ispitivanje kočnica

 • View
  303

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of ispitivanje kočnica

 • 7/24/2019 ispitivanje konica

  1/65

  1

  ISPITIVANJE KONICA VALJCIMA - RADNA VERZIJA

  Istorija Ispitivanja konica:

  Ispitivai konica sa setom valjaka postoje vie decenija.

  Tokom tog vremena razliita unapreenja su napravljena, kao to su:

  o Elektronsko mjerenje

  o 4 WD mode

  o Mjera sile pedale (posebno za aute sa 4 WD)

  o

  Integrisanje nekoliko ureaja za ispitivanje u Test line

  o Veze sa unutranjim i spoljnim bazama

  o ....

  Mehanikoispitivanje

  Pokretna linija Elektronsko

  mjerenje

  Kombinovana linija s drugim

  ureajima za ispitivanje vozila

  Slika . Istorijski razvoj ispitne linije za vozila

 • 7/24/2019 ispitivanje konica

  2/65

  2

  ZAKONSKA OSNOVA

  Performanse konica ovise o regionu i tritu kojem pripadaju. Veina trenutnih zakona se odnosina isti osnovni set zahtjeva kako bi se osigurao siguran rad konica.U svim zemljama performansei pouzdanost koionog sistema supredmet odgovarajue stroge zakonske regulative. To je sluaj isa EU propisima (EC direktiva 71/320 - Braking devices of certain categories of motor vehicles and their

  trailers; pravilnik ECE - R 13).

  Razliite kategorije vozila imaju razliite zahtjeve i zakone za primjenjene sisteme konica.

  Evropska unija ima ECE Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles (R.E.3)

  TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend. 2. kao trenutni mehanizam da se dobije tipsko odobrenje za

  vonju novih vozila u javnom saobraaju.Kako su zahtjevi za performansama i opisanim testovima

  ovisni od specifinosti kategorije vozila, potpuno i pogodno razumijevanje zakona je od kritine

  vanostiza uspjeno ispitivanje pojedinog tipa. Vidi tabelu: Klasifikacija vozila

  ECE Proiena rezolucija o konstrukciji vozila (R.E.3) TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2. Annex 7.Koriena za ECE Reg.13 and Reg. 90 tipskodokazno testiranje.

  Tabela: ECE klasifikacija i definicije motornih vozila i prikolica (uproeno)- vaea u BIH

 • 7/24/2019 ispitivanje konica

  3/65

  3

  Tabela (nastavak): ECE klasifikacija i definicije motornih vozila i prikolica (uproteno)- vaea u BIH

  ECE R13 se primjenjuje za performanse koenja motornih vozila kategorija M, N i O ili prikolica

  zasebno. ECE R13 zabranjuje frikcione materijale na bazi azbesta. ECE R13 ne obuhvata:

  Vozila sa projektovanom brzinom manjom od 25 km/h

  Prikolice koje nee biti prikluivane na vozila sa brzinama iznad 25 km/h

  Vozila koja su namjenjena za hendikepirane ili invalidne ljude

  ECE R13 i ECE R90 imaju revizije ili amandmane najmanje jednom godinje. Proces tipskog

  odobrenja je zakonska obaveza u EU, najmanje jednom u dvije godine. To isto se odnosi i naispitivanje konica valjcima, kao jednom od naina za ispitivanje efikasnosti konica.

 • 7/24/2019 ispitivanje konica

  4/65

  4

  Slijedea tabela prikazuje sumarno osnovne elemente vezano za elemente testa, uslove testa i

  minimalne zahtjeve za sve kategorije vozila ukljuene sa ECE R13. Ona ne ukljuuje sve primjenjive

  zahtjeve i ne pokriva posebno ABS, naletne konice ili konice za elektrina vozila.

  Tabela: Table 6. Addendum 12: Regulation 13 Revision 5: Uniform provisions concerning theapproval of vehicles of categories M, N and O with regard to braking

 • 7/24/2019 ispitivanje konica

  5/65

  5

 • 7/24/2019 ispitivanje konica

  6/65

  6

  Tabela (nastavak)

  Kako ECE R13 ne propisuje fiksno definisan ciklus, trajanje testa i performanse koenja mogu

  znaajno varirati. Zakoni ukljuuju uslove koji se tiu dokazivanja i drugih konih komponenti kao

  to su aktuatori, oprune konice, naletne konice i drugo.

  ISO 6297:2002 opisuje preporuene dijelove testa za vozila sa hidraulinim konicama kategorija

  M i N kao to je npr.jedan prikazan na slijedeoj slici.

 • 7/24/2019 ispitivanje konica

  7/65

  7

  Slika . Kategorija M3vozila tokom testiranja koenja na valjcima

  ECE R13 testiranje takoe koristi prenosne jedinice koje su opremljene sa sistemom automatskog

  prikupljanja podataka konfigurisanim specifino za ECE R13 testiranje. Drugi parametri koji se

  mjere su:

  Otpor kotrljanja

  Izbalansiranost konica

  Sila parking konice (pomoni koni sistem)

  Rad ABS ureaja.

  U sluaju kada se ispitivanje vozila vri na ureajima za ispitivanje konica, koeficijent koenjapredstavlja odnos zbira sila koenja na obimu svih tokova i ukupne mase vozila i on mora da budevei ilijednak propisanim vrijednostima koeficijenta koenja.Vidi tabelu .

  Tabela. Zakonske vrijednosti koeficijenata koenja za vozilau BiH

 • 7/24/2019 ispitivanje konica

  8/65

  8

  INFORMATION:(INFORMACIJA:)

  Test efikasnosti koenja mora biti izvoen na odgovarajue badarenom i odravanom ispitivau

  koenja s valjcima s malom brzinom, tako dizajniranom da je prihvatljiv za zakonski odobrene

  testove, osim:

  Vozila za koja ispitivakoenja valjcima nije odgovarajui, ili U prostorima bez ispitivaa koenja valjcima gdje je odobrena saglasnost za ispitivanje koje

  e biti izvedeno pomou drugih sredstava.

