of 22 /22
Adjetivos Adjetivos (pridevi) (pridevi)

Adjetivos (pridevi). Pridevi su reči koje stoje uz imenice da bi ih bliže opisali ili identifikovali. 1. Pridevi se menjaju isto kao imenice, tačnije

Embed Size (px)

Text of Adjetivos (pridevi). Pridevi su reči koje stoje uz imenice da bi ih bliže opisali ili...

Page 1: Adjetivos (pridevi). Pridevi su reči koje stoje uz imenice da bi ih bliže opisali ili identifikovali. 1. Pridevi se menjaju isto kao imenice, tačnije

AdjetivosAdjetivos

(pridevi)(pridevi)

Page 2: Adjetivos (pridevi). Pridevi su reči koje stoje uz imenice da bi ih bliže opisali ili identifikovali. 1. Pridevi se menjaju isto kao imenice, tačnije

PPridevi su reči koje stoje uz imenice da bridevi su reči koje stoje uz imenice da bi i ih bliže ih bliže opisali ili identifikovali.opisali ili identifikovali.

1.1. Pridevi se menjaju isto kao imenice, tačnije Pridevi se menjaju isto kao imenice, tačnije usklađuju se sa brojem i rodom imenice.usklađuju se sa brojem i rodom imenice.

el chico simpel chico simpático los chicos simpáticosático los chicos simpáticos

la chica simpática las chicas simpáticasla chica simpática las chicas simpáticas

2.2. To je uvek sluTo je uvek slučajčaj,, nevezano za to da li se pridev nevezano za to da li se pridev nalazi direktno pored imenice ili stoji iza glagola.nalazi direktno pored imenice ili stoji iza glagola.

el perro blanco : Mi perro es blanco.el perro blanco : Mi perro es blanco.

Page 3: Adjetivos (pridevi). Pridevi su reči koje stoje uz imenice da bi ih bliže opisali ili identifikovali. 1. Pridevi se menjaju isto kao imenice, tačnije

11. Postoje pridevi koji imaju jedan . Postoje pridevi koji imaju jedan oblik za muški rod i drugi za ženski oblik za muški rod i drugi za ženski rod. Oblik za muški rod je onaj koji rod. Oblik za muški rod je onaj koji se javlja u rečnicima.se javlja u rečnicima.

Page 4: Adjetivos (pridevi). Pridevi su reči koje stoje uz imenice da bi ih bliže opisali ili identifikovali. 1. Pridevi se menjaju isto kao imenice, tačnije

1.1. Oni koji imaju oblik na 1.1. Oni koji imaju oblik na –o–o za muški rod, za muški rod, grade oblik za ženski rod promenom grade oblik za ženski rod promenom –o–o u u –a.–a.

guapo – guapaguapo – guapa

italiano – italianaitaliano – italiana

largo - larga largo - larga

Page 5: Adjetivos (pridevi). Pridevi su reči koje stoje uz imenice da bi ih bliže opisali ili identifikovali. 1. Pridevi se menjaju isto kao imenice, tačnije

1.2. Kada se oblik za muški rod završava na 1.2. Kada se oblik za muški rod završava na –or, , ženski rod se gradi dodavanjem nastavka ženski rod se gradi dodavanjem nastavka –a.

hablador – habladorahablador – habladora

trabajador - trabajadoratrabajador - trabajadora

Page 6: Adjetivos (pridevi). Pridevi su reči koje stoje uz imenice da bi ih bliže opisali ili identifikovali. 1. Pridevi se menjaju isto kao imenice, tačnije

1.31.3. Kada se oblik za muški rod završava naglašenim . Kada se oblik za muški rod završava naglašenim slogom slogom (vokal sa akcentom) + n(vokal sa akcentom) + n, ženski rod se dobija , ženski rod se dobija dodavanjem nastavka dodavanjem nastavka –a–a. .

