of 16 /16
8/17/2019 Herbarij - Ostalo http://slidepdf.com/reader/full/herbarij-ostalo 1/16 OSTALO / NERAZVRŠČENO 

Herbarij - Ostalo

Embed Size (px)

Text of Herbarij - Ostalo

Page 1: Herbarij - Ostalo

8/17/2019 Herbarij - Ostalo

http://slidepdf.com/reader/full/herbarij-ostalo 1/16

OSTALO / NERAZVRŠČENO 

Page 2: Herbarij - Ostalo

8/17/2019 Herbarij - Ostalo

http://slidepdf.com/reader/full/herbarij-ostalo 2/16

rušje 

Pinus mugo

Page 3: Herbarij - Ostalo

8/17/2019 Herbarij - Ostalo

http://slidepdf.com/reader/full/herbarij-ostalo 3/16

rušje 

Pinus mugo

Page 4: Herbarij - Ostalo

8/17/2019 Herbarij - Ostalo

http://slidepdf.com/reader/full/herbarij-ostalo 4/16

rušje 

Pinus mugo

angleško ime: Mountain Pine 

edifikator subalpinskih združb 

 Alpe, visoki vrhovi Dinarskega gorstva, visoka barja, mrazišča 

1500 –2000 m

izrazita varovalna vloga

snežni plazovi in erozija 

svetloljuben in izredno skromen

prenaša velike obremenitve => prožen les 

Page 5: Herbarij - Ostalo

8/17/2019 Herbarij - Ostalo

http://slidepdf.com/reader/full/herbarij-ostalo 5/16

smreka

Picea ab ies

Page 6: Herbarij - Ostalo

8/17/2019 Herbarij - Ostalo

http://slidepdf.com/reader/full/herbarij-ostalo 6/16

smreka

Picea ab ies

angleško ime: Norway Spruce 

težko ugotoviti naravno razširjenost zaradi izredne

antropogene razširjenosti 

Slovenija (mrazišča in gorski svet – Pokljuka, Jelovica,

Pohorje)

borealni gozdovi severne poloble

rabi precej vlage

kisa prsti (podzol)

Page 7: Herbarij - Ostalo

8/17/2019 Herbarij - Ostalo

http://slidepdf.com/reader/full/herbarij-ostalo 7/16

smreka

Picea ab ies

monokultura je zelo občutljiva in zgrešena 

vetrolom (plitve korenine)

žled 

škodljivci (rdeča gniloba) 

gospodarsko najpomembnejše drevo in najštevilčnejša

vrsta pri nas

les je vsestransko uporaben

lahek, mehak, prožen 

resonančen (glasbila) 

Page 8: Herbarij - Ostalo

8/17/2019 Herbarij - Ostalo

http://slidepdf.com/reader/full/herbarij-ostalo 8/16

smreka

Picea ab ies

Page 9: Herbarij - Ostalo

8/17/2019 Herbarij - Ostalo

http://slidepdf.com/reader/full/herbarij-ostalo 9/16

macesen, evropski macesen

Lar ix decidua

Page 10: Herbarij - Ostalo

8/17/2019 Herbarij - Ostalo

http://slidepdf.com/reader/full/herbarij-ostalo 10/16

macesen, evropski macesen

Lar ix decidua

Page 11: Herbarij - Ostalo

8/17/2019 Herbarij - Ostalo

http://slidepdf.com/reader/full/herbarij-ostalo 11/16

varovalni gozdovi v Sloveniji … 

Page 12: Herbarij - Ostalo

8/17/2019 Herbarij - Ostalo

http://slidepdf.com/reader/full/herbarij-ostalo 12/16

macesen, evropski macesen

Lar ix decidua

angleško ime: European Larch 

najbolj svetloljubno drevo

prisojna pobočja v Alpah do zgornje gozdne meje pri nas na JV robu svojega areala

malo vlage

odporen na mraz in veter (viharne krošnje) 

iglastopadno drevo

Page 13: Herbarij - Ostalo

8/17/2019 Herbarij - Ostalo

http://slidepdf.com/reader/full/herbarij-ostalo 13/16

macesen, evropski macesen

Lar ix decidua

Page 14: Herbarij - Ostalo

8/17/2019 Herbarij - Ostalo

http://slidepdf.com/reader/full/herbarij-ostalo 14/16

črni topol Populus n igra

Page 15: Herbarij - Ostalo

8/17/2019 Herbarij - Ostalo

http://slidepdf.com/reader/full/herbarij-ostalo 15/16

črni topol Populus n igra

Page 16: Herbarij - Ostalo

8/17/2019 Herbarij - Ostalo

http://slidepdf.com/reader/full/herbarij-ostalo 16/16

črni topol Populus n igra

angleško ime: Black Poplar  

tudi jagned

drevo nižin po vsej Evropi 

zelo svetloljuben

raste zelo hitro in ima mehak les

velika talna vlaga in peščena prst 

izjemno močno črpa vodo 

drevoredi – osuševanje