of 30 /30
AUTOMATIZACIJA IZBORA METALOKSIDNOG ODVODNIKA PRENAPONA

AUTOMATIZACIJA IZBORA METALOKSIDNOG ODVODNIKA PRENAPONA

  • Upload
    ganya

  • View
    186

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

AUTOMATIZACIJA IZBORA METALOKSIDNOG ODVODNIKA PRENAPONA. Uvod. Prenapon : Spoljašnji (atmosferski) Unutrašnji - Sklopni (komutacioni) prenaponi - Privremeni prenaponi. Odvodnici prenapona. Podela : Silicijumkarbidni (SiC) odvodnici prenapona Metaloksidni odvodnici prenapona (MOP) - PowerPoint PPT Presentation

Text of AUTOMATIZACIJA IZBORA METALOKSIDNOG ODVODNIKA PRENAPONA

Page 1: AUTOMATIZACIJA IZBORA METALOKSIDNOG ODVODNIKA PRENAPONA

AUTOMATIZACIJA IZBORA METALOKSIDNOG ODVODNIKA PRENAPONA

Page 2: AUTOMATIZACIJA IZBORA METALOKSIDNOG ODVODNIKA PRENAPONA

Uvod

Prenapon:• Spoljašnji (atmosferski)• Unutrašnji

- Sklopni (komutacioni) prenaponi- Privremeni prenaponi

Page 3: AUTOMATIZACIJA IZBORA METALOKSIDNOG ODVODNIKA PRENAPONA

Odvodnici prenapona

Podela:• Silicijumkarbidni (SiC) odvodnici prenapona• Metaloksidni odvodnici prenapona (MOP)

U sastav MOP-a ulaze:- Aktivni deo- Kućište- Neophodni propratni uređaji

Page 4: AUTOMATIZACIJA IZBORA METALOKSIDNOG ODVODNIKA PRENAPONA

Konstrukcija MOP-a

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

- Porcelansko kućište

- Izduvni odvod

- Opruga

- Aluminijumski odstojnik

- Bakarni omotač

- Sigurnosna membrana

- Zaptivni prsten

- Indikacione pločice

- ZnO varistor

- Poklopac na spojnici

- Porcelansko kućište -

3 10 5 6 2

1

9

7 4 6 2

8

8

7

8

8

Page 5: AUTOMATIZACIJA IZBORA METALOKSIDNOG ODVODNIKA PRENAPONA

Konstrukcija MOP-a- Polimerno kućište -

1

2

3

4

5

6

7

8

- Zaštitni namotaj od fiberglasa

- Kućište od silikonske gume (polimer)

- Aluminijumska osnova

- Gornji priključak

- Gornji aluminijumski završni element aktivnog dela

- ZnO varistor

- Fiberglasom ojačana plastična petlja za učvršćivanje aktivnog dela

- Donji aluminijumski završni element aktivnog dela

Page 6: AUTOMATIZACIJA IZBORA METALOKSIDNOG ODVODNIKA PRENAPONA

Postupak izbora MOP-a

Trajni radni napon (Uc),Naznačeni napon (Ur)

Aktivni deo odvodnika

Najviši napon sistema (Um)

Nazivna struja pražnjenja

Klasa rasterećenja voda

Provera zaštitnih nivoa

Uzemljenje sistema

Trajanje kvara (zemljospoja)

Privremeni prenaponi

Očekivana struja pražnjenja kroz

odvodnik

Energija sklopnih prenapona

(rasterećenja voda)

Podnosivi naponi izolacije opreme

- Izbor aktivnog dela -

Page 7: AUTOMATIZACIJA IZBORA METALOKSIDNOG ODVODNIKA PRENAPONA

Efikasno uzemljen sistem

Neefikasno uzemljen sistem

Određivanje naznačenog naponaOdređivanje Ur1 Određivanje Ur2

SIEMENS

Najmanji zahtevani trajni radni napon (Ucmin)

ABB

Ur1 = f (Um, uzemljenje sistema, tkvara)

Ur1 = 1.25∙ Ucmin

Parametri privremenih prenapona (UTOV, tTOV)

0.1 1 10 100 1000

1.21.15

1.11.05

10.95

0.9

kTOV = U/Ur

tTOV (s)

U-t karakteristika

Ur = max (Ur1, Ur2)

Ur2 =UTOV

kTOV

Najčešći uzrok - jednofazni zemljospoj

Page 8: AUTOMATIZACIJA IZBORA METALOKSIDNOG ODVODNIKA PRENAPONA

Provera zaštitnih nivoa

10-4 10-2 1 10 2 10 4

Amplituda faznog napona

Amplituda trajnog radnog napona

Sklopni zaštitni nivo

Atmosferski zaštitni nivo

Standardni atmosferski podnosivi napon izolacije štićenog elementa

Amplituda naznačenog napona

Struja kroz odvodnik (A)

