of 37 /37
ШКОЛСКА МАЛА ГРОМАТИКА

Imenice rod i broj

 • Upload
  petarne

 • View
  2.867

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Imenice rod i broj

Page 1: Imenice  rod i broj

ШКОЛСКА

МАЛА

ГРОМАТИКА

Page 2: Imenice  rod i broj

ДА СЕ ПОДСЕТИМО!

Page 3: Imenice  rod i broj

НА КОЈИ НАЧИН СЕ ЉУДИ НАЈЧЕШЋЕ СПОРАЗУМЕВАЈУ?

Page 4: Imenice  rod i broj

ПА, НАРАВНО,ГОВОРОМ.

Page 5: Imenice  rod i broj

ГОВОР ЈЕ САСТАВЉЕН ОД ...

Page 6: Imenice  rod i broj

РЕЧЕНИЦА

Page 7: Imenice  rod i broj

А ОНЕ ОД ...

Page 8: Imenice  rod i broj

Р Е Ч И

Page 9: Imenice  rod i broj

МАМАДРВО

МАЧКА

ЛЕПОТРОУГАО

РЕКАС

ЕКА

ТРЧИ

ДУНАВКОЈИ

МОЈ

САША

КИША

ЈОЈ

ОДНА

СА

Page 10: Imenice  rod i broj

ДА БИСМО ИЗБЕГЛИ ОВУ СИЛНУ ЗБРКУ,

МОРАМО ЗНАТИ СЛЕДЕЋЕ:

Page 11: Imenice  rod i broj

РЕЧИ НЕ РАЗЛИКУЈЕМО ПО БОЈИ И ДУЖИНИ!

Page 12: Imenice  rod i broj

ОСНОВНА РАЗЛИКА ЈЕ У ЊИХОВОМ ...

Page 13: Imenice  rod i broj

З Н А Ч Е Њ У

Page 14: Imenice  rod i broj

ПРОВЕРИМО ЈЕСМО ЛИ

ЗАПАМТИЛИ !

Page 15: Imenice  rod i broj

РЕЧИ КОЈЕ ИМЕНУЈУ:

БИЋА, ПРЕДМЕТЕ, ПОЈАВЕ И

ГЕОГРАФСКЕ ПОЈМОВЕ СУ ...

Page 16: Imenice  rod i broj

И М Е Н И Ц Е

Page 17: Imenice  rod i broj

АКО ОЗНАЧАВАЈУ

ЛИЧНА ИМЕНА БИЋА ИЛИ

НАЗИВЕ ГЕОГРАФСКИХ ПОЈМОВА, ОНЕ

СУ

Page 18: Imenice  rod i broj

В Л А С Т И Т ЕЊИХ ОБАВЕЗНО

ПИШЕМО ВЕЛИКИМ ПОЧЕТНИМ

СЛОВОМЈаца, Жућа, Авала ...

Page 19: Imenice  rod i broj

АКО ОЗНАЧАВАЈУ ЗАЈЕДНИЧКА ИМЕНА БИЋА,

ПРЕДМЕТА, ПОЈАВА ИЛИ ГЕОГРАФСКИХ ПОЈМОВА, ОНЕ СУ

Page 20: Imenice  rod i broj

ЗАЈЕДНИЧКЕЊИХ ОБАВЕЗНО ПИШЕМО МАЛИМ

ПОЧЕТНИМ СЛОВОМдете, торба, гора ...

Page 21: Imenice  rod i broj

И, ТО БИ БИЛО СВЕ О

ИМЕНИЦАМА.

Page 22: Imenice  rod i broj

АЛИ, САМО КАДА БИСМО СЕ

ШАЛИЛИ.

Page 23: Imenice  rod i broj

МУКАМА НИКАД КРАЈА!

Page 24: Imenice  rod i broj

Познато је да људи имају род

– стричеве, ујаке, тетке ...Веровали или не и именице имају род.