catalán – catalanacatalán – catalana

holgazán – holgazanaholgazán – holgazana

llorón - lloronallorón - llorona

Page 7: Adjetivos (pridevi). Pridevi su reči koje stoje uz imenice da bi ih bliže opisali ili identifikovali. 1. Pridevi se menjaju isto kao imenice, tačnije

2. 2. Ostali pridevi imaju samo jedan oblik i Ostali pridevi imaju samo jedan oblik i za za muški i za ženski rod. Oni se mogu završavati muški i za ženski rod. Oni se mogu završavati na na

-a, -e, -i, -u, -ista -a, -e, -i, -u, -ista ili ili konsonant (-l, -n, -r, -s, -z)konsonant (-l, -n, -r, -s, -z)

bbelga, lila, amable, estadounidense, iranelga, lila, amable, estadounidense, iraní, zulú, í, zulú, pacifista, socialista, azul, joven, familiar, gris, felizpacifista, socialista, azul, joven, familiar, gris, feliz

Page 8: Adjetivos (pridevi). Pridevi su reči koje stoje uz imenice da bi ih bliže opisali ili identifikovali. 1. Pridevi se menjaju isto kao imenice, tačnije

Obratiti pObratiti pažnju:ažnju:Pridevi koji pokazuju nacionalnost ili poreklo, a Pridevi koji pokazuju nacionalnost ili poreklo, a

završavaju se na konsonant, grade oblik za ženski rod završavaju se na konsonant, grade oblik za ženski rod dodajući dodajući –a–a na oblik za muški rod. na oblik za muški rod.

- l- l : : español – españolaespañol – española

- n : aleman – alemana- n : aleman – alemana

- s: francés – francesa- s: francés – francesa

- z: andaluz - andaluza- z: andaluz - andaluza

Page 9: Adjetivos (pridevi). Pridevi su reči koje stoje uz imenice da bi ih bliže opisali ili identifikovali. 1. Pridevi se menjaju isto kao imenice, tačnije

EjerciciosEjerciciosPablo, Lourdes y Javier buscan un novio o una novia Pablo, Lourdes y Javier buscan un novio o una novia

exactemente igual que ellos.¿Cómo deben ser sus parejas?exactemente igual que ellos.¿Cómo deben ser sus parejas?

Pablo es …/Pablo es …/

ella debe ser…ella debe ser…

cariñoso …………cariñoso …………

vago ……………vago ……………

guapo …………………guapo …………………

superficial ……………….superficial ……………….

dormilóndormilón ………… …………

hablador hablador …………………………

Lourdes es … /Lourdes es … /

él debe serél debe ser

ecologista ………………ecologista ………………

tímida …………………tímida …………………

alegre ……………alegre ……………

trabajadora …………..…trabajadora …………..…

independiente …………..independiente …………..

frágil …………………frágil …………………

Javier es …../Javier es …../

ella debe ser…ella debe ser…

nervioso ………………nervioso ………………

fuerte …………………fuerte …………………

optimista ………………optimista ………………

inteligente ……………..inteligente ……………..

feo ………………………feo ………………………

pedante …………………pedante …………………

Page 10: Adjetivos (pridevi). Pridevi su reči koje stoje uz imenice da bi ih bliže opisali ili identifikovali. 1. Pridevi se menjaju isto kao imenice, tačnije

Pablo es …/Pablo es …/

ella debe ser…ella debe ser…

cariñoso cariñoso - - cariñoscariñosaa

vago vago - - vagvagaa

guapo guapo - guapa- guapa

superficial superficial - - superficialsuperficial

ddormilóormilón n - dormilona- dormilona

hhablablador ador - habladora- habladora

Lourdes es … /Lourdes es … /

él debe serél debe ser

ecologista ecologista - ecologista- ecologista

tímida tímida - t- timidoimido

alegre - alegrealegre - alegre

trabajadora - trabajadortrabajadora - trabajadorindependiente - independienteindependiente - independiente

frágil - frágilfrágil - frágil

Javier es …../Javier es …../

ella debe ser…ella debe ser…

nervioso - nerviosa nervioso - nerviosa

fuerte - fuertefuerte - fuerte

optimista - optimistaoptimista - optimista

inteligente - inteligenteinteligente - inteligente

feo - feafeo - fea

pedante - pedantepedante - pedante

Page 11: Adjetivos (pridevi). Pridevi su reči koje stoje uz imenice da bi ih bliže opisali ili identifikovali. 1. Pridevi se menjaju isto kao imenice, tačnije

¿Cuál es diferente?¿Cuál es diferente?

