Click here to load reader

Herbarij - Plemeniti listavci in sorodne vrste

 • View
  310

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Herbarij - Plemeniti listavci in sorodne vrste

 • 8/17/2019 Herbarij - Plemeniti listavci in sorodne vrste

  1/20

  PLEMENITI LISTAVCI IN SORODNE VRSTE

 • 8/17/2019 Herbarij - Plemeniti listavci in sorodne vrste

  2/20

  Rastlinske (drevesne) vrste, ki uspevajo na rastiščih

  združbe plemenitih listavcev (rastline so pogoste

  tud i drugod po Sloveni j i ).

  Za rastline je v povprečju značilno da: 

  pri nas uspevajo znotraj bukovih gozdov od nižin do skoraj

  zgornje gozdne meje,

  pogostejši na karbonatni matični podlagi, 

  uspevajo na vlažnih pobočjih, na dnu grap in jarkov, 

  zahtevajo večje količine vlage/vode v zraku/tleh, 

  odpadli listi hitro razpadejo in izboljšujejo gozdna tla. 

 • 8/17/2019 Herbarij - Plemeniti listavci in sorodne vrste

  3/20

  lipa

  Ti l ia platyphyl los

 • 8/17/2019 Herbarij - Plemeniti listavci in sorodne vrste

  4/20

  lipa

  Ti l ia platyphyl los

  angleško ime: (Large-leaved) Linden

  tudi velikolistna lipa

  srednja in južna Evropa 

  tipična v mešanih hrastovo-gabrovih gozdovih

  zahtevnejša od lipovca  vlažno, toplo, polsenčno 

  s hranili založene, globoke, zračne karbonatne prsti 

 • 8/17/2019 Herbarij - Plemeniti listavci in sorodne vrste

  5/20

  lipa

  Ti l ia platyphyl los

  parkovno, vaško drevo, simbol slovenstva 

  čaj in med 

  najevska lipa (je pravzaprav lipovec) obseg preko 10 m (najdebelejše drevo pri nas) 

  višina 24 m 

  zrasla iz sedmih debel (votla)

 • 8/17/2019 Herbarij - Plemeniti listavci in sorodne vrste

  6/20

  lipovec

  Til ia cordata

 • 8/17/2019 Herbarij - Plemeniti listavci in sorodne vrste

  7/20

  lipovec

  Til ia cordata

  angleško ime: Small Leaved Lime, Small Leaved Linden 

  tudi: malolistna, srčastolistna, lipek 

  tudi severna in vzhodna Evropa

  tipičen v mešanih hrastovo-gabrovih gozdovih

  bolj gozdno drevo

  les obeh lip je neodporen, lahek in mehak lipovčev les je najlažji od vseh lesov v Evropi (rezbarjenje) 

 • 8/17/2019 Herbarij - Plemeniti listavci in sorodne vrste

  8/20

  lipa - lipovec

  primerjava 

  listi velikost

  barva

  oblika

  dlačice 

  pri lipi plodu ne morete stisniti, pri lipovcu lahko

  v okolici Ljubljane uspevajo večinoma lipovci 

 • 8/17/2019 Herbarij - Plemeniti listavci in sorodne vrste

  9/20

  lipa - lipovec

  primerjava 

 • 8/17/2019 Herbarij - Plemeniti listavci in sorodne vrste

  10/20

  gorski javor

  Acer pseudop latanus

 • 8/17/2019 Herbarij - Plemeniti listavci in sorodne vrste

  11/20

  platana

  Platanus occidentalis, orientalis … 

 • 8/17/2019 Herbarij - Plemeniti listavci in sorodne vrste

  12/20

  gorski javor

  Acer pseudop latanus

  angleško ime: Sycamore, Sycamore Maple 

  tudi beli javor

  mrzlo in vlažno  gorski in subalpinski pas bukovih in mešanih gozdov 

  nižje senčna, višje sončna pobočja 

  s hranili založene, globoke, zračne karbonatne prsti 

   javorje med seboj ločimo po listih in iztegnjenosti plodov 

  za vse javorje je značilen sladek sok 

  naši javorji ga imajo zelo malo 

 • 8/17/2019 Herbarij - Plemeniti listavci in sorodne vrste

  13/20

  ostrolistni javor

  Acer platano ides

 • 8/17/2019 Herbarij - Plemeniti listavci in sorodne vrste

  14/20

  ostrolistni javor

  Acer platano ides

  angleško ime: Norway Maple 

  zmerna kontinentalna klima

  gričevje in spodnji del gorskega pasu 

  manj zahteven kot gorski javor

  rabi manj svetlobe (polsenčna vrsta) 

  manj kakovostna in vlažna tla 

  odpornejši na onesnažen zrak (drevoredi, mestni parki) 

  uporaba

  predvsem za notranjo opremo (tudi gorski)

  kopita za puške 

 • 8/17/2019 Herbarij - Plemeniti listavci in sorodne vrste

  15/20

  ostali javorji

  Kandaski javor ( A. saccharinum) – Silver Maple

  Japonski javor ( A. palmatum) – Japanese Maple

 • 8/17/2019 Herbarij - Plemeniti listavci in sorodne vrste

  16/20

  veliki jesen

  Fraxinu s excels io r

 • 8/17/2019 Herbarij - Plemeniti listavci in sorodne vrste

  17/20

  veliki jesen

  Fraxinu s excels io r

  angleško ime: (European, Common) Ash 

  nižine, gričevja po vsej Sloveniji 

  veliko vlage v zraku in prsti ter dovolj svetlobe grape na pobočjih – gozdni rob

  ob vodotokih (varuje bregove) in povirjih

  premikajoča voda (tudi talna) 

  rečne naplavine z veliko glinenih delcev 

  les je izjemno prožen, elastičen, upogljiv 

  dolga vlakna

  telovadno orodje, smuči, sani … 

 • 8/17/2019 Herbarij - Plemeniti listavci in sorodne vrste

  18/20

  veliki jesen

  Fraxinu s excels io r

  razlike do malega jesena rastiščni pogoji 

  listi, brsti, cvetenje, velikost … 

  krma ponekod v preteklosti zelo pomemben

  tudi lipa, javor, bukev … 

 • 8/17/2019 Herbarij - Plemeniti listavci in sorodne vrste

  19/20

  črna jelša 

  Alnus glu t inosa

 • 8/17/2019 Herbarij - Plemeniti listavci in sorodne vrste

  20/20

  črna jelša 

  Alnus glu t inosa

  angleško ime: (Black, European, Common) Alder  

  po vsej Evropi, kjer je dovolj vlage

  slovensko Prekmurje predstavlja najboljša rastišča v Evropi

  propadanje čistih sestojev 

  veliko vode, vlage in svetlobe spodnji tok rek, močvirja 

  poplavna območja 

  raste tudi kar v vodi

  utrjuje rečne bregove 

  veže dušik iz zraka 

Search related