Сасвим логично, род су им друге именице.Да ли ми верујете?

Можда да ипак проверимо?

Page 25: Imenice  rod i broj

РОД ИМЕНИЦА

Именице могу бити у једном од три рода:

МУШКИ РОД ЖЕНСКИ РОД СРЕДЊИ РОД

човекстопас

детесело пиле

девојчицаторбарода

Page 26: Imenice  rod i broj

Приликом одређивања рода именица, као помоћ

користимо речи:

ТАЈ – за мушки род (пут, цвет, сто...)

ТА – за женски род (жена, рука, ташна ...)

ТО - за средњи род (тело, пиле, биље ...)

Page 27: Imenice  rod i broj

ЗАДАТАКНАВЕДЕНИМ

ИМЕНИЦАМА ОДРЕДИ РОД:

ПЕТАО, СЕЛО, МАГАРЕ, РЕКА, ТОРБА, МИШ,

ЈАБУКА, ПРОЗОР, ДЕТЕ

Page 28: Imenice  rod i broj

МУШКИ РОД ЖЕНСКИ РОД СРЕДЊИ РОД

ТАЈ ТА ТО

СЕЛОМАГАРЕ

ДЕТЕ

РЕКАТОРБАЈАБУКА

ПЕТАОМИШ

ПРОЗОР

ОВО И НИЈЕ БИЛО ТАКО ТЕШКО.

ЗАТО ИДЕМО ДАЉЕ.

Page 29: Imenice  rod i broj

БРОЈ ИМЕНИЦАИменице могу бити у једном од два броја:

ЈЕДНИНИ ИЛИ МНОЖИНИЗато имају различите облике за

једнину и множину.

човекгускаћурка

ЈЕДНИНА МНОЖИНА

људигускећурке

Именице могу бити ПАРНЕ ИЛИ НЕПАРНЕ.

А, можда су то ипак бројеви. Кликнимо опет!

Page 30: Imenice  rod i broj

Приликом одређивања рода именица у множини,

као помоћ користимо речи:

ТИ – за мушки род (путеви, цветови ...)

ТЕ – за женски род (жене, руке, ташне ...)

ТА - за средњи род (тела, села, брда ...)

Page 31: Imenice  rod i broj

ЗАДАТАКНАВЕДЕНИМ

ИМЕНИЦАМА ОДРЕДИ БРОЈ:

ЧОВЕК, НОГЕ, СЕЛА, РЕКЕ, ТОРБА, МИШЕВИ, СЕЛО,

ПРОЗОР, БРДА, ПЛАНИНА

Page 32: Imenice  rod i broj

ТАЈ, ТА, ТО ТИ, ТЕ, ТА

НОГЕСЕЛАРЕКЕ

МИШЕВИ БРДА

ЧОВЕКТОРБАСЕЛО

ПРОЗОРПЛАНИНА

ЈЕДНИНА МНОЖИНА

Ево и мало помоћи.

Page 33: Imenice  rod i broj

ЗАДАТАКДОПУНИ РЕЧЕНИЦЕ РЕЧИМА У ОДГОВАРАЈУЋЕМ РОДУ И

БРОЈУ: ______ легу јаја. Дечак је шутнуо _____ на _____. Села су мања _______. Девојка је обукла лепу _______. Ученици на леђима носе _______.

Page 34: Imenice  rod i broj

Кокошке легу јаја. Дечак је шутнуо лопту на гол. Села су мања насеља. Девојка је обукла лепу хаљину. Ученици на леђима носе торбе.

РЕШЕЊЕ

Page 35: Imenice  rod i broj

ДА ЗАКЉУЧИМО

једном од три рода:

мушком

женском

средњем

Именице могу бити у

једном од два броја:

множини

једнини

Page 36: Imenice  rod i broj

Стигосмо до краја.

То би било све о именицама.

Page 37: Imenice  rod i broj

Али, само за данас.