendapat tempahan

  kontrak untuk tempoh 2014 dan akan diperbaharui sekiranya bekalan dapat dipenuhi

  berdasarkan syarat-syarat perjanjian yang dipersetujui bersama. MAZA Sdn Bhd

  menyedari kualiti bunganya masih belum memenuhi piawaian antarabangsa, di samping

  masalah modal dan masalah pengurusan. Permintaan yang bertambah memerlukan beliau

  menyediakan tempat untuk melakukan kerja-kerja akhir dan tempat simpanan yang

  mampu mengekalkan kesegaran bunga-bunga tersebut.

  Hasil perbincangan dengan Pegawai Pertanian di Tanah Rata, beliau telah mengambil

  keputusan untuk meminta bantuan dan nasihat daripada agensi kerajaan yang berkaitan

  untuk mempromosikan dan memasarkan produknya di peringkat tempatan tanpa

  mengabaikan peluang pemasaran di peringkat antarabangsa.

 • 8/10/2019 JUJ Pahang SPM 2014 Perdagangan K2 Set 1 Dan Skema

  9/19

  SULIT 10 3755/2

  3755/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2014 [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  Berdasarkan situasi di atas jawab soalan berikut;

  a) Adakah Syarikat MAZA Sdn Bhd berstatus Industri Kecil dan Sederhana (IKS)

  [1 markah]

  b) Terangkan tigamasalah yang sedang dihadapi oleh syarikat MAZA Sdn Bhd.

  [6 markah]

  c) Jelaskan tigacampuran pemasaran untuk membantu syarikat MAZA Sdn Bhd

  bersaing di pasaran tempatan. [6 markah]

  d) Cadangkan tempat penginapan yang bersesuaian untuk syarikat MAZA Sdn Bhd

  menyimpan produknya sebelum dijual. Kemukakan alasan. [6 Markah]

  e) Cadangkan duaagensi kerajaan yang dapat membantu syarikat MAZA Sdn Bhd

  menyelesaikan masalah promosi dan pemasaranya. [6markah]

  KERTAS SOALAN TAMAT

 • 8/10/2019 JUJ Pahang SPM 2014 Perdagangan K2 Set 1 Dan Skema

  10/19

  SULIT 3755/2

  3755/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2014 [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 3755/2PERDAGANGAN

  Kertas 2

  PERATURAN PEMARKAHAN

  KERTAS 2

  SET 1

  Kertas ini mengandungi 10 halaman bercetak dan 1 halaman tidak bercetak

  SKEMA PRAKTIS BESTARI

  PROJEK JAWAB UNTUK JAYA(JUJ) 2014

 • 8/10/2019 JUJ Pahang SPM 2014 Perdagangan K2 Set 1 Dan Skema

  11/19

  SULIT 3755/2

  3755/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2014 [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  Soalan Butiran Markah

  1(a) (i) Dua jenis keperluan:

  F1 Gambar 1 = Keperluan asas

  F2 Gambar 2 = Keperluan keselamatan

  1

  1

  [Mak 2 m]

  1(a)(ii) Keperluan fisiologi di 1 (a)(i) :

  H1 paling bawah dalam Hierarki Keperluan Maslow

  H2 Diperlukan untuk meneruskan kehidupan/wajib/mesti

  H3 Disempurnakan terlebih dahulu/paling utama/penting

  H4 Dapat hidup sihat/perlindungan/bebas daripada ancaman bahaya

  /keamanan / ketenteraman

  H5 Sama/ terhad/tetap untuk semua orang/mudah dipenuhi

  1

  1

  1

  1

  1

  [Mak 3 m]

  1(b) Cabang pengeluaran :

  F1 Perkilangan

  H1 Memproses/menukarkan bahan mentah menjadi barang

  siap/separa siap

  C1 contoh yang sesuai

  F2 Pembinaan

  H1 aktiviti pemasangan /Pengubahsuaian / menggunakan bahan

  siap/separa siap/separuh siap

  C1 bangunan/jambatan/jalan raya/kapal/contoh munasabah[Mana-mana 2F + 2H + 2C]

  1

  1

  1

  1

  1

  1[Mak 6 m]

  1(c) Faktor-faktor pengeluaran :