1.1. inglés, francés, español, alemán, canadienseinglés, francés, español, alemán, canadiense

2.2. iraní, italiano, israelí, iraquí, marroquíiraní, italiano, israelí, iraquí, marroquí

3.3. feliz, alegre, impaciente, contento, amablefeliz, alegre, impaciente, contento, amable

4.4. optimista, pesimista, ecologista, socialista, listaoptimista, pesimista, ecologista, socialista, lista

5.5. azul, joven, hermosa, débil, felizazul, joven, hermosa, débil, feliz

6.6. alemán, charlatán, llorón, joven, dormilónalemán, charlatán, llorón, joven, dormilón

Page 12: Adjetivos (pridevi). Pridevi su reči koje stoje uz imenice da bi ih bliže opisali ili identifikovali. 1. Pridevi se menjaju isto kao imenice, tačnije

1.1. inglés, francés, español, alemán, inglés, francés, español, alemán, canadiensecanadiense

2.2. iraní, iraní, italianoitaliano,, israelí, iraquí, marroquí israelí, iraquí, marroquí

3.3. feliz, alegre, impaciente, feliz, alegre, impaciente, contentocontento, amable, amable

4.4. optimista, pesimista, ecologista, socialista, optimista, pesimista, ecologista, socialista, listalista

5.5. azul, joven, azul, joven, hermosahermosa, débil, feliz, débil, feliz

6.6. alemán, charlatán, llorón, alemán, charlatán, llorón, jovenjoven, dormilón, dormilón

Page 13: Adjetivos (pridevi). Pridevi su reči koje stoje uz imenice da bi ih bliže opisali ili identifikovali. 1. Pridevi se menjaju isto kao imenice, tačnije

ConcordanciaConcordancia

Pridev treba da se slaPridev treba da se slažže sa imenicom u rodu i brojue sa imenicom u rodu i broju..

Esa pelicula es muy buena pero un poco larga.Esa pelicula es muy buena pero un poco larga.

Kada istovremeno govorimo o imenicama i muškog i ženskog Kada istovremeno govorimo o imenicama i muškog i ženskog roda, množina se pravi kao za muški rod.roda, množina se pravi kao za muški rod.

Mira ese jersey y esa chaqueta. Me encantan, pero son Mira ese jersey y esa chaqueta. Me encantan, pero son carcaríísimas.simas.

Page 14: Adjetivos (pridevi). Pridevi su reči koje stoje uz imenice da bi ih bliže opisali ili identifikovali. 1. Pridevi se menjaju isto kao imenice, tačnije

¿De dónde son tus cosas? Cuidado con el género y el número¿De dónde son tus cosas? Cuidado con el género y el número

alemalemán español francés escocés finlandés senegalés suizo japonés colombiano án español francés escocés finlandés senegalés suizo japonés colombiano cubano italiano chino turco estadounidensecubano italiano chino turco estadounidense

Si tu coche es de Alemania, es …….Si tu coche es de Alemania, es …….

Si tu ordenador es de EEUU, es…….Si tu ordenador es de EEUU, es…….

Si tus pizzas son de Italia, son ….Si tus pizzas son de Italia, son ….

Si tu café es de Colombia, es …..Si tu café es de Colombia, es …..

