37
Izlazi prema potrebi Broj 8 Godina XLII Karlovac, 05. travnja 2007. GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA MJESNU SAMOUPRAVU GRADA KARLOVCA 2007. 93. OBJAVA konačnih i službenih rezultata izbora za mjesnu samoupravu grada Karlovca održanih 01. travnja 2007. godine ........................ 253

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO ENJE IZBORA ZA MJESNU … · 8/07 GLASNIK GRADA KARLOVCA 253 Na temelju članka 40. Odluke o postupku provođenja izbora za vijeća gradskih četvrti

 • Upload
  others

 • View
  14

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • Izlazi prema potrebi Broj 8 Godina XLII Karlovac, 05. travnja 2007.

  GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA MJESNU SAMOUPRAVU GRADA KARLOVCA 2007. 93. OBJAVA konačnih i službenih rezultata izbora za mjesnu samoupravu grada Karlovca održanih 01. travnja 2007. godine ........................ 253

 • 8/07 GLASNIK GRADA KARLOVCA 253

  Na temelju članka 40. Odluke o postupku provođenja izbora za vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora ( GGK 3/03 ) , Gradsko izborno povjerenstvo za provođenje izbora vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora grada Karlovca utvrdilo je, te

  O B J A V LJ U J E rezultate glasovanja za članove

  vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora grada Karlovca 2007. godine

  A VIJEĆA GRADSKIH ČETVRTI I BANIJA

  1.) OPĆI PODACI O GLASOVANJU

  a) ukupno birača 3463 b) glasovalo birača 769 c) važećih glasačkih listića 758 d) nevažećih glasačkih listića 11 2.) REZULTATI GLASOVANJA PO LISTAMA

  1. Lista: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)

  NOSITELJ LISTE Ivica Ban dobila je: 260 glasova

  2. Lista: SOCIJAL DEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP) NOSITELJ LISTE Miroslav Jakšić dobila je: 149 glasova

  3. Lista: HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA (HSLS) NOSITELJ LISTE Mijo Besedić dobila je: 143 glasa

  4. Lista: HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU) NOSITELJ LISTE Katica Horvatić dobila je: 82 glasa

  5. Lista: HRVATSKA STRANKA PRAVA (HSP) NOSITELJ LISTE Ivan Turkalj dobila je: 72 glasa

  3.) REZULTATI GLASOVANJA PO IMENU I PREZIMENU KANDIDATA U vijeće gradske četvrti izabrani su:

  1. IVICA BAN 2. DAMIR TUŠKAN 3. MARIJA JELKOVAC 4. IVAN BADOVINAC 5. DAVOR VINSKI 6. MIROSLAV JAKŠIĆ 7. ĐURĐA IVKOVIĆ – MACUT 8. MIJO BESEDIĆ 9. MARIJA PAVIČIĆ 10. KATICA HORVATIĆ 11. IVAN TURKALJ

 • 8/07 GLASNIK GRADA KARLOVCA 254

  II DREŽNIK - HRNETIĆ

  1.) OPĆI PODACI O GLASOVANJU

  a) ukupno birača 2040 b) glasovalo birača 594 c) važećih glasačkih listića 578 d) nevažećih glasačkih listića 16 2.) REZULTATI GLASOVANJA PO LISTAMA

  1. Lista: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)

  NOSITELJ LISTE Branka Ivičak dobila je: 208 glasova

  2. Lista: HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU) NOSITELJ LISTE Nikola Marijanić dobila je: 125 glasova

  3. Lista: KOALICIJA (HNS, HSS,SDP) NOSITELJ LISTE Ivan Benković dobila je: 111 glasova

  4. Lista: HRVATSKA STRANKA PRAVA (HSP) NOSITELJ LISTE Ivan Pecoja dobila je: 88 glasova

  5. Lista: HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA (HSLS) NOSITELJ LISTE Nikola Crljenica dobila je: 46 glasova

  3.) REZULTATI GLASOVANJA PO IMENU I PREZIMENU KANDIDATA U vijeće gradske četvrti izabrani su:

  1. BRANKA IVIČAK 2. DARINKO KOS 3. ERVIN JANČIĆ 4. TATJANA BENKOVIĆ 5. NIKOLA MARIJANOVIĆ 6. NIKOLA POŽAR 7. IVAN BENKOVIĆ 8. DARKO KARAS 9. IVAN PECOJA 10. MIROSLAV MIGALIĆ 11. NIKOLA CRLJENICA

 • 8/07 GLASNIK GRADA KARLOVCA 255

  III DUBOVAC

  1.) OPĆI PODACI O GLASOVANJU

  a) ukupno birača 1962 b) glasovalo birača 589 c) važećih glasačkih listića 568 d) nevažećih glasačkih listića 21 2.) REZULTATI GLASOVANJA PO LISTAMA

  1. Lista: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)

  NOSITELJ LISTE Vlado Justament dobila je: 249 glasova

  2.Lista: HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI (HNS) NOSITELJ LISTE Zlatko Grčić dobila je: 93 glasa

  3.Lista: HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU) NOSITELJ LISTE Željka Cindrić dobila je: 80 glasova

  4.Lista: HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA (HSLS) NOSITELJ LISTE Dragutin Belavić dobila je: 76 glasova

  5.Lista: HRVATSKA STRANKA PRAVA (HSP) NOSITELJ LISTE Marijan Radovanić dobila je: 70 glasova

  3.) REZULTATI GLASOVANJA PO IMENU I PREZIMENU KANDIDATA U vijeće gradske četvrti izabrani su:

  1. VLADO JUSTAMENT 2. ROBERT ERDELJAC 3. SLAVICA JUSTAMENT 4. MARIJAN OTUJAC 5. BOŽICA TUŠKAN 6. ALMA DUBRAVČIĆ 7. ZLATKO GRČIĆ 8. MLADEN POVRŽENIĆ 9. ŽELJKA CINDRIĆ 10. DRAGUTIN BELAVIĆ 11. MARIJAN RADOVANIĆ

 • 8/07 GLASNIK GRADA KARLOVCA 256

  IV GAZA

  1.) OPĆI PODACI O GLASOVANJU

  a) ukupno birača 2355 b) glasovalo birača 451 c) važećih glasačkih listića 440 d) nevažećih glasačkih listića 11 2.) REZULTATI GLASOVANJA PO LISTAMA

  1. Lista: SOCIJAL DEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP)

  NOSITELJ LISTE Miroslav Delić dobila je: 167 glasova

  2. Lista: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ) NOSITELJ LISTE Dubravko Kučinić dobila je: 125 glasova

  3. Lista: HRVATSKA STRANKA PRAVA (HSP) NOSITELJ LISTE Nikola Bakale dobila je: 94 glasa

  4. Lista: HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS) NOSITELJ LISTE Branko Bedeniković dobila je: 54 glasa

  3.) REZULTATI GLASOVANJA PO IMENU I PREZIMENU KANDIDATA U vijeće gradske četvrti izabrani su:

  1. MIROSLAV DELIĆ 2. MARIN PRPIĆ 3. TIHANA BRKOVIĆ 4. HENRIJETA HAKENBERG 5. ŽARKO SKENDŽIĆ 6. DUBRAVKO KUČINIĆ 7. IVAN MILEUSNIĆ 8. KATE KARAVA 9. NIKOLA BAKALE 10. VLADIMIR PERŠIN 11. BRANKO BEDENIKOVIĆ

 • 8/07 GLASNIK GRADA KARLOVCA 257

  V GRABRIK

  1.) OPĆI PODACI O GLASOVANJU

  a) ukupno birača 4352 b) glasovalo birača 783 c) važećih glasačkih listića 769 d) nevažećih glasačkih listića 14 2.) REZULTATI GLASOVANJA PO LISTAMA

  1. Lista: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)

  NOSITELJ LISTE Marinko Matešić dobila je: 243 glasa

  2. Lista: SOCIJAL DEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP) NOSITELJ LISTE Krunoslav Karin dobila je: 232 glasa

  3. Lista: HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU) NOSITELJ LISTE Frane Kaleb dobila je: 99 glasova

  4. Lista: HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI (HNS) NOSITELJ LISTE Franjo Čurjak dobila je: 79 glasova

  3.) REZULTATI GLASOVANJA PO IMENU I PREZIMENU KANDIDATA U vijeće gradske četvrti izabrani su:

  1. MARINKO MATEŠIĆ 2. MARIJA REDI 3. INES PAUNOVIĆ 4. ANTUN BOSIO 5. KRUNOSLAV KARIN 6. IVAN ŠTAJDUHAR 7. TATIJANA ŠPOLJARIĆ – BOROVAC 8. ŽARKO VUKOBRAT 9. FRANE KALEB 10. JOZEFINA MIKŠIĆ 11. FRANJO ČURJAK

 • 8/07 GLASNIK GRADA KARLOVCA 258

  VI LUŠČIĆ - JAMADOL

  1.) OPĆI PODACI O GLASOVANJU

  a) ukupno birača 4144 b) glasovalo birača 784 c) važećih glasačkih listića 770 d) nevažećih glasačkih listića 14 2.) REZULTATI GLASOVANJA PO LISTAMA

  1. Lista: SOCIJAL DEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP) NOSITELJ LISTE Mladen Rakočević dobila je: 269 glasova

  2. Lista: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ) NOSITELJ LISTE Anto Gučanin dobila je: 260 glasova

  3. Lista: HRVATSKA NARODAN STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI (HNS) NOSITELJ LISTE Ivica Margarin dobila je: 103 glasa

  4. Lista: HRVATSKA STRANKA PRAVA (HSP) NOSITELJ LISTE Marijan Fudurić dobila je: 83 glasa

  5. Lista: HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA (HSLS) NOSITELJ LISTE Milan Vodanović dobila je: 55 glasova

  3.) REZULTATI GLASOVANJA PO IMENU I PREZIMENU KANDIDATA U vijeće gradske četvrti izabrani su:

  1. MLADEN RAKOČEVIĆ 2. BARKA PLAVETIĆ 3. DRAGICA VITAS 4. ANKICA MARTINOVIĆ 5. ANTO GUČANIN 6. DARKO BUTORAJAC 7. BARBARA GALOVIĆ 8. BERNARD TOPIĆ 9. IVICA MARGARIN 10. MARIJAN FUDURIĆ 11. MILAN VODANOVIĆ

 • 8/07 GLASNIK GRADA KARLOVCA 259

  VII MOSTANJE

  1.) OPĆI PODACI O GLASOVANJU

  a) ukupno birača 1304 b) glasovalo birača 295 c) važećih glasačkih listića 288 d) nevažećih glasačkih listića 7 2.) REZULTATI GLASOVANJA PO LISTAMA

  1. Lista: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ) NOSITELJ LISTE Marijan Milčić dobila je: 134 glasa

  2. Lista: HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS) NOSITELJ LISTE Krešimir Vrhovski dobila je: 78 glasova

  3. Lista: HRVATSKA STRANKA PRAVA (HSP) NOSITELJ LISTE Miro Brozović dobila je: 76 glasova

  3.) REZULTATI GLASOVANJA PO IMENU I PREZIMENU KANDIDATA U vijeće gradske četvrti izabrani su:

  1. MARIJAN MILČIĆ 2. RUDOLF DELAČ 3. ZDRAVKA STIŠĆAK 4. MARIO MATEŠA 5. MARIO KOPAS 6. KREŠIMIR VRHOVSKI 7. LJUBICA TRŽOK 8. BRANKA LATKOVIĆ 9. MIRO BROZOVIĆ 10. IGOR PROFOZIĆ 11. MARIJAN BENČIĆ

 • 8/07 GLASNIK GRADA KARLOVCA 260

  VIII NOVI CENTAR

  1.) OPĆI PODACI O GLASOVANJU

  a) ukupno birača 6040 b) glasovalo birača 1103 c) važećih glasačkih listića 1078 d) nevažećih glasačkih listića 25 2.) REZULTATI GLASOVANJA PO LISTAMA

  1. Lista: SOCIJAL DEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP) NOSITELJ LISTE Josip Benčić dobila je: 357 glasova

  2. Lista: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ) NOSITELJ LISTE Josip Žunić dobila je: 311 glasova

  3. Lista: HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU) NOSITELJ LISTE Mirko Miladinović dobila je: 158 glasova

  4. Lista: HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA (HSLS) NOSITELJ LISTE Antun Purgar dobila je: 98 glasova

  3.) REZULTATI GLASOVANJA PO IMENU I PREZIMENU KANDIDATA U vijeće gradske četvrti izabrani su:

  1. JOSIP BENČIĆ 2. NATALIJA BUKOVEC – OSMIČEVIĆ 3. BOŽO JOHA 4. MARTIN JENDRAŠIĆ 5. JOSIP ŽUNIĆ 6. JOSIP ZABORSKI 7. JADRANKA GOJAK 8. HERTA BELOBRAJDIĆ 9. MIRKO MILADINOVIĆ 10. MARIJA STUBLJAR 11. ANTUN PURGAR

 • 8/07 GLASNIK GRADA KARLOVCA 261

  IX RAKOVAC

  1.) OPĆI PODACI O GLASOVANJU

  a) ukupno birača 3593 b) glasovalo birača 797 c) važećih glasačkih listića 781 d) nevažećih glasačkih listića 16 2.) REZULTATI GLASOVANJA PO LISTAMA

  1. Lista: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ) NOSITELJ LISTE Damir Jelić dobila je: 273 glasova

  2. Lista: SOCIJAL DEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP) NOSITELJ LISTE Žarko Latković dobila je: 228 glasova

  3. Lista: HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU) NOSITELJ LISTE Marija Hantih dobila je: 69 glasova

  4. Lista: HRVATSKA STRANKA PRAVA (HSP) NOSITELJ LISTE Marijan Drašković dobila je: 64 glasa

  3.) REZULTATI GLASOVANJA PO IMENU I PREZIMENU KANDIDATA U vijeće gradske četvrti izabrani su:

  1. DAMIR JELIĆ 2. JELENA LAIĆ 3. MARIN KNEŽEVIĆ – KLARIĆ 4. DALIBORKA JURKOVIĆ 5. HRVOJE RAPIĆ 6. ŽARKO LATKOVIĆ 7. DARIO JANKOVIĆ 8. DAMIR JOHA 9. VUKAŠIN VUJIĆ 10. MARIJA HANTIH 11. MARIJAN DRAŠKOVIĆ

 • 8/07 GLASNIK GRADA KARLOVCA 262

  X ŠVARČA

  1.) OPĆI PODACI O GLASOVANJU

  a) ukupno birača 2978 b) glasovalo birača 709 c) važećih glasačkih listića 698 d) nevažećih glasačkih listića 11 2.) REZULTATI GLASOVANJA PO LISTAMA

  1. Lista: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ) NOSITELJ LISTE Dražen Planinac dobila je: 459 glasova

  2. Lista: HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS) NOSITELJ LISTE Miroslav Župčić dobila je: 141 glas

  3. Lista: HRVATSKA STRANKA PRAVA (HSP) NOSITELJ LISTE Ivica Stanišić dobila je: 98 glasova

  3.) REZULTATI GLASOVANJA PO IMENU I PREZIMENU KANDIDATA U vijeće gradske četvrti izabrani su:

  1. DRAŽEN PLANINAC 2. DANIJEL TRUPKOVIĆ 3. BERISLAV BROZOVIĆ 4. DARKO MATOVINA 5. MARIO MASTELIĆ 6. LADISLAV PLANINAC 7. IGOR JURKOVIĆ 8. KRISTINA SEVERINSKI 9. MIROSLAV ŽUPČIĆ 10. DANIJEL CAPAN 11. IVICA STANIŠIĆ

 • 8/07 GLASNIK GRADA KARLOVCA 263

  XI TURANJ

  1.) OPĆI PODACI O GLASOVANJU

  a) ukupno birača 2657 b) glasovalo birača 684 c) važećih glasačkih listića 653 d) nevažećih glasačkih listića 31 2.) REZULTATI GLASOVANJA PO LISTAMA

  1. Lista: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ) NOSITELJ LISTE Željko Goršić dobila je: 485 glasova

  2. Lista: HRVATSKA STRANKA PRAVA (HSP) NOSITELJ LISTE Denis Lukačić dobila je: 168 glasova

  3.) REZULTATI GLASOVANJA PO IMENU I PREZIMENU KANDIDATA U vijeće gradske četvrti izabrani su:

  1. ŽELJKO GORŠIĆ 2. DUBRAVKO STAVLJENIĆ 3. VLADIMIR LATKOVIĆ 4. IVICA KRAINOVIĆ 5. MARINKO KRIŽANIĆ 6. BORIS GORŠIĆ 7. JADRANKO LUKAČIĆ 8. GORAN ČALE 9. DENIS LUKAČIĆ 10. MARINKO MILČIĆ 11. MILE RAUŽAN

 • 8/07 GLASNIK GRADA KARLOVCA 264

  XII ZVIJEZDA

  1.) OPĆI PODACI O GLASOVANJU

  a) ukupno birača 3936 b) glasovalo birača 540 c) važećih glasačkih listića 529 d) nevažećih glasačkih listića 11 2.) REZULTATI GLASOVANJA PO LISTAMA

  1. Lista: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)

  NOSITELJ LISTE Zdenka Petović dobila je: 157 glasova

  2. Lista: SOCIJAL DEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP) NOSITELJ LISTE Pero Karmelić dobila je: 139 glasova

  3. Lista: HRVATSKA NARODAN STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI (HNS) NOSITELJ LISTE Darko Rogoz dobila je: 69 glasova 4. Lista: HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU) NOSITELJ LISTE Josip Tutek dobila je: 62 glasa 5. Lista: HRVATSKA STRANKA PRAVA (HSP)

  NOSITELJ LISTE Ivan Majurec dobila je: 43 glasa

  6. Lista: HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS) NOSITELJ LISTE Tomislav Morsan dobila je: 40 glasova

  3.) REZULTATI GLASOVANJA PO IMENU I PREZIMENU KANDIDATA U vijeće gradske četvrti izabrani su:

  1. ZDENKA PETOVIĆ 2. HRVOJE CVITANOVIĆ 3. BORO MRKALJ 4. ZORAN BENIĆ 5. PERO KARMELIĆ 6. SILVIJA VAHTARIĆ 7. SLAVKO CIBOCI 8. DARKO ROGOZ 9. JOSIP TUTEK 10. IVAN MAJUREC 11. TOMISLAV MORSAN

 • 8/07 GLASNIK GRADA KARLOVCA 265

  B VIJEĆA MJESNIH ODBORA XIII BORLIN

  1.) OPĆI PODACI O GLASOVANJU

  a) ukupno birača 1300 b) glasovalo birača 412 c) važećih glasačkih listića 405 d) nevažećih glasačkih listića 7 2.) REZULTATI GLASOVANJA PO LISTAMA

  1. Lista: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ) NOSITELJ LISTE Andreja Barberić dobila je: 133 glasa

  2. Lista: HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA (HSLS) NOSITELJ LISTE Boris Mlikan dobila je: 127 glasova

  3. Lista: HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU) NOSITELJ LISTE Nikola Mačečević dobila je: 79 glasova 4. Lista: HRVATSKA STRANKA PRAVA (HSP)

  NOSITELJ LISTE Miroslav Mačečević dobila je: 66 glasova

  3.) REZULTATI GLASOVANJA PO IMENU I PREZIMENU KANDIDATA U vijeće mjesnog odbora izabrani su:

  1. ANDREJA BARBERIĆ 2. IVAN VULJANIĆ 3. NADA PULJAR 4. BORIS MLIKAN 5. MATO PLESKINA 6. NIKOLA MAČEČEVIĆ 7. MIROSLAV MAČEČEVIĆ

 • 8/07 GLASNIK GRADA KARLOVCA 266

  XIV CEROVAC VUKMANIĆKI

  1.) OPĆI PODACI O GLASOVANJU

  a) ukupno birača 884 b) glasovalo birača 247 c) važećih glasačkih listića 241 d) nevažećih glasačkih listića 6 2.) REZULTATI GLASOVANJA PO LISTAMA

  1. Lista: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ) NOSITELJ LISTE Zoran Sabljarić dobila je: 193 glasa

  2. Lista: HRVATSKA STRANKA PRAVA (HSP)

  NOSITELJ LISTE Martina Goršćak dobila je: 48 glasova

  3.) REZULTATI GLASOVANJA PO IMENU I PREZIMENU KANDIDATA U vijeće mjesnog odbora izabrani su:

  1. ZORAN SABLJARIĆ 2. ŽELJKO JURKOVIĆ 3. FRANJO PINUŠIĆ 4. IVAN BABIĆ 5. ZDENKO LATKOVIĆ 6. VINKO MATIĆ 7. MARTINA GORŠĆAK

 • 8/07 GLASNIK GRADA KARLOVCA 267

  XV GORNJE MEKUŠJE

  1.) OPĆI PODACI O GLASOVANJU

  a) ukupno birača 434 b) glasovalo birača 264 c) važećih glasačkih listića 261 d) nevažećih glasačkih listića 3 2.) REZULTATI GLASOVANJA PO LISTAMA

  1. Lista NEZAVISNA LISTA NOSITELJ LISTE Janko Mejašić dobila je: 103 glasa

  2. Lista: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ) NOSITELJ LISTE Vladimir Grgić dobila je: 87 glasova

  3. Lista: HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS)

  NOSITELJ LISTE Stjepan Tvrdinić dobila je: 52 glasa

  3.) REZULTATI GLASOVANJA PO IMENU I PREZIMENU KANDIDATA U vijeće mjesnog odbora izabrani su:

  1. JANKO MEJAŠIĆ 2. TOMISLAV ŠIMUNIĆ 3. MARIN STAVLJENIĆ 4. VLADIMIR GRGIĆ 5. HRVOJE DUGI 6. IVO PLEMIĆ 7. STJEPAN TVRDINIĆ