  F1 Modal

  H1 4 blok bangunan / bangunan

  F2 Tanah

  H2 Sebidang tanah / burung walid

  F3 Buruh

  H3 5 orang pekerja

  F4 Usahawan

  H4 Encik Rosmi

  [Mana-mana 4F + 4H]

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  [Mak 8 m]

  1 (d)(i) Syarat Sistem Barter :

  F1 Lebihan barang

  H1 Ikan yang banyak / lembu yang besar

  1

  1

  [Mak 2 m]

 • 8/10/2019 JUJ Pahang SPM 2014 Perdagangan K2 Set 1 Dan Skema

  12/19

  SULIT 3755/2

  3755/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2014 [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  1(d) (ii) Kelemahan sistem itu ialah :

  H1 Masalah pertemuan kemahuan serentak

  H2 Kesukaran menetapkan nilai pertukaran / kadar pertukaran

  H3 Kesulitan membahagikan barang

  H4 Barang tidak tahan lama

  H5 Kesukaran membawa barang

  1

  1

  1

  1

  1[Mak 4 m]

  2(a) Bantuan perniagaan yang terlibat :

  Situasi I

  F1 Pengangkutan

  H1 Membawa / memindahkan / menghantar / mengagihkan barang

  / contoh yang sesuai

  Situasi II

  F1 Perbankan / Bank

  H1 Memberi pembiayaan / pinjaman / contoh yang sesuai

  Situasi III

  F3 Pergudangan /Penyetoran Sejuk

  H3 Menyimpan barang berlebihan / sebelum dipasarkan / menjamin

  bekalan barang berterusan / contoh yang sesuai

  1

  1

  1

  1

  1

  [Mak 6 m ]

  2(b) Duasebab mengapa saluran agihan tersebut digunakan :

  F1 Pengeluar kepada pengguna

  H1 Produk tempahan khas

  H2 Kapal terbang merupakan tempahan khas mengikut spesifikasi

  tertentu

  H3 Memerlukan layanan peribadi/ khidmat nasihat

  H4 Memerlukan perbelanjaan yang besar

  1

  [ Mak 1 m ]

  1

  1

  1

  [ Mak 4 m ]

  2(c) Fungsi perniagaan runcit dalam saluran agihan.

  H1 Mengagihkan barang

  H2 Menyediakan pelbagai barangH3 Menjual dalam kuantiti yang diperlukan

  H4 Memastikan bekalan mencukupi / mengurus stok

  H5 Sumber maklumat kepada pelanggan / pengeluar / pembekal

  H6 Memberikan perkhidmatan selepas jualan.

  H7 Menyimpan rekod perniagaan

  H7 Maklumat berkaitan pembekal / penghutang / stok barang.

  H8 Memperaga barang

  H9 Terletak berhampiran dengan pelanggan

  [Mana-mana 3F + 3H]

  1

  11

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  [ Mak 6 m ]

 • 8/10/2019 JUJ Pahang SPM 2014 Perdagangan K2 Set 1 Dan Skema

  13/19

  SULIT 3755/2

  3755/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2014 [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  2(d) Ansuran bulanan yang perlu dijelaskan oleh Encik Alex.

  [ RM 70 000 x 10% ] = RM 7 000

  [ RM 70 000 7000 ] = RM 63 000

  RM 63 000 x 5 % = RM 3150

  RM 63 000 RM 3150 = RM 59 850

  [ RM 59 850 / ( 12bulan x 5tahun ) ] = RM 997.50

  1 + 1

  1 + 1

  1

  1

  1 + 1

  [Mak 5 m]

  3 (a)

  Perniagaan Dalam Negeri Perniagaan Antarabangsa

  H1a Aktiviti jual beli yang

  berlaku dalam Negara

  H1b Aktiviti jual beli antara

  sesebuah negara dengan

  Negara lain/ melepasi

  sempadan antarabangsa

  H2a Dokumen mudah seperti

  invois/bil tunai /dll

  H2b Penggunaan dokumen

  muatan/invois konsular

  H3a Menggunakan ukuran/

  timbangan/ sukatan yang

  sama

  H3c Timbangan/sukatan/ukuran

  yang berbeza

  H4a Menggunakan mata wang

  yang sama

  H4b Mata wang yang

  berbeza/kadar pertukaran

  seiring berubah

  H5a Menggunakan bahasa

  yang sama

  H5b Bahasa yang digunakan

  BerbezaH6a Terdiri daripada

  perniagaan runcit/borong

  H6b Melibatkan import/eksport/

  dan entreport

  H7a Tiada banyak sekatan H7b Wujud pelbagai sekatan

  seperti tarif /kuota/

  embargo

  H8a Bayaran dilakukan

  dengan cek/ tunai/ draf

  bank dan cara pembayaran

  mudah

  H8b Kerumitan pembayaran.