Si tu alfombras son de Turquía, son …Si tu alfombras son de Turquía, son …

Si tu puros son de Cuba, son …Si tu puros son de Cuba, son …

Si tu cámara de fotos es de Japón, es …Si tu cámara de fotos es de Japón, es …

Si tu whisky es de Escocia, es …Si tu whisky es de Escocia, es …

Si tu cacao es de Senegal, es …Si tu cacao es de Senegal, es …

Si tus relojes son de Suiza, son …Si tus relojes son de Suiza, son …

Si tu sauna es de Finlandia, es …Si tu sauna es de Finlandia, es …

Si tus vinos son de España, son …Si tus vinos son de España, son …

Si tus perfumes son de Francia, son …Si tus perfumes son de Francia, son …

Si tu porcelana es de China, es …Si tu porcelana es de China, es …

Page 15: Adjetivos (pridevi). Pridevi su reči koje stoje uz imenice da bi ih bliže opisali ili identifikovali. 1. Pridevi se menjaju isto kao imenice, tačnije

Si tu coche es de Alemania, es alemán.Si tu coche es de Alemania, es alemán. Si tu ordenador es de EEUU, es estadounidense.Si tu ordenador es de EEUU, es estadounidense. Si tus pizzas son de Italia, son italianas.Si tus pizzas son de Italia, son italianas. Si tu café es de Colombia, es colombiano.Si tu café es de Colombia, es colombiano. Si tu alfombras son de Turquía, son turcas.Si tu alfombras son de Turquía, son turcas. Si tu puros son de Cuba, son cubanos.Si tu puros son de Cuba, son cubanos. Si tu cámara de fotos es de Japón, es japonesa.Si tu cámara de fotos es de Japón, es japonesa. Si tu whisky es de Escocia, es escocés.Si tu whisky es de Escocia, es escocés. Si tu cacao es de Senegal, es senegalés.Si tu cacao es de Senegal, es senegalés. Si tus relojes son de Suiza, son suizos.Si tus relojes son de Suiza, son suizos. Si tu sauna es de Finlandia, es finlandesa.Si tu sauna es de Finlandia, es finlandesa. Si tus vinos son de España, son españoles.Si tus vinos son de España, son españoles. Si tus perfumes son de Francia, son franceses.Si tus perfumes son de Francia, son franceses. Si tu porcelana es de China, es china.Si tu porcelana es de China, es china.

Page 16: Adjetivos (pridevi). Pridevi su reči koje stoje uz imenice da bi ih bliže opisali ili identifikovali. 1. Pridevi se menjaju isto kao imenice, tačnije

Decide un final adecuado para cada enunciado y completa Decide un final adecuado para cada enunciado y completa con las marcas apropiadas de género y número con las marcas apropiadas de género y número

1.El gazpacho y la ensalada de pasta..1.El gazpacho y la ensalada de pasta..

2. Mi madre y mi padre…2. Mi madre y mi padre…

3. La radio y la prensa…3. La radio y la prensa…

4. La ciudad y los alrededores…4. La ciudad y los alrededores…

5. La moto y la bicicleta…5. La moto y la bicicleta…

6. El tabaco y el acohol…6. El tabaco y el acohol…

7. Ten cuidado, el suelo y la 7. Ten cuidado, el suelo y la bañera…bañera…

a)a) son más ecológic… . Los son más ecológic… . Los coches contaminan mucho.coches contaminan mucho.

b)b) están buenísim… . Pruébalos.están buenísim… . Pruébalos.

c)c) están mojad… y te puedes caer.están mojad… y te puedes caer.

d)d) son medios más objetiv… que son medios más objetiv… que la televisión.la televisión.

e)e) son asturian…, pero yo nací en son asturian…, pero yo nací en Madrid.Madrid.

f)f) son muy mal…. para salud.son muy mal…. para salud.

g)g) son maravillos… , aunque hace son maravillos… , aunque hace mucho frío. mucho frío.

Page 17: Adjetivos (pridevi). Pridevi su reči koje stoje uz imenice da bi ih bliže opisali ili identifikovali. 1. Pridevi se menjaju isto kao imenice, tačnije

1.El gazpacho y la ensalada de pasta están 1.El gazpacho y la ensalada de pasta están buenísimos buenísimos . . Pruébalos.Pruébalos.