 • 8/07 GLASNIK GRADA KARLOVCA 268

  XVI GORNJE STATIVE

  1.) OPĆI PODACI O GLASOVANJU

  a) ukupno birača 437 b) glasovalo birača 208 c) važećih glasačkih listića 194 d) nevažećih glasačkih listića 14 2.) REZULTATI GLASOVANJA PO LISTAMA

  1. Lista: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ) NOSITELJ LISTE Dragutin Zaborski dobila je: 161 glas

  2. Lista: HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU)

  NOSITELJ LISTE Branko Trpčić dobila je: 33 glasa

  3.) REZULTATI GLASOVANJA PO IMENU I PREZIMENU KANDIDATA U vijeće mjesnog odbora izabrani su:

  1. DRAGUTIN ZABORSKI 2. BRANKO GUDASIĆ 3. STJEPAN PARANOS 4. IVAN BEZJAK 5. VLADIMIR ČOHAN 6. NENAD BABIĆ 7. BRANKO TRPČIĆ

 • 8/07 GLASNIK GRADA KARLOVCA 269

  XVII GRADAC

  1.) OPĆI PODACI O GLASOVANJU

  a) ukupno birača 409 b) glasovalo birača 210 c) važećih glasačkih listića 206 d) nevažećih glasačkih listića 4 2.) REZULTATI GLASOVANJA PO LISTAMA

  1. Lista: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ) NOSITELJ LISTE Ivan Benić dobila je: 141 glas

  2. Lista: HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI (HNS)

  NOSITELJ LISTE Ivica Jurašin dobila je: 65 glasova

  3.) REZULTATI GLASOVANJA PO IMENU I PREZIMENU KANDIDATA U vijeće mjesnog odbora izabrani su:

  1. IVAN BENIĆ 2. IVAN RATKAJ 3. MAJA GRGAT – BRITVEC 4. DRAŽENKA GLAVINIĆ 5. DANIJELA PEREŠKO – OSTRONIĆ 6. IVICA JURAŠIN 7. MARKO VUKELJA

 • 8/07 GLASNIK GRADA KARLOVCA 270

  XVIII KABLAR

  1.) OPĆI PODACI O GLASOVANJU

  a) ukupno birača 499 b) glasovalo birača 236 c) važećih glasačkih listića 231 d) nevažećih glasačkih listića 5 2.) REZULTATI GLASOVANJA PO LISTAMA

  1. Lista: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ) NOSITELJ LISTE Denis Karas dobila je: 161 glas

  2. Lista: HRVATSKA STRANKA PRAVA (HSP)

  NOSITELJ LISTE Zvonko Valentić dobila je: 58 glasova

  3.) REZULTATI GLASOVANJA PO IMENU I PREZIMENU KANDIDATA U vijeće mjesnog odbora izabrani su:

  1. DENIS KARAS 2. SLAVKO PRPIĆ 3. VJEKOSLAV MEDVED 4. DARKO PRPIĆ 5. IVICA ĐEREK 6. ZVONKO VALENTIĆ 7. DARKO ŽEGER

 • 8/07 GLASNIK GRADA KARLOVCA 271

  XIX KAMENSKO

  1.) OPĆI PODACI O GLASOVANJU

  a) ukupno birača 981 b) glasovalo birača 367 c) važećih glasačkih listića 362 d) nevažećih glasačkih listića 5 2.) REZULTATI GLASOVANJA PO LISTAMA

  1. Lista: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ) NOSITELJ LISTE Amirudin Talakić dobila je: 192 glasa

  2. Lista: HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI (HNS)

  NOSITELJ LISTE Žarko Kotur dobila je: 64 glasa

  3. Lista: HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS) NOSITELJ LISTE Predrag Pavlačić dobila je: 57 glasova

  4. Lista: HRVATSKA STRANKA PRAVA (HSP) NOSITELJ LISTE Vladimir Škrtić dobila je: 49 glasova

  3.) REZULTATI GLASOVANJA PO IMENU I PREZIMENU KANDIDATA U vijeće mjesnog odbora izabrani su:

  1. AMIRUDIN TALAKIĆ 2. NIKOLA ROGOZ 3. VLADIMIR KUSANIĆ 4. IVICA KLADUŠIĆ 5. ŽARKO KOTUR 6. PREDRAG PAVLAČIĆ 7. VLADIMIR ŠKRTIĆ

 • 8/07 GLASNIK GRADA KARLOVCA 272

  XX KNEZ GORICA

  1.) OPĆI PODACI O GLASOVANJU

  a) ukupno birača 110 b) glasovalo birača 71 c) važećih glasačkih listića 71 d) nevažećih glasačkih listića 0 2.) REZULTATI GLASOVANJA PO LISTAMA

  1. Lista: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ) NOSITELJ LISTE Tomislav Vukelić dobila je: 71 glas

  3.) REZULTATI GLASOVANJA PO IMENU I PREZIMENU KANDIDATA U vijeće mjesnog odbora izabrani su:

  1. TOMISLAV VUKELIĆ 2. VLADIMIR BELJAN 3. ANDRIJA VUKELIĆ 4. VLADIMIR MUIĆ 5. ANTE ŠEŠO 6. IVAN MUIĆ 7. DARKO JAKOVAC

 • 8/07 GLASNIK GRADA KARLOVCA 273

  XXI LADVENJAK - SELIŠĆE

  1.) OPĆI PODACI O GLASOVANJU

  a) ukupno birača 364 b) glasovalo birača 244 c) važećih glasačkih listića 238 d) nevažećih glasačkih listića 5 2.) REZULTATI GLASOVANJA PO LISTAMA