  Guna bil perintah/ kredit

  Berdokumen

  1 + 1

  1 + 1

  1 + 1

  1 + 1

  1 + 1

  1 + 1

  1 + 1

  1 + 1

  [Mak 8 m]

 • 8/10/2019 JUJ Pahang SPM 2014 Perdagangan K2 Set 1 Dan Skema

  14/19

  SULIT 3755/2

  3755/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2014 [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  3 (b) Bil muatan

  H1 Merupakan dokumen hak milik untuk menuntut barang

  H2 Boleh dicagar untuk mendapat pinjaman

  H3 Boleh diniaga/boleh dipindahmilik untuk mendapat wang segera

  H4 Bukti kontrak/perjanjian antara pemilik kapal dan pengeksport

  berkaitan syarat pengangkutan dan tanggungjawab

  H5 Sebagai nota makluman/keterangan lengkap tentang barang yang

  diangkut

  H6 Untuk kegunaan kastam mendapat maklumat tentang butir import

  dan eksport

  H7 Sebagai akuan penerimaan keadaan barang untuk melindungi

  syarikat perkapalan daripada tuntutan

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  [Mak 6 m]

  3 (c) Pengurusan Stok

  H1 mendapatkan stok/bekalan pada syarat yang paling baik dari segi

  harga/kualiti/syarat kredit/perkhidmatan

  H2 stok daripada pembekal mesti disemak jika ada kerosakan/

  mencegah kecurian

  H3 menyimpan stok di tempat selamat dan terlindung/jumlah stok

  disimpan adalah yang optimum (bersesuaian/tidak berlebih atau

  berkurangan

  H4 barang-barang disusun dengan rapi dan menarik di atas rak

  (para bertingkat/almari kaca) mudah dicari dan diambil

  H5 stok dari pembekal mesti direkod secara tepat dalam buku rekodstok/kad inventori untuk memastikan bekalan mencukupi

  1

  1

  1

  1

  1

  [Mak 5 m]

  3 (d) Pulangan Atas Saham:

  F1 Pulangan atas modal

  H1 Menjual saham apabila harga saham itu meningkat

  F2 Dividen

  H2 Keuntungan syarikat yang dibahagikan kepada pemegang-

  pemegang saham

  F3 Syer bonus

  H3 Syer tambahan/bonus tambahan yang diiberikan secara percuma

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  [Mak 6 m]

 • 8/10/2019 JUJ Pahang SPM 2014 Perdagangan K2 Set 1 Dan Skema

  15/19

  SULIT 3755/2

  3755/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2014 [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  4 (a) Jenis pembiayaan yang disediakan oleh Bank SMJ Berhad:

  H1 Overdraf

  H2 Pendahuluan yang diberi oleh bank kepada pelanggan yang

  mempunyai akaun semasa.

  H3 Membolehkan pelanggan membuat bayaran dengan cek melebihi

  baki simpanan akaun.

  H4 Had jumlah bayaran hendaklah diluluskan oleh bank

  H5 Memerlukan cagaran/ diberi tanpa cagaran/ diberi berdasarkan

  kredibiliti pemegang akaun

  H6 Faedah dicaj atas overdraf berdasarkan jumlah overdraf yang

  digunakan

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  [Mak 5 m]

  4 (b) Jenis-jenis risiko:

  F1 Risiko XRisiko boleh insurans

  H1 Kemungkinan berlakunya risiko dapat dijangkakan / kemalangan

  H2 Terdapat rekod perangkaan yang lalu

  H3 Kadar premium dapat ditetapkan

  F2 Risiko YRisiko Tidak Boleh Insurans

  H1 Kekerapan kejadian tidak dapat dijangka / gempabumi

  H2 Tidak mempunyai sebarang rekod perangkaan

  H3 Kadar premium tidak dapat dikira

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  [Mak 6 m]

