Click here to load reader

Herbarij - Bukovi gozdovi

 • View
  238

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Herbarij - Bukovi gozdovi

 • 8/17/2019 Herbarij - Bukovi gozdovi

  1/26

  BUKOVI GOZDOVI

 • 8/17/2019 Herbarij - Bukovi gozdovi

  2/26

  Rastlinske vrste, ki v pretežni meri uspevajo v

  bukovih gozdovih Slovenije (večina rastlin raste

  tud i drugod po Sloveni j i ).

  Za rastline je v povprečju značilno da: 

  uspevajo od nižin do zgornje gozdne meje (prevladujejo v pasu

  hribovja),

  omejitveni faktor so previsoke temperature ali prevelike količine

  vode v tleh,

  zadostna količina padavin (okoli 600 mm letno), 

  gre za izjemno pestra rastišča glede matične podlage, naklonov,

  tipov prsti,

  najbolj razširjeni v Sloveniji. 

 • 8/17/2019 Herbarij - Bukovi gozdovi

  3/26

  bukev

  Fagus sylvat ica

 • 8/17/2019 Herbarij - Bukovi gozdovi

  4/26

  bukev

  Fagus sylvat ica

  angleško ime: European Beech 

  v Evropi le ena vrsta (v Aziji 10)

  naša najpomembnejša drevesna vrsta 

  najpomembnejša gradnica združb 

  na S in Z Evrope je drevo nižin, na J in V pa gorsko drevo

  manjka le v polarnem pasu

 • 8/17/2019 Herbarij - Bukovi gozdovi

  5/26

  bukev

  Fagus sylvat ica

  v Sloveniji je ni le v pretirano mokrih rastiščih in ob morju 

  tvori zgornjo gozdno mejo

  rastiščni pogoji  najmanj 600 mm padavin

  ustreza ji izrazito senčna lega 

  neodvisna od matične podlage 

  občutljiva na vročino in preveč vode 

 • 8/17/2019 Herbarij - Bukovi gozdovi

  6/26

  bukev

  Fagus sylvat ica

  uporaba

  les

  kurjava, vezan les, pohištvo, furnir, papir  

  žir  

  hrana gozdnim živalim (nekdaj tudi prašičem) 

  surovi so človeku strupeni (fagin) 

  praženi – moka

  vsebujejo 40 % maščobe => olje 

 • 8/17/2019 Herbarij - Bukovi gozdovi

  7/26

   jelka

  Abies alba

 • 8/17/2019 Herbarij - Bukovi gozdovi

  8/26

   jelka

  Abies alba

  angleško ime: (European) Silver Fir  

  domače ime: hoja, brina, jevca … 

  albus (lat.) – bel => bela barva skorje in spodnje strani iglic

  ilirsko dinarsko območje 

  skupaj z bukvijo najpomembnejši in najobširnejši gozdovi 

  dinarsko jelovo bukovi gozdovi ( Abieti-Fagetum)

  združba bukve, (jelke) in spomladanske torilnice 

  (Omphalodo-Fagetum)

  še bolj sencoljubna od bukve 

 • 8/17/2019 Herbarij - Bukovi gozdovi

  9/26

   jelka

  Abies alba

  ni odvisna od matične podlage 

  omejuje jo pomanjkanje vlažnosti, nizke temperature,

  poletna suša in vročina (S in V pobočja) 

  korenini zelo globoko (odporna proti vetru)

  v zadnjih 100 letih se ji je areal zmanjšal na polovico  goloseki, menjava s smreko, gozdna paša, obiranje divjadi, slabo gospodarjenje

  sušenje jelke 

  brez pravega razloga (v 90-ih prizadete 95 % populacije)

  danes se stanje izboljšuje 

 • 8/17/2019 Herbarij - Bukovi gozdovi

  10/26

   jelka

  Abies alba

  bioindikator za onesnažen zrak in slabo ravnanje z gozdom

  iz Zasavja je praktično izginila 

  uporabnost če ni prizadeta spada med najproduktivnejše 

  les je malenkostno slabši od smreke 

  božično-novoletna

  razlike do smreke storži (jelka – pokončni, smreka – viseči) 

  iglice (razporeditev, barva, oblika …) 

  lubje (jelka je svetlejša) 