  1. Lista: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ) NOSITELJ LISTE Ivan Grčić dobila je: 154 glasova

  2. Lista: HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS) NOSITELJ LISTE Željko Horvatić dobila je: 43 glasa

  3. Lista: HRVATSKA STRANKA PRAVA (HSP) NOSITELJ LISTE Marijo Tuškan dobila je: 41 glas

  3.) REZULTATI GLASOVANJA PO IMENU I PREZIMENU KANDIDATA U vijeće mjesnog odbora izabrani su:

  1. IVAN GRČIĆ 2. ŽELJKO MARAKOVIĆ 3. IVAN MILČIĆ 4. JADRANKO MARAKOVIĆ 5. DENIS DUBIĆ 6. ŽELJKO HORVATIĆ 7. MARIJO TUŠKAN

 • 8/07 GLASNIK GRADA KARLOVCA 274

  XXII LOGORIŠTE

  1.) OPĆI PODACI O GLASOVANJU

  a) ukupno birača 531 b) glasovalo birača 162 c) važećih glasačkih listića 148 d) nevažećih glasačkih listića 14 2.) REZULTATI GLASOVANJA PO LISTAMA

  1. Lista: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ) NOSITELJ LISTE Vladimir Bakarić dobila je: 148 glasova

  3.) REZULTATI GLASOVANJA PO IMENU I PREZIMENU KANDIDATA U vijeće mjesnog odbora izabrani su:

  1. VLADIMIR BAKARIĆ 2. DUBRAVKO STAREŠINIĆ 3. DAVORKA CVITKOVIĆ 4. MARA MAČEČEVIĆ 5. NIVES ŽIVČIĆ 6. JOSIP SPUDIĆ 7. JOSO ŠTEFANAC

 • 8/07 GLASNIK GRADA KARLOVCA 275

  XXIII MAHIĆNO – TUŠKANI – DONJE POKUPJE

  1.) OPĆI PODACI O GLASOVANJU

  a) ukupno birača 1855 b) glasovalo birača 550 c) važećih glasačkih listića 536 d) nevažećih glasačkih listića 14 2.) REZULTATI GLASOVANJA PO LISTAMA

  1. Lista: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ) NOSITELJ LISTE Dragutin Rendulić dobila je: 339 glasova

  2. Lista: SOCIJAL DEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP) NOSITELJ LISTE Željko Bebić dobila je: 87 glasova

  3. Lista: HRVATSKA STRANKA PRAVA (HSP) NOSITELJ LISTE Marija Horvatić dobila je: 62 glasa

  3.) REZULTATI GLASOVANJA PO IMENU I PREZIMENU KANDIDATA U vijeće mjesnog odbora izabrani su:

  1. DRAGUTIN RENDULIĆ 2. GORAN FRANKOVIĆ 3. IVAN MRZLJAK 4. TIHOMIR CEGUR 5. DRAGUTIN ĆULIG 6. ŽELJKO BELIĆ 7. MARIJA HORVATIĆ

 • 8/07 GLASNIK GRADA KARLOVCA 276

  XXIV MALA JELSA

  1.) OPĆI PODACI O GLASOVANJU

  a) ukupno birača 285 b) glasovalo birača 134 c) važećih glasačkih listića 125 d) nevažećih glasačkih listića 9 2.) REZULTATI GLASOVANJA PO LISTAMA

  1. Lista: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ) NOSITELJ LISTE Darja Pavličić dobila je: 80 glasova

  2. Lista: HRVATSKA STRANKA PRAVA (HSP) NOSITELJ LISTE Ivan Drenček dobila je: 45 glasova

  3.) REZULTATI GLASOVANJA PO IMENU I PREZIMENU KANDIDATA U vijeće mjesnog odbora izabrani su:

  1. DARJA PAVLIČIĆ 2. ZLATKO KRUŽIĆ 3. BRUNO KOVAČIĆ 4. ŽELJKO MOŠKUN 5. DENIS ŽUPANIĆ 6. IVAN DRENČEK 7. IVAN ČOHAN

 • 8/07 GLASNIK GRADA KARLOVCA 277

  XXV MALA ŠVARČA

  1.) OPĆI PODACI O GLASOVANJU

  a) ukupno birača 614 b) glasovalo birača 257 c) važećih glasačkih listića 249 d) nevažećih glasačkih listića 8 2.) REZULTATI GLASOVANJA PO LISTAMA

  1. Lista: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ) NOSITELJ LISTE Dubravko Strnić dobila je: 167 glasova

  2. Lista: HRVATSKA STRANKA PRAVA (HSP) NOSITELJ LISTE Toma Salopek dobila je: 52 glasa 3. Lista: HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI (HNS)

  NOSITELJ LISTE Milovan Mijač dobila je: 30 glasova

  3.) REZULTATI GLASOVANJA PO IMENU I PREZIMENU KANDIDATA U vijeće mjesnog odbora izabrani su:

  1. DUBRAVKO STRNIĆ 2. MARINKO GORŠĆAK 3. TOMISLAV GALOVIĆ 4. IVAN ŠPEHAR 5. STJEPAN POTNAR 6. TOMA SALOPEK 7. MILOVAN MIJAČ

 • 8/07 GLASNIK GRADA KARLOVCA 278

  XXVI ORLOVAC

  1.) OPĆI PODACI O GLASOVANJU

  a) ukupno birača 903 b) glasovalo birača 339 c) važećih glasačkih listića 327 d) nevažećih glasačkih listića 12 2.) REZULTATI GLASOVANJA PO LISTAMA

  1. Lista: HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS) NOSITELJ LISTE Ivica Jurčić dobila je: 202 glasa

  2. Lista: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ) NOSITELJ LISTE Juraj Palajsa dobila je: 103 glasa

  3.) REZULTATI GLASOVANJA PO IMENU I PREZIMENU KANDIDATA U vijeće mjesnog odbora izabrani su:

  1. IVICA JURČIĆ 2. BRANIMIR ŽUPAN 3. JOSIP OBAJDIN 4. VLADIMIR RADE 5. BRANKO BORIĆ 6. JURAJ PALAJSA 7. ŽELJKO ŠANČIĆ

 • 8/07 GLASNIK GRADA KARLOVCA 279

  XXVII POKUPSKA DOLINA

  1.) OPĆI PODACI O GLASOVANJU

  a) ukupno birača 769 b) glasovalo birača 381 c) važećih glasačkih listića 376 d) nevažećih glasačkih listića 5 2.) REZULTATI GLASOVANJA PO LISTAMA

  1. Lista: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ) NOSITELJ LISTE Ivan Stavljenić dobila je: 258 glasova

  2. Lista: HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI (HNS) NOSITELJ LISTE Ivan Šebetić dobila je: 118 glasova

  3.) REZULTATI GLASOVANJA PO IMENU I PREZIMENU KANDIDATA U vijeće mjesnog odbora izabrani su:

  1. IVAN STAVLJENIĆ 2. ZDRAVKO PAVLAČIĆ 3. IVAN BOČIĆ 4. IVAN PAVIČIĆ 5. DAMIR GORŠIĆ 6. IVAN ŠEBETIĆ 7. STJEPAN BEDENIKOVIĆ

 • 8/07 GLASNIK GRADA KARLOVCA 280

  XXVIII REČICA

  1.) OPĆI PODACI O GLASOVANJU

  a) ukupno birača 1151 b) glasovalo birača 318 c) važećih glasačkih listića 312 d) nevažećih glasačkih listića 6 2.) REZULTATI GLASOVANJA PO LISTAMA

  1. Lista: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ) NOSITELJ LISTE Željko Šafar dobila je: 218 glasova

  2. Lista: HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS) NOSITELJ LISTE Josip Vrane dobila je: 65 glasova

  3.) REZULTATI GLASOVANJA PO IMENU I PREZIMENU KANDIDATA U vijeće mjesnog odbora izabrani su:

  1. ŽELJKO ŠAFAR 2. DARKO ZLATARIĆ 3. JOSIP KLARIĆ 4. FRANJO PENIĆ 5. IVAN IVINAC 6. JOSIP ZEBIĆ 7. JOSIP VRANE

 • 8/07 GLASNIK GRADA KARLOVCA 281

  XXIX SJENIČAK - UTINJA

  1.) OPĆI PODACI O GLASOVANJU

  a) ukupno birača 714 b) glasovalo birača 154 c) važećih glasačkih listića 152 d) nevažećih glasačkih listića 2 2.) REZULTATI GLASOVANJA PO LISTAMA

  1. Lista: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ) NOSITELJ LISTE Simo Krivokuća dobila je: 104 glasova

  2. Lista: HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI (HNS) NOSITELJ LISTE Marko Carević dobila je: 25 glasova 3. Lista: HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS) NOSITELJ LISTE Branko Škaljac dobila je: 23 glasa

  3.) REZULTATI GLASOVANJA PO IMENU I PREZIMENU KANDIDATA U vijeće mjesnog odbora izabrani su:

  1. SIMO KRIVOKUĆA 2. MIROSLAV MASLEK 3. DRAGAN MANJEROVIĆ 4. LJUBAN MANOJLOVIĆ 5. VLADO MANJEROVIĆ 6. MARKO CAREVIĆ 7. BRANKO ŠKALJAC

 • 8/07 GLASNIK GRADA KARLOVCA 282

  XXX SKAKAVAC

  1.) OPĆI PODACI O GLASOVANJU

  a) ukupno birača 888 b) glasovalo birača 405 c) važećih glasačkih listića 400 d) nevažećih glasačkih listića 5 2.) REZULTATI GLASOVANJA PO LISTAMA

  1. Lista: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ) NOSITELJ LISTE Damir Mance dobila je: 217 glasova

  2. Lista: HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS) NOSITELJ LISTE Josip Šoštarić dobila je: 118 glasova 3. Lista: HRVATSKA STRANKA PRAVA (HSP) NOSITELJ LISTE Darko Karas dobila je: 65 glasova

  3.) REZULTATI GLASOVANJA PO IMENU I PREZIMENU KANDIDATA U vijeće mjesnog odbora izabrani su:

  1. DAMIR MANCE 2. VLADO PRPIĆ 3. ŽELJKO MATIJAŠIĆ 4. SLAVO ŠIMATIĆ 5. JOSIP ŠOŠTARIĆ 6. IVICA ŠIMATIĆ 7. DARKO KARAS

 • 8/07 GLASNIK GRADA KARLOVCA 283

  XXXI ŠIŠLJAVIĆ

  1.) OPĆI PODACI O GLASOVANJU

  a) ukupno birača 766 b) glasovalo birača 132 c) važećih glasačkih listića 132 d) nevažećih glasačkih listića 0 2.) REZULTATI GLASOVANJA PO LISTAMA

  1. Lista: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ) NOSITELJ LISTE Vjekoslav Hlaj dobila je: 132 glasa

  3.) REZULTATI GLASOVANJA PO IMENU I PREZIMENU KANDIDATA U vijeće mjesnog odbora izabrani su:

  1. VJEKOSLAV HLAJ 2. DRAGUTIN LUKIĆ 3. DRAGUTIN MATASIĆ 4. ZVONIMIR BREZOVIĆ 5. ALEN ČUJKO 6. SLAVKO ŽEGER 7. ŽELJKO PURGAR