  4 (c) Perbezaan kapal X dan Kapal Y:Kapal kargo Kapal Kerentan

  H1a Mengangkut pelbagai jenis

  barang

  H1b Mengangkut barang pukal

  / tertentu sahaja

  H2a Penyewaan ruang sahaja H2b Boleh menyewa seluruh /

  sebahagian kapal

  H3a Belayar mengikut laluan /

  jadual tetap

  H3b Belayar mengikut arahan

  pencarter / penyewa

  H4a Kadar tambang telah

  ditetapkan olehPersidangan Perkapalan

  H4b Kadar tambang secara

  rundingan / tawar

  menawar

  H5a Dokumen digunakan ialah

  bil muatan sahaja

  H5b Dokumen yang digunakan

  ialah bil muatan dan janji

  carter

  1 + 1

  1 + 1

  1 + 1

  1 + 1

  1 + 1

  1 + 1

  [Mak 8 m]

 • 8/10/2019 JUJ Pahang SPM 2014 Perdagangan K2 Set 1 Dan Skema

  16/19

  SULIT 3755/2

  3755/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2014 [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  4 (d) Tugas Lembaga Pelabuhan:

  F1 Mengawal selia pelabuhan

  H1 Memastikan kelancaran / keselamatan aktiviti di pelabuhan /

  menyediakan rumah api / boya

  F2 Mengeluarkan lesen kepada pengendali pelabuhan

  H2 Memastikan pemilik mempunyai kemahiran mengemudi kapal /

  bot/ menyeleggara dermaga terminal kontena

  F3 Mengawal penyediaan kemudahan di pelabuhan

  H3 Kemudahan sempurna / menyediakan unit keselamatan/ polis/

  bomba/ pusat kesihatan

  F4 Melesen malim

  H4 Menjamin keselamatan perairan

  F5 Bertindak selaku tuan tanah

  H5 Memastikan kawasan tanah di pelabuhan digunakan/ memastikan

  tiada perubahan kepada struktur pelabuhan

  F6 Merancang pembangunan di pelabuhan

  H6 Menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan pelabuhan

  [Mana- mana 3F + 3H ]

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  [Mak 6 m]

  5 (a)(i) F1 TelefaksH1 Penghantaran segera/ cepat/ jimat masa/ efisen

  H2 Maklumat berupa carta / jadual / tidak perlu dibuat/ dilukis

  semula/ medapat salinan asal / fotostat

  H3 Sambungan melalui telefon / menggunakan mesin faksimili /

  komputer

  H4 Mudah didapati / diperolehi bila-bila masa/ 24 jam

  11

  1

  1

  1

  [ Mak 3 m ]

  5(a)(ii) F1 Sidang video (video conferencing)

  H1 Menghubungi dua atau lebih pihak di lokasi yang berbeza

  H2 Mesyuarat jarak jauh melalui skrin pemancar

  H3 Menjimatkan belanja perjalanan dan penginapan

  1

  1

  1

  1

  [ Mak 3 m ]

 • 8/10/2019 JUJ Pahang SPM 2014 Perdagangan K2 Set 1 Dan Skema

  17/19

  SULIT 3755/2

  3755/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2014 [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  5 (b) Faktor pemilihan media pengiklanan:

  F1 Jenis dan sifat barangan

  H1 Mesti sesuai dengan jenis dan sifat barang yang diiklankan

  F2 Kos pengiklanan

  H2 Peniaga kecil boleh menggunakan media yang murah/ peniaga

  besar boleh menggunakan media yang mahal

  F3 Tujuan pengiklanan

  H3 Tujuan akan menentukan jenis iklan/ Mengiklan bagi mengatasi

  pesaing atau menyampai maklumat sahaja

  F4 Saiz perniagaan

  H4 Keupayaan modal perniagaan besar / kecil

  F5 Luas pasaran

  H5 Memasarkan barang ke pasaran tempatan ataupun ke merata

  Tempat

  F6 Dasar kerajaan

  H6 Undang-undang dan peraturan penyiaran iklan oleh pihak

  berkuasa

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  [ Mak 6 m ]

