of 25 /25
Именице Значење, особине, подела

Imenice značenje podela

Embed Size (px)

Text of Imenice značenje podela

Page 1: Imenice značenje podela

Именице

Значење, особине, подела

Page 2: Imenice značenje podela

Именице су променљива врста речи и означавају (именују) бића, предмете и појаве.

Page 3: Imenice značenje podela

Именице су одређене двема категоријама: граматичким родом и граматичким бројем.

Page 4: Imenice značenje podela

Род именица:

• Мушки (тај)

• Женски (та)

• Средњи (то)

Page 5: Imenice značenje podela

Дате именице правилно распореди по роду:

Сто Џеп Зид

Столица Дугме Дете

Снег Љуљашка

Раме Пета Папир

Page 6: Imenice značenje podela

Све обредне песме су лепе и веселе, али ми се једна додолска песма највише свидела!

Page 7: Imenice značenje podela

Број именица:

• Једнина

• Множина

Page 8: Imenice značenje podela

Подвученим именицама одреди број и род:

Чеда је кадар да цело одељење повуче за собом, те да сва деца дигну руке од школе.

Page 9: Imenice značenje podela

• Одељење: средњи род, једнина

• Руке: женски род, множина

• Школе: женски род, једнина

Page 10: Imenice značenje podela

По томе какве појаве именују именице се деле у 6 врста. Тако, по своме значењу именице могу бити:

Page 11: Imenice značenje podela

1.ВЛАСТИТЕ (ЛИЧНЕ)2.ЗАЈЕДНИЧКЕ3.ЗБИРНЕ4.ГРАДИВНЕ5.АПСТРАКТНЕ (МИСАОНЕ)6.ГЛАГОЛСКЕ

Page 12: Imenice značenje podela

У датом низу именица заокруживластите:

детепетица

Немац

Србија Милицастакло

камењеДунав

Page 13: Imenice značenje podela

Србија

Дунав

Милица

Page 14: Imenice značenje podela

У свакој од датих реченица подвуци по две заједничке именице:

Page 15: Imenice značenje podela

1.Марко и Сима су отишли на језеро да пецају шарана.

2.Бака је купила вуну да Маши саштрика капу за Божић.

Page 16: Imenice značenje podela

1.Марко и Сима су отишли на језеро да пецају шарана.

2.Бака је купила вуну да Маши саштрика капу за Божић.

Page 17: Imenice značenje podela

Допуни следећу табелу (први ред је урађен):

Page 18: Imenice značenje podela

Заједничка именица

Заједничка именица у множини

Збирна именица

жбун жбунови Жбуње

Камен

Сељак

Пиле

Page 19: Imenice značenje podela

Заједничка именица

Заједничка именица у множини

Збирна именица

жбун жбунови Жбуње

Камен каменови Камење

Сељак Сељаци Сељаштво

Пиле Пилићи Пилад

Page 20: Imenice značenje podela

Дате именице распореди на градивне и мисаоне (апстрактне):

цемент мудрост

вунатуга

уље младост

доброта песак

Page 21: Imenice značenje podela

• Мисаоне (апстрактне): мудрост, туга, младост, доброта.

• градивне: цемент, вуна, уље, песак.

Page 22: Imenice značenje podela

• Дате су реченице у којима се описује клијање биљака. Дате глаголе у њима замени глаголским именицама:

Page 23: Imenice značenje podela

1. Семе бубри.

2. Семењача пуца.

3. Клица се ослобађа.

4. Клица озелењава.

5. Котиледон се суши и отпада.

Page 24: Imenice značenje podela

1. Бубрење семена

2. Пуцање семењаче.

3. Ослобађање клице.

4. Озелењавање клице.

5. Сушење и отпадање котиледона.

Page 25: Imenice značenje podela

Упиши наведене именице у укрштеницу:

ГАЛЕБ СРЕЋА МАРКО БРАЋА ЗЛАТО

Усправно: 1. заједничка именица2. збирна именица

Водоравно: 3. властита именица 4. градивна именица 5. апстрактна именица