 • 8/07 GLASNIK GRADA KARLOVCA 284

  XXXII TUŠILOVIĆ

  1.) OPĆI PODACI O GLASOVANJU

  a) ukupno birača 987 b) glasovalo birača 291 c) važećih glasačkih listića 278 d) nevažećih glasačkih listića 13 2.) REZULTATI GLASOVANJA PO LISTAMA

  1. Lista: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ) NOSITELJ LISTE Katica Holik dobila je: 179 glasova

  2. Lista: SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA (SDSS) NOSITELJ LISTE Milenko Ljepović dobila je: 51 glas

  3.) REZULTATI GLASOVANJA PO IMENU I PREZIMENU KANDIDATA U vijeće mjesnog odbora izabrani su:

  1. KATICA HOLIK 2. STIPO ADŽAGA 3. KARLO AGATIĆ 4. FRANJO ŠALIĆ 5. ILIJA MARKOVIĆ 6. MARKO ZEBA 7. MILENKO LJEPOVIĆ

 • 8/07 GLASNIK GRADA KARLOVCA 285

  XXXIII VELIKA JELSA

  1.) OPĆI PODACI O GLASOVANJU

  a) ukupno birača 1687 b) glasovalo birača 385 c) važećih glasačkih listića 367 d) nevažećih glasačkih listića 18 2.) REZULTATI GLASOVANJA PO LISTAMA

  1. Lista: HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS) NOSITELJ LISTE Damir Markuš dobila je: 189 glasova

  2. Lista: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ) NOSITELJ LISTE Ivan Vojak dobila je: 138 glasova

  3.) REZULTATI GLASOVANJA PO IMENU I PREZIMENU KANDIDATA U vijeće mjesnog odbora izabrani su:

  1. DAMIR MARKUŠ 2. BORIS ŽALAC 3. NENAD TOMAŠIĆ 4. IVAN KOLAR 5. IVAN VOJAK 6. DARKO STANKOVIĆ 7. IVAN KLARIĆ

 • 8/07 GLASNIK GRADA KARLOVCA 286

  XXXIV VUKMANIĆ

  1.) OPĆI PODACI O GLASOVANJU

  a) ukupno birača 232 b) glasovalo birača 161 c) važećih glasačkih listića 160 d) nevažećih glasačkih listića 1 2.) REZULTATI GLASOVANJA PO LISTAMA

  1. Lista: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ) NOSITELJ LISTE Antun Muić dobila je: 122 glasa

  2. Lista: HRVATSKA STRANKA PRAVA (HSP) NOSITELJ LISTE Krunoslav Muić dobila je: 38 glasova

  3.) REZULTATI GLASOVANJA PO IMENU I PREZIMENU KANDIDATA U vijeće mjesnog odbora izabrani su:

  1. ANTUN MUIĆ 2. IVAN BELJAN 3. NIKOLA ŠVINGER 4. MARIJAN LISAC 5. IVAN ČURILOVIĆ 6. MATO MUIĆ 7. KRUNOSLAV MUIĆ

 • 8/07 GLASNIK GRADA KARLOVCA 287

  XXXV ZADOBARJE

  1.) OPĆI PODACI O GLASOVANJU

  a) ukupno birača 328 b) glasovalo birača 179 c) važećih glasačkih listića 173 d) nevažećih glasačkih listića 6 2.) REZULTATI GLASOVANJA PO LISTAMA

  1. Lista: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ) NOSITELJ LISTE Dragutin Vuljanić dobila je: 104 glasa

  2. Lista: HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS) NOSITELJ LISTE Josip Časni dobila je: 69 glasova

  3.) REZULTATI GLASOVANJA PO IMENU I PREZIMENU KANDIDATA U vijeće mjesnog odbora izabrani su:

  1. DRAGUTIN VULJANIĆ 2. VLADO SILA 3. DAMIR KORENIĆ 4. STJEPAN KRUŽIĆ 5. JOSIP ČASNI 6. DRAGO KRUŽIĆ 7. JOSIP BAJAC

 • 8/07 GLASNIK GRADA KARLOVCA 288

  XXXVI ZAGRAD – KALVARIJA - VUČJAK

  1.) OPĆI PODACI O GLASOVANJU

  a) ukupno birača 761 b) glasovalo birača 269 c) važećih glasačkih listića 257 d) nevažećih glasačkih listića 12 2.) REZULTATI GLASOVANJA PO LISTAMA

  1. Lista: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ) NOSITELJ LISTE Branko Palajsa dobila je: 156 glasova

  2. Lista: HRVATSKA STRANKA PRAVA (HSP) NOSITELJ LISTE Miro Palajsa dobila je: 101 glas

  3.) REZULTATI GLASOVANJA PO IMENU I PREZIMENU KANDIDATA U vijeće mjesnog odbora izabrani su:

  1. BRANKO PALAJSA 2. STEVO MILAŠIN 3. MIRJANA POGAČIĆ 4. DARKO KOLENC 5. MIRO PALAJSA 6. IVA PALAJSA 7. NEDJELJKO TOMIČIĆ

  GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO ZA IZBOR VIJEĆA GRADSKIH ČETVRTI I VIJEĆA MJESNIH ODBORA

  GRADA KARLOVCA PREDSJEDNICA Jasna Obrovac, dipl.iur. v.r. U Karlovcu, 05. travnja 2007. godine GLASNIK GRADA KARLOVCA“, službeni list Grada Karlovca – Glavni i odgovorni urednik Branko

  Bedeniković, dipl.iur., tajnik Grada, Banjavčićeva 9, telefon: 047/628-104

  Tehnička priprema: Stručna služba grada