Uaz ≤SPAUN

1.4Usz ≤

SPSUN1.15

Atmosferski zaštitni nivo Sklopni zaštitni nivo

Volt – amperska (U-I) karakteristika MOP-a150014001300120011001000

900800700600500400300200100

0

Page 9: AUTOMATIZACIJA IZBORA METALOKSIDNOG ODVODNIKA PRENAPONA

Postupak izbora MOP-a- Izbor kućišta -

Kućište odvodnika

Dužina puzne staze

Klasa zaštite od nadpritiska

Mehaničko opterećenje

Aktivni deo odvodnika

Konačna konfiguracija

odvodnika prenapona

Struja kratkog spoja na mestu ugradnje

odvodnika

Nivo zagađenja sredine

Page 10: AUTOMATIZACIJA IZBORA METALOKSIDNOG ODVODNIKA PRENAPONA

Formiranje programskog alata- Blok dijagram “mehanizma” za izbor odvodnika prenapona -

Ulazna maska Baza podataka (skup povezanih tabela)

Modul (programski kod - funkcija)

Primarni Query

Sekundarni Query

Izlazna maska

Globalna promenljiva (TempVar)

Programski kod (procedura)

Pomoćni Form

Page 11: AUTOMATIZACIJA IZBORA METALOKSIDNOG ODVODNIKA PRENAPONA

Izgled prozora za izradu Query-ja

Page 12: AUTOMATIZACIJA IZBORA METALOKSIDNOG ODVODNIKA PRENAPONA

Izgled ulazne maske programskog alata

Page 13: AUTOMATIZACIJA IZBORA METALOKSIDNOG ODVODNIKA PRENAPONA

Primer izbora odvodnika za 6 kV sistem- Ulazna maska -

Page 14: AUTOMATIZACIJA IZBORA METALOKSIDNOG ODVODNIKA PRENAPONA

- Osnovni podaci izabranog odvodnika -Primer izbora odvodnika za 6 kV sistem

Page 15: AUTOMATIZACIJA IZBORA METALOKSIDNOG ODVODNIKA PRENAPONA

- Dodatni podaci izabranog odvodnika -Primer izbora odvodnika za 6 kV sistem

Page 16: AUTOMATIZACIJA IZBORA METALOKSIDNOG ODVODNIKA PRENAPONA

Primer izbora odvodnika za 10 kV sistem- Ulazna maska -

Page 17: AUTOMATIZACIJA IZBORA METALOKSIDNOG ODVODNIKA PRENAPONA

Primer izbora odvodnika za 10 kV sistem- Osnovni podaci izabranog odvodnika -

Page 18: AUTOMATIZACIJA IZBORA METALOKSIDNOG ODVODNIKA PRENAPONA

Primer izbora odvodnika za 10 kV sistem- Dodatni podaci izabranog odvodnika -

Page 19: AUTOMATIZACIJA IZBORA METALOKSIDNOG ODVODNIKA PRENAPONA

Primer izbora odvodnika za 35 kV sistem- Ulazna maska -

Page 20: AUTOMATIZACIJA IZBORA METALOKSIDNOG ODVODNIKA PRENAPONA

- Osnovni podaci izabranog odvodnika -Primer izbora odvodnika za 35 kV sistem

Page 21: AUTOMATIZACIJA IZBORA METALOKSIDNOG ODVODNIKA PRENAPONA

- Dodatni podaci izabranog odvodnika -Primer izbora odvodnika za 35 kV sistem

Page 22: AUTOMATIZACIJA IZBORA METALOKSIDNOG ODVODNIKA PRENAPONA

Primer izbora odvodnika za 110 kV sistem- Ulazna maska -

Page 23: AUTOMATIZACIJA IZBORA METALOKSIDNOG ODVODNIKA PRENAPONA

Primer izbora odvodnika za 110 kV sistem- Osnovni podaci izabranog odvodnika -

Page 24: AUTOMATIZACIJA IZBORA METALOKSIDNOG ODVODNIKA PRENAPONA

Primer izbora odvodnika za 110 kV sistem- Dodatni podaci izabranog odvodnika -

Page 25: AUTOMATIZACIJA IZBORA METALOKSIDNOG ODVODNIKA PRENAPONA

Primer izbora odvodnika za 220 kV sistem- Ulazna maska -

Page 26: AUTOMATIZACIJA IZBORA METALOKSIDNOG ODVODNIKA PRENAPONA

- Osnovni podaci izabranog odvodnika -Primer izbora odvodnika za 220 kV sistem

Page 27: AUTOMATIZACIJA IZBORA METALOKSIDNOG ODVODNIKA PRENAPONA

- Dodatni podaci izabranog odvodnika -Primer izbora odvodnika za 220 kV sistem

Page 28: AUTOMATIZACIJA IZBORA METALOKSIDNOG ODVODNIKA PRENAPONA

Primer izbora odvodnika za 400 kV sistem- Ulazna maska -

Page 29: AUTOMATIZACIJA IZBORA METALOKSIDNOG ODVODNIKA PRENAPONA

- Osnovni podaci izabranog odvodnika -Primer izbora odvodnika za 400 kV sistem

Page 30: AUTOMATIZACIJA IZBORA METALOKSIDNOG ODVODNIKA PRENAPONA

- Dodatni podaci izabranog odvodnika -Primer izbora odvodnika za 400 kV sistem