 • 8/17/2019 Herbarij - Bukovi gozdovi

  11/26

  spomladanska torilnica

  Omphalodes verna

 • 8/17/2019 Herbarij - Bukovi gozdovi

  12/26

  spomladanska torilnica

  Omphalodes verna

  angleško ime: Blue Eyed Mary, Creeping Forget-Me-Not

  najpomembnejša gradnica bukovih združb v Sloveniji 

  karbonatna matična podlaga 

  dinarska območja 

   Abieti-Fagetum Dinaricum

 • 8/17/2019 Herbarij - Bukovi gozdovi

  13/26

  leska (navadna leska)

  Cory lus avel lana

 • 8/17/2019 Herbarij - Bukovi gozdovi

  14/26

  leska (navadna leska)

  Cory lus avel lana

  angleško ime: Common Hazel 

  grmi gozdnih robov

  svetloljubna

  pionirska vrsta

  ščiti pred erozijo 

  varuje drevesni podmladek pred divjadjo, soncem in vetrom

  lešniki 

 • 8/17/2019 Herbarij - Bukovi gozdovi

  15/26

  tevje (navadno tevje)

  Hacquet ia epipact is

 • 8/17/2019 Herbarij - Bukovi gozdovi

  16/26

  tevje (navadno tevje)

  Hacquet ia epipact is

  karbonatna matična podlaga  uspeva na dolomitu

  izgovorjava “akecija” 

  po Baltazarju Hacquetu

  pomembna gradnica bukovih združb 

  čisti bukovi gozdovi submontanskega pasu (400–600 m)

 • 8/17/2019 Herbarij - Bukovi gozdovi

  17/26

  velika mrtva kopriva

  Lamium orvala

 • 8/17/2019 Herbarij - Bukovi gozdovi

  18/26

  velika mrtva kopriva

  Lamium orvala

  tudi: velecvetna mrtva kopriva

  pomembna gradnica bukovih združb 

  karbonatna matična podlaga 

  nizki dolenjski kras

  ne peče 

 • 8/17/2019 Herbarij - Bukovi gozdovi

  19/26

  trilistna vetrnica

  Anemone tr i fo l ia

 • 8/17/2019 Herbarij - Bukovi gozdovi

  20/26

  trilistna vetrnica

  Anemone tr i fo l ia

  pomembna gradnica bukovih združb 

  subalpinski pas

  Bohinj

 • 8/17/2019 Herbarij - Bukovi gozdovi

  21/26

  črni teloh 

  Hel lebo rus niger

 • 8/17/2019 Herbarij - Bukovi gozdovi

  22/26

  črni teloh 

  Hel lebo rus niger

  angleško ime: Christmas Rose, Black Hellebore 

  zelo pogost v bukovih gozdovih

  indikator dolomitne matične podlage 

  zakaj črni teloh? 

 • 8/17/2019 Herbarij - Bukovi gozdovi

  23/26

  ciklama

  Cyclamen purpu rascens

 • 8/17/2019 Herbarij - Bukovi gozdovi

  24/26

  ciklama

  Cyclamen purpu rascens

  zelo pogosta v bukovih gozdovih

  izrazito le na karbonatni matični podlagi 

  smrtno strupena

  iz cvetov se dela parfum

 • 8/17/2019 Herbarij - Bukovi gozdovi

  25/26

  mnogocvetni salamonov pečat 

  Polygonatum mul ti flo rum

 • 8/17/2019 Herbarij - Bukovi gozdovi

  26/26

  mnogocvetni salamonov pečat 

  Polygonatum mul ti flo rum

  podobnost z dišečim salomonovim pečatom 

  ko se steblo posuši na koreniki ostanejo brazgotine

  podobne pečatom – rastlina dobila ime po pečatnem

  prstanu kralja Salomona

  pri mnogocvetnem je po navadi po 2 –5 cvetov skupaj in ti

  ne dišijo