2. Mi madre y mi padre son 2. Mi madre y mi padre son asturianosasturianos, pero yo nací en Madrid., pero yo nací en Madrid.

3. La radio y la prensa son medios más 3. La radio y la prensa son medios más objetivosobjetivos que la que la televisión.televisión.

4. La ciudad y los alrededores son 4. La ciudad y los alrededores son maravillososmaravillosos , aunque hace , aunque hace mucho frío. mucho frío.

5. La moto y la bicicleta son más 5. La moto y la bicicleta son más ecológicasecológicas . Los coches . Los coches contaminan mucho.contaminan mucho.

6. El tabaco y el acohol son muy 6. El tabaco y el acohol son muy malosmalos para salud. para salud.

7. Ten cuidado, el suelo y la bañera están 7. Ten cuidado, el suelo y la bañera están mojadosmojados y te puedes y te puedes caer.caer.

Page 18: Adjetivos (pridevi). Pridevi su reči koje stoje uz imenice da bi ih bliže opisali ili identifikovali. 1. Pridevi se menjaju isto kao imenice, tačnije

Položaj pridevaPoložaj prideva

U španskom jeziku pridev uglavnom stoji U španskom jeziku pridev uglavnom stoji iza imeniceiza imenice

un paisaje bonitoun paisaje bonito

unun niño pequeño niño pequeño

uuna casa grandena casa grande

Page 19: Adjetivos (pridevi). Pridevi su reči koje stoje uz imenice da bi ih bliže opisali ili identifikovali. 1. Pridevi se menjaju isto kao imenice, tačnije

Naravno postoje izuzeciNaravno postoje izuzeci

1. Redni brojevi mogu da stoje i i1. Redni brojevi mogu da stoje i izza i ispred imenicea i ispred imenice

eel piso segundo l piso segundo ili ili el segundo piso el segundo piso

2. Pridevi 2. Pridevi mucho/a, poco/a, otro/amucho/a, poco/a, otro/a uvek stoje ispred uvek stoje ispred imeniceimenice

mmucho trabajoucho trabajo

ppocas personasocas personas

ootra cosatra cosa

Page 20: Adjetivos (pridevi). Pridevi su reči koje stoje uz imenice da bi ih bliže opisali ili identifikovali. 1. Pridevi se menjaju isto kao imenice, tačnije

- Pridevi Pridevi grande, bueno, malo, primerogrande, bueno, malo, primero i i tercerotercero imaju razli imaju različit oblik kada se nalaze čit oblik kada se nalaze ispred imenice u jednini – zapravo gube ispred imenice u jednini – zapravo gube poslednje slovo/slog.poslednje slovo/slog.

- - Ispred imenica u mnoIspred imenica u množini ovi pridevi se žini ovi pridevi se ne menjaju.ne menjaju.

Page 21: Adjetivos (pridevi). Pridevi su reči koje stoje uz imenice da bi ih bliže opisali ili identifikovali. 1. Pridevi se menjaju isto kao imenice, tačnije

- - GrandeGrande gubi slog ispred imenica oba roda. gubi slog ispred imenica oba roda.

un coche grande / un gran cocheun coche grande / un gran coche

una casa grande / una gran casauna casa grande / una gran casa

Page 22: Adjetivos (pridevi). Pridevi su reči koje stoje uz imenice da bi ih bliže opisali ili identifikovali. 1. Pridevi se menjaju isto kao imenice, tačnije

Ostali gube Ostali gube –o–o ispred imenica muškog roda. ispred imenica muškog roda.

un amigo bueno / un buen amigoun amigo bueno / un buen amigoun un día malo / un mal díadía malo / un mal día

eel capítulo primero / el primer capítulol capítulo primero / el primer capítuloeel piso tercero / el tercer pisol piso tercero / el tercer piso