of 14 /14
IMENICE Rod i broj

Imenice rod i broj

 • Author
  milica

 • View
  284

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of Imenice rod i broj

Page 1: Imenice  rod i broj

IMENICERod i broj

Page 2: Imenice  rod i broj

ZAJEDNICKE

BROJROD

POJAM

VLASTITE

IMENICE

Page 3: Imenice  rod i broj

Čovjek je svemu što ga okružuje dao ime.Imenovao je:

bića stvari pojave

čovjek

cvijet

koza

drvo

dječak

vuk

Ivan

Goran

kuća

prozor

brod

pantalone

sto

torba

zvono

olovka

sunce

vjetar

oblak

kiša

magla

rosa

mjesec

inje

Page 4: Imenice  rod i broj

Pronađimo u sljedećim rečenicama imenice.

Moj pas Bobi trči dvorištem.

Na livadi su procvjetale bijele visibabe.

Marko je dobio loptu.

Jaka kiša je oprala automobile.

IMENICE SU RIJEČI KOJIMA IMENUJEMO

BIĆA, STVARI I POJAVE .

Page 5: Imenice  rod i broj

Mama Ana i mali Marko putovali su avionom iz Podgorice do Beograda. Išli su u posjetu baki Sari. Ona živi na Novom Beogradu.

Ana

Marko

Podgorica

Beograd

Sari

Novi Beograd

mama

avion

baka

TOČNO ODREĐENO

BILO KOJE

VLASTITE IMENICE ZAJEDNIČKE IMENICE

SVE VLASTITE IMENICE SE PIŠU

VELIKIM POČETNIM SLOVOM

Page 6: Imenice  rod i broj

Bijelo Polje

Marko Jović

Jadransko more

Jana Petrić

Štitari

VLASTITE IMENICE

Page 7: Imenice  rod i broj

vrataključ

drvomagla

dijete

ZAJEDNIČKE IMENICE

Page 8: Imenice  rod i broj

TATA

IVAN

VUK

FILM

STO

KONJ

MJESEC

ROD IMENICA

MUŠKI ROD

IMENICE IMAJU TRI RODA

TAJ

MAMA

STOLICA

ŠKOLA

RUŽA

KIŠA

EMA

SRNA

ŽENSKI ROD

TA

DIJETE

DRVO

SUNCE

NEBO

PILE

SREDNJI RODTO

Page 9: Imenice  rod i broj

KOLIKO ČEGA IMA ?

zmaj zmajevi

školjka školjke

sunce sunca

JEDNOVIŠE

JEDNINA MNOŽINA

IMENICE

IMENICE KOJIMA IMENUJEMO JEDNO BIĆE, STVAR ILI POJAVU

IMENICE KOJIMA IMENUJEMO VIŠE BIĆA, STVARI, POJAVA

Page 10: Imenice  rod i broj

vrata

makaze

pantalone

NEKE IMENICE IMAJU

isti oblik za jedninu i množinu

Page 11: Imenice  rod i broj

AKO SU IMENICE U MNOŽINI

TATE

IVANI

VUKOVI

FILMOVI

STOLOVI

KONJI

MJESECI

MUŠKI ROD

TI

MAME

STOLICE

ŠKOLE

RUŽE

KIŠE

EME

SRNE

ŽENSKI ROD

TE

DJECA

DRVA

SUNCA

NEBA

PILAD

SREDNJI ROD

TA

Page 12: Imenice  rod i broj

Želimo li odrediti rod imenica pomoći će nam riječi:

JEDNINA MNOŽINA

MUŠKI ROD TAJ/OVAJ TI/OVI

ŽENSKI ROD TA/OVA TE/OVE

SREDNJI ROD TO/OVO TA/OVA

Page 13: Imenice  rod i broj

IMENICE

VRSTE

IMAJU

VLASTITE

ZAJEDNIČKE

ROD

MNOŽINA

SREDNjI

ŽENSKI

MUŠKI

BROJJEDNINA

ТАЈ

ТА

ТО

VLASTITA IMENA

ZAJEDNIČKA IMENA

POJAM RIJEČI KOJE IMENUJU BIĆA, PREDMETE, POJAVE.

JEDNO BIĆE, PREDMET ILI POJAVA.

VIŠE BIĆA, PREDMETA ILI POJAVA

Page 14: Imenice  rod i broj

Milica Labović, prof.razredne nastave