  ISPITIVAI EFIKASNOSTI KOENJA

  A. MAHA

  MAHA EUROSYSTEM TRUCK je modularni testni sistem za testiranje motornih vozila koji se sastoji

  od slijedeeg u svojoj osnovnoj formi

  Komunikacioni desk; tipa: Eurosystem TRUCK

  Set ispitnih valjaka za konice podeen do maks. 18 t (povean do 20 t) osovinskog

  optereenja u IW4 ili IW7 Seriji

  I nagazna ploa model MINC II do 13 t osovinskog optereenja (povean do 15 t)

  Ispitna linija Eurosystem TRUCK moe biti isporuena u razliitim oblicima proirenja i moe se

  proiriti na kompletnu sigurnosnu ispitnu liniju za motorna vozila koristei modularni hardver i

  softver.

  Razliiti podni ureaji mogu biti povezani na primjer test nagazna ploa, tahometar tester i ureaj

  za mjerenje uglova tokova.

  Dalje, razliita vanjska oprema moe biti povezana.

  Svi povezani podni ureaji su spojeni zajedno sa mrenom opremom LON (Local operating

  network). Kontrola pojedinanih ureaja za ispitivanje testne linije se vri koristei kontrolni modul

  izgraenim u komunikacionom desku.

  Bilo koji broj terminala s podacima moe biti povezan pomou mree tako da se testna linija moe

  dijeliti u nekoliko sekcija i biti umreena sa ofis terminalima.

  Kompjuterski sistem baziran na Windovsu nudi najvei radni komfor, jednostavno rukovanje sa

  operativnim uputstvom unutar programa kao i jednostavan prenos podataka na druge sisteme

  podataka van Eurosystema.

  Kompletan test, rezultati i dokumentacija za sve povezane ureaje se prikazuju na monitoru, iroki

  prozor ili analogni simultani prikaz ovisan od nivoa proirenja ispitne linije. Svi rezultati supohranjeni i mogu se printati na prikljuenom printeru.

 • 7/24/2019 ispitivanje konica

  9/65

  9

  Razliite varijante MAHA ispitne linije Eurosystem

  1 Komunikacioni desk 5 Tester svjetala

  2 Tester konica 6 Tester koione tenosti3 Nagazna ploa 7 Ofis sekcija4 Tester emisije diesela

  MAHA test linija Eurosystem Truck se koristi za testiranje kamiona i kombija. Ovisno o verziji

  razliite funkcije vozila mogu biti testirane, na primjer konice, geometrija tokova, vrijednosti

  emisije i tome slino.

 • 7/24/2019 ispitivanje konica

  10/65

  10

  Komunikacioni deskpreuzima ukupnu centralnu kontrolu i upravljanje podacima od test opreme

  na testnoj liniji. Eurosystem TRUCK, organizacija svih terminala mrenih podataka kao i

  prikazivanje i printanje (Opcija) svih prenesenih mjernih vrijednosti.

  Komunikacioni desk se sastoji od slijedeih komponenti:

  PC, MF tastatura, Mreni Modul za LON mreu Kolor monitor

  Deskdonji kabinet za tastaturu i printer (Opcionalno)

  MAHA Sofver paket Eurosystem ukljuujui baze vozila i vlasnika

  Ispitivakoionih valjakase koristi za provjeru efikasnosti koenja konica vozila.

  Slijedeii standardni setovi valjaka se koriste u MAHA Eurosystem TRUCK koionom testeru:

  Set valjaka iz IW4 Serije sa 13 t osovinskim optereenjem i pogonskom snagom od 2 x 7,5

  kW (opcionalno sa vagom za vaganje)

  Ili

  Set valjaka iz IW7 Serije sa 18 t osovinskim optereenjem i pogonskom snagom od 2 x 9 kW

  (opcionalno sa vagom za vaganje)

  Nagazna ploa MINC IIse koristi za provjeru geometrije osovina automobila, malih kombija i

  kamiona do 13 t osovinskog optereenja (pojaan na 15 t). Ugraena test ploa je pritisnuta u

  lijevo ili u desno ovisno od bonog klizanja kada se vozi preko iste i mjerena vrijednost se prikazuje

  na prozoru.

  Ako postoji poveano bono klizanje, odstupanje ukazuje korisniku da gume i tokovi kao i dijelove

  osovina treba provjeriti ili da je neophodno podeavanje tokova.

  Test ploa je pritisnuta u lijevo ili u desno ovisno od bonog

  klizanja. Ovo odstupanje je prikazano u m/km.

  Odstupanje je prikazano na prozoru monitora. Kolor kodiranje ini vrednovanje jednostavnijim.

  Prikaz Mjernih vrijednostiUreaj za ispitivanjenagazna ploa

  Boja Odstupanje bonog klizanja RezultatiZelena 012 m/km OK

  Naranasta 1216 m/km Provjeri poziciju tokova

  Crvena 16 m/km Nije OK

  Ne postoje zvanino propisana ogranienja vrijednosti za odstupanje bonog klizanja.

  Mjerne vrijednosti moraju stoga biti interpretirane od strane ispitivaa.

  Bono klizanje moe biti negativno ili pozitivno.

 • 7/24/2019 ispitivanje konica

  11/65

  11

  MAHA Eurosystem Truck koioni tester moe biti opciono opremljen sa regulacionim setom

  pogona na 4 toka. Koioni testovi mogu onda biti izvedeni na vozilima koji su opremljeni sa

  pogonskim s

Search related