  5 (c) Taraf perintis:H1 Diberi kepada syarikat yang mengeluarkan barang yang

  dipromosikan oleh kerajaan

  H2 Syarikat itu akan dikecualikan daripada pembayaran cukai

  mengikut peratusan yang diishtiharkan oleh kerajaan lima tahun

  H3 Tempoh pengecualian mungkin dilanjutkan kpd 10 tahun jika

  perlu

  H4 Untuk menarik pelaburan dalam industri berteknologi tinggi /

  berorientasikan modal

  Potongan cukai:

  H1 Diberi kepada peniaga yang mengeksport barang buatan malaysia

  H2 Untuk mengalakkan eksport

  H3 Potongan cukai atas perbelanjaan mendapatkan dokumentasi

  1

  1

  1

  1

  [ Mak 3 m ]

  1

  1

  1

  [ 3 markah ]

 • 8/10/2019 JUJ Pahang SPM 2014 Perdagangan K2 Set 1 Dan Skema

  18/19

  SULIT 3755/2

  3755/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2014 [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  5 (d) Membeli dengan bijak:

  F1 Ya

  H1 Merancang belian

  H2 Membeli berdasarkan keutamaan

  H3 Menentukan sebab membeli

  H4 Membeli berdasarkan sebab/ rasional membeli / bukan pujukan

  iklan

  H5 Menentukan jenis barang yang hendak dibeli

  H6 Menyenaraikan barang/ membeli sesuatu barang mengikut

  keperluan/keutamaan

  H7 Memilih tempat untuk membeli

  H8 Mengambil kira kemudahan / layanan / sikap pekedai

  H9 Mengetahui teknik membeli

  H10 Membandingkan harga / kualiti barang / Membaca label barang /

  meneliti tarikh luput guna / kuantiti / isi kandungan

  H11 Menentukan masa membeli

  H12 Beli pada musim jualan murah / tawaran istimewa

  1

  [ Mak 1 m]

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  [ 7 markah ]

  6 (a) Adakah Ssyarikat MAZA berstatus IKS:

  Tidak 1

  [ 1 markah ]

  6(b) Tiga masalah yang dihadapai syarikat MAZA :F1 Masalah kualiti

  H1 Belum memenuhi piawai diperingkat antarabangsa.

  F2 Masalah modal

  H2 Modal tidak mencukupi untuk membeli tambahan peralatan.

  F3 Masalah pengurusan.

  H3 Akibat pembesaran operasi / eksport ke Singapura

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  [6 Markah]

 • 8/10/2019 JUJ Pahang SPM 2014 Perdagangan K2 Set 1 Dan Skema

  19/19

  SULIT 3755/2

  3755/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2014 [Lihat halaman sebelah

  6(c) Tiga campuran pemasaran :

  F1 Produk

  H1 Bunga yang hendak dijual / dieksport perlu berkualiti

  F2 Harga.

  H2 Harga yang realistik / berpatutan / menutup kos pengeluaran

  F3 Promosi

  H3 Meliputi pengiklanan / promosi jualan/jualan terus/publisiti

  F4 Agihan.

  H4 Pemilihan saluran agihan yang sesuai

  [Mana-mana 3F + 3H]

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  [6 Markah]

  6 (d) Bentuk gudang yang sesuai :

  F1 Gudang penyetoran sejuk

  H1 Dilengkapkan dengan alat dingin beku

  H2 Untuk menyimpan barang segar/mudah rosak.

  H3 Contoh bunga-bungaan

  H4 Dimiliki oleh swasta / kerajaan

  H5 Menggalakan pengeluaran / perniagaan antarabangsa

  H6 Menjamin bekalan berterusan

  H7 Menjamin keselamatan / kecurian / kehilangan

  1

  [ Mak 1 m ]

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1[Mak 5 m ]

  6 (e) Dua agensi yang boleh membantu menyelesaikan masalah promosi dan

  pemasarannya :

  F1 FAMA.

  H1 Membantu meningkatkan pembangunan pemasaran hasil

  pertanian

  H2 Membantu memasarkan hasil pertanian

  H3 Membantu meneroka pasaran baru.

  [1F + 2H]

  F2 Perbadanan Pembangunan Perniagaan Antarabangsa Malaysia

  (MATRADE)

  H1 Menggalakkan eksport barangan dalam negara.

  H2 Membantu pengeluar memasarkan barang mereka

  H3 Melalui pameran antarabangsa.

  1F + 2H]

  1

  1

  1

  1

  [3 Markah]

  1

  1

  1

  1

  [3 Markah]

  PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT